Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Biológiatudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Bakó GáborSzerdahelyi Tibor2017-03-31 10:00:00KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI VONATKOZÁSÚ VÁLTOZÁSOK NYOMON KÖVETÉSE NAGYFELBONTÁSÚ LÉGI TÁVÉRZÉKELÉSSEL2017-06-01
Balogh JánosNagy Zoltán2009-12-11 11:00:00GYEPEK SZÉNMÉRLEG-KOMPONENSEINEK MÉRÉSE ÉS MODELLEZÉSE2010-02-25
Béki EmeseHornok LászlóKukolya József2004-11-04 10:00:00Celluláz és hemicelluláz gének izolálása a thermobifida fusca TM51 törzsből2005-06-24
Bodnár ÁkosKispál Tibor2015-05-27 11:00:00MESTERSÉGESEN NEVELT AWASSI BÁRÁNYOK VISELKEDÉSÉNEK ÉS NÖVEKEDÉSI ERÉLYÉNEK ÖSSZEFÜGGÉSEI2015-06-04
Bodorné Juhász AnitaCsintalan Zsolt2010-05-25 13:00:00„SYNTRICHIA RURALIS SZÉNMÉRLEGE, ÖKOFIZIOLÓGIAI ÉS NÖVEKEDÉSI SAJÁTOSSÁGAI SZÁRAZ HOMOKPUSZTAGYEPBEN, ÉS KRIPTOGÁM FAJOK VÁLASZREAKCIÓI A NÖVEKEDŐ LÉGKÖRI CO2 SZINTRE”2010-05-27
Brandt SáraHelyes LajosLugasi Andrea2007-10-24 11:00:00A TERMESZTÉSI KÖRÜLMÉNYEK ÉS A FAJTA HATÁSA A PARADICSOM BELTARTALMI ÉRTÉKEIRE2007-11-22
Brandt SáraHelyes LajosLugasi Andrea2007-10-24 11:00:00A TERMESZTÉSI KÖRÜLMÉNYEK ÉS A FAJTA HATÁSA A PARADICSOM BELTARTALMI ÉRTÉKEIRE2007-11-22
Cserhalmi DánielNagy János György2010-03-26 11:00:00PÁNKROMATIKUS FELVÉTELEKRE ÉS KÉPSZEGMENTÁCIÓRA ALAPOZOTT VEGETÁCIÓREKONSTRUKCIÓS VIZSÁGLATOK AZ ÉSZAK-ALFÖLDI LÁPOK PÉLDÁJÁN2010-05-27
Csiszovszki ZsoltOrosz László2004-01-01 00:00:00A 16-3 fág szabályozó régiói: represszorok és operátorok2004-06-18
Czelleng ArnoldKlement Zoltán2005-12-16 11:00:00Növénykórokozó pseudomonasok virulenciapatogenitás génjeinek izolálása és jellemzése2006-06-23
Ferenczi SzilamérOrosz László2009-02-06 11:00:00„BAKTERIOFÁG ÉS BAKTERIÁLIS REPRESSZOR VIZSGÁLATA IN VIVO ÉS IN VITRO MÓDSZEREKKEL”2009-02-26
Fóti SzilviaTuba Zoltán2009-03-20 11:00:00GYEPEK CO2 GÁZCSERÉJÉNEK FINOMLÉPTÉKŰ TÉRBELI VÁLTOZÉKONYSÁGA ÉS MINTÁZATA2009-05-28
Ganyu AnitaOrosz LászlóPapp Péter2006-10-11 11:00:00A 16-3 FÁG DNS pakolásának kulcsfontosságú elemei2007-06-08
Gell GyöngyvérBalázs Ervin2011-05-04 11:00:00„KUKORICA CSÍKOS MOZAIK VÍRUS (MDMV) POPULÁCIÓK KÖPENYFEHÉRJE GÉNJEINEK MOLEKULÁRIS ELEMZÉSE”2011-05-26
Gyurján IstvánOrosz László2007-05-23 11:00:00A mezenhimális sejt-differenciáció tanulmányozása gímszarvas (Cervus elaphus) agancsán2007-06-08
Hagyó AndreaNagy ZoltánRajkai Kálmán2009-05-22 11:00:00„VÍZFORGALOM GYEP ÉS ERDŐ TERÜLETEKEN”2009-05-28
Harnos NoémiVeisz Ottó2003-04-28 11:00:00A klímaváltozás várható hatásai kalászos gabonafélék produkcióbiológiájára: kísérleti és modellezési megközelítés2003-06-20
Hárs TitanillaVárallyay György2007-01-01 00:00:00A termálvizek környezetterhelési és gazdasági hatásai2007-06-08
Hidy DóraNagy ZoltánHaszpra László2010-12-17 10:30:00„AGROÖKOLÓGIAI RENDSZEREK SZÉN- ÉS VÍZHÁZTARTÁSÁNAK MODELLEZÉSE”2011-03-03
Huppert EmeseBalázs Ervin2004-01-01 00:00:00Nem homológ mozgási fehérje hatása az uborka mozaik vírus mozgására és fertőzési tulajdonságaira2005-06-24
Ivics ZoltánBurgyán József2009-03-16 11:00:00„IRÁNYÍTOTT DNS TRANSZPOZÍCIÓ HUMÁN SEJTEKBEN”2009-05-28
Jeney AporHornok László2006-01-01 00:00:00Fejlődésspecifikus gének izolálása és jellemzése a Gibberella Intermedia (Fusarium Proliferatum) gombából2006-06-23
JÓCSÁK ILDIKÓVégvári György2017-01-20 11:00:00A NÖVÉNYBEN NEHÉZFÉM-HATÁSÁRA KIALAKULÓ STRESSZÁLLAPOT KORAI FÁZISÁNAK DETEKTÁLÁSÁRA ALKALMAS PARAMÉTEREK KIVÁLASZTÁSA2017-02-23
Józsa RitaBalázs Ervin2004-01-01 00:00:00A burgonya Y vírus köpenyfehérje gén által indukált rezisztencia kialakítása burgonya- és dohányfajtákban, és ezek szántóföldi értékelése2005-06-24
Kerényi FarkasSilhavy Dániel2017-07-06 09:00:00A GÉNEXPRESSZIÓ MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI RENDSZERI: A NONSENSE-MEDIATED DECAY mRNS BONTÓ RENDSZER SZABÁLYOZÓ ELEMEI2017-10-05
Keresztényi IstvánDobolyi Csaba2008-05-15 11:00:00KŐOLAJIPARI TERMÉKEK ÉS ELŐÁLLÍTÁSUK SORÁN KÉPZŐDŐ SZENNYVIZEK BIOLÓGIAI TISZTÍTÁSÁNAK ÖKOTOXIKOLÓGIAI JELLEMZÉSE2008-05-29
Keszthelyi AnitaHornok László2007-06-20 11:00:00A MATI-2-1 TRANSZKRIPCIÓS FAKTOR CÉLGÉNJEINEK AZONOSÍTÁSA FUSARIUM VERTICILLIOIDESBEN2007-10-18
Kohut GáborÁdám AttilaHornok László2009-12-15 11:00:00AZ FPHOG1 HOG TÍPUSÚ MAP KINÁZ ÚJ FUNKCIÓI FUSARIUM PROLIFERATUMBAN2010-02-25
Koncz Péter BertalanNagy ZoltánPintér Krisztina2016-04-29 10:00:00FARM SZINTŰ ÜVEGHÁZGÁZ-MÉRLEG2016-06-06
Kónya AttilaHornok László2002-02-14 10:00:00Mikofenolsav mikrobiológiai előállítása, a termelő mikroorganizmus jellemzése2002-06-21
Krüzselyi DánielVetter János2018-10-29 11:00:00BAZÍDIUMOS NAGYGOMBÁK ANTIOXIDÁNS HATÁSÚ BIOAKTÍV ANYAGAI
Machon AttilaHorváth László2011-12-07 10:00:00„EGY TÁJLÉPTÉKŰ FÜVES ÖKOLÓGIAI RENDSZER ÉS A LÉGKÖR KÖZTI NITROGÉN KICSERÉLŐDÉS MÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA MÉRÉSEK ÉS MODELLSZÁMÍTÁSOK ALAPJÁN”2011-12-09
Magyar DonátDobolyi CsabaSzécsi Árpád2005-12-20 11:00:00Gombafajegyüttesek vizsgálata levegőbiológiai módszerekkel2006-06-23
Magyar Ilona EnikőSzemán László2009-05-22 11:00:00„GYÓGYNÖVÉNYES GYEP TELEPÍTHETŐSÉGE, GYEPGAZDÁLKODÁSI MÓDSZEREK NÖVÉNYÁLLOMÁNYRA GYAKOROLT HATÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE”2009-05-28
Mátrai NorbertBakonyi GáborMátics Róbert2014-01-20 13:00:00„GENETIKAI ÉS MADARGYŰRŰZÉSI VIZSGÁLATOK HAZAI KÖLTŐ ÉS AFRIKAI TELELŐ NÁDIRIGÓ (ACROCEPHALUS ARUNDINACEUS) POPULÁCIÓKON”2014-02-06
Mészáros GergelyZsuga Katalin2015-05-22 10:30:00A CLADOCERA ÉS COPEPODA EGYÜTTESEK ÖSSZETÉTELÉNEK TÉR-IDŐBELI VÁLTOZÁSAI A RÁCKEVEI (SOROKSÁRI) - DUNAÁGON2015-06-04
Nagy JánosPócs TamásPócs Tamás2003-01-01 00:00:00Szündinamikai folyamatok vizsgálata egy tőzegmohaláp természeti értékeinek megőrzésére2003-12-16
Nagy Péter IstvánBakonyi Gábor2004-05-05 11:00:00Mikroelemterhelések terepi ökotoxikológiai vizsgálata szabadon élő fonálférgekkel2004-06-18
Nagy Zoltán ÁrpádÉrsek Tibor2006-07-27 00:00:00INTRA- ÉS INTERSPECIFIKUS KÖLCSÖNHATÁSOK A PHÍTOPHTHORA-NEMZETSÉGBEN2007-06-08
Nemes KatalinSalánki Katalin2015-02-13 11:00:00„AZ UBORKA MOZAIK VÍRUS (CUCUMBER MOSAIC VIRUS) 2B FEHÉRJE FUNKCIONÁLIS ANALÍZISE”2015-02-26
Oláh BrigittaHornok László2007-01-01 00:00:00Új elemek a Fusariumgibberella fajok genetikai kompatibilitásának szabályozásában2007-06-08
Oravecz AttilaOrosz László2007-10-03 10:00:00AZ UV-B JELÁTVITEL MOLEKULÁRIS GENETIKAI VIZSGÁLATA ARABIDOPSIS THALIANABAN:A COP1 E3 TÍPUSÚ UBIQITIN LIGÁZ ÉS A HY5 BZIP TRANSZKRIPCIÓS FAKTOR POZITÍV SZABÁLYOZÓ SZEREPE2007-11-22
Panker MátéGál János2015-12-01 09:00:00ÉKSZERTEKNŐSÖK TELELÉSI SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA2015-12-03
Péli Evelin RamónaCsintalan Zsolt2011-09-15 11:00:00„EGYED- ÉS ÁLLOMÁNYSZINTŰ ÖKOFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK A KISZÁRADÁSTOLERANCIA KÜLÖNBÖZŐ SZINTJEIN ÉRINTETT SZÁRAZFÖLDI ÖKOSZISZTÉMÁKBAN”2011-09-29
Pintér KrisztinaNagy Zoltán2010-05-14 11:00:00„FÁTLAN TERMÉSZETES VEGETÁCIÓ SZÉNMÉRLEGEK MEGHATÁROZÁSA EDDY-KOVARIANCIA MÓDSZERREL ÉVES SKÁLÁN”2010-05-27
RABNECZ GYULACsintalan Zsolt2012-10-16 11:00:00„KÜLÖNBÖZŐ TÉR- ÉS IDŐLÉPTÉKŰ MOHA BIOINDIKÁCIÓS VIZSGÁLATOK MAGYARORSZÁGON ÉS A TRÓPUSOKON”2012-12-06
Sass-Gyarmati AndreaPócs TamásOrbán Sándor2015-11-09 11:00:00A LOPHOLEJEUNEA (SPRUCE) SCHIFFN. (LEJEUNEACEAE, HEPATICAE) NEMZETSÉG AFRIKAI FAJAINAK TAXONÓMIAI REVIZIÓJA2015-12-03
Sasvári ZitaPosta Katalin2012-04-24 10:00:00„ARBUSZKULÁRIS MIKORRHIZA GOMBÁK DIVERZITÁS-VIZSGÁLATA TARTAMKÍSÉRLETEKBEN”2012-06-07
Seres AnikóBakonyi Gábor2009-05-11 11:00:00A MIKORRHIZA-UGRÓVILLÁS (COLLEMBOLA) KAPCSOLATOK SZEREPE A KUKORICA TÁPANYAGFELVÉTELÉBEN2009-05-28
Szabó LórándSík Tibor2007-05-18 10:00:00Enzim analízis technikák a géndózis változtatásától a térszerkezet meghatározásáig, avagy a thioészteráz enzim Bacitracin bioszintézisben betöltött szerepének meghatározása, illetve növényi ...2007-06-08
Szabó MónikaHornok László2007-05-16 10:00:00Az IS30 bakteriális inszerciós elem célszekvencia választásának molekuláris tényezői2007-06-08
Szopkó DóraDulai Sándor2018-05-03 11:00:00STRESSZ- ÉS ÖKOFIZIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK BÚZÁVAL KÖZELROKON FAJOKON ÉS GENETIKAI VONALAKON2018-06-04
Teszlák PéterCsintalan Zsolt2008-12-02 11:00:00„A SZÁRAZSÁG STRESSZ ÖKOFIZIOLÓGIAI HATÁSAINAK ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉSE KÜLÖNBÖZŐ BORSZŐLŐFAJTÁKNÁL (VITIS VINIFERA L.)”2008-12-04
Villányi VandaCsintalan Zsolt2015-05-21 14:00:00AZ ÓZON SZÖVETTANI ÉS FIZIOLÓGIAI HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA BIOINDIKÁTOR NÖVÉNYFAJOKON2015-06-04
Zsófi ZsoltNagy Zoltán2009-05-25 13:00:00„ELTÉRŐ VÍZELLÁTOTTSÁGÚ TERMŐHELYEK HATÁSA A KÉKFRANKOS SZŐLŐFAJTA (VITIS VINIFERA L.) VÍZHÁZTARTÁSÁRA, PRODUKCIÓJÁRA ÉS FOTOSZINTETIKUS HŐSTABILITÁSÁRA”2009-05-28

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )