Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Doctoral School of Psychology

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Ádám TakácsValéria Csépe2013-12-02 15:00:00Az ADHD heterogenitásának vizsgálata kognitív neuropszichológiai alcsoportképzéssel2014-06-12
Adrienn UjhelyiMónika Kovács2012-06-07 10:00:00Online csoportok kívülről és belülről. Az internetes közösségek szociálpszichológiai vizsgálata2012-07-17
Ágnes JuhászMiklós Antalovits2008-11-25 14:00:00Az egyéni, szervezeti fókuszú munkahelyi egészségfejlesztés2009-01-29
Ágnes SátoriIlona Barkóczi2007-06-28 14:00:00Az állatokhoz való viszony a társas-társadalmi kapcsolatok rendszerében2007-07-12
Ágnes ZsilaZsolt Demetrovics2018-12-17 10:00:00Psychological vulnerability and protective factors of cyberbullying victimization and perpetration2019-04-04
Ágoston TörökValéria Csépe2016-12-15 15:00:00Spatial Perception and Cognition, Insights from Virtual Reality Experiments2017-03-09
Ágota ÖrkényiGyöngyi KökönyeiZsolt Demetrovics2015-02-16 14:00:00A serdülőkori pszichoszociális alkalmazkodást elősegítő és akadályozó családi tényezők és személyiségdimenziók vizsgálata2015-03-19
Ágota SzekeresKatalin N Kollár2011-09-27 13:00:00Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek szociális integrációja az általános iskola 4.5. és 6. osztályában2011-12-08
Ajna UatkánKlára Faragó2018-12-17 14:00:00Egyéni kockázatészlelés és kockázatvállalás két szekvenciális valószínűségi játékban2019-04-04
András KöltőÉva Bányai2015-12-14 10:00:00Hypnotic Susceptibility and Mentalization Skills in the Context of Parental Behavior2016-03-03
Andrea CzakóGyörgy Hunyady2018-05-04 14:00:00A felsőoktatási lemorzsolódási intenciók pszichológiai háttértényezői2018-09-27
Andrea Juhászné KlérIldikó Takács2014-12-15 14:00:00Személyes én-hatékonyság elvárások és környezeti hatások szerepe a humán segítő szakemberek pályafejlődésében2015-03-19
Andrea KóborValéria Csépe2014-11-27 15:00:00Event-related brain potential correlates of atypical executive functions2014-12-18
Andrea MészárosAnikó Kónya2018-06-22 14:00:00Végrehajtó funkciók specifikus nyelvi zavarban és fejlődési diszlexiában2018-09-27
Anett RagóAnikó Kónya2012-02-03 16:00:00A fogalmi fejlődés dinamikája - esemény és kategorizáció kisgyerekkorban, mesterséges fogalmak esetén2012-02-16
Anikó MarázZsolt Demetrovics2015-11-09 10:30:00Measurement, Prevalence and Psychological Background of Compulsive Buying2015-12-03
Anita GomborAttila Oláh2010-03-05 10:00:00„Burnout in Hungarian and Swedish Emergency Nurses: Demographic Variables, Work-Related Factors, Social Support, Personality, and Life Satisfaction as Determinants of Burnout”2010-04-28
Anita Nagyné HegedűsJános Győri2017-09-26 16:00:00Az énhatékonyság vizsgálata tipikus fejlődésű és intellektuális képességzavart mutató tanulók körében2017-11-23
Anna KádiKlára Faragó2017-02-16 10:00:00Szervezeti kockázatvállalás és sikeresség összefüggései a szervezetpszichológia nézőpontjából2017-05-23
Anna Krisztina BerczikZsolt Demetrovics2015-12-09 09:00:00A testedzésfüggőség és az evészavarok elterjedtsége, pszichológiai korrelátumai, valamint egymással való kapcsolata serdülők és felnőttek körében2016-03-03
Annamária KádárKatalin N Kollár2008-11-24 09:00:00A nyelvi környezet és az oktatási program hatása a kisiskolások fogalmazási képességének alakulására.2009-01-29
Balázs CziglerMárk Molnár2010-09-22 14:00:00EEG-változások Alzheimer kórban:EEG-spektrum, koherencia, komplexitás, eseményhez kötött potenciálok2010-12-09
Balázs Péter HámornikMárta Juhász2014-03-07 10:00:00Team tudás, interakció és kommunikáció vizsgálata2014-06-12
Barbara Fejesné MervóZsolt DemetrovicsKatalin Felvinczi2017-05-15 10:00:00Harm Reduction Interventions Targeting Recreational Drog Use2017-07-12
Barnabás Imre SzásziBalázs Aczél2018-06-15 10:45:00Investigating human decision-making: from processes to applications2018-09-27
Beáta SzabóÉva Szabó2018-06-27 12:30:00A halmozottan hátrányos helyzet „lenyomata” serdülők szociális attitűdjeiben – értékek és jövőkép eltérő szocializációs körülmények függvényében2018-09-27
Beatrix KoronczaiZsolt Demetrovics2013-10-02 13:00:00A problémás internethasználat és internetfüggőség mérése, valamint személyiségpszichológiai jellemzői2013-12-11
Beatrix SélleiLajos Izsó2016-01-15 11:00:00Az érzelmi intelligencia szerepe a foglalkozási rehabilitációban2016-03-03
Bernadett EignerMagda Kalmár2012-11-22 10:00:00A játékosság szerepe a korai anya-gyerek kapcsolat alakulásában - kapcsolati problémákat bejósoló gyanújelek és moderátor tényezők2013-03-21
Bernadette Elaonora KunZsolt Demetrovics2011-09-12 10:00:00Az érzelmi inetlligencia és az emocionális és szociális kompetenciák szerepe a pszichoaktívszer-használatában2011-12-08
Brigitta TóthMárk Molnár2015-01-15 15:00:00Electrophysiological analysis of oscillatory networks supporting human memory maintenance2015-03-19
Csilla ÁgostonZsolt Demetrovics2019-03-26 13:00:00A koffeinfogyasztás használati jellemzői és pszichológiai vonatkozásai2019-06-18
Csilla SzabóValéria Csépe2014-04-28 14:00:00Szabó Csilla 2014.04.28. 14.00 Csépe Valéria tézisek thesis A végrehajtó funkciók működése eltérő fokú figyelmi mintázatok tükrében2014-06-12
Dénes TóthValéria Csépe2012-11-16 14:00:00Mit, miért, hogyan?2013-03-21
Edina Héderné BertaGyörgy Hunyady2012-01-30 10:00:00A cigány-magyar segítőkapcsolat speciális vonatkozásai2012-02-16
Edit Andrea CzeglédiRóbert Urbán2012-10-04 14:00:00A felnőttkori elhízás pszichológiai korrelátumai és intervenciós lehetőségei2012-12-13
Edit Kissné JakubovitsKatalin Varga2015-06-08 14:00:00A kritikus orvosi helyzetekben alkalmazott szuggesztív kommunikáció hatása a betegek testi állapotára – Az emlődaganatos betegek kemoterápiája során mutatkozó mellékhatások csökkentése adjuváns hipnot2015-10-01
Edit LippaiAndrea Dúll2015-02-05 10:00:00Olvasható iskola – tanulási helyszínek környezetpszichológiai elemzése2015-03-19
Edit Tóthné BabosMagda Kalmár2018-04-20 14:00:00Állatasszisztált terápia hatékonyságvizsgálata és alkalmazási lehetőségei gyermekeknél2018-06-01
Emese JózsaKatalin Varga2012-12-14 14:00:00Diádikus interakciós élménymintázatok2013-03-21
Erna HalászIldikó Király2013-01-14 14:00:00Az autonoetikus emlékezésmód kibontakozásának három pillére: az elvárásmegszegés, a narratív fejlődés és a perspektívaváltás képességének vizsgálata kisgyermekkorban2013-03-21
Erzsébet NáraiGyörgy Hunyady2010-02-19 14:00:00Egészségstílus szegmentáció, egészség-attitüdök2010-04-28
Eszter BeránGyörgy Gergely2010-02-10 10:00:00A narratív perspektíva szabályozó szerepe a terápiás diskurzusban2010-02-18
Eszter KótyukAnna Veres-Székely2014-01-08 11:00:00Genetikai tényezők szerepe a hangulati dimenziók és a dohányzási szokások variabilitásában2014-03-20
Eszter RemeteKrisztina Lakatos2016-02-29 12:00:00A csecsemőkori érzelemszabályozás kapcsolata a kötődéssel, temperamentummal és korai affektív környezettel2016-05-19
Eszter TuriJudit Gervai2015-05-15 13:15:00A csecsemőkori érzelemfeldolgozás kapcsolata a korai affektív környezettel és az anya-gyermek kötődéssel2015-10-01
Éva Fruzsina LukácsLaura Szabó2012-12-18 14:00:00A pályaválasztás és identitásfejlődés összefüggései2013-03-21
Éva JármiValéria Csépe2013-07-01 16:00:00Alapvető számolási képességek tipikus és atipikus fejlődése, a számolási zavar diagnosztikája2013-12-11
Ferenc HonbolygóValéria Csépe2010-01-27 10:30:00A beszéd prozódiai jellemzőinek észlelése2010-02-18
Ferenc KötelesGyörgy Bárdos2010-04-19 15:00:00A gyógyszerek érzékszervi tulajdonságai által kiváltott elvárások vizsgálata -a nocebo - hatás háttértényezői2010-06-08
Fruzsina ElekesIldikó Király2017-06-08 10:00:00Evidence for the spontaneous monitoring of the co-actor’s focus of attention during live social interactions: A novel form of perspective taking?2017-07-12
Fruzsina SoltészValéria Csépe2010-06-22 14:00:00Typical and atypical development of magnitude processing2010-12-09
Fruzsina Zsanett IszájZsolt Demetrovics2014-11-17 12:00:00The role of the balancing phenomenin in the artistic process in case of creative artists2014-12-18
Gábor VargaAnna Veres-Székely2015-06-23 10:00:00Az impulzivitás genetikai korrelátumai2015-10-01
Gabriella PajorKatalin N Kollár2013-11-12 14:00:00Serdülők teljesítménymotivációja a Célorientációs Elmélet tükrében2013-12-11
Georgina NémethÉva Bányai2018-06-12 14:00:00A hétköznapi álmok jellegzetességei; a személy életminősége és álombeszámolóinak tartalmi, formai és mennyiségi jellemzői közti viszony2018-09-27
Gerda SzalaiKatalin Egyed2016-12-02 14:00:00A képi reprezentációk megértésének fejlődési folyamata2017-03-09
Gyöngyi KökönyeiZsuzsanna (1937-2013) Kulcsár2008-11-28 10:00:00Érzelemszabályozás krónikus fájdalomban2009-01-29
Györgyi KatonaÉva Bányai2009-12-07 09:45:00Önkontroll hipnózisban2009-12-17
Hajnal JolsvaiValéria Csépe2010-01-27 15:00:00Updating and Unification of Uncoupled Cohesive Elements2010-02-18
Henriett NagyAttila Oláh2010-11-22 10:00:00A képesség-alapú érzelmi inetlligencia modell érvényességének empirikus elemzése2011-03-17
Ildikó DanisJudit Gervai2008-04-11 12:00:00Szülői és tágabb környezeti tényezők szerepe a szülővé válás folymatában2008-06-12
István KissPálné Ritoók2009-07-02 11:00:00Életvezetési kompetencia2009-08-27
István RadnótiKlára Faragó2015-01-27 11:00:00A vállalkozói kockázatokhoz való viszonyulás közgazdasági főiskolai hallgatók és kisvállalkozók körében2015-03-19
István SulykosIstván Czigler2017-09-19 11:00:00Visual mismatch negativity to elementary stimulus features2017-11-23
István Tóth-KirályRigó Adrien PigniczkinéGábor Orosz2019-04-02 13:00:00The temporal dynamics of passion2019-06-18
Judit BertaÉva Kósa2011-11-23 10:00:00A 12-17 évesek érték és modellpreferenciái a médiahasználat függvényében2012-02-16
Judit CsákváriMiklós Győri2013-06-26 15:00:00Intellektuális képességzavar és szociális kognició2013-12-11
Judit FarkasZsolt Demetrovics2015-06-10 14:00:00A nagyivás alkoholfogyasztási motivációinak longitudinális vizsgálata2015-10-01
Judit KendeLan Anh Nguyen Luu2014-11-04 16:00:00Peer impact on the development of intergroup attitudes: a contextualised multi-method analysis2014-12-18
Juliánna SoósMárta Juhász2013-04-12 10:00:00A tudás megosztáshoz szükséges team folyamatok vizsgálata potenciálisan veszélyes munkakörnyezetben dolgozó szakértői operátor teameknél2013-05-15
Katalin EgyedGyörgy Gergely2007-06-28 11:00:00Az attitűdök megérétése csecsemőkorban: tárgyközpontú megközelítés2007-07-12
Katalin Gerákné KrászMiklós Antalovits2008-12-04 13:00:00A teljesítményértékelés igazságossága2009-01-29
Katalin Melinda Kissné GombosKatalin Varga2015-12-04 10:00:00Szuggesztív tanáregyéniség jellemzőinek meghatározása kapcsolati megközelítés alapján2016-03-03
Katalin MohaiValéria Csépe2014-03-31 11:00:00Szempontok az olvasási zavarok azonosításához és differenciál-diagnosztikájához2014-06-12
Katalin NagygyörgyZsolt DemetrovicsKatalin Felvinczi2017-05-25 10:30:00Az onlinejáték-típusok motivációs háttere2017-07-12
Katalin OláhIldikó KirályJózsef Topál2018-05-22 14:00:00The role of shared cultural knowledge in young children’s social categorization processes2018-09-27
Kinga GyöngyMagda Kalmár2018-04-25 14:00:00Kezdő és tapasztalt kisgyermeknevelők viselkedésszabályozásának összehasonlítása2018-06-01
Krisztina Győriné StefanikGyörgy Gergely2007-09-11 11:00:00Az iskoláskorra vonatkozó prognózis kérdése autizmusban - a korai képességmintázat és a naív tudatelméleti vonatkozású viselkedések szerepe2007-11-15
Kriztina HevesiAttila Oláh2015-11-24 10:30:00A szexuális működés egészségpszichológiája2015-12-03
László Xavér MóraKlára Faragó2009-04-28 14:00:00A valószínűségi ítéletalkotás modelljei2009-06-11
Levente JuhászCsaba Pléh2008-05-07 10:00:00A szinesztézia pszichológiája2008-06-12
Liliana VasÉva Kósa2009-06-08 15:00:00Stress, coping & your TV-viewing habits explored: A cross-cultural study about the psychological motives for TV-viewing related to stress, coping strategies & well-being2009-08-27
Lilla BenczúrKatalin Varga2012-10-01 11:00:00A pozitív szuggesztiók szerepe az intenzív osztályon fekvő lélegeztetett betegek kezelésében2012-12-13
Lilla KoltóiPaszkál Kiss2016-01-27 10:00:00A hallgatók kompetenciaérzésének társas és tanulmányi háttere2016-03-03
Lilla SiposMagda Kalmár2018-06-05 10:00:00Anya-gyermek interakciók játékhelyzetben: a perinatális rizikó jelentősége 12 hónapos korban2018-09-27
Linda Csikesz Tamásné GaramiValéria Csépe2016-02-02 14:00:00Electrophysiological correlates of language acquisition: Prosodic processing in infancy2016-03-03
Márk BérdiGyörgy Bárdos2011-11-29 10:00:00Placebo-hatás a sportban2012-02-16
Márta VolosinJános Horváth2018-11-19 14:00:00Electrophysiological correlates of the attention-distraction balance2019-02-07
Márton Gáspár NagyIldikó Király2018-02-14 14:00:00Recollection in the light of eye movements: The relational eye movement effect and its role in recollection2018-03-08
Márton HadaricsGyörgy Hunyady2015-04-06 12:00:00A társadalmi egyenlőséggel kapcsolatos attitűdök Nyugat- és Kelet-Európában: Motivációs alapok és viselkedéses következmények2015-05-14
Máté Gergely Kapitány-FövényZsolt Demetrovics2015-12-03 15:00:00Characteristics of the use of novel psychoactive substances (NPSs) in Hungary2016-03-03
Máté SmohaiAndrás VarghaBea Ehmann2015-07-01 13:00:00A problémás videojáték-használat pszichológiai összefüggései és időbeli alakulása2015-10-01
Máté SzondyAttila Oláh2009-04-21 11:00:00Optimizmus, pesszimizmus, egészség és magatartás2009-06-11
Melinda ForgóGyörgy Hunyady2012-11-28 10:00:00Felsőoktatás-menedzsment – magyar felsőoktatási vezetők életútja és vezetői szerepei2013-03-21
Melinda ReinhardtAttila Oláh2014-04-09 14:00:00Mentális egészség és tünetképzés összefüggései a családi működéssel serdülőknél2014-06-12
Mihály BerkicsMárta Fülöp2010-01-22 10:00:00A társadalmi viszonyok és a társadalomban zajló versengés igazságosságának észlelése2010-02-18
Miklós LehmannGyörgy Kampis2008-07-15 11:00:00Konzervatív és dinamikus struktúrák az elme szerveződésében2008-09-04
Mónika SándorMárta Fülöp2010-06-23 10:00:00A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolás korban2010-12-09
Mónika SzabóLan Anh Nguyen Luu2009-06-29 11:00:00A társadalmi nemekkel kapcsolatos dinamikus nézetrendszerek szociálpszichológiai vizsgálata2009-08-27


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. október 11-én 12.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )