Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
időpont szerint
 
Kémiai Tudományok Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Agócs AttilaHerczegh Pál2001-02-08 12:00:00Antibiotikum modellek előállítása szénhidrátszármazékok gyűrűzárási reakcióival2001-06-02
Ágoston Csaba GáborSóvágó Imre2001-05-07 12:00:00A peptidek amidcsoportjának fémion-koordinációját befolyásoló tényezők2001-11-17
Ágoston KárolySzurmai ZoltánKerékgyártó János2000-10-10 10:30:00Synthesis of naturally occuring oligosaccharides possessing biological activity2000-11-11
Andrási MelindaGáspár Attila2010-02-03 11:30:00Kefalosporinok vizsgálata elektroforetikus technikákkal2010-03-24
Antal BorbálaKéki Sándor2022-02-17 10:00:00Poliuretánok képződésének és késztermékeinek vizsgálata tömegspektrometriás módszerekkel2022-03-30
Antal KárolyJoó Ferenc2008-03-07 11:00:00Transzportfolyamatok élő és élettelen porózus kolloid rendszerekben2008-05-13
Antal ZsuzsaKandra Lili2001-03-07 12:00:00Szénhidrát ligandumok előállítása2001-06-02
Babinszkiné Farkas EditTóth Imre2019-10-24 10:00:00Al(III)-, Ga(III)- és Tl(III)-aminopolikarboxilátok hidroxo- és halogeno-vegyesligandumú komplexeinek egyensúlyi és kinetikai vizsgálata2019-11-13
Bajza IstvánLipták András (1935-2012)1996-09-21 12:00:00Mycrobacteriális oligoszacharidok előállítása1996-12-14
Bakai-Bereczki IlonaZsuga Miklós2009-04-21 14:00:00Új típusú szénhidrát bázisú polimerek szintézise2009-04-27
Balogh Bettina DiánaVárnagy Katalin2023-05-18 12:00:00Tau peptidfragmensek átmenetifémkomplexeinek koordinációs kémiai sajátságai2023-06-28
Bánhidi OlivérPap Lajos1998-01-23 12:00:00Kombinált elektrotermikus, üregkatódos sugár-forrás továbbfejlesztése és optimálása1998-12-12
Baranyai ZsoltBrücher Ernő2007-09-26 12:00:00Makrociklusos acetil-glicinát-származék ligandumok komplexképző sajátságai és lantanoida(III)komplexeik kinetikai viselkedése2007-11-24
Bátka DávidFarkas Etelka2007-07-11 13:00:00Pb(II) és Cd(II) nehézfémionok kölcsönhatása hidroxámsavakkal2007-11-24
Bellér GáborFábián István2016-01-29 12:00:00The oxidation of tris(phenanthroline)iron(II) and bis(terpyridine)iron(II) complexes and the corresponding ligands by peroxomonosulfate ion: kinetics and mechanism2016-03-16
Béni ÁronPosta József2008-01-08 13:00:00Mintaelőkészítési és mintabeviteli módszerek fejlesztése krómspeciációs elemzésekhez2008-04-16
Bereczki Helga FruzsinaLázár István2017-09-22 13:00:00Funkcionalizált szilika aerogélek előállítása és lehetséges alkalmazási területeik felderítése2017-11-08
Berente ZoltánGyőri Béla1999-12-21 11:00:00Bór szubsztituált amin-karboxi-boránok és származékaik előállítása és vizsgálata2000-11-11
Bihari ZsoltBuglyó Péter2017-06-30 13:00:00Hisztidintartalmú oligopeptidek és modelljeik fél- és teljes szendvics Ru(II)-komplexei: oldategyensúly és szintézis2017-08-30
Bíró LindaBuglyó Péter2013-10-25 13:00:00[(η6-arén)Ru(H2O)3]2+ fémorganikus kationok kölcsönhatása O-donor kismolekulákkal2013-11-13
Bodnár IldikóZsuga Miklós2003-02-27 12:00:00Potenciálisan biodegradábilis, politejsav bázisú polimerek szintézise és vizsgálata2003-05-24
Bodnár MagdolnaBorbély János2008-06-16 11:00:00Biopolimer alapú nanorendszerek előállítása és vizsgálata2008-06-27
Bodor Andrea GyöngyvérTóth Imre2000-12-07 12:00:00Multinuclear NMR Spectroscopy Studies of Some Aluminium Complexes in Solution2001-06-02
Bóka BeátaSóvágó Imre2003-11-27 12:00:00Tioéter- és imidazolcsoportot tartalmazó peptidek fémkomplexeinek vizsgálata2004-06-04
Bokor ÉvaSomsák László2010-10-14 13:00:00Azol-típusú heterogyűrűt tartalmazó glükózszármazékok előállítása2010-10-20
Bokotey SándorSzilágyi László2001-10-16 12:00:00Bioaktív molekulák szerkezetvizsgálata korszerű NMR módszerekkel.2001-11-17
Bolyog-Nagy EvelinKathó Ágnes2020-10-14 15:00:00Katalitikus átalakítások vízoldható Ru(II)-foszfin komplexekkel és azok heterogenizált változataival2020-11-04
Borbás AnikóLipták András (1935-2012)1997-11-10 12:00:00Dioxolán típusú difenil-metilén acetálok kialakítása és hidrogenolízise. A Mycobacterium leprae immundetemináns sejtfelszíni triszacharidjának szintézise1997-12-13
Boros IstvánJoó Ferenc2002-10-22 12:00:00C-11-izotóppal jelzett koffeinszármazékok radioszintézise a szöveti adenozinreceptor eloszlás pet-vizsgálatához2002-11-30
Botár RichárdKálmán Ferenc Krisztián2023-12-06 10:00:00Intelligens MRI kontrasztanyagok: szintézis és kémiai jellemzés2023-12-20
Botárné Forgács ViktóriaSzikra Dezső2023-11-30 11:00:00Pozitronbomló fémizotópokkal történő jelzések reakciókörülményeinek optimalizálása és folyadékkromatográfiás követése2023-12-20
Braun MihályPosta József1998-11-03 12:00:00Tavak, lápok és a környezet múltbeli állapotváltozásainak rekonstrukciója az üledék elemösszetétele alapján1998-12-12
Brezovcsik KárolySzűcs Zoltán2022-12-08 14:00:0052Mn és 155,156Tb radioizotópok ciklotronnal végzett előállítása és tisztítása, valamint kukorica palánták fenotipizálása 52Mn radioizotóppal miniPET kamera és gamma spektrométer felhasználásával2022-12-16
Bunda SzilviaJoó Ferenc2022-12-19 12:30:00Vízoldható tetrahidroszalén komplexek előállítása és egyes katalitikus sajátságaik2023-02-01
Burai LászlóBrücher Ernő1997-12-18 12:00:00Lantanida (III)-poliaza-polikarboxilát és polifoszfonát komplexek egyensúlyi és kinetikai sajátságai1998-12-12
Csabai PéterJoó Ferenc2005-06-10 12:00:00Lipidkeverékek hidrogénezése vizes közegben palládium(II)-alizarinvörös és ruténium(II)-karbén komplex katalizátorokkal2005-11-26
Csapó EditFarkas Etelka2010-04-19 10:30:00Imidazoltartalmú monohidroxámsavak oldatbeli kölcsönhatása Cu2+-, Ni2+- és Zn2+- ionokkal2010-04-27
Csávás MagdolnaLipták András (1935-2012)2003-04-03 12:00:00Arabinogalaktán-típusú oligoszacharid-sorozat szintézise2003-05-24
Csire GizellaVárnagy Katalin2017-10-10 11:00:00Fehérjék fémionkötőhelyeit modellező peptidek koordinációs és redoxi sajátságai2017-11-08
Csóka HajnalkaFarkas Etelka2001-04-24 12:00:00Néhány oxigéndonort kedvelő fémion kölcsönhatása hidroxámsavakkal és aminohidroxámsavakkal2001-06-02
Csorvási Andrea GizellaAntus SándorSztaricskai Ferenc (1934-2012)2001-03-20 11:00:00Új aminodezoxi-cukor, nukleozid- és antibiotikum-származékok előállítása2001-06-02
Csupász TiborTóth ImreTircsó Gyula2023-10-18 11:00:00Fémkomplexek mint potenciális diagnosztikai készítmények: előállítás és kémiai jellemzés2023-11-08
Csutorás CsabaBerényi Sándor1998-06-03 12:00:00Morfinándiének szintézise és metánszulfonsavas átrendeződése1998-12-12
Czakó ZoltánAntus Sándor2011-06-28 13:30:00Potenciálisan glikogén foszforiláz enzimgátló O-heterociklusok szintézise és farmakológiai vizsgálata2011-07-06
Czégéni Csilla EnikőJoó Ferenc2011-09-16 12:00:00Alkinek katalitikus hidratálása vízoldható Au(I)-N-heterociklusos karbén komplexekkel2011-10-25
Czifrák Katalin MargitSomsák László2005-01-30 12:00:00Anomer-α-aminosav tartalmú oligopeptidek előállítása2005-06-04
Czompa AndreaAntus Sándor2000-10-03 12:00:001,4-Benzodioxán- és krománszármazékok szintézise és antioxidáns hatásuk vizsgálata2000-11-11
Dávid ÁgnesVárnagy Katalin2017-10-20 14:00:00Amilinhormon fragmensek és mutánsok fémionkomplexeinek oldategyensúlyi vizsgálata2017-11-08
De SouravJoó Ferenc2021-01-19 13:00:00N-Heterocyclic carbene ligands and their Rh(I) complexes. Mechanochemical and solvent synthesis and catalytic applications2021-01-28
Deák GyörgyZsuga Miklós1997-11-07 12:00:00Polimerek szintézise kationos polimerizációval1997-12-13
Demeter FruzsinaHerczeg Mihály2021-06-25 14:00:00Potenciálisan véralvadásgátló heparin-analóg oligoszacharidok szintézise2021-07-01
Dobóné Tarai ÉvaTóth Zoltán2009-01-28 14:00:00Általános iskolai tanulók anyagszerkezettel és anyagi változásokkal kapcsolatos fogalmainak fejlődése2009-03-12
Dóka ÉvaLente Gábor2016-11-02 11:30:00A szulfátiongyök reakcióinak kísérleti vizsgálata és modellezése2016-11-09
Dombovári JánosPap Lajos2004-10-05 12:00:00Biológiai anyagok nyomelem analitikájának fejlesztése2004-11-27
Elek JánosJoó Ferenc2003-10-03 12:00:00CO2 homogénkatalitikus redukciója vizes közegben2003-11-29
Enyedy Éva AnnaFarkas Etelka2002-06-11 12:00:00Biológiailag aktív hidroxámsavak és modelljeik kölcsönhatása kétértékű fémionokkal2002-11-30
Eszenyi DánielBorbás Anikó2017-06-16 11:00:00Kéntartalmú szénhidrát-mimetikumok szintézise2017-08-30
Fáriné Turi IldikóSóvágó Imre2014-06-16 13:00:00„A prion fehérje peptidfragmenseinek fémion-szelektivitása2014-09-22
Farkas ErzsébetLipták András (1935-2012)1997-11-07 12:00:00Biomolekulák szubsztrátjainak és ligandjainak előállítása szénhidrát bázison1997-12-13
Fazekas ErikaGyémánt Gyöngyi2014-01-27 11:00:00Exo glikozid hidroláz enzimek működésének tanulmányozása2014-02-12
Fehér KrisztinaSzilágyi László2003-10-21 12:00:00Studies of carbohydrates and peptides by NMR spectroscopy and molecular modelling2003-11-29
Fehér Péter PálPurgel Mihály2019-05-06 12:00:00Nehézfém-komplexek katalitikus szerepének mechanizmus-vizsgálata DFT módszerekkel2019-05-13
Fehérné Baranyai EdinaPosta József2016-02-03 11:00:00Városi porszennyezés becslésének lehetőségei környezetanalitikai módszerekkel2016-05-11
Fekete AnikóLipták András (1935-2012)2004-01-21 12:00:00Baktériumok immunodetermináns oligoszacharidjainak szintézise2004-06-04
Fekete MariannJoó Ferenc2008-06-18 12:00:00Átmenetifémek N-herociklusos karbén komplexeinek katalitikus tulajdonságai2002008-06-27
Felföldi NóraSomsák László2010-02-05 11:00:00A glikogén foszforiláz új glükózanalóg inhibitorainak előállítása2010-03-24
Fizil ÁdámBatta Gyula2019-06-14 10:00:00A Penicillium antifungális fehérje szerkezetének, dinamikájának, hőmérsékleti kitekeredésének és rejtett konformációinak vizsgálata2019-06-26
Fodor TamásTóth Imre2016-10-25 12:30:00Robust thallium(III) complexes with inorganic and organic multidentate ligands2016-11-09
Fodorné Furu Enikő EmeseKertész Zsófia2021-06-17 11:00:00Lakott területek aeroszol terhelésének vizsgálata mikroanalitikai módszerekkel2021-07-01
Gálné Remenyik JuditKandra Lili2007-12-05 13:00:00Oligoszacharidok előállítása kemoenzimatikus szintézissel2008-04-16
Garda ZoltánTóth ImreTircsó Gyula2019-06-24 11:00:00Nyíltláncú és makrociklusos ligandumok Mn(II)-komplexei mint lehetséges MRI kontrasztanyagok2019-06-26
Gáspár AttilaPosta József1997-07-03 12:00:00On-line elválasztási/dúsítási eljárások kidolgozása és a mintabeviteli módszerek optimálása Cr(III) és Cr(VI) atomspektrometriás meghatározásához1997-12-13
Gombos RékaJoó Ferenc2019-10-21 12:00:00Telítetlen aldehidek és lipidek hidrogénezése vízoldható átmenetifém komplex katalizátorokkal2019-11-13
Grenács Ágnes JuditSóvágó Imre2015-10-09 13:00:00Az amiloid-β peptid származékainak komplexképződési folyamatai a réz(II)-, nikkel (II)- és cink(II)ionokkal2015-11-11
Gulácsi KatalinAntus Sándor2004-06-16 12:00:00Potenciálisan farmakológiailag aktív O-heterociklusok szintézise2004-11-27
Gulyás LajosZsuga Miklós2001-09-07 12:00:00A monoklór-ecetsav ammonolízisének kísérleti üzemi megvalósítása kaszkádreaktorban2001-11-17
Gyémánt GyöngyiKandra Lili2002-03-01 12:00:00Folyadékkromatográfia alkalmazása szénhidrát-kémiai és szénhidrát-biokémiai kutatásokban2002-06-08
Gyóllai ViktorSomsák László2003-04-17 12:00:00Investigation of reactions involving destabilized glycosylium intermediates2003-05-24
Gyuricza BarbaraFekete Anikó2023-06-06 13:30:0068Ga-jelzett laktózamin tartalmú radiofarmakonok szintézise és biológiai vizsgálata2023-06-28
Hadady ZsuzsaSomsák László2007-09-21 12:00:00Szintetikus vizsgálatok glikogén foszforiláz inhibitorok szerkezet-hatás összefüggéseinek felderítésére2007-11-24
Hajdu CsongorMicskei Károly2005-03-02 12:00:00Enantioszelektív szintézisek króm(II) aminosavkomplexeivel2005-06-04
Hajduné Komlósi Andrea ÉvaBazsa GyörgyNagy István2000-10-09 12:00:00Konvekciómentes és konvektív kémiai hullámok vizsgálata2000-11-11
Hajkó JánosLipták András (1935-2012)1997-11-06 12:00:00Szénhidrát-acetálok szintézise és hidrogenolízise1997-12-13
Hamidli NarminGáspár Attila2023-06-30 10:00:00Intact protein analysis using capillary zone electrophoresis-mass spectrometry in different capillaries2023-08-30
Hámori CsabaGyémánt Gyöngyi2023-04-14 13:00:00A burgonyabogár eredetű α-amiláz aktív centrum szerkezetének és transzfer aktivitásának tanulmányozása2023-05-10
Hashimov MahirKéki Sándor2022-06-10 15:00:00Mass-Remainder Analysis (MARA) in the characterization of polymers and epoxidized oils2022-08-17
Herczeg MihályLipták András (1935-2012)2011-07-13 11:00:00Az antirombotikus hatású idraparinux pentaszacharid új szintézise és szulfonsav tartalmú analogonjainak előállítása2011-09-13
Herman PetraFábián István2021-10-25 11:00:00Nehézfémek felhalmozódásának modellezése vízi ökológiai rendszerekben, szelektív szorbensek fejlesztése fémionok megkötésére2021-11-11
Homolya LeventeJuhász László2022-10-27 13:30:001-C-szubsztituált glikálok reaktivitásának vizsgálata: halogén addíció és Ferrier átrendeződés2022-11-09
Hornyák MiklósSztaricskai Ferenc (1934-2012)2001-07-11 11:00:00Antibiotikumok aminodezoxi komponenseinek előállítása és szintetikus alkalmazása2001-11-17
Horváth DávidTircsó GyulaBaranyai Zsolt2024-04-12 11:00:00Investigation of the physicochemical properties of Bi(III)-complexes formed with triaza and tetraaza ligands for the purpose of developing radiopharmaceuticals2024-05-08
Horváth HenriettaJoó Ferenc2009-05-22 13:00:00Ru(II) és Rh(I) foszfin komplexek katalitikus alkalmazásai folyadék-folyadék és szilárd folyadék rendszerekben2009-06-30
Horváth HenriettaKathó Ágnes2006-04-19 12:00:00Új,vízoldható Ru(II)-foszfin komplexek előállítása és katalitikus alkalmazása2006-12-12
Horváthné Csajbók ÉvaBányai István2005-02-21 12:00:00Orvosi képalkotásban használt vegyületek szerkezetének és dinamikájának vizsgálata2005-06-04
Hotváthné Kiss TündeKiss László2002-12-19 12:00:00Aspergillus carbonarius-ból izolált extracelluláris β-D-xilozidáz működési mechanizmusának vizsgálata2003-05-24
Hudákné Debreczeni NóraBorbás Anikó2022-11-04 11:00:00Morfolingyűrűs nukleozid analógok szintézise2022-11-09
Illyés Tünde-ZitaSzilágyi László2004-06-25 12:00:00A glikozidos-kötés kiterjesztése: diszulfid- és -szulfénamid típusú glikozidok szintézise és szerkezetvizsgálata2004-11-27
Iványi TimeaLázár István2006-06-15 12:00:00Potenciálisan biológiailag aktív makrociklusok szintézise, analitikai alkalmazásuk és koordinációs kémiai tulajdonságuk vizsgálata2006-11-25
Jäger SzilviaKiss László2003-10-22 12:00:00Aspergillus carbonárius-ból izolált extracelluláris β-D-glükozidáz működési mechanizmusának vizsgálata2003-11-29
Jakab ZsoltLipták András (1935-2012)2010-09-27 11:00:00„Szulfonsav tartalmú sLea mimetikumok előállítása. Szénhidrátok dioxán és dioxolán típusú antracenilmetilén acetáljainak vizsgálata2010-10-20


2024. IV. 17.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2024. június 14-én, pénteken 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )