Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Földtudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Makádi Mariann2012-12-06 10:00:00A térbeli intelligencia fejlesztése a földrajztanítás-tanulás folyamatában2013-03-21
Breuer HajnalkaÁcs FerencHorváth Ákos (MET)2012-12-18 10:00:00A talaj hidrofizikai tulajdonságainak hatása a konvektív csapadékra és a vízmérleg egyes összetevőire: meteorológiai és klimatológiai vizsgálatok Magyarországon2013-03-21
Drucza MiklósÁcs Ferenc2009-03-20 11:00:00A párolgás és a talaj vízháztartási tulajdonságainak modellezése: magyarországi esettanulmányok2009-06-11
Kukely GyörgyBarta GyörgyiPerczel György (1941-2007)2009-03-06 14:00:00A külföldi működőtőke beruházások hatása az ipar területi folyamataira Magyarországon, különös tekintettel a delokalizációra2009-06-11
Gelybó GyörgyiBartholy JuditBarcza Zoltán2014-06-26 10:00:00Mezőgazdasági területek produktivitásának becslése műholdas és felszíni mérések alapján2014-09-18
Péliné Németh CsillaBartholy Judit2016-04-25 14:00:00A regionális szélklíma tendenciáinak elemzése a globális klímaváltozás függvényében2016-05-19
Torma Csaba ZsoltBartholy Judit2011-12-19 10:00:00Átlagos és szélsőséges hőmérsékleti és csapadék viszonyok modellezése a Kárpát-medencére a XXI. századra a RegCM regionális klímamodell alkalmazásával2012-02-16
Kern AnikóBartholy Judit2012-05-04 10:00:00NDVI vegetációs index előállítása távérzékelt AVHRR és MODIS adatok alapján2012-07-17
Kelemen Fanni DóraBartholy JuditFaragó István2016-11-09 15:00:00Dynamical analyses and sensitivity studies of regional climate model results2016-12-15
Pieczka IldikóBartholy Judit2012-12-17 10:00:00A Kárpát-medence térségére vonatkozó éghajlati szcenáriók elemzése a PRECIS finom felbontású regionális klímamodell felhasználásával2013-03-21
Soósné Dezső ZsuzsannaBartholy Judit2009-12-16 10:00:00A magyarországi és közép-európai nagyvárosokban kialakuló városi hősziget vizsgálata finom felbontású műholdképek alapján2010-02-18
Csiki AnitaBernek Ágnes2011-06-01 14:30:00Az amerikai transznacionális vállalatok terjeszkedési és lokalizációs stratégiái az értékesítési adatok tükrében 1983-tól 2007-ig2011-09-15
Schottner KrisztinaBernek Ágnes2010-06-08 11:00:00Az Amerikai Egyesült Államok külföldi mőködőtőke-exportjának területi szerveződése 1966-tól 2007-ig2010-09-30
Túry GáborBernek Ágnes2015-09-09 12:00:00A transznacionális vállalatok termelési szerkezetének térbeli átalakulása a Volkswagen példáján2015-12-03
Kőszegi MargitBottlik Zsolt2011-11-07 14:00:00A rendszerváltás utáni évtized társadalmi folyamatainak etnikai földrajzi vizsgálata Bulgáriában2011-12-08
Gyapay BorbálaBottlik Zsolt2015-02-25 10:00:00Etnikai kisebbségek társadalom-földrajzi vizsgálata Berlinben2015-05-14
Sasvári ÁgostonCsontos László2009-12-16 14:00:00Középső-kréta rövidüléses deformáció és szerkezeti betemetődés a Gerecse területén2010-02-18
Palotai MártonCsontos LászlóSztanó Orsolya2013-09-04 15:00:00Oligocene-Miocene Tectonic Evolution of the Central Part of the Mid-Hungarian Shear Zone2013-12-11
Tamás László IstvánCsüllög Gábor2017-12-15 11:00:00A Komáromi járás ipari tájterhelésének vizsgálata térinformatikai módszerekkel
Kovácsné Kis ViktóriaDódony István2005-04-20 10:00:00Az SiO2-térháló szerkezetének vizsgálata mikro- és nanokristályos, illetve amorf mintákon2005-10-20
Cora IldikóDódony István2014-04-02 13:30:00Ásványok és szervetlen kristályok szerkezetvizsgálata2014-06-12
Szabó SzabolcsDövényi Zoltán2009-10-27 13:30:00A szociál-közlekedésföldrajz vizsgálati lehetőségei Magyarországon2009-11-19
Balázs LászlóDrahos Dezső2009-12-17 11:00:00Egyenáramú elektromos mérések modellezése inhomogén közegekben2010-02-18
Simó BenedekElek István2017-05-02 14:00:00Földtani adatok kartografált, interaktív megjelenítése a weben open-source eszközök segítségével2017-05-25
Petrik OttóFerencz Csaba2008-02-08 14:00:00Mikrohullámú távérzékelt adatok integrálása a felszínvizsgálatokba2008-04-03
Kiss AdriennFodor László2010-02-15 10:00:00Az Északi-Bakony szerkezetalakulása2010-04-28
Beke BarbaraFodor László2016-12-13 14:00:00A deformációs szalagok szerepe a kainozoos porózus üledékek szerkezetfejlődésében Észak-Magyarországon2017-03-09
Deák-Kövér SzilviaFodor László2012-12-18 10:00:00Structure, metamorphism, geochronology and deformation history of Mesozoic formations in the central Rudabánya Hills2013-03-21
Petrik Attila BalázsFodor László2017-02-06 14:00:00A Bükk déli előterének kainozoos szerkezetalakulása2017-03-09
Poyanmehr ZahraFüst Antal2013-12-10 10:00:00
eredménytelen
A budapesti termál-karsztvizek környezeti állapotának hidrogeokémiai értékelése2014-03-20
Sik AndrásGábris GyulaMari László2011-12-13 11:30:00Távérzékelés és felszínalaktan: Keringőegység-adatok térinformatikai integrálása a Mars jeges lejtőformáinak vizsgálatához2012-02-16
Kern ZoltánGábris GyulaKázmér Miklós2010-10-26 08:30:00Éghajlati és környezeti változások rekonstrukciója faévgyűrűk és barlangi jég vizsgálata alapján2010-12-09
Prondvai EdinaGalácz András2011-11-16 17:00:00A pteroszauruszok (repülő hüllők) egyes funkcionális anatómiai és egyedfejlődési aspektusainak vizsgálata2011-12-08
Gulyás ZoltánGercsák Gábor2017-02-03 14:00:00Reguly Antal térképészeti munkássága2017-03-09
Lábó EszterGeresdi István2017-07-10 10:00:00A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése2017-10-12
Szentesi ZoltánGörög Ágnes2013-02-27 10:00:00Az iharkúti késő-kréta kétéltű fauna vizsgálata taxonómiai, funkcionális anatómiai, paleoökológiai és paleobiogeográfiai szempontból2013-03-21
Bosnakoff MariannGörög Ágnes2014-01-13 14:30:00A Pannon-tó halfaunájának taxonómiai, őskörnyezeti és evolúciós vizsgálata2014-03-20
Gede MátyásGyörffy János2010-06-11 10:00:00Webkartográfia és geoinformatika a térképészeti örökség védelmében2010-09-30
Juhász Péter SzabolcsGyörffy János2008-12-12 10:00:00Magyarországi topográfiai térképek vetületének torzulási vizsgálata2009-01-29
Kovács BélaGyörffy JánosTimár Gábor2011-01-14 11:00:00A műholdas helymeghatározó rendszer (GPS) és a délszláv térség történeti és modern térképeinek kapcsolata2011-03-17
Szanyi GyöngyvérGyőri Erzsébet2017-04-10 14:00:00A Pannon-medence S-hullám-sebességterének vizsgálata2017-05-25
Velledits FelicitaszHaas János1998-12-09 11:00:00A bükki középső és felső triász rétegtani korrelációja és fejlődéstörténeti elemzése1999-04-22
Gméling KatalinHarangi Szabolcs2010-12-09 10:00:00A Kárpát-Pannon térség miocén-kvarter mészalkáli vulkáni kőzeteinek bór geokémiai összetétele és kapcsolata a szubdukciós folyamatokkal: prompt-gamma aktivációs analitikai vizsgálatok2011-03-17
Kiss BalázsHarangi Szabolcs2015-03-31 13:00:00A csomádi dácit petrogenezise: következtetések a magmatározó-rendszer felépítésére és folyamataira2015-05-14
Jankovics Mária ÉvaHarangi Szabolcs2015-06-16 13:00:00A Bakony-Balaton-felvidék és a Kemenesalja monogenetikus vulkáni területeit tápláló bazaltos magmák petrogenezise2015-10-01
Lukács RékaHarangi Szabolcs2010-04-23 14:00:00A Bükkalja miocén szilíciumgazdag piroklasztitjainak petrogenezise: következtetések a magmatározó folyamatokra2010-09-30
Szépszó GabriellaHorányi András2014-12-05 11:00:00A REMO regionális éghajlati modellen alapuló klímadinamikai vizsgálatok a Kárpát-medence éghajlatának jellemzésére2015-03-19
Seres András TamásHorváth Ákos (MET)2015-01-22 14:00:00Zivatarklimatológiai elemzések és a nagy csapadékhozamú, konvektív jelenségek, időszakok vizsgálata Magyarországon2015-03-19
Bradák BalázsHorváth Erzsébet2014-12-15 14:00:00Magyarországi lösztípusok mágneses szövetének összehasonlító elemzése és szerepük a pleisztocén kori környezetrekonstrukcióban2015-03-19
Barta GabriellaHorváth Erzsébet2016-12-16 14:30:00Analysis of secondary carbonates from the young loess-paleosol sequences of the Carpathian Basin – especially regarding their paleoenvironmental role2017-03-09
Gúthy TiborHorváth Ferenc2016-03-11 14:00:00A kontinentális Moho természete és eredete a legújabb külföldi és hazai megfigyelések alapján2016-05-19
Sacchi MarcoHorváth Ferenc2002-04-19 14:00:00Late miocene evolution of the western Pannonian basin, Hungary2002-10-17
Timár GáborHorváth Ferenc2003-06-24 14:00:00Geológiai folyamatok hatása a Tisza alföldi szakaszának medermorfológiájára2003-10-15
Heilig BalázsHorváth Ferenc2013-12-19 10:30:00Pc3-4-es pulzációk vizsgálata a magnetoszférában2014-03-20
Sacchi MarcoHorváth Ferenc2002-04-29 14:00:00Late miocene evolution of the western Pannonian basin, Hungary2002-10-17
Tóth TamásHorváth Ferenc2003-05-12 14:00:00Folyóvízi szeizmikus mérések2003-10-15
Erdélyi-Tóth SzilviaHorváth Gergely2017-02-08 14:00:00A táji értékek felvételezésének elvi és módszertani kérdései a Központi-Cserhát kistáj példáján2017-03-09
Hirsch TamásIványi Zsuzsanna2008-04-03 14:00:00TÉLI MAGYARORSZÁGI NAGY CSAPADÉKOS HELYZETEK VIZSGÁLATA ÉS ELŐREJELZÉSE2008-06-12
Berki MártonIzsák Éva2014-07-03 14:00:00Az egykori ipari területek funkcióváltásának példái Budapesten - A posztszocialista kontextus és a földrajzi lépték szerepe az átalakulásban2014-09-18
Baji PéterIzsák Éva2016-02-19 14:00:00Az új gazdaság térnyerése Budapest városközpontjában2016-05-19
Váradi ZsuzsannaIzsák Éva2012-09-27 14:00:00Budapest és agglomerációjának kapcsolata - Kialakító tényezők és területi konfliktusok2012-12-13
Munkácsy BélaKarátson Dávid2005-05-06 10:00:00A szélenergia és hasznosításának környezeti vonatkozásai magyarországi példákon2005-10-20
Nagyné Pálfalvi SaroltaKázmér Miklós2008-01-14 10:00:00A Vértes eocén üledékképződési környezeteinek rekonstrukciója mikrofácies vizsgálatok alapján2008-02-07
Bodor Emese RékaKázmér Miklós2016-01-07 14:30:00Növényi reproduktív képletek a Mecseki Kőszén Formációból2016-03-03
Jakab Gergely ImreKertész Ádám2009-01-23 11:00:00Természeti tényezők hatása a talajpusztulás vonalas formáinak kialakulására2009-06-11
Madarász BalázsKertész Ádám2009-06-26 10:30:00A magyarországi erubáz talajok komplex talajtani vizsgálata, különös tekintettel agyagásvány-összetételükre2009-08-27
Toronyi BenceKis Károly2016-12-12 14:30:00Geoid modellezése, inverziós módszerrel történő gravitációs hatószámítás alapján2017-03-09
Nemerkényi ZsomborKlinghammer István2009-03-27 14:00:00Magyar László térképészeti munkájának összehasonlító elemzése2009-06-11
Danku GyörgyKlinghammer István2010-03-19 14:00:00Kozmográfia és kogníció2010-04-28
Tátrai PatrikKocsis Károly2009-05-28 14:00:00Etnikai mezo- és mikroterek a történeti Szatmárban2009-06-11
Berényi B. EszterKovács Zoltán2010-06-29 15:00:00Történelmi városrészek átalakulásának társadalomföldrajzi vizsgálata Budapest belvárosában2010-10-20
Szabó BalázsKovács Zoltán2015-07-14 13:00:00Lakóhelyi mobilitás a posztszocialista nagyvárosokban2015-10-01
Kondor Attila CsabaKovács Zoltán2011-04-07 14:00:00A normák hatása a társadalmi-gazdasági térfolyamatokra és a területi szabályozás lehetőségei Magyarországon2011-06-15
Szabó ElemérKurtán Lajos2009-11-06 10:00:00A környezeti mutatók képzésének alapelvei és alkalmazásának lehetıségei2009-11-19
Jeney LászlóL. Rédei Mária2008-06-26 11:00:00A nagyvárosi fejlődés sajátosságai az Európai Unió regionális folyamataiban az ezredfordulón2008-09-04
Kincses ÁronL. Rédei Mária2010-12-08 16:00:00A Kárpát-medence ezredforduló utáni migrációs hálózatának vizsgálata magyar nézőpontból2011-03-17
Herein MátyásLenkey LászlóGalsa Attila2014-04-04 15:00:00Az endoterm fázisátmenet és a geometria hatása a földköpeny-konvekció numerikus modelljeiben2014-09-18
Czauner BrigittaMádlné Szőnyi Judit2013-01-17 11:00:00REGIONAL HYDRAULIC FUNCTION OF STRUCTURAL ELEMENTS AND LOW-PERMEABILITY FORMATIONS IN FLUID FLOW SYSTEMS AND HYDROCARBON ENTRAPMENT IN EASTERN-SOUTHEASTERN HUNGARY2013-03-21
Simon SzilviaMádlné Szőnyi Judit2010-10-14 10:00:00Characterization of groundwater and lake interaction in saline environment, at Kelemenszék Lake, Danube-Tisza Interfluve, Hungary2010-12-09
Pethő Sándor LeventeMádlné Szőnyi Judit2009-03-02 10:00:00Parti szűrésű víztermelés hidraulikai vizsgálata a Duna mentén. Egy új kutatási megközelítés2009-06-11
Gazdagné Rózsa Enikő GizellaMádlné Szőnyi Judit2010-02-01 13:30:00Fuzzy koncepción alapuló környezeti és egészségkockázat becslés Gyöngyösoroszi környékén2010-04-28
Erőss AnitaMádlné Szőnyi Judit2010-09-29 10:00:00Characterization of fluids and evaluation of their effects on karst development at the Rózsadomb and Gellért Hill, Buda Thermal Karst, Hungary2010-10-20
Pajtókné Tari IlonaMari László2008-04-11 11:00:00A földrajztanítás korszerű módszerei. A számítógéppel segített tanítás-tanulás lehetőségei.2008-06-12
Ungvári ZsuzsannaMárton Mátyás2017-06-20 10:00:00A térképi generalizálás vizsgálata különféle méretarány-tartományokban domborzatmodelleken2017-10-12
Galambos CsillaMárton Mátyás2006-06-06 10:00:00Digitális földtani térképek jelkulcsának kidolgozása integrált térinformatikai alkalmazások számára2006-06-22
Dutkó AndrásMárton Mátyás2004-06-22 10:00:00Az óceánfenék földrajzinév-tára és elektronikus atlasza2004-10-14
Agárdi Norbert ZsoltMárton Mátyás2014-10-10 09:00:00Automatizálási lehetőségek a tematikus kartográfiában2014-12-18
Pődör AndreaMárton Mátyás2002-06-19 13:00:00Horgászvizek tematikus térképezése (Magyarország fontosabb horgászvizeit bemutató térképsorozat tervezése)2002-10-17
Babinszki EditMárton Péter2009-04-23 15:00:00Mágneses ásványok azonosítása mágneses módszerekkel a Pannon-tó finomszemcsés üledékében. A greigit széleskörű elterjedésének őskörnyezeti és magnetosztratigráfiai jelentősége2009-06-11
Bölöni GergelyMatyasovszky István2012-09-07 10:00:00Background error estimation in an atmospheric limited area model2012-12-13
Hágel EditMatyasovszky István2010-01-29 14:00:00Development and operational application of a short-range ensemble prediction system based on the ALADIN limited area model2010-04-28
Győri OrsolyaMindszenty AndreaMolnár Ferenc2015-03-12 13:00:00Paleofluidum-áramlási események nyomozása dunántúli-középhegységi mezozoos karbonátokban2015-05-14
Poros ZsófiaMindszenty Andrea2011-12-08 13:30:00Fluid migration and porosity evolution in the Buda Hills, Hungary - selected examples from Triassic and Paleogene carbonate rocks2012-02-16
Szentpéteri KrisztiánMolnár Ferenc2009-11-11 14:00:00Geology and Mineralization of the proximal Worthington offset area in the Sudbury Igneous Complex, Canada2010-02-18
Gál BenedekMolnár Ferenc2013-12-17 14:00:00The influence of magmatic processes and late-magmatic fluid-segregation on the Cu-Ni-PGE mineralization of the South Kawishiwi Intrusion (Duluth Complex, Minnesota)2014-03-20
Péntek AttilaMolnár Ferenc2010-04-21 14:30:00Partial melting and melt segregation within the contact aureole of the Sudbury Igneous Complex (Ontario, Canada) and their significance in hydrothermal Cu-Ni-PGE mineralization of the footwall2010-09-30
Tuba GyörgyiMolnár Ferenc2012-11-23 14:00:00Multiple hydrothermal systems in the footwall of the Sudbury Igneous Complex: fluid characteristics, associated alteration, and the role in footwall-type "low-sulphide" Cu-(Ni-)PGE sulphide mineraliza2013-03-21
Kiss GabriellaMolnár Ferenc2012-05-09 10:00:00A Neotethys előrehaladott riftesedéséhez kötődő bazaltos tengeralatti vulkanizmus és a kapcsolódó hidrotermás folyamatok ásványtani, kőzettani és geokémiai jellemzői Északkelet-Magyarországon és a Din2012-07-17
Benkó ZsoltMolnár Ferenc2008-11-21 11:00:00Reconstruction of multi-phase fluid flow history and tectonic evolution in a variscan granite intrusion (Velence mts., Hungary)2009-01-29
Jáger ViktorMolnár Ferenc2016-02-03 10:00:00A Kelet-Mecsek kora-kréta vulkanizmusához kapcsolódó hidrotermális folyamatok és ércindikációk2016-03-03


2017. XI. 23.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2017. december 8-án 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem II. Belgyógyászati Klinika tetőterében levő MSD teremben (Bp. Szentkirályi u. 46., a rektori épület mellett).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )