Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Angyal ZoltánLévayné Fazekas Judit2005-04-28 14:00:00Az európai gazdasági és monetáris unió kialakulásának és működésének intézményi és jogi vonatkozású kérdései2005-06-13
Árva ZsuzsannaStipta István Mihály2007-10-15 14:00:00Fejezetek a közigazgatási büntetőbíráskodás elmélettörténete köréből2007-12-05
Asztalos ZsófiaLévayné Fazekas Judit2009-10-19 13:00:00Az uniós polgárság és a diszkrimináció tilalma2009-12-18
Babják IldikóSzabó Béla2006-02-15 11:00:00Árucsere-ügyletek a germán népek szokásjogában2006-03-13
Bajánházy IstvánSzabó Béla2008-12-16 14:00:00Az állami vagyonnal kapcsolatos szerződések Livius munkájában2008-12-22
Balásházy MáriaMiskolczi Bodnár Péter2008-04-23 15:00:00Belső viszonyok a magyar korlátolt felelősségű társaság társasági szerződéseiben2008-05-30
Balogh JuditStipta István Mihály2001-02-23 13:00:00A nyugat-európai kodifikációk hatása a magyar magánjog polgári kori fejlődésére2001-03-06
Bányai KrisztinaPrugberger TamásOlajos István2016-06-22 13:00:00A magyar mezőgazdasági föld tulajdoni és használati forgalmának jogi korlátai és azok kijátszása2016-09-14
Barta JuditMiskolczi Bodnár Péter2001-05-23 14:00:00A magyar nyugdíjrendszer reformja, különös tekintettel a rendszer második pillérét képező magánnyugdíjpénztárakra2001-06-21
Bartha IldikóLévayné Fazekas JuditVárnay Ernő2010-10-06 13:00:00Az Európai Közösség és a tagállamok nemzetközi szerződéskötési hatáskörei az Európai Bíróság esetjogában2010-12-22
Bátyi EmesePaulovics AnitaBragyova András2016-11-03 11:00:00A doktori képzés és a tudományos minősítés Magyarországon2016-12-06
Birkás AntalSzabó MiklósFazakas Sándor2008-10-22 14:00:00Luther és Kálvin jogfilozófiai és politikai filozófiai nézetei2008-12-16
Brigitte GlatzelPrugberger Tamás2001-11-16 10:00:00Die Einfluß von EG-Recht auf den Frauenschutz am Vorabend des EG-Beitritts Ungarns - Bemerkung aufgrund deutschen Rechts2002-02-06
Csák CsillaPrugberger Tamás2001-03-27 14:00:00Az integrált szövetkezeti hitelintézetek szervezeti és funkcionális megközelítése2001-04-03
Csákó GyörgyiBíró György 1955-20152001-05-24 13:00:00A károsult védelme a felelősségbiztosításban2001-06-21
Csécsy AndreaBíró György 1955-20152008-11-19 13:00:00A szerződésszegés jogkövetkezményeinek összehasonlító jogi elemzése2008-12-16
Cserbáné Nagy AndreaWopera Zsuzsa2012-06-15 11:30:00A házasági jog kodifikációi2012-06-19
Csűrös Gabriella KláraErdős ÉvaHorváth M. Tamás2012-06-01 13:00:00Az Európai Unió, mint regionális gazdasági integráció egyes pénzügyi jogi aspektusai2012-06-19
Czékmann ZsoltTorma AndrásCsáki-Hatalovics Gyula2016-07-01 11:00:00Információs társadalom és elektronikus kormányzat Magyarországon2016-09-14
Deres PetronellaLévay Miklós2007-12-19 10:00:00Erőszakos bűnözés, különös tekintettel az alkohol hatása alatt elkövetett erőszakos bűncselekményekre2008-03-06
Donat, EbertZlinszky János 1928-2015 †2002-02-06 11:00:00Die Grundlagen der Enbtscheidungen des ungarischen Verfassungsgerichtes2002-03-20
Egedi AnitaLévay Miklós2007-04-13 11:00:00Tudatmódosító szerek és büntetőjogi felelősség2007-06-12
Elek BalázsFarkas Ákos2008-02-19 12:00:00A vallomások befolyásolása a büntetőeljárásban2008-03-06
Erik StenpienStipta István Mihály2004-06-24 15:00:00Abaúj és Torna vármegyék szervezetének átalakítása 1848 és 1918 között2004-07-07
Fakó EditFarkas Ákos2003-12-16 11:00:00Diverzió a német, az osztrák és a magyar büntetőeljárásban2004-03-29
Farkas JohannaGörgényi Ilona2013-05-23 13:30:00Gyermekek sérelmére elkövetett családon belüli erőszak2013-06-17
Farkas KrisztinaJámborné Róth Erika2016-05-19 12:00:00Az eljárás gyorsításának lehetőségei a német, a svájci és az olasz büntető igazságszolgáltatásban2016-05-26
Fézer TamásBíró György 1955-2015Csécsy György2009-04-09 11:00:00Az erkölcsi károk megtérítése de lege lata és de lege ferenda2009-06-10
Fliegauf GergelyGörgényi Ilona2011-05-20 13:00:00A börtön és a kábítószer kapcsolata: európai és hazai kriminológiai helyzetelemzés2011-06-06
Fogarassy EditLévay Miklós2012-05-02 13:00:00Igazságtétel és rendszerváltozás, különös tekintettel a visszamenőleges igazságszolgáltatásra2012-06-19
Fónagy SándorBíró György 1955-20152011-12-12 13:00:00A fizetésképtelenségért való magánjogi felelősség2012-01-25
Gedeon MagdolnaSzabó Béla2003-01-01 00:00:00A cirkuszi játékok jogi szabályozása az antik Rómában2003-06-18
Gilányi EszterCsemáné Váradi Erika2017-06-06 13:00:00A nők elleni erőszak és magyar büntetőjogi szabályozása a nemzetközi elvárások tükrében2017-06-21
Gondosné Pusztahelyi RékaBíró György 1955-20152013-06-04 13:00:00A magánjogi elévülés dogmatikai alapjai2013-06-17
Görög KatalinLévayné Fazekas Judit2012-04-03 14:00:00Közigazgatás-egyszerűsítési technikák az Európai Unióban2012-06-19
Gula JózsefLévay Miklós2008-02-20 14:00:00Csődbűncselekmények a magyar büntetőjogban és néhány európai állam jogában2008-03-06
Halász ZsoltErdős Éva2011-02-24 14:00:00Az Európai Unió költségvetésének szabályozása A szabályozás múltja, jelene, valamint jövőbeni fejlődési lehetőségei és irányai2011-06-06
Hallók TamásBragyova AndrásTakács Albert2012-09-13 15:00:00Választási részvétel és alkotmányjog - A szavazási módok2013-01-30
Hegyi SzabolcsSzabó Miklós2012-10-29 10:30:00A jogi kötelezettség gyakorlati filozófiai fogalma és igazolóelvei2013-01-30
Heinerné Barzó TímeaBíró György 1955-20152003-06-05 10:00:00Működtetési jog (praxisjog), mint vagyoni értékű jog jogi háttere és alkalmazhatósága2003-06-18
Hornyák ZsófiaCsák Csilla2018-10-12 14:00:00A mezőgazdasági földek öröklése2018-10-24
Horváth KrisztinaKovács Péter2003-06-24 13:00:00Az emberi jogok európai egyezményének gyakorlata az időtényező, valamint az ezredforduló egyes földrajzi, történelmi és politikai kihívásai tükrében2003-12-02
Jakab AndrásSzabó Miklós2006-01-01 00:00:00A magyar jogrendszer szerkezete2007-03-21
Jakab NóraPrugberger TamásKönczei György2011-06-14 13:00:00A cselekvőképesség elméleti háttere és munkajogi kérdései2011-07-05
Jámbor AdriennPaulovics Anita2016-09-15 13:30:00A kedvtelésből tartott állatok jogi védelme2016-12-06
Jánosi AndreaFarkas Ákos2013-05-09 10:00:00A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai az Európai Unióban, különös tekintettel a bizonyítás kérdésére2013-06-17
Jörg DauernheimPrugberger TamásBíró György 1955-20152007-04-19 15:00:00Die Anfechtung von Rechtshandlungen nach der Insolvenzordnung und dem Anfechtungsgesetz 1999 der Bundesrepublik Deutschland2007-06-12
Juhász ÁgnesBíró György 1955-2015Lévayné Fazekas Judit2011-09-16 13:00:00A közbeszerzés közösségi és nemzeti jogi szabályozása - Magánjogi elemek a közbeszerzési szerződésre vonatkozó rendelkezések körében2011-10-05
Kállai ErnőSzabó Miklós2008-05-22 13:00:00Helyi cigány kisebbségi önkormányzatok elméleti modellje és működési gyakorlata Magyarországon2008-05-30
Kardos SándorStipta István Mihály2003-05-23 10:00:00A magyar katonai büntetőjog múltja és jelene2003-06-18
Kenderes GyörgyPrugberger Tamás2007-03-20 13:00:00A munkaszerződés hazai szabályozásának dogmatikai kérdései és ellentmondásai2007-06-12
Kirs EszterKovács Péter2009-06-24 14:00:00A tényfeltáró és békéltető bizottságok helye a nemzetközi büntetőjogi felelősségre vonás intézményrendszerében2009-07-08
Kis LászlóFarkas Ákos2011-04-26 14:00:00A titkos adatgyűjtés szerepe a büntetőeljárásban, különös tekintettel az Európai Unió keretében folytatott együttműködésre2011-06-06
Kiss AnnaFarkas Ákos2006-01-01 00:00:00A sértett szerepe a büntetőeljárásban2007-03-21
Kiss Lilla NóraAngyal Zoltán2019-11-04 11:00:00Az Európai Unióból való kilépés jogi kérdései
Kiss TiborCsécsy György2009-06-11 10:30:00Szankciórendszer a magyar szerzői jogban2009-07-08
Kókai-Kunné Szabó Ágnes KatalinPrugberger Tamás2013-11-13 10:00:00A növényfajta-oltalom és a növényfajták nemesítéséhez, termesztéséhez kapcsolódó aktuális jogi kérdések2013-12-11
Koncz Ibolya KatalinStipta István Mihály2007-03-30 14:00:00A boszorkányüldözés jogtörténeti kérdései a Német-római Birodalomban és a királyi Magyarországon2007-06-12
Koppányi SzabolcsMiskolczi Bodnár Péter2011-05-24 13:00:00A szektorspecifikus versenyszabályozás egyes jogrendszerbeli összefüggései a jelentős piaci erő elektronikus hírközlési és energetikai szabályozásával kapcsolatban2011-06-06
Kovácsné Sipos ÁgnesErdős Éva2007-05-03 13:00:00A jegybanki függetlenség fejlődéstörténetének vizsgálata a XVIII. századtól napjainkig2007-06-12
Lehotay VeronikaStipta István Mihály2013-04-29 13:00:00Szabadságjog-megvonó intézkedések a Horthy-korszakban, különös tekintettel a zsidótörvényekre2013-06-17
Leszkoven LászlóBíró György 1955-20152007-06-07 11:00:00Az ingó tulajdonjog-fenntartás elméleti megközelítése2007-06-12
M. Nyitrai PéterGörgényi Ilona2003-12-17 10:00:00A kiadatás intézménye a nemzetközi büntetőjogban - egy új korszak régi-új kihívásai Európában2004-03-29
M. Tóth BalázsBragyova András2012-05-24 13:00:00Az etnikai profilalkotás a bűnmegelőzésben és a bűnüldözésben2012-06-19
Madai SándorGörgényi Ilona2009-10-09 10:00:00A csalás büntetőjogi értékelésének változásai2009-12-18
Maksó BiankaMajtényi László2019-04-26 13:00:00A kötelező erejű vállalati szabályok (Binding Corporte Rules) a megújuló európai adatvédelmi jogban2019-06-19
Marinkás GyörgyRaisz Anikó2016-04-05 11:00:00Az őslakos népek védelmének aktuális jogi kihívásai2016-05-26
Marton EmőkeTorma András2002-05-03 10:00:00A hulladékjog egyes területei az Európai Unióban és Magyarországon2002-05-22
Mátyás ImreLévayné Fazekas Judit2005-11-14 15:00:00Az európai szerződésjog egyesítése a közösségi jogalkotás és a magyar rekodifikáció tükrében2006-03-13
Mélypataki GáborRácz Zoltán2016-06-27 13:00:00A közszolgálat egységesítésének elméleti és gyakorlati problémái és kapcsolata a munka magánjogával2016-09-14
Menyhárt SzabolcsPrugberger Tamás2009-04-28 11:30:00Az öregségi nyugdíjrendszer a reformfolyamatok tükrében, különös tekintettel az öregségi nyugdíjakra2009-06-10
Mező IstvánBragyova András2010-06-15 12:00:00
eredménytelen
Személyes adatok védelme az Európai Unió jogában és Magyarországon2010-07-05
Miskolczi-Bodnárné Harsányi Gyöngyi MelindaLeszkoven László2012-06-14 16:00:00A befektetési szolgáltatások kötelmi jogi aspektusai2012-06-19
Molnár JuditWopera Zsuzsa2012-06-06 13:00:00A magyar fizetési meghagyásos eljárás az európai megoldások tükrében2012-06-19
Nagy AdriennWopera Zsuzsa2010-11-04 11:00:00Az európai fizetésképtelenségi eljárás az alanyok nézőpontjából2010-12-22
Nagy AndreaBragyova András2007-04-13 11:00:00Diszkrimináció és kisebbségvédelem az Európai Unióban (Romák/cigányok az Unióban)2007-06-12
Nagy AnitaJámborné Róth Erika2008-02-19 14:00:00Eljárást gyorsító rendelkezések a büntetőeljárás bírósági szakaszában2008-03-06
Nagy László TiborGörgényi Ilona2009-09-29 13:00:00A garázda jellegű bűnözés büntetőjogi és kriminológiai aspektusai2009-12-18
Nagy PéterLévayné Fazekas Judit2010-06-10 13:00:00A gazdasági társaságok elsődleges letelepedési jogának problémája, és az erre adható közösségi jogi megoldások2010-07-05
Nagy ZoltánErdős Éva2008-05-27 14:00:00A modern finanszírozási faktoring közjogi és magánjogi szabályozásának alapkérdései2008-05-30
Olajos IstvánPrugberger Tamás2006-09-29 15:00:00A mezőgazdasághoz kapcsolódó vidékfejlesztés jogának bevezetése Magyarországon2007-03-21
Pákozdy CsabaKovács Péter2006-06-14 13:00:00A véleménynyilvánítás szabadsága és a nemzetközi jog, különös tekintettel az Emberi Jogok Európai Bíróságának joggyakorlatára2006-07-12
Palásti Gábor PéterLévayné Fazekas JuditBurián László2008-12-08 13:00:00A szerződésre alkalmazandó jog felek általi megválasztása (a jogválasztás)2008-12-16
Pallo JózsefJámborné Róth ErikaLőrincz József2009-12-18 11:00:00A gyógyító jellegű büntetőjogi intézkedések fogalmi és alkalmazási kérdései2010-03-10
Pápai-Tarr ÁgnesFarkas Ákos2010-06-02 12:00:00A büntetőeljárás gyorsításának lehetőségei a francia és a magyar jogban2010-06-09
Pázmándi KingaMiskolczi Bodnár Péter2006-03-09 14:30:00A reklám a tisztességtelen verseny elleni és a modern reklámjog határán, különös tekintettel az összehasonlító reklámra vonatkozó szabályozási megoldások Európai Uniós összefüggéseire2006-06-13
Petkó MihályBíró György 1955-20152007-11-15 13:00:00A szellemi alkotások hasznosításának lehetőségei a magyar jogban2007-12-05
Petrasovszky AnnaStipta István Mihály2012-03-29 12:15:00Szibenliszt Mihály természetjoga, különös tekintettel az államra2012-06-19
Pribula LászlóBíró György 1955-20152003-11-21 11:00:00A reklámtevékenység és a reklámszerződések hazai jogi szabályozása2004-02-17
Rab HenriettPrugberger Tamás2010-05-04 13:00:00A nyugdíjbiztosítási ellátások fenntarthatóságának jogi garanciái2010-06-09
Rácz ZoltánPrugberger Tamás2003-05-12 14:30:00A munkaügyi viták megoldásának rendszerei eljárási szempontból, különös tekintettel az érdekvitákra2003-06-18
Raisz AnikóKovács Péter2009-12-09 13:00:00Az Emberi Jogok Európai és Amerikaközi Bíróságának egymásra hatása2009-12-18
Reiterer ZoltánPaulovics Anita2016-09-28 13:30:00Az élelmiszerlánc közigazgatási jogi szabályozása2016-12-06
Rokolya GáborStipta István Mihály2012-06-13 14:30:00A közjegyzői intézmény fejlődése a polgári korban2012-06-19
Román RóbertPrugberger Tamás2008-10-31 13:00:00A gazdasági társaságok és a szövetkezetek vezetőire vonatkozó jogi szabályozás a bírói gyakorlat tükrében2008-12-16
Rosta AndreaLévay Miklós2006-12-13 14:00:00A fiatalkori bűnözés és bűnmegelőzés2007-03-21
Sántha FerencLévay Miklós2004-05-25 15:00:00A jogi személyek, egyéb szervezetek büntetőjogi felelősségének anyagi jogi kérdései2004-06-01
Sápi EditHeinerné Barzó Tímea2018-10-08 11:00:00A színpadi művek szerzői jogi védelme2018-10-24
Sáry PálSzabó Béla2003-02-18 10:00:00Sulla büntetőjogi reformjai2003-06-18
Sólyom PéterSzabó MiklósSzabadfalvi József2012-10-29 13:00:00Alkotmány és politikai integráció2013-01-30


2019. IX. 13.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. november 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )