Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Földtudományok Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Babka BeátaSzabó Szilárd2013-10-30 11:00:00A Felső-Tisza és holtmedreinek komplex környezetanalitikai vizsgálata2013-11-13
Balázs BoglárkaLóki József2015-10-28 13:00:00Belvíz-veszélyeztetettség vizsgálata alföldi mintaterületeken2015-11-11
Baros ZoltánTar Károly2012-11-16 13:00:00A városi zaj környezeti és társadalmi hatásainak vizsgálata Debrecen városában2013-02-14
Bartók BlankaTar KárolyMika János2013-10-03 11:30:00A globálsugárzás változásai Európában2013-11-13
Buday TamásKozák Miklós2015-10-30 12:00:00A felső kéregbeli hőterjedés modellezése és alkalmazási lehetőségei Kelet-Magyarországon2015-11-11
Buró BotondLóki József2016-04-20 11:00:00Recens és szubrecens felszínformáló folyamatok vizsgálata nyírségi mintaterületeken2016-05-11
Csáky ImreKalmár Ferenc2015-06-29 13:00:00Épületek nyári hőtermelésének energetikai vizsgálata2015-09-16
Csámer ÁrpádKozák Miklós2008-05-21 11:00:00Az ÉK-i Bükk előtér neogén intermedier képződményeinek petrológiai és vulkanológiai vizsgálata2008-06-27
Csomós GyörgySüli-Zakar István2009-06-17 14:00:00A megyei jogú városok súlyának meghatározása és a regionális centrumok azonosítása Magyarország településhálózatában2009-06-30
Demeter GáborLóki József2008-05-19 11:00:00Morfometriai és litológiai tényezők kapcsolatának kvantitatív vizsgálata a Bükkben és északi előterén2008-06-27
Farkas Anna KrisztinaKozák Miklós2014-05-29 13:00:00A vatyai bronzkori kultúra kőeszközeinek archeometriai vizsgálata2014-09-22
Fazakas CsabaKerényi Attila2013-03-14 12:00:00A talajerózió és a suvadás közötti kapcsolatok vizsgálata térképezési módszerekkel a Nyárádmagyarósi-medence mintaterületein2013-05-08
Fodor GyulaSüli-Zakar István2010-04-22 11:00:00A humánerőforrás-fejlesztés helyzete Kárpátalján interetnikus megközelítésben2010-04-27
Forgács ZoltánRózsa Péter2014-04-15 13:00:00Szekvenciasztratigráfiai és szerkezeti vizsgálatok a Máza-Dél - Váralja-Dél-i feketekőszén kutatási területen kitekintéssel a Kelet-Mecsek egyéb területeire2014-05-14
Gönczy SándorDobosi Gábor2014-09-18 11:00:00A Szinyák-hegység (Kárpátalja) miocén vulkanizmusa, földtani és vulkanológiai környezete2014-09-22
György (Orbán) OttiliaSüli-Zakar István2010-04-20 11:00:00A terület és településfejlesztés legfontosabb feladatai a Csíki-medencében2010-04-27
Halasi-Kovácsné Benkhard Borbála RitaMartonné Erdős Katalin2019-01-24 11:00:00Látogatómonitoring és látogatómenedzsment-vizsgálatok a Központi-Börzsöny területén2019-05-13
Homoki ErikaTeperics Károly2016-07-06 12:00:00Földrajzi ismeretek és készségek kapcsolata a hétköznapi élettel különböző társadalmi csoportok vizsgálata alapján2016-11-09
Huszti ZsoltKozma Gábor2008-06-26 12:30:00Az állami infrastruktúra-beruházások háttere és hatásai egy mintaterületen – Dunaújvárosban és környékén2008-09-25
Incze JózsefNovák Tibor2017-10-20 10:00:00A hagyományos tájhasználathoz kapcsolódó antropogén geomorfológiai folyamatok vizsgálata Tokaj-Hegyalja területén2017-11-08
Kajati GyörgySüli-Zakar István2008-04-11 10:00:00A magyar villamosenergia-ipar posztszocialista átalakulása2008-05-13
Kalmár Tünde KláraZöld András2013-09-10 14:00:00Alacsony exergiaigényű fűtési-szellőzési rendszerek hőérzeti vizsgálata változó üzemállapotok során2013-11-13
Kecskésné Völgyi ÁgnesSüli-Zakar István2012-06-12 13:30:00A városi közforgalmú közlekedés kialakulása és jelenlegi helyzete a debreceni közösségi közlekedés példáján2012-07-11
Kelemen ÉvaRózsa Péter2011-10-26 11:45:00Dél-Alföldi Árpád- és késő középkori egyházak építőanyagának összehasonlító archeometriai viszgálata2012-01-23
Kerekes AttilaZöld András2018-01-31 13:00:00Előtétablakok energetikai értékelése2018-03-28
Kircsi AndreaTar Károly2008-04-22 11:00:00A szélenergia hasznosítás klimatológiai vonatkozásai2008-05-13
Koleszár PéterKozák Miklós2016-04-22 12:00:00Az ózdi kohászat anyagforgalmának környezetföldtani és geokémiai vetületei2016-05-11
Koncz GáborKozma Gábor2010-04-16 10:30:00A szolgáltató szektor és a városhálózat kapcsolatának vizsgálata az Észak-alföldi régióban2010-04-27
Kovács András DonátKerényi Attila2008-12-18 11:00:00A környezeti tudatosság fogalomköre és vizsgálata alföldi példákon2009-01-28
Kozma KatalinSzabó József2016-01-14 11:00:00A csapadék, a vízjárás és a mederfejlődés összefüggései a Hernád mentén, különös tekintettel az Alsódobsza—Gesztely közötti szakaszra2016-01-27
Kristóf AndreaKozma Gábor2018-12-04 13:00:00A szuburbanizáció társadalmi-gazdasági hatásai és következményei a miskolci agglomerációban2019-01-30
Kulcsár BalázsRadics Zsolt2012-10-18 11:00:00A geotermikus energia hasznosítási lehetőségei az Észak-alföldi régió agrárgazdaságában2012-10-29
László ElemérSzegedi Sándor2017-10-25 12:00:00A városi hősziget-intenzitás jellemzése, statisztikus modellezése Debrecen és Beregszász példáján2017-11-08
Lázár IstvánTar Károly2015-12-04 11:00:00Székelyföld szélklímájának statisztikai vizsgálata2016-01-27
Lenkey GáborSüli-Zakar István2016-06-28 11:30:00A Sátoraljaújhelyi járás településeinek társadalmi-gazdasági és turisztikai sajátosságai a vidékfejlesztés szemszögéből2016-09-21
Mátyás SzabolcsSüli-Zakar István2011-10-20 11:00:00A Debreceni Rendőrkapitányság kriminálgeográfiai elemzése2011-10-25
McIntosh Richard WilliamKozák Miklós2014-10-30 11:00:00A Bükkium morfotektonikája2014-11-12
Megyeriné Runyó AnnaKerényi Attila2012-10-24 11:00:00A környezettudatosság fejlesztésének tényezői és jelenlegi szintje egy hazai középváros (Vác) példáján2012-10-29
Mihályi KrisztiánSzabó JózsefGucsik Arnold2014-03-03 10:00:00A földi meteoritkráterek eloszlási, geomorfológiai és hidrogeográfiai jellemzői2014-05-14
Molnár D. IstvánSüli-Zakar István2013-10-09 11:00:00A hatalomváltás hatása Kárpátalja népességszámának alakulására 1869-től napjainkig2013-11-13
Molnár ErnőSüli-Zakar István2008-04-14 11:30:00Megújulás vagy csendes vegetálás? Az észak-alföldi kisvárosok feldolgozóipara az ezredfordulón2008-05-13
Nagy RichárdKerényi AttilaBálo Borbála2014-02-26 14:00:00Talajtani tényezők ’terroir’-okra gyakorolt hatásainak vizsgálata az egri borvidéken2014-05-14
Négyesi GáborLóki József2010-01-29 11:00:00Szélerózió-veszélyeztetettséget befolyásoló tényezők vizsgálata alföldi mintaterületeken2010-03-24
Pásztor István ZoltánTeperics Károly2013-06-17 11:00:00Társadalomföldrajzi vizsgálatok az északkelet-magyarországi cigányság körében (létszámváltozások, önkormányzatiság, kisebbségi választások)2013-09-25
Pénzes JánosSüli-Zakar István2010-05-17 13:00:00Az Észak-alföldi régió periférikus térségeinek tagoló tényezői a rendszerváltás után, különös tekintettel a területi jövedelemegyenlőtlenségekre2010-07-02
Püspöki ZoltánKozák Miklós2003-01-28 12:00:00A Tardonai-dombság miocén medencefejlődése az üledékes szekvenciák fácies- és rétegtani adatainak tükrében2003-02-19
Ruszkai Csaba GyulaKozma Gábor2014-12-19 12:00:00A LEADER program jelentősége a régiófejlesztésben2015-02-02
Sebestyén EtelkaEkéné Zamárdi Ilona2009-09-24 10:00:00Az Észak-alföldi régió három különböző fejlettségű kistérségének „kiugrási lehetőségei” 2007-2013 között2009-11-04
Sütő LászlóSzabó József2007-10-11 11:00:00A szénbányászat területhasználatra és geomorfológiára gyakorolt hatásainak vizsgálata a Kelet-Borsodi-szénmedencében2007-11-24
Szabó GergelyLóki József2006-10-11 12:00:00Kartográfiai és térinformatikai módszerek pontosságának földrajzi szempontú vizsgálata2006-11-25
Szabó György EmődKerényi Attila1999-06-29 12:00:00Talajok és növények nehézfémtartalmának földrajzi vizsgálata egy bükkaljai mintaterületen1999-11-11
Szabó SzilárdKerényi Attila2004-04-28 12:00:00Néhány talajtulajdonság tájvédelmi szempontú értékelése2004-06-04
Szegedi SándorCsorba Péter1999-12-02 12:00:00Közlekedési eredetű nehézfémek Debrecen talajaiban és növényzetében, ennek talajtani és városökológiai összefüggései2000-11-11
Szepesi JánosKozák Miklós2009-06-30 11:00:00A savanyú vulkanizmus fáciestani vizsgálata ÉK-Magyarországon2009-09-17
Szépvölgyi ÁkosSüli-Zakar István2007-12-21 11:00:00Az információs társadalom térszerkezetet alakító hatásai2008-04-16
Szilágyi FerencSüli-Zakar István2009-06-11 11:00:00A Partium közigazgatási földrajza2009-06-30
Szodrai FerencLakatos Ákos2018-01-16 10:30:00Épületenergetikai elemzések az épülethatároló szerkezet környezet okozta változásai alapján2018-01-31
Talamon AttilaCsoknyai Tamás2015-04-10 11:00:00Alacsony energiafelhasználású épületek lehetőségei Magyarországon2015-05-13
Toca Constantin VasileSüli-Zakar István2012-10-16 11:00:00Romanian-Hungarian cross-border cooperation at various territorial levels, with a particular study of the Debrecen-Oradea Eurometropolis (EGTC)2012-10-29
Tőkés TiborSüli-Zakar István2013-12-20 11:00:00A francia és a magyar területfejlesztés összehasonlító vizsgálata – Területfejlesztés és regionalizáció Franciaország és Magyarország példáján2014-02-12
Tömöri MihálySüli-Zakar István2011-10-18 13:00:00A határon átívelő kiskereskedelem tereinek társadalomföldrajzi vizsgálata Debrecenben és Nagyváradon2011-10-25
Tóth AntalSüli-Zakar István2008-02-28 11:00:00A bűnözés térbeli aspektusainak szociálgeográfiai vizsgálata Hajdú-Bihar megyében2008-05-13
Tóth József BarnabásSzegedi Sándor2017-12-22 12:00:00Fitomassza hőenergetikai felhasználásának komplex elemzése Ibrány településen2018-01-31
Tóth TamásEkéné Zamárdi Ilona2013-06-11 11:30:00A megújuló energiaforrások társadalmi háttérvizsgálata a Hernád-völgy településein, különös tekintettel a dendromassza-alapú közösség hőenergia-termelésre2013-09-25
Túri Zoltán KrisztiánCsorba Péter2015-05-11 11:00:00A tájszerkezet geoinformatikai módszereinek elemzése alföldi mintaterületeken2015-05-13
Türk GáborSzabó Szilárd2016-11-04 11:00:00Vízminőség vizsgálat a Lónyay-főcsatornán és a Tisza Tiszabercel-Tokaj közötti szakaszán2016-11-09
Utasi ZoltánSzabó József2010-12-20 11:00:00Fejlődéstörténeti rekonstrukció és geomorfológiai értékek a Felső-Tarna- és a Felső-Gortva-vidéken2011-02-01
Varga ZsoltLóki József2016-04-21 11:00:00Különböző felbontású légi- és űrfelvételek pontosságvizsgálata geodéziai referencia mérések alapján2016-05-11
Várhelyi TamásSüli-Zakar István2008-04-22 13:00:00Az információs társadalom területfejlesztére gyakorolt hatásai, különös tekintettel az észak-alföldi régióra2008-05-13
Vass RóbertSzabó JózsefLóki József2014-07-03 11:00:00Ártérfejlődési vizsgálatok felső-tiszai mintaterületeken2014-09-22
Vasvári MáriaMartonné Erdős KatalinDávid Lóránt Dénes2016-10-27 11:00:00Az Európai Unió által támogatott turisztikai fejlesztések és hatásaiknak vizsgálata alföldi mintaterületeken2016-11-09
Verbai ZoltánKalmár Ferenc2016-10-26 13:00:00Épületek fűtési energiaigényének vizsgálata2016-11-09
Vintse TimeoSzabó György2014-06-26 11:30:00Környezetföldrajzi vizsgálatok Beregszászban2014-09-22

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )