Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Történelemtudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Adamczyk BogdanŐze Sándor2014-05-12 10:00:00Isten szolgája fr. Kelemen Didák életének és tetteinek recepciója2014-06-17
Albertné Zombori KatalinHorváth Miklós2014-05-06 15:00:00Forradalom és megtorlás a Bács-Kiskun megyében lezajlott tanár- és diákperek tükrében (1956-58)2014-06-17
Asztalos BernadettŐze Sándor2011-02-14 14:30:00„Ha Isten velünk, ki ellenünk…” Nádasdy Tamás magánélete négy megközelítésben, levéltári források alapján2011-03-17
Bácsatyai DánielSzovák Kornél2016-09-30 09:00:00A magyar kalandozó hadjáratok latin nyelvű kútfői2016-12-13
Bácsfainé Hévizi JózsaHorváth Miklós2009-03-31 11:30:00Prohászkai lelkülettel - a hit szárnyain: Új kihívások és megoldási kísérletek a székesfehérvári egyházmegyében és a budafoki egyházközségek életében (1930-1970)2009-05-20
Balázs JózsefŐze Sándor2016-11-25 08:30:00Machumetis Saracenorum principis, eiusque successorum vitae, ac doctrina2017-03-21
Bojtos AnitaŐze Sándor2018-05-18 09:00:00A pálos rend XVII. századi története, különös tekintettel a rend szellemiségére2018-06-19
Bokodi-Oláh GergelyHorváth Miklós2014-11-11 14:00:00Nemzetőrség - 19562014-12-02
Bollók ÁdámSzovák KornélBálint Csanád2012-10-15 14:30:00Ornamentika a 10. századi Kárpát-medencében Formatörténeti tanulmányok a honfoglalás kori díszítőművészethez2012-12-04
Borvendég ZsuzsannaM. Kiss Sándor2016-10-24 12:30:00Újságírók és külkereskedők a Kádár-rendszer hírszerzésében2016-12-13
Cserényi-Zsitnyányi IldikóHorváth Miklós2016-09-27 11:30:00A Rákosi-korszak bányamérnök-perei; Különös tekintettel Vargha Béla és társai ügyére2016-12-13
Cseszka ÉvaM. Kiss Sándor2005-04-26 09:00:00Gazdasági típusú perek különös tekintettel az FM-perre (1945-1953)2005-05-17
Dávid Nóra MargarétaFröhlich Ida2009-12-14 13:00:00A qumráni közösség thanatológiája a második Szentély korának gyakorlatában és eszmerendszerében2009-12-17
Dupka GyörgyHorváth Miklós2014-09-19 13:00:00A kollektív bűnösség elvének alkalmazása a kárpátaljai magyarokkal és németekkel szemben, a 4. Ukrán Front Katonai Tanácsa határozatainak végrehajtása az NKVD-jelentések tükrében, 1944–19462014-12-02
Fábián BorbálaBerényi István2010-05-20 11:00:00„A mívelt városokban szükséges utczavilágításról” Magyarország 1914 előtti közvilágítástörténete – Néhány törvényhatósági jogú város példáján keresztül –2010-06-10
Fejes IldikóGereben Ferenc2014-11-13 16:00:00A vallásosság történelmi és szociológiai dimenziói Csíkban2015-03-17
Forgács AnnaHüttl Antónia2004-12-01 13:00:00"Egészségügyi rendszerek mai hatékonyságának történeti gyökerei"2005-05-17
Galambos IstvánM. Kiss Sándor2017-04-27 13:00:00Adalékok az 1956-os forradalom és szabadságharc várpalotai történéseihez2017-06-06
Gátas JózsefFröhlich IdaLautner Péter2014-05-05 09:00:00Trónlátomás a színpadon. Ezekiélosz Exagogé című drámájának politikatörténeti olvasata2014-06-17
Godena AlbertMedgyesy-Schmikli Norbert2017-10-02 13:00:00A győri Magyar Vagon- és Gépgyártás edukációs vonzáskörzete és szerkezetváltásai, (1896-1914)2017-12-05
Goreczky TamásRess Imre2012-05-11 09:00:00Burián István, egy magyar diplomata az Osztrák-Magyar Monarchia szolgálatában2012-06-12
Guitman BarnabásŐze Sándor2009-12-11 08:30:00A bártfai reformáció első évtizedei és kapcsolatrendszere2010-04-15
Harrach GáborFöldesi Margit (1961-2016)2013-04-11 09:00:00Demográfiai mutatók területi sajátosságai a Magyar Királyságban a 20. század elején (Etnikumok és felekezetek szerepe a házasodás és a termékenység alakulásában)2013-06-11
Harrach GáborFöldesi Margit (1961-2016)2013-04-11 09:00:00Demográfiai mutatók területi sajátosságai a Magyar Királyságban a XX. század elején.2013-06-11
Hende FanniForgó AndrásPálffy Géza2017-05-10 12:00:00Politikai reprezentáció a magyar országgyűléseken 1687 és 1765 között2017-06-06
Hernády ZsoltHermann Róbert2016-02-10 13:00:00"Ha legyőznek is bennünket, de bírni soha nem fognak" Schweidel József tábornok élete2016-03-08
Hüttl AntóniaBotos Katalin2002-01-01 00:00:00Gazdaságstatisztikai fogalmak történeti fejlődésben2002-06-12
ifj. Sarkady SándorM. Kiss Sándor2016-02-29 10:00:00A Bánya-, Kohó- és Erdőmérnök-hallgatók Ifjúsági Köre Sopronban (1919–1948)2016-06-14
Igazné Prónai BorbálaBotos József2007-02-28 16:00:00A kötelező társadalombiztosítás kialakulása, fejlődése Magyarországon2007-06-25
Illik PéterJánokiné Újváry Zsuzsanna2009-05-20 12:00:00TÖRÖK DÚLÁS A DUNÁNTÚLON TÖRÖK KÁRTÉTELEK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI HÓDOLTSÁGI PEREMVIDÉKEN A 17. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN2009-06-30
Ivicz Mihály ZsoltAlvincz József2004-12-03 10:00:00A magyar mezőgazdaság XX. századi helyzetének elemzése, különös tekintettel a kisbirtokra2005-05-17
Kálmán Péter PeregrinŐze Sándor2014-05-12 16:30:00A Magyar Katolikus Egyház helyzete a kádári egyházpolitika első éveiben a teológiai összefüggések tükrében2014-06-17
Karlinszky Balázs PéterSzovák Kornél2013-09-27 14:00:00A veszprémi káptalan a középkorban. A veszprémi székeskáptalan középkori birtokai.2013-12-03
Kas GézaVarga J. JánosHegyi Klára2010-12-09 10:00:00Várrombolás hazánkban a török kiűzése után (1699 – 1702)2011-03-17
Kávássy János ElődBotos Katalin2013-05-15 14:00:00A magyar-amerikai kapcsolatok alakulása Ronald Reagan két elnöki periódusa idején, 1981-1988-ban2013-06-11
Kelemen KatalinRieger László2007-12-11 09:00:00Földpiac- földár a magyar közgazdasági gondolkodásban a II. világháborútól a rendszerváltozásig2008-04-04
Kemény GáborBotos Máté2010-05-21 14:00:00KATOLIKUS KÖZGAZDASÁGI GONDOLKODÁS A XX. SZÁZAD ELSİ FELÉBEN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL OSWALD VON NELL-BREUNING SJ GONDOLATAIRA2010-06-10
Kollega Tarsoly IstvánSzulovszky János2011-11-17 10:00:00II. JÓZSEF NÉMET TELEPESEI 1784–17872012-03-13
Kovács BálintŐze Sándor2010-09-28 12:00:00Die kulturelle Vermittlungsrolle der Literatur und Religion bei der Integration der Armenier in Siebenbürgen (18. Jahrhundert)”2010-12-16
Kovács EszerŐze Sándor2009-05-19 10:00:00MAGYARORSZÁGI JEZSUITÁK ÉS A CSEH RENDTARTOMÁNY (CSEHORSZÁG, MORVAORSZÁG ÉS SZILÉZIA) 1773-IG2009-06-30
Kovács Katalin AnitaŐze Sándor2016-11-11 12:00:00Az erdélyi fejedelmi udvar hollandiai diplomáciai és ideológiai kapcsolatai a 17. században2016-12-13
Kovács ÖrsBotos Máté2013-05-15 11:00:00Az 1968-as májusi diákmozgalom és de Gaulle bukásának külpolitikai összefüggései2013-06-11
László AnikóŐze Sándor2016-04-18 13:30:00Apokaliptikus államelmélet és világszemlélet a XVII. században2016-06-14
László Dávid MártonM. Kiss Sándor2011-12-05 14:00:00Nickelsburg László és a Baross téri csoport2012-03-13
László MártonBotos Katalin2013-11-22 14:30:00Kollektivizálás a Székelyföldön (1959-1962)2014-03-18
Lovász Gabriella AnnaKőrösi István2008-04-17 10:00:00Olasz-magyar politikai és gazdasági kapcsolatok a második világháború után, a gazdasági együttműködések tükrében2008-06-03
Mányó-Váróczi ViolettaBotos Katalin2016-02-18 11:00:00Varga István a tudományszervező és gazdaságpolitikus2016-03-08
Marek ViktorM. Kiss Sándor2012-12-14 14:00:00A dorogi szénmedence településeinek története 1956 fényében2013-03-12
Márki-Zay PéterSzakács Sándor2006-05-11 10:00:00Magyarország 20. századi fejlődésének összehasonlító elemzése2006-05-24
Marschal AdriennM. Kiss Sándor2016-05-09 13:00:00Munkatáborok Komárom-Esztergom megyében (Csolnok, Oroszlány, Tatabánya)2016-06-14
Martí TiborJánokiné Újváry Zsuzsanna2013-12-09 12:00:00Gróf Esterházy László (1626-1652). Fejezetek egy arisztokrata család történetéhez2014-03-18
Máthé ÁronHorváth MiklósSchmidt Mária2012-12-14 09:00:00A zuglói nyilasok pere (1966-67): értelmezési lehetőségek2013-03-12
Medgyesy-Schmikli NorbertKilián István2006-10-20 12:00:00A csíksomlyói misztériumdrámák forrásai és ferences lelkiségtörténeti háttere2007-03-12
Mezey AndrásBögre Zsuzsanna2013-12-13 15:00:00Csongrád megyei katolikus ifjúsági kisközösségek és bázisközösségek 1946 és 1980 között, a hivatalos egyház és a pártállam vonatkozási keretében.2014-03-18
Mohay GergelyKovács Péter2010-02-08 10:00:00Panaitiosz hatása Polübiosz történetírására2010-04-15
Nagy CsabaBotos Katalin2011-05-20 14:00:00Kényszerek és remények. A magyar IMF és IBRD csatlakozás rövid története2011-06-09
Nagy LászlóM. Kiss SándorHorváth Attila2014-10-07 10:00:00Az „ifjabb” Andrássy Ifj. gr. Andrássy Gyula politikai, tudományos és kulturális tevékenységének fő irányelvei2014-12-02
Nemes GáborSzovák Kornél2014-05-08 14:00:00Az Apostoli Szentszék és a Jagelló-kori Magyarország kapcsolata különösen VII. Kelemen pápa idején (1523–1526)2014-06-17
Neumann TiborRácz György2006-12-15 14:00:00„A Korlátköviek Egy előkelő család története és politikai szereplése a XV-XVI. században”2007-03-12
Nyári GáborBotlik József2017-05-18 15:00:00"45-ösök"- A német és osztrák területeken élő magyar emigráció története, 1945-19562017-06-06
Polyák MariannŐze Sándor2013-09-27 11:00:00Görög katolikus és állami elemi népiskolák Bereg vármegyében a dualizmus elején2013-12-03
Riskó MariannaBotlik József2017-05-08 10:00:00Chira Sándor (1897 - 1983), a Munkácsi Görög katolikus Egyházmegye püspökének élete és vértanúsága2017-06-06
Sallai GergelyBerényi István2008-05-13 13:30:00„A határ megindul, az ország nagyobb lesz…” A csehszlovákiai magyar kisebbség és Magyarország kapcsolatainak diplomácia-, politika- és társadalomtörténeti vizsgálata (1938. május-1939. március)2008-06-03
Schlett AndrásRieger László2004-12-01 10:00:00A Bábolnai Állami Gazdaság története 1960 és 1990 között2005-05-17
Schramek László PéterJánokiné Újváry Zsuzsanna2011-05-20 10:00:00Az állandó hadsereg eltartásának kérdései a 18. század első felében Pest megye példáján keresztül2011-06-09
Seremet SándorBotlik József2016-05-09 10:00:00A mai Kárpátalja határainak kialakulása az I. világháború után (1918-1925)2016-09-20
Somfay ÖrsM. Kiss Sándor2014-05-06 13:00:00Az I. világháború magyar vonatkozású köztéri, valamint közösségi hősi emlékei és ezek adatbázisa2014-06-17
Stöckert DávidFöldesi Margit (1961-2016)2014-09-25 10:00:00A Harmadik Birodalom németségpolitikája Magyarországon; magyarnémetek Németország árnyékában (1938-1945)2014-12-02
Szanyi M. JózsefBotlik József2017-10-31 10:30:00Kárpátalja visszacsatolása Magyarországhoz (1938-1939). Autonómia, birtokbavétel, katonai akciók.2017-12-05
Szaszkó ElekRácz György2014-04-28 10:00:00A Szeri Pósafi család. Egy alföldi előkelő család története a XIV-XV. században2014-06-17
Szekér NóraM. Kiss Sándor2009-04-20 14:00:00A Magyar Közösség története2009-05-20
Szelke LászlóM. Kiss Sándor2012-12-14 11:30:00Titkok, legendák, sorsok. A Gresham-palota története és angolszász kapcsolatai2013-03-12
Szelke-Tulipán ÉvaM. Kiss Sándor2010-05-17 14:00:00A Köztársaság téri ostrom 1956-ban Szigorúan ellenőrzött emlékezet2010-06-10
Szemerkényi Réka ÁgnesBotos Katalin2007-09-12 09:00:00Energia és biztonságpolitika 1945-1990 Magyarország szénhidrogén - ellátása a hidegháború idején2007-10-11
Sziráki SzilviaŐze Sándor2010-12-10 09:00:00Nemzeti identitás és biblikus látásmód a XVII. század végi Erdélyben2011-03-17
Szirtes Zsófia TerézJánokiné Újváry Zsuzsanna2015-05-08 09:30:00Az erdélyi szászság érdekérvényesítése az átmeneti korszakban (1690-1711)2015-09-22
Szlavikovszky Beáta2009-05-22 11:00:00Fejezetek a magyar–olasz kulturális kapcsolatokról 1880 és 1945 között2009-10-02
Szörényi AttilaHorváth Miklós2012-05-02 12:00:00A Standard-per előzményei és előkészítése 1948-19502012-06-12
Szuromi KristófŐze Sándor2017-04-06 15:00:00Azellenségkép árnyékában: az oszmánkép európai aspektusai2017-06-06
Szűts István GergelyÖ. Kovács József2017-05-18 12:00:00A Herendi Porcelángyár története a 20. század első felében2017-06-06
Tamási BalázsFröhlich Ida2014-05-13 15:30:00Jeremiás és Báruk hagyományai a Második Szentély korában: Prófécia és történelemszemlélet2014-06-17
Tarkó IlonaJánokiné Újváry Zsuzsanna2012-12-12 11:30:00Rabkereskedelem és anyagi kultúra a XVI–XVII. században a Batthyány család levéltára alapján2013-03-12
Török GáborHorváth Miklós2015-09-07 14:00:00Fejezetek a magyar-brit diplomáciai kapcsolatok történetéből (1979-1984)2015-12-15
Tóth KrisztinaTusor Péter2013-05-13 14:00:00A szombathelyi egyházmegye (1936-1944). Grősz József szombathelyi egyházkormányzása2013-06-11
Tutuskó ÁgnesBotlik József2016-05-02 08:30:00Az 1914–1915. évi orosz betörések nemzetiségpolitikai vonatkozásai2016-06-14
Véber János BalázsPajorin Klára2010-05-14 10:00:00Két korszak határán, Váradi Péter és leveleskönyve2010-06-10
Virág AndrásM. Kiss Sándor2013-12-13 12:00:00Párhuzamos életek, avagy a magyar cserkészet titkos története (1939-1993)2014-03-18
Zombori István2006-11-24 11:00:00„Jagello- Habsburg rendezési kísérlet 1523-ban”2007-03-12

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )