Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Környezettudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Abduosalam A. A. AlgaidiHeltai György2009-04-09 10:00:00Predicting NO, N2O and CO2 Emission From Agricultural Soil Through Related Environmental Parameters2009-05-28
Arndtné Lőrinci RenátaÁngyán József2003-01-01 00:00:00A természetvédelmi szempontú mezőgazdálkodás földhasználati rendszerének fejlesztése Bonyhád külterületének példáján2003-12-16
Atzél BélaKriszt Balázs2008-05-26 10:00:00BIOAUGMENTÁCIÓS ELJÁRÁSOK BIOLÓGIAI MONITORINGJA2008-05-29
BAKA ERZSÉBETKukolya JózsefKriszt Balázs2014-02-07 10:00:00„GENETIKAI ESZKÖZRENDSZER FEJLESZTÉSE A TERMOACIDOFIL THERMOPLASMA ACIDOPHILUM MODELLSZERVEZET MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI VIZSGÁLATÁHOZ”2014-04-10
Balázs KatalinPodmaniczky László2005-01-01 00:00:00A környezeti szempontok érvényesítésének lehetőségei az ütemtervezésben és az üzemi nyilvántartásban2005-06-24
BALOGH ÁKOSPenksza KárolyKriska György2015-03-31 11:00:00„ALACSONY KÖRNYEZETTERHELÉSI KOCKÁZATTAL JÁRÓ GYOMIRTÁSI MEGOLDÁSOK KUKORICÁBAN”2015-06-04
Barna SzilviaFüleky György2008-05-20 14:00:00NÖVÉNYEKRE ADAPTÁLHATÓ GYORS BIOTESZT KIDOLGOZÁSA TALAJOK NEHÉZFÉM-TARTALMÁNAK JELLEMZÉSÉRE2008-05-29
Barnáné Belényesi MártaÁngyán JózsefPodmaniczky László2006-01-01 00:00:00A magas természeti értékű mezőgazdasági területek lehatárolása térinformatikai módszerekkel2007-06-08
BELA GYÖRGYIPataki György2013-03-18 14:30:00„A BIODIVERZITÁS ÉRTÉKELÉSE INTÉZMÉNYI KÖZGAZDASÁGI MEGKÖZELÍTÉSBŐL”2013-06-06
BELLAAGH MÁTYÁSBáldi András2012-11-16 10:00:00„KONZERVÁCIÓBIOLÓGIAI KUTATÁSOK A MAGYARORSZÁGI HARAGOSSIKLÓ-POPULÁCIÓKON2012-12-06
Bereczki KrisztinaBáldi AndrásElek Zoltán2017-05-08 15:00:00A MADARAK SZEREPE A HERNYÓKÁRTEVŐK ELLENI VÉDEKEZÉSBEN, TÖLGYESEKBEN2017-06-01
Bodorkós BarbaraPataki György2011-02-18 10:30:00„TÁRSADALMI RÉSZVÉTEL A FENNTARTHATÓ VIDÉKFEJLESZTÉSBEN: A RÉSZVÉTELI AKCIÓKUTATÁS LEHETŐSÉGEI”2011-03-03
Csereklye-Klapwijk Erzsébet KrisztinaBardóczyné Székely Emőke2010-03-03 10:00:00„A VÁCI DUNA-SZAKASZ PART MENTI SÁV CÖNOLÓGIAI KÉPE ÉS TÁJÖKOLÓGIAI ÖSSZEFÜGGÉSEI”2010-05-27
CSERESNYÉS IMRECsontos Péter2013-05-14 13:00:00„FEKETEFENYVESEK TERMÉSZETVÉDELMI MEGÍTÉLÉSÉNEK ÖKOLÓGIAI ALAPJAI”2013-06-06
CSERHÁTI MÁTYÁSKriszt Balázs2013-11-29 11:00:00„MIKOTOXINOK BIODEGRADÁCIÓJÁRA KÉPES MIKOORGANIZMUSOK SZELEKCIÓJA ÉS ALKALMAZÁSA”2014-02-06
Csorba ÁdámCsákiné Michéli Erika2017-05-12 10:00:00REFLEKTANCIA SPEKTROSZKÓPIA ALKALMAZÁSA TALAJTULAJDONSÁGOK ÉS TALAJOSZTÁLYOZÁSI EGYSÉGEK MEGHATÁROZÁSÁBAN2017-06-01
Dér SándorFüleky György2004-05-21 10:00:00A komposztálás során bekövetkező szerves anyagok átalakulás vizsgálata forró vizes kivonatok felhasználásával2004-06-18
Falusi EszterPenksza Károly2011-03-11 10:00:00„A MAKROFITA VEGETÁCIÓ ÖSSZEHASONLÍTÓ TÉRKÉPEZÉSE ÉS MONITOROZÁSA NÉMETORSZÁGI ÉS MAGYARORSZÁGI VÍZFOLYÁSOKBAN”2011-05-26
Farkas GyöngyiKecskés Mihály2004-05-10 11:00:00A mikrobiális folyamatok a tervezett radioaktív hulladéktároló környezetében2004-06-18
Farkas MilánSzoboszlay SándorTáncsics András2018-02-06 14:00:00MONOAROMÁS SZÉNHIDROGÉNEK MIKROBIÁLIS LEBONTÁSA OXIGÉNLIMITÁLT KÖZEGEKBEN2018-02-22
Fehér BalázsHeltai György2009-05-14 09:30:00„PLAZMAEMISSZIÓS SPEKTROMETRIAI MÓDSZEREK ÉS ELVÁLASZTÁSI TECHNIKÁK ÖSSZEKAPCSOLÁSA SPECIÁCIÓS ANALITIKAI CÉLOKRA"2009-05-28
Fehér OlgaFüleky György2007-06-19 11:00:00A talajviszonyokra ható természeti és emberi tényezők vizsgálata a Kárpát-Medence néhány jellegzetes táján2008-06-13
Fehér ZsófiaPenksza Károly2016-05-20 11:00:00A TÁJGAZDÁLKODÁS ÉS A KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK SZEREPE A NASZÁLY PEREMVIDÉKÉNEK GYEPTERÜLETEIN2016-06-06
Fodor ZoltánÁngyán József2004-01-01 00:00:00Az ártéri gazdálkodás öröksége és jövőbeli lehetőségei2004-06-18
FUCHS MÁRTACsákiné Michéli Erika2012-11-26 10:00:00NAGY DUZZADÓ AGYAGTARTALMÚ TALAJOK OSZTÁLYOZÁSÁNAK DIAGNOSZTIKAI SZEMLÉLETŰ KORSZERŰSÍTÉSE2012-12-06
Fuchsz MátéKohlheb Norbert2017-02-10 10:00:00A BIOGÁZ FÖLDGÁZ MINŐSÉGRE TÖRTÉNŐ TISZTÍTÁSÁNAK ÉS TOVÁBBI HASZNOSÍTÁSÁNAK KÖRNYEZETI ÉS GAZDASÁGOSSÁGI VIZSGÁLATA2017-02-23
Füzy AnnaBiró BorbálaTóth Tibor2007-12-20 10:00:00NÉHÁNY SZIKI NÖVÉNY ÉS A RIZOSZFÉRA MIKROORGANIZMUSOK KÖZÖTTI INTERAKCIÓK2008-02-21
Gál AnitaCsákiné Michéli Erika2006-12-01 11:00:00Növénytermesztési rendszerek hatása a talajszerves szén mennyiségére, valamint egyes talajtulajdonságokra2007-06-08
Gémesi ZoltánHeltai György2009-01-27 11:00:00RADIOLÓGIAI MÉRÉSI MÓDSZEREK, MODELLEK ALKALMAZÁSA TERMÉSZETES ÖKOSZITSZÉMÁK ÉS AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET VIZSGÁLATÁRA2009-02-26
Gulyás MiklósFüleky György2017-04-21 10:00:00BIOGÁZÜZEMI ERJESZTÉSI MARADÉK MEZŐGAZDASÁGI FELHASZNÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA2017-06-01
GULYÁS ZOLTÁNSzoboszlay SándorFenyvesi László2013-05-28 13:00:00MŰSZAKI LEHETŐSÉGEK A PERMETEZŐGÉPEKKEL VÉGZETT VEGYSZERKIJUTTATÁS KÖRNYZETTERHELŐ HATÁSAINAK CSÖKKENTÉSE2013-06-06
GYARMATI BERNADETTMészárosné Bálint ÁgnesMészáros Csaba2013-05-31 10:00:00„GÁZDIFFÚZIÓ MODELLEZÉSE BOLYGATATLAN TALAJOSZLOPOKBAN A TALAJSZERKEZET FÜGGVÉNYÉBEN”2013-06-06
Háhn JuditSzoboszlay Sándor2018-02-01 14:30:00ATRAZINE ÉS TERBUTHYLAZINE HATÓANYAGOK BIODETOXIFIKÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KOMPLEX BIOLÓGIAI HATÁSMÉRŐ MÓDSZEREKKEL2018-02-22
Hajdu ZoltánFüleky György2009-05-11 10:30:00„IVÓVÍZKUTAK NITRÁTSZENNYEZŐDÉSE A NYÁRÁD VÍZGYŰJTŐJÉBEN"2009-05-28
Halász Gábor EndreHeltai György2010-03-05 11:00:00„FELSZÍNI VIZEK ÉS ÜLEDÉKEIK MINŐSÉGÉNEK MEGÍTÉLÉSÉRE ALKALMAS ANALITIKAI ÉS ÖKOTOXIKOLÓGIAI MÓDSZEREK FEJLESZTÉSE ÉS ALKALMAZÁSA”2010-05-27
Halmy Lászlóné EszterDrávucz Sándor2018-04-26 14:00:00A KÖRNYEZET SZEREPE AZ ELHÍZÁS KIALAKULÁSÁBAN, KEZELÉSÉBEN ÉS MEGELŐZÉSÉBEN2018-06-04
Harkai PéterKriszt BalázsSzabó István2017-12-07 14:00:00SUGÁRGOMBA TÖRZSGYŰJTEMÉNY TAXONÓMIAI ÉS KÖRNYEZET-BIOLÓGIAI ELEMZÉSE2018-02-22
HÁZI JUDITPenksza KárolyBartha Sándor2012-05-31 13:00:00„PARLAGTERÜLETEKEN KIALAKULÓ MÁSODLAGOS SZÁRAZGYEPEK CÖNOLÓGIAI ÉS VEGETÁCIÓDINAMIKAI VIZSGÁLATA A NYUGAT-CSERHÁTBAN”2012-06-07
HECKER KRISTÓFSárospataki Miklós2014-01-15 11:00:00„A MAGYARORSZÁGI PELEFAJOK (GLIRIDAE) POPULÁCIÓINAK ELTERJEDÉSÖKOLÓGIAI VIZSGÁLATA KÉT TERÜLETEN A NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER ALAPJÁN”2014-02-06
HERCZEG EDINAPenksza Károly2015-06-03 11:00:00DÉL-TISZÁNTÚLI GYEPTERÜLETEK BOTANIKAI FELTÁRÁSA ÉS HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI2015-06-04
Horváth AnnaKiss István2010-10-04 13:00:00„KISEMLŐSÖK DIVERZITÁSMINTÁZATA ÉS ÉLŐHELYHASZNÁLATA EGY TRÓPUSI HEGYVIDKÉKEN, MEXIKÓ CHIAPAS ÁLLAMÁBAN”2010-12-09
HORVÁTH MÁRKHeltai György2012-05-08 14:00:00„ELEMSPECIFIKUS DETEKTÁLÁSI TECHNIKÁK ÉS ELVÁLASZTÁSI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA FÉMES ÉS NEMFÉMES ELEMEK KÉMIAI SPECIESZEINEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS FRAKCIONÁLÁSÁRA KÖRNYEZETI RENDSZEREKBEN”2012-06-07
IBRAHIM A. ISSACzinkota Imre2009-02-10 11:30:00INVESTIGATION OF HEAVY METALS SOLUBILITY AND REDOX PROPERTIES OF SOILS2009-02-26
Illés ZoltánHeltai György2007-05-11 10:00:00Adszorbciós tulajdonságok és polaritás viszonyok a művelt talajban ható bioaktív vegyületek vékonyréteg kromatográfiás elválasztásában2007-06-08
Kalóczkai ÁgnesPataki György2018-05-15 10:00:00AZ ÖKOSZISZTÉMA SZOLGÁLTATÁSOK SZEREPE A TERMÉSZET ÉRTÉKÉNEK MÉRÉSÉBEN ÉS A TÁJHASZNÁLATI KONFLIKTUSOK KEZELÉSÉBEN2018-06-04
KAMPFL GYÖRGYIMészárosné Bálint Ágnes2013-05-29 10:00:00„MIKROKOZMOSZ KÍSÉRLETI RENDSZER OPTIMALIZÁLÁSA TALAJ SZÉN-NIITROGÉN CIKLUSOK GÁZALAKÚ (NO, N2O, CO2) FORMÁINAK VIZSGÁLATÁHOZ”2013-06-06
Kaszab EditSzoboszlay Sándor2010-12-16 10:00:00„A PSEUDOMONAS AERUGINOSA KÖRNYEZETBIZTONSÁGI JELENTŐSÉGE ANTROPOGÉN HATÁS ALATT ÁLLÓ KÖZEGEKBEN”2011-03-03
KELEMEN ESZTERPataki György2014-02-17 10:00:00„AZ ÖKOSZISZTÉMA SZOLGÁLTATÁSOK KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTELEN ALAPULÓ, ÖKOLÓGIAI KÖZGAZDASÁGTANI ÉRTÉKELÉSE”2014-04-10
KENÉZ ÁRPÁDGyulai Ferenc2014-06-18 10:00:00KESZTHELY-FENÉKPUSZTA RÓMAI KORI RÉGÉSZETI-NÖVÉNYTANI LELETEINEK FELDOLGOZÁSA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL AZ EGYKORI KÖRNYEZETI ÁLLAPOT JELLEMZÉSÉRE2014-09-23
KISS TÍMEAPenksza Károly2012-05-02 10:00:00„ELTÉRŐ MEZŐGAZDASÁGI HASZNOSÍTÁSÚ ALFÖLDI GYEPEK CÖNOLÓGIAI, GYEPGAZDÁLKODÁSI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI CÉLÚ VIZSGÁLATA ÉS ÉRTÉKELÉSE”2012-06-07
Ködöböcz LászlóKecskés Mihály2008-02-12 11:00:00SZIMBIONTA NITROGÉNKÖTŐ BAKTÉRIUMOK ÖSSZEHASONLÍTÓ ÖKOFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ TALAJMŰVELÉSI RENDSZEREKBEN2008-02-21
Komárominé Kucsák MónikaBardóczyné Székely EmőkeGyulai Ferenc2009-03-31 10:00:00„MODIFIKÁLT ZEOLIT FELHASZNÁLÁS VÍZMINŐSÉGRE ÉS MIKROORGANIZMUS POPULÁCIÓRA GYAKOROLT HATÁSA AZ ELEVENISZAPOS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSBAN2009-05-28
KOVÁCS ANIKÓBáldi András2012-02-15 11:00:00„ALFÖLDI SZÁNTÓK, GYEPEK ÉS UGAROK BIODIVERZITÁSÁNAK KOMPARATÍV ELEMZÉSE ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ VIZSGÁLATA”2012-03-01
Kovács Attila BalázsTolner László2018-05-18 10:00:00BIODÍZEL MELLÉKTERMÉKEK HATÁSA A TALAJ-NÖVÉNY RENDSZERRE2018-06-04
KRIFATON CSILLAKriszt Balázs2012-06-11 13:30:00„BIOMONITORING RENDSZEREK FEJLESZTÉSE AZ AFLATOXIN-B1 ÉS A ZEARALENON VIZSGÁLATÁRA”2012-10-04
Kristóf DánielÁngyán József2005-01-01 00:00:00Távérzékelési módszerek a környezetgazdálkodásban2006-06-23
Kupi KárolyÁngyán József2003-01-01 00:00:00A Bodrogköz tájértékelése a növénytermesztés szempontjából2003-06-20
Laborczi AnnamáriaPásztor László2018-05-28 14:00:00KATEGÓRIA TÍPUSÚ TALAJJELLEMZŐK DIGITÁLIS TÉRKÉPEZÉSE2018-06-04
LÁNG VINCECsákiné Michéli Erika2013-12-13 13:00:00„A HAZAI TALAJVÉDELMET ÉS A NEMZETKÖZI MEGFELELTETÉST SZOLGÁLÓ ADATRENDSZER FEJLESZTÉSE”2014-02-06
Magyari JuliannaPodmaniczky László2005-01-01 00:00:00Térinformatikai módszerek alkalmazása az agrár-környezetgazdálkodás és vidékfejlesztés területén2005-06-24
MAKÁDI MARIANNACsákiné Michéli ErikaBiró Borbála2011-05-16 13:00:00„ÁSVÁNYI ÉS SZERVES ADALÉKANYAGOK HATÁSA A NYÍRSÉGI HOMOKTALAJOK MIKROBIOLÓGIAI TULAJDONSÁGAIRA”2011-05-26
Malatinszky ÁkosPenksza Károly2006-01-01 00:00:00Botanikai és tájgazdálkodási vizsgálatok a putnoki-dombságban2007-06-08
MARIEH NADIFüleky György2012-12-03 14:00:00CHARACTERIZATION OF SOIL HUMIC SUBSTANCES IN HUNGARIAN AND IRANIAN SOILS2012-12-06
MERTENS CORDULA ELISABETHPataki GyörgyKohlheb Norbert2014-05-28 13:00:00PUBLIC PARTICIPATION IN HUNGARIAN BIODIVERSITY GOVERNANCE: THE ROLE OF NGOS IN NATURA 20002014-06-05
Mészáros DóraPodmaniczky László2018-01-18 09:00:00A MEZŐGAZDASÁG FENNTARTHATÓSÁGÁT ÉRTÉKELŐ MÓDSZER FEJLESZTÉSE2018-02-22
MOZSGAI KATALINÓnodi Gábor2011-06-30 09:00:00„A FENNTARTHATÓ REGIONÁLIS FEJLESZTÉSEK LEHETŐSÉGEI A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVEK CÉLKITŰZÉSEINEK ÉS INTÉZKEDÉSEINEK TÜKRÉBEN”2011-09-29
Mutuma EvansCsákiné Michéli Erika2017-07-28 10:00:00INNOVATIVE APPROACHES OF PREDICTING SOIL PROPERTIES AND SOIL CLASSES IN THE EASTERN SLOPES OF MT. KENYA2017-12-07
NAGY ANITAPenksza Károly2013-10-18 10:00:00„ÉLŐHELYTÉRKÉP ALAPÚ ÉLŐHELYVIZSGÁLATOK DÉL-TISZÁNTÚLI MINTATERÜLETEKEN”2013-11-14
Németh NóraNémeth Tamás2005-04-15 11:00:00A környezetterhelés hatása a növényekre különös tekintettel a nád gyökérzónás szennyvíztisztításban betöltött szerepére2005-06-24
Némethné Konda LíviaFüleky György2003-01-01 00:00:00Investigation of Sorption Behavior of Organic Pesticides on soil2003-06-20
Oldal BálintKecskés Mihály2007-01-01 00:00:00Rhizoszféra baktériumok és magasabb rendű növények interakcióinak ökológiai értékelése2007-06-08
OROSZ ERIKABayoumi HosamFüleky György2013-05-27 14:00:00PROTOZOONOK KIMUTATÁSA, AZONOSÍTÁSA ÉS SZEREPE AZ EMBERI KÖRNYEZETBEN2013-06-06
Pándi IldikóPenksza KárolyKröel-Dulay György2017-05-19 10:00:00A TANYAVILÁG MEGSZŰNÉSÉNEK TÁJÖKOLÓGIAI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI HATÁSAI A DUNA-TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁGON2017-06-01
Pető ÁkosBarczi Attila2011-01-14 10:00:00„A MAGYARORSZÁGON ELŐFORDULÓ MEGHATÁROZÓ JELENTŐSÉGŰ ÉS GYAKORI TALAJTÍPUSOK FITOLITPROFILJÁNAK KATASZTERE”2011-03-03
Petrovickijné Angerer IldikóBiró Borbála2009-12-01 14:30:00„MIKROORGANIZMUSOK HERBICID-ÉRZÉKENYÉSGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A KLÓRSZULFURON PÉLDÁJÁN”2009-12-03
Pinke ZsoltGyulai Ferenc2018-05-14 13:00:00HORTOBÁGY-SÁRRÉT TÁJRESTAURÁCIÓS MODELL SZAKMAI MEGALAPOZÁSA ORSZÁGOS HELYZETELEMZÉSSEL2018-06-04
POTTYONDY ÁKOSPenksza Károly2012-05-02 14:30:00„A PANNONHALMI VILÁGÖRÖKSÉGI TERÜLET KOMPLEX TERMÉSZETI FELTÁRÁSA ÉS TÁJHASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI”2012-06-07
RÁKÓCZI ATTILABarczi Attila2016-05-05 10:00:00A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA TÁJVÉDELMI ELŐÍRÁSAINAK HATÁSAI A BÉKÉS MEGYEI KUNHALMOK ÁLLAPOTÁRA2016-06-06
Révész SáraMárialigeti Károly2009-12-14 15:00:00„ADALÉKANYAGOK HATÁSA KÜLÖNBÖZŐ SZENNYEZŐANYAGOK LEBONTÁSÁRA”2010-02-25
RÓZSÁNÉ SZŰCS BEATRIXFüleky György2013-11-26 13:00:00„ANAEROB ELŐKEZELÉS HATÁSA A SZENNYVÍZISZAPOK KOMPOSZTÁLÁSÁRA”2014-02-06
Saláta DénesPenksza KárolyMalatinszky Ákos2017-05-22 10:00:00AZ ÉSZAKI-KÖZÉPHEGYSÉG FÁS LEGELŐINEK TIPOLÓGIÁJA ÉS TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSAIK2017-06-01
SÁLY PÉTERKiss IstvánErős Tibor2013-04-18 13:00:00„LOKÁLIS ÉS TÁJLÉPTÉKŰ TÉNYEZŐK HATÁSA A JÖVEVÉNY HALFAJOK ELTERJEDÉSÉRE A BALATON VÍZGYŰJTŐJÉNEK KISVÍZFOLYÁSAIBAN”2013-06-06
Sándor FerencFüleky György2016-05-19 10:30:00A HUMIN ANYAGOK HATÁSA FAISKOLAI TERMESZTÉSBEN2016-06-06
Sebők FlóraDobolyi Csaba2017-01-16 13:00:00BIOMASSZA EREDETŰ KOMPOSZTOK MIKOLÓGIAI ELEMZÉSE2017-02-23
SOMOGYI ZOLTÁNKiss IstvánBakonyi Gábor2013-02-25 13:00:00„TALAJ-ÖKOTOXIKOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A KÖZÖNSÉGES TELEVÉNYFÉREGGEL (ENCHYTRAEUS ALBIDUS)”2013-03-07
Szabó IstvánSzoboszlay Sándor2011-04-28 14:00:00„SZÉNHIDROGÉNEKKEL SZENYEZETT TERÜLETEK MIKROBA POPULÁCIÓJÁNAK JELLEMZÉSE”2011-05-26
Szécsy OrsolyaHeltai György2017-03-09 14:00:00ÖSSZEFÜGGÉSEK A MŰTRÁGYÁZÁS, A POTENCIÁLISAN TOXIKUS ELEMTARTALOM ÉS AZ ENZIMAKTIVITÁS KÖZÖTT MAGYARORSZÁGI TALAJOKON2017-06-01
SZEDER BALÁZSCsákiné Michéli ErikaDombos Miklós2012-04-19 14:30:00„AZ ERÓZIÓ ÉS A BENTONITOS TALAJJAVÍTÁS HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ UGRÓVILLÁSOK KÖZÖSSÉGEIRE ÉS A TALAJ BIOLÓGIAI AKTIVITÁSÁRA”2012-06-07
Szegedi LászlóSzabó Lajos2011-11-15 15:00:00„TOXIKUS NEHÉZFÉMSZENNYEZÉS UTÓHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BARNA ERDŐTALAJON”2011-12-08
Szegi Tamás AndrásCsákiné Michéli Erika2009-12-02 14:00:00„ÁSVÁNYI ÉS SZERVES ADALÉKANYAGOK HATÁSA A NYÍRSÉGI HOMOKTERÜLETEK FIZIKAI ÉS KÉMIA TULAJDONSÁGAIRA”2009-12-03
Szirmai OrsolyaTurcsányi Gábor2008-06-18 13:30:00BOTANIKAI ÉS TÁJTÖRTÉNETI VIZSGÁLATOK A TARDONAI-DOMBSÁG TERÜLETÉN2008-09-25
Szlepák EmőkeHeltai György2010-05-25 11:00:00„KIS VÍZFOLYÁSOK KOMPLEX MONITORINGRENDSZERÉNEK KIDOLGOZÁSA A GALGA PATAK PÉLDÁJÁN”2010-05-27
TAKÁCS ESZTERSzékács AndrásSzoboszlay Sándor2016-01-22 10:00:00IMMUNANALITIKAI MÓDSZEREK KIDOLGOZÁSA BACILLUS THURINGIENSIS ENDOTOXIN(OK) KIMUTATÁSA2016-02-25
TAR FERENCÁngyán József2008-05-13 10:30:00FENNTARTHATÓ FÖLDASZNÁLATI STRATÉGIA KIALAKÍTÁSA MAGYARORSZÁGON2008-05-29
Tóth ÁkosKukolya JózsefKriszt Balázs2016-05-27 10:00:00LIGNOCELLULÓZ BONTÓ MIKROBÁK IZOLÁLÁSA ÉS ENZIMEK BIOTECHNOLÓGIAI ALKALMAZÁSA2016-06-06
TÓTH NIKOLETTABayoumi HosamKecskés Mihály2011-05-23 11:00:00„A KÖRNYEZETI TÉNYEZŐK HATÁSA AZ ÁRPA ÉS A MALÁTA SÖRIPARI TULAJDONSÁGAIRA”2011-05-26
Tóth PéterJanbaz Janan2017-11-30 09:00:00STRESSZÉRZÉKENYSÉG LUDAKBAN A TOLLSZEDÉS IDEJÉN, ÉS A TOJÁSTERMELÉS ADAPTÍV VÁLTOZÁSA AZ ÉVJÁRAT ÉS ÉLETKOR SZERINT2017-12-07
TÓTH ZSOLTHornung Erzsébet2017-10-04 14:00:00BIOTIKUS, ABIOTIKUS TÉNYEZŐK ÉS KÜLÖNBÖZŐ TALAJOK LEBONTÓHATÉKONYSÁGÁNAK KAPCSOLATA2017-12-07
Vajdovichné Visy ErzsébetÓnodi Gábor2006-04-21 10:00:00A területi tervezés és a környezetgazdálkodás összefüggései2006-06-23
Várady GyörgyKecskés Mihály2003-04-03 10:00:00Környezeti stressztényezőkkel szemben toleráns pseudomonas törzsek ökofiziológiai szelekciója2003-06-20

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )