Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Növénytudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Ácsné Szekeres DóraKiss József2011-04-11 11:00:00„BT (MON 810, CRY1Ab) KUKORICA HATÁSA EGYES NEM CÉLSZERVEZET COLEOPTERA (CARABIDAE, COCCINELLIDAE) CSOPORTOKRA”2011-05-26
Ambrus AndreaJolánkai Márton2016-11-23 10:00:00A HELY-SPECIFIKUS TÁPANYAG-ELLÁTÁS ÉS AZ ŐSZI BÚZA (TRICTICUM AESTIVUM L.) MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI JELLEMZŐI KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK VIZSGÁLATA2016-12-08
ANTAL FERENCBánfalvi Zsófia2012-12-03 14:00:00AZ STUBSNF1 PROTEIN-KINÁZ KOMPLEX ÉS A TREHALÓZ-6-FOSZFÁT-SZINTÁZ HATÁSA A BURGONYA TERMŐKÉPESSÉGÉRE ÉS SZÁRAZSÁGTŰRÉSÉRE2012-12-06
Árpás KrisztinaTóth Ferenc2008-05-07 11:00:00TRANSZGÉNIKUS KUKORICA (DK 440 BTY, MON 810, Cry1Ab) KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATA A KÓRÓ TÖRPEPÓK (Theridion impressum L. Koch) FELHASZNÁLÁSÁVAL2008-05-29
Áy ZoltánPauk János2014-11-25 13:30:00„ABIOTIKUS ÉS BIOTIKUS STRESSZEKKEL SZEMBEN REZISZTENCIÁT EREDMÉNYEZŐ DNS-SZEKVENCIÁK EXPRESSZIÓJA BÚZÁBAN”2014-12-04
BAJNOK MÁRTASzemán László2011-05-23 10:00:00„EXTENZÍV GYEPEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEINEK ÉRTÉKELÉSE”2011-05-26
Balla IstvánJolánkai Márton2016-05-30 10:00:00BÚZAFAJTÁK NITROGÉN MŰTRÁGYA REAKCIÓJÁNAK KISPARCELLÁS- ÉS A TALAJ VÍZTARTALMÁNAK PRECÍZIÓS ELEMZÉSE2016-06-06
Balogh AndreaKiss Erzsébet2006-01-01 00:00:00A termesztett szamóca gyümölcsfejlődésében és érésében szerepet játszó gének izolálása2007-03-01
Baloghné Zándoki ErikaTuróczi György2008-04-25 11:00:00„A SCLEROTINIA SCLEROTIORUM (Lib.) de Bary HAZAI ÉS EURÓPAI IZOLÁTUMAINAK VÁLTOZÉKONYSÁGA”2008-05-29
Bán GergelyTóth Ferenc2011-01-18 11:00:00„TRIPSZEK ÉS LEVÉLTETVEK ELLENI VÉDEKEZÉS VEGYES ÍZELTLÁBÚ-EGYÜTESSEL HAJTATOTT PAPRIKÁBAN”2011-03-03
Bányai JuditKarsai IldikóLáng László2017-12-01 10:00:00A SZÁRAZSÁGSTRESSZ MORFOLÓGIAI, FIZIOLÓGIAI ÉS TERMÉSBIOLÓGIAI HATÁSÁNAK TANULMÁNYOZÁSA DURUMBÚZÁBAN2017-12-07
Barna GyörgyKiss József2001-06-21 10:00:00Az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera LeConte) populációbecslése és a védekezési döntés adaptációja Magyarországon2002-01-30
BECZNER FARKASBánfalvi Zsófia2012-03-12 13:00:00„A BURGONYA SNF1 PROTEIN KINÁZ KOMPLEXÉNEK VIZSGÁLATA”2012-06-07
Bencsik KatalinBirkás Márta2009-05-08 11:00:00„TALAJHASZNÁLATI MÓDSZEREK ÉRTÉKELÉSE TALAJVÉDELMI SZEMPONTBÓL”2009-05-28
Benécsné Bárdi Gabriella2003-05-15 11:00:00A gyomként növő kender (Cannabis sativa L.) hazai elterjedése, morfológiája, biológiája és gyomszabályozási lehetőségei2003-12-16
Berzy Tamás2001-11-13 11:00:00Abiotikus stressztényezők szerepe a hibridkukorica termesztésben és vetőmagelőállításban2002-01-30
Bíró TímeaTóth Ferenc2015-12-14 09:30:00GYÖKÉRGUBACS-FONÁLFÉRGEK ELLENI VEGYSZERMENTES VÉDEKEZÉS HAJTATOTT PAPRIKÁBAN2016-02-25
Bittsánszky AndrásGyulai Gábor2006-01-01 00:00:00A gsh1-transzgénikus szürkenyár stresszindukciója cink és paraquat tesztben, és nyár szomaklónok mikroszatellita diverzitása2006-06-23
Bleicher EditJenser Gábor2003-05-06 11:00:00Akaricidek tesztelésének komplex módszere laboratóriumban2003-06-20
Bőcs AndrásHelyes Lajos2018-05-16 11:00:00AZ ELTÉRŐ VÍZELLÁTOTTSÁG HATÁSA AZ IPARI PARADICSOM TERMÉSKÉPZÉSÉRE ÉS SZTÓMAKONDUKTANCIÁJÁRA2018-06-04
Bottlik LászlóBirkás Márta2016-05-26 10:00:00A FELSZÍNTAKARÁS JELENTŐSÉGE A TALAJVÉDELEMBEN ÉS A KLÍMAKÁROK ENYHÍTÉSÉBEN2016-06-06
Bózváriné Juhász ZsófiaBánfalvi Zsófia2015-05-08 11:00:00GENETIKAILAG MÓDOSÍTOTT BURGONYAVONALAK METABOLIT ANALÍZISE ÉS SZÁRAZSÁGTŰRŐ KÉPESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA2015-06-04
Cseuz LászlóHeszky László2009-04-03 11:00:00„A SZÁRAZSÁGTŰRŐ ŐSZI BÚZA (Triticum aestivum L.) NEMESÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI ÉS KORLÁTAI”2009-05-28
Csorbainé Gógán AndreaDimény Judit2011-09-12 14:00:00„A NYÁRI SZARVASGOMBA (TUBER AESTIVUM VITTAD.) ÉS A NYAGYSPÓRÁS SZARVASGOMBA (TUBER MACROSPORUM VITTAD.) MAGYARORSZÁGI TERMESZTHETŐSÉGÉNEK VIZSGÁLATA”2011-09-29
Dóczi RóbertBánfalvi Zsófia2003-04-23 11:00:00A szárazság-specifikus DS2 gén funkciójának és szabályozásának vizsgálata Solanaceae fajokban2006-06-20
Dorner ZitaNémeth Imre2006-01-01 00:00:00Az ökológiai gazdálkodás gyomviszonyainak elemzése2007-06-08
Dudás PéterTóth Ferenc2018-12-07 10:00:00MULCSOZOTT ÉS MULCSOZATLAN BURGONYAPARCELLÁK FUTÓBOGÁR- (CARABIDAE), SZÁZLÁBÚ- (CHILOPODA), VALAMINT TALAJLAKÓ KÁRTEVŐÉS MIKROÍZELTLÁBÚ-EGYÜTTESEINEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA2019-02-28
Farkas AndrásMolnár István2018-06-21 10:00:00BÚZA – AEGILOPS INTROGRESSZIÓS VONALAK ELŐÁLLÍTÁSA, GENO- ÉS FENOTÍPUSOS JELLEMZÉSÜK2018-10-04
Farkas ImrénéBirkás Márta2004-06-02 13:00:00Talajhasználati és talajművelési lehetőségek a gyomszabályozásban2005-06-24
Fetykó KingaKiss József2014-05-15 10:30:00AUTÓPÁLYÁK PAJZSTETŰ-KÖZÖSSÉGEINEK (HEMIPTERA: COCCOIDEA) BIOCÖNOLÓGIAI ÉS ÖKOLÓGIAI ELEMZÉSE2014-06-05
Ficsor AnitaBakonyi JózsefTóth Beáta2017-05-02 09:30:00ÁRPÁT FERTŐZŐ PYRENOPHORA FAJOK INTRA- ÉS INTERSPECIFIKUS VÁLTOZÉKONYSÁGA2017-06-01
FINTA ZUZANAHajós LászlónéIványiné Gergely Ildikó2013-04-24 10:30:00„A KENDER OLAJTARTALOM NÖVELÉSÉNEK HATÁSA A ZSÍRSAVÖSSZETÉTEL ÉS A FONTOSABB AGRONÓMIAI TULAJDONSÁGOK ALAKULÁSÁRA”2013-06-06
Földesi PetraGyuricza Csaba2013-05-07 10:30:00„ALKALMAZKODÓ, KÖRNYZETKÍMÉLŐ TALAJMŰVELÉS FELTÉTELEINEK MEGTEREMTÉSE SZÁNTÓFÖLDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT”2013-06-06
Galbács ZsuzsannaKiss Erzsébet2009-12-17 11:00:00SZŐLŐFAJTÁK MIKROSZATELLIT ALAPÚ UJJLENYOMATÁNAK ÉS PEDIGRÉJÉNEK MEGHATÁROZÁSA2010-02-25
Galli ZsoltHeszky László2004-04-23 11:00:00Az alma etilén bioszintézisének gátlása és különböző Festuca fajok taxonómiai összehasonlítása molekuláris genetikai módszerekkel2004-06-18
Hafez Yasser MohamedKirály Zoltán2005-06-02 11:00:00Biochemical and molecular studies on the role of reactive oxygen species and antioxidants in plant disease resistance2005-10-06
Halász ÁgnesVirányi Ferenc2014-05-16 10:30:00A TILLETIA-FAJOK DIAGNOSZTIKÁJA ÉS FELDERÍTÉSE MAGYARORSZÁGON ŐSZI BÚZÁBAN2014-06-05
Halász GáborKiss ErzsébetKozma Pál2010-10-12 10:00:00„SZŐLŐ- ÉS ALMAFAJTÁK JELLEMZÉSE MIKROSZATELLIT MARKEREKKEL”2010-12-09
HARANGOZÓ TAMÁSHeszky László2014-05-23 10:30:00A NÖVÉNYFAJTÁK DUS VIZSGÁLATÁNAK MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSE2014-06-05
Hegyi ZsuzsannaJolánkai Márton2003-11-18 10:00:00A termőhely és a tőszám hatása különböző rokonsági körökbe tartozó beltenyésztett kukorica törzsek és hibridjeik tulajdonságaira eltérő évjáratokban2003-12-16
Hídvégi SzilivaJolánkai Márton2008-10-31 11:00:00„NÉHÁNY IDŐJÁRÁSI TÉNYEZŐ HATÁSA A KUKORICA TERMÉKENYÜLÉSÉRE”2008-12-04
Hoffmann PéterVirányi Ferenc2013-12-16 11:00:00„A SZŐLŐ LISZTHARMATBETEGSÉGÉT OKOZÓ ERYSIPHE NECATOR SCHWEIN. IVAROS TERMŐTESTEINEK JÁRVÁNYTANI SZEREPE”2014-02-06
Hoffmann SaroltaKiss Erzsébet2008-11-28 11:00:00„MOLEKULÁRIS GENETIKAI MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A SZŐLŐ LISZTHARMAT ÉS PERONOSZPÓRA REZISZTENCIÁRA NEMESÍTÉSBEN”2008-12-04
Horel JuditDimény Judit2006-05-30 10:00:00Szabadföldi paprikatermesztés technológiájának fejlesztése2007-06-08
Horváth CsabaJolánkai Márton2016-05-24 10:00:00ÖT ŐSZI BÚZAFAJTA (Triticum aestivum L.) MINŐSÉGÉNEK ÉS FEHÉRJE ÖSSZETÉTELÉNEK VIZSGÁLATA NITROGÉN- FEJTRÁGYÁZÁSI KÍSÉRLETBEN2016-06-06
Horváthné Uhrin AndreaLáng LászlóLángné Molnár Márta2014-04-04 10:30:00„ŐSZI BÚZA X TRITICUM TIMOPHEEVII HIBRID UTÓDAINAK JELLEMZÉSE”2014-04-10
Jankovics TündeKiss Levente2008-04-29 11:30:00„KÖZELROKON LISZTHARMATGOMBÁK ELKÜLÖNÍTÉSE GAZDANÖVÉNY-SPECIALIZÁCIÓJUK TÜKRÉBEN”2008-05-29
Jekkel ZsoltHeszky László2001-12-14 10:30:00In vitro szomatikus sejtek- és szövetek krioprezerválása2002-06-21
Kalmár TiborBirkás Márta2016-01-15 09:30:00TARLÓGONDOZÁS TALAJMŰVELÉSI ÉS BIOLÓGIAI MÓDSZEREKKEL2016-02-25
Kassai Mária KatalinJolánkai Márton2004-05-18 10:00:00Az őszi búza minőségének herbológiai tényezői2004-06-18
Katuláné Debreceni DiánaKiss ErzsébetKozma Pál2011-11-04 11:00:00„GOMBAREZISZTENS SZŐLŐ GENOTÍPUSOK MOLEKULÁRIS AZONOSÍTÁSA”2011-12-08
Kis AndrásBán RitaJenes Barnabás2018-04-27 11:00:00BÚZA TÖRPÜLÉS VÍRUS REZISZTENCIA KIALAKÍTÁSA ÁRPÁBAN MESTERSÉGES miRNS FELHASZNÁLÁSÁVAL2018-06-04
Kiss TiborKarsai Ildikó2017-03-29 10:00:00A KENYÉRBÚZA (TRITICUM AESTIVUM L.) KÖRNYEZETI ADAPTÁCIÓJÁT MEGHATÁROZÓ GENETIKAI KOMPONENSEK VIZSGÁLATA2017-06-01
Koczka NoémiDimény Judit2001-08-28 11:00:00A Ginkgo biloba L. mint perspektivikus várostűrő faj2002-01-30
KOMÁROMI JUDITVida GyulaVirányi Ferenc2016-05-06 10:00:00LISZTHARMAT-REZISZTENCIATÍPUSOK ÉS A GAZDANÖVÉNY-KÓROKOZÓ KAPCSOLAT VIZSGÁLATA BÚZÁBAN2016-06-06
KOMJÁTI HEDVIGVirányi Ferenc2011-05-20 10:30:00„A NAPRAFORGÓT FERTŐZŐ PLASMOPARA-FAJOK POPULÁCIÓINAK FENOTÍPUSOS ÉS MOLEKULÁRIS GENETIKAI JELLEMZÉSE”2011-05-26
Koncsek ArnoldHelyes LajosDaood Hussein2018-05-03 14:00:00KONVENCIONÁLIS ÉS ÖKOLÓGIAI TERMESZTÉSŰ FŰSZERPAPRIKA TERMÉSELEMZÉSE, ÉRÉSDINAMIKÁJA ÉS AZ ŐRLEMÉNYEK SZÍNSTABILITÁS VIZSGÁLATA2018-06-04
Kondrák MihályBánfalvi Zsófia2006-01-01 00:00:00A biotechnológiai módszereken alapuló növénynemesítés két új eszköze:a sáska proteináz inhibitor és a pPROGMO transzformációs vektor2006-06-23
Kontra LeventeBurgyán József2017-11-23 09:00:00A CYMBIDIUM GYŰRŰSFOLTOSSÁG VÍRUS ELLENI RNS CSENDESÍTÉSBEN SZEREPET JÁTSZÓ GÉNEK ÉS AZ AZT GÁTLÓ p19 FEHÉRJE VIZSGÁLATA2017-12-07
Körösi KatalinVirányi FerencBarna Balázs2011-04-22 10:00:00„AZ INDUKÁLT REZISZTENCIA A NAPRAFORGÓ ÉS KÓROKOZÓJA A PLASMOPARA HALSTEDII KAPCSOLATÁBAN”2011-05-26
Kőszegi BélaLángné Molnár Márta2002-05-23 10:00:00Búza genetikai alapanyagok előállítása, agronomiai és citológiai elemzése2003-01-31
Kovács Gergő PéterGyuricza Csaba2014-06-03 10:00:00CUKORCIROK TERMESZTÉSTECHNOLÓGIA KIDOLGOZÁSA ALTERNATÍV ENERGETIKAI CÉLOKRA2014-06-05
Kovács LászlóKiss Erzsébet2019-05-23 10:30:00A Fragaria vesca L. cv. Rügen S-adenozil-L-metionin szintáz (FvSAMS) és dekarboxiláz (FvSAMDC) túltermeltetésének összehasonlító vizsgálata a sóstresszelt Nicotiana benthamiana növényekben2019-06-06
Kristó IstvánJolánkai Márton2008-11-14 11:00:00„SZEGEDI ŐSZI BÚZA FAJTÁK TERMŐKÉPESSÉG VIZSGÁLATA ELTÉRŐ TERMESZTÉSI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT”2008-12-04
KRUPPA KLAUDIASzakács Éva2016-02-12 10:30:00IDEGEN FAJÚ KROMOSZÓMÁK AZONOSÍTÁSA A BÚZA (TRITICUM AESTIVUM L.) ÉS EGYES ROKON NEMZETSÉGEK (HORDEUM, AGROPYRON) KERESZTEZÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HIBRIDEK UTÓDAIBAN MOLEKULÁRIS CITOGENETIKAI MÓDSZEREKKEL2016-02-25
Kuti CsabaLáng László2007-05-18 10:00:00Búzanemesítési információs rendszer2007-06-08
Lakatos LórántBurgyán József2002-10-25 10:30:00Az SNF1 kináz komplex alegységeinek izolálása és jellemzése Solanum tuberosum-ból2003-01-31
Lantos CsabaPauk János2009-04-30 10:30:00„AZ IN VITRO ANDROGENEZIS INDUKCIÓJA BÚZÁBAN (TRITICUM AESTIVUM L.), TRITIKÁLÉBAN (X TRITICOSECALE WITTMACK), FŰSZERPAPRIKÁBAN (CAPSICUM ANNUUM L.) ÉS AZ EREDMÉNYEK FELHASZNÁLÁSA A NEMESÍTÉSBEN”2009-05-28
Lantos FerencHelyes Lajos2011-10-25 14:00:00„A KALCIUMHIÁNY KIALAKULÁSÁNAK ÉS HIÁNYTÜNETEINEK VIZSGÁLATA A PAPRIKA TERMESZTÉSÉBEN”2011-12-08
László PéterBirkás Márta2008-03-28 11:00:00A DIREKTVETÉSES ÉS BAKHÁTAS GAZDÁLKODÁSI RENDSZEREK HATÁSA A TALAJ FIZIKAI ÉS BIOLÓGIAI ÁLLAPOTÁRA2008-05-29
Lévay Nóra AndreaKiss JózsefToepfer Stefan2014-12-15 10:00:00AZ AMERIKAI KUKORICABOGÁR (DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA LECONTE) DISZPERZIÓS VISELKEDÉSÉNEK VIZSGÁLATA ÉS POPULÁCIÓDINAMIKÁJÁNAK MODELLEZÉSE2015-02-26
Linc GabriellaLángné Molnár Márta2001-11-06 10:00:00Molekuláris citogenetikai vizsgálatok a búza rokonsági körében2002-01-30
MAGYARNÉ TÁBORI KATALINKiss Erzsébet2012-03-23 10:30:00„CITOKININEK SZEREPE AZ ALMA IN VITRO HAJTÁSREGENERÁCIÓBAN”2012-06-07
Makovecz-Tóth ZsófiaKiss Erzsébet2016-12-12 11:00:00LISZTHARMAT INDUKÁLTA GÉNEXPRESSZIÓ EGY FOGÉKONY SZŐLŐ FAJTÁBAN – EGY ÚJ NAC TRANSZKRIPCIÓS FAKTOR SZEREPE A FERTŐZÉSRE ADOTT VÁLASZREAKCIÓBAN2017-02-23
Marglné Ambrus Helga MártaBarnabás BeátaDarkó Éva2013-12-09 10:00:00A KUKORICA OXIDATÍV STRESSZTŰRŐ KÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE MIKROSPÓRÁK IN VITRO SZELEKCIÓJÁVAL2014-02-06
Megyeri MáriaLáng LászlóMolnár István2014-09-19 09:30:00GÉNBANKI TRITICUM MONOCOCCUM TÉTELEK MOLEKULÁRIS CITOGENETIKAI ELEMZÉSE ÉS KIAKNÁZÁSA A BÚZANEMESÍTÉS SZÁMÁRA2014-09-23
Micskei GyörgyiBerzsenyi ZoltánJolánkai Márton2012-05-22 10:30:00„SZERVES- ÉS MŰTRÁGYA HATÁSÁNAK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA A KUKORICA PRODUKCIÓJÁRA TARTAMKÍSÉRLETBEN”2012-06-07
Mihály Botond GáborNémeth Imre2005-05-03 11:00:00Szőlők gyomnövényei három vulkáni tanuhegyen2005-06-24
Mihály RóbertPauk János2009-05-15 10:30:00„GÉNVADÁSZAT, STABIL GENETIKAI TRANSZFORMÁCIÓ ÁRPÁBAN ÉS BÚZÁBAN”2009-05-28
Mikó PéterLángné Molnár Márta2016-02-18 10:30:00TRITICUM TIMOPHEEVII EREDETŰ ÚJ GENETIKAI ANYAGOK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS JELLEMZÉSE2016-02-25
Mikó Péter PálGyuricza Csaba2010-01-15 10:00:00„A ZÖLDTRÁGYÁZÁS TALAJÁLLAPOTRA ÉS UTÓVETEMÉNYRE GYAKOROLT HATÁSAINAK VIZSGÁLATA”2010-02-25
Molnár IstvánLángné Molnár Márta2008-11-10 11:00:00„TRITICUM AESTIVUM – AEGILOPS BIUNCIALIS KROMOSZÓMA ÁTÉPÜLÉSEK INDUKÁLÁSA ÉS MOLEKULÁRIS CITOGENETIKAI JELLEMZÉSE”2008-12-04
Molnár StellaKiss ErzsébetKozma Pál2012-04-23 14:00:00„LISZTHARMAT ÉS PERONOSZPÓRA REZISZTENS SZŐLŐ GENOTÍPUSOK MARKER ALAPÚ SZELEKCIÓJA”2012-06-07
Molnár ZoltánGyulai Gábor2002-10-10 11:00:00Lóbab nemesítési alapanyagok előállítása in vitro szomatikus és merisztéma tenyészetből2003-01-31
Monostori TamásPauk János2003-11-20 11:00:00Mikrospóra tenyésztés és genetikai transzformációs kísérletek árpában és tritikáléban2003-12-16
Nagy BettinaHorváth Gábor2016-06-13 10:00:00STABIL GENETIKAI TRANSZFORMÁCIÓVAL ELŐÁLLÍTOTT ÁRPA VONALAK ABIOTIKUS STRESSZTŰRÉSÉT ÉS SZEMMÉRETÉT BEFOLYÁSOLÓ GÉNJELÖLTEK VIZSGÁLATA2016-07-04
Nagy EmeseGyulai GáborMarton L. Csaba2004-05-10 10:30:00Polimorfizmus és rokonsági körök vizsgálata kukoricában (Zea mays)2004-06-18
Nagy ÉvaPauk JánosKiss Erzsébet2019-09-10 10:00:00BÚZA SZÁRAZSÁGTŰRÉSI TÉRKÉPEZÉSI POPULÁCIÓ FENO- ÉS GENOTIPIZÁLÁSI EREDMÉNYEI
Nagy ZsuzsaHelyes LajosDaood Hussein2018-05-02 11:00:00CHILI PAPRIKA MINŐSÉGI PARAMÉTEREINEK ALAKULÁSA KÜLÖNBÖZŐ SZÍNŰ ÁRNYÉKOLÓ HÁLÓK, GENOTÍPUSOK ÉS ÉRÉSFÁZISOK FÜGGVÉNYÉBEN2018-06-04
Nguyen Hong DucPosta Katalin2018-05-03 11:00:00IMPACT OF ARBUSCULAR MYCORRHIZAL FUNGI ON PLANT TOLERANCE TO SOME ABIOTIC STRESSES AND PHYTOPATHOGENS2018-06-04
Oláh Enikő EtelkaVárallyay Éva2018-03-07 10:00:00VIGS VEKTOROK HASZNÁLATA SORÁN BEKÖVETKEZŐ GÉN EXPRESSZIÓS VÁLTOZÁSOK ÉS EGY VIRÁLIS GÉNCSENDESÍTÉST GÁTLÓ FEHÉRJE RNS KÖTÉSÉNEK VIZSGÁLATA2018-06-04
Oreifig AidJenes Barnabás2004-12-07 10:00:00A genetikai transzformáció hatékonyságának növelése rizsben2004-12-09
OROSZ SZILVIATóth Ferenc2012-05-29 10:00:00„HAJTATOTT PAPRIKA ÁLLOMÁNYOKBAN ÉS AZOK KÖRNYEZETÉBEN ÉLŐ THYSANOPTERA POPULÁCIÓ VIZSGÁLATA”2012-06-07
Pálinkás ZoltánKiss József2016-05-04 09:00:00Diabrotica-rezisztens (Cry34/35Ab1, Cry34/35Ab1 x Cry1F fehérjét termelő) kukorica hibridek környezeti kockázatelemzése egyes ízeltlábú csoportokra2016-06-06
Papp Komáromi JuditKiss József2008-09-22 10:00:00A VETÉSVÁLTÁS HATÁSA AZ AMERIKAI KUKORICABOGÁR (DIABROTICA VIRGIFERA VIRGIFERA LECONTE) POPULÁCIÓ EGYEDSZÁMVÁLTOZÁSÁRA DÉL-MAGYARORSZÁGON2008-12-04
Pék ZoltánHelyes Lajos2004-12-09 10:00:00Hajtatott paradicsom termésképzésének modellezése2005-06-24
Percze AttilaBirkás Márta2002-07-30 11:00:00A művelési rendszerek hatása a talajállapotra és a gyomosodásra búzában2003-01-31
Polgári DávidSági LászlóJäger Katalin2017-05-02 13:00:00A PETESEJT AKTIVÁCIÓ SEJT- ÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI VIZSGÁLATA GABONAFÉLÉKBEN2017-06-01
Puskás KatalinVirányi FerencVida Gyula2013-05-10 10:00:00„BÚZA GENOTÍPUSOK KALÁSZFUZÁRIUM-ELLENÁLLÓSÁGA ÉS A REZISZTENCIA GENETIKAI HÁTTERÉNEK VIZSGÁLATA”2013-06-06
RÁCZ FERENC ENDREMarton L. Csaba2012-01-24 10:30:00„KUKORICA BELTENYÉSZTETT VONALAK POLLENTERMELÉSE FRAKCIONÁLT VETÉSBEN”2012-03-01

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )