Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Molekuláris orvostudományok Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Abdul Rahman OmárNemoda Zsófia2013-03-14 10:30:00A depresszió és a diabétesz mellitusz molekuláris vonatkozásai2013-05-09
ALadzsity IstvánProhászka Zoltán2014-04-14 15:00:00A 8.1-es ősi haplotípus és a PAI-1 4G/5G polimorfizmus vizsgálata pneumónia eredetű szepszis betegek körében2014-05-12
Baka ZsuzsannaNagy György2013-01-07 14:30:00Patogenetikai tényezők (dohányzás, citrullináció és mikrovezikulák) vizsgálata autoimmunk reumatológiai kórképekben2013-03-04
Balázs AnnamáriaBuday László2009-12-01 15:30:00A Caskin1 állványfehérje vizsgálata2010-03-01
Balogh PetraL. Kiss Anna2014-12-16 15:00:00Az ösztradiol és ösztrogén receptor alfa lehetséges szerepe a TGF-β indukálta II. típusú hám-mesenchyma átalakulás és az ezt követő regeneráció folyamataiban hashártya mesothel sejtekben2015-03-02
Balogh ZsófiaMészáros Tamás2011-11-07 14:00:00Növényi vírus detektálása aptamerek alkalmazásával2012-02-27
Bánlaki ZsófiaFüst György2012-11-14 14:00:00A kardiovaszkuláris rizikó és a C4B gén hiányos haplotípusok közötti kapcsolat mechanizmusának vizsgálata2013-03-04
Baráné Gilicze AnnaTóth Sára2016-06-28 14:00:00A hízósejtek és a bazofil granulociták génexpressziós tulajdonságainak vizsgálata2016-07-11
Barta Ágnes IdaSzél Ágoston2013-12-03 14:00:00Új aspektusok a fotoreceptorok differenciálódásában és fejlődésében normál és kóros állapotokban2014-03-10
Bence MelindaSahin-Tóth Miklós2012-05-31 14:00:00A kimotripszin C szabályozó szerepének és N-glikozilációjának vizsgálata2012-07-02
Berta Ágnes IdaSzél Ágoston2013-12-03 14:00:00New aspects of retinal photoreceptor morphology and development in normal and pathological conditions2014-03-10
Bódi IldikóOláh Imre2016-06-14 14:30:00A madár thymus dendritik us sejtjeinek in vivo identifikálása és a thymus vel ő állományának kompartmentalizációja2016-07-11
Boér KatalinDarvas Zsuzsa2008-07-10 14:00:00A hisztamin metabolizmus és a hisztamin receptorok változása humán colorectalis tumorokban2008-10-13
Bőgel GáborBuday László2013-10-09 14:30:00A Tks4 állványfehérje szerepe az EGF jelpályában2013-10-21
Bokor AttilaFülöp Vilmos2010-12-20 10:00:00The Semi-invasive Diagnosis of Endometriosis2011-02-21
Borszékiné Kutszegi Nóra ZsófiaSzalai Csaba2017-11-28 14:00:00Génpolimorfizmusok szerepének vizsgálata gyógyszermellékhatások kialakulásában akut limfoblasztos leukémiában2018-02-19
Börzsönyi BalázsJoó József Gábor2012-06-19 15:00:00A méhen belüli növekedési visszamaradás genetikai háttere; kölcsönhatás egyéb etiológiai faktorokkal2012-07-02
Botos Erzsébet MáriaL. Kiss Anna2009-10-09 14:30:00A caveolin-mediált endocitózis szabályozása és intracelluláris állomásai patkány peritoneális makrofágokban és HepG2 sejtekben2009-10-20
Braun GabriellaCzirják Gábor2016-01-06 14:30:00A hátsó gyöki ganglionban kifejeződő TREK-2 és TRESK két pórusdoménnal rendelkező K+ csatornák vizsgálata2016-02-10
Brauswetter DiánaPeták István2017-12-18 14:30:00Prediktív és prognosztikus molekuláris markerek szolid daganatokban2018-02-19
Constantin TamásGergely Péter2010-04-30 15:00:00A juvenilis dermatomyositis prognosztokiai tényezőinek vizsgálata2010-05-10
Csépányi-Kömi RolandLigeti Erzsébet2013-06-20 15:30:00Az ARHGAP25 -egy új GTPáz aktiváló fehérje -sejtélettani szerepének vizsgálata humán fagocitákbanrepének vizsgálata2013-07-08
Cserepes JuditSarkadi Balázs2008-11-10 13:00:00Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése2009-02-23
Demendi CsabaJoó József Gábor2012-08-13 14:00:00A spontán koraszülés, mint multifaktoriális terhespatológiai kórkép2012-10-08
Donkó ÁgnesGeiszt Miklós2010-10-13 14:00:00Peroxidáz és NADPH-oxidáz enzimek működésének vizsgálata2010-10-25
Dóra Dávid LászlóNagy Nándor2018-11-30 16:00:00Nyúlvános CD45+ sejtek ontogenezise a madár embrióban és a bélidegrendszer ganglionjaiban2019-01-25
Ella KrisztinaKáldi Krisztina2016-12-02 14:30:00A cirkadián óra szerepe humán neutrofil granulociták működésének szabályozásában2017-02-07
Enyedi BalázsGeiszt Miklós2011-10-18 16:15:00Új módszerek emlős sejtek hidrogén-peroxid termelő mechanizmusainak vizsgálatára2011-10-24
Erdélyi DánielSzalai Csaba2010-01-04 13:00:00ABC-transzporter génpolimorfizmusok jelentősége gyermekkori akut limfoid leukémiában2010-03-01
Erdélyi László SándorHunyady László2016-05-13 14:30:00Betegséget okozó V2 vazopresszin receptor mutációk vizsgálata2016-07-11
Fejér ZsoltVígh Béla2009-10-19 14:00:00A napi és évszakos ritmus beállításért felelős corpus pineale összehasonlító finomszerkezeti és immuncitokémiai vizsgálata különböző gerincesekben2009-10-20
Félné Semsei ÁgnesSzalai Csaba2012-05-21 13:00:00Transzporterfehérjék genetikai polimorfizmusainak szerepe akut limfoid leukémiában és más betegségekben; farmakogenetikai vizsgálatok2012-07-02
Földes AnnaVarga Gábor2011-07-28 14:00:00Metabolikus és endokrin változások a hisztaminhiányos HDC-KO egér modellben2011-10-24
Füredi AndrásSzakács Gergely2018-02-12 14:30:00Új megközelítések a multidrog rezisztens tumorok terápiájában2018-02-19
Gézsi AndrásSzalai Csaba2016-10-26 14:00:00Genetikai variánskivonatoló munkafolyamatok automatikus fúziója és a bayesi relevanciaelemzés alkalmazása jelölt gén asszociációs vizsgálatokban2017-02-07
Glász-Bóna AnnamáriaKárpáti Sarolta2010-10-25 10:00:00A KRT5 és KRT14 génmutációk vizsgálata epidermolysis bullosa simplex örökletes kórképekben2010-10-25
Gombás JuditKolev Kraszimir2008-08-29 11:00:00Vérplazma fehérjék és sejtkomponensek mint a fibrinolízis modulátorai2008-10-13
Gombos TímeaProhászka Zoltán2010-10-11 14:00:00Új prognosztikai markerek és a gyulladásos válasz szerepe a krónikus szívelégtelenség patomechanizmusában2010-10-25
Gulyás GergőVárnai Péter2018-05-07 15:00:00A plazmamembrán foszfoinozitidek szerepének vizsgálata Ras fehérjék plazmamembrán lokalizációjának és működésének szabályozásában2018-07-10
Gyombolai PálHunyady László2015-08-27 15:00:00A β-arresztinek szerepe a CB1 kannabinoid receptor működésének szabályozásában2015-10-26
Gyöngyösi NorbertKáldi KrisztinaBagdy György2011-11-23 12:15:00A metiléndioxi-metamfetamin (MDMA) hosszútávú hatásai az 5-HT1B, 5-HT2 és 5HT3 receptorok funkcióira a vigilanciában és a motoros aktivitásban 6 hónappal neurotoxikus dózisú MDMA kezelés után2012-02-27
György BenceBuzás Edit2013-06-26 16:00:00Sejt-eredetű extracelluláris vezikulák mérését befolyásoló preanalitikai és analatikai tényezők vizsgálata2013-10-21
Győri Dávid SándorMócsai Attila2014-10-18 16:00:00A PI3Kβ és a PLCγ2 fehérjék szerepe az oszteoklasztokban és a csontanyagcserében2014-11-03
Gyurkó Márton DávidCsermely PéterSőti Csaba2016-04-21 13:30:00A gap gének vizsgálata kísérletes és hálózatos módszerekkel2016-05-02
Hegyesi Orsolya ÁgnesVarga Gábor2016-12-02 12:00:00KÉTDIMENZIÓS NYÁLMIRIGY MODELLEK AKTÍV , TRANSZEPITELIÁLIS ELEKTROLIT TRANSZPORTJÁNAK VIZSGÁLATA2017-02-07
Horváth ZsuzsannaBuzás Edit2010-09-10 14:00:00A hisztamin szabályozó szerepének vizsgálata a vérképzésben2010-10-25
Hutás GáborGergely Péter2010-04-20 14:00:00A CD44 ellenes monoklonális antitest kezelés hatásmechanizmusa kísérletes artritiszben2010-05-10
Jakus ZoltánMócsai Attila2006-10-02 15:00:00Integrinek, Fc-receptorok és G-fehérje-kapcsolt receptorok jelátvitelének mechanizmusa neutrofil granulocitákban2006-10-16
Jókuti AdriennTóth Sára2008-11-20 15:00:00Studying histamine, IL5, IgE and TGF-beta 1 in the pathogenesis of nasal polyposis2009-02-22
Kádár Katalin Eszter2017-06-21 14:30:00Genetikai polimorfizmusok elemzése és klinikai paraméterek prognosztikus jelentőségének vizsgálata myelodysplasiás syndromában és myeloma multiplexben2017-07-10
Kasza IldikóSarkadi Balázs2010-09-08 15:30:00A humán ABCA1 membránfehérje működésének és szabályozásának vizsgálata in vitro modellrendszerekben2010-10-25
Katz SándorL. Kiss Anna2016-06-30 14:00:00Gyulladás indukálta hám-mesenchyma/mesothel-makrofág átalakulás vizsgálata a hashártya mesothel sejtjeiben2016-06-30
Kenesei KataMadarász Emília2017-10-09 15:00:00issue - and cell - type specific compartmentalization of surface - modified fluorescent nanoparticles: Enhanced detection with spectral imaging fluorescence microscopy2017-10-24
Kertész ÁkosSármay Gabriella2009-09-28 14:30:00Gab1 adapter fehérje eredetű, sejtmembrán permeábilis foszfopeptidek hatása a B sejtek jelátviteli folyamataira2009-10-20
Kertész ZsuzsannaMócsai Attila2011-12-15 14:30:00A PLCγ2 és a p190RhoGAP fehérjék szerepének vizsgálata az oszteoklasztok fejlődésében és a csontanyagcserében2012-02-27
Keszei MártonSzalai Csaba2011-10-21 14:00:00Asztma és szisztémás lupusz eritematózusz immungenetikája2011-10-24
Király OrsolyaSahin-Tóth Miklós2007-12-19 14:30:00A hasnyálmirigy eredetű tripszin inhibitor (SPINK1) pathobiokémiája2008-02-25
Kiszel PetraFüst György2008-07-02 09:00:00Genetikai polimorfizmus és haplotípus vizsgálatok különböző humán modellrendszerben2008-07-07
Komlódi-Pásztor EdinaVáradi András2011-10-07 11:00:00The importance of intracellular trafficking in cancer cells and in treatment2011-10-24
Koncz ÁgnesBuzás Edit2008-07-04 10:00:00Nitrogén-monoxid szerepe a T limfocita aktivációban2008-07-07
Konta LauraCsala Miklós2013-09-10 14:00:00Fehérjeklikoziláció az endoplazmás retikulumban mint lehetséges daganatellenes támadáspont2013-10-21
Kovács András PéterKolev Kraszimir2015-07-09 15:00:00Az artériás thrombusszerkezet molekuláris és klinikai determinánsai2015-10-26
Kovács IstvánGeiszt MiklósPetheő Gábor2015-11-23 11:30:00NADPH-oxidáz és protoncsatorna működés vizsgálata immunsejtekben2015-12-18
Kovács MiklósMócsai Attila2015-05-20 15:00:00Az Src-típusú tirozin-kinázok nélkülözhetetlenek az autoantitest-függő gyulladásos betegségek kialakulásához2015-07-06
Kovács-Nagy RékaRónai Zsolt2014-10-08 15:00:00GÉN KÓPIASZÁM ÉS MIKRORNS KÖTŐHELY POLIMORFIZMUSOK VIZSGÁLATA2014-11-03
Laki JuditFüst György2008-12-02 15:30:00A 8.1 ősi MHC haplotípus: kétélű kard2009-02-23
Lautner-Csorba OrsolyaSzalai Csaba2014-01-07 14:00:00Az gyermekkori akut limfoid leukémiára való hajlam genetikai, valamint a kezelésre adott válasz farmakogenetikai vizsgálata2014-03-10
Lázár EnikőGeiszt Miklós2017-01-16 15:00:00Az emlős peroxidazin fehérje szerkezet-funkció vizsgálata2017-02-07
Lévay MagdolnaLigeti Erzsébet2010-10-04 17:00:00A p190RhoGAP szabályozása foszfolipidekkel és foszforilációval2010-10-25
Literáti-Nagy ZsuzsannaMandl JózsefVigh László2014-03-06 11:30:00Az új cukorbetegség ellenes gyógyszerjelölt BGP-15 hatása második generációs antipszichotikumok metabolikus mellékhatásaira2014-03-10
Lizák BeátaBánhegyi Gábor2008-06-23 14:30:00A transzlokon szerepe kismolekulák transzportjában az endoplazmás retikulumban2008-07-07
Lőrincz Márton ÁkosLigeti Erzsébet2015-10-12 14:00:000 A foszfolipidek, a GTP - áz aktiváló fehérjék, valamit az extracelluláris vezikulák szerepének vizsgálata a neutrofil granulocita szuperoxid - termelés é ben2015-10-26
Magyar Éva JuditCsala Miklós2011-03-25 15:00:00Teaflavanolok hatása az endoplazmás retikulum fehérjeérési és minőségellenőrzési folyamataira2011-05-09
Makó VeronikaProhászka Zoltán2011-11-24 12:30:00Gyulladásos folyamatok vizsgálata endotélsejteken2012-02-27
Manzano E Silva Maria Joao2015-11-26 14:00:00A napi és évszakos bioritmus beállításáért felelős corpus pineale felépítésének és innervációjának finomszerkezete, cytokémiai vizsgálata emberben és különböző gerincesekben2015-12-18
Marton NikolettNagy György2018-04-16 16:00:00Vér-eredetű extracelluláris vezikulák hatásának vizsgálata a humán in vitro oszteoklasztogenezisre2018-05-07
Meggyesi NóraTordai AttilaAndrikovics Hajnalka2012-06-12 16:00:00Örökletes és szerzett genetikai tényezők szerepének vizsgálata myeloid hematopoietikus őssejtbetegségek patomechanizmusában2012-07-02
Melicher DóraFalus András2018-09-10 14:00:00Twin studies - investigations of the telomerase system and potential telomere - mitochondria interplay2018-09-24
Mihályi CsabaCsanády László2017-09-25 13:00:00A nukleotidkötő domének kölcsönhatásainak szerepe a CFTR ioncsatorna kapuzásában2017-10-24
Milánkovics IlonaKarcagi VeronikaSchuler Ágnes2010-10-19 14:30:00A klasszikus galaktozémia, a galaktokináz-hiány és a biotinidáz-hiány molekuláris genetikai és klinikai vizsgálata2010-10-25
Misják PetraBuzás Edit2014-05-16 12:00:00Biomarkerek (autoreaktív antitestek, T sejtek és extracelluláris vezikulák) vizsgálata rheumatoid arthritisben2014-07-07
Molnár-Érsek BarbaraNagy György2013-05-28 15:00:00A T-limfociták aktivációjának és egyes mikroRNS-ek expressziójának vizsgálata2013-07-08
Nagy GáborMandl József2008-07-03 13:30:00Az acetaminofen-indukálta redox stressz az endoplazmás retikulumban2008-10-13
Nagy Szilvia KrisztinaMészáros Tamás2015-11-27 13:30:00Az AtMPK9 mitogén-aktivált protein kináz szabályozása autofoszforilációval2015-12-18
Nagymányoki ZoltánFülöp Vilmos2008-06-25 12:00:00A celluláris immunválasz és egyéb funkcionális fehérjék vizsgálata gesztációs trofoblaszt betegségekben2008-07-07
Németh AndreaBuzás Edit2018-08-29 14:00:00Antibiotikum kezelés hatására kibocsátott extracelluláris vezikulák DNS tartalmának vizsgálata2018-09-24
Németh Csilla EmeseBánhegyi GáborMargittai Éva2019-01-16 14:00:00A kanyargós artéria szindróma és a GLUT102019-01-25
Németh KrisztiánKárpáti Sarolta2011-10-11 12:00:00Contribution of hematopoetic stem cells to the homeostasis and regeneration of the uterine epithelium and the epidermis2011-10-24
Németh NóraRónai Zsolt2016-06-16 14:00:00SNAP-25 GÉN IZOFORMÁINAK ÉS GENETIKAI VARIÁNSAINAK VIZSGÁLATA2016-07-11
Németh TamásMócsai Attila2012-09-26 16:00:00Jelátviteli folyamatok vizsgálata neutrofil granulocitákban és az autoimmun ízületi gyulladás kialakulásában2012-10-08
Nguyen Minh TuSőti Csaba2014-10-13 09:30:00A Hsp 90és az adipogenezis kapcsolatának vizsgálata2014-11-03
Ortutay ZsuzsannaBuzás Edit2007-10-26 10:00:00Rheumatoid kórképek autoimmun pathomechanizmusának vizsgálata2008-02-25
Osteikoetxea Vélez XabierBuzás Edit2017-03-06 14:30:00Improved extracellular vesicle detection and characterization2017-05-15
Pál ZsuzsannaMolnár Mária Judit2011-10-07 13:00:00A myasthenia gravis patogenezisét befolyásoló biomarkerek2011-10-24
Papp DiánaSőti Csaba2013-11-11 10:45:00Az SKN-1/NRF2 antioxidáns transzkripciós faktor szerepének vizsgálata az immunválaszban2014-03-10
Paragh GyörgyWikonkál Norbert2009-11-25 12:00:00Novel insights into transcriptional changes during keratinocyte differentiation and ultraviolet radiation response2010-03-01
Pesti SzabolcsBuday László2015-12-15 14:30:00Állványfehérjék szerepe a tirozin kinázokkal működő jelpályákban2016-02-10
Péterfi ZalánGeiszt Miklós2012-10-11 15:00:00Új molekulák és jelátviteli folyamatok fibrotikus elváltozásokban2013-03-04
Pikó HenriettKarcagi Veronika2009-09-10 14:00:00Izomdystrophiával érintett családok molekuláris genetikai vizsgálata2009-10-20
Pintér FerencPeták István2009-10-05 14:00:00Tüdőadenokarcinómák célzott terápiája epidermális növekedési faktor receptort (EGFR) gátló szerekkel2009-10-20


2019. I. 10.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. február 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )