Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Kémiai és Környezettudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Abonyi AndrásPadisák Judit2014-11-13 11:00:00Phytoplankton functional group composition along the River Loire (France). A limnological approach towards an understanding of phytoplankton longitudinal processes and ecological status indication2015-02-09
Baczoni AndrásValiskó Mónika2011-03-16 10:00:00Bevonóanyagok védőképességének vizsgálata, vizsgálati módszerek fejlesztése2011-04-12
Bagi NárciszSpeier Gábor2017-05-22 14:00:00A 2,3-dihidro-2,2,2-trifenil-fenantro [9,10-d]-1,3,2 λ5-oxazafoszfol katalitikus hatásának vizsgálata és reakciója aromás aldehidekkel2017-07-10
Baja BernadettVarga Kálmán2012-02-03 10:00:00KÉMIAI DEKONTAMINÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK KORRÓZIÓS ÉS FELÜLETKÉMIAI HATÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE2012-02-15
Balogh CsillaPadisák Judit2008-06-23 15:00:00A vándorkagyló (Dreissena polymorpha) megtelepedése, mennyiségi viszonyai, anyagforgalomban betöltött szerepe, filtrációja, valamint baktériumközösségre gyakorolt hatása2008-07-07
Balogh JánosSkodáné Földes Rita2011-03-09 10:00:00Ferrocéntartalmú biokonjugátumok előállítása homogénkatalitikus karbonilezéssel2011-04-12
Balogh SzabolcsBakos József2013-09-12 14:30:00Aszimmetrikus katalitikus reakciók moduláris foszfán-foszforamidit ligandumokkal2013-09-24
Baranyai EszterPadisák JuditG.-Tóth László2013-02-22 11:30:00Környezeti változók hatása rákközösségek szerkezetére2013-04-05
Baráth GáborKaizer József2010-10-11 13:00:00Oxireduktáz enzimek modellreakcióinak vizsgálata2010-10-27
Berkesi KataNémeth Zoltán2014-06-10 10:00:00Radioaktív kontamináció vizsgálata sima és megnövelt felületű nemesfém elektródokon2014-07-04
Bors IstvánSpeier Gábor2015-05-21 14:00:002,3-dihidro-2,2,2-trifenil-fenantro-[9,10-d]-1,3,2λ5-oxazafoszfol kialakulása és reakciója szén-dioxiddal és dioxigénnel2015-05-26
Csay TamásKaizer JózsefSpeier Gábor2012-02-22 13:00:00Izoindolin vázú ligandumok fémkomplexeinek előállítása és enzimutánzó reakcióinak vizsgálata2012-05-02
Csonka RóbertSpeier Gábor2010-12-15 11:00:00Réz- és mangántartalmú komplexek enzimutánzó tulajdonságainak vizsgálata2010-12-23
Dombóvári PéterSomlai János2008-07-31 10:00:00Uránizotópok és izotóparány alfa-spektrometriás mérésének fejlesztése környezeti és nukleáris ipari minták vizsgálatán keresztül2008-10-21
Ertli TímeaSzakácsné Földényi Rita2005-10-20 11:00:00Gyomirtószerek szorpciójának tanulmányozása különböző talaj – oldat rendszerekben2005-10-24
Farkas GergelyBakos József2013-12-06 11:30:00Foszfin-foszfit típusú királis ligandumok előállítása és alkalmazása enantioszelektív katalitikus szintézisekben2014-01-08
Fehér CsabaSkodáné Földes Rita2018-01-15 15:00:00Heterociklusos ferrocénszármazékok előállítása és vizsgálata2018-02-12
Ferincz ÁrpádKováts NóraPaulovits Gábor2014-06-24 10:00:00Role of invasive and non-native fish species in the Balaton-cathment (Idegenhonos halak helye és szerepe a Balaton-vízgyűjtő ökoszisztémájában)2014-07-04
Fördős EszterUngváry Ferenc2010-02-26 10:00:00béta-laktámok kobalt-katalizált szintézisének és katalizátor komplexeinek vizsgálata2010-05-10
Gugolya ZoltánVonderviszt Ferenc2008-10-03 11:30:00A flagellin fehérje polimerizációjának jellemzése2008-10-21
György Ágnes IrmaPadisák JuditTátrai István2014-01-30 11:00:00Kopoltyúhálós és hidroakusztikus halállomány vizsgálatok alkalmazása és eredményeik megfeleltethetősége sekély tavi környezetben2014-02-11
Hajba LászlóMink János2008-06-30 11:00:00Átmenetifém és ritkaföldfém komplexek rezgési spektroszkópiai szerkezetkutatása2008-07-07
Hajba-Horváth EszterGelencsér AndrásHoffer András2013-12-12 11:30:00A mikroszkopikus gombák, mint a másodlagos szerves aeroszol elővegyületeinek lehetséges forrásai2014-01-08
Horváth AnitaSkodáné Földes Rita2014-04-07 14:30:00Szteránvázas epoxidok gyűrűnyitása ionfolyadékban2014-04-16
Horváth BarnabásSzalai István2014-10-08 10:00:00Molekuláris és komplex fluidumok lineáris és nemlineáris dielektromos tulajdonságainak vizsgálata2014-10-14
Horváth DávidKovács Tibor2018-01-29 15:00:00Többcélú radioizotópos nyomjelzéses módszerek fejlesztése és alkalmazása szorpciós folyamatok vizsgálatára szerkezeti anyagfelületeken2018-02-12
Hren BrunóMink János2008-05-06 14:00:00Méréstechnikai és kemometriai módszerek fejlesztése a a Fourier-transzformációs infravörös és Raman-spektroszkópiában2008-11-06
Hubai Katalin EszterPadisák Judit2017-07-06 13:00:00Az avarlebomlás folyamatainak karakterisztikái dunántúli kisvízfolyásokban2017-07-10
Huszánk RóbertHorváth Ottó2007-08-31 10:30:00Vízben oldódó, Hem típusú vas(II)- és vas(III)-porfirinek előállítása, képződési kinetikájuk valamint fotofizikai és fotokémiai tulajdonságaik vizsgálata2007-11-08
Imran MuhammadHorváth OttóValicsek Zsolt2016-05-25 15:00:00Formation, Photophysics and Photochemistry of Water-soluble Lanthanide(III) Porphyrins2016-05-30
Imran MuhammadHorváth OttóValicsek Zsolt2016-05-25 15:00:00Formation, Photophysics and Photochemistry of Water-soluble Lanthanide(III) Porphyrins2016-05-30
Imre KornéliaMolnár Ágnes2009-09-18 10:00:00Az aeroszol részecskék higroszkópos tulajdonsága2009-09-29
Jancsek-Turóczi BeatrixGelencsér András2014-12-08 13:00:00A reszuszpendált és belélegezhető városi aeroszol jellemzése2015-02-09
Járvás GáborDallos András2012-05-09 14:30:00Evaporation models for multicomponent mixtures2012-07-04
Kádár László PéterVarga Kálmán2009-10-20 11:30:00Radioaktív kontaminációs folyamatok vizsgálata szerkezeti anyag felületeken2009-10-26
Kondor AnettDallos András2015-12-21 14:30:00Fizikai-kémiai tulajdonságok meghatározása kromatográfiás módszerekkel2016-01-12
Kovács AnikóKováts NóraNagy Szabolcs2015-12-17 11:00:00Aeroszol minták ökotoxicitásának elemzése2016-01-12
Kovács KataPadisák Judit2012-06-07 15:00:00Avarlebontási kísérletek dombvidéki kisvízfolyásokban2012-07-04
Kovács MátéHalmos Pál2010-06-25 11:00:00Fluoridion ICP-AES módszerrel történő indirekt meghatározása és a lejátszódó reakciók komplex analitikai vizsgálata2010-07-25
Kripli BalázsSpeier Gábor2012-09-04 10:00:00Néhány szuperoxid dizmutáz és kataláz enzimmodell vizsgálata2012-10-01
Kucserka TamásPadisák Judit2014-12-18 10:30:00A mikroszkopikus gombák szerepe az avar lebontásában hazai patakokban2015-02-09
Kuik ÁrpádSkodáné Földes Rita2010-10-18 10:30:00Homogénkatalitikus aminokarbonilezés: új módszer kidolgozása N-ferrocenoil-aminosav-észterek ferrocénglioxamidok és diszubsztituált ferrocénszármazékok szintézisére2010-10-27
Kuikné Ungvári NesztaUngváry Ferenc2010-04-04 14:00:00Diazovegyületek katalitikus karbonilezése. Szintézis és kinetika.2011-04-12
Kurdi RóbertBencze Lajos2008-10-15 10:00:00Királis információk terjedési mechanizmusa alkil-kobalt-trikarbonil-foszfán komplexekben2008-10-21
Lakk-Bogáth DóraKaizer József2018-10-19 10:00:00Nem-hem vastartalmú modellek előállítása és gyakorlati alkalmazásai
Lengyel EdinaPadisák JuditStenger-Kovács Csilla2017-06-01 14:00:00Stress and disturbance in benthic diatom assemblages2017-07-10
Lengyel ZsófiaSzakácsné Földényi Rita2003-06-02 10:00:00Klór-acetanilid típusú herbicidek adszorpciójának vizsgálata talajokon és talajalkotókon2003-07-01
Lukács HajnalkaGelencsér András2009-09-18 14:30:00Az emberi tevékenység hatása a légköri szerves aeroszol előfordulására2009-10-26
Malasics AttilaBoda Dezső2010-11-08 12:00:00Tömbfázisú elektrolitok és kalciumcsatornák2010-12-23
Máté ZoltánSzalai István2010-09-23 13:00:00Egyszerű apoláris és bipoláris folyadékmodellek termodinamikai és szerkezeti tulajdonságainak vizsgálata szimulációs és elméleti módszerekkel2010-09-27
Mesterházy DávidKovács András2014-12-09 14:00:00Retrospektív dozimetria nukleáris törvényszéki és baleseti alkalmazási lehetőségei2015-02-09
Mészáros TamásGelencsér AndrásHaszpra László2007-03-12 11:00:00A légköri szén-monoxid mérlege és trendje Európában2007-06-30
Minda MihálySomlai János2009-07-13 10:00:00A lakótéri radonszintet befolyásoló paraméterek meghatározása2009-10-26
Muskotál AdélVonderviszt Ferenc2008-06-17 14:00:00Biokatalitikus Baeyer-Villiger oxidációk2008-07-07
Nagy SándorSzalai István2012-11-23 11:30:00Dipoláris fluidumok dielektromos, mágneses és transzporttulajdonságainak vizsgálata2012-12-12
Nagyné Hajnal ÉvaPadisák Judit2008-06-23 14:00:00Fitoplankton adatbázisok létrehozása, és alkalmazásuk tavak ökológiai állapotának vizsgálatához2008-07-07
Nyirő-Kósa IlonaPósfai Mihály2010-07-01 08:00:00Szintetizált magnetit nanorészecskék méretének és alakjának szabályozása2010-07-05
Olajos MarcellHajós Péter2010-10-22 13:00:00Fehérjék glikozilációjának nyomon követése és peptidek analitikai elválasztásának2010-10-27
Pálfi TamásTakács Erzsébet2010-01-08 11:00:00Szerves színezékek vizes oldatának radiolízise2010-02-22
Papné Góger SzabinaKaizer József2018-05-31 10:00:00Synthetic Fe- and Cu-containing 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid oxidase models (Fe- és Cu-tartalmú szintetikus 1-aminociklopropán-1-karbonsav oxidáz modellek)2018-06-11
Radó KrisztiánVarga Kálmán2008-05-09 11:00:00Kémiai dekontaminációs technológia fejlesztése és laboratóriumi hatásvizsgálata2008-07-07
Rostási ÁgnesRaucsik Béla2011-06-03 09:00:00A bakonyi és gerecsei karni (késő-triász) medence őskörnyezeti rekonstrukciója ásványtani és geokémiai vizsgálatok alapján2011-06-08
Rutkai GáborKristóf Tamás2010-09-15 12:00:00Nanopórusos rendszerek vizsgálata molekuláris szimulációkkal2010-09-27
Sas ZoltánSomlai János2013-06-04 13:00:00Építőanyagok radonemanációját és exhalációját befolyásoló paraméterek meghatározása2013-06-17
Sebestyén AnettVonderviszt Ferenc2008-06-17 15:00:00Flagellinalapú molekuláris objektumok létrehozása2008-07-07
Selmeczy GézaPadisák Judit2017-06-01 14:00:00Biodiversity of phytoplankton in Lake Stechlin (Germany)2017-07-10
Seress Gábor LászlóLiker András2014-10-22 12:30:00Individual and population level effects of urbanization on house sparrows (Passer domesticus) in Hungary - Az élőhely-urbanizáció egyedi és populációs szintű hatásai házi verebeknél (Passer domesticus2015-02-09
Simon OttóSisak Attila2009-10-21 10:00:00CFC és HCFC vegyületek átalakítása átmenetifém-komplexek jelenlétében2009-10-26
Slonszki EmeseSomlai JánosHózer Zoltán2013-06-10 14:00:00Radioaktív izotópok kikerülése sérült fűtőelemekből2013-06-17
Soróczki-Pintér ÉvaPadisák JuditBuczkó Krisztina2016-01-25 12:00:00Szilícium-dioxid vázas algák alkalmazása környezeti rekonstrukciókban a Kárpáti Régióban2016-02-15
Szabó PéterLendvay György2017-02-27 10:00:00Molekuláris ütközések dinamikájának vizsgálata kváziklasszikus trajektóriaszámításokkal: a H + O2 → O + OH reakció dinamikája2017-04-27
Szabóné Bárdos ErzsébetHorváth Attila2013-05-27 14:00:00Néhány X-CH2-CH(NH2)COOH típusú aminosav heterogén fotokatalitikus bomlása2013-06-17
Szánti-Pintér EszterSkodáné Földes Rita2016-09-07 10:00:00Ferrocéntartalmú szteroidszármazékok előállítása homogén katalitikus reakciókkal2016-10-19
Szeiler GáborSomlai János2012-09-07 10:00:00Radon és leánytermékei okozta sugárterhelés vizsgálata barlangban, épületekben2012-10-01
Szűcsné Cserépi StefániaBakos József2014-03-04 11:30:00Királis foszfortartalmú ligandumok szintézise és katalitikus alkalmazása aszimmetrikus hidroformilezési reakciókban2014-04-16
Takács EszterSkodáné Földes Rita2008-10-10 10:30:00Aminokarbonilezés alkalmazása új szteránvázas vegyületek szintézisében2008-10-21
Tófalvi RenátaHajós Péter2013-03-21 13:30:00Haloecetsavak és fém-kelát komplexek analitikai elválasztása nagyhatékonyságú ionkromatográfiával2013-04-05
Tóth ZoltánLiker András2010-11-12 13:00:00Rokonság hatása a szociális viselkedésre házi verebeknél2010-12-23
Üveges ViktóriaPadisák Judit2010-09-21 15:30:00Bentikus és planktonikus algaközösségek fotoszintézisének karakterisztikái n2010-09-27
Valicsek ZsoltHorváth Ottó2007-07-06 10:00:00Másodfajú fémionok vízoldható SAT porfirin-komplexeinek egyensúlyi, fotofizikai, fotokémiai és kvantumkémiai vizsgálata2007-11-08
Varga ZsófiaKiss Gyula2009-09-18 12:00:00A szerves vegyületek felhőképződésében betöltött szerepének vizsgálata2009-10-26
Vígh TamásKovács Tibor2011-06-15 14:00:00Föld alatti üregrendszer radiológiai vizsgálata a Mangán Kft bányaüzemének példáján2011-07-04
Vincze ErnőLiker AndrásBókony Veronika2018-07-02 12:00:00Behavioral responses to humans and predators in urban and non-urban birds” („Emberre és ragadozókra adott viselkedési válaszok városi és nem urbanizált madaraknál”)2018-07-12

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )