Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Szentágothai János Idegtudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Ádám ÁgotaCsillag András2010-10-26 15:00:00A striatalis kapcsolatrendszerek vizsgálata a tanulással és motivációval összefüggésben2011-02-21
Adorján IstvánKálmán Mihály2012-05-02 15:00:00A ß-disztroglikán és az akvaporin-4 kifejeződése az ependimában és a szubventrikuláris zónában2012-05-07
Aliczki ManóHaller József2013-10-18 15:00:00Az endokannabinoid jelátvitel szerepe a környezeti ingerekre adott válaszreakciók szabályozásában2013-10-21
Andrási TiborHájos Norbert2018-10-19 15:00:00Functional characterization of local feedback excitation onto different types of GABAergic inhibitory cells in the basal amygdala
Antal MiklósPalkovits Miklós2009-06-29 14:00:00A külső ecset- és mély rövid-axonú sejtek funkcionális és struktúrális sokoldalúsága a szaglógumóban2009-07-13
Ari CsillaKálmán Mihály2008-07-21 10:30:00Correlation between the cerebralization, astroglial architecture and blood-brain barrier composition in Chondrichthyes2008-10-13
Ashaber Mária MártaNégyessy László2015-05-12 14:00:00A tapintás kérgi feldolgozásának első lépései főemlősökben2015-06-01
Bagó Attila GyörgyDobolyi Árpád2012-10-02 16:00:00A tuberoinfundibularis peptid 39 és receptorának leírása kísérleti állatok és ember központi idegrendszerében2012-10-08
Balázsfi Diána GabriellaHaller József2018-07-20 14:00:00Poszttraumás stressz szindróma kialakulásának hátterében álló glutamáterg folyamatok tanulmányozása állatmodellben2018-09-24
Balicza PéterMolnár Mária Judit2018-04-05 13:00:00Új generációs szekvenálási eljárások klinikai alkalmazása ritka neurológiai betegségek diagnosztikájában2018-05-07
Bálint EszterCsillag András2009-03-26 14:00:00Dorsalis és ventralis striatalis neuronrendszerek morfológiai elemzése házicsirkében2009-05-04
Balogh Attila2016-02-29 14:30:00Szimulált idegsebészeti eljárások interaktív térhatású megjelenítése2016-05-02
Balogh BrigittaBagdy György2008-09-30 14:00:00Az MDMA hatásai a vigilanciára és neuronkárosító hatásának farmakológiai következményei2008-10-13
Barna László2018-06-06 15:00:00Molekuláris képalkotás korrelatív konfokális és STORM szuper felbontású mikroszkópia segítségével2018-07-10
Barsy BoglárkaHaller József2011-09-23 09:00:00Stresszorok hatásának vizsgálata szorongásos kórképek és morfinfüggőség kialakulására kísérleti állatmodelleken2011-10-24
Barth Albert MiklósLendvai Balázs2008-04-30 13:30:00Noradrenerg hatások vizsgálata a prefrontális kéreg piramissejtjeiben két-foton pásztázó lézermikroszkóppal2008-05-13
Barthó PéterAcsády László2008-06-10 14:00:00Új, zona incerta eredetű talamikus gátlópálya anatómiai és fiziológiai jellemzése2008-07-07
Bereznai Tamás BenjaminMolnár Mária Judit2008-06-04 14:00:00Új eredmények a neurodegeneratív kórképek genetikája és kezelése területén2008-07-07
Bodor Ágnes LíviaAcsády László2009-02-04 11:00:00Thalamusba érkező gátló idegpályák összehasonlító ultrastrukturális vizsgálata2009-02-23
Böhm JózsefBereczki Dániel2014-10-30 13:00:00High resolution sonography of peripheral nerves: normal values in healthy individuals and the role of sonography in rare disorders of peripheral nerves2014-11-03
Boros CsabaRéthelyi Miklós2009-10-20 14:00:00A gerincvelő caudalis végének szerkezete (conus medullaris, filum terminale)2009-10-20
Borsicsné Szabó Éva RebekaDobolyi Árpád2016-11-21 09:30:00A központi idegrendszeri amylin leírása és potenciális szerepe rágcsálók utódgondozó magatartásában2017-02-07
Brunner JánosSzabadics János2017-11-20 14:30:00Térfüggő mechanizmusok szerepe a hippocampalis szemcsesejtek dendritikus információfeldolgozásában2018-02-19
Chiovini BalázsRózsa Balázs2015-09-18 14:00:00Dendritikus Ca2+ Spike-ok és Interneuronális Ripple Oszcillációk Gyorstüzelő, Parvalbumin Tartalmú Interneuronokon Hippokampális Sharp Wave- Ripple Aktivitás alatt2015-10-26
Csala IrénLazáry Judit2017-09-26 10:30:00Az anyai bánásmód, valamint a CHRNA4 és a CHRNB2 gének polimorfizmusainak vizsgálata a dohányzással és a dohányzáshoz kapcsolódó pszichés tünetekkel összefüggésben2017-10-24
Csercsa RichárdUlbert István2011-10-18 10:00:00A lassú hullámú aktivitás mélységi analízise emberben2011-10-24
Cserép CsabaNyíri Gábor2014-01-27 14:00:00Molekuláris jelátviteli útvonalak a fejlődő idegsejthálózatok GABAerg és glutamáterg szinapszisaiban2014-03-10
Cserépné Szabadits EszterNyíri Gábor2014-04-30 16:00:00NMDA-receptor függő nitrogén-monoxid jelátvitel a hippokampusz GABAerg szinapszisaiban2014-05-12
Cservenák MelindaDobolyi Árpád2013-11-04 14:00:00A tuberoinfundibuláris peptid 39 és a kettes típusú parathormon receptor neuromodulátor rendszer szerepe az anyai adaptációk központi idegrendszeri szabályozásában2014-03-10
Csölle CecíliaSperlágh Beáta2014-06-13 15:00:00P2 receptorok részvétele a központi idegrendszer fiziológiás és kóros működésében: a neurotranszmitter felszabadulástól a teljes genom microarray analízisig2014-07-07
Debreczeni RóbertSzirmai Imre2010-12-16 14:00:00Az agyi keringés szabályozásának poligráfiás vizsgálata2011-02-21
Dobolyiné Renner ÉvaPalkovits Miklós2014-05-07 15:00:00A hypothalamus dorsomedialis magjának szerepe a táplálékfelvétel központi szabályozásában2014-05-12
Doleviczényi ZoltánLendvai Balázs2009-11-02 15:00:00GABAerg mechanizmus szerepe a cochlearis dopamin felszabadulás szabályozásában2010-03-01
Döme PéterRihmer Zoltán2011-11-15 15:00:00Vizsgálatok a pszichiátriai betegségek mint a szomatikus betegségek rizikófaktorai, illetve az öngyilkosság rizikófaktorainak témakörében2012-02-27
Domokos Ágnes JuditZelena Dóra2014-01-20 10:00:00A vazopresszin szabályozó szerepe akut és krónikus stresszfolyamatok során2014-03-10
Domonkos AndorVarga Viktor2017-10-03 13:30:00Glutamáterg komponens a raphe - hippocampalis kapcsolatban2017-10-24
Dudok BarnaKatona István2017-01-30 14:00:00Cell type - specific molecular anatomy of the endocannabinoid system at cortical synapses2017-03-06
Egri PéterGereben Balázs2016-10-20 13:00:00Molecular regulation of thyroid hormone activation2016-10-24
Entz LászlóHalász PéterUlbert István2015-06-30 14:00:00Mapping the human brain with cortical electrical stimulation2015-07-06
Erőss LorándHalász Péter2010-05-19 14:00:00Invazív elektródák szerepe az epilepszia sebészeti kivizsgálásában2010-07-05
Fábiánné Kirilly EszterBagdy György2009-11-27 10:00:00Time course of neuronal damage and recovery induced by MDMA: expression and distribution of serotonin transporter in the rat brain2010-03-01
Fabó DánielHalász Péter2008-09-04 14:00:00Spontán és kiváltott kisülések tulajdonságai emberi szubikulumban2008-10-13
Farkas ZsuzsannaKamondi Anita2009-09-18 14:00:00A tremor elektrofiziológiai vizsgálata mozgászavarral járó kórképekben2009-10-20
Fekete ÁdámZelles Tibor2009-12-02 13:00:00Az agyi ischémia korai, intracelluláris történéseinek vizsgálata floureszcens képalkotó eljárások és in vitro ischémia modellek segítségével2010-03-01
Fiáth Richárd Balázs2017-01-24 12:00:00Ketamin-xylazin indukálta talamokortikális lassú hullámú aktivitás in vivo elektrofiziológiai vizsgálata patkányban2017-02-07
Fodor AnnaZelena Dóra2015-07-27 11:00:00Az anyák magatartása és stressz - reaktivitása a vazopresszin hiányos Brattleboro patkányok tükrében2015-10-26
Füzesi TamásFekete Csaba2010-09-28 14:00:00Elucidation of the central regulation of the hypophysiotropic corticotropin-releasing hormone- and thyrotropin-releasing hormone-synthesizing neurons in the rat2010-10-25
Gál AnikóNagy Zoltán2009-10-06 14:00:00A mitokondrium szerepe a neurodegenerációban és a neuroprotekcióban2009-10-20
Gáti GeorginaAlpár Alán2014-05-26 15:00:00Az extracelluláris mátrix fejlődése és funkcionális szerveződése csirke és patkány központi idegrendszerében2014-07-07
Giber KristófAcsády László2009-09-29 13:30:00A thalamus különböző eredetű extrareticularis gátló bemeneteinek összehasonlító vizsgálata2009-10-20
Graf MártonBagdy György2006-09-26 14:00:00A szelektív szerotonin felvétel gátló antidepresszánsok hatása egyes szerotonin receptor altípusok működésére patkányban2006-10-16
Gulyás SzilviaSzirmai Imre2009-11-04 14:00:00Szemmozgások alatti eseményfüggő EEG változások2010-03-01
Gunda Bence BarnaBereczki Dániel2013-01-28 15:00:00CHARACTERIZING CEREBRAL SMALL VESSEL DISEASE WITH A FOCUS ON CADASIL AS A GENETIC MODEL - AN MRI BASED APPROACH2013-03-04
Guttmann-né Reichart AnikóPalkovits Miklós2009-04-15 14:00:00A prefrontális agykéreg subcorticalis és autonóm kapcsolatai2009-05-04
Hádinger NóraMadarász Emília2012-06-26 17:00:00Az idegi sokféleség kialakulását szabályozó folyamatok vizsgálata klonális eredetű őssejt populációk in vitro differenciációja során2012-07-02
Halmai ZsuzsaVeres-Székely Anna2016-07-08 11:00:00A depresszió biomarkereinek vizsgálata2016-07-11
Hangya BalázsBorhegyi Zsolt2009-12-07 15:00:00Identified, putative pacemaker neurons of the medial septum lead the hippocampal network during theta activity2010-03-01
Hanics JánosCsillag András2017-01-23 15:00:00A ventromedialis el ő agy amygdaloid bemeneteinek vizsgálata házityúk korai életszakaszában2017-02-07
Heinrich AttilaSperlágh Beáta2014-02-07 14:00:00Purinerg jelátvitel vizsgálata a központi idegrendszerben magas felbontású vizsgálati módszerekkel2014-03-04
Heinzlmann AndreaKöves Katalin2011-04-07 13:30:00Ovarialis szteroidok szerepe a hypophysis hormonok szabályozásában2011-05-09
Horváth TamásZelles Tibor2016-11-29 14:30:00Parakrin szabályozású védekező mechanizmusok vizsgálata a Corti szervben2017-02-07
Inczédy-Farkas GabriellaMolnár Mária Judit2014-07-28 15:00:00Cognitive and psychiatric aspects of mitochondrial encephalomyopathies2014-09-22
Jakus RitaBagdy György2006-01-01 00:00:00A tüskehullám-mintát befolyásoló neurotranszmitterek vizsgálata absence epilepsziában: A szerotonin, a glutamát és a glicin szerepe a tüskehullám-minta kialakulásában2006-05-08
Juhász GabriellaBagdy György2004-01-01 00:00:00A szerotonin és a CGRP szerepe migrénben: genetikai és neurokémiai vizsgálatok2004-04-26
Kádár AndreaFekete Csaba2014-09-16 15:00:00Examination of Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH)-synthesizing System in the Rodent Hypothalamus2014-09-22
Kalmárné Vas SzilviaTóth ZsuzsannaBagdy György2016-09-22 15:00:00A NESFATIN ÉS A MELANIN - KONCENTRÁLÓ HORMON SZEREPE A VIGILANCIA SZABÁLYZÁSÁBAN ; A NESFATIN EEG HATÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA ESCITALOPRAMMAL , AZ SSRI ANTIDEPRESSZÁNSSAL2016-10-24
Kapás IstvánKovács Gábor2016-04-06 14:30:00Neurodegeneratív proteinopátiák klinikopatológiai elemzése2016-05-02
Karlócai Mária RitaMaglóczky Zsófia2012-10-15 14:00:00Changes of CB1 cannabinoid receptor distribution in temporal lobe epilepsy 2013-03-04
Károly RóbertMike Árpád2011-01-25 14:00:00Kinetikai modellezés alkalmazása a gyógyszerkutatásban2011-02-21
Kaszás AttilaVizi E. Szilveszter2012-09-28 14:00:00Dendritikus jelösszegződés a hippocampalis interneuronokon2012-10-08
Kátai ZitaBagdy György2014-05-28 16:00:00Szerotonin visszavétel szelektív gátlásának hatása a vigilanciára és a kvantitatív EEG-re2014-07-07
Katona-Urbán Gabriella2017-02-06 14:30:00A 2-AG jelpálya molekuláris anatómiai vizsgálata glutamáterg szinapszisokban2017-03-06
Kirizs TeklaNusser Zoltán2018-05-09 14:00:00FESZÜLTSÉGFÜGGŐ IONCSATORNÁK SEJTFELSZÍNI ELOSZLÁSA A HIPPOKAMPUSZBAN2018-07-10
Kiss GergelyChristos Chinopoulos2015-02-13 13:00:00The role of matrix substrate-level phosphorylation during anoxia2015-03-02
Kitka TamásBagdy György2012-10-04 14:00:00A szelektív REM megvonás és a stressz hatásai az ezt követő alvás rebound architektúrájára és egyes hypothalamicus neuropeptidekr2012-10-08
Kohus ZsoltGulyás Attila2018-06-22 14:00:00Distinct behavior and synaptic properties of perisomatic and dendritic - region targeting interneurons during physiological and pathological network states in the CA3 region of the mouse hippocampus i2018-07-10
Kollár Anna2017-10-03 11:00:00Investigation of regulatory factors underlying thyroid hormone mediated effects2017-10-24
Köllő MihályNusser Zoltán2009-05-15 14:00:00Distribution of the Kv4 voltage-gated K+ channel subunits on the plasma membrane of central neurons2009-07-13
Komáry ZsófiaÁdám VeronikaTretter László2012-11-20 14:00:00A kálcium hatása az izolált mitokondriumok reaktív oxigénszármazék képzésére2013-03-04
Könczöl KatalinTóth Zsuzsanna2015-02-23 15:00:00A nesfatin-1/NUCB2 szerepének vizsgálata a központi idegrendszerben2015-03-02
Konrád CsabaChristos Chinopoulos2015-01-28 14:00:00Investigation of the Ca 2+-inducible mitochondrial permeability transition pore and Bongkrekate sensitivity in distantly related animal species2015-03-02
Kozák Lajos RudolfKarmos György2009-11-27 14:30:00Az emberi vizuális feldolgozás viselkedéses és idegi korreláumai pszichofizikával és funkcionális mágneses rezonancia képalkotással vizsgálva2010-03-01
Kozsurek MárkPuskár ZitaGerber Gábor2009-10-15 14:00:00A kokain- és amfetamin-regulált transzkript (CART) peptid a gerincvelői szintű nociceptív információfeldolgozásban szerepet játszó neuronális hálózatokban2009-10-20
Kozsurek MárkPuskár ZitaGerber Gábor2009-10-15 14:00:00A kokain- és amfetamin-regulált transzkript (CART) peptid a gerincvelői szintű nociceptív információfeldolgozásban szerepet játszó neuronális hálózatokban2009-10-20
Kulcsár Zsolt MihálySzikora István2012-02-01 14:30:00Az agyalapi aneurysmák életciklusa a hemodinamika tükrében2012-02-27
Kumarasamy MuraliMadarász Emília2015-04-28 11:00:00INTERACTION OF NANOPARTICLES WITH NEURAL STEM - AND TISSUE - TYPE CELLS2015-06-01
Lékó András HugóDobolyi Árpád2018-09-28 10:00:00Az inzulinszerű növekedési faktor - 1 (IGF - 1) szerepe a központi idegrendszer anyai adaptációjában
Lendvai DávidAlpár Alán2014-06-24 15:00:00Az extracelluláris mátrix morfológiai analízise az ember központi idegrendszerében2014-07-07
Lenkey NóraMike Árpád2011-07-06 10:00:00Nátriumcsatorna gátlók összehasonlító vizsgálata elektrofiziológiai- és cheminformatikai módszerekkel2011-07-11
Ludányi AnikóKatona István2011-04-05 14:00:00Az endokannabinoid rendszer molekuláris neurobiológiai jellemzése posztmortem és epilepsziás emberi hippokampuszban2011-05-09
Lukácsné Sziray NóraLévay György2010-06-24 12:00:00Az agyi noradrenerg és szerotonerg rendszer léziójának in vivo és in vitro hatásai patkányban2010-07-05
Makkos ZoltánFaludi Gábor2012-03-12 11:00:00Második generációs antipszichotikum a szkizofrénia hosszútávú kezelésében2012-05-07
Mándi MiklósÁdám Veronika2011-12-15 14:00:00Studies on Cyclophilin-D and NAADP on Ca2+ -mediated events2012-02-27
Manhalter Nóra JuditErtsey Csaba2016-01-28 14:00:00Examining the Quality of Life in Primary Headaches2016-02-10
Marija SchwirtlichSzabó Gábor2009-12-17 14:00:00Molecular components and functionality of the GABA signaling during development: a study on two model systems2010-03-01
Markó KárolyMadarász Emília2009-09-07 14:00:00Adhéziófüggő sejtszelekció és differenciálódás: egy szintetikus integrin ligandum jellemzése és alkalmazásai2009-10-20
Márton GergelyUlbert István2015-12-04 16:00:00Development and characterization of novel microelectrode arrays for neurophysiology2016-02-10
Mayer AlízKiss János2009-11-11 11:30:00Antidepresszánsok nem konvencionális hatásai a központi és perifériás idegrendszerben2010-03-01
Menyhért JuditFekete Csaba2009-12-14 14:00:00Distribution and relationship of neurons containing feeding-related neuropeptides in the human hypothalamus2010-03-01
Mirnics KárolyFaludi Gábor2010-10-05 16:00:00A génexpresszió változásai szkizofréniában2010-10-25

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )