Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Nemes AttilaMester Gyula2018-09-27 10:00:00Tools for Efficient Soft Computing Modelling and Feasible Optimal Control of Complex Dynamic Systems, with Application to Multi-Rotor Unmanned Aerial Vehicle Navigation and Obstacle Avoidance
Kőkuti AndrásSimon Vilmos2018-09-24 15:15:00Self-Organization in the Future Wireless and Mobile Networks
Takács GáborBognár György2018-09-05 14:15:00Integrált mikrocsatornás hűtőeszközök modellezése és karakterizációja
Kecskés PetraAblonczyné Mihályka LíviaTompos Anikó2018-09-04 14:00:00A közelség értelmezése szervezetközi relációkban
Sávoli ZsoltHorváth AndrásKránicz Balázs2018-09-04 10:00:00Digitális színes minták spektrális rekonstrukciója főkomponens-analízissel és genetikus optimalizációval
Nagy LászlóSándor Klára2018-08-10 12:00:00Metanyelvi ismeretek, nyelvi attitűdök, értékítéletek vizsgálata tanítójelöltek körében
Szvet TamásBeke László2018-07-24 15:00:00KITERJESZTETT PERCEPCIÓ A fény művészeti kutatása
Molnár KristófJedlovszky-Hajdú Angéla2018-07-24 14:00:00DEVELOPMENT OF BIOCOMPATIBLE POLYMER BASED FIBROUS MATERIALS FOR MEDICAL AND BIOLOGICAL USE
Patai ÁrpádMolnár Béla2018-07-23 10:00:00A DNS metiláció szerepe a vastagbélrák kialakulásában
Balázsfi Diána GabriellaHaller József2018-07-20 14:00:00Poszttraumás stressz szindróma kialakulásának hátterében álló glutamáterg folyamatok tanulmányozása állatmodellben
Hussein Wisam NeemaVajna Istvánné Tangl Anita2018-07-20 13:00:00THE IMPACT OF NATIONAL CULTURE ON TAX EVASION THROUGH APPLYING ACCOUNTING CONSERVATISM IN IRAQ
Ali Hussein Al-Zaidi WaleedIllés Bálint CsabaTörőné Dunay Anna2018-07-20 09:00:00RELATIONSHIP QUALITY AND RELATED ACTIVITIES OF PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN IN IRAQ
Lakatosné Szuhai GyörgyiPoór József2018-07-19 10:00:00PROJEKTMENEDZSMENT SZEMLÉLET FONTOSSÁGA ÉS ELFOGADOTTSÁGA A MAGÁNÉLETBEN
Pető BálintZakar Péter2018-07-17 11:00:00A szentesi nyomtatott tömegtájékoztatás kezdetei (1871-1883)
Jing LiZéman Zoltán2018-07-16 13:00:00THE RESEARCH ON MANAGEMENT OF RISK-TAKING BEHAVOUR IN CHINESE COMMERCIAL BANKS
Dudás LeventeZombory László2018-07-16 10:15:00Rádió- és antennarendszerek radaros és műholdas alkalmazásai
Henning Anna ImolaFekete Albert2018-07-16 09:00:00A TÁJ ÉS A VÁROSI SZABADTEREK SZEREPE NAGYBÁNYA FESTŐVÁROS FEJLŐDÉSÉBEN
Katekhaye DhanashreeMagda Róbert2018-07-16 09:00:00BARRIERS AND OPPORTUNITIES OF RURAL ENTREPRENEURSHIP: INDIAN AND HUNGARIAN SCENARIO
Oláh Éva MáriaHorváth DezsőVarga Dezső2018-07-13 10:30:00Részecskefizika tanítása középiskolában
Marcsa DánielKuczmann Miklós2018-07-13 10:00:00Párhuzamosított végeselem-módszerek a csatolt elektrodinamikai problémák megoldásában
Pécsek BrigittaMichalkó Gábor2018-07-12 11:00:00A LASSÚ TURIZMUS MINT A VÁROSI TURISZTIKAI DESZTINÁCIÓK FEJLESZTÉSÉNEK FENNTARTHATÓ ALTERNATÍVÁJA
Indig BalázsPrószéky Gábor2018-07-12 10:30:00Egy sok szálon futó nyelvelemző program moduljainak kialakítása és harmonizációja
Sütő JózsefOniga István2018-07-11 10:00:00Emberi tevékenység felismerés viselhető szenzorok adataiból gépi-tanulással
Számadó RózaRajnai ZoltánBelényesi Emese2018-07-11 10:00:00Önkormányzatok kiberbiztonsági és online képességének vizsgálata, figyelemmel az emberi tényező fejlesztésének kérdéseire
Szakál AlexCser László2018-07-10 14:00:00Az atomi felbontású neutron holográfia alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata
Mester AnitaNémeth Norbert2018-07-10 13:00:00A vékonybél ischaemia-reperfusio okozta haemorheologiai és mikrokeringési változások vizsgálata kísérletes modellben
Boros András MihálySzéplaki Gábor2018-07-10 11:00:00Laboratóriumi biomarkerek szerepe a szívelégtelenség reszinkronizációs kezelése utáni prognózis becslésében
Apari PéterMüller Viktor2018-07-10 11:00:00Konceptuális biológiai kutatások a darwini medicina tárgyköréből
Köbölkuti Zoltán AttilaHöhn Mária2018-07-10 11:00:00ADAPTIVE VARIATION OF SELECTED SCOTS PINE (PINUS SYLVESTRIS L.) POPULATIONS FROM THE CARPATHIANS AND THE PANNONIAN BASIN INFERRED FROM MORPHOLOGICAL, ANATOMICAL AND GENOMIC DATA
Somogyi ViktóriaNémeth Norbert2018-07-09 14:00:00Micro-rheologiai méréstechnikai összehasonlító vizsgálatok különös tekintettel a vörösvérsejt membránstabilitásra
Bakonyi MónikaCsányi ErzsébetBerkó Szilvia2018-07-09 13:00:00IMPROVED SKIN PENETRATION USING ACTIVE AND PASSIVE ENHANCEMENT METHODS
Szentes TamásKapronczay Károly2018-07-09 10:30:00Az egészségügyi ellátórendszer kialakításának kritériumrendszere a harmadik évezred elején, különös tekintettel a népegészségügyi vonatkozásokra
Nagy Zita BarbaraTóth GergelyMajoros Pál2018-07-09 10:30:00A jólét és a jóllét közgazdasági összefüggéseinek komplex elemzése: a jövedelemegyenlőtlenség természetes határa
Hecker PéterSass Valéria2018-07-06 13:00:00Művészet és morál
Bartó EndreKiss IbolyaFelinger Attila2018-07-06 11:00:00Investigation of retention mechanism of cavitands in reversed phase chromatography and the study of the adsorption of water in hydrophilic interaction liquid chromatography
Jagasics SzilárdVajda István2018-07-05 15:00:00Állandó mágneses szinkrongépek számítógépes modellezése, elemzése, nyomaték hullámosság csökkentő eljárások
Tóth László ZoltánDaróczi Lajos2018-07-05 11:00:00Fázisátalakulást kísérő zajok vizsgálata Ni2MnGa alakemlékező ötvözetekben
Kompár-Rőmer JuditKeményfi Róbert2018-07-04 14:00:00A magyarpalatkai cigányzenész közösség alkalmazkodása Adaptációs folyamatok egy makrotársadalmi környezetben
Horváth PéterKeményfi RóbertBaranyi Béla2018-07-04 12:00:00Néprajz – néptánc – regionalitás A néptánckultúra interdiszciplináris kutatásának sajátosságai Hajdúság, Hortobágy és Bihar térségében
Liliom Hanna LauraSchlett Katalin2018-07-04 11:00:00A protein kináz D szerepének vizsgálata az idegsejtek pusztulását előidéző hatások alatt
Kardos MártonFülöp FerencKiss Loránd2018-07-04 11:00:00Syntheses of functionalised ß-amino acids through ring-opening/cross metathesis
Czentnár AndrásPéri Benedek2018-07-03 14:00:00'Asur-beg keleti török nyelvtana és társalgási könyve
Priskin GyulaSchreiber Gábor2018-07-03 14:00:00The Ancient Egyptian Book of the Moon: Coffin Text Spells 154-160
Sági DánielHancsók Jenő2018-07-03 11:00:00Dízelgázolajok nagy hozzáadott értékű keverőkomponenseinek előállítása
Rinkács AngélaBohács Gábor2018-07-03 10:00:00Anyagáramlási rendszer és a hozzá tartozó szimulációs környezet információs kapcsolatának elemzése és fejlesztése a logisztikai jellemzők javítása érdekében
Grunda MarcellHorváth Andrea2018-07-03 08:00:00Kulturelle Lesbarkeiten von Medea. Reflexionen und Projektionen eines Mythos in der Gegenwartsliteratur
Baranyi Tamás PéterBúr Gábor2018-07-02 16:00:00Magyar külpolitika a nemzetközi enyhülés időszakában, 1965-1975
Vásári MelindaKulcsár-Szabó ZoltánMolnár Gábor Tamás2018-07-02 14:30:00A "hangzó tér" - Érzéki és jelenlét-hatások, hangulat és látencia a XX-XXI. századi magyar prózában
Berkesné Rodek NóraBirkner Zoltán2018-07-02 14:00:00CSR EMAT - A vállalatok társadalmi felelősségvállalásának kiválósági menedzsment és értékelési eszköze
Vincze ErnőLiker AndrásBókony Veronika2018-07-02 12:00:00Behavioral responses to humans and predators in urban and non-urban birds” („Emberre és ragadozókra adott viselkedési válaszok városi és nem urbanizált madaraknál”)
Falusi NorbertBárdi Nándor2018-07-02 11:00:00Uralkodó magyar eszmék a változásban Erdély 1910-1922.
Posza BarnabásBorbély CsabaCsima Ferenc2018-07-02 10:00:00A hazai energiaültetvények, mint megujúló energiaforrások gazdasági vizsgálata
Nemes KrisztinaMajoros István2018-06-29 11:30:00Történelem és emlékezet a Mequinensa mítoszban: Jesús Moncada A folyók városa című regényének történelemképe (1870-1970)
Xie JingBartos Huba2018-06-29 11:00:00Basic color terms from Chinese: semantic analysis, comparison with Hungarian, effects from SLA
Gali Vamsi KrisnaUnk Ildikó2018-06-29 11:00:00Translesion DNA Polymerase eta functions in transcription elongation
Nyiri ZoltánEke Zsuzsanna2018-06-29 10:30:00Komplex mátrixok policiklusos aromás szénhidrogén tartalmának vizsgálatára alkalmas analitikai módszerek fejlesztése
Pattantyús MangaFarbaky Péter2018-06-29 10:00:00Szobrászati alkotások szerződései az itáliai reneszánszban. Különös tekintettel a firenzei és toszkánai szerződésekre (1400-1530)
Mózes Dorottya KatalinGecső Tamás2018-06-29 10:00:00Az identitás, a stílus és a performancia jelenségei a posztkoloniális angolszász regényben
Bodó KatalinHorváth Gyula2018-06-29 09:30:00A mexikói cristero háború külföldi visszhangja: amerikai, spanyol, vatikáni és magyar diplomáciai reflexiók.
Haffner TamásKaposi Zoltán2018-06-29 09:00:00A magyar energiapolitika helyzete és kihívásai – a megújuló energiaforrások alkalmazásán alapuló energiapolitika megteremtésének lehetősége
Bassola BálintKirály Miklós2018-06-28 16:00:00A fogyasztói szerződésekben alkalmazott általános szerződési feltételek relevanciája a fogyasztóvédelmi magánjogban és a versenyjogban–kapcsolódások és elhatárolások az európai uniós és a magyar jogba
Arányi PéterSzijártó Attila2018-06-28 15:00:00Veseszövődmények és a megelőzés lehetőségei alsó végtagi rekonstrukciós érsebészeti beavatkozások modelljében - ATP-függő kálium csatornákon ható kondícionálási eljárások
Faubl NóraFüzesi ZsuzsannaBirkás Béla2018-06-28 15:00:00„Merre tartanak a jövő orvosai”
Varga IvettSzabó Zoltán2018-06-28 13:00:00BUDAPEST ERŐFORRÁS-SZEMPONTÚ VÁROSSTRATÉGIÁJA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EURÓPAI UNIÓS FINANSZÍROZÁSRA
Nyiraty SzabolcsVárkonyi Tamás2018-06-28 13:00:00The involvement of autonomic dysfunction int the pathogenesis of complications in patients with impaired glucose metabolism
Pataki EmeseMiklós Ida2018-06-28 13:00:00Transzkripciós faktorok vizsgálata Schizosaccharomyces pombe-ban
Fülöp CsillaIlly Judit2018-06-28 13:00:00Homo Metiens, or the Student who Measures in Secondary School
Taczman AndreaFeldné Knapp Ilona2018-06-28 10:00:00Sprachliche Höflichkeit. Eine Studie zur Untersuchung der sprachlichen Höflichkeit in der Lehrersprache ungarischer DaF-Lehrender am Beispiel des Ausdrucks von Kritik und Lob
Füredi Nóra JuditPétervári ErikaGaszner Balázs2018-06-28 10:00:00„Hypothalamic melanocortin system in the regulation of the energy homeostasis: studies in aging rats and in SHR animals”
Koloh GáborKövér György2018-06-27 14:00:00A születésszabályozás mint társadalomtörténeti probléma. Születésszabályozás a Dél-Dunántúlon (1790-1941)
Szabó BeátaSzabó Éva2018-06-27 12:30:00A halmozottan hátrányos helyzet „lenyomata” serdülők szociális attitűdjeiben – értékek és jövőkép eltérő szocializációs körülmények függvényében
Marencsák ZsoltHajdú JózsefKun Attila2018-06-27 11:30:00A kis- és középvállalkozások munkajogi szabályozásának kérdései, különös tekintettel a differenciált szabályozásra
Györgyi PéterKis Tamás2018-06-27 10:00:00Approximation and exact methods for machine scheduling problems with non-renewable resources
Mészáros ZsoltSzilágyi Ágnes Judit2018-06-26 16:00:00Brazil in Africa: a History of Modern South-South Cooperation
Niczinger NoémiAntal István2018-06-26 13:30:00Hatóanyagleadó rendszerek HLB-értékének vizsgálata
Koltai Andrea KláraKároly Krisztina2018-06-26 11:30:00Understanding Learner Needs: A Qualitative Study of ESP Learner Needs in EU English Courses in Hungarian Tertiary Education
Börcs AttilaBenedek Csaba2018-06-26 11:15:00Four-dimensional Analysis of Dynamic Urban Environments in Terrestrial and Airborne LiDAR Data
Galán AnitaCsoba Judit2018-06-26 11:00:00Digitális egyenlőtlenségek a debreceni fiatalok körében
Galo ViliamKósa László2018-06-26 10:00:00Református karitatív intézmények Szlovákiában és Kárpátalján a két világháború között - kitekintéssel a második világháború végéig
Földeák Dóra MelindaNemes Attila2018-06-25 15:00:00Advances in the assessment of cardiac amyloidosis
Őze AttilaNagy Attila2018-06-25 15:00:00Visual learning: healthy development and the effects of migraine
Varga Boglárka EnikőSomfai Gábor Márk2018-06-25 15:00:00A retina szerkezet, valamint a retinális neurodegeneráció vizsgálata optikai koherencia tomográfiával
Rashed ArefVerzár Zsófia2018-06-25 13:00:00„The role of microcirculation in the prevention and treatment of post-sternotomy mediastinitis”
Sipeki IrénCzibere Ibolya2018-06-25 11:00:00Társadalmi egyenlőtlenségek és pályaválasztás
Karácsonyi JuditGyimesi Tímea2018-06-22 14:30:00Kortárs francia novelizáció: Tanguy Viel, Catherine Soullard és Nathalie Léger filmregényesítéseiről
Brunner AlexandraOstorházi Eszter2018-06-22 14:00:00A gonorrhoea fertőzés: Neisseria gonorrhoeae törzsek antibiotikum-rezisztencia vizsgálata és molekuláris tipizálása
Mészáros AndreaKónya Anikó2018-06-22 14:00:00Végrehajtó funkciók specifikus nyelvi zavarban és fejlődési diszlexiában
Szontagh Pál IvánCsáki-Hatalovics Gyula2018-06-22 13:30:00A keresztény pedagógusokkal szemben támasztott minőségi és etikai elvárások valamint azok kodifikációs problémái
Orgoványi-Gajdos JuditFalus Iván2018-06-22 13:00:00Tanárképzésben részt vevő hallgatók pedagógiai problémamegoldó gondolkodásának fejlesztése design-alapú kutatás keretében
Csabai ÁgnesKarasszon István2018-06-22 12:30:00
elmarad(t)
Izrael és Egyiptom kapcsolatának nyomai az Ószövetségben – Anat istennő Szíria-Palesztina területén és Egyiptomban
Lipták-Pikó JuditGyimesi Tímea2018-06-22 12:00:00Teória és Praxis: fantom és fikció Marie Darrieussecq regényeiben és elméleti írásaiban
Takács ÁgnesGulyás ÁgnesKántor Noémi2018-06-22 11:30:00INVESTIGATION OF SHADING EFFICIENCY OF POPULAR URBAN TREE SPECIES BASED ON EXAMLPES FROM SZEGED
Lambert NándorFelinger Attila2018-06-22 11:00:00The impact of mass transfer on efficiency in reversed phase liquid chromatography
Kendelényi-Gulyás ErikaGéczi Gábor2018-06-22 10:00:00A magyar élsport versenyképessége és az állami finanszírozás hatékonyságának kapcsolata
Németh GergelyNoszkay Erzsébet2018-06-22 10:00:00VÁLLALKOZÓK EGYES MAGATARTÁSMINTÁZATAINAK KOGNITÍV MEGKÖZELÍTÉSE
Szigeti MariannaSoós Tibor2018-06-21 15:00:00Minimális fázisjelölés terc-butil csoporttal és alkalmazása Mitsunobu-, és Wittig-reakcióban
Nagy ÁdámKálmán Bernadette2018-06-21 14:00:00A glioblastoma molekuláris osztályozása
Jankovics-Erős Fanni RebekaBeke Artúr2018-06-21 14:00:00A terhesség során végzett magzati ultrahangvizsgálatok hatékonyságának vizsgálata a fejlődési rendellenességek felismerésében
Vig Andrea TerézBugyi Beáta2018-06-21 13:00:00„Coordination of actin and microtubule dynamics by the formin protein dishevelled-associated activator of morphogenesis”
Gonda TímeaSzakonyi Zsolt2018-06-21 13:00:00Stereoselective synthesis and application of bi- and trifunctional monoterpene-based compounds

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )