Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
időpont szerint
 
Pszichológia Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Arató NikolettLábadi Beatrix2021-07-01 09:00:00The role of socio-emotional skills in cyberbullying engagement2021-07-20
Babity MáriaRévész György2014-05-12 13:30:00A gyermekbántalmazás rizikótényezőinek vizsgálata (magas kockázatot képviselő gyermeknevelési attitűdök, a szülőkkel kapcsolatos gyermekkori emlékek, néhány lehetséges közvetítő tényező összefüggései)2014-10-14
Balázs LászlóKovács Zoltán2013-11-19 13:30:00A szervezeti kultúra és az érzelmi intelligencia kölcsönkapcsolatának vizsgálata az iskolában2014-02-11
Bálint ÁgnesKézdi Balázs2005-04-26 11:00:00Fejezetek Németh László pszichobiográfiájából2005-06-21
Bálint KatalinErős Ferenc2012-05-08 14:00:00A mozinézői válaszokat meghatározó narratív és személyiségtényezők (A fokalizációs stratégia és a kötődési jellemzők hatása a filmszereplőre vonatkozó nézői válaszok mintázatára)2012-06-05
Balogh LászlóBaráth Árpád2008-09-24 13:00:00A teljesítményt befolyásoló szervezetpszichológiai tényezők vizsgálata interaktív sportcsapatoknál2008-11-25
Bandi Szabolcs AjtonyNagy László2021-04-13 13:00:00Az önimádat dimenziói és típusai: az Ortogonális Nárcizmus Koncepció2021-06-01
Bartha KrisztinaKiss Szabolcs2021-04-14 09:00:00Magyar–román kétnyelvű gyermekek tudatelméleti képességeinek fejlődése2021-06-01
Batta BarbaraKiss Szabolcs2020-05-07 10:00:00Kognitív és személyiségfaktorok az emlékezeti befolyásolhatóságban2020-06-09
Bede NóraErős Ferenc2008-04-01 13:30:00Traumaelméletek és a kollektív trauma elbeszélhetősége. Traumatikus történetek empirikus vizsgálata2008-04-29
Békés VeraErős Ferenc2009-11-10 14:00:00A trauma reprezentációjának változásai Holokauszt-narratívákban2009-12-08
Berghauer-Olasz EmőkeVass ZoltánNagy László2016-10-25 14:00:00A kinetikus iskolarajz mint közösségek rejtett kapcsolatainak feltáró módszere2016-11-22
Bernáth LászlóKézdi Balázs2006-05-10 14:00:00A mondat-kép egyeztetés probléma története2006-06-20
Birkás BélaBereczkei TamásLábadi Beatrix2011-11-22 14:00:00Arcok megbízhatóságának értékelése, mint adaptív döntésmechanizmus: Rassz-jellemzők és tekintetirány hatása az észlelt megbízhatóságra2012-02-07
Bíró ViolettaNagy László2011-05-24 11:00:00Magas rizikófaktorú serdülők kötődésének és coping mechanizmusainak összefüggései internalizációs és externalizációs problémáival2011-05-31
Boda-Ujlaky Judit EmmaSéra László2014-11-04 12:00:00A gelotofóbia kialakulásának, fennmaradásának és terápiájának szociálpszichológiai faktorai2014-12-02
Bodnár ÉvaKovács Zoltán2007-10-30 14:00:00Az E-tanulótípusok tanulási attitűdje2007-11-20
Bodor PéterLászló János (1948-2015)2002-05-07 14:00:00Az érzelmi fejlődés társas konstruktivista értelmezése2002-06-19
Bolla VeronikaNagy László2012-09-18 13:30:00A tanulási zavarral küzdő gyermekek megküzdési stratégiái2012-12-04
Borgos AnnaErős Ferenc2005-04-27 11:00:00Nőiszerep-konstrukciók a huszadik századelőn. Három „Nyugat-feleség” pszichobiográfiája.2005-06-21
Csenki LauraBernáth László2012-05-08 10:00:00Érzelemszabályozás a serdülőkori anorexia nervosaban2012-06-05
Csókási KrisztinaKiss Enikő Csilla2017-11-28 13:00:00Pszichoszociális alkalmazkodás rheumatoid arthritises betegeknél: pszichopatológiai és személyiséglélektani vonatkozások2018-01-23
Csürke JózsefKézdi Balázs2006-03-28 14:00:00A lótuszevő eszmélése. A lélektani krízis promóciós aspektusa.2006-05-09
Czibor AndreaBereczkei Tamás2014-04-29 13:30:00Döntések társas dilemmahelyzetekben: Személyiségjellemzők és szituációs faktorok hatása2014-10-14
Deák AnitaRévész György2011-09-20 15:00:00Érzelmek, viselkedés és az emberi agy: Az International Affective Picture System (IAPS) magyar adaptációja és alkalmazásának lehetőségei2011-11-29
Désfalvi JuditHámori EszterNagy László2020-12-17 09:00:00A kötődés, a korai maladaptív sémák és a szubjektív betegségélmény emlőrákkal küzdő nők körében2021-02-09
Dimitrios AgouridasErős Ferenc2010-04-20 15:00:00The Traveller's Pathos. A Clinical Exercise in Byzantine Perspective2010-05-25
Écsi JúliaPéley Bernadette2019-11-20 11:00:00A narratív szemlélet kínálta többlet lehetőségek a gyermekklinikai munkában2020-02-11
Elblinger CsabaPéley BernadetteBernáth László2013-05-14 13:30:00A családi rituálék szerepe a családi identitás konstrukcióban2013-06-04
Endre SzilviaKiss Enikő Csilla2020-05-19 10:00:00Integrált közösségi ellátások szerepe a felépülésben - egy hatékonyságvizsgálat tükrében2020-06-09
Fecskó Edina EnikőErős Ferenc2012-05-09 15:00:00Tükör és áttétel (Fejezetek a pszichoanalitikus filmkutatás alapterületeiből)2012-06-05
Fehér Pálma VirágCsabai Márta2014-04-15 11:00:00Testképek és testi dialógusok. Az analitikus testpszichoterápia fejlődése a német pszichoanalitikus irányzatok gyakorlatának tükrében2014-10-14
Fogarasi MihályLászló János (1948-2015)2004-12-07 14:00:00A rendőri visszaélések szociális reprezentációi2005-01-25
Forrai MártaOláh Attila2010-12-08 14:00:00Az érzelmi intelligenciának, a megküzdő-képességnek és a családi háttér szerepének vizsgálata és a tanulmányi eredményességgel történő összehasonlítása a különböző típusú iskolákban tanulóknál2011-05-31
Friedrich MelindaErős Ferenc2019-03-25 11:00:00Pszichoanalízis a pódiumon (Pszichoanalízis magyar hírlapokban 1910 és 1939 között)2019-05-14
Fülöp EmőkeCsabai Márta2016-11-09 11:30:00A gyógyítók kiégése az empátia és az érzelemszabályozás tükrében2017-03-14
Fülöp ÉvaLászló János (1948-2015)2010-11-09 14:00:00A történelmi pálya és a nemzeti identitás érzelmi szerveződése2011-04-05
Gáspár MihályLászló János (1948-2015)2001-03-06 13:00:00A személyiség néhány jellegzetességének 9-14 éves kori stabilitása és változékonysága egy pedagógiai hatásvizsgálat tükrében2001-05-22
Grabovac BeátaDeák Anita2015-12-17 10:00:00Az affektív lexikon szerveződése és működése korai és kései szerbiai kétnyelvű személyeknél2016-02-02
Gyimesi JúliaErős Ferenc2011-05-18 13:00:00A „testetlen lélek": pszichoanalízis és spiritizmus pszichológiatörténeti megközelítésben2011-05-31
Gyöngyösiné Kiss EnikőKézdi Balázs1999-11-17 14:00:00Szondi Lipót sorsanalízise1999-12-16
Györkő EnikőLábadi Beatrix2015-05-13 13:00:00Numerikus képességek tipikus és atipikus fejlődése óvodáskorban2015-06-02
Gyuris PetraBereczkei Tamás2009-05-12 15:00:00Homogámia és /vagy szexuális imprinting a párválasztásban. Rivális párválasztási mechanizmusok tesztelése az evolúciós pszichológiában2009-06-23
Hargitai RitaKiss Enikő Csilla2007-05-09 11:00:00Sors és történet. Szondi Lipót sorsanalízise a narratív pszichológia tükrében.2007-06-20
Hárs György PéterErős Ferenc2000-10-12 13:30:00A pszichoanalízis klasszikus alternatívája: a kései Ferenczi2000-10-31
Havelka JuditErős FerencKoltai Mária2012-04-10 13:30:00A transzgenerációs traumaátvitel egy lehetséges módja2012-05-15
Hegyi HellaKovács Zoltán2012-10-11 13:30:00Személy(iség) a kompetenciák mögött. A hagyományos pszichológiai kiválasztási eljárások és a kompetenciák mérésének összefüggései2012-12-04
Horvát-Militityi TündeLászló János (1948-2015)Dúll Andrea2012-10-09 11:00:00Egy kultúraváltás szemszögéből láthatatlan migránscsoport élményuniverzumai: a helyvesztés és a beilleszkedés pszichés dinamikája2012-12-04
Hoyer MáriaLászló János (1948-2015)2006-04-18 14:00:00A sóvárgás keletkezésében és fennmaradásában szerepet játszó családszerkezeti és működési sajátosságok2006-09-27
Illés AnikóLászló János (1948-2015)2008-12-08 14:00:00Képek elemzése és befogadásvizsgálata - észlelés, tetszés, viszonyulás2009-01-27
Indries KrisztiánSzummer Csaba2015-12-03 14:00:00Ajase herceg, a megbékélt Oidipusz - A pszichoanalízis recepciója a Felkelő Nap országában2016-02-02
Inhóf OrsolyaLábadi Beatrix2021-06-22 09:00:00Vizuális téri figyelem változása akusztikus szignálok hatására. Vizuális keresés bimodális környezetben.2021-07-20
Iván ZsuzsannaBereczkei Tamás2008-02-26 14:00:00Versengés, kockázatvállalás, szocializáció: kedvező és kedvezőtlen szülői környezet hatása kamaszok viselkedésére – egy evolúciós elemzés2008-03-25
Járai RóbertKézdi Balázs2006-05-09 10:30:00Szelf determináció és tehetség kapcsolata fiatal sportolóknál2006-06-20
Jávor RebekaKiss Szabolcs2020-04-16 10:00:00Kétnyelvűség – Előny vagy sem? A Kétnyelvűség hatásai magyar-szerb bilingvisek körében2020-06-09
Káplár Mátyás IstvánBernáth LászlóKiss Enikő Csilla2016-11-29 13:00:00Meglátni és megítélni - Az információfeldolgozás korai szakaszában megjelenő affektív tényezők és ezek személyiségbeli meghatározottságának vizsgálata fMRI-vel és Szondi-teszttel2017-01-24
Kelemen LászlóLászló János (1948-2015)2013-12-03 11:00:00Miként vélekedünk a jogról?2014-02-11
Kende AnnaErős Ferenc2002-09-11 15:00:00Tudományos és köznapi elméletek a nőiségről és az anyaságról2002-12-03
Kerekes ZsuzsannaRévész György2012-11-27 11:00:00A szorongás, mint adaptív viselkedés. A szorongásérzékenység mérésének tapasztalatai különböző csoportoknál.2013-02-05
Koltai MáriaKézdi Balázs2001-11-13 10:00:00Szuicidium a családban. A transzgenerációs hatások elemzése.2002-02-13
Kopcsó KrisztinaLáng András2019-12-03 13:00:00A gyermekkori sötéttől való félelem jellemzői és szülő által vezetett terápiája2020-02-11
Kovács Réka RozáliaPéley BernadetteBagdy Emőke2013-05-15 13:30:00A házastársi kapcsolat, a párkapcsolati elégedettség narratív pszichológiai tartalomelemzéssel és pszichometriai eszközökkel történő vizsgálata, tekintettel a családi életciklusokra2013-06-04
Kővágó Pál LajosFülöp Éva2020-04-27 09:30:00A kollektív áldozati élmény összefüggése a kisebbségi csoportokkal szembeni ellenséges és támogató attitűdökkel2020-06-09
Kovai MelindaErős FerencWessely Anna2010-10-26 14:00:00Politika, hatalom és tudás a Kádár-korszak pszichiátriai kórrajzain2011-01-25
Kőváry ZoltánErős Ferenc2011-05-17 14:00:00Az ösztönszublimációtól a szelf-egyensúlyig2011-05-31
Kövesdi AndreaNagy László2018-11-13 11:00:00Reziliencia a serdülőkori anorexia nervosaban2018-12-04
Kozma LucaBereczkei TamásKocsor Ferenc2020-04-29 10:00:00Mintakövetés, genetikai örökség és társas alkalmazkodás: Biológiai és társas hatások a férfi nemi szerep és viselkedés kialakulásában2020-06-09
Krekó KataPéley BernadetteGergely György2013-03-27 11:00:00A humán kulturális evolúció teoretikus és empirikus modelljei2013-06-04
Krisztián ÁgotaRévész GyörgyVereczkei Lajos2016-04-28 10:00:00Matematikai nehézséggel küzdő gyerekek fejlesztő módszerének kidolgozása és hatásvizsgálata2016-06-07
Lábadi BeatrixKállai János2005-12-07 14:00:00A téri megismerés csecsemőkorban2006-01-17
Láng AndrásPéley Bernadette2011-05-25 13:30:00A páciens-terapeuta kötődés mérése és hatása a páciens terápiás attitűdjére2011-10-04
Látos MelindaCsabai Márta2015-05-05 13:30:00A testkép szerepe és a transzplantált szerv pszichológiai integrációjának jelentősége a veseátültetés sikerességében2015-06-02
Lubinszki MáriaErős Ferenc2007-03-13 14:00:00A daseinanalitikai pszichoterápia elméleti háttere és szorongás-felfogása2007-05-03
Lukács Liza2007-02-27 11:00:00Az evészavarok pszichopatológiai és patogenetikai háttértényezőinek vizsgálata egészségpszichológiai megközelítésben2007-05-03
Makai GáborKiss Enikő Csilla2021-05-25 13:00:00Alsóvégtag amputált cukorbetegek utánkövetéses vizsgálata a reziliencia tükrében2021-07-20
Márta BettinaKovács Zoltán2013-11-27 13:00:00A felhatalmazás kulturális mintázottsága2014-02-11
Martin LászlóKállai János2005-03-29 14:00:00Énvédő mechanizmusok személyiség- és klinikai pszichológiai empirikus vizsgálatai2005-05-10
Mayer KrisztinaKiss Enikő CsillaNagy László2012-12-06 11:00:00A különböző kockázatkereső magatartás hátterének személyiséglélektani vizsgálata2013-02-05
Mészáros JuditErős Ferenc2007-03-20 13:30:00Ferenczi Sándor, a Budapesti Iskola és a pszichoanalitikus emigráció2007-05-03
Mészáros Noémi ZsuzsannaSzabó Zsolt Péter2018-05-08 13:00:00A magyarság észlelt kollektív áldozati identitásának hatása az aktuális csoportközi viszonyokra2018-10-09
Mlinkó RenátaLányiné Engelmayer Ágnes2015-03-31 13:30:00Mozgáskorlátozott tanulók képességvizsgálatának specifikumai – cerebrális paretikus és progresszív izomdisztrófiás csoportok eredményei alapján2015-04-28
Nagy LászlóKállai János2005-11-23 15:00:00A temperamentum és karakter összefüggései a felnőtt kötődéssel2006-01-17
Oravecz RóbertKézdi Balázs2003-05-14 14:00:00Öngyilkos szövegek és búcsúlevelek transzkulturális elemzése2003-06-24
Osváth AnikóKállai János2008-04-09 10:30:00A csecsemőkori szocioemocionális fejlődés meghatározói: temperamentum és kötődés2008-06-24
Osváth ViolaPohárnok Melinda2017-04-24 13:00:00Gyermekkori kapcsolatok és kapcsolati élmények szerepe a kriminalizálódás alakulásában állami gondoskodásban felnövekedett férfiak körében2017-06-06
Paál TündeBereczkei Tamás2011-12-06 13:30:00Machiavelliánus döntéshozó stratégiák a szociális kapcsolatokban. A manipulatív viselkedés evolúciós perspektívája2012-02-07
Pachner Orsolya CsillaRévész György2018-05-17 13:00:00Kategorizáció és autizmus. Perceptuális kategorizáció sajátosságai autizmusban2018-06-05
Papp-Zipernovszky OrsolyaErős FerencLászló János (1948-2015)2013-04-16 13:30:00A személyiségkoherencia és az esztétikai válasz összefüggései. A mûvészetbefogadás pszichoanalitikus és narratív pszichológiai vizsgálata2013-06-04
Pátkai GabriellaBereczkei Tamás2019-11-26 13:00:00Hasonlóságok és különbségek a Sötét Hármas tagjainak személyiségében, stressz-észlelésében és stratégiai döntéseiben2020-02-11
Péley Bernadette1999-12-07 13:30:00Beavatás és tárgykapcsolat. Kábítószerélvező fiatalok identitásának vizsgálata.1999-12-16
Pénzes IstvánCsabai Márta2021-03-26 13:00:00A szomatizáció kapcsolati vonatkozásai és pszichoterápiás lehetőségei – kötődés és interszubjektivitás az elméletek és a klinikai vizsgálatok tükrében2021-06-01
Pohárnok MelindaPéley Bernadette2006-04-04 14:00:00Az érzelmi szabályozás narratív pszichológiai vizsgálata borderline személyiségzavarban szenvedő és egészséges személyeknél2006-05-09
Pólya TiborLászló János (1948-2015)2003-10-29 11:00:00Az élettörténet narratív perspektívája és az elbeszélő személy identitás állapotának minősége2003-11-25
Putz ÁdámBereczkei Tamás2018-03-27 13:00:00„Ki szép, ki jó?” A szépség-sztereotípiák normafenntartó viselkedést, valamint társas ítéletalkotást befolyásoló szerepének vizsgálata2018-10-09
Restás PéterVincze Orsolya2020-09-23 14:00:00A szervezet, mint konstruált tér vizsgálata narratív és nyelvi eszközökkel2020-10-13
Révész GyörgyLászló János (1948-2015)2002-04-30 14:00:00Szülői bánásmód és a gyermekbántalmazás2002-06-19
Ritter AndreaErős Ferenc2006-11-14 14:00:00A „budapesti iskola” hatása a francia pszichoanalitikus elméletekre (Ábrahám Miklós és Török Mária pszichoanalitikus rendszerének elemzése és terápiás alkalmazása)2007-05-03
Sass JuditKovács Zoltán2005-05-11 14:00:00Bizalommintázatok és bizalmi döntések a szervezetben2005-06-21
Schnell ZsuzsannaKiss Szabolcs2016-05-18 13:00:00Social-cognitive and pragmatic aspects of language acquisition from a developmental perspective2017-05-02
Séra LászlóKézdi BalázsRévész György2002-12-11 14:00:00Téri orientáció, téri reprezentáció2003-02-18

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )