Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Földtudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Zsoldi KatalinReyes Nunez José Jesus2017-04-13 14:00:003D-s térképészeti alkalmazások2017-05-25
Virág AttilaMonostori Miklós2014-03-18 14:30:00Magyarországi pliocén-pleisztocén Elephantidae maradványok morfometriai és paleokölológiai vizsgálata2014-06-12
Velledits FelicitaszHaas János1998-12-09 11:00:00A bükki középső és felső triász rétegtani korrelációja és fejlődéstörténeti elemzése1999-04-22
Váradi ZsuzsannaIzsák Éva2012-09-27 14:00:00Budapest és agglomerációjának kapcsolata - Kialakító tényezők és területi konfliktusok2012-12-13
Ungvári ZsuzsannaMárton Mátyás2017-06-20 10:00:00A térképi generalizálás vizsgálata különféle méretarány-tartományokban domborzatmodelleken2017-10-12
Uhrin AndrásSztanó Orsolya2012-02-10 09:15:00Vízszintváltozási ciklusok és kialakulásuk okai a késő-miocén Pannon-tó egyes részmedencéiben2012-05-03
Túry GáborBernek Ágnes2015-09-09 12:00:00A transznacionális vállalatok termelési szerkezetének térbeli átalakulása a Volkswagen példáján2015-12-03
Turczi Vanda ZsófiaReyes Nunez José Jesus2012-04-17 10:00:00Tematikus térképek harmonizálása az Európai Unión belül - Környezetértékelő európai típustérkép kialakítása2012-05-03
Tuba GyörgyiMolnár Ferenc2012-11-23 14:00:00Multiple hydrothermal systems in the footwall of the Sudbury Igneous Complex: fluid characteristics, associated alteration, and the role in footwall-type "low-sulphide" Cu-(Ni-)PGE sulphide mineraliza2013-03-21
Tóth TamásHorváth Ferenc2003-05-12 14:00:00Folyóvízi szeizmikus mérések2003-10-15
Tóth ErzsébetWeiszburg Tamás2007-12-07 13:00:00A glaukonit-szeladonit csoport analitikája és kristálykémiája, hazai képződmények adatai alapján2008-02-07
Tóth EmőkeMonostori Miklós2009-06-25 10:00:00Őskörnyezeti változások a Középső-Paratethysben a szarmata folyamán a mikrofauna őslénytani és geokémiai vizsgálata alapján2009-08-27
Toronyi BenceKis Károly2016-12-12 14:30:00Geoid modellezése, inverziós módszerrel történő gravitációs hatószámítás alapján2017-03-09
Torma Csaba ZsoltBartholy Judit2011-12-19 10:00:00Átlagos és szélsőséges hőmérsékleti és csapadék viszonyok modellezése a Kárpát-medencére a XXI. századra a RegCM regionális klímamodell alkalmazásával2012-02-16
Timár GáborHorváth Ferenc2003-06-24 14:00:00Geológiai folyamatok hatása a Tisza alföldi szakaszának medermorfológiájára2003-10-15
Tátrai PatrikKocsis Károly2009-05-28 14:00:00Etnikai mezo- és mikroterek a történeti Szatmárban2009-06-11
Tamás László IstvánCsüllög Gábor2017-12-15 11:00:00Ipari tájterhelés és befolyásoltság vizsgálata GIS eszközökkel egy Duna menti mintaterületen
Takács KatalinNagy Balázs2016-11-10 14:30:00Klimatikus, hidrológiai és antropogén hatások értelmezése folyó- és állóvizeink jégviszonyainak évszázados változásában2016-12-15
Tagai GergelyNemes-Nagy József2011-12-05 14:30:00Térkapcsolati modellek a regionális kutatásokban2012-02-16
Szilágyi VeronikaSzakmány György2010-11-19 14:00:00Inka kori kerámiák archeometriai vizsgálata (Paria, Bolívia): Nyersanyageredet és technológia2010-12-09
Szépszó GabriellaHorányi András2014-12-05 11:00:00A REMO regionális éghajlati modellen alapuló klímadinamikai vizsgálatok a Kárpát-medence éghajlatának jellemzésére2015-03-19
Szentpéteri KrisztiánMolnár Ferenc2009-11-11 14:00:00Geology and Mineralization of the proximal Worthington offset area in the Sudbury Igneous Complex, Canada2010-02-18
Szentesi ZoltánGörög Ágnes2013-02-27 10:00:00Az iharkúti késő-kréta kétéltű fauna vizsgálata taxonómiai, funkcionális anatómiai, paleoökológiai és paleobiogeográfiai szempontból2013-03-21
Szanyi GyöngyvérGyőri Erzsébet2017-04-10 14:00:00A Pannon-medence S-hullám-sebességterének vizsgálata2017-05-25
Szalkai GáborNemes-Nagy József2008-09-25 10:00:00A közúti forgalom változása Magyarországon (1869-2006)2008-11-06
Szabó SzabolcsDövényi Zoltán2009-10-27 13:30:00A szociál-közlekedésföldrajz vizsgálati lehetőségei Magyarországon2009-11-19
Szabó ElemérKurtán Lajos2009-11-06 10:00:00A környezeti mutatók képzésének alapelvei és alkalmazásának lehetıségei2009-11-19
Szabó BalázsKovács Zoltán2015-07-14 13:00:00Lakóhelyi mobilitás a posztszocialista nagyvárosokban2015-10-01
Sváb EmeseZentai László2008-10-14 14:00:00Sekélyvizű tavak víminőség-vizsgálata, állapotfelmérése műholdas távérzékelés segítségével2009-01-29
Soósné Dezső ZsuzsannaBartholy Judit2009-12-16 10:00:00A magyarországi és közép-európai nagyvárosokban kialakuló városi hősziget vizsgálata finom felbontású műholdképek alapján2010-02-18
Simonné Dombóvári EszterReyes Nunez José Jesus2012-03-13 10:30:00Interaktív webes alkalmazások lehetőségei a térképészeti alapismeretek oktatásában (4-6-8 osztályos középiskolák számára)2012-05-03
Simon SzilviaMádlné Szőnyi Judit2010-10-14 10:00:00Characterization of groundwater and lake interaction in saline environment, at Kelemenszék Lake, Danube-Tisza Interfluve, Hungary2010-12-09
Simó BenedekElek István2017-05-02 14:00:00Földtani adatok kartografált, interaktív megjelenítése a weben open-source eszközök segítségével2017-05-25
Sik AndrásGábris GyulaMari László2011-12-13 11:30:00Távérzékelés és felszínalaktan: Keringőegység-adatok térinformatikai integrálása a Mars jeges lejtőformáinak vizsgálatához2012-02-16
Seres András TamásHorváth Ákos (MET)2015-01-22 14:00:00Zivatarklimatológiai elemzések és a nagy csapadékhozamú, konvektív jelenségek, időszakok vizsgálata Magyarországon2015-03-19
Schottner KrisztinaBernek Ágnes2010-06-08 11:00:00Az Amerikai Egyesült Államok külföldi mőködőtőke-exportjának területi szerveződése 1966-tól 2007-ig2010-09-30
Sasvári ÁgostonCsontos László2009-12-16 14:00:00Középső-kréta rövidüléses deformáció és szerkezeti betemetődés a Gerecse területén2010-02-18
Sacchi MarcoHorváth Ferenc2002-04-29 14:00:00Late miocene evolution of the western Pannonian basin, Hungary2002-10-17
Sacchi MarcoHorváth Ferenc2002-04-19 14:00:00Late miocene evolution of the western Pannonian basin, Hungary2002-10-17
Raucsikné Varga Andrea BeátaSzakmány György2009-12-16 10:00:00A dél-dunántúli paleozoos–alsó-triász sziliciklasztos kőzetek kőzettani és geokémiai vizsgálatának eredményei2010-02-18
Rats Adalbert (Rácz Béla)Szakmány György2014-04-29 14:00:00Kárpátaljai őskőkori kőeszközök és lehetséges nyersanyagok archeometriai vizsgálati eredményei2014-06-12
Prondvai EdinaGalácz András2011-11-16 17:00:00A pteroszauruszok (repülő hüllők) egyes funkcionális anatómiai és egyedfejlődési aspektusainak vizsgálata2011-12-08
Poyanmehr ZahraFüst Antal2013-12-10 10:00:00
eredménytelen
A budapesti termál-karsztvizek környezeti állapotának hidrogeokémiai értékelése2014-03-20
Poros ZsófiaMindszenty Andrea2011-12-08 13:30:00Fluid migration and porosity evolution in the Buda Hills, Hungary - selected examples from Triassic and Paleogene carbonate rocks2012-02-16
Pődör AndreaMárton Mátyás2002-06-19 13:00:00Horgászvizek tematikus térképezése (Magyarország fontosabb horgászvizeit bemutató térképsorozat tervezése)2002-10-17
Pieczka IldikóBartholy Judit2012-12-17 10:00:00A Kárpát-medence térségére vonatkozó éghajlati szcenáriók elemzése a PRECIS finom felbontású regionális klímamodell felhasználásával2013-03-21
Petrik OttóFerencz Csaba2008-02-08 14:00:00Mikrohullámú távérzékelt adatok integrálása a felszínvizsgálatokba2008-04-03
Petrik Attila BalázsFodor László2017-02-06 14:00:00A Bükk déli előterének kainozoos szerkezetalakulása2017-03-09
Pethő Sándor LeventeMádlné Szőnyi Judit2009-03-02 10:00:00Parti szűrésű víztermelés hidraulikai vizsgálata a Duna mentén. Egy új kutatási megközelítés2009-06-11
Péterdi BálintSzakmány György2012-05-18 10:00:00Szerszámkövek és csiszolt kőeszközök archeometriai vizsgálatának eredményei (Balatonőszöd- Temetői dűlő lelőhely, késő rézkor, bádeni kultúra)2012-07-17
Péntek AttilaMolnár Ferenc2010-04-21 14:30:00Partial melting and melt segregation within the contact aureole of the Sudbury Igneous Complex (Ontario, Canada) and their significance in hydrothermal Cu-Ni-PGE mineralization of the footwall2010-09-30
Péliné Németh CsillaBartholy Judit2016-04-25 14:00:00A regionális szélklíma tendenciáinak elemzése a globális klímaváltozás függvényében2016-05-19
Pazonyi PiroskaMonostori Miklós2006-06-15 10:00:00A Kárpát-medence kvarter emlősfauna közösségeinek paleoökológiai és rétegtani vizsgálata2006-07-13
Pappné Vancsó JuditVidéki Imre2011-05-16 12:00:00A biomassza, mint energiaforrás hasznosítási lehetőségei, különös tekintettel Magyarországra2011-06-15
Palotai MártonCsontos LászlóSztanó Orsolya2013-09-04 15:00:00Oligocene-Miocene Tectonic Evolution of the Central Part of the Mid-Hungarian Shear Zone2013-12-11
Pajtókné Tari IlonaMari László2008-04-11 11:00:00A földrajztanítás korszerű módszerei. A számítógéppel segített tanítás-tanulás lehetőségei.2008-06-12
Osváth LászlóNemes-Nagy József2009-10-19 11:00:00A nonprofit szektor földrajzi képe Magyarországon2009-11-19
Németh NándorNemes-Nagy József2009-04-24 14:00:00Fejlődési tengelyek az új hazai térszerkezetben. Az autópálya-hálózat szerepe regionális tagoltságban2009-06-11
Nemerkényi ZsomborKlinghammer István2009-03-27 14:00:00Magyar László térképészeti munkájának összehasonlító elemzése2009-06-11
Nagyné Pálfalvi SaroltaKázmér Miklós2008-01-14 10:00:00A Vértes eocén üledékképződési környezeteinek rekonstrukciója mikrofácies vizsgálatok alapján2008-02-07
Nagy AndrásNemes-Nagy József2012-11-06 10:00:00A fejlettség, elmaradottság mérése a magyar területfejlesztési politikában2012-12-13
Munkácsy BélaKarátson Dávid2005-05-06 10:00:00A szélenergia és hasznosításának környezeti vonatkozásai magyarországi példákon2005-10-20
Mészáros JánosTimár Gábor2016-03-04 13:00:00Folyószabályozási térképek geodéziai alapja2016-05-19
Medzihradszky ZsófiaMonostori Miklós2003-12-15 10:30:00Antropogén hatások vizsgálata holocén pollendiagramokban. Kis-Balaton és a Tapolcai-medence2004-03-02
Matula GyörgyiZentai László2010-02-19 14:00:00A térinformatika szerepe és lehetőségei az oktatásban (alap- és szakképzés)2010-04-28
Máthé ZoltánSzakmány György2016-02-08 12:00:00A Bodai Agyagkő Formáció ásvány-kőzettani és geokémia vizsgálati eredményei2016-03-03
Makádi Mariann2012-12-06 10:00:00A térbeli intelligencia fejlesztése a földrajztanítás-tanulás folyamatában2013-03-21
Maigut VeraTörök Zsolt Győző2010-09-16 14:00:00A földtani térképszerkesztés geoinformatikai problémáinak megoldási lehetőségei2010-10-20
Madarász BalázsKertész Ádám2009-06-26 10:30:00A magyarországi erubáz talajok komplex talajtani vizsgálata, különös tekintettel agyagásvány-összetételükre2009-08-27
Lukács RékaHarangi Szabolcs2010-04-23 14:00:00A Bükkalja miocén szilíciumgazdag piroklasztitjainak petrogenezise: következtetések a magmatározó folyamatokra2010-09-30
Lőcsei HajnalkaNemes-Nagy József2010-12-20 13:30:00Területi növekedési pályák Magyarországon 1990-20082011-03-17
László PéterNagy Balázs2015-12-08 13:00:00Jégárak geomorfológiai-glaciológiai rekonstrukciója térinformatikai és terepi módszerekkel a Radnai-havasok területén2016-03-03
Lábó EszterGeresdi István2017-07-10 10:00:00A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése2017-10-12
Kullmann ÁdámNemes-Nagy József2009-09-30 14:00:00A regionális gazdaságfejlesztés eszközrendszere és magyarországi alkalmazása2009-11-19
Kulcsár GáborNemes-Nagy József2009-11-13 16:00:00Térségfejlesztési beavatkozások értékelése2010-02-18
Kukely GyörgyBarta GyörgyiPerczel György (1941-2007)2009-03-06 14:00:00A külföldi működőtőke beruházások hatása az ipar területi folyamataira Magyarországon, különös tekintettel a delokalizációra2009-06-11
Kugler SzilviaWeidinger TamásHorváth László2014-10-17 10:00:00A Balaton és légkör közötti nitrogénforgalom meghatározása2014-12-18
Kovácsné Kis ViktóriaDódony István2005-04-20 10:00:00Az SiO2-térháló szerkezetének vizsgálata mikro- és nanokristályos, illetve amorf mintákon2005-10-20
Kovács PéterNováky Béla2010-01-05 11:00:00Vízjárástípusok és a vízjárás stabilitása a Duna vízgyűjtőterületén2010-02-18
Kovács GáborSzékely BalázsTelbisz Tamás2014-04-07 14:00:00Fiatal tektonika és felszínfejlődés kapcsolata az Alpok keleti előterében2014-06-12
Kovács BélaGyörffy JánosTimár Gábor2011-01-14 11:00:00A műholdas helymeghatározó rendszer (GPS) és a délszláv térség történeti és modern térképeinek kapcsolata2011-03-17
Kőszegi MargitBottlik Zsolt2011-11-07 14:00:00A rendszerváltás utáni évtized társadalmi folyamatainak etnikai földrajzi vizsgálata Bulgáriában2011-12-08
Kondor Attila CsabaKovács Zoltán2011-04-07 14:00:00A normák hatása a társadalmi-gazdasági térfolyamatokra és a területi szabályozás lehetőségei Magyarországon2011-06-15
Kohán BalázsPapp Sándor2014-12-19 11:00:00GIS-alapú vizsgálat a Duna-Tisza közi homokhátság szárazodásának témakörében2015-03-19
Kocsis Tibor ÁdámPálfy József2015-12-15 14:00:00Analysis of global diversity patterns and dynamics of selected Mesozoic marine invertebrate groups2016-03-03
Kiss-Csapó GergelyNemes-Nagy József2010-05-25 13:30:00Hagyomány és modernizáció: Társadalmi és földrajzi átalakulás Ladakhban2010-09-30
Kiss GabriellaMolnár Ferenc2012-05-09 10:00:00A Neotethys előrehaladott riftesedéséhez kötődő bazaltos tengeralatti vulkanizmus és a kapcsolódó hidrotermás folyamatok ásványtani, kőzettani és geokémiai jellemzői Északkelet-Magyarországon és a Din2012-07-17
Kiss BalázsHarangi Szabolcs2015-03-31 13:00:00A csomádi dácit petrogenezise: következtetések a magmatározó-rendszer felépítésére és folyamataira2015-05-14
Kiss AdriennFodor László2010-02-15 10:00:00Az Északi-Bakony szerkezetalakulása2010-04-28
Kincses ÁronL. Rédei Mária2010-12-08 16:00:00A Kárpát-medence ezredforduló utáni migrációs hálózatának vizsgálata magyar nézőpontból2011-03-17
Kern ZoltánGábris GyulaKázmér Miklós2010-10-26 08:30:00Éghajlati és környezeti változások rekonstrukciója faévgyűrűk és barlangi jég vizsgálata alapján2010-12-09
Kern AnikóBartholy Judit2012-05-04 10:00:00NDVI vegetációs index előállítása távérzékelt AVHRR és MODIS adatok alapján2012-07-17
Kelemen Fanni DóraBartholy JuditFaragó István2016-11-09 15:00:00Dynamical analyses and sensitivity studies of regional climate model results2016-12-15
Kele SándorSzabó Csaba2009-12-17 10:00:00Édesvízi mészkövek vizsgálata a Kárpát-medencéből: paleoklimatológiai és szedimentológiai elemzések2010-02-18
Kecsmár ZsoltMonostori Miklós2006-10-12 10:00:00A tatabányai eocén medence földtani felépítésének és fejlődéstörténetének újabb kutatási eredményei, üledékföldtani és tektono-szedimentológiai vizsgálatok alapján2006-11-28
Karácsonyi DávidProbáld Ferenc2009-06-04 11:00:00Ukrajna vidékföldrajza2009-08-27
Juhász Péter SzabolcsGyörffy János2008-12-12 10:00:00Magyarországi topográfiai térképek vetületének torzulási vizsgálata2009-01-29
Jeney LászlóL. Rédei Mária2008-06-26 11:00:00A nagyvárosi fejlődés sajátosságai az Európai Unió regionális folyamataiban az ezredfordulón2008-09-04
Jankovics Mária ÉvaHarangi Szabolcs2015-06-16 13:00:00A Bakony-Balaton-felvidék és a Kemenesalja monogenetikus vulkáni területeit tápláló bazaltos magmák petrogenezise2015-10-01
Jakobi ÁkosNemes-Nagy József2007-10-16 12:30:00Hagyományos és új területi különbségek az információs társadalomban2007-11-15

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )