Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Földtudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Matula GyörgyiZentai László2010-02-19 14:00:00A térinformatika szerepe és lehetőségei az oktatásban (alap- és szakképzés)2010-04-28
Sváb EmeseZentai László2008-10-14 14:00:00Sekélyvizű tavak víminőség-vizsgálata, állapotfelmérése műholdas távérzékelés segítségével2009-01-29
Havas GergelyZentai László2010-03-12 14:00:00Internetes földtani térképek szerkesztési elvei2010-04-28
Albert GáspárZentai László2010-01-05 14:00:00Háromdimenziós földtani modellek fejlesztésének és megjelenítésének módszerei térinformatikai szemlélettel2010-02-18
Holló Szilvia AndreaZentai László2008-12-05 14:00:00Az önálló magyar polgári térképezés kezdete és a Pesti Városi Mérnöki Hivatal tevékenysége (1867-1873)2009-01-29
Tóth ErzsébetWeiszburg Tamás2007-12-07 13:00:00A glaukonit-szeladonit csoport analitikája és kristálykémiája, hazai képződmények adatai alapján2008-02-07
Kugler SzilviaWeidinger TamásHorváth László2014-10-17 10:00:00A Balaton és légkör közötti nitrogénforgalom meghatározása2014-12-18
Dombai FerencWeidinger Tamás2008-04-28 14:00:00Hazai villámlás lokalizációs és radar adatok összehasonlító elemzése2008-06-12
Pappné Vancsó JuditVidéki Imre2011-05-16 12:00:00A biomassza, mint energiaforrás hasznosítási lehetőségei, különös tekintettel Magyarországra2011-06-15
Csapák AlexVidéki Imre2009-09-25 09:00:00Települési vízgazdálkodás, lakossági csapadékvíz-gyűjtés és -felhasználás2009-11-19
Arkan Merve SenemTörök Zsolt Győző2016-12-14 14:00:00The urban cartography of Cyprus between the 16th and 20th centuries2017-03-09
Maigut VeraTörök Zsolt Győző2010-09-16 14:00:00A földtani térképszerkesztés geoinformatikai problémáinak megoldási lehetőségei2010-10-20
Irás KrisztinaTörök Zsolt Győző2010-06-07 10:00:00Portolán térképek kartográfiai vizsgálata digitális eljárással2010-09-30
Mészáros JánosTimár Gábor2016-03-04 13:00:00Folyószabályozási térképek geodéziai alapja2016-05-19
Uhrin AndrásSztanó Orsolya2012-02-10 09:15:00Vízszintváltozási ciklusok és kialakulásuk okai a késő-miocén Pannon-tó egyes részmedencéiben2012-05-03
Cserkész-Nagy Ágnes TímeaSztanó Orsolya2014-06-25 14:00:00Egy Tisza-völgyi pleisztocén folyó rekonstrukciója ultranagy felbontású szeizmikus szelvények alapján2014-09-18
Kovács GáborSzékely BalázsTelbisz Tamás2014-04-07 14:00:00Fiatal tektonika és felszínfejlődés kapcsolata az Alpok keleti előterében2014-06-12
Máthé ZoltánSzakmány György2016-02-08 12:00:00A Bodai Agyagkő Formáció ásvány-kőzettani és geokémia vizsgálati eredményei2016-03-03
Gherdán KatalinSzakmány György2010-06-17 14:00:007000 év kerámiái - Vörs, Máriaasszony-sziget őskori kerámialeleteinek arcehometriai összehasonlító vizsgálata területi kitekintéssel2010-09-30
Szilágyi VeronikaSzakmány György2010-11-19 14:00:00Inka kori kerámiák archeometriai vizsgálata (Paria, Bolívia): Nyersanyageredet és technológia2010-12-09
Rats Adalbert (Rácz Béla)Szakmány György2014-04-29 14:00:00Kárpátaljai őskőkori kőeszközök és lehetséges nyersanyagok archeometriai vizsgálati eredményei2014-06-12
Raucsikné Varga Andrea BeátaSzakmány György2009-12-16 10:00:00A dél-dunántúli paleozoos–alsó-triász sziliciklasztos kőzetek kőzettani és geokémiai vizsgálatának eredményei2010-02-18
Péterdi BálintSzakmány György2012-05-18 10:00:00Szerszámkövek és csiszolt kőeszközök archeometriai vizsgálatának eredményei (Balatonőszöd- Temetői dűlő lelőhely, késő rézkor, bádeni kultúra)2012-07-17
Fábián Zsófia MelániaSzabó Pál2013-12-04 15:00:00A szomszédsági hatás vizsgálata az európai regionális gazdasági fejlettségi tagozódásban2014-03-20
Angyal ZsuzsannaSzabó Mária Ottilia2009-06-16 12:00:00Erőművi salakhányók környezetre gyakorolt hatásainak és hasznosításuk lehetőségeinek vizsgálata egy salgótarjáni mintaterület példáján2009-08-27
Dégi JúliaSzabó Csaba2010-01-25 13:00:00Detailed Study of Mafic Lower Crustal Xenoliths from the Bakony-Balaton Highland Volcanic Field2010-02-18
Berkesi MártaSzabó Csaba2011-10-07 13:30:00The role of fluids in the litospheric mantle (Central Pannonian Basin, Western Hungary): detailed fluid inclusion study in mantle xenoliths2011-12-08
Kele SándorSzabó Csaba2009-12-17 10:00:00Édesvízi mészkövek vizsgálata a Kárpát-medencéből: paleoklimatológiai és szedimentológiai elemzések2010-02-18
Guzmics TiborSzabó Csaba2010-05-31 11:00:00Karbonatitolvadékok geológiai környezetekben: keletkezésük, összetételük és fejlődésük2010-09-30
Hidas KárolySzabó Csaba2009-12-09 14:00:00Deformation and metasomatism in the subcontinental lithospheric mantle of the Carpathian-Pannonian region (Hungary) and Jeju Island (South Korea)2010-02-18
Farkas Izabella MelindaSzabó CsabaWeiszburg Tamás2012-10-29 14:00:00A Gyöngyösoroszi térségében található bányabérci meddőhányó környezetásványtani és geokémiai vizsgálata2012-12-13
Felkerné Kóthay KláraSzabó Csaba2010-02-03 10:00:00Alkáli bazaltos magma fejlődéstörténete szilikátolvadék-zárványok vizsgálata alapján, a balaton-felvidéki Hegyestű és Haláp példáján2010-04-28
Turczi Vanda ZsófiaReyes Nunez José Jesus2012-04-17 10:00:00Tematikus térképek harmonizálása az Európai Unión belül - Környezetértékelő európai típustérkép kialakítása2012-05-03
Zsoldi KatalinReyes Nunez José Jesus2017-04-13 14:00:003D-s térképészeti alkalmazások2017-05-25
Simonné Dombóvári EszterReyes Nunez José Jesus2012-03-13 10:30:00Interaktív webes alkalmazások lehetőségei a térképészeti alapismeretek oktatásában (4-6-8 osztályos középiskolák számára)2012-05-03
Karácsonyi DávidProbáld Ferenc2009-06-04 11:00:00Ukrajna vidékföldrajza2009-08-27
Ballabás GáborPomázi István2012-05-11 14:30:00A Közép-dunántúli régió és egyes településeinek környezetvédelmi helyzete2012-07-17
Badics BalázsPogácsás György2011-04-26 13:00:003D medencemodellezés külföldi és magyarországi esettanulmányok alapján2011-06-15
Czira TamásPerczel György (1941-2007)2008-04-08 13:00:00Területfejlesztési tervezést támogató területi környezeti értékelés elméleti kérdései és módszertana Magyarországon2008-06-12
Bodnár Erika KatalinPerczel György (1941-2007)2008-04-18 10:00:00A kavicsbányászat környezeti hatásainak vizsgálata Délegyháza térségében2008-06-12
Gordos TamásPerczel György (1941-2007)2008-04-03 10:00:00A TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS ESZKÖZEI A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN2008-06-12
Kohán BalázsPapp Sándor2014-12-19 11:00:00GIS-alapú vizsgálat a Duna-Tisza közi homokhátság szárazodásának témakörében2015-03-19
Kocsis Tibor ÁdámPálfy József2015-12-15 14:00:00Analysis of global diversity patterns and dynamics of selected Mesozoic marine invertebrate groups2016-03-03
Kovács PéterNováky Béla2010-01-05 11:00:00Vízjárástípusok és a vízjárás stabilitása a Duna vízgyűjtőterületén2010-02-18
Jakobi ÁkosNemes-Nagy József2007-10-16 12:30:00Hagyományos és új területi különbségek az információs társadalomban2007-11-15
Kullmann ÁdámNemes-Nagy József2009-09-30 14:00:00A regionális gazdaságfejlesztés eszközrendszere és magyarországi alkalmazása2009-11-19
Szalkai GáborNemes-Nagy József2008-09-25 10:00:00A közúti forgalom változása Magyarországon (1869-2006)2008-11-06
Lőcsei HajnalkaNemes-Nagy József2010-12-20 13:30:00Területi növekedési pályák Magyarországon 1990-20082011-03-17
Kulcsár GáborNemes-Nagy József2009-11-13 16:00:00Térségfejlesztési beavatkozások értékelése2010-02-18
Osváth LászlóNemes-Nagy József2009-10-19 11:00:00A nonprofit szektor földrajzi képe Magyarországon2009-11-19
Kiss-Csapó GergelyNemes-Nagy József2010-05-25 13:30:00Hagyomány és modernizáció: Társadalmi és földrajzi átalakulás Ladakhban2010-09-30
Tagai GergelyNemes-Nagy József2011-12-05 14:30:00Térkapcsolati modellek a regionális kutatásokban2012-02-16
Németh NándorNemes-Nagy József2009-04-24 14:00:00Fejlődési tengelyek az új hazai térszerkezetben. Az autópálya-hálózat szerepe regionális tagoltságban2009-06-11
Nagy AndrásNemes-Nagy József2012-11-06 10:00:00A fejlettség, elmaradottság mérése a magyar területfejlesztési politikában2012-12-13
Czirfusz MártonNemes-Nagy József2012-03-21 14:00:00A foglalkozási átrétegződés mint tudományos gondolat a magyar társadalomföldrajzban2012-05-03
László PéterNagy Balázs2015-12-08 13:00:00Jégárak geomorfológiai-glaciológiai rekonstrukciója térinformatikai és terepi módszerekkel a Radnai-havasok területén2016-03-03
Takács KatalinNagy Balázs2016-11-10 14:30:00Klimatikus, hidrológiai és antropogén hatások értelmezése folyó- és állóvizeink jégviszonyainak évszázados változásában2016-12-15
Gaparik MihályMonostori Miklós2005-05-06 10:00:00Magyarországi neogén és alsó-pleisztocén Proboscidea maradványok2005-10-20
Pazonyi PiroskaMonostori Miklós2006-06-15 10:00:00A Kárpát-medence kvarter emlősfauna közösségeinek paleoökológiai és rétegtani vizsgálata2006-07-13
Kecsmár ZsoltMonostori Miklós2006-10-12 10:00:00A tatabányai eocén medence földtani felépítésének és fejlődéstörténetének újabb kutatási eredményei, üledékföldtani és tektono-szedimentológiai vizsgálatok alapján2006-11-28
Medzihradszky ZsófiaMonostori Miklós2003-12-15 10:30:00Antropogén hatások vizsgálata holocén pollendiagramokban. Kis-Balaton és a Tapolcai-medence2004-03-02
Tóth EmőkeMonostori Miklós2009-06-25 10:00:00Őskörnyezeti változások a Középső-Paratethysben a szarmata folyamán a mikrofauna őslénytani és geokémiai vizsgálata alapján2009-08-27
Virág AttilaMonostori Miklós2014-03-18 14:30:00Magyarországi pliocén-pleisztocén Elephantidae maradványok morfometriai és paleokölológiai vizsgálata2014-06-12
Báldi KatalinMonostori Miklós2001-10-24 11:00:00Quantitive paleocology, taxonomy and stable isotope composition of Badenian foraminifera (Hungary): subsidence history, ecophenoty pic variation and paleoceanography2002-02-07
Szentpéteri KrisztiánMolnár Ferenc2009-11-11 14:00:00Geology and Mineralization of the proximal Worthington offset area in the Sudbury Igneous Complex, Canada2010-02-18
Gál BenedekMolnár Ferenc2013-12-17 14:00:00The influence of magmatic processes and late-magmatic fluid-segregation on the Cu-Ni-PGE mineralization of the South Kawishiwi Intrusion (Duluth Complex, Minnesota)2014-03-20
Péntek AttilaMolnár Ferenc2010-04-21 14:30:00Partial melting and melt segregation within the contact aureole of the Sudbury Igneous Complex (Ontario, Canada) and their significance in hydrothermal Cu-Ni-PGE mineralization of the footwall2010-09-30
Tuba GyörgyiMolnár Ferenc2012-11-23 14:00:00Multiple hydrothermal systems in the footwall of the Sudbury Igneous Complex: fluid characteristics, associated alteration, and the role in footwall-type "low-sulphide" Cu-(Ni-)PGE sulphide mineraliza2013-03-21
Kiss GabriellaMolnár Ferenc2012-05-09 10:00:00A Neotethys előrehaladott riftesedéséhez kötődő bazaltos tengeralatti vulkanizmus és a kapcsolódó hidrotermás folyamatok ásványtani, kőzettani és geokémiai jellemzői Északkelet-Magyarországon és a Din2012-07-17
Benkó ZsoltMolnár Ferenc2008-11-21 11:00:00Reconstruction of multi-phase fluid flow history and tectonic evolution in a variscan granite intrusion (Velence mts., Hungary)2009-01-29
Jáger ViktorMolnár Ferenc2016-02-03 10:00:00A Kelet-Mecsek kora-kréta vulkanizmusához kapcsolódó hidrotermális folyamatok és ércindikációk2016-03-03
Győri OrsolyaMindszenty AndreaMolnár Ferenc2015-03-12 13:00:00Paleofluidum-áramlási események nyomozása dunántúli-középhegységi mezozoos karbonátokban2015-05-14
Poros ZsófiaMindszenty Andrea2011-12-08 13:30:00Fluid migration and porosity evolution in the Buda Hills, Hungary - selected examples from Triassic and Paleogene carbonate rocks2012-02-16
Bölöni GergelyMatyasovszky István2012-09-07 10:00:00Background error estimation in an atmospheric limited area model2012-12-13
Hágel EditMatyasovszky István2010-01-29 14:00:00Development and operational application of a short-range ensemble prediction system based on the ALADIN limited area model2010-04-28
Babinszki EditMárton Péter2009-04-23 15:00:00Mágneses ásványok azonosítása mágneses módszerekkel a Pannon-tó finomszemcsés üledékében. A greigit széleskörű elterjedésének őskörnyezeti és magnetosztratigráfiai jelentősége2009-06-11
Ungvári ZsuzsannaMárton Mátyás2017-06-20 10:00:00A térképi generalizálás vizsgálata különféle méretarány-tartományokban domborzatmodelleken2017-10-12
Galambos CsillaMárton Mátyás2006-06-06 10:00:00Digitális földtani térképek jelkulcsának kidolgozása integrált térinformatikai alkalmazások számára2006-06-22
Dutkó AndrásMárton Mátyás2004-06-22 10:00:00Az óceánfenék földrajzinév-tára és elektronikus atlasza2004-10-14
Agárdi Norbert ZsoltMárton Mátyás2014-10-10 09:00:00Automatizálási lehetőségek a tematikus kartográfiában2014-12-18
Pődör AndreaMárton Mátyás2002-06-19 13:00:00Horgászvizek tematikus térképezése (Magyarország fontosabb horgászvizeit bemutató térképsorozat tervezése)2002-10-17
Pajtókné Tari IlonaMari László2008-04-11 11:00:00A földrajztanítás korszerű módszerei. A számítógéppel segített tanítás-tanulás lehetőségei.2008-06-12
Czauner BrigittaMádlné Szőnyi Judit2013-01-17 11:00:00REGIONAL HYDRAULIC FUNCTION OF STRUCTURAL ELEMENTS AND LOW-PERMEABILITY FORMATIONS IN FLUID FLOW SYSTEMS AND HYDROCARBON ENTRAPMENT IN EASTERN-SOUTHEASTERN HUNGARY2013-03-21
Simon SzilviaMádlné Szőnyi Judit2010-10-14 10:00:00Characterization of groundwater and lake interaction in saline environment, at Kelemenszék Lake, Danube-Tisza Interfluve, Hungary2010-12-09
Pethő Sándor LeventeMádlné Szőnyi Judit2009-03-02 10:00:00Parti szűrésű víztermelés hidraulikai vizsgálata a Duna mentén. Egy új kutatási megközelítés2009-06-11
Gazdagné Rózsa Enikő GizellaMádlné Szőnyi Judit2010-02-01 13:30:00Fuzzy koncepción alapuló környezeti és egészségkockázat becslés Gyöngyösoroszi környékén2010-04-28
Erőss AnitaMádlné Szőnyi Judit2010-09-29 10:00:00Characterization of fluids and evaluation of their effects on karst development at the Rózsadomb and Gellért Hill, Buda Thermal Karst, Hungary2010-10-20
Herein MátyásLenkey LászlóGalsa Attila2014-04-04 15:00:00Az endoterm fázisátmenet és a geometria hatása a földköpeny-konvekció numerikus modelljeiben2014-09-18
Jeney LászlóL. Rédei Mária2008-06-26 11:00:00A nagyvárosi fejlődés sajátosságai az Európai Unió regionális folyamataiban az ezredfordulón2008-09-04
Kincses ÁronL. Rédei Mária2010-12-08 16:00:00A Kárpát-medence ezredforduló utáni migrációs hálózatának vizsgálata magyar nézőpontból2011-03-17
Szabó ElemérKurtán Lajos2009-11-06 10:00:00A környezeti mutatók képzésének alapelvei és alkalmazásának lehetıségei2009-11-19
Berényi B. EszterKovács Zoltán2010-06-29 15:00:00Történelmi városrészek átalakulásának társadalomföldrajzi vizsgálata Budapest belvárosában2010-10-20
Szabó BalázsKovács Zoltán2015-07-14 13:00:00Lakóhelyi mobilitás a posztszocialista nagyvárosokban2015-10-01
Kondor Attila CsabaKovács Zoltán2011-04-07 14:00:00A normák hatása a társadalmi-gazdasági térfolyamatokra és a területi szabályozás lehetőségei Magyarországon2011-06-15
Tátrai PatrikKocsis Károly2009-05-28 14:00:00Etnikai mezo- és mikroterek a történeti Szatmárban2009-06-11
Nemerkényi ZsomborKlinghammer István2009-03-27 14:00:00Magyar László térképészeti munkájának összehasonlító elemzése2009-06-11
Danku GyörgyKlinghammer István2010-03-19 14:00:00Kozmográfia és kogníció2010-04-28
Toronyi BenceKis Károly2016-12-12 14:30:00Geoid modellezése, inverziós módszerrel történő gravitációs hatószámítás alapján2017-03-09
Jakab Gergely ImreKertész Ádám2009-01-23 11:00:00Természeti tényezők hatása a talajpusztulás vonalas formáinak kialakulására2009-06-11
Madarász BalázsKertész Ádám2009-06-26 10:30:00A magyarországi erubáz talajok komplex talajtani vizsgálata, különös tekintettel agyagásvány-összetételükre2009-08-27


2017. XI. 23.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2017. december 8-án 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinika tetőterében levő MSD teremben (Bp. Szentkirályi u. 46., a rektori épület mellett).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )