Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
időpont szerint
 
Fizikai Tudományok Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Ábrók LeventeRicz SándorOrbán Andrea2022-09-09 14:00:00Nagy energia- és szögfelbontású elektronspektroszkópiai vizsgálatok fotonok és töltött részecskék atomokkal és molekulákkal való ütközésének megfigyelésére2022-10-05
Atawneh Saed Jumah AliTőkési Károly2022-06-23 15:30:00Modelling of atomic processes in fusion plasma2022-08-17
Badankó PéterVibók Ágnes2020-10-21 11:00:00Light - induced non - adiabatic processes in diatomic systems2020-11-04
Báder AttilaPálinkás JózsefSarkadi László1997-05-22 10:30:00A végállapoti kölcsönhatás kísérleti vizsgálata ion-atom és ion-szilárdtest ütközésekben1997-11-29
Balogh ZoltánBeke Dezső2009-04-27 10:30:00Diffúziós aszimmetria hatásai nanoskálán2009-06-30
Batool AttiaKun Ferenc2023-03-24 12:30:00Fiber Bundle modelling of failure phenomena
Bende AttilaVibók Ágnes2004-10-13 00:00:00Molekulák elektronszerkezetének, erőállandóinak és rezgési frekvenciáinak vizsgálata elméleti módszerekkel2004-10-28
Bene ErikaNagy Ágnes2004-02-03 12:00:00Electron Density and Correlation Energy in Density Functional Theory2004-03-10
Béni Noémi TeklaBencze György2020-03-11 14:30:00Calibration, validation and operation of the CMS barrel muon position monitoring system2020-03-27
Bereczky Réka JuditTőkési Károly2012-09-27 10:00:00Transmission of charged particles through a single glass microcapillary2012-10-29
Bolgár MelindaDaróczi Lajos2018-10-17 11:00:00Zajmérések fázisátalakulás közben NiFeGaCo alakmemória ötvözetben2018-11-07
Borbélyné Bacsó ViktóriaNándori István2019-01-24 11:30:00Fázisátalakulások vizsgálata Renormálási Csoport módszerrel2019-03-27
Bükki-Deme AndrásSzabó István2011-05-23 11:00:00Impulzus alapú Barkhausen-zaj vizsgálat szerkezeti acélokon2011-07-06
Csarnovics IstvánKökényesi Sándor2014-04-11 11:00:00Stimulált térfogat változások vizsgálata amorf kalkogenid rétegekben és nanostruktúrákban2014-05-14
Csedreki LászlóKiss Árpád Zoltán2015-04-30 14:30:00Magreakció hatáskeresztmetszetek meghatározása és felhasználásuk deuteronindukált reakciók analitikai alkalmazásában2015-05-13
Csige LórántKrasznahorkay Attila2009-11-30 14:00:00Egzotikus atommagok kísérleti vizsgálata2010-01-13
Danku ZsuzsaKun Ferenc2017-09-13 11:00:00Rendezetlen anyagok törése2017-11-08
Dienes BeatrixTrócsányi Zoltán2002-01-01 00:00:00A kvantum-színdinamika színtényezôinek és csatolásának egyideju mérése a LEP OPAL detektorával2002-02-04
Dienes Beatrix ÉvaTrócsányi ZoltánPálinkás József2002-01-04 12:00:00A kvantum-színdinamika színtényezőinek és csatolásának egyidejű mérése a LEP OPAL detektorával2002-02-04
Dobos ErikBorbélyné Kiss Ildikó2011-11-29 11:00:00Légköri aeroszol elemösszetételének vizsgálata és egészségkárosító hatásának modellezése a továbbfejlesztett Sztochasztikus Tüdőmodellel2012-01-23
Egri Sándor JózsefKövér László2007-12-20 11:00:00Ni és Ge felületi rétegekből keltett K-Auger spektrumok elemzése2008-04-16
Emad Nady Saad AhmedHuszánk Róbert2022-06-10 11:00:00Investigation of physical and chemical effects of ion irradiation on different materials and their possible application (Functionalization of microfluidic devices by microstructures created with proton beam lithography)2022-08-17
Eszenyi GergelyBeke Dezső2015-06-09 14:00:00Barkhausen-zaj vizsgálata FINEMET-típusú szalagokban2015-09-16
Fam Shenouda Shanda ShenoudaBeke Dezső2015-10-07 11:00:00Nanoscale investigation of diffusion and solid state reactions of Ni/Si and Ag/Au thin film systems2015-11-11
Farkas JánosFülöp Zsolt2011-08-29 15:15:00Investigations of nuclear decay half-lives relevant to nuclear astrophysics2011-09-13
Fenyvesi EditTrócsányi ZoltánMolnár József2021-11-04 13:00:00Interferometrikus gravitációshullám-detektorok infrahangzajhátterének vizsgálata2021-11-11
Gajdics Bence DánielErdélyi ZoltánZapolsky Helena2021-12-17 10:00:00Phase separation in nanomaterials – development of models and simulation techniques2022-01-26
Glodán GyörgyiCserháti Csaba2013-12-13 13:00:00Szilárdtestreakciók nanoskálán2014-02-14
Győrfi TamásRaics Péter2011-06-24 09:00:00Atommagfizika az oktatásban - Környezeti radioaktivitás vizsgálata és szemléltetése2011-07-06
Hajdu PéterBiri SándorKökényesi Sándor2022-06-24 11:00:00Anyagok felületének funkcionalizálása ionimplantációval és bevonatolással2022-06-29
Halász ZoltánKun Ferenc2013-01-11 12:00:00Rendezetlen anyagok törése és károsodása2013-02-14
Hammersberg-Ganczstuckhné Rácz JuditNándori István2017-10-27 14:00:00Mágneses nanorészecske hipertermia2017-11-08
Hassan Mohamed FayezDombrádi ZsoltFényes Tibor1997-09-16 11:00:00Gamma-Spectroscopic Study of Selected Problems in Odd-Odd Sb and I Nuclei1997-09-29
Herczku PéterSulik Béla2019-02-15 12:00:00Ionbombázással keltett és iondetektálással vizsgált folyamatok: a többszörös ionizációtól az önszervező ionterelési mechanizmusig2019-03-27
Horváth ÁrpádTrócsányi Zoltán2013-07-01 11:00:00Új fizikai ismeretek bevezetése az oktatásba2013-09-25
Iszály ZsófiaNándori István2022-06-14 14:00:00Szuperlokalizált mágneses lázterápia2022-06-29
Iván IstvánKökényesi Sándor2007-11-19 11:00:00Foto- és ionindukált változások amorf kalkogenid rétegekben2008-04-16
Jánosfalvi ZsuzsaNagy Ágnes2006-09-15 11:00:00Cusp-conditions for the energy densities2006-11-25
Janovics RóbertMolnár MihálySvingor Éva2016-03-31 13:00:00Radiokarbon alapú módszerek fejlesztése és alkalmazásaik nukleáris környezetellenőrzéshez2016-05-11
Juhász BertalanHorváth Dezső2004-09-22 12:00:00Effect of foreign molecules on the lifetime of antiprotonic helium atoms2004-10-28
Juhász LauraCserháti Csaba2021-05-03 13:00:00Atommozgási folyamatok vizsgálata 2 és 3 dimenziós fém-oxid szerkezetekben2021-05-20
Kádár ViktóriaKun Ferenc2022-06-28 12:00:00A rendezetlenség mennyiségének hatása törési folyamatok statisztikus és dinamikai jellemzőire2022-08-17
Karancsi JánosTrócsányi ZoltánVeszprémi Viktor2019-07-08 12:00:00Search for particles beyond the Standard Model with the CMS detector2019-09-25
Kardos ÁdámTrócsányi Zoltán2012-11-21 12:00:00Top predictions at high precision for the LHC2013-02-14
Kenéz LajosPálinkás JózsefBiri Sándor2003-06-02 11:00:00Plazmafizikai Kutatások Elektron Ciklotron Rezonancia Ionforráson2003-11-29
Király BeátaCsikai Gyula2004-04-13 11:00:00Kiterjedt közegek analitikai vizsgálata neutronokkal2004-06-04
Kiss Gábor GyulaSomorjai Endre2008-10-29 11:00:00Proton induced reactions and the astrophysical p process2008-11-03
Kiss MiklósTrócsányi Zoltán2012-10-29 13:00:00A vason túli elemek keletkezése a csillagokban, nukleoszintézis neutronbefogással2013-02-14
Kovács EndreGulácsi Zsolt2006-04-12 11:00:00Exact solutions for strongly correlated electron systems2006-11-25
Kovács JózsefSailer Kornél2018-03-26 11:00:00A funkcionális renormálási csoport néhány alkalmazása a kvantumelméletben2018-03-28
Kovács Réka LillaErdélyi Zoltán2022-03-09 10:00:00Vékonyrétegek pára- és gázáteresztésének vizsgálata2022-03-30
Kovács SándorSulik Béla2017-12-01 14:00:00Molekulák ionbombázással kiváltott ionizációja és szétesése2018-01-31
Krasznahorkay AttilaHorváth Dezső2009-04-03 11:00:00QCD hatáskeresztmetszet mérések az OPAL és ATLAS detektorokkal2009-04-27
Kucska Nóra PetraGulácsi Zsolt2022-12-05 11:00:00The effects of spin-orbit coupling on many-body quantum systems2022-12-16
Kuti IstvánKunné Sohler DorottyaTimár János2015-04-01 13:00:00Atommagok királis forgásának vizsgálata az A≈130 és az A≈100 magtartományokban2015-05-13
Lakatos ÁkosLanger Gábor2011-04-29 12:30:00Diffúzió és diffúzió kontrollált jelenségek vizsgálata fém/félvezető nanorétegekben SNMS technikával2011-07-06
Lévai GézaCseh József1995-03-27 11:00:00Kvantummechanikai potenciál problémák vizsgálata a szuperszimmetrikus kvantummechanika és a csoportelmélet módszereivel1995-10-09
Lovics Riku AttilaVad Kálmán2016-01-22 14:00:00Vékonyréteg-napelem rétegszerkezetek vizsgálata2016-01-27
Major IstvánMolnár Mihály2017-10-20 13:30:00Izotópanalitikai módszerek fejlesztése és alkalmazása a légköri fosszilis szénszennyezés vizsgálatára2017-11-08
Makovec AlajosMolnár József2017-10-25 11:00:00Új típusú száloptikai érékelők fejlesztése és alkalmazása a nagyenergiás fizikában2017-11-08
Márián István GáborNándori István2021-05-05 11:30:00Optimization and Applications of the Functional Renormalization Group2021-05-20
Mohareb Nora Samy SdkyBeke Dezső2021-10-20 10:00:00Investigation of noisy character of phase transformations in ferromagnetic shape memory materials2021-11-11
Molnár SándorKökényesi Sándor2020-10-06 13:00:00Radiation- and Thermally Stimulated Changes in Amorphous Chalcogenide Layers and Nanocomposites2020-11-04
Nagy FerencMolnár József2017-06-21 11:00:00A szilícium alapú fotoelektron-sokszorozó korrelált zajainak analízise és letörési feszültségeloszlásának mérése, modellezése2017-08-30
Nagy GyulaRajta István2019-10-24 11:00:00Mikrofókuszált protonnyaláb terelése szigetelő kapillárissal2019-11-13
Nagy SándorSailer Kornél2005-03-31 11:00:00Periodic Ground State in QED1+12005-06-04
Novák MihályKövér László2008-11-18 13:00:00Szilárdtestek felületi rétegeiben zajló elektrontranszport folyamatok modellezése2008-12-01
Orbán Andrea GabriellaSulik Béla2004-05-13 11:00:00Többelektronos és többlépcsős folyamatok ion-atom ütközésekben2004-11-27
Pájerné Sóki ErzsébetCsige István2021-03-10 10:00:00A radon tér- és időbeli változása okainak meghatározása magyarországi és erdélyi mofetták légterében2021-03-31
Pál GergőKun Ferenc2017-11-23 14:00:00Fragmentációs folyamatok vizsgálata diszkrét elem módszerrel2018-01-31
Papp AttilaCsikai Gyula2018-05-04 11:00:00A neutronreflexió felhasználása tiltott anyagok kimutatására2018-05-16
Papp LászlóSvingor ÉvaPalcsu László2019-03-01 11:00:00Karbonátok folyadékzárványaiban oldott nemesgázok paleoklimatológiai alkalmazhatóságának vizsgálata2019-05-13
Parditka BenceErdélyi Zoltán2013-12-18 10:00:00INVESTIGATION OF DIFFUSION AND SOLID STATE REACTIONS ON THE NANOSCALE IN SILICON BASED SYSTEMS OF HIGH INDUSTRIAL POTENTIAL: EXPERIMENTS AND SIMULATIONS2014-11-12
Péli ZoltánSailer Kornél2019-03-28 14:00:00Functional renormalization group for ordinary and ghost O(N) models, with higher order gradient term2019-05-13
Rácz Richárd PéterBiri Sándor2013-11-28 14:00:00Plazmadiagnosztikai vizsgálatok, ionnyaláb- és műszaki fejlesztések az ATOMKI elektron-ciklotronrezonanciás (ECR) ionforrásán2014-02-14
Ricsóka TíciaKövér Ákos2007-10-04 11:00:00Magasabb rendő folyamatok foton- és töltött részecske-atom ütközésekben2007-11-24
Riczu GáborCseh József2021-10-05 12:00:00Magspektrumok héjszerű, kollektív és fürtösödő sajátosságai2021-11-11
Rozsályi Emese TündeVibók ÁgnesHalász Gábor József2012-09-19 15:00:00Theoretical study of charge transfer in ion-molecule collisions2012-10-29
Sipos AttilaMolnár József2013-10-10 11:00:00Félvezető és szcintillációs detektorok alkalmazása részecskefizikai kísérletekben2013-11-13
Soha MártonVad KálmánSzabó István2021-12-07 10:00:00Napelemkészítésre alkalmazott Si hordozók ppb szintű felületi szennyeződésének vizsgálata2022-01-26
Sohler DorottyaDombrádi ZsoltFényes Tibor1997-10-17 11:00:00Nuclear structure studies in the Ge-As region1997-11-29
Steib Imola PálmaNagy Sándor2021-01-18 10:00:00Renormálás valós időben2021-01-28
Stuhl LászlóKrasznahorkay Attila2014-03-05 13:00:00Az atommagok kollektív dipólus állapotainak kísérleti vizsgálata2014-05-14
Szabó Csilla IbolyaTakács Endre2006-02-21 11:00:00X-Ray Diagnostics of Highly Charged Ion Plasmas2006-06-03
Szegedi Tibor NorbertKiss Gábor Gyula2022-01-18 13:00:00Nehéz elemek szintéziséhez kapcsolódó magreakciók vizsgálata aktivációs technikával2022-03-30
Szilasi Szabolcs ZoltánRajta IstvánKiss Árpád Zoltán2012-09-25 11:00:00Protonnyaláb okozta fizikai és kémiai változások vizsgálata polimerekben és alkalmazásaik a protonnyalábos mikromegmunkálásban2012-10-29
Szillási ZotánRaics Péter2008-04-24 11:00:00Kisérleti eszközök fejlesztése a nagyenergiájú fizika számára2008-05-13
Szoboszlai ZoltánKertész ZsófiaKiss Árpád Zoltán2014-04-25 12:00:00Kül- és beltéri aeroszol jellemzése nukleáris mikroanalitikai módszerekkel2014-05-14
Szőr ZoltánTrócsányi Zoltán2017-10-20 11:00:00Higher-order radiative corrections for jet production in QCD perturbation theory2017-11-08
Szücs TamásFülöp Zsolt2012-06-19 16:00:00Methods to measure low cross sections for nuclear astrophysics2012-07-11
Takáts ViktorKökényesi Sándor2012-05-22 11:00:00Photon and electron induced transformations and pattern formation in amorphous chalcogenide nano-layers2012-07-11
Tarek Yousif ElrassasiBeke Dezső2012-10-11 12:00:00Elastic and dissipative energies in phase transformations of Cu-based shape memory alloys2012-10-29
Tarján PéterDávid Gábor2010-05-17 11:00:00Neutral Pion Production in High Energy Heavy Ion Collisions at the PHENIX Experiment2010-07-02
Tasnádi FerencNagy Ágnes2004-10-06 12:00:00Excited States in Density Functional Theory2004-10-28
Timár GáborKun Ferenc2012-10-08 11:00:00Fracture and fragmentation of disordered materials2012-10-29
Tomán JánosErdélyi Zoltán2021-05-27 13:00:00Diffúzió és szilárdtest-reakciók nanoskálán való vizsgálatára alkalmas szimulációs módszerek fejlesztése és alkalmazása2021-07-01
Tornyi Tamás GáborKrasznahorkay Attila2015-12-22 10:30:00Aktinoida atommagok kísérleti vizsgálata a kvázi-kontinuum tartományban2016-01-27
Tóth LászlóRicz Sándor2008-08-27 11:00:00Ion-atom ütközésekben keltett Ar L-MM és Ne K-LL Auger elektronok szögeloszlása2008-09-25
Tóth László ZoltánDaróczi Lajos2018-07-05 11:00:00Fázisátalakulást kísérő zajok vizsgálata Ni2MnGa alakemlékező ötvözetekben2018-11-07
Trencsényi Réka EszterGulácsi Zsolt2015-04-15 11:00:00Sokrészecskés rendszerekre vonatkozó egzakt megoldások2015-05-13

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )