Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Kerpely Kálmán Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Ábrahám KatalinBaranyi BélaCsoba Judit2014-09-24 10:30:00A felnőttképzés integrációs szerepe az alacsony képzettségűek körében az Észak-alföldi régióban2014-09-25
Ács PéternéPepó Péter2017-02-03 10:00:00Szegedi tritikálé fajták technológiai minőségének alakulása műtrágyázási tartamkísérletben2017-05-03
Ahmed Ezzat Gaballa KassemHolb Imre2015-03-19 10:00:00Pomological Evaluation of Apricot Cultivars and the Roles of Postharvest Application of Salicylic Acid and Methyl Jasmonate on Stress Resistance2015-04-13
Alshaal Tarek Ali Ahmed IbrahimFári Miklós2014-01-09 11:00:00Remediation and Restoring Marginal Lands with Biotechnologically Propagated Giant Reed (Arundo Donax L.)2014-02-12
Ancza ErzsébetCsizmazia Zoltán2005-11-30 10:00:00Röpítőtárcsás műtrágyaszóró gépek munkaszélesség növelésének elméleti és gyakorlati összefüggései2006-05-10
Antal TamásSinóros-Szabó Botond2010-03-22 10:30:00Gyümölcs- és zöldségszárítmányok minőségét befolyásoló technológiai jellemzők vizsgálata2010-04-30
Antal ZsuzsannaHuzsvai LászlóJuhász Lajos2009-05-04 11:00:00Tájtörténeti értékelés és az állateltartó képesség becslése egy védett gyepterületen2009-05-07
Aranyos Tibor JózsefBlaskó Lajos2016-09-22 11:30:00Rendszeres szennyvíziszap komposzt kezelés hatása homoktalaj fizikai tulajdonságaira2016-11-09
Balatoni IldikóBaranyi Béla2011-10-04 11:00:00Versenyképesség és egészségkultúra összefüggései regionális megközelítésben2011-10-27
Balla ZoltánNagy János2017-10-24 08:30:00Az agrotechnikai tényezők hatása a kukorica hibridek termésére és keményítőhozamára2017-11-08
Balogh ImreBorbély Attila2015-12-09 14:30:00Pénzügyi válságkezelés, bank rehabilitáció, és a problémás hitelek rendezése: magyar és szlovén megoldások regionális és európai kontextusban2016-01-27
Battáné Gindert-Kele ÁgnesCsizmazia Zoltán2005-10-28 10:00:00Műtrágyaszemcsék fizikai jellemzői és mozgásuk elemzése2005-11-07
Bói LorándBaranyi Béla2014-04-24 11:00:00Két középvárosi vonzáskörzet (Karlsruhe és Debrecen) közlekedési modelljeinek értékelése2014-05-14
Borbély TamásNagy János2016-02-18 11:00:00A volt Jugoszlávia tagállamainak gazdaságpolitikai összehasonlítása az uniós csatlakozás tükrében2016-05-11
Burai PéterTamás János2008-03-05 10:00:00Távérzékelési módszerek összehasonlító elemzése mezőgazdasági mintaterületen2008-05-13
Csatári NándorHarsányi Endre2017-08-21 13:00:00Energetikai hatékonysági elemzések a szarvasmarha telepek technológiájában2017-08-30
Csizmarik GáborJuhász Csaba2011-04-28 10:00:00Eltérő víztestek és üledékeik összehasonlító vizsgálata2011-05-09
Czimbalmos ÁgnesNagy János2016-04-15 11:00:00Az évjárat hatása az őszi búza egyes értékmérő tulajdonságaira a Nagykunságban2016-05-11
Domokosné Szabolcsy ÉvaFári MiklósHolb Imre2011-10-26 12:30:00Szervetlen szelénmódosulatok biológiai hatásának és a fortifikáció lehetőségeinek tanulmányozása növényi rendszerekben2011-10-27
Dorka DénesNagy János2005-10-25 10:00:00Különböző hőösszegszámítási módszerek vizsgálata a kukoricatermesztésben2005-11-07
Dövényi-Nagy TamásNagy JánosHuzsvai László2011-05-04 11:00:00Elektronikus oktatási módszer a mezőgazdaság-tudományban2011-05-09
Dudás LászlóFári MiklósHodossi Sándor2008-10-14 10:00:00A nagy csalán (Urtica dioica L.) zöldségnövénykénti hasznosításának elméleti és gyakorlati alapjai"2008-11-06
Eperjesi ZoltánBaranyi Béla2013-10-16 10:30:00A versenyképesség és a szociális kohézió viszonyrendszere az Európai Unióban2013-11-13
Fazekas Mónika ÉvaHolb Imre2015-06-25 11:30:00Monilinia gombafajok genetikai variabilitásának, járványbiológiájának, az ellenük való védekezés lehetőségeinek és fungicid-rezisztencia vizsgálatának egyes aspektusai2015-09-16
Fehér JánosTamás JánosJuhász Csaba2010-05-28 11:00:00Vízvédelmi döntéstámogatási rendszerek alkalmazhatósági értékelése2010-07-02
Ferencsik SándorRátonyi Tamás2016-01-20 10:00:00A kukorica hagyományos és csökkentett menetszámú talajművelési rendszereinek komplex elemzése2016-01-27
Fodor NándorKovács Géza JánosNagy János2002-11-08 10:00:00A nedvességforgalom modellezése növénytermesztési modellekben2003-02-19
Forgács BarnabásNagy János2006-10-02 10:00:00Debreceni nemesítésű kukoricahibridek termesztésének értékelése az Agrárgazdaság Kft.-ben2006-10-31
Fórián TündeTamás JánosSzabó József2014-02-27 11:00:00Az agroökológiai potenciál vizsgálata térinformatikai és távérzékelési módszerekkel szőlő- és gyümölcsültetvényekben2014-05-14
Gajdos ÉvaLévai László2013-02-28 11:00:00Kukorica és napraforgó hibridek kadmium érzékenysége, a káros hatások mérséklésének lehetősége2013-05-08
Gálya BernadettBlaskó Lajos2018-06-20 08:00:00Aszály és belvíz jelenségek összehasonlító értékelése2018-09-26
Gombosné Nagy IldikóTamás János2009-09-30 14:00:00A hajdúsági löszhát vízkészlet-gazdálkodási fejlesztésének térinformatikai értékelése2009-11-05
Gyeviki JánosCsizmazia ZoltánVéha Antal2007-12-18 10:00:00Szervopneumatikus pozícionálás pontosságának növelése DSP alapú csúszómód szabályozással2008-05-13
Hagymássy ZoltánCsizmazia Zoltán2004-10-05 10:00:00Kísérleti területek egyenletes tápanyag kijuttatásának műszaki feltételei2004-10-28
Hajdú ZitaBaranyi Béla2008-04-21 10:00:00Kompetencia elvárások vizsgálata, különös tekintettel az idegennyelv-tudásra az Észak-alföldi régióban2008-05-13
Hancz GabriellaBíró Tibor2011-12-16 10:30:00A kösely vízminiségét meghatározó tényezik vizsgálata különös tekintettel a sóforgalomra2012-01-26
Harcz PéterKövics György2004-10-19 10:00:00Trichoderma gombák faj- és törzspecifikus gliotoxintermelő képessége2004-10-28
Harsányi EndreNagy János2004-10-22 10:00:00A területfejlesztés és a mezőgazdasági földhasználat összefüggései, területi monitoring2004-10-28
Harsányi GergelyNyéki József2005-10-21 10:00:00Az Észak-alföldi régió gyümölcstermesztésének elemzése2005-11-07
Hevessy GáborGrasselli Gábor2007-04-26 10:00:00A turizmus társadalmi-kulturális hatásai a Tisza-tónál2007-05-09
Huisz AndreaNagy JánosNémeth Tamás2012-11-22 11:00:00A talajszerkezet és a szervesanyag-megoszlás változásainak jellemzése új módszerekkel művelési tartamkísérletben2013-02-14
Hunyadi GergelyTamás János2012-12-07 10:00:00Hulladékból összeállított komposztok degradációs folyamatainak nyomon követése2013-02-14
Huzsvai LászlóNagy János2000-09-29 10:00:00A talaj és környezeti kölcsönhatások értékelésének módszerei2000-10-16
ifj. Sinóros-Szabó BotondNagy János2008-10-20 10:00:00Bioreaktorok logisztikai összefüggései2008-11-06
Illés Gabriella BarbaraBorbély Attila2017-08-21 16:00:00A színes tv - A kereskedelmi televíziósás megjelenésével országunk társadalmának, kulturális igényeinek változásai a regionalitás tükrében2017-08-30
Irinyi László MiklósKövics GyörgyKaraffa Erzsébet Mónika2009-10-19 13:00:00Phoma-szerű gombák taxonómiájának konvencionális és molekuláris biológiai összehasonlítása2009-11-05
Isaszegi JánosRaffay Ernő2011-12-16 10:00:00A globális és a regionális biztonsági környezet változásainak hatásai2012-01-26
Ismail Elhawat Nevien AdelFári Miklós2015-10-01 11:30:00A Study on Copper-tolerance of Giant Reed (Arundo donax L.) Ecotypes for Bioenergy Purposes2015-11-11
Juhász GyörgyGrasselli Gábor2006-11-21 10:00:00A régióra jellemző mezőgazdasági hulladékok és melléktermékek tüzeléstechnikai hasznosítása2007-05-09
Kaprinyák TündeFári Miklós2016-03-29 13:30:00A ligeti zsálya (Salvia nemorosa L.) különleges botanikai változatainak (lusus formák) kertészeti célú felhasználása2016-05-11
Kiss CsongorNagy János2013-04-29 10:30:00A bioetanol gyártás alapanyagául szolgáló kukorica szemtermésére ható legfontosabb termesztési tényezők2013-05-08
Kith KárolyNagy János2017-08-21 10:00:00Mezőgazdasági hulladékok felhasználása a biogáz üzemekben a környezetterhelés csökkentése érdekében2017-08-30
Kith NikolettaBalatoni Ildikó2017-07-24 14:00:00Sport és versenyképesség2017-08-30
Kmeth SándorKöpeczi-Bócz Tamás2015-12-10 13:00:00Herbáriumok szerepe a mikroregionális terek fejlesztésében2016-01-27
Kőkuti AttilaCsizmazia Zoltán2005-05-12 10:00:00Röpítőtárcsás műtrágyaszórógépek fejlesztésének alapösszefüggései2005-11-07
Könczöl PéterSárvári Mihály2018-03-27 10:30:00Az állománysűrűség hatása a kukoricahibridek terméseredményeire, illetve a terméskomponensekre2018-05-16
Kondor AttilaNagy János2015-12-16 10:30:00A földhasználat átalakításának lehetősége az „energiafűz” (Salix viminalis L.) termesztésbe vonásával Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében2016-01-27
Kormos ZoltánHarsányi Endre2017-08-21 16:00:00A magyarországi zöldség- és gyümölcsfeldolgozás versenyképességének területi vizsgálata2017-08-30
Kovács CsillaKaraffa Erzsébet Mónika2017-06-15 11:00:00A szőlő tőkeelhalásában szerepet játszó gombafajok és a betegség elleni potenciális biológiai védekezési lehetőségek vizsgálata a Tokaji borvidéken2017-08-30
Kovács GyörgyiZsembeli József2015-01-12 10:00:00Mezőgazdasági hasznosítású talajok szén-dioxid-emissziójának vizsgálata karcag térségében2015-02-02
Kovács KálmánNagy János2009-10-27 11:00:00Mezőgazdasági földhasználat-változás elemzése eltérő adottságú területeken térinformatikai eszközökkel2009-11-05
Kovács SzilviaCsajbók József2017-06-22 10:30:00Eltérő talajművelési változatok hatása a kukorica gyomvegetációra2017-08-30
Lőrincz MónikaKöpeczi-Bócz Tamás2016-03-22 10:00:00A felsőoktatási intézmények regionális beágyazottsága az Észak-magyarországi régióban2016-05-11
Mészáros GyörgyCsizmazia ZoltánVéha Antal2007-06-05 10:00:00A hatékonyság növelés elméleti és gyakorlati összefüggései a mezőgazdasági és élelmiszeripari műanyag rekeszek és ládák tisztításakor2007-11-16
Mézes LiliBíró TiborTamás János2011-08-29 10:00:00Mezőgazdasági és élelmiszeripari biogáz-termelés optimalizálása2011-10-27
Mező BarnaBaranyi Béla2013-04-02 11:00:00PÁRHUZAMOS TÁRSADALMAK – SZEGREGÁCIÓS ÉS INTEGRÁCIÓS FOLYAMATOK HAJDÚBÖSZÖRMÉNYBEN2013-05-08
Mezősi BalázsNagy János2016-04-08 11:00:00International comparative assessment of selected mid-term institutional evaluation methods and regional programmes in the EU-122016-05-11
Mikita József GáborHarsányi Endre2012-04-12 13:00:00Innovation Capacities And Knowledge Transfer Capability Building In European Regions2012-05-03
Mocsáriné Fricz JuliannaJuhász Csaba2010-09-09 10:00:00Agrár alapszakok kompetencia elemzése2010-10-29
Mohácsi MártaBaranyi Béla2008-09-04 10:00:00A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum oktatási és innovációs szerepének értékelése az Észak-alföldi régióban2008-11-06
Molnár IstvánNagy János2002-09-20 10:00:00A kukoricahibridek herbicidérzékenysége a környezeti viszonyok függvényében2002-10-30
Molnár KrisztinaDobos Attila2015-02-17 11:00:00A vízellátottság hatása zöldbab (phaseolus vulgaris l.) Fajták és csemegekukorica (zea mays l. Convar. Saccharata koern.) Hibridek fejlődésére és növekedésére2015-04-13
Móré MariannaBaranyi Béla2007-09-20 10:00:00A magyar agrárgazdaság társadalmi megítélésének vizsgálata tömegkommunkációs tartalomelemzéssel 1957-2005 között2007-10-30
Murányi EszterPepó Péter2016-09-30 10:30:00Eltérő genotípusú kukorica hibridek tenyészterületének és tőszámreakciójának vizsgálata2016-11-09
Nagy AttilaTamás János2009-06-29 11:00:00Természetes kármentesítési technológiák vizsgálata2009-06-30
Nagy Attila JánosSinóros-Szabó Botond2005-10-10 10:00:00The regional assistance sisten of the EU and the North Great plain region2005-11-26
Nagy LászlóVeres Szilvia2017-06-07 10:30:00Napraforgó hibridek eltérő válaszreakciói baktériumalapú biotrágya-kezelések hatására2017-11-08
Nagy László GézaLévai László2017-06-14 10:30:00Néhány baktériumtrágya hatása a kukorica hibridek növekedésére vízkultúrás kísérletben2017-08-30
Nagy OrsolyaHarsányi Endre2017-05-29 10:30:00A megújuló energia jogi szabályozása és hatékony használata a klímaváltozással összefüggésben2017-06-28
Nagy SándorBaranyi Béla2013-08-30 10:00:00A közüzemi vízszolgáltatás regionális szemléletű fejlesztése Debrecen térségében2013-11-13
Nagyné Demeter DóraBaranyi Béla2009-04-28 11:00:00A családi gazdálkodás helyzete Hajdú-Bihar megyében2009-05-07
Németh SzabolcsRőfi Mónika2013-10-16 14:00:00Az agrárfelsőoktatás innovációs tevékenységet támogató szerepe az Észak-alföldi régióban2013-11-13
Papp NóraSzabó ZoltánHegedűs Attila2015-02-24 12:30:00Csonthéjas gyümölcsök antioxidáns kapacitásának és a meggy polifenol-mintázatának vizsgálata2015-04-13
Pázmányi SándorNagy János2009-10-29 11:00:00Területfejlesztés Feladatait Ellátó Információs, Geoinformációs Rendszerek Hajdú-Bihar Megyében2009-11-05
Pechmann IldikóTamás János2005-10-24 10:00:00Agrár-környezetvédelmi indikátorok gyakorlati alkalmazásának lehetőségei a szántóföldi növénytermesztésben2005-11-07
Pregun Csaba ZsoltTamás János2007-11-30 10:00:00A Berettyó-folyó biológiai vízminősítésének és hidrológiai jellemzőinek összefüggései2008-05-13
Racskó JózsefSzabó ZoltánHolb Imre2008-02-26 14:00:00Különböző növekedési erélyű alanyok hatása az alma termés-önszabályozására2008-05-13
Rácz CsabaSzász Gábor2014-07-23 10:30:00Kukoricaállományok energetikai és párolgási viszonyainak vizsgálata2014-09-22
Ragán PéterSzéles Adrienn2017-10-17 11:00:00A műtrágyázás és az öntözés interakciójának vizsgálata a kukoricatermesztésben2017-11-08
Rezsőfi IstvánNagy János2006-03-27 10:00:00Hajdú-Bihar megye munkaerő piaci helyzete, hatása a területfejlesztésre2006-05-10
Riczu PéterTamás János2015-09-18 10:30:00Spektrális információk alkalmazása a precíziós gyümölcstermesztésben2015-11-11
Rőfi MónikaBaranyi Béla2006-09-22 10:00:00A Debreceni Egyetem regionális szerepe az Észak-alföldi régió versenyképességének erősítésében2006-10-31
Sallai LászlóGrasselli Gábor2012-12-17 11:30:00Egy adott gazdasági szerkezetű, kisebb régió szerves hulladékaira alapozott biogáz előállítási technológia kialakítása2013-02-14
Sedlák GergőSzéles Adrienn2014-09-10 11:00:00Az időjárási stressztényezők és az alkalmazott agrotechnika hatása a kukorica termésére2014-09-22
Sipos MariannaKátai JánosVágó Imre2013-06-20 11:00:00A tápanyagellátás, a hibrid és az öntözés hatása a kukorica (Zea mays L.) termésére és tápelem-felvételi dinamikájára mezőségi talajon2013-09-25
Siposné Sinóros-Szabó LauraSzabó Gyula2015-12-10 10:00:00Európai Uniós finanszírozású közszféra projektek hatékonysági tényezői2016-01-27
Sulyok Dénes ZsoltRátonyi Tamás2005-10-14 10:00:00Az alternatív talajművelési rendszerek eredményességének vizsgálata2005-11-07
Szabó FanniRőfi Mónika2017-06-06 11:00:00Munkaerő-piaci helyzetkép Derecske járás területén élő fiatalok körében2017-08-30
Szabó ViktorNagy János2016-05-04 10:30:00Az almatermelés hatékonyságának alakulása az intenzitás növelése és a műszaki fejlesztések függvényében2016-05-11
Szalacsi ÁrpádVeres SzilviaKirály Gergely2018-01-24 11:00:00Természetközeli erdőgazdálkodás lehetőségei a szatmár-beregi sík erdeiben2018-05-16

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )