Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Humán Tudományok Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Almássy ZsuzsannaPék Győző2014-06-23 13:00:00Nehézségek a szülővé válás útján: a férfiak depressziójának vizsgálata normatív és paranormatív krízis mentén2014-09-22
Andrejka ZoltánNyizsnyánszky Ferenc2010-06-09 13:00:00Apollón és Diké nyomában - hermeneutikai gondolatkísérlet a görög tragédiáról Hegel interpretációinak tükrében2010-06-23
Bacskai KatinkaPusztai Gabriella2014-04-09 12:00:00Mit ér (el) a tanár, ha közép-európai? Alacsony státusú diákokat tanító eredményes tanárok két közép-európai régióban2014-05-14
Balassa BencePólik József2016-10-20 11:00:00A tudat komfortzónáján kívül – Nietzsche perspektivizmusa2016-11-09
Barabási Tünde-JuliannaBalogh László2006-09-06 12:00:00Az elmélet és gyakorlat integrációja a magyarországi és a romániai magyar tanítóképzési rendszerben2006-11-25
Barkaszi IrénBalázs László2017-07-07 13:00:00Effects of extreme environments on cognitive processes using the method of event-related potentials2017-10-04
Belényi Emese HajnalkaPető Ildikó2017-02-01 12:00:00Többszörös kisebbségben: identitás és oktatási inklúzió egy romániai magyar siket közösségben2017-02-08
Benyák AnikóBalogh László2008-09-17 11:00:00A hiperaktivitás háttértényezőinek vizsgálata alsó tagozatos tanulóknál2008-09-24
Berei Emese BeátaFlóra GáborGönczi Ibolya2018-02-21 12:00:00A méltányosság percepciói és befogadással kapcsolatos attitűdök felsőoktatási hallgatók körében2018-03-28
Berkovics BalázsAngyalosi Gergely2013-02-01 14:00:00Kritika és módszer Foucault-nál2013-03-19
Bernáth ÁgnesMolnárné Kovács Judit2014-11-27 11:00:00Az elmeolvasás és az elmeolvasásra irányuló igény szerepe egészséges felnőtt személyek társas viselkedésében2015-02-02
Bicsák Zsanett ÁgnesBrezsnyánszky László2015-05-27 12:00:00Vált(ak)ozó olvasatok Johann Friedrich Herbart pedagógiájának hazai recepciójában2015-09-16
Bocsi VeronikaSzabó Ildikó2009-02-25 12:00:00Az idő a campusokon. Felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatók időszociológiai vizsgálata2009-03-18
Bodnár János KristófKelemen István2014-06-05 14:00:00A hallgatás radikalitása - Közelítések a wittgensteini gondolatrendszer terapikus olvasatához2014-09-22
Bordás AndreaSzabó László Tamás2017-12-20 12:00:00Romániai magyar pedagógusok szakmai fejlődése – narratívák a rendszeren belülről2018-01-31
Ceglédi ErzsébetBalogh László2018-05-03 11:00:00Oktatáspszichológiai háttértényezők szerepe a biológiatanítás hatékonyságában2018-05-16
Ceglédi TímeaFényes Hajnalka2018-06-15 14:00:00Reziliencia és felsőoktatás. Beteljesül a reziliencia ígérete vagy élesednek a társadalmi egyenlőtlenségek a felsőoktatásban?2018-09-26
Csiha TündeSzekeres Melinda2011-02-02 12:00:00Az önkormányzatok és civil ifjúsági szervezetek együttműködése az önkormányzati feladatellátásban2011-02-23
Csinády AdriánaCzigler István2010-07-14 11:00:00Emóciók és evolúciósan megalapozott menekülési válasz 5-8 évesekkel végzett téves vélekedés tesztekben2010-09-29
Csörsz IlonaMolnár Péter2011-09-23 11:00:00Az orvosi hivatásszemélyiség alakulásának társaslélektani meghatározói és fejlesztésének lehetőségei2011-10-26
Csukonyi CsillaMünnich Ákos2009-06-03 11:00:00A társas orientáció (individualizmus és kollektivizmus) és a "cultural trade off"-hipotézis tudatos alkalmazhatóságának vizsgálati lépései: Magunkért legyünk vagy másokért; vagy mások legyenek értünk?2009-06-24
Daróczi GabriellaAngyalosi Gergely2009-02-04 12:30:00Az alteritás művészete: Weöres Sándor/Psyché2009-10-28
Deákné Dusa Ágnes RékaSzabó IldikóEngler Ágnes2017-12-06 12:00:00Nemzetköziesedés a Debreceni Egyetemen: A hallgatói mobilitás mint a nemzetköziesedés célja és eszköze2018-01-31
Deczki SaroltaVajda Mihály2011-12-16 14:00:00A kezdet és a cogito. Az affirmáció fenomenológiája.2012-01-25
Drimál IstvánRózsa Erzsébet2008-09-19 14:30:00A tudat struktúra Hegelnél és Heideggernél2008-09-24
Erdei GáborKozma Tamás2008-04-16 12:00:00A vállalatok szerepe a felnőttkori tanulásban az Észak-alföldi Régióban2008-05-13
Farkas Éva AndreaJuhász Erika2007-06-27 12:00:00Rendszerváltás a szakképzésben2007-09-21
Farkas HenrikAngyalosi Gergely2011-11-29 14:00:00A gondolkodás tere. Perspektivizmus, mozgás és affektivitás a filozófiai gondolkodásban.2011-11-30
Fenyő ImreNyizsnyánszky Ferenc2009-02-11 13:30:00Tudás és társadalom a posztmodernitás korában - Zygmunt Bauman metaforikus társadalomelmélete2009-02-18
Figula ErikaCzigler István2001-10-19 12:00:00Tanári magatartástípusok2001-10-24
Fináncz JuditKozma Tamás2009-04-22 12:00:00Tudományos utánpótlásképzés Európában és Magyarországon: A doktori képzésben résztvevők helyzete2009-04-29
Fintor Gábor JánosSzabó József2018-03-28 12:00:00Implementáció és tanulói attitűdök, A mindennapos testnevelés funkciója egy hátrányos helyzetű régió iskoláiban2018-05-16
Flaisz EndreRózsa Erzsébet2008-03-07 12:00:00Nusz-metafizika a középplatonizmus és az apologéták koráig2008-04-16
Futó JuditInántsy-Pap Judit2010-08-30 11:00:00A jelölt gondozó-csecsemő interakciók szerepe a gyermekek fogalmi fejlődésében és repreztációs képességeik alakulásában2010-09-29
Galán AnitaCsoba Judit2018-06-26 11:00:00Digitális egyenlőtlenségek a debreceni fiatalok körében2018-09-26
Garami ErikaGyörgyi Zoltán2014-02-26 12:00:00Kistérségi jellemzők együttes hatása az oktatás eredményességére és a továbbtanulási döntésekre2014-04-09
Gömöry KornéliaBalogh László2011-04-27 12:00:00Az iskolai tehetségfejlesztés pszichológiai háttértényezőinek vizsgálata felső tagozatos korban2011-04-27
Hausmann AliceSzabó László Tamás2012-01-18 12:00:00Ízlés vagy sodródás? Összefüggések a romániai magyar középiskolások zenei ízlése, zenével kapcsolatos magatartása és értékrendje, kulturális fogyasztása között2012-01-25
Hegedűs RolandTeperics KárolyGyörgyi Zoltán2018-12-19 13:00:00Hátrányos helyzetűek a közép- és felsőfokú oktatásban Hátrányos helyzetű tanulók középiskolai teljesítménye és felsőoktatásba való bejutásuk jellemzői, különös tekintettel a területi különbségekre
Herczegh JuditBuda András2013-10-02 12:00:00Internethasználat és elektronikus kommunikáció a Debreceni Egyetem tanár szakos hallgatói körében2013-11-13
Hőgye-Nagy ÁgnesMünnich Ákos2016-09-02 11:00:00A biztonságos közúti viselkedést befolyásoló tényezők és a közlekedés biztonsági kultúrájának vizsgálata, módszertani megfontolásai2016-09-21
Hogyinszki ÉvaBiróné Kaszás Éva2008-01-18 12:00:00A közösség-elvű társadalomkritika lehetőségei „Az erény nyomában” tervezet2008-04-16
Hollósi Hajnalka ZsuzsannaFényes Hajnalka2011-10-12 12:00:00A magyar kisebbségi felsőoktatás egy példája. A kolozsvári Babeş−Bolyai Tudományegyetem Szatmárnémeti Kihelyezett Tagozata.2011-10-26
Homoki AndreaGönczi Ibolya2014-12-17 12:00:00A gyermekvédelmi gondozottak reziliencia vizsgálata a Dél-alföldi és az Észak-alföldi régióban2015-02-02
Horkai AnitaFónai Mihály2008-12-10 12:00:00Ifjúsági kultúrák Észak-kelet Magyarországon2008-12-17
Horváth LajosKelemen IstvánBánfalvi Attila2011-06-23 14:00:00A tudat metamorfózisa2011-06-29
Horváth Zsófia IrénEngler Ágnes2016-12-14 12:00:00A kisebbségi magyar közoktatás regionális vetületei A romániai magyar általános iskolás tanulók családi és iskolai környezetének szerepe az egyéni és közösségi identitás alakulásában2016-12-21
Jancsák CsabaKozma Tamás2012-06-27 12:00:00Tanárképzésben részt vevő hallgatók értékítéleteinek szerkezete két regionális egyetemen. A Debreceni Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem tanárjelöltjeinek értékstruktúrái2012-09-26
Jankó Krisztina JuliannaKozma TamásForray R. Katalin2012-12-19 12:00:00Az iskolakörzetesítés társadalmi hatásai2013-02-14
Karap ZoltánRózsa ErzsébetCsobó Péter2016-07-01 13:30:00A XX. századi zene kritikai fordulata eszmetörténeti kontextusban2016-09-21
Karap ZoltánRózsa ErzsébetCsobó Péter2016-07-01 13:30:00A XX. századi zene kritikai fordulata eszmetörténeti kontextusban2016-09-21
Kecskés-Kovács KrisztinaCzigler István2015-12-18 13:30:00A vizuális automatikus változás detekció elektrofiziológiai vizsgálata2016-01-27
Kelemen LajosBalogh László2007-10-18 12:00:00Az óvodapedagógus-képzés és a pedagógusi képességek fejlődésének összefüggései2008-04-16
Kiss JánosBugán Antal2008-07-01 13:00:00Munkaérték preferenciák strukturális változásai a professzionalizáció mértékének és a képzés tartalmi változásainak tükrében2008-09-24
Kőmüves SándorAngyalosi Gergely2011-06-14 12:00:00A művészet intézményi elmélete2011-06-29
Koós OrsolyaInántsy-Pap Judit2010-09-13 11:00:00A dezorganizált kötődés kialakulása csecsemőkorban2010-09-29
Körmendi AttilaPék Győző2011-06-27 11:00:00Kognitív torzítások és személyiségvonások vizsgálata szerencsejátékosoknál2011-06-29
Kovács BernadettNagy Beáta Erika2011-01-17 10:00:00A vallásosság/spiritualitás protektív szerepének vizsgálata a kiégéssel kapcsolatban2011-01-19
Kovács KláraSzabó Ildikó2014-12-10 12:00:00A sportolás mint támogató faktor a felsőoktatásban2015-02-02
Kovács ZsuzsannaSzabó Csaba2014-12-18 11:00:00Malignus emlődaganatos betegek életminőséghez kapcsolódó korrelátumai és a multidiszciplináris pszichoszociális intervenciók hatása a gyógyulási folyamatban2015-02-02
Kovácsné Török ZsuzsannaPék Győző2009-04-15 13:00:00Szüléshez társuló pszichiátriai zavarok, különös tekintettel a gyermekágyi lehangoltság kérdéskörére2009-04-29
Krizbai TímeaSzabó Pál2011-06-14 13:00:00Az evészavarok egyes epidemiológiai és pszichológiai vonatkozásai, különös tekintettel az önéletrajzi emlékezetre2011-06-29
Lányi KatalinBugán Antal2009-03-25 14:00:00A környezetvédő viselkedés és az egészségviselkedés összefüggése2009-04-29
Lukács-Márton Réka-AnnaSzabó Pál2013-07-10 12:00:00Speciális csoportok evészavarai különs tekintettel a szépségiparban dolgozókra és a várandós kismamákra2013-09-25
Makk NorbertRózsa Erzsébet2008-09-19 13:00:00A jel rendszere Hegelnél2008-09-24
Málik József ZoltánMihálydeák Tamás2011-09-29 13:00:00A matematika informális háttere2011-10-26
Mandel KingaNagy Péter Tibor2005-10-19 12:00:00A román felsőoktatás-politika változásai 1990-2003 között2005-11-07
Márton Sándor JózsefKiss János2013-09-18 12:00:00Egy tehetséggondozó program hallgatóinak rekrutációja és professzióképe a program első szakaszában2013-09-25
Máténé Pusztai AnnamáriaBugán Antal2009-06-26 13:00:00Befejezett öngyilkosságot elkövetett személyek búcsúleveleinek elemzése2009-09-30
Medvés DóraMolnárné Kovács Judit2012-12-19 14:00:00A környezettudatosság pszichológiai meghatározói. A társas értékorientáció, a környezeti attitűdök, az észlelt jelentőség és a szokások szerepe.2013-02-14
Mekis PéterVajda Mihály2008-06-09 14:00:00Logikai és nyelvfilozófiai problémák a Logikai-filozófiai értekezésekben2008-06-25
Mester DolliFrecska Ede2013-06-18 11:00:00A jövő-orientáció háttértényezőinek vizsgálata főiskolai hallgatók körében2013-06-27
Mező KatalinTóth László2018-01-10 11:00:00A kreativitás időbeli aspektusai2018-01-31
Mohácsi BernadettSzemán-Nagy AnitaMáth János2017-06-19 13:00:00A policisztás ovárium szindrómával élők életminőségét negatív irányba befolyásoló tényezők kvantitatív és kvalitatív vizsgálata2017-06-28
Molnár BalázsChrappán Magdolna2011-12-14 12:00:00Pedagógushallgatók internethasználata és internetalapú tanulási tevékenységei a debreceni egyetem gyermeknevelési és felnőttképzési karán2012-01-25
Molnár JuditPék Győző2014-06-17 11:00:00Posztpartum szorongás az anyák kötődési jellemzőinek tükrében2014-09-22
Morvai LauraPusztai Gabriella2018-01-24 12:00:00Ora et labora? Egyházi középiskolások eredményessége a 2010 utáni szektorbővülést követően2018-01-31
Nagy EditBrezsnyánszky László2007-12-05 12:00:00Egy segítő foglalkozás képviselőinek pályaképe, a kiégés szempontjából2008-04-16
Nagy KrisztinaPusztai Gabriella2008-10-29 12:00:00Segítő hivatásokat választó hallgatók pályaorientációja a "Partiumban"2008-10-29
Nemes LászlóBujalos IstvánMolnár Péter2009-08-25 13:00:00Egy tudománykutatáson alapuló bioetika körvonalai2009-09-30
Németh Nóra VeronikaMojzesné Székely Katalin2013-10-16 12:00:00Pedagógusjelöltek olvasáskultúrája egy határmenti régióban2013-11-13
Neszt JuditOrosz Gábor2015-06-17 12:00:00A középfokú elemi iskolai tanítóképzők intézményrendszerének kiépülése és változásai 1828-tól 1945-ig2015-09-16
Nótin ÁgnesPáskuné Kiss Judit2015-09-24 11:00:00Iskolai szorongásformák megjelenése középiskolás tanulóknál2015-11-11
Novák Zoltán SebestyénRózsa Erzsébet2011-11-11 13:00:00Oswald Spengler filozófiája és a dinamikus jogszemlélet2011-11-30
Orosz RóbertMáth JánosBalogh László2009-08-31 11:00:00A labdarúgó tehetség kibontakoztatását befolyásoló pszichológiai tényezők vizsgálata2010-03-31
Páli JuditTóth László2012-11-21 11:00:00A gondolkodás stratégiai fejlődése és fejlesztésének lehetőségei az óvoda-iskoal átmenet időszakában2012-11-28
Pántya JózsefMolnárné Kovács Judit2014-09-29 11:00:00Helyzetbe hozni vagy helyzetbe kerülni? A fölérendelt szerep, a machiavellizmus és a társas értékorientáció hatalmi viselkedést befolyásoló hatásainak kísérletes vizsgálata2014-11-12
Papp GáborMolnárné Kovács Judit2015-01-23 11:00:00A jóvátétel megbocsátásra gyakorolt hatása2015-02-02
Pásztor Rita GizellaCsoba Judit2017-06-21 14:00:00Kisebbségi és kettős kisebbségi létben élő fiatalok továbbtanulási aspirációi egy hátrányos helyzetű térségben2017-06-28
Pataky NóraInántsy-Pap Judit2014-04-14 13:30:00A rideg/érzéketlen vonások vizsgálata serdülő fiúknál iskolai és javítóintézeti közegben2014-05-14
Pauwlik Zsuzsa OrsikaBugán Antal2009-12-03 10:30:00Szubjektív értékkategóriák és vallásosság/spiritualitás mint a mentális egészség meghatározó faktorai főiskolai hallgatknál2009-12-16
Pávay TiborNyizsnyánszky Ferenc2012-01-12 14:00:00Mythos Contra Factum, a posztmodern mítoszszövés hermeneutikája2012-01-25
Pénzes FerencHévizi Ottó2012-09-06 15:00:00Friedrich Wilhelm Nietzsche politikai gondolkodása2012-09-26
Péter-Szarka SzilviaBalogh László2008-06-13 11:00:00Az idegennyelv-tanulási motiváció jellemzői és változásai a felső tagozatos életkorban2008-06-25
Petrás EdePusztai Gabriella2010-02-17 12:00:00Kisvárosi felsőoktatási intézmények lokális hatásrendszere az Alföldön2010-02-24
Petrika ErzsébetSzabó Pál2012-09-26 12:00:00Rendszeres testedzés hatása a mentális egészségre és az életminőségre fiatal felnőtteknél: depresszív tünetek, stressz és stresszkezelés empirikus vizsgálata2012-10-24
Podlovics Éva LíviaSchwendtner Tibor2016-09-09 13:30:00Heidegger korai filozófiájának rejtett etikája2016-09-21
Pongrácz TiborVajda Mihály2011-12-05 13:30:00Daimonoisz toposz2012-01-25
Portik Erzsébet EditFenyő Imre2017-06-07 14:00:00"Jó" gyermekek - felnőtt szemmel2017-06-28
Prancz ZoltánAngyalosi Gergely2010-09-10 12:30:00A valószínűség és a Szentírás mint a keresztény hit racionális megalapozásának két sarokpontja Blaise Pascal Gondolataiban2010-09-29

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )