Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
időpont szerint
 
Közgazdaságtani Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Ács AttilaBotos KatalinPap Gyula2014-01-15 14:00:00Likviditás és reálgazdaság kapcsolata az Egyesült Államok példáján2014-04-10
Almási AnikóHetesi Erzsébet2021-05-17 14:00:00A vállalati identitás és az észlelt siker kapcsolata a KKV szektorban2021-06-03
Bajmócy ZoltánLengyel Imre2007-06-28 10:00:00A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben2007-10-18
Beyene Sisay DemissewKotosz BalázsSzakálné Kanó Izabella2021-11-15 14:00:00External debt in heavily indebted poor countries:determinants, sustainability, channels, and impacts2021-12-17
Bodnár GáborKovács Péter2016-11-25 09:00:00Az endogén fejlődés tényezőinek vizsgálata rurális térségekben PLS-útelemzés segítségével2016-12-08
Csillik Péter2003-05-23 10:00:00A magyar infrastruktúra (kvázi közjavak) intézménytörténete 1968 - 1998 között.2003-06-12
Csoma RóbertVoszka Éva2018-12-06 11:00:00Az uniós fejlesztési támogatások abszorpciójának néhány jellegzetessége2019-04-04
Czékus ÁbelVoszka Éva2020-03-13 10:00:00A tagállami társasági adók és az állami támogatások közötti összefüggések2020-06-02
Czelleng ÁdámKiss Gábor Dávid2019-12-13 11:00:00The Macroeconomic Role of Market Liquidity – Microstructure Analysis from a Regulatory Point of View2020-06-02
Deák István2007-06-07 10:00:00A megbízható és valós összkép érvényesülési környezete a hazai és nemzetközi számviteli szabályozásban2007-06-14
Derecskei AnitaHámori Balázs2015-04-03 10:00:00Szervezeti kreativitás A szervezeti kreativitás és az azt befolyásoló tényezők a magyar vállalatok körében2015-05-26
Elekes ZoltánBajmócy ZoltánLengyel Balázs2018-10-26 11:00:00Kölcsönvett képességek – A külföldi tulajdonú vállalatok és az import szerepe a hazai térségek foglalkoztatottságának alakulásában és exportjának diverzifikációjában.2018-12-13
Fenyővári ZsoltVoszka Éva2014-04-16 13:00:00Az intézmények, a tulajdonjogok és a Pick2014-06-05
Gábor TamásBotos Katalin2012-12-06 11:00:00Kína monetáris politikája a globális pénzügyi egyensúlytalanságok fényében2012-12-13
Gébert JuditFarkas BeátaMálovics György2015-10-01 11:00:00Helyi gazdaságfejlesztés a képességszemlélet alapján2015-12-10
Halmosi PéterVigvári András2007-12-04 10:00:00Önkormányzatok vagyoni és pénzügyi kockázatai Magyarországon2007-12-13
Hlédik ErikaVeres Zoltán2013-04-11 14:00:00Termékjellemzők és preferenciák Fogyasztók termékjellemzőkkel kapcsolatos preferenciáinak és a preferenciák stabilitásának vizsgálata2013-06-13
Imreh SzabolcsLengyel Imre2006-05-03 10:00:00Kis- és középvállalkozások hálózatosodásának ösztönzése, mint a vállalkozásfejlesztési beavatkozások egy speciális formája2006-06-08
Imreh-Tóth MónikaDinya LászlóLengyel Imre2014-05-22 11:00:00Egyetemek vállalkozásoktatásának lehetséges szerepe a vállalkozóvá válás elősegítésében2014-06-05
Juhász JuditBajmócy ZoltánMálovics György2020-11-26 13:00:00A méltó emberi élet esélye univerzális és egyéni lehetőségek biztosítása a szegénység megszüntetéséért2020-12-18
Juhász SándorLengyel Balázs2020-10-02 13:00:00Külföldi tulajdonú vállalatok, agglomerációs előnyök és tudásáramlás2021-04-16
Kállay László2005-01-01 00:00:00A tranzakciók méretgazdaságosságának természete, és hatása az erőforrásallokációra2005-12-23
Kállay LászlóLengyel Imre2005-10-04 10:00:00Tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly2005-12-06
Kárpáti JózsefBotos KatalinKovács Árpád2013-09-09 11:00:00Közigazgatási kontrolling: új típusú tervezési és értékelési megoldások a közigazgatási szervek és az állam működésében2013-10-17
Kazár KláraKovács Péter2016-05-13 10:00:00A márkaközösségek pszichológiai érzetének vizsgálata zenei fesztiválok esetén PLS útelemzés segítségével.2016-06-02
Kéri AnitaHetesi Erzsébet2020-10-16 13:00:00A külföldi hallgatók elégedettségét és lojalitását befolyásoló tényezők feltárása a Szegedi Tudományegyetemen2020-12-18
Kibara Manyeki JohnKotosz BalázsSzakálné Kanó Izabella2020-05-27 13:30:00Microeconometric models of the livestock sector: A farm-level analysis of Southern rangelands of Kenya2020-06-29
Kincsesné Vajda BeátaMálovics Éva2013-12-10 11:00:00Kommunikációs, kapcsolati és egyéni tényezők az egészségügyi szolgáltatások minőségében és kimeneteiben2013-12-12
Kiss Gábor DávidBotos KatalinKovács Árpád2012-06-04 11:00:00Tőkepiaci fertőzés és divergencia meghatározása extrém események segítségével – kelet-közép európai részvény, kötvény és devizapiaci hálózatok példáján2012-06-07
Klutse Senanu KwasiKiss Gábor DávidSági Judit2022-05-05 10:00:00Developing and testing new measures of exchange market pressure in Sub-Saharan Africa2022-05-26
Kocsis ZalánKiss Gábor Dávid2020-10-20 13:00:00Time-Variation in the Pricing of Country Fundamentals in Sovereign Credit Spreads2020-12-18
Kosztopulosz AndreaszBotos Katalin2006-05-03 10:00:00Az üzleti angyalok szerepe a fiatal, növekedésorientált kisvállalkozások finanszírozásában és fejlesztésében2006-06-08
Kovács GyörgyFarkas Beáta2010-05-28 10:00:00Protestantizmus és kapitalizmus: magyar gazdaság- és eszmetörténeti tanulságok2010-06-03
Kovács Péter2008-04-29 10:00:00A multikollinearitás vizsgálata lineáris regressziós modellekben. A PETRES-féle Red-mutató vizsgálata2008-06-12
Kovács Zsuzsanna IlonaKovács Árpád2016-11-18 10:00:00Immateriális erőforrások a pénzügyi kimutatásokban2016-12-08
Kozma GáborSándorné Kriszt Éva2015-12-16 11:00:00Működési kockázatok és kezelési módjuk a közpénzügyi rendszerben, különös tekintettel a helyi önkormányzatok gazdálkodására2016-06-02
Kwesi Ampah IsaacKiss Gábor Dávid2020-05-26 10:00:00Capital flight and external borrowing in Sub-Saharan Africa: An investigation into relationships and implications2020-06-29
Lippai LászlóHámori Balázs2010-05-18 14:00:00Az önkontroll szerepe és jelentősége az intertemporális fogyasztói döntésekben2010-06-03
Lippai-Makra EditLukovics MiklósDeák István2022-04-25 09:30:00A magyar közérdeklődésre számot tartó gazdálkodók nem pénzügyi beszámolási gyakorlatának vizsgálata.2022-05-26
Lukovics MiklósLengyel Imre2007-05-30 10:00:00A lokális térségek versenyképességének elemzése2007-06-14
Majó Zoltán2007-12-07 10:00:00e-HRM: az elektronikus emberi erőforrás menedzsment jelenségvilága2007-12-13
Martus BettinaKovács PéterFarkas Beáta2017-11-10 11:00:00Munkahelyteremtés vagy növekedés? A munkahelyteremtés nélküli növekedés vizsgálata az OECD országokban2017-12-07
Megyeri EszterBarakonyi KárolyHetesi Erzsébet2012-11-16 11:00:00A kapcsolati minőség méltányossági dimenziója vállalatközi kontaktusokban2012-12-13
Méreiné Berki BoglárkaBajmócy ZoltánMálovics György2021-06-30 11:00:00Korlát és menedék - Egy városi deszegregációs folyamat elemzése a társadalmi tőke vizsgálatán keresztül2021-10-15
Mihály Nikolett2009-04-17 14:00:00A hallgatói elégedettség kritériumai a tömegoktatás feltételei között2009-12-17
Mozsár Ferenc2004-02-27 10:00:00A közjavak magánkereslete2004-06-17
Nagy ÁgnesMálovics Éva2014-03-06 12:00:00A családi napközi munkahelyteremtő szerepe, és hatása a női foglalkoztatásra2014-04-10
Nagy BenedekHámori BalázsLengyel Imre2013-05-15 10:00:00Az optimális szabadalmak elméletének magatartásgazdaságtani és nemzetközi közgazdasági kiterjesztése2013-06-13
Niftiyev IbrahimSzanyi Miklós2023-01-23 13:00:00Dutch disease-led de-industrialization in the Azerbaijan’s economy: analysis of the chemicals industry
Okwan FrankKovács Péter2021-11-03 10:00:00Examination of maternal mortality in Subsaharan Africa: Relationships and effects model assessment2021-12-17
Ország GábornéKovács Péter2017-03-23 10:00:00A hazai középiskolások pénzügyi kultúrájának vizsgálata2017-04-06
Patik RékaLengyel Imre2007-05-30 10:00:00A klaszteresedés lehetőségei és vizsgálata a kevésbé fejlett régiókban: példák a Dél-Alföldről2007-06-14
Pelle AnitaFarkas Beáta2010-10-01 10:00:00Az Európai Közösség kartellszabályozásának német gyökerei2010-10-21
Prónay SzabolcsHetesi Erzsébet2011-05-27 10:00:00Ragaszkodás és én-alakítás a fiatalok fogyasztásában – A fogyasztói lojalitás és az énkép közötti kapcsolat vizsgálata2011-06-09
Sávai MariannaKovács ÁrpádKiss Gábor Dávid2019-11-25 13:00:00A visegrádi országok fiskális fenntarthatósága Az államadósságuk alakulása2019-12-12
Somosi SaroltaFarkas BeátaVoszka Éva2012-10-17 10:30:00Az európai gázpiaci liberalizáció kihívásai és eredményei2012-12-13
Szabó LászlóBotos Katalin2012-04-19 11:00:00A jóléti állam és a globalizáció2012-06-07
Szakálné Kanó IzabellaLengyel ImreKrámli András2012-11-28 11:00:00Gazdasági tevékenységek térbeli eloszlásának vizsgálata a magyar kistérségek példáján2012-12-13
Székelyhidi KatalinKovács Péter2020-12-02 15:00:00A külkereskedelem gravitációs modelljének alkalmazása Magyarország élelmiszer-gazdasági termékforgalmának vizsgálatában2020-12-18
Szobonya RékaKovács Péter2021-08-26 13:00:00Digitális pénzügyi szolgáltatások használata a lakosság körében – és ami mögötte van2021-10-15
Tessényi JuditHámori Balázs2014-02-13 11:00:00Játékszenvedély gazdaság-pszichológiai megközelítésben2014-04-10
Tóth LászlóHámori Balázs2010-05-18 10:00:00Az irigység gazdaságpszichológiai elemzése Irigység a posztszocialista társadalomban2010-06-03
Tóthné Téglás TündeHámori Balázs2021-04-08 11:00:00Frissdiplomásokkal szembeni munkaerőpiaci kompetenciaelvárások menedzsment szemléletű vizsgálata2021-06-03
Udvari BeátaFarkas Beáta2012-06-18 11:00:00Az Európai Unió nemzetközi fejlesztési politikájának értékelése: a kereskedelempolitikai eszközök adta lehetőségek2012-12-13
Urbánné Mező Júlia VeronikaUdvari Beáta2017-09-20 11:00:00Az ifjúsági munkanélküliség kihívásai az Európai Unióban2017-10-12
Ván HajnalkaCsutora Mária2012-12-03 11:00:00Környezeti hasznok és kimutatásuk a környezeti vezetői számvitelben2012-12-13
Varga Bence IstvánKovács György2019-11-29 11:30:00A pénzügyi felügyelés kialakulása Magyarországon – Lehetetlenségi trilemmák előfordulása a hazai felügyelettörténetben –2019-12-12
Vas Zsófia BoglárkaLengyel ImreBajmócy Zoltán2014-04-09 16:00:00Tudásintenzív szektorális innovációs rendszerek a Dél-Alföld régióban2014-06-05
Végh Marcell ZoltánPelle Anita2020-09-25 13:00:00Tanulságok az Európai Unió válságkezelésének vizsgálatából.2021-04-16

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )