Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Várady EditSimor TamásBattyáni István2017-05-31 14:00:00„Ultrahangos és computer tomográfiás biomarkerek az atherosclerosis diagnosztikájában”
Jávorházy AndrásKovács GyulaFarkas László2017-06-19 14:00:00„Új biomarkerek a konvencionális veserák progressziójának megítélésére”
Mikó AlexandraPétervári Erika2017-06-20 11:00:00„The effects of cholecystokinin and alarin in the regulation of energy homeostasis”
Nagy ÁgnesMelegh Béla2017-06-21 14:00:00„Szerves anion transzporter fehérjék genetikai variábilitásának vizsgálata és farmakogenetikai jelentősége magyar és roma populációban”
Brasnyó PálWittmann IstvánWinkler Gábor2017-06-21 10:00:00„Rezveratrol hatása 2-es típusú cukorbetegségben és IgA nefropátiában”
Kovács GáborLosonczy Hajna2017-06-27 14:00:00„Prognosztikai faktorok vizsgálata krónikus lymphoid leukemiában”
Csiszér AnnamáriaSíklaki István2017-06-01 13:30:00„Lessons of a Public Consultation”
Hardi PéterJancsó GáborMenyhei Gábor2017-06-13 11:00:00„Investigation of experimental warm and cold kidney ischemia-reperfusion injury in animal model”
Ruttkay TamásGasz Balázs2017-06-21 15:00:00„Experimental model and anatomic principles of transapical mitral repair”
Fajt AnitaFont Zsuzsa2017-07-07 12:00:00„Embernek maga Istenre való hagyása“. Huszti Szabó István Paradicsomkertecskéje és Szenci Fekete István Lelki nyugosztaló órákja
Weber ChristianVas Réka2017-05-22 11:00:00„Creating a Concept Importance Measure for Domain Knowledge in the Context of Learning”
Horváth Ádám IstvánHelyes Zsuzsanna2017-06-08 11:00:00„A Tranziens Receptor Potenciál Ankyrin1 és Vanilloid 1 receptorok és a szemikarbazid-szenzitív amin oxidáz szerepe és kapcsolata ízületi gyulladás és fájdalom egérmodelljeiben”
Nagy LászlóTuba KatalinMolnár Miklós2017-06-12 10:00:00„A kőrisek új betegsége, a Hymenoscyphus fraxineus által okozott hajtáspusztulás terjedésének, növekedésének, patogenitásának vizsgálata
Marada GyulaBoncz ImreRadnai Márta2017-06-26 14:00:00„A fogászati ellátás finanszírozása”
Miskolcziné Gábriel MonikaSzegedi Zoltán2017-06-29 11:00:00ZÖLD ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT ÁTFOGÓ VIZSGÁLATA A HAZAI KÖZÚTI GÉPJÁRMŰIPARBAN
Sófalvi EmesePukánszky Béla2017-06-06 12:00:00Zeneoktatás a kolozsvári Muzsikai Conservatoriumban 1819-1869 között
Horváth AttilaNavracsics Tibor2017-06-26 13:00:00Zárt vagy nyitott? A pártok versenyének struktúrája a visegrádi államokban (1990–2015)
Szabó ZoltánVolk János2017-06-14 11:00:00Vékonyréteg és nanoszerkezetű cink-oxid tervezett szintézise és vizsgálata optoelektronikai eszközök számára
Czampa MiklósSzalay Tibor2017-06-21 14:00:00Vas alapú porkohászati anyagok forgácsolhatóságának elemzése és javításaVas alapú porkohászati anyagok forgácsolhatóságának elemzése és javítása
Vermes Gábor2017-05-15 13:00:00Várandósság alatti anyai expozíciók összefüggései három, a magzati emésztőrendszert érintő fejlődési rendellenességgel
Szarvas KristófWeisz Ferenc2017-05-15 14:15:00Változó indexű Lebesgue-terek és alkalmazásuk a Fourier-analízisben
Bogár LászlóAdamikné Jászó Anna2017-05-22 10:00:00Üzleti retorika - a klasszikus meggyőzési technikák és az újtípusú értékesítési technikák összevetése
Lovra ÉvaSzabó ÉvaMolnár Tamás2017-06-20 13:30:00URBAN TISSUE TYPOLOGY AND URBAN TYPOLOGY Typo-morphology of the cities in the Historic Hungary (1867-1918)
Takács KatalinFatsar Kristóf2017-05-22 14:00:00URADALMI KERTÉSZETEK A 19. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON
Heinzmann BerndPásztory ZoltánBarbu Marius-Catalin2017-06-06 10:00:00Untersuchungen zur Volumenbestimmung von Industrieschichtholz der Holzart Fichte mithilfe elektronischer und Einzelstammweiser 3D-Vermessung
Szármes PéterÉlő Gábor2017-05-23 10:00:00Újszerű módszertan nagy adathalmazok (Big Data) kezelésére folyamatoptimalizációt célzó deep learning módszerek kutatása alapján
Horváth-Rózsás Anita2017-05-30 15:00:00Új prognosztikai markerek tüdő adenokarcinómában
Dobosy PéterZáray Gyula2017-06-08 14:00:00Triklór-etilén és klórbenzol származékok eltávolítása vizekből nagyhatékonyságú oxidációs eljárásokkal
Molnár KatalinFaigl Ferenc2017-06-21 15:00:00Trifluoretil-foszfonátok előállítása és szelektivitásra gyakorolt hatásuk a Horner-Wadsworth-Emmons-reakcióban
Kovács BalázsKruzslicz Ferenc2017-06-23 14:30:00Tőzsdei hírbányászat a magyar részvénypiacon
Kovácsné Bobály ViktóriaJáromi Melinda2017-06-07 14:00:00Törzs állapotfelmérés és törzsprevenciós mozgásprogram alkalmazása táncosok körében
Szekeres Béla JánosIzsák Ferenc2017-06-22 17:00:00Törtrendű parciális differenciálegyenletek numerikus megoldása
Wierdl ZsuzsannaBalogh Balázs2017-06-20 14:25:00TÖREDÉKEK A TÉRBEN TÉR A TÖREDÉKEKBEN
Sorum Em BenEnyedi Péter2017-06-20 14:30:00Timing of motions in the CFTR channel protein during pore opening
Farkas MiklósKondor PéterZawadowski Ádám2017-05-25 10:00:00Three Essays in Financial Economics
Gönczi DávidEcsedi István2017-05-12 09:30:00Thermoelastic Problems of Functionally Graded and Composite Structural Components
Ünnep RenátaMezei Ferenc2017-05-22 12:00:00The ultrastructure and flexibility of thylakoid membranes in different photosynthetic organisms as revealed by small-angle neutron scattering
Korponyai CsillaErős Gábor2017-06-13 13:00:00The role of polyols and amino acids in the maintenance of homeostasis in the skin
Végh Eszter MáriaGellér László2017-05-22 11:00:00The quest for improvement of cardiac resynchronization therapy
Lakatos KingaMerkely Béla2017-07-06 11:00:00The effect of hypoxia and hypoxic preconditioning on human bone marrow mesenchymal stem cells
Gibba AlieuMolnár József2017-06-22 10:00:00THE COMPETITIVENESS OF GAMBIA’S AGRICULTURAL PRODUCTS IN INTERNATIONAL TRADE: AN INCENTIVE FOR ECONOMIC PROGRESS
Tauzin Tibor MiklósGergely György2017-07-24 11:00:00The comparative investigation of the Pedagogical Stance The role of ostensive-communicative cues in social learning in dogs and human infants
Tóthmérész LillaKirály Zoltán2017-06-16 16:00:00The chip-firing game
Kriskovics LeventeKővári Zsolt2017-05-31 15:00:00The application of Doppler imaging in studying stellar dynamos
Katona JánosCzimber KornélPődör Andrea2017-06-12 13:00:00Térinformatikai módszerek a birtoktervezésben
Simon Károly LászlóGombos Katalin2017-06-15 14:00:00Tartásdíjigények érvényesítése határok nélkül
Christopher FenilaFekete GusztávTóth Péter2017-06-07 10:00:00Targeting histamine H4 receptors in treating allergies caused by environment
Varga ÁkosMarkó ViktorHaltrich Attila2017-04-27 10:00:00Táji környezet, peszticidterhelés és tápnövény-fitofág fenológiai szinkronitás hatása almaültetvények poloska (Heterotpera) együtteseire
Páhi Zoltán GáborBoros Imre MiklósPankotai Tibor2017-05-05 14:00:00TAF10 fehérjék szerepe Drosophila melanogaster-ben
Kun EmmaGergely Árpád László2017-05-23 13:00:00Szupernagy tömegű fekete lyuk kettősökre utaló jelek rádió-hangos aktív galaxismagok jeteiben
Barankai NorbertVattay Gábor2017-06-12 10:00:00Sztochasztikus modellek komplex rendszerekben
Dányi Tibor ZoltánPerényi LászlóTamás Anna Mária2017-06-20 11:00:00Szociális lakás a XXI. század elején Pécsett
Lesfalvi TiborKiss Gy. Csaba2017-06-27 14:00:00Szlovák társasélet a dualizmus korában, különös tekintettel az olvasóegyletekre
Veszely BeátaBeke László2017-06-19 16:00:00SZEMLÉLETVÁLTOZÁSOK A LOVAS PORTRÉ MEGJELENÉSÉBEN A (POSZT)KORTÁRS MŰVÉSZETBEN
Csorba LászlóHámori BalázsMakó Csaba2017-07-10 10:00:00SZELEKCIÓ, VERSENY ÉS KOCKÁZAT A GAZDASÁGI EVOLÚCIÓ FOLYAMATÁBAN – BIZONYTALANSÁG ÉS KOCKÁZATVÁLLALÁS VIZSGÁLATA FELSŐOKTATÁSI HALLGATÓK KÖRÉBEN
Nagy BotondKövér György2017-06-09 14:00:00Székelyföld gazdasági fejlődése a 19. század második felébe: Határszéli gazdasági környezet és üzleti modellek Háromszéken
Juhász ÉvaNagy Zoltán Zsolt2017-05-23 14:00:00Szaruhártyán végzett felszínes és lebenyképző refraktív műtétek hatása a szem hullámfront aberrációira és a látásminőségre
Tési ÁronÁcs Péter2017-06-12 14:00:00Suprasegmental sound changes in the Scandinavian Languages
Lengyel EdinaPadisák JuditStenger-Kovács Csilla2017-06-01 14:00:00Stress and disturbance in benthic diatom assemblages
Túri József AttilaFazekas István2017-06-16 14:00:00Speciális határeloszlás-tételek a valószínűségszámításban
Sárközi RitaFodor László2017-05-23 14:00:00Sertésekből izolált Actinobacillus pleuropneumoniae törzsek összehasonlító vizsgálata
Polgár RudolfPásztory Zoltán2017-06-19 10:30:00Sarangolt választékok fotóanalitikus mennyiségi meghatározására vonatkozó feldolgozó algoritmus fejlesztése spline függvények segítségével
Binder MátyásKrausz Tamás2017-05-18 10:00:00Roma etnikai mobilizáció Kelet-Európában
Lendvai Nikoletta KatalinPatócs Attila2017-06-07 14:00:00Role of succinate dehydrogenase in pheochromocytomas and paragangliomas
Perge GabriellaFeldné Knapp Ilona2017-05-19 10:00:00Rezeptive Mehrsprachigkeit. Eine Studie zur Untersuchung der Entwicklung der individuellen Mehrsprachigkeit im institutionellen Fremdsprachenunterricht in Ungarn
Pető MáriaCynolter Gábor2017-07-14 10:00:00Részecskefizika és asztrofizika a középiskolában
Ertl PéterFalvay Dávid2017-06-12 14:00:00Rerum Romanarum fragmenta: Petrarca és a korabeli Róma
Kiss AndrásNagy Géza2017-06-16 14:00:00Recent advances in potentiometric scanning electrochemical microscopy
Kiss ViktorElekes Márton2017-06-22 14:00:00Rank functions and Polish groups in descriptive set theory
Dévai GergelyCsörnyei Zoltán2017-06-27 14:00:00Programhelyesség-bizonyítás fordítási időben
Joó AttilaSági Gábor2017-06-30 16:00:00Problems in infinite graph theory with finite counterpart
Rainer Oberbauer2017-05-30 14:00:00Prevention of Acute Renal Allografty Injury
Csábi JózsefHunyadi Attila2017-05-22 11:00:00Preparation of novel bioactive semi-synthetic ecdysteroid derivatives
Szövérfi ZsoltLazáry Áron2017-06-09 10:00:00Predictors of Mortality and Local Recurrence in the Surgical Management of Primary Tumors of the Spine
Kriebitzsch-Barnucz EnikőSzabó Gábor2017-05-26 14:00:00Possibilities for protecting cardiac and vascular function against ischaemia-reperfusion injury
Osváth ZsófiaIván Béla2017-06-09 11:00:00Poli(N-izopropil-akrilamid), 3-(trimetoxiszilil)propil-metakrilát) alapú kopolimerjei és hibrid géljei szintézise és termoreszponzív sajátságaik
Tóth Endre GyörgyHöhn Mária2017-06-29 14:00:00PHYLOGEOGRAPHY AND ADAPTIVE GENETIC VARIATION OF SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) POPULATIONS FROM THE CARPATHIANS AND THE PANNONIAN BASIN
Szűcs RózsaNyulászi László2017-06-15 15:00:00Phosphorus modified PAHs: Tunable π-systems for optoelectronic applications
Mohamady Nahed Abdel FattahHartung FerencGyőri István2017-06-12 14:00:00Persistence and permanence of delay differential equations in biomathematics
Kiss KrisztinaBencsik PéterCsont Tamás Bálint2017-05-05 14:00:00Peroxynitrite – matrix metalloproteinase and erythropoietin receptor signaling pathways in ischemic heart disease
Laufer Erzsébet2017-05-15 14:30:00Peptid és nem peptid μ - opioid agonisták: perifériás és centrális opioid fájdalomcsillapítás
Fényes CsabaCserti Csapó Tibor2017-05-03 13:00:00Pavedwithintension. Interpretation, framing and socialconstructionin roma educationpolicies. (Szándékkal kikövezve. Interpretációk, értelmezési keretek és társadalmi konstrukciók a roma oktatáspolitik
Kósa CsabaSzöllősi Zoltán2017-04-28 13:00:00Összehasonlító elemzések az emlőrák HER-2 státuszának meghatározásában
Szaller DávidKézsmárki István2017-06-16 10:15:00Optical study of spin excitations in multiferroic crystals
Iglai EditKiss Jenő2017-06-21 15:00:00Nyelvjárásközi egybevető vizsgálat A magyar nyelvjárások atlasza és az Új magyar nyelvjárási atlasz alapján
Renczes BalázsPéceli Gábor2017-06-30 10:30:00Numerical Problems of Sine Fitting Algorithms
Lehotzky DávidInsperger Tamás2017-06-13 10:15:00Numerical methods for the stability and stabilizability analysis of delayed dynamical systems (Késleltetett dinamikai rendszerek stabilitásának és stabilizálhatóságának vizsgálata numerikus módszerekk
Bacskainé Bódi ÉvaKovács Béla2017-06-08 11:00:00Növények molibdén kezelése és hatásvizsgálata a növekedési paraméterekre és a tápelemfelvételre
Roósz GergőIglói Ferenc2017-05-17 14:30:00Non-equilibrium dynamics of one-dimensional isolated quantum systems
Vass-Várnai AndrásKerecsenné Rencz Márta2017-07-11 14:15:00New Methods for the Investigation of Modern Electronics Packaging Materials Using Thermal Transient Measurements
Gácsi AttilaPálinkó IstvánSipos Pál2017-05-12 13:30:00Néhány, hiperalkalikus körülmények között képződő Ca(II)-komplex oldategyensúlyainak és szerkezetének jellemzése
Nagy László GézaLévai László2017-06-14 10:30:00Néhány baktériumtrágya hatása a kukorica hibridek növekedésére vízkultúrás kísérletben
Nagy LászlóVeres Szilvia2017-06-07 10:30:00Napraforgó hibridek eltérő válaszreakciói baktériumalapú biotrágya-kezelések hatására
Török ImreNagy János2017-06-08 11:00:00Napelemes rendszerek energiahozama és működési hatékonysága
Fekete DávidRechnitzer János2017-06-19 14:00:00Nagyvárosi régiók gazdasági kormányzása Új megközelítések európai járműipari központok elemzésével
Szabó FanniRőfi Mónika2017-06-06 11:00:00Munkaerő-piaci helyzetkép Derecske járás területén élő fiatalok körében
Bűdi Tamás Ferenc2017-05-22 14:00:00Molekuláris diagnosztikai módszerek klinikai jelentősége gyermekek egyénre szabott gyógyszeres kezelésében
Scheer Ildikó ZsófiaVértessy G. Beáta2017-06-02 14:00:00Módszerek fejlesztése és alkalmazása a genomi integritás útvonalainak kutatására
Vass Gábor ZsoltIván László2017-05-30 15:00:00Modification of classic reconstructive techniques and evaluation of new esthetic methods in terms of the expectations of modern oto-rhino-laryngology and head-neck surgery
Hömöstrei MihályRácz Zoltán2017-06-16 10:00:00Modellek a fizikaoktatásban

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 1.2357 ( 2017. V. 15. )