Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Badáczy Dorottya ZsófiaNémeth Zsolt István2015-06-11 13:00:00Korrelációs monitoring környezeti tényezők növényekre gyakorolt hatásának jellemzésére2015-06-16
Balázs PálKonkoly-Gyuró Éva2017-12-12 13:00:00Az őrségi táj változásának és karakterének elemzése2018-01-19
Barta VeronikaSátori Gabriella2015-07-01 11:30:00A zivatarok és az alsó ionoszféra közötti csatolási mechanizmusok vizsgálata2015-07-07
Benedek JuditPapp Gábor2009-05-18 10:00:00A nehézségi erőtér szintetikus modellezése2009-07-03
Bodáné Kendrovics RitaKovátsné Németh MáriaGribovszki Zoltán2012-07-04 11:00:00Vízminőség-védelem gyakorlati oktatási metodika fejlesztése a műszaki felsőoktatásban (az Aranyhegyi-patak vízminőségi vizsgálatának példáján)2012-07-05
Bódis Virág BerenikéMentes Gyula2015-03-27 11:30:00A növényzet szerepe a földcsuszamlások kialakulásában2015-06-16
Bór JózsefSátori Gabriella2011-05-17 14:00:00Villámkisülésekhez társuló felsőlégköri elektro-optikai emissziók és Schumann-rezonancia tranziensek vizsgálata2011-06-06
Christopher FenilaFekete GusztávTóth Péter2017-06-07 10:00:00Targeting histamine H4 receptors in treating allergies caused by environment2017-06-15
Drüszler ÁronVig Péter2011-06-07 14:00:00A 20. századi felszínborítás-változás meteorológiai hatásai Magyarországon2011-06-21
Elekné Fodor VeronikaPájer József2016-12-15 11:00:00Környezeti hatásvizsgálatok támogatása információs rendszerekkel2017-01-06
Eredics AttilaNémeth Zsolt István2015-06-12 10:00:00Környezeti tényezők hatása erdei fák fiziológiai állapotára2015-06-16
Füzesi IstvánHeil BálintKovács Gábor2015-02-10 09:00:00A fahamu alkalmazási lehetőségei a mezőgazdaságban2015-06-16
Gálos BorbálaMátyás Csaba2010-09-28 10:00:00Analysis of forest-climate interactions upplyng the regional climate model REMO2010-12-09
Herceg AndrásGribovszki Zoltán2017-11-30 10:30:00A növényzet vízkörforgalomra gyakorolt hatása a klímaváltozás tükrében2018-01-19
Herke ZoltánNémeth Zsolt IstvánCserny Tibor2015-12-15 10:30:00Biokatalitikus folyamatok vizsgálata a környezeti kármentesítésben2015-12-16
Hofmann EszterBidló András2017-06-09 11:00:00Mészkövön képződött talajok ásványtani vizsgálatai a Bükk-hegységben2017-06-14
Horoszné Gulyás MargitMartinovich László2012-12-20 13:00:00Térinformatikai módszerek alkalmazása a vízgazdálkodás területén2013-01-15
Horváth AdriennBidló András2016-07-07 13:00:00Városi és város környéki talajok vizsgálata Sopron és Szombathely területén2016-09-13
Horváth KatalinKovátsné Németh Mária2016-09-14 10:00:00Az Őrség természeti, tájképi és kultúrtörténeti értékeinek vizsgálata a környezeti nevelés komplexitásának tükrében, különös tekintettel a középiskolás korosztály esetében2017-01-06
Horváthné Farsang ÁgotaRétfalvi TamásBéres Csilla2017-11-24 10:00:00Kommunális szennyvíz ökotoxikológiai és kémiai analitikai vizsgálata2018-01-19
Kalicz PéterKucsara Mihály2007-09-28 13:00:00Hidrológiai folyamatok modellezése a Sopron melletti Hidegvíz-völgyben2008-06-23
Katona JánosCzimber KornélPődör Andrea2017-06-12 13:00:00Térinformatikai módszerek a birtoktervezésben2017-06-14
Katonáné Gombás KatalinBidló András2013-02-05 10:00:00Földhasználat változás vizsgálata2013-05-15
Kerekes SzilárdKirály Gergely2011-05-02 11:00:00Az Alcsíki-medence lápjainak botanikai állapotfelmérés és vegetációváltozásainak vizsgálata2011-06-06
Király AngélaBidló András2008-06-06 08:30:00Talajparaméterek és ökológiai mutatószámok összefüggéseinek vizsgálata erdei lágyszárú fajok alapján2008-06-23
Kiss ErvinDivós Ferenc2014-12-02 11:00:00Radioaktív izotópok terjedése a környezetben (Cs-137-el történő talajeróziós vizsgálati módszer)2014-12-18
Kiss JánosSzarka László2009-06-04 10:00:00Gravitációs és mágneses feldolgozások és modellezések a geokörnyezet megismerése céljából2009-07-03
Kisvárdai MelindaVityi AndreaKovátsné Németh Mária2017-12-15 11:00:00Győr-Moson-Sopron és Tolna megye hulladékgazdálkodó intézményeinek szerepe a lakosság környezettudatos magatartásában, különös tekintettel a közoktatásra2018-01-19
Kóczán-Horváth AnikóMátyás Csaba2016-05-24 13:00:00Beech adaptation to climate change according to provenance trials in Europe2016-06-20
Kollár SzilviaMárkus BélaVekerdy Zoltán2014-09-12 11:00:00Spatio-Temporal Analysis of Vegetation Habitats in Riparian Wetlands2014-12-18
Kollarics TímeaLükő IstvánPuskás Lajos2015-10-12 14:00:00A tanösvények szerepe a környezeti szemléletformálásban- tervezés, hatékonyságvizsgálat és módszertani vonatkozások2015-12-16
Koronikáné Pécsinger JuditPájer József2008-06-02 13:00:00Az útkörnyezet hatáskorlátozó szerepe természeti területeken2008-06-23
Kövér CsillaKorponai JánosBuczkó Krisztina2016-05-23 10:00:00Magashegyi tavak paleökológiai vizsgálata a Dél-Kárpátokban2016-06-20
Lemperger IstvánWesztergom Viktor2012-06-07 16:00:00Az elektromágneses impedancia-tenzor külső eredetű változásai2012-06-13
Leskó GabriellaKovátsné Németh MáriaKárász Imre2018-03-23 13:00:00Az erdei iskola környezeti attitűd formáló hatása2018-06-25
Makk Ádám NándorRétfalvi TamásHofmann Tamás2017-12-19 11:00:00Lignocellulóz rendszerek anaerob fermentációjának vizsgálata2018-01-19
Márföldi AnnaLükő István2010-06-02 13:00:00A környezeti mérések pedagógiai módszertana a környezetvédelmi szakképzésben2010-06-14
Marótiné Kiszely MártaVeress MártonGyőri Erzsébet2014-10-17 14:00:00Természetes és mesterséges szeizmikus események összehasonlító analízise2014-12-18
Mohamed Anwar Eleiche OmarMárkus Béla2011-06-02 11:00:00Network Analysis Methods for Mobile GIS2011-06-06
Móricz NorbertMátyás CsabaGribovszki Zoltán2011-04-18 15:00:00Egy erdő és parlagterület vízforgalmának összehasonlító vizsgálata2011-06-06
Nebehaj EsztellaHofmann Tamás2017-12-13 11:00:00Antioxidáns paraméterek vizsgálata Magyarországon előforduló erdei fafajok levél- és kéreg szöveteiben2018-01-19
Németh LászlóKovátsné Németh MáriaBéres Csilla2017-06-12 13:00:00A természetismeret-környezettan tanárképzés gyakorlati tantárgyainak metodikai fejlesztése a Kőszegi-hegység magyarországi területén a környezeti elemek vizsgálatán keresztül2017-06-14
Novák AttilaSzarka László2010-06-01 14:00:00Elektromágneses geofizikai leképezés tenzor-invariánsokkal: a felszínközeltől a Dunántúli mélyszerkezetig2010-06-14
Perényiné Somogyi AngélaKovátsné Németh Mária2010-12-15 11:00:00A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai2011-01-12
Petrovics IstvánBerki Imre2010-06-08 14:00:00A tájhasználat változásainak tájökológiai vonatkozásai a Keszthelyi-hegységben, az általánosítható tapasztalatok megjelenése a közép- és felsőfokú oktatásban2010-06-14
Pintér CsabaMarosvölgyi BélaKovács Gábor2016-10-13 10:00:00A Miscatnhus sinensis ’Tatai’ „energianád” fajta termesztésének és hasznosításának ökonómiai vizsgálata2017-01-06
Pintérné Nagy EditLakatos Ferenc2018-04-05 14:00:00A környezet megvilágításának hatása a fénycsapdába fogott rovarok összetételére2018-06-25
Polgár AndrásPájer József2012-06-06 11:00:00Környezeti hatásértékelés a környezetirányítási rendszerekben2012-06-13
Potyondi LászlóMarosvölgyi Béla2017-06-09 10:00:00Cukorrépa és egyéb magas szénhidráttartalmú növények energetikai hasznosítási lehetőségei2017-06-14
Rasztovits ErvinMátyás Csaba2012-05-18 11:00:00Modelling the future distribution of beech at low-elevation xeric limits - comparison of empirical and stochastic models2012-06-13
Síkhegyi FerencMentes Gyula2009-06-05 10:00:00A Somogyi- és Zalai-dombság neotektonikája,-morfostukturális vizsgálata-2009-07-03
Spaits TamásDivós Ferenc2007-10-04 15:00:00Természetes radioaktív izotópok vizsgálata az épített környezetben2007-12-06
Szabó OrsolyaHeil BálintKovács Gábor2016-10-14 13:00:00Természetes anyagokkal történő tápanyag-utánpótlás fás szárú energetikai ültetvényben2017-01-06
Szabó Piroska GabriellaRétfalvi Tamás2017-12-11 11:00:00Anaerob fermentációs folyamatok optimálása a mikroalga alkalmazhatóság továbbá a mikroelem adagolás tekintetében2018-01-19
Szandi-Varga PéterKovátsné Németh Mária2016-06-08 13:30:00Környezetattitűdök formálása az élethosszig tartó tanulásban2016-06-20
Széll AndreaSchöberl Miklós2009-03-05 10:00:00Emissziós vizsgálatok használt forgácslapra –Az égetés környezeti szempontú értékelése2009-05-11
Szokoli KittiSzalai Sándor2017-11-06 13:00:00Egyenáramú geoelektromos elrendezések kétdimenziós leképezési tulajdonságai analóg és numerikus modellezés alapján2018-01-19
Takács András AttilaMárkus Béla2008-01-16 14:00:00Térinformatikai alkalmazások a természetvédelemben2008-02-27
Tarsoly PéterBusics György2013-06-10 14:00:00A térinformatikai célú adatgyűjtés minősítése és módszertani alkalmazása a gyapjúzsákbarlangok kutatásában2013-06-27
Tildy PéterWesztergom Viktor2017-06-23 10:30:00Földrengések helyi hatásának vizsgálatához szükséges paraméterek meghatározása geofizikai módszerekkel2017-06-28
Tirászi ÁgnesKonkoly-Gyuró Éva2011-05-06 10:00:00A tájakat formáló országos és Európai Uniós politikák hatásvizsgálata2011-06-06
Vágvölgyi AndreaMarosvölgyi BélaKovács Gábor2014-04-22 13:00:00Fás szárú energetikai ültetvények helyzete Magyarországon napjainkig; üzemeltetésük, hasznosításuk alternatívái2014-06-11
Zagyvai GergelyBerki Imre2011-05-18 15:00:00Felhagyott mezőgazdasági területek fásszárú szukcessziójának vizsgálata cserháti mintaterületeken2011-06-06
Zagyvainé Kiss Katalin AnitaGribovszki ZoltánKalicz Péter2014-04-25 10:00:00Az avarintercepció vizsgálata a Soproni-hegységben2014-06-11

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )