Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Irodalomtudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Adorján ViktorKékesi Kun Árpád2012-11-16 11:00:00A totális cselekvés és az emberi totalitás. A wroclawi Laboratórium tevékenysége és annak utóélete 1959-től napjainkig2012-12-04
András CsabaOrbán JolánKisantal Tamás2018-03-02 13:00:00Ideológiák a trópusokon - Retorikaelméleti esettanulmányok a természet diszkurzív alakzatának ideológiai jelentőségéről2018-04-24
Asztalos ÉvaBókay Antal2006-05-05 10:00:00Az ismeretlen képzelőerő nyomában- séta az egyszarvú erdejében2006-11-28
Balassa ZsófiaMüller Péter2018-02-23 11:30:00Amikor a dráma elbeszélőt keres - A mono/lóg drámák drámanarratológiai megközelítésének lehetőségei2018-03-13
Baumann TímeaKovács Éva2014-11-14 12:00:00"Maradjon emléközet?" A délszláv háború társaadalmi emlékezete a kopácsi magyar emlékezetközösségben.2015-02-03
Bechtel Helmut HermanSzendi Zoltán2017-11-15 14:00:00Die Repräsentationen des Fremden in der ungarndeutschen Gegenwartsliteratur2018-01-23
Beck ZoltánBókay AntalKurdi Mária2009-11-02 11:00:00A romológia írása - egy elbeszélhető romológia felé2009-12-08
Beke OttóOrbán JolánHajdu Péter2016-11-17 14:00:00A hallhatóság és a láthatóság poétikája. A másodlagos szóbeliség és a digitális írásbeliség irodalmi vonatkozásai2017-01-24
Csengel-Plank IbolyaBeke LászlóCsászi Lajos2015-06-12 11:00:00A BUDAÖRSI REPÜLŐTÉR ÉS FOTÓMONTÁZSA MINT A MODERNIZMUS SZIMBÓLUMAI2015-07-01
Erdély DánielBeke László2011-12-12 16:00:00A jövő lázadása. Az újdonság sorsa a behálózott világban2012-01-17
Fekete RichárdVarga Zoltán2012-02-24 12:00:00Kétkedő komolyság. kemény István költői éthosza2012-06-05
Galuska LászlóMilbacher RóbertNagy Imre2011-11-18 11:00:00Gonosz Garaboncziások, Borissza Bacchusok, széltoló szellemek. Avagy tükör vagy görbe tükör? Hiedelemlények, népi kulturális alakok, folklór a XVIII. századi iskolai comaediákban2012-02-07
Gárdos JuditVajda JúliaWessely Anna2018-05-23 12:30:00Tudáslétrehozás a mai magyar szociológiában. Egy esettanulmány2018-10-09
Gombos PéterMekis D János2009-06-19 13:00:00Utópiák és disztópiák a magyar irodalomban különös tekintettel a gyermekirodalom utópiáira2009-12-08
Görcsi PéterMüller Péter2016-06-13 13:00:00A megtévesztés dramaturgiája. Martin McDonagh művészete2016-09-13
Görföl BalázsThomka BeátaBacsó Béla2015-04-24 13:00:00Hans-Georg Gadamer művészet- és költészetfelfogása2015-06-02
Guld ÁdámHavasréti József2013-10-09 13:30:00Az EMO. Egy kortárs stílusközösség a média kulturális tanulmányozásának tükrében2013-12-03
Gyuris NorbertBókay Antal2006-11-17 14:00:00A szerző alakváltásai: narratológia, szimulációelmélet és hipertextualitás2007-03-27
Hadas EmeseThomka Beáta2004-04-07 13:00:00A chiazmus poétikája Rilke Új verseiben2004-06-15
Hernádi IlonaKönczei György2015-05-19 13:00:00Problémás testek. Nőiség, szexualitás és anyaság testi fogyatékossággal élőmagyar nők önreprezentációiban2015-10-06
Horváth GyörgyiKulcsár Szabó Ernő2005-11-24 11:00:00A sajátként/idegenként felismert múlt. A történeti elbeszélés identitásképző szerepe a feminista irodalomtudományban a hetvenestől a kilencvenes évekig2006-01-17
Horváth ImreNagy ImreKisantal Tamás2014-03-14 12:00:00"Arra emelik tekintetüket, akit átszúrtak". A Szent János-evangélium képteológiája mint a balthasari krisztológia alapja2014-04-01
Horváth PéterOrbán Jolán2009-09-21 11:00:00A fikcionalitás egy alternatívája a 20. századi magyar irodalomban. Kertész Imre egzisztencialista prózája2009-10-06
Kila NoémiVígh Árpád2013-11-29 12:00:00Dynamismes et structures de la perception dans l'oeuvre de Charles Ferdinand Ramuz2014-02-11
Kiss Gábor ZoltánKálmán C. György2007-04-17 14:00:00Kulturális és mediális átvitelek2007-06-20
Kiss TamásKovács Éva2009-09-24 14:00:00Adminisztratív tekintet? A romániai magyar demográfia létrejötte, működése és korlátai2009-12-08
Kovai CecíliaHadas MiklósCsászi Lajos2015-06-05 12:00:00A cigány-magyar különbségtétel és rokonság2015-07-01
Kucserka ZsófiaTakáts József2013-11-21 14:00:00Könyvbe vésett jellemek. A 19. századi regényszereplők karakterének történeti megközelítései2014-02-11
L. Varga PéterThomka Beáta2009-11-20 11:30:00A médium olvasása. Közeg, medialitás és materialitás az irodalomban2009-12-08
Lábadi ZsomborMekis D János2007-04-20 13:00:00A lebegés iróniája. Sziveri János életműve az Új Symposion kontextusában2007-06-20
Laczkó AndrásRohonyi Zoltán2006-06-26 11:00:00... a hisztoria non plus ultrája...2006-09-27
Légmán AnnaVajda Júlia2012-03-07 11:00:00Az őrület és az őrültek helye a társadalomban. A magyar pszichiátriai ellátórendszer és az egyén viszonya2012-04-01
Mári EditV. Gilbert Edit2010-01-27 11:00:00Goethe Faustjának recepciója az orosz irodalomban2010-04-01
Medve A. ZoltánNagy Imre2008-09-19 16:00:00Kontextusok és konnotációk. Adalékok a kortárs horvát próza történeti-komparatív vizsgálatához2008-11-25
Merényi AnnamáriaRohonyi Zoltán2003-03-07 11:00:00"Újra amalgámozott üvegtáblátska". Ungvárnémeti Tóth László lírája, fogadtatása és az életmű filozófiai kérdései2003-04-01
Mucsi GeorginaHoyer Mária2015-09-28 12:00:00A halálkép jellegzetességei hospice ellátásban dolgozó szociális munkások és az önkéntes tevékenységet végzők körében2015-12-01
N. Kovács TímeaKálmán C. György2002-04-15 14:00:00Helyek, kultúrák, szövegek. Pillanatképek az irodalomtudomány és a kulturális antropológia határvidékéről2002-05-21
Németh ÁkosMekis D János2015-05-18 12:00:00„VIGASZTALÁSUL ÚTNAK INDULUNK..." A „vándorévek" nemzedéke és a két világháború közötti magyar útirajz-hagyomány2015-06-02
Pál-Lukács ZsófiaBene AdriánMedve Zoltán2017-12-07 12:00:00Bodor Ádám prózája és a nem naturális narratológia. Az idegen narratív formái2018-01-23
Patonai Anikó ÁgnesNagy Imre2015-10-21 12:00:00Kísérletek a nemzeti tragédia (újra)teremtésére: Jókai Mór történeti tárgyú drámái az 1850-es években2015-12-11
Prágai TamásBókay Antal2005-05-12 10:00:00Kísérlet az önértelmezés a hatvannyolc utáni költészetben2005-06-21
Prax LeventeOrbán Jolán2018-04-18 11:30:00Struktúra és narratíva Peter Greenaway filmjeiben2018-06-05
Roginer OszkárThomka Beáta2016-11-17 12:00:00A JUGOSZLÁVIAI MAGYAR IRODALOM TEREI A (poszt)jugoszláv magyar irodalom és a téralapú közösségi identitás-konstrukciók viszonya (1945-2010)2017-01-24
Rosner KrisztinaMüller Péter2011-05-16 14:00:00A színészi jelenlét és a csend dramatikus-teátrális játékai2011-05-31
Rudas JutkaThomka Beáta2005-12-15 10:30:00A szellem finom játéka. A kortárs magyar irodalom intertextuális aspektusai2006-02-28
Samu JánosOrbán Jolán2014-09-26 15:00:00Határpoétikák. Redukció mint intenzív nyelvhasználat Domonkos István és Ladik Katalin költészetében2014-12-02
Sári LászlóBókay Antal2005-03-07 11:00:00A "hattyú" és a "görény": kritikai vázlatok irodalomra és politikára2005-05-10
Schuller GabriellaMüller Péter2005-04-12 10:30:00Tükörképrombolók. A tekintet eltérítése a poszt/feminista színházban és performanszokban2005-05-10
Seregi TamásThomka Beáta2005-12-02 15:00:00A jelen visszatérése. A műalkotás és az érzékelés viszonya fenomenológiai nézőpontból2006-01-17
Seress Ákos AttilaMüller Péter2009-04-02 14:00:00Amerikai tragédiák. Szerep, személyiség és kirekesztés Tennesse Williams drámáiban2009-05-12
Szabó AttilaMüller Péter2018-04-19 12:00:00Performatív múltfeldolgozás Közép-Európában és a világszínházban2018-06-05
Szilágyi-Nagy IldikóKálmán C. György2007-06-14 14:00:00Garaczi László prózájának poétikája és fogadtatása 1985-1995-ig. Recepció és szövegelemzés2008-03-25
Szollát DávidThomka Beáta2008-12-05 15:00:00A kommunista aszketizmus esztétikája. Kontextuális vizsgálatok a huszadik századi magyar irodalom munkásmozgalom-történeti vonatkozásáról2009-01-27
Tóth CsillaMekis D JánosMilbacher Róbert2016-03-18 11:30:00Polgár és kontextusa: identitás és narratív technika Márai Sándor pályáján, 1930-1935 Kontextuális-kulturális narratológiai közelítés2016-05-10
Tóth OrsolyaRohonyi Zoltán2005-11-18 11:00:00A múlandó és múlhatatlan. A történeti megértés esélyeiről (Kazinczy-tanulmányok)2006-01-17
Turnacker KatalinNagy Imre2010-06-11 13:00:00Fausti szellemiség és festői kép Werner Herzog filmművészetében2010-11-30
Túry GyörgyBókay Antal2007-10-12 10:30:00Etika és regény: elméletek és értelmezések az 1980-as és 1990-es évek amerikai színterén2007-11-20
Varga RóbertVígh Árpád2007-10-22 10:00:00En(Je)(u)x. Effets de métissage et voies de déconstruction dans l'autobiographie maghrébine d'expression française2007-11-20
Vári GyörgyThomka Beáta2006-02-10 11:00:00Kertész Imre. Buchenwald fölött az ég2006-02-28
Z. Varga ZoltánKálmán C. György2004-05-11 14:00:00Önéletrajzi töredék, talált szöveg, illetéktelen olvasó. Műfajelméleti reflexiók a magyar irodalmi modernség néhány reprezentatív szövege alapján2004-06-15

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )