Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Irodalom- és Kultúratudományok Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Ablonczyné Nádor Zsuzsánna2006-01-18 10:00:00Ungarn - Das gesegneteste Land Europas. Das Ungarnbild der niederländischen Reisebeschreibungen in der Periode 1555-17742006-06-03
Ádám Péter2010-03-31 14:00:00Franciaország alkotmányos rendje és politikai intézményei2010-05-05
Alvarez García Gerardo HugoKatschthaler Karl2016-02-08 13:00:00Die Geburt eines Klassikers der Moderne. Die Rezeption von Musils Mann ohne Eigenschaften2016-03-16
Antal AttilaGörömbei András (1945-2013)2002-03-01 10:00:00Világalkotó elemek Áprily Lajos költészetében2002-06-08
Ardamica ZoránGörömbei András (1945-2013)2008-10-03 11:00:00Perspektívaváltás a felvidéki magyar irodalomban. Alkotói pályák az Iródia és a Próbaút antológia horizontjában2008-10-29
Asztalos MártaTóthné Espák Gabriella2016-01-29 13:30:00Cases of Patricide and (Self-)Fathering in Selected Novels of the American South2016-03-16
Babus AntalGörömbei András (1945-2013)2002-07-01 10:00:00Fülep Lajos az 1918-1919-es forradalmakban2002-11-30
Bagossi EditMadarász Imre2007-02-06 14:00:00Pietro Metastasio színpadi művei Magyarországon2007-06-02
Balajthy ÁgnesSzirák Péter2018-06-21 12:30:00Az utazás művészete a közelmúlt magyar irodalmában2018-09-26
Baranyai NorbertGörömbei András (1945-2013)2007-10-12 13:00:00"...valóságból táplálkozik s mégis költészet". Az önéletrajzi (újra)olvasás lehetőségei Móricz Zsigmond regényeiben2007-11-24
Bazsóné Sőrés MariannaLichtmann Tamás2004-04-28 10:00:00Der Beruf des Dichters. Elias Canettis poetische Auffassung im Spiegel seiner Autobiographie2004-06-04
Bécsiné Meszesán MáriaImre Mihály2011-06-28 13:00:00„Ki nem kezdődik, nem végződik soha”. Az örökkévalóság barokk kifejezési formái a 17. századi magyar nyelvű meditációs irodalomban2011-06-29
Benedek Andrea KrisztinaLichtmann Tamás2009-12-11 13:00:00Von meinen Sternen nur wehn noch zerrissen / die Saiten einer überlauten Harfe Lyrik und Musik: Gesangsmotiv und intermediale Bezugnahmen auf Musikalisches bei Paul Celan2010-01-27
Bényei PéterS. Varga Pál2005-03-18 10:00:00A történelmi regény műfaji változatai és a tragikum kérdései Kemény Zsigmond írásművészetében2005-06-04
Bereczki Péter LeventeLőrinszky Ildikó2010-09-28 14:00:00Tájkép és leírás. Irodalom és festészet összefüggései Eugène Fromentin életművében2010-10-27
Bernáth AndreaHajnády Zoltán2002-10-11 10:00:00Baratinszkij filozofikus költészete2003-05-24
Bíróné Nagy Katalin2007-05-21 12:00:00Discovery Narratives in Contemporary Native American Fiction2007-10-30
Bódi KatalinDebreczeni Attila2005-04-22 10:00:00Egy műfaj apológiája. A XVIII. századi magyar levélregény és kontextusai2005-06-04
Bodrogi Ferenc MátéDebreczeni Attila2011-06-03 12:00:00„egyedül Artistának kívánok tekintetni” – Kazinczy Ferenc és a csiszoltság –2011-06-29
Bökös BorbálaAbádi Nagy Zoltán2015-01-23 13:00:00Intermediality and Narrative Identity in Paul Auster’s Ouevre2015-02-02
Bujdosóné Papp AndreaBitskey István2010-10-05 14:00:00„válogatot történetekbül készittetet Tükörök”. Taxonyi János exemplumértelmezései2010-10-27
Csatári AnnamáriaSéllei Nóra2010-06-30 11:00:00Sister Narratives: Margaret Drabble’s The Waterfall and A. S. Byatt’s Possession: A Romance2010-09-29
Csató PéterAbádi Nagy Zoltán2009-09-11 12:00:00Antipodean Conversations: Rhetorical Strategies of Discursive Authority in Richard Rorty’s Metaphilosophy and Political Thought2009-09-30
Csorba DávidBitskey István2005-03-11 10:00:00A magyar református hitmélyítő irodalom Debrecenben (1660-1711)2005-06-04
Czap IldikóLichtmann Tamás2008-02-29 14:00:00Probleme und Gestalten in Hermann Brochs Bergroman. Eine Analyse der drei Romanfassungen2008-04-16
Czintos EmeseBitskey István2014-06-05 13:00:00„Az olvasóknak mulatságul adtam...” Szempontok a 16. századi magyar verses epika irodalomtörténeti szerepének újragondolásához2014-09-22
Czövek ÁgnesD. Molnár István2008-11-28 13:00:00"Bezörgetek a menny kapuin..." A vers mint imádság a XIX-XX. század fordulójának és a XX. század első felének lengyel és orosz költészetében2008-12-17
D. Magyari ImreGörömbei András (1945-2013)2013-11-14 14:00:00A magyarországi cigányság irodalmáról2014-02-12
Dankóné Kovács RékaBalkányi Magdolna2009-10-02 11:00:00Die Aspekte des Fremden in den Kinder- und Jugendromanen von Renate Welsh2009-10-28
Elek TiborGörömbei András (1945-2013)2004-04-02 10:00:00Székely János2004-06-04
Eredics PéterLichtmann Tamás2006-03-23 10:00:00Ungarische Stundenten und ihre Übersetzungen aus dem Niederländischen ins Ungarische in der frühen Neuzeit2006-06-03
Farkas EnikőLőrinszky Ildikó2014-05-30 11:00:00Le conte oriental en France, de Galland à Nerval : inventions d’un genre2014-09-22
Fazakas Gergely TamásImre Mihály2009-02-20 14:00:00Közösségértelmezések a XVII. század második felének magyar református imádságos könyveiben (A panaszos könyörgés grammatikai, retorikai, műfaji és antropológiai kérdései)2009-03-18
Fleisz KatalinDobos István2013-10-11 14:00:00Önreflexív alakzatok Krúdy Gyula prózájában2013-11-13
Gaál IzabellaLichtmann Tamás2012-03-09 11:00:00Herausbildung und Zerfall der männlichen Identität der Protagonisten in Joseph Roths Roman „Radetzkymarsch”2012-03-21
Gál ÉvaMárkus Béla2003-05-09 10:00:00A két világháború közötti csehszlovákiai magyar regény és Neubauer Pál2003-11-29
Gáti MagdolnaBitskey István2013-07-03 14:00:00„Sokann hazudnakis, es a mibe vetke nintsis rá foghják…” – Teleki Mihály kommunikációs eljárásai az 1680-as évek Erdélyében2013-09-25
Gönczy MonikaS. Varga Pál2017-10-20 13:00:00„Csillagokká repesztett szöveg…” Szövegközi közelítések a 19. század második felének magyar irodalmához2017-11-08
Grunda MarcellHorváth Andrea2018-07-03 08:00:00Kulturelle Lesbarkeiten von Medea. Reflexionen und Projektionen eines Mythos in der Gegenwartsliteratur2018-09-26
Győri Zsolt IstvánAngyalosi Gergely2007-10-18 15:00:00Kubrick és a gondolkodás anti/poszthumanista képei2008-04-16
Györke ÁgnesBényei Tamás2009-12-04 10:30:00Posztmodern nemzetek Salman Rushdie regényeiben2009-12-16
Gyürky KatalinGoretity József2008-02-01 14:00:00"Mindannyian nihilisták vagyunk." Dosztojevszkij és az orosz nihilizmus2008-04-16
Harald D. GröllerLichtmann Tamás2008-12-11 13:30:00„Im Spannungsfeld von Klio und Kalliope – Der Schuhmeier-Roman von Robert Ascher”2008-12-17
Harry Edward BaileyVirágos Zsolt2009-05-22 10:00:00A néger vallásos tapasztalat ábrázolásmódjai a XIX. századi afroamerikai irodalomban2009-05-27
Herczeg ÁkosSzirák Péter2015-05-20 14:00:00Az én alakzatai a modernség küszöbén. Szubjektivitás és költőiség Ady Endre lírájában2015-09-16
Hovánszki MáriaDebreczeni Attila2009-05-15 13:00:00„Hogy kezdhessek énekembe…” Avagy Csokonai és a 18. század végének érzékeny énekelt dalköltészete2009-05-27
Kádár Anett JuliannaMadarász Imre2017-05-02 15:00:00Musica dantesca - Dante költészetének zeneisége2017-05-03
Kálai SándorGorilovics Tivadar (1933-2014)2004-02-27 10:00:00Alakteremtés és beszédmód (Az orvos és a pap mint visszatérő szereplő Emile Zola a Rougon-Macquart-család című regényciklusában)2004-06-04
Keczán MariannMárkus Béla2006-02-17 10:00:00'Mind kántál, aki sorsot örökölt'. Márai Sándor emigrációbeli rádiós publicisztikája (1951-1956)2006-06-03
Kelemen ErzsébetSzirák Péter2011-03-04 11:00:00Papp Tibor vizuális költészete2011-03-23
Kis GáborGoretity József2015-05-19 14:00:00Az ördöggel kötött szövetség mitologémája a XIX. századi prózairodalomban (különös tekintettel Conrad Ferdinand Meyer Az asszonybíró című elbeszélésére)2015-09-16
Ködöböcz GáborGörömbei András (1945-2013)2005-10-21 10:00:00Hagyomány és újítás Kányádi Sándor költészetében2005-11-26
Kovács SzilviaBerta ErzsébetS. Varga Pál2011-05-30 13:00:00Budapest a századfordulón - A modern nagyváros narratívái2011-06-29
Krepler ErzsébetHajnády Zoltán2003-10-31 10:00:00Lev Sesztov művei a személyes metafizika szemszögéből2004-06-04
Kricsfalusi BeatrixBalkányi Magdolna2010-07-06 14:00:00Vom Metadrama zum postdramatischen Theater Spielarten der dramatischen Selbstreflexion im zeitgenössischen deutschsprachigen Drama2010-09-29
Kulin BorbálaGörömbei András (1945-2013)2015-01-16 14:00:00„Ragyognak a tárgyak” – az illyési életmű transzcendenciájának néhány vonásáról2015-02-02
Kusper JuditS. Varga Pál2008-09-12 14:00:00„Eltört a kistükör”. Szubjektum, nyelv, emlékezet a klasszikus magyar lírában (Vajda, Czóbel, Kosztolányi)2008-09-24
Lajtos NóraGörömbei András (1945-2013)2013-12-19 14:30:00„Az én hitem az, hogy az ember jó…” Mitopoétika és medialitás Sánta Ferenc rövidprózájában2014-02-12
Lakfalviné Szögedi GabriellaKovács Kálmán2015-01-20 10:45:00A tapasztalás és az önmeghatározás Paul Fleming (1609-1640) költészetében2015-02-02
Lakner LajosDebreczeni Attila2011-06-10 13:00:00Az Árkádia-pör fogságában. A debreceni Csokonai-kultusz2011-06-29
Lakó ZsigmondPuskás István2018-12-12 13:00:00„A szerző mint tragikus hős” – Pier Paolo Pasolini Calderón című művének kultúratudományos olvasata2019-01-30
Lapis JózsefSzirák Péter2011-05-20 13:00:00Az elmúlás poétikája. A haláltapasztalat esztétikai közvetítettsége a két világháború közötti magyar költészetben2011-05-25
Lelkes ZsófiaBalkányi Magdolna2015-06-09 11:00:00Der Bühnenvolkstanz im ungarischen Theater 1945-1989 : Kulturpolitik – Theaterstruktur - Tanzästhetik2015-09-16
Libertini RosangelaPuskás István2014-06-18 11:00:00Sànte 'Mìddje...je tarramùte!... Letteratura marsicana, identità popolare e il terremoto del 19152014-09-22
Luffy KatalinImre Mihály2009-02-27 14:00:00„Temetö Jajjokan kezdtem én” Beszédmód és íráshasználat az erdélyi fejedelemválság idején2009-03-18
Maksa GyulaSzirák Péter2008-04-18 14:00:00Mediativitás, médiumidentitás, „képregény”2008-05-13
Mathey ÉvaGlant Tibor2012-10-12 12:00:00Chasing a Mirage: Hungarian Revisionist Search for us Support to Dismantle the Trianon Peace Treaty, 1920-19382012-10-24
Matolcsy KálmánMorse Donald E.2011-03-04 12:00:00Confronting „the Boundless and Hideous Unknown”: Science, Categorization, and Naming in H. P. Lovecraft’s Fiction2011-03-23
Mercs IstvánBitskey István2010-12-21 14:00:00„…az oktatásnak nem földinek, nem hiuságosnak &c. kell lenni…”: Írásértelmezés és retorika a késő barokk prédikációirodalomban2011-01-19
Miklós Eszter GerdaLukovszki Judit2011-04-20 11:00:00A széthangzás terei − koralitás és közösségképek Bernard-Marie Koltès drámáiban2011-04-27
Mikó GyulaImre Mihály2008-02-08 14:00:00Az Exequiae Principales és az Exequiarum Coeremonialium libri gyászbeszédei2008-04-16
Moise GabriellaBényei Tamás2012-10-26 13:30:00The Butterfly’s Wing Clamped together with the Bolts of Iron — Sentient Spaces and Bodies in the “Flesh” of Virginia Woolf’s To the Lighthouse2012-10-26
Móré TündeImre Mihály2016-03-18 14:00:00Ars peregrinandi : A 16. századi wittenbergi magyar peregrinusok neolatin búcsúztatóverseinek vizsgálata hazai és nemzetközi kontextusban2016-04-13
Mórocz GáborHörcher Ferenc2017-10-27 14:00:00Az esztétikai önmegváltás problémája Péterfy Jenő, Asbóth János, Justh Zsigmond és Gozsdu Elek esszéiben és esszéisztikus szépprózájában2017-11-08
Nagy ÉvaTamás Attila (1930-2015)2002-11-08 10:00:00A Tanú és a Krónikás. Nézőpont és beszédhelyzet Mészöly Miklós regényeiben2003-05-24
Nagyné Schmelczer ErikaGorilovics Tivadar (1933-2014)2004-12-03 10:00:00A rövid forma és az értékviszonyok kifejeződése C. F. Ramuz Naplójában2005-06-04
Nemes RitaGörömbei András (1945-2013)2003-04-09 10:00:00Modern magyar dramatikus szövegmodellek2003-05-24
Németh Lenke MáriaAbádi Nagy Zoltán2002-06-28 10:00:00'All It Is, It's a Carnival: Reading David Mamet's Women with Bakhtin2002-11-30
Oláh IldikóMárkus Béla2009-02-13 11:00:00Wass Albert erdélyi korszaka (1923-1944)2009-02-18
Oláh RóbertImre Mihály2016-12-16 14:00:00Miskolci Csulyak István és Tofeus Mihály református lelkészek könyves műveltsége2016-12-21
Orbán LászlóDebreczeni Attila2010-12-10 13:00:00Kazinczy Ferenc művei. Pályám emlékezete (kritikai kiadás)2010-12-15
Pabis EszterLichtmann Tamás2004-06-11 10:00:00Die Schweiz als Erzählung. Nationale und narrative Identitätskonstruktionen in Max Frisch Stiller, Wilhelm Tell für die Schule und Dienstbüchlein2004-11-27
Paksy TündeKovács Kálmán2019-05-14 11:30:00„finstre Kreuzgänge“ – „bunteste Welt“. E. T. A. Hoffmanns Roman „Die Elixiere des Teufels” unter besonderer Berücksichtigung des Doppelgängermotivs und der Aspekte des Raumes2019-06-26
Pallai MáriaGorilovics Tivadar (1933-2014)2013-06-03 16:00:00Drámai és színpadi tér a francia barokk-klasszikus hagyományban és az új színházban2013-06-27
Pászt PatríciaNagy László Kálmán2011-04-11 13:00:00Mai lengyel drámairodalom 1990-től 2005-ig2011-04-27
Pasztercsák ÁgnesDobos István2003-06-27 10:00:00A népábrázolás hagyományainak módosulása a XX. század első felének finn irodalmában2003-11-29
Pataki ÉvaBényei Tamás2015-03-06 10:00:00Space, Movement and Identity in Contemporary British Asian Fiction2015-04-13
Penckófer JánosGörömbei András (1945-2013)2002-06-30 10:00:00Tettben a jellem. A magyar irodalom sajátos kezdeményei Kárpátalján a XX. század második felében2002-11-30
Pénzes Tiborc SzabolcsImre Mihály2012-05-22 14:00:00„Valakik Szikrának szárnya alatt vadnak…” Várad és a puritanizmus II. Rákóczi György fejedelemsége idején2012-05-30
Pompor ZoltánGörömbei András (1945-2013)2007-12-14 14:00:00Hagyomány és újítás Lázár Ervin elbeszélőművészetében2008-04-16
Prohászka Rád BorókaMorse Donald E.2010-11-05 11:00:00Transgressing the Limit: Ritual Reenacted in Selected Plays by Edward Albee and Sam Shepard2010-11-24
Puskás IstvánBitskey István2005-05-24 10:00:00A reneszánsz színház születése (Pandolfo Collennuccio komédiái és apológiái)2005-11-26
Reichmann AngelikaHajnády Zoltán2006-04-20 10:00:00A "szándék allegóriái". Az identitás mítoszai Dosztojevszkij örökében2006-06-03
Réti ZsófiaTakács Miklós2015-12-21 14:00:00Nekünk nyolcvan: közelítések a nyolcvanas évek magyar kulturális emlékezetéhez (Korabeli stratégiák, populáris mítoszok és ezek továbbélései)2016-01-27
Rőhrig, EszterLőrinszky IldikóSkutta Franciska2010-11-09 14:00:00Emma Bovary „másik világá”-nak elbeszélői értékelései Flaubert Bovaryné című regényében2010-11-24
Sebestyén AttilaOláh Szabolcs Béla2014-12-03 14:00:00Menedzsment és humán műveltség: A szervezeti és üzleti élet átlelkesítése2015-02-02
Somogyi GyulaBényei TamásKalmár György2011-06-29 12:30:00After de Man: Transformations of Deconstruction in Contemporary Literary Theory2011-09-21
Soós SándornéGörömbei András (1945-2013)2008-12-19 11:00:00„…fonjunk rózsafüzért szép Üdvözletébül!” A rózsafüzér imádsága és rózsafüzéres versek a XIX–XXI. századi magyar irodalomban2009-01-21
Sz. Pallai ÁgnesSzaffkó Péter2005-05-27 00:00:00A nézők részvételének hatása a brit pedagógiai színjátszás (TIE) alkotófolyamatára2005-11-26
Szabó AndreaSzalay Edina2011-06-06 12:00:00Alice Munro’s Neo-Gothic: Short Fiction From the 1990s2011-06-29

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )