Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
időpont szerint
 
Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Abonyi AndrásPadisák Judit2014-11-13 11:00:00Phytoplankton functional group composition along the River Loire (France). A limnological approach towards an understanding of phytoplankton longitudinal processes and ecological status indication2015-02-09
Adelikhah MohammademadKovács Tibor2023-04-14 13:30:00Numerical and Experimental Investigation of Radon and Progeny in Residential Areas
Baczoni AndrásValiskó Mónika2011-03-16 10:00:00Bevonóanyagok védőképességének vizsgálata, vizsgálati módszerek fejlesztése2011-04-12
Bagi NárciszSpeier Gábor2017-05-22 14:00:00A 2,3-dihidro-2,2,2-trifenil-fenantro [9,10-d]-1,3,2 λ5-oxazafoszfol katalitikus hatásának vizsgálata és reakciója aromás aldehidekkel2017-07-10
Baja BernadettVarga Kálmán2012-02-03 10:00:00KÉMIAI DEKONTAMINÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK KORRÓZIÓS ÉS FELÜLETKÉMIAI HATÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE2012-02-15
Balogh CsillaPadisák Judit2008-06-23 15:00:00A vándorkagyló (Dreissena polymorpha) megtelepedése, mennyiségi viszonyai, anyagforgalomban betöltött szerepe, filtrációja, valamint baktériumközösségre gyakorolt hatása2008-07-07
Balogh JánosSkodáné Földes Rita2011-03-09 10:00:00Ferrocéntartalmú biokonjugátumok előállítása homogénkatalitikus karbonilezéssel2011-04-12
Balogh SzabolcsBakos József2013-09-12 14:30:00Aszimmetrikus katalitikus reakciók moduláris foszfán-foszforamidit ligandumokkal2013-09-24
Baranyai EszterPadisák JuditG.-Tóth László2013-02-22 11:30:00Környezeti változók hatása rákközösségek szerkezetére2013-04-05
Baráth GáborKaizer József2010-10-11 13:00:00Oxireduktáz enzimek modellreakcióinak vizsgálata2010-10-27
Benkőné Joó SzilviaSzakácsné Földényi Rita2018-11-30 10:00:00Humuszanyagok és diclofenac kölcsönhatása, eltávolításuk vízből aktív szenes adszorpcióval és mikroorganizmusokkal2019-02-05
Berkesi KataNémeth Zoltán2014-06-10 10:00:00Radioaktív kontamináció vizsgálata sima és megnövelt felületű nemesfém elektródokon2014-07-04
Bors IstvánSpeier Gábor2015-05-21 14:00:002,3-dihidro-2,2,2-trifenil-fenantro-[9,10-d]-1,3,2λ5-oxazafoszfol kialakulása és reakciója szén-dioxiddal és dioxigénnel2015-05-26
Csay TamásKaizer JózsefSpeier Gábor2012-02-22 13:00:00Izoindolin vázú ligandumok fémkomplexeinek előállítása és enzimutánzó reakcióinak vizsgálata2012-05-02
Csonka RóbertSpeier Gábor2010-12-15 11:00:00Réz- és mangántartalmú komplexek enzimutánzó tulajdonságainak vizsgálata2010-12-23
Czaun MiklósSpeier Gábor2003-01-01 00:00:00A 2-metil-3-hidroxi-4(1H)-oxokinolin 2,3-dioxigenáz enzim funkcionális enzimmodell rendszereinek vizsgálata2003-11-06
Dajka KatalinTakács Erzsébet2005-01-01 00:00:00Akrilát és akrilamid típusú monomerek impulzusradiolízise híg vizes és ciklohexános oldatokban2005-11-09
Dombóvári PéterSomlai János2008-07-31 10:00:00Uránizotópok és izotóparány alfa-spektrometriás mérésének fejlesztése környezeti és nukleáris ipari minták vizsgálatán keresztül2008-10-21
Eck-Varanka Bettina MáriaKováts Nóra2020-01-06 10:00:00A kagyló mikronukleusz teszt alkalmazhatóságának vizsgálata vízszennyező komponensek genotoxicitás minősítésében2020-02-03
Ertli TímeaSzakácsné Földényi Rita2005-10-20 11:00:00Gyomirtószerek szorpciójának tanulmányozása különböző talaj – oldat rendszerekben2005-10-24
Farkas GergelyBakos József2013-12-06 11:30:00Foszfin-foszfit típusú királis ligandumok előállítása és alkalmazása enantioszelektív katalitikus szintézisekben2014-01-08
Farsang EvelinHorváth Krisztián2021-08-24 14:00:00Álló- és mozgófázisok vizsgálata a monoklinális antitestek kationcsere-kromatográfiájában2021-09-13
Fehér CsabaSkodáné Földes Rita2018-01-15 15:00:00Heterociklusos ferrocénszármazékok előállítása és vizsgálata2018-02-12
Fehér KlaudiaSkodáné Földes Rita2018-11-16 10:00:00Rézkatalizált azid-alkin cikloaddíció: szintézis és katalizátorfejlesztés2019-02-05
Ferincz ÁrpádKováts NóraPaulovits Gábor2014-06-24 10:00:00Role of invasive and non-native fish species in the Balaton-cathment (Idegenhonos halak helye és szerepe a Balaton-vízgyűjtő ökoszisztémájában)2014-07-04
Fernandes Vanderley RayanePadisák Judit2023-06-02 14:00:00SPATIAL AND TEMPORAL PATTERNS OF PHYTOPLANKTON IN TROPICAL AND TEMPERATE LAKES
Fertig DávidBoda Dezső2021-06-04 10:00:00Nanopórusos és elektroreológiai rendszerek számítógépes szimulációs vizsgálata2021-06-15
Fodor LajosHorváth Attila2004-01-01 00:00:00Gerjesztett trisz-diimin-ruténium(II)-komplexek alapállapotú ezüstionnal képzett exciplexeinek fotofizikai és fotokémiai vizsgálata2004-11-04
Fodor Melinda AnnaHorváth Ottó2021-09-16 14:00:00Vízoldható fém-porfirin komplexek fotofizikai és fotokémiai vizsgálata. Felületaktív mangán(III)-porfirinek spektrális tulajdonságai és viselkedésük fotokatalitikus rendszerekben.2021-10-19
Földváry Csilla MagdolnaTakács ErzsébetHorváth Attila2003-01-01 00:00:00Nagyenergiájú sugárzás és lúgos kezelés hatása a cellulóz tulajdonságaira2004-11-04
Fördős EszterUngváry Ferenc2010-02-26 10:00:00béta-laktámok kobalt-katalizált szintézisének és katalizátor komplexeinek vizsgálata2010-05-10
Gáncs LajosNémeth Zoltán2003-01-01 00:00:00Anionszorpció radioizotópos nyomjelzéses vizsgálata aluminiumon és korróziós termékein2003-11-06
Gorjánácz ZoránSomlai János2006-01-01 00:00:00Az uránbányászat utólagos hatásai a nyílt és zárt terek radonkoncentrációjára, beavatkozási lehetőségek2006-11-09
Gugolya ZoltánVonderviszt Ferenc2008-10-03 11:30:00A flagellin fehérje polimerizációjának jellemzése2008-10-21
Gulyás HenrikBakos József2005-01-01 00:00:00Új vízoldható foszfánokhoz vezető szintézisutak2005-07-01
György Ágnes IrmaPadisák JuditTátrai István2014-01-30 11:00:00Kopoltyúhálós és hidroakusztikus halállomány vizsgálatok alkalmazása és eredményeik megfeleltethetősége sekély tavi környezetben2014-02-11
Hajba LászlóMink János2008-06-30 11:00:00Átmenetifém és ritkaföldfém komplexek rezgési spektroszkópiai szerkezetkutatása2008-07-07
Hajba-Horváth EszterGelencsér AndrásHoffer András2013-12-12 11:30:00A mikroszkopikus gombák, mint a másodlagos szerves aeroszol elővegyületeinek lehetséges forrásai2014-01-08
Ható ZoltánKristóf Tamás2019-12-16 13:00:00Pórusos rendszerek adszorpciós és diffúziós tulajdonságainak vizsgálata klasszikus molekuláris szimulációs módszerekkel2020-02-03
Horváth AnitaSkodáné Földes Rita2014-04-07 14:30:00Szteránvázas epoxidok gyűrűnyitása ionfolyadékban2014-04-16
Horváth BarnabásSzalai István2014-10-08 10:00:00Molekuláris és komplex fluidumok lineáris és nemlineáris dielektromos tulajdonságainak vizsgálata2014-10-14
Horváth DávidKovács Tibor2018-01-29 15:00:00Többcélú radioizotópos nyomjelzéses módszerek fejlesztése és alkalmazása szorpciós folyamatok vizsgálatára szerkezeti anyagfelületeken2018-02-12
Hren BrunóMink János2008-05-06 14:00:00Méréstechnikai és kemometriai módszerek fejlesztése a a Fourier-transzformációs infravörös és Raman-spektroszkópiában2008-11-06
Hubai Katalin EszterPadisák Judit2017-07-06 13:00:00Az avarlebomlás folyamatainak karakterisztikái dunántúli kisvízfolyásokban2017-07-10
Huszánk RóbertHorváth Ottó2007-08-31 10:30:00Vízben oldódó, Hem típusú vas(II)- és vas(III)-porfirinek előállítása, képződési kinetikájuk valamint fotofizikai és fotokémiai tulajdonságaik vizsgálata2007-11-08
Imran MuhammadHorváth OttóValicsek Zsolt2016-05-25 15:00:00Formation, Photophysics and Photochemistry of Water-soluble Lanthanide(III) Porphyrins2016-05-30
Imran MuhammadHorváth OttóValicsek Zsolt2016-05-25 15:00:00Formation, Photophysics and Photochemistry of Water-soluble Lanthanide(III) Porphyrins2016-05-30
Imre KornéliaMolnár Ágnes2009-09-18 10:00:00Az aeroszol részecskék higroszkópos tulajdonsága2009-09-29
Jancsek-Turóczi BeatrixGelencsér András2014-12-08 13:00:00A reszuszpendált és belélegezhető városi aeroszol jellemzése2015-02-09
Járvás GáborDallos András2012-05-09 14:30:00Evaporation models for multicomponent mixtures2012-07-04
Kádár László PéterVarga Kálmán2009-10-20 11:30:00Radioaktív kontaminációs folyamatok vizsgálata szerkezeti anyag felületeken2009-10-26
Kakasi BalázsKováts NóraNagy Szabolcs2019-07-10 11:00:00Komplex környezeti minták geno- és citotoxikológiai vizsgálata2019-09-04
Keszei SomaSkodáné Földes Rita2021-07-14 10:00:00Szenzorként alkalmazható ferrocénszármazékok előállítása2021-07-28
Kondor AnettDallos András2015-12-21 14:30:00Fizikai-kémiai tulajdonságok meghatározása kromatográfiás módszerekkel2016-01-12
Kovács AnikóKováts NóraNagy Szabolcs2015-12-17 11:00:00Aeroszol minták ökotoxicitásának elemzése2016-01-12
Kovács KataPadisák Judit2012-06-07 15:00:00Avarlebontási kísérletek dombvidéki kisvízfolyásokban2012-07-04
Kovács MátéHalmos Pál2010-06-25 11:00:00Fluoridion ICP-AES módszerrel történő indirekt meghatározása és a lejátszódó reakciók komplex analitikai vizsgálata2010-07-25
Krassován KrisztinaGelencsér András2022-03-04 10:15:00Foszfortartalmú aeroszol részecskék a légkörben2022-04-06
Kresz RichárdDallos András2006-01-01 00:00:00Fázisegyensúlyi jellemzők becslése kapilláris gázkromatográfiás retenciós adatokból2006-11-09
Kripli BalázsSpeier Gábor2012-09-04 10:00:00Néhány szuperoxid dizmutáz és kataláz enzimmodell vizsgálata2012-10-01
Kucserka TamásPadisák Judit2014-12-18 10:30:00A mikroszkopikus gombák szerepe az avar lebontásában hazai patakokban2015-02-09
Kuik ÁrpádSkodáné Földes Rita2010-10-18 10:30:00Homogénkatalitikus aminokarbonilezés: új módszer kidolgozása N-ferrocenoil-aminosav-észterek ferrocénglioxamidok és diszubsztituált ferrocénszármazékok szintézisére2010-10-27
Kuikné Ungvári NesztaUngváry Ferenc2010-04-04 14:00:00Diazovegyületek katalitikus karbonilezése. Szintézis és kinetika.2011-04-12
Kupán ÁdámSpeier Gábor2005-01-01 00:00:00Pirokatechin származékok bioutánzó oxidációs reakcióinak vizsgálata2005-07-01
Kurdi RóbertBencze Lajos2008-10-15 10:00:00Királis információk terjedési mechanizmusa alkil-kobalt-trikarbonil-foszfán komplexekben2008-10-21
Lakk-Bogáth DóraKaizer József2018-10-19 10:00:00Nem-hem vastartalmú modellek előállítása és gyakorlati alkalmazásai2019-02-05
Lengyel EdinaPadisák JuditStenger-Kovács Csilla2017-06-01 14:00:00Stress and disturbance in benthic diatom assemblages2017-07-10
Lengyel ZsófiaSzakácsné Földényi Rita2003-06-02 10:00:00Klór-acetanilid típusú herbicidek adszorpciójának vizsgálata talajokon és talajalkotókon2003-07-01
Lukács DiánaHajós PéterHorváth Krisztián2019-10-28 14:15:00Komplex egyensúlyi és hatékonysági paraméterek vizsgálata az ion- és folyadékkromatográfiában2019-11-26
Lukács HajnalkaGelencsér András2009-09-18 14:30:00Az emberi tevékenység hatása a légköri szerves aeroszol előfordulására2009-10-26
Madarász JózsefBalogh Szabolcs2021-10-06 11:00:00Szilárd-fázisú királis hidrogénező katalizátorok fejlesztése folyamatos átáramlásos reaktorokhoz2021-12-02
Major Máté MiklósBakos JózsefFarkas Gergely2022-09-30 10:00:00Királis tioéterek szintézise és katalitikus tulajdonságainak vizsgálata2022-10-13
Malasics AttilaBoda Dezső2010-11-08 12:00:00Tömbfázisú elektrolitok és kalciumcsatornák2010-12-23
Marczona RékaVarga Kálmán2006-01-01 00:00:00Kompetitív-, megnövelt- és indukált adszorpciós jelenségek polikristályos aranyfelületen2006-11-09
Máté ZoltánSzalai István2010-09-23 13:00:00Egyszerű apoláris és bipoláris folyadékmodellek termodinamikai és szerkezeti tulajdonságainak vizsgálata szimulációs és elméleti módszerekkel2010-09-27
Meena Bashdar IsmaelKaizer József2020-11-26 10:00:00Iron and manganese complexes in biomimetic catalytic oxidations2020-12-17
Mersel Maali AmelHorváth OttóFodor Lajos2023-04-19 13:00:00The effect of the preparation conditions on the photocatalytic H2 production of noble-metal-free Zn0.75Cd0.25S semiconductors
Mesterházy DávidKovács András2014-12-09 14:00:00Retrospektív dozimetria nukleáris törvényszéki és baleseti alkalmazási lehetőségei2015-02-09
Mészáros TamásGelencsér AndrásHaszpra László2007-03-12 11:00:00A légköri szén-monoxid mérlege és trendje Európában2007-06-30
Minda MihálySomlai János2009-07-13 10:00:00A lakótéri radonszintet befolyásoló paraméterek meghatározása2009-10-26
Molnár MiklósHorváth OttóSzakácsné Földényi Rita2022-11-07 14:00:00OLAJPALA HASZNOSÍTÁSA A KÖRNYEZETI SZENNYEZŐK ELTÁVOLÍTÁSÁBAN2022-11-22
Molnár ZsomborPósfai Mihály2023-06-01 11:00:00Kalcium-karbonát polimorfok heterogén nukleációja
Muskotál AdélVonderviszt Ferenc2008-06-17 14:00:00Biokatalitikus Baeyer-Villiger oxidációk2008-07-07
Nagy EmeseTőrös Szilárd2001-01-01 00:00:00Szteránvázas vegyületek funkcionalizálása átmentifém komplexek által katalizált homogénkatalitikus reakciókban2001-11-08
Nagy SándorSzalai István2012-11-23 11:30:00Dipoláris fluidumok dielektromos, mágneses és transzporttulajdonságainak vizsgálata2012-12-12
Nagyné Hajnal ÉvaPadisák Judit2008-06-23 14:00:00Fitoplankton adatbázisok létrehozása, és alkalmazásuk tavak ökológiai állapotának vizsgálatához2008-07-07
Nagyné Szabó AndreaVarga Kálmán2006-01-01 00:00:00Korróziós jelenségek komplex értelmezése atomerőművi gőzfejlesztőkben2006-11-09
Nyirő-Kósa IlonaPósfai Mihály2010-07-01 08:00:00Szintetizált magnetit nanorészecskék méretének és alakjának szabályozása2010-07-05
Olajos MarcellHajós Péter2010-10-22 13:00:00Fehérjék glikozilációjának nyomon követése és peptidek analitikai elválasztásának2010-10-27
Pálfi TamásTakács Erzsébet2010-01-08 11:00:00Szerves színezékek vizes oldatának radiolízise2010-02-22
Pálmai TamásPadisák Judit2021-02-11 10:30:00Ecophysiological plasticity of different algal taxa2021-03-16
Pap József SándorSpeier Gábor2004-01-01 00:00:00Néhány szabad gyök, illetve átmenetifém-komplex enzimutánzó reakciója2005-07-01
Papné Góger SzabinaKaizer József2018-05-31 10:00:00Synthetic Fe- and Cu-containing 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid oxidase models (Fe- és Cu-tartalmú szintetikus 1-aminociklopropán-1-karbonsav oxidáz modellek)2018-06-11
Pipoly Ivett IldikóLiker AndrásBókony Veronika2020-03-20 10:30:00Environmental and genetic predictors of reproductive success and sex ratios in vertebrates2020-03-27
Preiszner Károly BálintLiker AndrásBókony Veronika2020-08-19 11:30:00The effects of behavioural flexibility on social and reproductive success in birds2020-08-28
Rácz NorbertHorváth KrisztiánKormány Róbert2023-02-24 10:00:00Optimalizáló szoftver szerepe robusztus folyadékkromatográfiás módszerek fejlesztésében2023-03-24
Radó KrisztiánVarga Kálmán2008-05-09 11:00:00Kémiai dekontaminációs technológia fejlesztése és laboratóriumi hatásvizsgálata2008-07-07
Rostási ÁgnesRaucsik Béla2011-06-03 09:00:00A bakonyi és gerecsei karni (késő-triász) medence őskörnyezeti rekonstrukciója ásványtani és geokémiai vizsgálatok alapján2011-06-08
Rutkai GáborKristóf Tamás2010-09-15 12:00:00Nanopórusos rendszerek vizsgálata molekuláris szimulációkkal2010-09-27
Sas ZoltánSomlai János2013-06-04 13:00:00Építőanyagok radonemanációját és exhalációját befolyásoló paraméterek meghatározása2013-06-17

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )