Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
időpont szerint
 
Nyelvtudományok Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Abuczki ÁgnesFurkó Bálint Péter2015-06-10 13:00:00A Core/Periphery Approach to the Functional Spectrum of Discourse Markers in Multimodal Context2015-09-16
Arató Anna ErzsébetKiss Sándor2019-07-10 14:00:00La poésie en décalé. Innovation, déplacement de traditions poétiques et naissance de nouveaux genres chez Philippe de Rémi, seigneur de Beaumanoir2019-11-13
Barna FerencGesztelyi Tamás2017-01-20 12:00:00Istenalakok a Kr. u. 3. század római éremverésében. Az olymposi istenek közé tartozó istennők ábrázolás-típusai a birodalmi éremanyagban2017-02-08
Báthory OrsolyaHavas László (1939-2014)2010-07-01 12:00:00Pray György Epitome Rerum sub Josepho II. Leopoldo II. et Francisco I. regibus Hungariae gestarum című műve (bevezető tanulmány és szövegközlés)2010-09-29
Bényei ÁgnesHoffmann István2011-05-27 11:00:00Helynévképzés a magyarban2011-06-29
Bódi Beatrix BabettSkutta Franciska2023-03-17 12:00:00Le personnage : organisateur du récit. Étude narratologique et textuelle des systèmes de personnages dans un choix des nouvelles de Guy de Maupassant2023-03-29
Bódog AlexaNémeth T. Enikő2012-11-20 11:00:00Az intencionalitás kérdése a kommunikatív nyelvhasználat pragmatikájában2012-11-28
Boszák GizellaIványi Zsuzsanna2008-05-05 12:00:00Realisierung der valenzbestimmten Korrelate des Deutschen2008-05-13
Burai ErzsébetTegyey Imre2008-06-30 12:00:00Motívumok és témák a császárkori görög erotikus és mimétikus fiktív levélgyűjteményekben2008-09-24
Buzásné Sahverdova Nava-VandaAgyagási Klára2013-09-04 11:00:00Иерархия в дискурсе правосудия: власть и подчинение в речи профессионала и гражданина (на материалах юридического телешоу «Час суда»)2013-09-25
Darai ZsuzsannaKertész András2004-10-04 14:00:00A kompozicionalitás elve Frege szemantikájában, a Montague-grammatikában és a diskurzusreprezentációs elméletben2004-11-27
Dávid GyulaPelyvás-Ferenczik Péter2001-05-23 13:00:00Spatiality Underlying the Conceptual System of Idiomatic English2001-11-17
Demján AdalbertA. Molnár Ferenc2008-06-23 11:00:00Egy példázat kompozíciójának változásai a régi magyar bibliafordításokban (a tékozló fiú példázatán bemutatva)2008-06-25
Ditrói EszterTóth Valéria2015-12-11 11:00:00Helynévrendszerek modellalapú vizsgálata. A helynévminták összevető analízise statisztikai megközelítésben2016-01-27
Dobi EditPetőfi S. János (1931-2013)2002-06-21 14:00:00Egy kétlépcsős szövegmondat-reprezentációs modell szemiotikai textológiai keretben2002-11-30
Dobos CsillaT. Molnár István2001-10-12 13:00:00A funkcióigés szerkezetek vizsgálata (különös tekintettel az orosz jogi szaknyelvre)2001-11-17
Domonkosi ÁgnesSebestyén Árpád (1929-2014)2002-06-18 14:00:00A megszólítások és a beszédpartnerre utaló elemek változatai a mai magyar nyelvhasználatban2002-11-30
Farkas OrsolyaDietz, Gunther2002-06-21 15:00:00Textverstehen bei ungarischen Deutschlernern. Empirische Untersuchungen, theoretisch-methodologische Überlegungen zur fremdsprachlichen Leseforschung2002-11-30
Fehér KrisztinaKis Tamás2012-03-05 14:00:00Útban egy más nyelvészet felé. Elméleti-módszertani problémák a 20. századi magyar nyelvtudományban2012-03-21
Fekete CsabaA. Molnár Ferenc2003-03-05 13:00:00Psaletrium gradualis, az Öreg graduál Zsoltárkönyvének nyomtatott és kéziratos hagyománya, a protestáns graduálok főbb kérdései2003-05-24
Forisek PéterNémeth György2004-01-21 10:30:00Censorinus és műve, a De die natali2004-06-04
Furkó Bálint PéterKorponay Béla2006-03-02 00:00:00The pragmatic marker-discourse marker dichotomy reconsidered: the case of well and of course2006-06-03
G. Bogár EditKeresztes László2009-12-18 13:00:00A lapp (számi) madárnevek (nyelvészeti elemzés)2010-01-27
Gacsályi-Bába BarbaraTóth Valéria2013-09-13 11:00:00Vizsgálatok a földrajzi köznevek története köréből2013-09-25
Gradvohl EdinaTegyey Imre2004-05-18 13:00:00Sóranos Gynaikológiája2004-11-27
Győrffy ErzsébetTóth Valéria2009-06-25 10:30:00KORAI ÓMAGYAR KORI FOLYÓVÍZNEVEK2009-09-30
Györfi BeátaAgyagási Klára2007-11-06 13:00:00Историческое изменение синтаксического статуса причастных (На материалe Суздальской летописи по Лаврентьевскому списку)2008-04-16
Győri GáborPelyvás-Ferenczik Péter2004-10-22 14:00:00Semantic Change as Cognitive Adaptation Process2004-11-27
Györke ZoltánTatár Béla2003-04-24 11:00:00Az orosz és a magyar szomatikus frazeologizmusok egybevető vizsgálata2003-05-24
Haase ZsófiaDobi Edit2015-09-03 14:00:00Indirekte Anaphern als Kohärenzerscheinungen mit besonderer Rücksicht auf die indirekten pronominalen Anaphern2015-11-11
Havasiné Kovács HelgaReszegi Katalin2019-11-15 11:00:00Várnevek a középkori Magyarországon2020-01-29
Hegyi W. GyörgyNémeth György2004-06-28 13:00:00Mos és res publica, római történetírás és politikai gondolkodás2004-11-27
Hodeib ChristinaKardos Éva2022-06-22 13:00:00A Multi-perspective Analysis of Politeness in Syrian Arabic2022-06-29
Hoffmann ZsuzsaHollósy Béla2009-01-29 10:30:00Nyelvi kapcsolatok a globális kommunikáció korában: az angol és a nemzetközi szókölcsönzés2009-02-18
Kántor-Faragó MártaKocsány Piroska2006-02-21 00:00:00Kausalkonjunktionen im Deutschen und im Niederländischen.2006-06-03
Kardos Éva AlizPethő GergelyBeavers, John2012-11-27 11:30:00Toward a Scalar Semantic Analysis of Telicity in Hungarian2012-11-28
Katona CsillaTóth Valéria2019-09-19 11:00:00A fonotaktikai szerkezetet módosító hangváltozások az ómagyar korban2019-09-25
Katona KrisztinaSebestyén Árpád (1929-2014)2003-10-13 13:00:00A határozói viszony kifejezésére szolgáló grammatikai eszközök rendszere a Bécsi Kódexben2003-11-29
Kecskés JuditB. Gergely Piroska2004-12-09 14:00:00A 18-19. századi Miskolc keresztnévhasználatának felekezeti, etnikai és társadalmi jellegzetességei2005-06-04
Kelemen IvettMaticsák Sándor2013-04-19 14:00:00A pluratívák (plurale tantumok) vizsgálati lehetőségei, különös tekintettel az északi lapp nyelvre2013-05-08
Kenyhercz RóbertHoffmann István2011-07-08 11:00:00A szókezdő mássalhangzó-torlódások az ómagyar korban (A helynevek hangtörténeti forrásértéke)2011-09-21
Kiss AnitaKis Tamás2022-03-11 10:00:00Kárpátaljai magyar egyetemi és főiskolai hallgatók nyelvhasználathoz és nyelvi változatossághoz kapcsolódó attitűdjei2022-03-30
Kiss KatalinCserép Attila2011-09-29 12:00:00Contributions to a semantico-contrastive analysis of verb particle constructions in English and verbs with coverbs in Hungarian2011-10-26
Kiss SebestyénHavas László (1939-2014)2006-08-30 14:00:00Apuleius Christianus (Arnobius: Adversus Nationes)2006-11-25
Kissné Kovács KrisztinaAgyagási Klára2009-07-03 10:30:00Структурные типы семантических пресуппозиций в русских печатных рекламных текстах2009-09-30
Kissné Rusvai JuliannaA. Molnár Ferenc2006-02-10 13:00:00Pápay József kéziratos debreceni hagyatéka2006-06-03
Kocán BélaHoffmann István2014-02-21 13:30:00Helynévtörténeti vizsgálatok a régi Ugocsa vármegyében2014-04-09
Koczogh Helga VandaFurkó Bálint Péter2012-12-14 12:00:00The Effects of Gender and Social Distance on the Expression of Verbal Disagreement Employed by Hungarian Undergraduate Students2013-02-14
Kőrizs ImreHavas László (1939-2014)2009-02-04 13:00:00Horatius vini somnique benignus2009-02-18
Köteles-Szőke MelindaTóth Valéria2013-09-25 11:30:00A garamszentbenedeki apátság 1075. évi alapítólevelének nyelvtörténeti vizsgálata (Szempontok interpolált okleveleink nyelvészeti vizsgálatához)2013-09-25
Kovács ÉvaRácz Anita2013-07-01 11:00:00A Tihanyi összeírás mint helynévtörténeti forrás2013-09-25
Kovács MagdolnaHunyadi László2001-05-21 00:00:00Tendenciák és szabályszerűségek a magánhangzó-időtartamok produkciójában és percepciójában2001-11-17
Kristóf EditMolnár Anna2005-09-13 14:00:00"Abtönungspartikeln in Wörterbüchern". Präsentiert anhand der Lemmazeichen aber, ja und schon.2005-11-26
Lakatos DánielCsatár Péter2012-12-07 15:00:00Rund um das Argumentum Ad Hominem. Argumentationsfehler an der Schnittstelle zwischen Argumentationstheorie und Pragmatik2013-02-14
Loosen GertRákosi Csilla2021-11-12 14:00:00(Fehl)Funktionen von MITS im Niederländischen2022-01-26
Maitz PéterMolnár Anna2002-09-06 14:00:00Sprachverhalten im Sprachkonflikt. Ein sozialpsychologisches Erklärungsmodell für den deutsch-ungarischen Sprachkonflikt in der Donaumonarchie2002-11-30
Majoros KrisztiánCsatár Péter2017-10-17 15:00:00DIE ZELLE im Trichter. Eine korpusbasierte Methode der Metaphernsuche am Beispiel der Zellenmetaphern in der Biologie und in der Gesellschaftslehre2017-11-08
Marádi KrisztinaKiss Sándor2004-04-28 11:00:00Changement sémantique des verbes désignant les opérations culinaires2004-06-04
Marianna Gosert-MedveKertész András2002-08-23 13:00:00'Werden' als Tempusaffix und als Hypothesenfunktor2002-11-30
Marinecz Kornélia FlorinaIványi Zsuzsanna2015-09-30 10:00:00Kommunikative Bürgerschaft – Soziale Positionierung und ihre Dynamik im Diskurs um die absichtliche Freisetzung gentechnisch veränderter Organismen (GVO) in Ungarn2015-11-11
Mászlainé Nagy JuditKis Tamás2010-10-22 12:00:00A jászapáti roma és magyar kisiskolások nyelvhasználati stratégiáinak kultúraközi elemzése2010-10-27
Máté JózsefKeresztes László2004-02-13 14:00:00A lapp növénynevek etimológiai rétegei2004-06-04
Máté NóraIványi Zsuzsanna2007-09-28 11:00:00The interrelatedness of membership categorization and topical organization in talk. The instrumental role of categorization2007-11-24
Mészárosné Nagy KatalinHoffmann István2021-02-12 13:00:00Helynév-szociológiai vizsgálatok Hajdú-Bihar megyében2021-03-09
Mónos KatalinRiordan James T.2001-12-14 13:00:00Learner strategies of Hungarian secondary grammar school students2002-06-08
Nagy LeventeNémeth György2003-02-19 13:30:00Kísértetek és kísértethit a koracsászárkori latin nyelvű történetírásban és politikai költészetben2003-05-24
Nagy TündeHollósy Béla2011-02-10 11:30:00The semantics of aspectualizers in English. A corpus-linguistic approach2011-02-23
Nemes MagdolnaHoffmann István2005-12-01 00:00:00Földrajzi köznevek állományi vizsgálata2006-06-03
Óbis HajnalkaHavas László (1939-2014)2002-03-21 00:00:00Észak-Afrika polgári és vallási élete az újabb augustinusi levelek alapján. A defensio módszerei Augustinus levelezésében2002-06-08
Orosz ÁgnesTegyey Imre2005-09-05 11:00:00Karakterábrázolás Kharitón Kalliroé című regényében2005-11-27
Pálinkás IstvánLaczkó Tibor Sándor2019-06-07 14:00:00Explanation and Contrast of Metaphor and Irony in a Conceptual Integration Framework2019-06-26
Pap LeventeHavas László (1939-2014)2010-11-12 12:00:00Tertulliani Adversus Iudaeos2010-11-24
Pappné Forgács EditIványi Zsuzsanna2013-02-25 12:00:00Erwerb des deutschen Genussystems bei 14-16 jährigen ungarischen Deutschlernern. Eine empirische Untersuchung2013-03-19
Pásztor ÉvaTóth Valéria2013-11-08 14:00:00Hajdúnánás határneveinek névrendszertani vizsgálata2014-02-12
Pataricza DóraNémeth György2010-11-10 12:00:00Phlegón Csodálatos történetek című műve2010-11-24
Peneva Fotinova DennicaKeresztes László2014-12-11 11:00:00Egyeztetési típusok vizsgálata finnugor nyelvekben (magyar, finn, észt, északi lapp)2015-02-02
Póczos RitaHoffmann István2009-05-27 10:30:00Nyelvi érintkezés és a helynévrendszerek kölcsönhatása2009-05-27
Rácz AnitaHoffmann István2003-04-25 10:30:00Bihar vármegye ómagyar kori településneveinek névrendszertani vizsgálata2003-11-29
Rákosi CsillaKertész András2005-09-07 13:00:00Nyelvészeti elméletek argumentációs szerkezetének elemzése2005-11-26
Rákosi GyörgyLaczkó Tibor Sándor2007-05-09 13:00:00Dative experiencer predicatives in Hungarian2007-06-02
Reszegi KatalinTóth Valéria2009-04-24 11:00:00Hegynevek a középkori Magyarországon2009-04-29
Sajgál Mónika IzabellaIványi Zsuzsanna2015-10-02 10:00:00Soziale Positionierung und Handlungsmöglichkeiten im vorgerichtlichen Ermittlungsverfahren. Eine Einzelfallstudie2015-11-11
Sankó GyulaHollósy Béla2007-05-23 13:00:00The Effects of Form- and Meaning-Focused Hypertextual Input Modification on L2 Vocabulary Acquisition and Retention2007-11-24
Suszterné Kazamér ÉvaSzikszainé Nagy Irma2018-10-16 14:00:00Parti Nagy Lajos költői nyelvének stílusjegyei2018-11-07
Szabó EdinaKis Tamás2006-02-16 14:00:00A mai magyar börtönszleng (1996–2005)2006-06-03
Szabó EditHavas László (1939-2014)2003-06-11 14:00:00A pannoniai városok igazgatása. urbanizáció, önkormányzat és városi elit a Kr. u. 1-3. században a feliratok tükrében2003-11-29
Szabó EtelkaKiss Sándor2008-06-25 14:00:00A nyelvi képek osztályozása és elméleti megközelítése a XVI. századi francia ramista retorikákban2008-09-24
Szabó ÉvaKocsány Piroska2002-04-10 12:00:00Die kognitive Theorie der poetischen Metapher im Spiegel einer empirischen Untersuchung2002-06-08
Szabóné Papp JuditKorponay Béla2004-03-25 10:30:00Reconsidering the Dativ Shift: a Construction Grammar Approach2004-06-04
Szekrényes IstvánHunyadi László2020-08-26 14:00:00Prozódiai jellemzők gépi feldolgozása és hasznosítása élőnyelvi korpuszok elemzésében2020-09-25
Szirmai MonikaHollósy Béla2001-11-17 11:00:00The Theory and Practice of Corpus Linguistics2001-11-17
Szűcs PéterLaczkó Tibor Sándor2018-03-21 14:00:00On clause-initial discourse-related constructions in English and Hungarian2018-03-28
Takács JuditHoffmann István2006-01-31 11:00:00Keresztnevek jelentésváltozása. Egy tulajdonnévtípus közszóvá válásának modellje2006-06-03
Takács LeventeHavas László (1939-2014)2007-10-30 12:45:00Livius 5. és 6. könyvének Camillus ábrázolása. Értékek, politika, történelem2008-06-07
Tillinger GáborKiss Sándor2013-07-10 15:00:00Entre oïl, oc et francoprovençal - Différences lexicales dans la zone d’interférence appelée « Croissant » d’après les atlas linguistiques de la France2013-09-25
Török MáriaCsatár Péter2022-10-14 14:00:00Allegorie als Interpretationsschema – kognitiv poetische Untersuchungen2022-11-09
Tóth ÁgostonHollósy Béla2006-03-03 10:30:00Perspectives on the Lexicon2006-06-03
Tóth Anikó NikolettMaticsák Sándor2017-05-29 13:00:00A számi (lapp) égtájnevek2017-06-28
Tóth EnikőPelyvás-Ferenczik Péter2007-03-29 13:00:00A Semantic Approach to Mood Choice in Complement Clauses with Special Reference to Hungarian2007-06-02
Tóth MátéCsatár Péter2018-03-13 14:00:00Delimiting and Classifying Metonymy: Theoretical and Empirical Challenges in Cognitive Metonymy Research2018-03-28

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )