Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Molekuláris Orvostudomány Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Ádám CsabaDombrádi Viktor2011-10-12 13:00:00Új típusú protein foszfatázok vizsgálata Drosophila fajokban2011-11-04
Almássy JánosJóna István2009-01-07 13:00:00A vázizomgyengeség és a rianodin receptor kapcsolata krónikus szívelégtelenségben2009-03-06
Ambrus AttilaFésüs László2001-06-29 13:00:00Structural Investigation of Transglutaminases2001-11-17
Bácskai TímeaMatesz Klára2004-06-24 13:00:00A vestibularis magok kapcsolatainak vizsgálata békában és patkányban2004-11-27
Bagdány MiklósGáspár RezsőPanyi György2005-04-21 12:00:00A humán T limfociták Kv1.3 csatornájának farmakológiai és sejtfelszíni topológiai vizsgálata2005-06-04
Bai PéterVirág László2004-01-09 13:00:00Reaktív nitrogén intermedierek által indukált poli(ADP-ribóz) polimeráz és mátrix metalloproteináz aktiváció vizsgálata in vitro és in vivo2004-06-04
Bakondi EdinaVirág László2003-10-08 13:00:00Oxidatív stressz hatása a poli(ADP-ribóz) metabolizmusra és a kalcium homeosztázisra humán keratinocita és egér makrofág sejtvonalakban2003-11-29
Bakondi GáborRusznák Zoltán2008-07-02 13:00:00Feszültségvezérelt K+-csatornaalegységek expressziós mintázata a ganglion spiraleban és nucleus cochlearisban2008-09-12
Balajthy AndrásHajdu Péter Béla2016-10-13 13:00:00A Kv1.3 ioncsatornák szterolok általi szabályozásának vizsgálata in vitro és ex vivo rendszerekben2016-11-09
Bálint Bálint LászlóNagy László2006-01-17 13:00:00Epigenetic Regulation of Hormonal Response2006-06-03
Barok MárkSzöllősi János2008-01-29 13:00:00Az antitestfüggő sejtközvetített citotoxicitás (ADCC) szerepe a trastuzumab hatásmechanizmusában2008-04-16
Barta JuditPapp Zoltán2004-04-15 13:00:00Humán myocardiális fehérjék µ-calpain-mediált proteolízisének in vitro elemzése2004-06-04
Bartalné Deák EleonóraPenyige András2004-10-26 13:00:00A béta-laktamáz enzim szerepének és a béta-laktám antibiotikumok hatásának vizsgálata a Streptomyces griseus NRRL B-2682-es törzsben2004-11-27
Bartók ÁdámVarga Zoltán2014-09-15 13:00:00Kv1.3 csatorna-gátló skorpiótoxinok farmakológiai vizsgálata2014-09-22
Bécsi BálintErdődi Ferenc2014-10-16 13:00:00Protein foszfatázokat szabályozó kölcsönhatások meghatározása felületi plazmonrezonancián alapuló kötődési vizsgálatokkal2014-11-12
Benkő SzilviaNagy László2004-06-14 13:00:00Molecular Determinants of Co-regulator Binding and Transcriptional Activity of the Retinoic Acid Receptor - Retinoid X Receptor Heterodimer2004-11-27
Blaskó BernadettFésüs László2004-02-04 13:00:00A C. elegans protein diszulfid izomeráz transzglutamináz aktivitásának vizsgálata2004-06-04
Bódi AnnamáriaÉdes IstvánPapp Zoltán2004-12-06 13:00:00A Ca2+-érzékenyítő levosimendan és a myocardium gbs-adrenerg jelátviteli rendszere közötti interakciók2005-06-04
Bodnár AndreaDamjanovich SándorMatkó János2002-09-16 14:00:00Funkcionális fehérje-mikrodomének a T és B sejtek plazma-membránjában: szerepük az antigén-specifikus T sejt aktivációban és proliferációban2002-11-30
Bodnár DóraSzentesi Péter2015-05-05 13:00:00A vázizom Ca2+-homeosztázisának módosulása egyes regulatórikus fehérjék expressziójának megváltozása esetén2015-05-13
Bodó EnikőBíró Tamás2005-01-17 13:00:00A vanilloid receptor-1 (TRPV1) szerepe a humán szőrtüsző biológiai folyamatainak szabályozásában2005-06-04
Boratkó AnitaCsortos Csilla2013-10-11 13:00:00Adaptor fehérjék vizsgálata a vaszkuláris endotéliumban2013-11-13
Borbély AttilaPapp Zoltán2005-09-16 13:00:00Alternations in myocardial function and contractile proteins during human heart failure2005-11-26
Borbíró IstvánBíró Tamás2011-04-21 13:00:00Új mechanizmusok a humán hajnövekedés biológiai folyamatainak szabályozásában2011-05-06
Bordás CsillaPál Balázs2017-10-25 13:00:00A nucleus pedunculopontinus direkt neuronális és indirekt, asztrocitafüggő neuromodulációs mechanizmusainak vizsgálata2017-11-08
Brunyánszki AttilaBay Péter2011-06-29 13:00:00A poli(ADP-ribóz) polimeráz-1 (PARP-1) szerepe a transzkripció szabályozásában2011-09-16
Cserni TamásMikó Irén2007-04-18 13:00:00Kísérletes és klinikai adatok az ileocoecalis junctio gyermeksebészeti vonatkozásaihoz2007-06-02
Csóka BalázsHaskó György2011-06-22 14:00:00Az A2A adenozin receptor szerepe a szepszis regulációjában2011-09-16
Czifra GabriellaBíró Tamás2006-05-22 13:00:00A protein kináz C izoenzimek differenciált szerepe vázizom- és porcsejtek in vitro és in vivo növekedésének szabályozásában2006-11-25
Czikora IstvánCsortos Csilla2011-07-06 13:00:00A TIMAP fehérje szerepe a protein foszfatáz 1 és az endotél barrier funkció szabályozásában2011-09-16
Czuriga István2003-09-15 13:00:00Újabb klinikai eredmények béta-receptor blokkolókkal2003-11-29
Dedinszki DóraErdődi Ferenc2015-02-17 13:00:00Protein foszfatázok szabályozó szerepe leukémiás sejtek kemoszenzitivitásában és keratinociták patológiás folyamataiban2015-04-13
Deli TamásCsernoch László2007-02-06 13:00:00Purinerg jelátvitel a sejtek differenciálódásában és malignus transzformációjában: a P2X7 receptor kitüntetett szerepe2007-06-02
Dobrosi NóraBíró Tamás2011-04-29 13:00:00Az endocannabinoid rendszer szerepe humán bőr eredetű sejtek biológiai folyamatainak szabályozásában2011-05-06
DocsaTiborGergely Pál2012-01-25 13:00:00Antihiperglikaemiás szerek tervezése és vizsgálata a glikogén foszforilázra ható inhibitorokkal2012-02-10
Döncző BoglárkaGuttman András2018-03-19 15:00:00Formalinnal fixált, paraffinba ágyazott szövetminták N-glikánjainak kapilláris elektroforetikus analízise2018-03-28
Emri MiklósMárián Teréz2004-04-22 13:00:00Agyaktiválásos PET-vizsgálatok protokolljának optimalizálása2004-06-04
Erdélyi KatalinVirág László2010-01-11 13:00:00A poli(ADP-ribóz) polimeráz-1 és a poli(ADP-ribóz) glikohidroláz szerepének vizsgálata a sejthalál és a gyulladásos mediátorok expressziójának szabályozásában2010-02-19
Fábián Ákos IstvánSzöllősi János2013-05-06 13:00:00Optimizing fluorescence resonance energy transfer measurements2013-05-08
Fehér AnitaTőzsér József2004-04-27 13:00:00A humán immundeficiencia vírus és egér leukémia vírus proteináz működési sajátságainak in vitro tanulmányozása2004-06-04
Fodor JánosCsernoch László2009-03-30 13:00:00A kalciumhomeosztázis szabályozásában szerepet játszó fehérjék vizsgálata mesenchymalis eredetű, differenciálódó sejtmodellekben2009-05-08
Fodor TamásBay Péter2018-05-22 13:00:00Az AMPK szerepe az emlőtumorok metabolikus szabályozásában és a bézs zsírsejtek differenciációjában2018-06-26
Francis OdehAntal Miklós2003-04-17 13:00:00Projections of the ventrolateral periaqueductal gray matter to various areas of the brainstem in rats2003-05-24
Gaál ZsuzsannaCsernoch László2017-09-27 13:00:00Warburg effektusban szerepet játszó mikro-RNS-ek, valamint a HDAC4 és SIRT6 hiszton deacetiláz enzimek szerepe felnőttkori hematológiai malignus betegségek patogenezisében2017-11-08
Garai IldikóGaluska László2004-09-20 13:00:00Kvantitatív radioizotópos keringésvizsgálatok2004-11-27
Géczy TamásBíró Tamás2013-03-08 13:00:00A diacil-glicerol útvonal intracelluláris effektorainak jelátviteli folyamatokban betöltött funkcionális szerepe és farmakológiai befolyásolásuk új lehetőségei2013-05-08
Géhl ZsuzsannaVirág László2018-09-10 13:00:00Oxidatív stressz és poli (ADP-ribóz) szerepének vizsgálata melanomákban és diabétesz eredetű proliferatív retinopátiában2018-09-26
Gergely SzabolcsVirág László2015-11-05 13:00:00Antioxidáns és sejtvédő hatású vegyületek azonosítása nagy áteresztőképességű módszerrel és vizsgálatuk emlős sejtmodellekben2015-11-11
Gönczi MónikaCsernoch László2003-04-23 13:00:00Az intracelluláris kálciumhomeosztázis szabályozása humán immortalizált keratinocytákon2003-05-24
Griger ZoltánBíró TamásKovács László2007-10-16 13:00:00A protein kináz C izoenzimek szerepe szisztémás lupus erythematosusban és a MonoMac-6 sejtek folyamatainak szabályozásában2007-11-24
Hádáné Birkó ZsuzsannaBíró Sándor2002-09-20 13:00:00Egy pleiotróp hatású autoregulátor molekuláris genetikai analízise Streptomyces griseusban2002-11-30
Hajdu IstvánVámosi GyörgyKollár József2014-09-08 13:00:00MR-kontrasztanyagok tumorspecifikus célbajuttatására alkalmas nanorészecskék előállítása és in vitro, in vivo tesztelése2014-09-22
Hajdu Péter BélaGáspár RezsőPanyi György2002-12-18 13:00:00K+ csatornák vizsgálata natív és heterológ expressziós rendszerekben2003-05-24
Halasi Gábor GyörgyMatesz Klára2005-12-19 13:00:00A vestibularis rendszer centrális kapcsolatai és regenerációja2006-06-03
Harmati GáborMagyar János2011-11-16 13:00:00Béta-adrenerg stimuláció hatása a kutya kamrai szívizomsejtek késői káliumáramaira2011-12-09
Hegedűs CsabaVirág László2008-12-05 13:00:00A poli-ADP-riboziláció szerepe a DNS károsodás által kiváltott sejthalálban2008-12-12
Hegyi BenceSzentandrássy Norbert2014-12-01 13:00:00A szívizom L - típusú kalciumcsatornájának tetrodotoxin - érzékenysége2015-02-02
Horváth AndrásAradi János2005-06-03 13:00:00Egy új, HIV replikációt gátló oligonukleotid szintézise, kémiai és biológiai jellemzése2005-11-26
Horváth BalázsBányász Tamás2009-09-29 13:00:00Káliumáramok szerepe kutya bal kamrai szívizomsejtek repolarizációjában2009-10-29
Horváth GáborSzöllősi JánosVereb György2005-10-11 13:00:00Áramlási citometriás FRET mérések optimalizálása és alkalmazása a majdnem teljes ErB2 molekula modellezésében2005-11-26
Jenes ÁgnesNagy IstvánCsernoch László2014-05-13 13:00:00A TRPV1 ioncsatorna aktivitását befolyásoló egyes regulátorok vizsgálata érzőneuronokon2014-05-14
Juhász TamásZákány Róza2011-01-25 13:00:00Jelátviteli fehérjék expressziójának tranziens transzfekcióval történő módosítása és annak hatásai primer kondrogenikus sejtkultúrában2011-02-11
Kádas JánosTőzsér József2004-06-24 13:00:00Humán retrovírusok proteolitikus enzimeinek vizsgálata2004-11-27
Kakuk AnnamáriaVereb György2008-10-16 13:00:00A foszfatidilinozitol 4-kináz PI4K230 izoformájának sejtmagi/nukleoláris lokalizációja és transzport mechanizmusa2008-10-30
Kása AnitaCsortos Csilla2013-12-16 13:00:00The role of protein phosphatase 2A in the lung endothelial barrier regulation2014-02-12
Katkó MónikaVarga ZsuzsaParagh György2016-09-20 13:00:00A nikkel hatásának vizsgálata a homocisztein metabolizmusra hemodializált vesebetegekben és in vitro perifériás mononukleáris sejtekben2016-11-09
Kerekes ÉvaDombrádi Viktor2015-10-22 13:00:00Fehérje módosító enzimek vizsgálata Drosophila fajokban2015-11-11
Kerékgyártó Márta ZsuzsaGuttman András2017-05-02 14:00:00New aspects in analysis of N-glycans using capillary gel electrophoresis2017-06-28
Kis Sándor AttilaEmri Miklós2010-07-06 13:00:00Preklinikai vizsgálatokat szolgáló MiniPET kamera működési paramétereinek analízise Monte-Carlo szimulációs módszerrel2010-09-17
Kiss AndreaErdődi Ferenc2008-12-04 13:00:00Protein foszfatáz-1 szabályozása a regulátor alegység foszforilációjával és katalitikus alegységhez kötődő inhibitorokkal2008-12-12
Kiss EnikőErdődi Ferenc2003-03-17 13:00:00Az integrinekhez kapcsolódó kináz szerepe a miozin foszfatáz szabályozásában2003-05-24
Kistamás KornélMagyar János2015-03-16 13:00:00A kardiális akciós potenciál időtartam beat-to-beat variabilitásának mechanizmusa2015-04-13
Kókai EndreDombrádi Viktor2006-10-16 13:00:00Új típusú protein foszfatázok vizsgálata Drosophila melanogaster-ben2006-11-25
Kolozsvári BernadettBakó Éva2012-11-13 13:00:00A kalcineurin szerepe a miozin foszfatáz és az endotél barrier funkció szabályozásában2012-12-06
Kőszeghy ÁronRusznák Zoltán2013-04-18 13:00:00Patkány nucleus cochlearis dorsalis szemcse- és Purkinje-szerű sejtjeinek vizsgálata képalkotó és elektrofiziológiai módszerek kombinált alkalmazásával2013-05-08
Kőszegi ZsoltÉdes István2001-05-08 13:00:00Kardiológiai képalkotó vizsgálóeljárások eredményeinek integrált értékelése2001-11-17
Kosztka LíviaRusznák Zoltán2012-03-27 13:00:00A TASK-3-csatornák mitokondriális expressziójának, valamint a sejtek életképességében és proliferációjában betöltött szerepének vizsgálata melanoma malignum sejttenyészetben2012-04-27
Kovács AdriennPál Balázs2015-11-30 13:00:00Az endokannabinoid és kolinerg neuromodulációs mechanizmusok vizsgálata az egér nucleus pedunculopontinus neuronjain és asztrocitáin2016-01-27
Kovács AndrásGuttman András2014-05-15 13:00:00A humán plazmaproteomot reprezentáló analitkönyvtár létrehozása, jellemzése és felhasználása monoklonális antitestek antigénjeinek azonosítására2014-06-18
Kovács KatalinVirág László2014-11-25 13:00:00A poli - ADP - riboziláció és a hidrogén - peroxid központi szerepe az osteogén differenciációban és a dohányfüst toxikus hatásaiban2015-02-02
Kovács LászlóDombrádi Viktor2010-10-22 13:00:00A kalpain és a protein kináz/foszfatáz rendszerek vizsgálata - Kölcsönhatás a posztszintetikus fehérje módosító rendszerek között2010-10-28
Kovács TamásNagy Péter2018-04-12 13:00:00A dipólpotenciál összefüggései az ErbB fehérjecsaláddal és a lipidtutajokkal2018-05-16
Kovács ZsuzsannaGuttman András2018-05-04 13:30:00Myeloma multiplex gliko-biomarkerek azonosítása kapilláris elektroforézissel2018-05-16
Krizsán Áron KrisztiánBalkay László2016-04-26 14:00:00Investigation of image quality optimization methods for Positron Emission Tomography in hybrid medical imaging2016-05-11
Lajtos ImreBalkay László2015-01-16 13:00:00Kisállat PET kamerák képalkotó képességének vizsgálata és optimalizálása2015-02-02
Lakatos PetraVirág László2017-03-14 13:00:00PARP gátlószerek PARilációtól független hatásai az UVB és az UVA sugárzás által kiváltott sejthalál során2017-05-03
Lázár JózsefBíró Tamás2004-01-08 13:00:00A rekombináns vanilloid receptor (VR1) működésének és szabályozásának vizsgálata heterológ expressziós rendszerekben2004-06-04
Lehel SzabolcsTrón Lajos2003-03-05 13:00:00Synthesis of fluorine-18 labelled adenosine-receptor ligands2003-05-24
Lengyel ZsoltTrón Lajos2004-04-21 13:00:00PET Investigation of Radiation Induced Sequelae of the Spinal Cord2004-06-04
Lontay BeátaErdődi Ferenc2005-03-17 13:00:00A miozin foszfatáz lokalizációja és szabályozása nem-izom sejtekben2005-06-04
Ludányi KatalinRajnavölgyi ÉvaSzondy Zsuzsa2004-04-14 13:00:00T sejt aktiváció és apoptózis: a döntés molekuláris háttere2004-06-04
Lukács BalázsJóna István2008-09-05 13:00:00Vázizom típusú SR kalcium csatorna (RyR1) vizsgálata2008-09-12
Marincsák RitaBíró Tamás2009-06-25 13:00:00A tranziens receptor potenciál vanilloid-1 (TRPV1) ioncsatorna jelentősége a sztomatológiai gyakorlatban2009-09-11
Máté GáborGaluska László2018-01-12 13:00:00Gallium-68 radioizotóppal jelölt komplexek szintézise, vizsgálata és alkalmazásuk kisállat-PET leképezés során2018-01-31
Matta CsabaZákány Róza2009-05-27 13:00:00A kalciumhomeosztázis és a poli(ADP-riboz)ilációs folyamatok vizsgálata porcosodó mesenchymalis sejtkultúrákban2009-06-19
Mittermayr StefanGuttman András2013-09-09 13:00:00Comprehensive N-Glycosylation Analysis by High Performance Liquid Separation Techniques2013-09-25
Mocsár GáborVámosi György2017-09-04 13:00:00IL-2 és -15 receptorok kölcsönhatásainak vizsgálata humán T limfóma sejteken2017-10-04
Mogyorósy GáborÉdes István2002-06-03 13:00:00A szívbeteg gyermekek ellátásának kritikus elemzése Hajdú-Bihar megyében2002-11-30
Nagy DénesSzűcs GézaRusznák Zoltán2015-04-09 13:00:00TASK-3 csatornák és muszkarinos kolinerg receptorok szerepe a melanoma sejtek funkciójában2015-05-13
Nagy HenriettaSzabó Gábor2004-03-04 13:00:00A P-glikoprotein konformáció-változásai antitestek kompetíciójának tükrében2004-06-04

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )