Login
 Forum
 
by institution by research field by name by date by doctoral school  
Search for PhD defense according to doctoral school
name of institution
doctoral school
identification number of the doctoral school
defenses sorted by date
 
Doctoral defenses of Education and Society Doctoral School of Education

name of doctoral candidate

thesis supervisor

co-supervisor

date of defense

title of thesis

date of decision of DS
Adél MagyarBéla Pukánszky2017-05-08 12:00:00Az értelmi fogyatékos gyermekről és felnőttről alkotott mentális kép alakulása – az elzáró, gyógyító és fejlesztő intézményrendszer tükrében – a kezdetektől a 19. század végéig2017-06-06
Adrienn Ács-BíróBarbara Di Blasio2021-11-11 10:30:00Női fogvatartottak oktatás-nevelés szempontú egyéni és intézményi profiljának rendszerszintű vizsgálata az eredményes reintegráció érdekében2022-02-01
Adrienn NagyKatalin Ambrusné Kéri2015-02-11 10:00:00A felső kereskedelmi iskolák fejlődéstörténete Magyarországon (1867-1945)2015-02-11
András GyertyánfyÁgnes Fischerné DárdaiZsolt Vitári2020-12-09 10:30:00A tartalom kiválasztásának szempontjai és szakaszai. Német és magyar történelemdidaktikai elméletek összehasonlító elemzése2021-02-09
András SukiKatalin Forray R.2019-10-15 12:00:00A RAJKÓ ZENEKAR ÉS A RAJKÓ MÓDSZER2019-12-13
Angelika Szabóné MojzesKároly Barakonyi2012-06-13 13:00:00Expanziós folyamatok a felsőoktatásban2012-10-09
Anikó GálBéla PukánszkyBarbara Di Blasio2016-06-15 11:30:00EGY KÍSÉRLET MAGYARORSZÁGON AZ 1940-1950- ES ÉVEKBEN AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK PEDAGÓGIÁJÁNAK MEGÚJÍTÁSÁRA A Bárczi-Féle „egységes tanterv” kialakulása, használata, kritikája2016-10-04
Anita Ladnai Attiláné SzerencsésÁgnes Bálint2021-04-23 10:30:00Tartalmi szabályozók vizsgálata a Positive Education modell alapján a hazai közoktatás egy szegmensében2021-06-01
Anna Pálmainé OrsósÁgnes Huszár2008-02-27 11:30:00NYELVI HELYZET, NYELVOKTATÁS, NYELVTANÁRKÉPZÉS – VIZSGÁLATOK ÉS GONDOLATOK A BEÁS NYELV MEGŐRZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEIRŐL2008-03-25
Aranka VargaKatalin Forray R.2008-12-16 10:30:00GYERMEKVÉDELEM ÉS ISKOLÁZOTTSÁG2009-01-27
Balázs PankászÁgnes BálintZsolt Nemeskéri2016-12-08 10:30:00Online oktatási környezet és IKT tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőoktatásban2017-01-24
Blasio Barbara DiKatalin Forray R.2010-12-14 12:00:00A történeteink mi magunk vagyunk. Tanárképzésben résztvevő egyetemisták élettörténeteinek adatvizualizációval támogatott adatbányászattal történő tartalomelemzése2011-01-25
BÓCZ EDIT RÉMES JENŐNÉ KÖPECZICsilla Meleg2008-11-25 10:30:00KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK SZOCIALIZÁCIÓS KÖRNYEZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN2009-01-27
Brigitta Nagyné ÁrgányPéter BertalanTamás Lakner2019-05-31 11:00:00A zenei előképzettség összetevőinek komplex vizsgálata óvodapedagógus és tanító alapszakos hallgatók körében a Kaposvári Egyetemen2019-06-25
Csaba FényesTibor Cserti Csapó2017-05-03 13:00:00Pavedwithintension. Interpretation, framing and socialconstructionin roma educationpolicies. (Szándékkal kikövezve. Interpretációk, értelmezési keretek és társadalmi konstrukciók a roma oktatáspolitik2017-06-06
Csilla Maárné MolnárJános Géczi2009-12-15 14:00:00A KAPOSVÁRI ÁLLAMI GIMNÁZIUM DIÁKJAI (1870–1910)2010-02-09
Csilla SuhajdaElla Regina Pais2017-06-28 11:30:00A pályaorientációs tevékenység változása és megvalósulása a köznevelésben a rendszerváltozástól napjainkig, különös tekintettel az információs folyamatokra2017-10-03
Dalma Lilla DominekAndreas Héjj2018-12-12 14:00:00Az élménycentrikus- és az információ-centrikus tárlatvezetés megítélése és lehetősége a hazai múzeumokban2019-01-22
Dóra Dobokai Róbert Lászlóné SimonAranka Varga2019-05-15 14:00:00A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN ÉLŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK ISKOLAI ESÉLYEI BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2014-2018 KÖZÖTT2019-10-15
Dorottea VassÁgnes Bálint2020-02-05 11:00:00A Vajdaságban alkalmazott magyar nyelvű ábécés olvasókönyv olvasástanulási szövegeinek funkcionális analízise a Vajdaságban magyar tanulmányokat folytató magyar anyanyelvű hat-nyolcéves tanulók olvasá2020-04-21
Edit Anikó Laczkóné RáczMárta Fischer2022-12-12 10:00:00Angol nyelvkönyvek nevelési potenciálja - B1 és B2 szintű angol nyelvkönyvi szövegek tartalmának több dimenziós összehasonlító elemzése
Enikő NagyIldikó BárdossyAntal Aubert2014-11-05 14:30:00A hazai felsőfokú turizmusképzés, és annak informatika(oktatás)i aspektusai.2014-12-02
Erzsébet KazarjánMihály Kocsis2014-01-14 14:00:00Felsőfokú szakképzés – Mobilitás – Önszabályozó tanulás2014-02-11
Erzsébet KopháziAndreas HéjjBéla Horváth2022-05-26 10:00:00A mese szimulációja A modern mese parafrázis morfológiai és receptív vizsgálata2022-07-12
Eszter Hajdics- SzűcsKatalin Forray R.2019-06-04 12:00:00Óvoda és kisebbségi gyerekek. Óvodapedagógus hallgatók és gyakorló óvodapedagógusok Magyarországon és Írországban.2019-06-25
Éva Harjánné BrantmüllerÁgnes Fischerné Dárdai2011-09-06 14:00:00Down-szindrómások életminőségét befolyásoló faktorok vizsgálata2011-10-04
Éva SütőÁgnes Bálint2022-02-21 11:00:00MOTIVÁLATLANOK, VAGY ROSSZUL MOTIVÁLUNK? A tanulási motiváció vizsgálata a 9-11. évfolyamra járó szakképző iskolások körében2022-04-05
Ferenc AratóKatalin Forray R.Zoltán Györgyi2012-02-21 12:00:00A kooperatív tanulásszervezés egy lehetséges paradigmatikus modellje2012-05-15
Ferenc TóváriCsilla MelegGyöngyvér Prisztóka2011-10-11 12:00:00Az integrált oktatás magvalósíthatósága az iskolai testnevelésben /Esélyek, lehetőségek/2011-11-29
Gábor BudaiZoltán GyörgyiGizella Cserné Adermann2018-09-12 11:00:00Dunaújváros szakképzése és munkaerőpiaca az 1993-tól 2013-ig tartó időszakban2018-10-09
Gábor MakkGyörgy Heidl2020-01-21 11:00:00Egy ókori tanuláselmélet interpretációja a kommunikációs technológiákhoz történő adaptivitás tükrében2020-02-11
Gabriella HidegGyöngyvér PrisztókaTamás Kozma2018-09-11 11:00:00A fair play jelentéstartalmának összehasonlító vizsgálata közép-kelet-európai, kenyai és malajziai fiatalok körében2018-10-09
Gabriella KövesÁgnes Fischerné Dárdai2012-12-17 12:00:00Alapozó szintű matematika-tankönyvek vizsgálata a kezdetektől napjainkig2013-02-05
Gabriella VerebélyiAnna Orsós2019-05-22 14:30:00A nyelvi hátrány szerepe a tanulási akadályozottság kialakulásában2019-06-25
Gergő VidaAranka Varga2019-05-22 11:30:00KATEGÓRIÁK FOGSÁGÁBAN HAZAI SNI INTEGRÁCIÓ HATÁSVIZSGÁLAT A PEDAGÓGUS ATTITŰD ÉS A TANULÓI TELJESÍTMÉNY TÜKRÉBEN2019-06-25
György JakabÁgnes Fischerné Dárdai2020-01-22 12:00:00Bevezetés az iskolai demokratikus állampolgári nevelés integrációs problémáinak diszkurzív vizsgálatába2020-02-11
Hajnalka Kalocsainé SántaKatalin Forray R.2013-06-05 12:00:00Szakválasztási motivációk a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi és Természettudományi Karán (Összehasonlító elemzés)2013-10-08
Helga AndlKatalin Forray R.2015-12-16 11:30:00Kisiskolák, helyi társadalmak, oktatáspolitika. Kisiskolák Baranya megyében2016-02-02
Henriette Tigyi Zoltánné PusztafalviKatalin Ambrusné Kéri2011-06-21 14:00:00Az egészségnevelés intézményesülésének folyamata hazánkban a dualizmus korától a második világháború végéig2011-10-04
Ildikó Lennerné PatkóKatalin Forray R.Attila Czabaji Horváth2014-11-25 14:00:00A középiskolák közötti átjárhatóság társadalmi konzekvenciái szászországi és bajorországi példák alapján2014-11-25
Ilona KarácsonyZsuzsanna Benkő2020-06-08 13:30:00Erőforrások vizsgálata a gimnáziumi tanulók egészségének fejlesztésében (középpontban az iskolavédőnői ellátásszerepének felmérése – a tanulók kvantitatív és az iskolavédőnők kvalitatív megkérdezéséve2020-07-10
Ilona Kátainé LusztigAranka Varga2017-12-20 14:00:00Gyermekvédelem és szabadidő-pedagógia Nevelőcsaládokban élő gyermekek szabadidős tevékenységei2018-03-13
Imre SomodiPéter Bertalan2022-03-30 08:30:00A PÉCSI JEZSUITA PIUS GIMNÁZIUM TÖRTÉNETE (1912–1948)2022-07-12
Iván BáderAranka Varga2021-05-26 13:30:00Cigány gyerekek integrációja az oktatáspolitikai döntések tükrében2021-07-20
József KaposiÁgnes Fischerné Dárdai2009-12-15 11:00:00AZ ÚJ TÖRTÉNELEMÉRETTSÉGI HATÁSA A TÖRTÉNELEMTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁRA (AZ ÚJ TÖRTÉNELEMÉRETTSÉGI KIDOLGOZÁSA HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KONTEXTUSA, A VIZSGA MŰVELTSÉGKÉPE, TUDÁSFELFOGÁSA, KÖVETELMÉNYEI ÉS HATÁSA2010-02-09
Judit PálmaiÁgnes Fischerné DárdaiRózsa Bertók2016-04-11 11:00:0020. SZÁZAD ELEJI CSALÁDKÉP A KÖZOKTATÁS DOKUMENTUMAIBAN A család és funkciói a Horthy-kori tantervekben, tankönyvekben és szakfolyóiratokban2016-04-13
Judit PukánszkyAndreas HéjjZsuzsanna Vajda2019-03-19 11:30:00A TESTKÉPET MEGHATÁROZÓ SZOCIOKULTURÁLIS TÉNYEZŐK ÉS KÖTŐDÉSI JELLEMZŐK VIZSGÁLATA EGYETEMISTA NŐK KÖRÉBEN A TESTTEL VALÓ ELÉGEDETLENSÉG ÉS AZ EVÉSZAVAROK PREVENCIÓJÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ OKTATÁSI INTÉZM2019-05-14
Judit SiposAndreas Héjj2017-02-07 12:00:00A kulturális sokszínűség megélésének és kezelésének körülményei a hazai és külföldi tanítóképzésben.2017-03-14
Judit Szabóné KármánKatalin Forray R.2012-12-11 13:00:00A magyarországi roma/cigány értelmiség historiográfiája, helyzete, mentális állapota2013-02-05
Julianna BorosKatalin Forray R.Aranka Varga2019-09-17 11:30:00CIGÁNY, ROMA FIATALOK ÉLETÚTJA egy iskolán kívüli esélynövelő tanoda-típusú program tagjainak vizsgálata2019-10-15
Júlianna MrázikKatalin Forray R.2010-02-23 11:30:00A TANÁROK HANGJA – PEDAGÓGUSTEVÉKENYSÉGEK MEGÍTÉLÉSE AZ OKTATÁS EGYES SZEREPLŐI KÖRÉBEN2010-04-20
Kacapor Nurkic AzraKatalin Forray R.2010-11-30 14:00:00School in the concept of peace and tolerance. Education in the post conflict societies2011-01-25
Kata Morvay- SeyErzsébet RétságiPongrác Ács2015-04-01 15:30:00BUDO HARCMŰVÉSZETEK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI AGRESSZIÓ KEZELÉSÉBEN2015-04-01
Katalin BorbáthAttila Czabaji Horváth2022-03-28 13:30:00Pedagógusnők mentálhigiénés állapotfelmérése különös tekintettel a szakmai és női identitás kimunkáltságára-2009-2017 között, hazai mintán végzett kvantitatív vizsgálat2022-07-12
Krisztián SzéllKatalin Forray R.2017-06-29 14:00:00Alacsony társadalmi-gazdasági státuszú általános iskolák légköre és eredményessége. Fókuszban a reziliens és veszélyeztetett iskolák.2017-10-03
Krisztina DeutschCsilla Meleg2013-05-15 11:00:00Elvek és gyakorlat Egészségfelfogás, egészségnevelés és mentálhigiénés szemléletmód az általános iskolai egészségnevelési programok és a pedagógusokkal készült interjúk tükrében2013-06-04
Lajos SomogyváriJános Géczi2014-09-24 14:00:00A tudásátadás, nevelés intézményi és intézményen kívüli terei (Képelemzések a magyar pedagógiai szaksajtóban, 1960-1970)2014-12-02
László GalántaiKatalin Forray R.2022-02-21 10:30:00A jelentések számtana. Kvalitatív komparatív analízis a nevelésszociológiában2022-04-05
László KojanitzÁgnes Fischerné DárdaiJózsef Kaposi2017-12-12 11:30:00A középszintű történelem érettségi vizsgán készült esszék elemzése és értékelése a kauzális összefüggések bemutatásának minősége szempontjából.2018-10-09
Lilla CsászárKatalin Forray R.Andrea Kárpáti2016-12-06 11:30:00ÉNKÉPezés, KÉPMÁSolás. Vizuális kommunikáció és énmegjelenítés a Facebook közösségi hálón és a jelenség pedagógiai vonatkozásai2017-01-24
Mariann VáraljaiGizella Cserné Adermann2017-11-15 11:30:00Az információszerzési szokások vizsgálata a változó tanulási környezetben. Empirikus kutatás a Dunaújvárosi Egyetem hallgatói körében2018-01-23
Marianna ÁcsKatalin Ambrusné KériPéter Hajdu2016-09-22 11:30:00Nőnevelés a Felső-Baranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájában és internátusában 1916-19482016-11-22
Márta Gelencsérné BakóÁgnes Bálint2015-03-05 11:30:00A SZOCIÁLIS KOMPETENCIA KOMPONENSEINEK VIZSGÁLATA AZ ISKOLÁVAL VALÓ ELÉGEDETTSÉG TÜKRÉBEN KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT EGY HAZAI KISVÁROS 7. 9. 11. ÉVFOLYAMAIBAN, A SZÜLŐK ÉS A PEDAGÓGUSOK KÖRÉBEN A 2012–2013-2015-03-05
Melinda Csepcsényi Lajos Lászlóné BaloghAlice Mária Bredács2022-03-10 09:00:00A középfokú építőipar és földmérés ágazati szakképzésben tanulók komplex szakmai gondolkodási folyamatainak feltárása, fejlesztése probléma alapú tanulással – tanítással, a fejlődés tendenciáinak értelmezése2022-05-10
Melinda Petőné CsimaCsilla Meleg2012-06-20 14:00:00Az egészségmagatartás és a koherencia-érzet szerepe az életminőség formálásában2012-10-09
Mónika KapásAranka Varga2021-06-02 12:00:00CIGÁNY KÖZÖSSÉGEK A VAJDASÁGBAN, Két vajdasági településen élő roma közösség iskolázottságának, foglalkoztatottságának vizsgálata és összehasonlító elemzése2021-07-21
Norbert SzűcsTibor Cserti Csapó2012-02-28 14:00:00Többiskolás településeken zajló közoktatási deszegregációs programok sikerkritériumai2012-05-15
Orsolya TárnokAranka Varga2018-10-17 15:00:00Az iskolázottság értékstrukturáló szerepe és mechanizmusai Magyarországon 1978-2012/13 között. Iskolai végzettségek szerinti értékstruktúrák és átalakulásuk vizsgálata 1978-2012/13 között nemzetközi k2018-12-04
Patrícia MaischKatalin Ambrusné Kéri2021-06-24 15:00:00A nők olvasóvá nevelése a reformkori Magyarországon2021-07-20
Renáta Anna DezsőAnna Orsós2011-02-08 12:00:00"Minek nektek gimnázium...?!" Középfokú cigány nemzetiségi oktatás 1989-2009: Eredmények és kihívások2011-04-05
Róbert PaicGyöngyvér Prisztóka2019-06-04 15:30:00A sportoló-edző kapcsolat, a motiváció és az észlelt motivációs környezet összefüggéseinek vizsgálata a férfi kézilabdázásban2019-06-25
Szabolcs FeketeJános Géczi2009-12-01 11:30:00AZ ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZHALLGATÓINAK REKRUTÁCIÓS JELLEMZŐI 1921-19402010-02-09
Szilvia LakatosKatalin Forray R.2012-11-06 14:00:00A romani nyelv közösségi használatának és közoktatási helyzetének vizsgálata Magyarországon2012-12-04
Szilvia SáriJános StirlingKatalin Ambrusné Kéri2009-04-21 11:30:00A tanári módszertan problémái a strukturálisan változó andragógus-képző felsőoktatási intézményekben2009-05-12
Tamás HívesKatalin Forray R.2015-12-15 11:30:00TERÜLETI OKTATÁSKUTATÁS Vizsgálatok az iskolázás területi folyamatairól2016-02-02
Tamás LendvaiJános MajdánJózsef Kaposi2018-12-06 11:30:00A magyarországi protestáns egyházak népiskolai ügyeinek fejlesztése (1857-1867). Az egyházkerületeken belüli oktatásszervezéssel kapcsolatos viták, koncepciók, elképzelések az országos protestáns sajt2019-01-22
Tamásné LakiCsilla Meleg2012-06-19 12:00:00A hálózatelmélet kiterjesztésének lehetőségei. Katolikus családos közösség példája2012-10-09
Teréz JeneiÁgnes Fischerné DárdaiBéla Horváth2009-03-17 11:30:00Cigány mesék szerepe a szociális tanulásban2009-05-12
Tibor DarvaiKatalin Forray R.János Géczi2017-09-05 12:30:00Oktatáspolitika és a Tanító című folyóirat a hatvanas években Magyarországon2017-10-03
Tímea Mária HevesiBéla PukánszkyBarbara Di Blasio2019-05-20 11:30:00Társas jól-lét megteremtése gyermekközösségekben archaikus élményekkel Pedagógiai kísérlet a Kökénydombi Vénusz lelőhelyének térségében2019-06-25
Tímea Meggyesné HosszuÁgnes Bálint2020-03-03 12:00:00ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK IDEGENNYELV-TANULÁSI MOTIVÁCIÓJA AZ ELTÉRŐ TANTERVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYÁBAN2020-04-21
Viola VadászHelga AndlZoltán Györgyi2021-04-14 08:30:00HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLÁK ÉS ÓVODÁK A MAGYAR DIASZPÓRÁBAN2021-06-01
Zsófia FeketeÁgnes Bálint2021-04-26 09:00:00ZENETERÁPIA ÚTJAI: TRAUMÁTÓL AZ ÚJRATANULÁSON KERESZTÜL AZ INKLÚZIÓIG2021-06-01
Zsófia KovácsGyöngyvér Prisztóka2021-03-09 11:00:00ÚSZÁSOKTATÁS TÉRBEN ÉS IDŐBEN Az úszásoktatás megjelenése és kiteljesedése a magyar köznevelésben2021-04-06
Zsófia Molnár-KovácsÁgnes Fischerné Dárdai2015-12-16 14:30:00A DUALIZMUS KORI MAGYAR KÖZÉPISKOLAI TÖRTÉNELEMTANKÖNYVEK EURÓPA-KÉPE KORTÖRTÉNETI, ISKOLATÖRTÉNETI, TANKÖNYVTÖRTÉNETI KONTEXTUSBAN2016-02-02
Zsolt NémethIldikó BárdossyMargit Dudás2011-12-13 12:00:00Az utánpótlásban dolgozó labdarúgó edzők konfliktuskezelő kultúrájának mintázata2012-02-07
Zsuzsanna TakácsKatalin Ambrusné KériBéla Horváth2015-04-27 11:00:00Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében2015-04-27

 
All rights reserved © 2007, Hungarian Doctoral Council. Doctoral Council registration number at commissioner for data protection: 02003/0001. Program version: 2.2358 ( 2017. X. 31. )