Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
időpont szerint
 
Juhász-Nagy Pál Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Ág NorbertKaraffa Levente2016-05-04 10:00:00Spliceoszómális iker-intronok (stwintronok) detektálása és vizsgálata fonalas gomba genomokban2016-05-11
Albert Ágnes-JúliaTörök Péter2015-09-29 10:00:00Spontán szukcesszió és növényi kölcsönhatások vizsgálata gyepek vegetációdinamikai folyamataiban2015-11-11
Andor AttilaSzentirmai Attila2012-03-20 12:00:00Inszerciós mutagenezis alkalmazása szterinlebontásért felelős Mycobacterium gének megismerésében2012-04-23
Angyal AnikóKertész ZsófiaPosta József2016-03-23 13:00:00Debrecen városi aeroszol forrásai 2007 és 2011 között2016-05-11
Angyal AnikóKertész ZsófiaPosta József2016-03-23 13:00:00Debrecen városi aeroszol forrásai 2007 és 2011 között2016-05-11
Antal LászlóNagy Sándor Alex2013-04-19 10:00:00A Szamos hazai szakaszának halközösségében bekövetkezett változások a cianid- és nehézfém szennyezést követően2013-05-08
Antunovics ZsuzsaSipiczki Mátyás2005-10-14 12:00:00Saccharomyces cerevisiae és Saccharomyces uvarum interspecifikus fertilis hibridjének és néhány utódnemzedékének molekuláris genetikai vizsgálata2006-06-03
Árnyas Ervin MihályVarga Zoltán Sándor2008-03-28 11:00:00Populációstruktúra, -dinamika és peterakási preferencia vizsgálatok egy veszélyeztetett lepkefajnál (Maculinea alcon, Lepidoptera: Lycaenidae)2008-05-13
Árva DiánaNagy Sándor AlexSpecziár András2016-01-28 10:30:00Biotikus és abiotikus környezeti tényezők szerepe az állóvízi árvaszúnyoglárva-együttesek szerveződésében2016-05-11
Bácsi IstvánBorbély György2008-02-15 14:00:00A foszfát-, szulfát- és nitrátéhezés hatása a toxikus Aphanizomenon ovalisporum cianobaktérium cilindrospermopszin termelésére2008-05-13
Bácsiné Béres ViktóriaGrigorszky István2013-02-15 11:00:00A Chrytomonas ovata Ehrenberg (Cryptophyta) és a Microcystis aeruginosa Kützig (Cyanobacteria) algataxonok interakciós kapcsolatai2013-05-08
Balázs AnitaSipiczki Mátyás2012-04-23 11:30:00A Schizosaccharomyces japonicus sejtszeparációban résztvevő génjeinek vizsgálata2012-04-23
Baloghné Bokor ZsuzsannaVarga Zoltán SándorTóthmérész Béla2005-02-18 12:00:00Erdészeti kezelés hatása a talajfauna egyes ízeltlábú csoportjaira, különös tekintettel a kaszáspókokra (Opiliones)2005-06-04
Bán MiklósMoskát Csaba2012-11-28 12:00:00Kakukk parazitizmus nádirigón: koevolúciós adaptációs mechanizmusok2013-02-14
Barna Terézia MáriaKiss László2005-10-17 12:00:00Xenobiotikumokat átalakító flavoenzimek szerkezetfunkció vizsgálata2006-06-03
Bartáné Tóth BeátaTóth János Attila2013-09-20 13:00:00Ektomikorrhizás kapcsolatok ökológiai vizsgálatai: módszerek, környezeti manipulációk és invazív fajok hatásai2013-11-13
Batáry PéterSzép TiborBáldi András2004-10-20 12:00:00A fészekaljpredáció szegélyhatásának vizsgálata2004-11-27
Bátori EditPecsenye KatalinVarga Zoltán Sándor2013-09-17 11:00:00Variabilitás és differenciálódás Melitaea (subg. Mellicta) fajok (Lepidoptera: Nymphalidae) Kárpát-medencei populációiban2013-11-13
Batta GyulaSipiczki Mátyás2010-06-11 11:00:00A Schizosaccharomyces pombe sep9+ génjének funkcionális analízise2010-07-02
Bereczki JuditPecsenye Katalin2009-04-15 11:30:00A genetikai variabilitás szerkezete a Maculinea alcon-fajcsoport (Lepidoptera: Lycaenidae) Kárpát-medencei populációiban2009-04-27
Beyer Dániel ErnőMáthé CsabaBorbély György2011-04-27 11:00:00A cilindrospermopszin és a mikrocisztin-LR (cianotoxinok) citológiai hatásai in vitro előállított nád (Phragmites australis) növényekben2011-07-06
Boda PálCsabai ZoltánNagy Sándor Alex2010-10-13 11:00:00Vízirovarok (Coleoptera, Heteroptera) évszakos és napszakos diszperziójának sajátosságai2010-10-20
Bogyó DávidTóthmérész Béla2015-01-16 10:30:00Millipedes (Myriapoda: Diplopoda) in human-modified landscapes2015-02-02
Boldogh Sándor AndrásVarga Zoltán Sándor2009-10-14 13:00:00Védett gerincesek konzervációbiológiája - monitoring és fajmegőrzési programok tervezése és kivitelezése2009-11-04
Boros EmilDévai GyörgyVörös Lajos2007-09-13 12:00:00Vízimadarak és fontosabb háttérváltozók szerepe fehér szikes vizek trofikus kapcsolataiban2007-11-24
Boros GergelyTátrai IstvánNagy Sándor Alex2010-10-18 10:00:00Abiotikus és biotikus tényezők hatása sekély állóvizek belső tápanyagterhelésére2010-10-27
Buzder TímeaBánfalvi Gáspár2010-11-11 11:00:00A vese apoptótikus endonukleázainak szerepe a bejuttatott idegen DNS/RNS lebontásában2011-02-01
Buzetzky Dóra BeátaKónya József2020-02-25 11:00:00Anionok szorpciója kationcserével módosított bentonitokon2020-03-27
Csatári IstvánLakatos Gyula2016-05-10 12:00:00Fitoremediációs és ökotoxikológiai vizsgálatok végzése magyarországi és törökországi területeken2016-09-21
Cseresnyés ZoltánBánfalvi Gáspár2010-07-16 11:00:00Egyszeri és többszörös akciós potenciálok által kiváltott kalcium jelek helyi megfigyelése és számítógépes modellezése béka és patkány szimpatikus ganglion neuronokon2010-09-28
Csoma HajnalkaSipiczki Mátyás2008-09-29 14:00:00Borászati élesztőtörzsek identifikálása és molekuláris biológiai elemzése2008-10-03
Csorba GáborVarga Zoltán Sándor2008-11-14 13:00:00Taxonomy of the Horseshoe bats of the world (Chiroptera: Rhinolophidae)2008-12-01
Czédli HertaNagy Sándor Alex2014-06-30 11:30:00„Halak nehézfémtartalmának elemzése különböző elemanalitikai módszerek alkalmazásával2014-09-22
Czeglédi IstvánNagy Sándor AlexErős Tibor2016-06-22 13:00:00Vándorlási folyamatok jelentősége vízfolyások halegyütteseinek szerveződésében2016-09-21
Deák BalázsTóthmérész Béla2013-03-29 11:00:00Természetvédelmi kezelések szerepe a gyepek biodiverzitásának megőrzésében –hagyományos kezelés, kontrollált égetés és magvetés2013-05-08
Deák CsabaLakatos Gyula2008-09-04 11:00:00Két sekély víztározónk vízinövényzetének gerinctelen együttesei2008-09-25
Demeter ZitaMészáros Ilona2014-12-05 11:00:00Szövettenyészetek alkalmazása fehér tölgy (Quercus alnemzetség) genotípusok ozmotikus stressztoleranciájának a vizsgálatára2015-02-02
Déri EszterLengyel Szabolcs2011-02-28 13:00:00Az élőhelyi szintű biológiai sokféleség változásai, befolyásoló tényezői, monitorozása és növelésének lehetőségei2011-04-19
Dobróné Tóth Márta2006-03-20 12:00:00Fémmel szennyezett ruderáliák és az Ambrosia elatior L. mikroorganizmusai közötti kapcsolat vizsgálata2006-06-03
Elek ZoltánTóthmérész BélaMagura Tibor2005-06-22 12:00:00Carabid assemblages (Coleoptera: Carabidae) in managed forests in Hungary2005-11-26
Enczi KláraSipiczki Mátyás2011-10-28 12:00:00A gomba dimorfizmus vizsgálata: citológia és genetikai szabályozás2012-01-23
Estók PéterDévai György2008-04-14 10:30:00Denevérek (Chiroptera) előfordulási sajátosságai az Északi-Középhegységben2008-05-13
Farkas AnnaDévai GyörgyNagy Sándor Alex2014-04-25 10:30:00Folyami szitakötők (Odonata: Gomphidae) kirepülési jellemzői2014-05-14
Farkas OszkárVasas Gábor2016-05-30 13:00:00Magyarország víztereiben megjelenő algavirágzások domináns cianobaktérium fajainak toxintermelés és toxinvariabilitás vizsgálata2016-09-21
Fekete Csaba AttilaKiss László2013-09-19 10:00:00A Thermobifida fusca TM51-ből származó xilán 1,4 β–xilozidáz enzim működési mechanizmusának vizsgálata2013-11-13
Fekete István CsabaTóth János Attila2009-07-09 11:00:00Avarkezelések hatása a síkfőkúti DIRT parcellák talajainak mikrobiális aktivitására és szervesanyag-tartalmára2009-09-17
Gácsi MariannaBánfalvi Gáspár2010-01-05 11:30:00Cianobakteriális toxinok és cianobaktérium kivonatok citotoxicitásának összehasonlító vizsgálata CHO-K1 sejtekben2010-03-24
Garda TamásMáthé Csaba2017-09-14 13:00:00Az osztódó növényi sejtek szubcelluláris folyamatainak vizsgálata cianotoxinokkal2017-11-08
Gidó ZsoltLakatos Gyula2004-07-27 12:00:00Magyarországi és romániai hegyvidékek forrásainak és intersticiális vizeinek kisrákfaunisztikai vizsgálata. Hozzájárulások a stygobiont kagylósrákok taxonómiájához és evolúciójához2004-11-27
Gonda SándorVasas Gábor2011-11-04 14:00:00Plantago fajok hatóanyag-összetételének és stabilitásának vizsgálata2012-01-23
Gulyás GergelyMolnár V. Attila2008-02-08 11:00:00Az Ophrys fuciflora fajkomplex (Orchidaceae) molekuláris vizsgálata2008-04-16
Gyetvai ÁgnesLenkey Béla2007-06-29 12:00:00Metilprednizolon és lovasztatin gombaélettani hatásának vizsgálata Candida albicansban2007-11-24
Gyulai IstvánKorponai JánosLakatos Gyula2018-10-05 11:00:00A szélsőséges vízjárások hatásai az állóvizek Cladocera fauna összetételére és dinamikájára2018-11-07
Gyulavári Hajnalka AnnaStoks RobbyDévai György2016-06-23 10:30:00Többváltozós szexuális szelekció érvényesülése tülekedő versengési és territoriális viselkedést folytató kisszitakötők repülési sajátosságainál2016-09-21
Gyulavári Hajnalka AnnaStoks RobbyDévai György2016-06-23 10:30:00Többváltozós szexuális szelekció érvényesülése tülekedő versengési és territoriális viselkedést folytató kisszitakötők repülési sajátosságainál2016-09-21
Gyuris EnikőBarta Zoltán2013-06-10 13:00:00A viselkedés egyedi változatossága a verőköltő bodobácsnál (Pyrrhocoris apterus): okok és következmények2013-09-25
Halasi-Kovács BélaLakatos Gyula2019-01-10 11:00:00A magyarországi vízfolyások halközösségeinek struktúrája és ökológiai szempontú elemzésük2019-01-30
Hegedűs NikolettaPócsi István2011-09-08 11:00:00A Penicillium chrysogenum által termelt kis molekulatömegű antifungális fehérje (PAF) élettani szerepének a felderítése2011-09-13
Herczeg DávidBarta ZoltánVörös Judit2017-11-13 11:00:00Parazitáltság, fajösszetétel és ploiditás vizsgálata a Pelophylax esculentus komplexeken2018-01-31
Holló GáborSzathmáry László2009-12-11 12:00:00Az 1-11. századokban az Alföld területén élt népességek kraniometriai elemzése2010-01-13
Hörcsik Tibor ZsoltMészáros Ilona2010-02-11 11:00:00A króm hatása a Chlorella pyrenoidosa néhány anyagcsere-folyamatára2010-04-27
Horváth HajnalkaDévai GyörgyPrésing Mátyás2014-09-25 11:00:00A nitrogénkötés jelentősége a planktonikus algák nitrogénellátásában és a cianobaktérium biomassza becslése a fikocianin mennyisége alapján magyarországi sekély víztereken2014-11-12
Horváth RóbertVarga Zoltán Sándor2004-03-22 12:00:00Madárfajok és közösségek állományváltozásai és ezek természetvédelmi aspektusa az Északi-középhegységben, különösen az Aggteleki Nemzeti Park területén2004-06-04
Horváth RolandVarga Zoltán SándorSzinetár Csaba2005-02-17 12:00:00Faunistical and ecological studies on the bark-dwelling spiders (Araneae) living on Black Pine (Pinus nigra) in urban and forest habitats2005-06-04
Hüse BernadettDeák Balázs2016-10-24 11:00:00Zöldterületek szerepe a biodiverzitás fenntartásában2016-11-09
Hüse LajosSzathmáry László2003-11-05 12:00:00A Tiszántúl honfoglalás- és Árpád-kori népességének szociodemográfiája2004-06-04
Jakab TiborDévai György2005-11-11 12:00:00A Tisza-tó és a Közép-Tisza szitakötő-fajegyütteseinek (Insecta: Odonata) összehasonlító elemzése2006-06-03
Jámbrik KatalinM-Hamvas MártaBorbély György2011-11-22 14:00:00A mikrocisztin-LR és a cilindrospermopszin hatása a vízinövények növekedésére, proteáz és nukleáz enzimeik aktivitására2012-01-23
János IstvánSzathmáry László2013-06-24 14:00:00Rekonstrukciós (paleodemográfiai és elemanalitikai) vizsgálatok a Tiszántúl 10-13. századi népességein2013-09-25
Juhász KrisztinaNagy Sándor Alex2014-10-21 12:00:00Az eurázsiai vidra (Lutra lutra L., 1758) élőhelyhasználat- és táplálékösszetétel-vizsgálata hortobágyi mesterséges halastórendszerekben2014-11-12
Juhász PéterLakatos GyulaDévai György2004-03-16 12:00:00A Tisza magyarországi szakaszának szünbiológiai jellemzése a vízi makroszkopikus gerinctelenek alapján2004-06-04
Juhászné Resetár AnnaMáthé Csaba2017-09-15 10:00:00Védett Amaryllidaceae fajok szövettenyésztése és antioxidáns aktivitásuk vizsgálata2017-11-08
Kelemen AndrásTörök Péter2013-09-06 11:00:00Fitomassza szerepe a vegetációdinamikában. Természetes gyepek dinamikája, spontán szukcesszió és gyeprekonstrukció2013-11-13
Kelemenné Szilágyi EnikőLakatos GyulaPomogyi Piroska2005-09-20 12:00:00A Kiskörei-tározó makrovegetációjának dinamikája és természetvédelmi vonatkozásai2005-11-26
Kenyeres Zoltán TamásRácz István András2011-01-31 14:00:00Egyenesszárnyú (Orthoptera) fajok és együttesek a Bakonyvidéken2011-04-19
Kerepeczki ÉvaLakatos Gyula2006-10-20 12:00:00Intenzív haltermelő telepek elfolyóvizének kezelésére vizes élőhelyi rendszerekben2006-11-25
Keresztúri PéterLakatos Gyula2004-12-16 12:00:00Krómtartalmú üledék fitoremediációjának vizsgálata (1998-2001)2005-06-04
Kisfali MátéRácz István András2019-06-21 13:00:00A Catantopinae alcsalád (Orthoptera: Acrididae) fajai Magyarországon: elterjedés, taxonómia, ökológia - esettanulmányok2019-06-26
Kiss ÁdámVarga Zoltán Sándor2018-03-23 12:00:00Az eurázsiai Craniophora Snellen, 1867 fajok taxonómiája és szisztematikája (Lepidoptera, Noctuidae, Acronictinae)2018-03-28
Kiss RékaValkó Orsolya2018-09-28 11:00:00A magbank és a magvetés szerepe gyepek diverzitásának helyreállításában2018-11-07
Ködöböcz ViktorVarga Zoltán Sándor2007-11-28 11:00:00Az Északkeleti-Alföld futóbogár faunája (Coleoptera: Carabidae) és állatföldrajzi kapcsolatai2008-04-16
Kolozsvári IstvánDévai György2017-07-04 11:00:00A Tisza szitakötő-faunájának jellemzése a Tiszaújlak és Huszt közötti szakaszon2017-11-08
Koncz GáborPapp MáriaTóthmérész Béla2013-06-05 14:00:00Cseres-tölgyes erdők (Síkfőkút Project és Vár-hegy) lágyszárú növényzet és magkészlet vizsgálata2013-09-25
Kőrösi ÁdámVarga Zoltán Sándor2009-12-16 14:00:00Hangyaboglárka lepkék (Lepidoptera: Lycaenidae) térbeli populációszerkezete és élőhelyhasználata2010-01-13
Kosáros AndreaLakatos Gyula2008-04-17 11:00:00A fenttarthatóság szerepe a környezeti nevelésben2008-05-13
Kötelesné Suszter GabriellaAmbrus ÁrpádLakatos Gyula2017-10-25 10:00:00Talajok mintavételének, illetve minta-homogenizálásának mérési bizonytalanság becslése növényvédőszer-maradékok meghatározásához2017-11-08
Kotroczó ZsoltTóth János Attila2009-08-03 11:00:00Erdőtalaj szén-dioxid kibocsátása és szerves anyag dinamikája avarmanipulációs kísérletekben (Síkfőkút DIRT Project)2009-09-17
Kovács Zsófia EszterKordos László2014-10-06 12:00:00A kisemlősfauna holocén kori változásai Magyarországon – a házi patkány (Rattus rattus) megjelenése és terjedése2014-11-12
Kovácsné Orosz AnitaFekete Erzsébet2016-05-05 14:00:00A laktóz és D-galaktóz anyagcsere molekuláris mechanizmusainak vizsgálata Aspergillus nidulans gombában2016-05-11
Kővári IvettSzathmáry László2008-06-19 14:00:00Az Alföld őskori népességeinek megítélése kraniometriai elemzésük révén2008-06-27
Kováts DávidVarga Zoltán SándorHarnos Andrea2016-02-26 11:00:00Közelrokon fülemüle fajok elterjedése és állományaik jellemzése2016-05-11
Krakomperger ZsoltTóth János AttilaTóthmérész Béla2011-04-13 11:00:00Avarinput hatása a talaj elemtartalmára és a talaj enzimek aktivitására2011-04-19
Krasznai EnikőTóthmérész BélaBorics Gábor2011-05-27 11:00:00Alga közösségek tér- és időbeli változása holtágakban és vízfolyásokban2011-07-06
Kreith-Boros EnikőPócsi István2018-06-06 11:00:00Opportunista patogén élesztőgombák fenotípusos és genetikai diverzitásának vizsgálata2018-06-26
Kulcsár LászlóKaraffa Levente2019-02-25 12:00:00Az enzimatikus mutarotáció szerepe az Aspergillus nidulans fonalas gomba D-galaktóz anyagcseréjében2019-05-13
Kundrát János TamásSzilágyi Enikő2018-04-27 13:00:00Környezeti tényezők és antropogén tevékenységek hatása a felszíni vizek vízminőségére2018-05-16
Lakatos Tímea KláraTóthmérész Béla2018-02-01 11:00:00Az invazív fehér akác (Robinia pseudoacacia) és európai magfogyasztó közössége. Egy új, gazdaváltó tritrófikus rendszer2018-03-28
Láposi RékaMészáros Ilona2007-06-13 12:00:00Az UV-B sugárzás hatása a Fagus sylvatica L. és a Fraxinus excelsior L. pigmentösszetételére és fotoszintetikus aktivitására2007-11-24
László GyulaVarga Zoltán Sándor2017-03-09 12:00:00A Meganola Dyar, 1898 (Lepidoptera, Noctuoidea, Nolidae, Nolinae, Nolini) generikus komplex taxonómiai és állatföldrajzi vizsgálata a palaearktikus és orientális fajok alapján2017-05-03
László ZoltánTóthmérész Béla2007-04-12 12:00:00A Diplolepis rosae (Hymenoptera, Cynipidae) és közösségének vizsgálata2007-06-02


2020. VI. 25.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2020. július 10-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )