Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Németh-Leskó Anett KatalinDeák CsabaVeresné Somosi Mariann2020-02-26 11:00:00Újszerű kompetencia-alapú klaszterirányítás egy lehetséges modellje az eredményes működés szolgálatában
Bencsik DóraCsenki Zsolt ImreUrbányi Béla2020-01-29 09:00:00HAGYOMÁNYOS VÍZTISZTÍTÁSI TECHNOLÓGIÁK SORÁN VISSZAMARADÓ MELLÉKTERMÉK VEGYÜLETEK VIZSGÁLATA HALMODELLEN
Tóth Tamás GyulaPóti PéterTőzsér János2020-02-28 10:30:00A TŐGYBIMBÓ ANATÓMIÁJÁNAK ULTRAHANGOS VIZSGÁLATA HOLSTEIN-FRÍZ SZARVASMARHAFAJTÁBAN
Berecz Antónia KláraSeres GyörgyTibenszkyné Fórika Krisztina2020-02-25 14:00:00Az e-tanítás-tanulás folyamata – stratégiák és modellek
Horváth-Márjánovics DiánaThomka BeátaSzolláth Dávid2020-01-22 14:00:00Örökölt blendével látni. Az 1960-as évek prózája és a Mészöly-hagyaték
Gazdag OrsolyaTakács Tünde MáriaSzili-Kovács Tibor2020-01-22 13:00:00KÜLÖNBÖZŐ GAZDÁLKODÁSI MÓDOK HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA A TALAJMIKROBA-KÖZÖSSÉGEK FUNKCIONÁLIS DIVERZITÁSÁRA
Lantos BrigittaFodor FerencSolti Ádám2020-02-04 13:00:00A kloroplasztiszok vasfelvételi mechanizmusának vizsgálata
Bodnár Dorottya SzilviaJászberényi MelindaSmith Melanie2020-02-12 10:00:00„Az eszképizmus mint élménydimenzió elemzése a múzeumi látogatások kontextusában"
Gulyás KrisztinaBerki ImrePongrácz Rita2020-01-30 14:00:00A klímaváltozás hatása a kocsánytalan tölgy (Quercus petraea) elterjedésére és produkci-ójára
Domán Ildikó AugusztaBelovics ErvinPolt Péter2020-02-13 10:00:00A beszámítási képesség a büntethetőségi akadályok rendszerében
Ilyefalvi EmeseBárth DánielPócs Éva2020-01-30 15:00:00Léptékváltás a folklorisztikában. A számítógépes folklorisztika elméleti, módszertani és technikai kérdései a digitális magyar ráolvasás-adatbázis példáján keresztül
Sziová BrigitaNagy SzilviaPipek János2020-03-03 13:00:00Wavelet alapú modellezési megoldások orvosi-informatikai és fizikai környezetben
Rácz Dávid AndorCsóka PéterPintér Miklós2020-01-07 13:00:00Anomáliák a részvénypiaci és alapkezelői jelentések körül
Georgiádes ÁdámFülöp FerencÖtvös Sándor Balázs2020-01-23 13:00:00Continuous-flow methodologies for copper-catalyzed reactions
Tóth AdriennFriedrich LászlóNémeth Csaba2020-02-14 10:00:00TOJÁSLEVEK ELTARTHATÓSÁGÁNAK NÖVELÉSE KOMBINÁLT KÍMÉLETES TARTÓSÍTÁSI ELJÁRÁSOK ALKALMAZÁSÁVAL
Megyeri GáborGubicza LászlóNemestóthy Nándor2020-02-07 11:00:00LIGNOCELLULÓZ HIDROLÍZISE ÉS TOVÁBBHASZNOSÍTÁSA IONOS FOLYADÉKBAN ENZIMEK SEGÍTSÉGÉVEL
Dobos OrsolyaKozma-Bognár LászlóNagy Ferenc2020-02-10 14:00:00A HY5 és HYH transzkripciós faktorok szerepe a növényi cirkadián óra szabályozásában
Szabó PéterMárton SándorMolnár Tihamér2020-02-03 14:00:00„A műtéti megterhelés vizsgálata regionális anesztéziában végzett carotis endarterectomia során”
Dobsai GabriellaThomka BeátaMedve Zoltán2020-02-24 14:00:00Dubravka Ugrešić prózája interkulturális kontextusban
Adashinskaya AnnaZiemann DanielKlaniczay Gábor2020-01-24 13:00:00Ktetor: Practices of Ecclesiastic Foundation, Sponsorship, and Patronage in Late Byzantium and Balkan Slavic Countries
Jangir Pramod KumarPál CsabaKintses Bálint2020-02-25 11:00:00Chemical-genetic profiling to investigate cross-resistance and collateral sensitivity between antimicrobial peptides
Bakos IzabellaTóth TamásKhademi-Vidra Anikó2020-03-05 10:00:00A VÁSÁRLÓI KÖZÖSSÉGEK MINTÁZATAI ÉS TÉRBELI SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON
Udvari Edina BrigittaDobolyi ÁrpádKékesi Adrienna Katalin2020-01-20 14:00:00Az anyai magatartás szabályozásában fontos agyterületek proteomikai vizsgálata patkányokon
Pósfay PéterBarnaföldi Gergely GáborJakovác Antal2020-03-04 10:00:00Térelméleti módszerek az asztrofizikában
Tóth EmeseMaléth JózsefHegyi Péter2020-01-10 13:00:00„IMPORTANT THERAPEUTIC TARGETS IN ACUTE PANCREATITIS”
Tóth EmeseMaléth JózsefHegyi Péter2019-12-20 13:00:00
elmarad(t)
„IMPORTANT THERAPEUTIC TARGETS IN ACUTE PANCREATITIS”
Bojtár GergelyM Csizmadia BélaÉgert János2020-02-14 10:00:00TEXTIL KOMPOZITOK ANYAGTULAJDONSÁGAINAK NUMERIKUS MODELLEZÉSE
Volkó JuliannaVámosi GyörgyDamjanovich László2020-01-14 13:00:00Interleukin receptorok összeszerelődése és működése az endoplazmatikus retikulumtól a sejtmembránig
Szatmári Judit AnnaPásztor EmeseCsorba László2020-01-20 14:00:00Párizsi sikk - Pesti siker. A párizsi divatinformációk és az haute couture rendszer magyar recepciója a 19. század közepétől a 20. század közepéig - különös tekintettel az 1918-1939 közötti időszakra
Földi SándorSótonyi PéterCserey György2020-02-24 12:30:00Continuous non-invasive blood pressure monitoring via 3D force sensor and its applications in diagnostics
Vöröskői KataKóczy T. LászlóBöröcz Péter2020-01-14 11:00:00Stratégiai szintű csomagolási döntések modellezése az ellátási láncban
Mravcsik ZoltánGyulai FerencBerke József2020-01-28 10:30:00A VITACEAE CSALÁD TERMESZTETT FAJAINAK EVOLÚCIÓJA, DOMESZTIKÁCIÓJA ÉS DIVERZITÁSA A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN A MORFOMETRIAI VIZSGÁLATOK TÜKRÉBEN
Emődi AndreaGyulai FerencBerke József2020-01-22 10:00:00AZ ALAKOR SOKFÉLESÉGÉNEK VIZSGÁLATA A MORFOMETRIA MÓDSZEREIVEL
Szabó TamásEgyed PéterBékés Csaba2020-02-06 10:00:00Magyar‒román államközi viszony és az RMDSZ kapcsolatrendszere a rendszerváltástól a könnyített honosítási eljárás bevezetéséig.
Gábor AnnaMiklósi ÁdámAndics Attila2020-03-09 11:30:00Neural mechanisms of social stimulus processing in dogs
Ujvárosi Andrea ZsuzsannaVasas Gábor2020-02-28 09:30:00Microcystis fajok toxicitásának vizsgálata terepi és laboratóriumi körülmények között
Földesné Dudás ErikaBodor Andrea2020-02-11 11:00:00NMR studies of folded and disordered proteins and bicelle systems
Szemethy TamásSzijártó István2020-02-18 14:00:00A magyarországi új arisztokraták társadalmi helyzete 1711-től 1799-ig
Szigeti SzabolcsOrosz Éva2020-04-29 10:15:00A szakpolitikai ciklusok elméleti és gyakorlati jelentősége az egészségügyi rendszerek irányításában
Lencsés ÁkosSebestyén György2020-01-08 14:00:00A statisztikai adatáramlás és adatszabályozás módszerei és lehetőségei a kezdetektől napjainkig Magyarországon
Nagy-Győr LászlóHornyánszky Gábor2020-02-27 10:00:00Enzimes és egész-sejtes biokatalizátorok fejlesztése optikailag tiszta vegyületek előállítására
Hangya DóraKraiciné Szokoly Mária2020-01-16 13:00:00Egyenlő partner szeretnék lenni! Fogyatékossággal élő felnőttek iskolarendszeren kívüli felnőttképzéshez való egyenlő esélyű hozzáférésének komplex vizsgálata
Shkendije Geci SherifiSzenes Zoltán2020-02-12 10:00:00Shaping foreign and security policy of a newly independent state. The case of Kosovo.
Kocsiné Franyó DorottyaDombrádi Zsuzsanna Rita2020-01-20 13:00:00Vancomycin-rezisztens Enterococcusok molekuláris biológiai vizsgálata
Hlavacska AndrásBengi László2020-01-22 13:00:00Bram Stoker Drakula című regényének újraértelmezési lehetőségei a kortárs vámpírfilmekben
Neszmélyi BenceHorváth János2020-01-24 14:00:00„THE INFLUENCE OF SENSORY-MOTOR INTERACTIONS ON THE PRODUCTION AND PERCEPTION OF SELF-INITIATED SOUNDS”
Gupta Gauri ShankarVastag Gyula2020-01-10 15:00:00Sustainable Development and Relevance of Ancient Wisdom
Kecse-Nagy CsillaPrechl József2020-01-17 13:00:00Immunglobulinok sejtes effektor funkcióin alapuló szerológiai vizsgálatok és azok alkalmazási területei
Szemző ZsófiaKicsiny Balázs2020-03-09 11:00:00Érzékelés és értelmezés Relációesztétika a kortárs magyar képzőművészetben kiemelés saját alkotói folyamatok megértése végett
Bartha András MárkKlobusovszki Péter2020-02-04 14:00:00Saját kezű építés: Építőanyagok második élete a Balaton körül
Bognár GergőFridli Sándor2020-02-24 14:30:00Orvosi jel- és képfeldolgozás transzformációs módszerekkel
Vaduva (Tutuianu) CristinaPap Róbert2020-01-28 14:00:00Pathophysiologic mechanisms and catheter ablation in atrial fibrillation
Szász BarnabásMicsik András2020-01-16 14:30:00Smart Campus Based on Linked Data
Boda Márton AttilaUgrósdy György2020-02-03 14:00:00ÜZLETI SZIMULÁCIÓK ÉS TANULÓ-RENDSZEREK DÖNTÉSHOZATALI MECHANIZMUSAI
Ternovácz BálintKörmendi Tamás2020-02-10 14:00:00A szerémi és a boszniai latin püspökségek története a középkori magyar királyságban
Pintér GáborBáron György2020-01-21 14:30:00A FILMRESTAURÁCIÓ ETIKÁJA
Singh Dhirendra KumarGácser Attila2020-01-24 15:00:00Characterization of secreted aspartyl proteases in Candida parapsilosis
Horváth ZsuzsannaIllés Anikó2020-01-09 10:00:00Sajátos nevelési igényű fiatalokból álló csoportok komplex vizsgálata mozgás- és táncterápiás folyamatok tükrében
Buzetzky Dóra BeátaKónya József2020-02-25 11:00:00Anionok szorpciója kationcserével módosított bentonitokon
Lánczky IstvánMaróth Miklós2020-01-31 14:00:00Individuation of Material Substances in Avicenna's Philosophy
Márkus ÁdámCzeglédi Pál2020-03-11 11:00:00ÁRUKERESKEDELMI INTEGRÁCIÓ A VISEGRÁDI TÉRSÉGBEN – EGY KOMPLEX GRAVITÁCIÓS ELEMZÉS TANULSÁGAI
Pribék LászlóKotschy Beáta2020-01-24 11:00:00Pedagógusszerepek vizsgálata, pedagógustevékenységek feltárása a Közép-dunántúli régió középfokú kollégiumaiban
Asztalos MártonGazdag Gábor2020-01-21 10:00:00Az elektrokonvulzív terápia magyarországi használatának alakulása és megítélése, valamint az altatószerek időzítésének optimalizálása
Vincze AndrásPintér Gábor2020-01-16 14:00:00Kommunikációs vizsgálatok az európai uniós tagországok megújuló energia cselekvési terveinek tükrében
Czipa ErikBarta Endre2020-01-15 13:00:00Comprehensive analysis of human transcription factor binding sites with ChIP-seq and topological arrangements of transcription factor complexes on the DNA
Kemény ArankaKabdebó Lóránt2020-01-23 11:00:00" Különben minden műfaj líra" Példák Szabó Lőrinc prózai életművéből
Béni Noémi TeklaBencze György2020-03-11 14:30:00Calibration, validation and operation of the CMS barrel muon position monitoring system
Knapp ÁdámPap László2020-02-25 11:15:00Channel Equalization and Mobility Management Methods in New Generation Mobile Communication Systems
Turai GabriellaMáté-Tóth András2020-02-12 10:00:00Medieval Female Mysticism and Weber’s Charismatic Authority. The Case of Angela of Foligno.
Jakab Andrea EmeseBereczki Csaba2020-02-26 14:00:00Childhood Obesity and its Impact on Blood Pressure
Balogh EszterHegedűs Attila2020-02-24 11:00:00Csonthéjas gyümölcsök egyes gazdasági értékeit meghatározó transzkripciós faktorok vizsgálata
Orosz GergelyTeleki Krisztina2020-01-16 14:00:00Buddhista váltság szertartások (mdos glud Mongóliában)
Szabó IstvánKarádi Zoltán2020-01-14 11:00:00„Műszaki és informatikai fejlesztések a nucleus accumbens és az orbitofrontalis kéreg glukóz-monitorozó neuronjainak vizsgálatában”
Nagy Beáta MagdaPigniczkiné Rigó Adrien2020-02-17 15:15:00A művi abortusz pszichoszociális kihívásai
Kender ZoltánReismann Péter2020-02-05 14:00:00A reaktív aldehidek metabolizmusa 2-es típusú cukorbetegségben és ezek változása antidiabetikus kezelés hatására
Dékány KrisztinaReyes Nunez José Jesus2020-02-21 14:00:00A geoinformatika szerepe a magyar alsó- és középfokú oktatásban
Bali KrisztinaMészáros Róbert2020-02-04 13:00:00Nemegyensúlyi polielektrolit/tenzid asszociáció és alkalmazása hibrid arany nanorészecskék előállítására
Tóth AnnamáriaHalász Katalin2020-01-20 10:30:00Cellulóz alapú, aktív hatóanyagot tartalmazó lapok fejlesztése csomagolástechnológiai alkalmazáshoz
Dima BálintKovács M. Gábor2020-01-09 15:00:00A taxonómiában használt morfológiai bélyegek értékelése molekuláris filogenetikai eredmények segítségével a pókhálósgombák nemzetségénél
Hajnóczy CsabaSzirtes János2020-02-21 14:00:00Akusztikai ökológia, soundscape, akusztikai kommunikáció és ökológiai hangművészet - A hangról való gondolkodás új aspektusai
Kovács KataJermendy Ágnes2020-02-11 14:30:00Hemodinamikai instabilitás asphyxiás újszülöttekben:előfordulás, pathomechanizmus, kezelési lehetőségek
Szegő LászlóBabos Tibor2020-02-14 10:00:00Az Amerikai Egyesült Államok nemzeti katonai stratégiáinak vizsgálata a hidegháború után
Nagy ÁkosVajk István2020-03-27 13:15:00Optimization Methods for Time-Optimal Path Tracking in Robotics
KIss Ádám FerencMonostory Katalin2020-02-03 10:00:00Genotipus alapján történő CYP2C19 és CYP2D6 fenotípus becslés és klinikai alkalmazhatósága
Orbán AnnaSebestyén György2020-01-22 14:00:00Divéky József grafikus élete és munkássága, társadalmi és művészi kapcsolatai a XX. század első felében Arthur Roessler részére írt levelei tükrében
Szendi NikolettaSzékely Csaba2020-01-09 13:00:00Változtatásmenedzsment vizsgálatok magyarországi szervezeteknél
Nagyné Fábián TímeaKeresztes Nóra2020-01-06 11:00:00JENEY ZOLTÁN ÖRÖKSÉGÉNEK JELENTŐSÉGE A MAGYAR ZENEMŰVÉSZETBEN
Hursán DorottyaJanáky Csaba2020-02-28 14:00:00Szén-dioxid elektrokémiai redukciója nitrogénnel adalékolt szén elektródokon
Molnár VinceMajzik István2020-02-18 12:45:00Extensions and Generalization of the Saturation Algorithm in Model Checking
Mészáros-Bársony OrsolyaGoda Katalin2020-01-13 13:00:00A P-glikoprotein konformáció változásainak és membrán mikrodomén lokalizációjának vizsgálata
Szabó Júlia DóraPetrovski Goran2020-02-27 13:00:00Tissue engineering of the human cornea using ex vivo methods
Vizsnyiczai GasztonKelemen Lóránd2020-02-06 14:00:00A két-fotonos polimerizáció és a holografikus optikai csipesz alkalmazásának és technikájának kölcsönös kiterjesztése
Plósz SándorVarga Pál2020-02-21 15:15:00Security and Safety Services for Automation IoT Systems and their Application for Mobile Visual Localization
Beregi SándorTakács Dénes2020-02-12 14:00:00Delay effects and non-smoothness in the dynamic tyre-road contact and vehicle steering (Időkésés és nem-sima hatások a dinamikus kerék-talaj kontaktban és a járművek kormányzásában)
Surányi CsabaRostoványi Zsolt2020-01-22 14:00:00A görög államépítés nemzetközi háttere: A híoszi mészárlástól a Szmirnai tragédiáig.
Benedek AndrásVértessy G. Beáta2020-02-28 11:00:00Key structural details regulate oligomerization, cellular localization and inhibition of trimeric dUTPases
Borbély Péter GáborTari Irma2020-02-06 14:00:00Az etilén státusz szerepe a paradicsom sóstressz akklimatizációjában
Káel Norbert2020-02-05 15:00:00Klasszikus zenei hatások a jazztörténet kiemelkedő zongoristáinak művészetében
Maghrour Zefreh MohammadTörök Ádám2020-02-04 15:00:00Dynamics of the Urban Road Traffic Flow and its Effect on Urban Road Sustainability
Bazsó AnnaKiss Emese2020-02-28 13:00:00Glükokortikoid receptor polimorfizmusok szisztémás autoimmun betegségekben

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )