Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Kerpely Antal Anyagtudományok és -technológiák Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Ádámné Major AndreaBelina Károly2011-06-20 08:00:00Többfalú szén nanocső tartalmú polimer nanokompozitok előállítása és tanulmányozása2011-07-05
Alexandr Viktorovics BeljajevRoósz András2000-11-16 10:00:00Új szabályozási algoritmus sokzónás kristályosító berendezésekhez2001-02-13
Babcsán NorbertBárczy Pál2003-10-18 10:00:00Ceramic Particles Stabilized aluminium Foams2003-12-02
Báder EnikőKaptay György2001-05-24 10:00:00Határfelületi energiák vizsgálata a fém- és kompozitöntészet egyes területein2001-06-21
Bakos IstvánVoith Márton2002-12-11 11:00:00Az acél szélesszalag hideghengerlés fejlesztése alapvető technológiai paraméterek optimalizálásával és termelésirányítási rendszerfejlesztéssel2003-05-15
Balázsi CsabaBárczy Pál2000-09-18 10:00:00Volfrámsav hidrát és származékainak előállítás és vizsgálata2000-09-22
Barkóczy PéterRoósz András2004-12-20 10:00:00Egyfázisú anyagok újrakristályosodásának szimulációja cella automata módszerrel2005-03-10
Baumli PéterKaptay György2009-12-02 08:00:00Karbon fázissal erősített alumínium mátrixú kompozitok létrehozása sóolvadék segédfázis alkalmazásával2009-12-18
Becze LeventeTörök Tamás2006-03-10 10:00:00Cink visszanyerése keményhorganyból elektrolitos raffinálással2006-06-13
Benke MártonMertinger Valéria2010-11-16 13:30:00CuAlNi alapú alakemlékező ötvözetek fémtani folyamatainak vizsgálata2010-12-22
Braun GáborVoith Márton2003-06-06 13:00:00Az acél szélesszalag meleghengerlési technológia tervezésének újszerű alapelvei2003-06-18
Budai IstvánKaptay György2009-06-03 10:00:00Szemcsékkel stabilizált fémemulziók és monotektikus ötvözetek fejlesztése2009-06-10
Csányi JuditGömze A. László2008-05-26 14:00:00Alumínium-oxid porkerámiák alakadási technológiai paramétereinek optimalizálása, különös tekintettel a mechanikai tulajdonságokra és a mikroszerkezetre2008-05-30
Csepeli ZsoltGácsi Zoltán1998-03-12 13:00:00Irányítottan kristályosított volfrám szállal erősített alumínium mátrixú kompozit szerkezete1998-06-24
Csicsovszki GáborTörök Tamás2006-10-20 10:00:00Anioncserével kombinált membrános elektrolízisen alapuló eljárás kimerült sósavas tűzihorganyzó páclevek regenerálására2006-10-27
Détári AnikóTóth Levente2009-10-15 10:30:00FORMA – FÉM KÖLCSÖNHATÁSAINAK VIZSGÁLATA, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A FORMÁZÓANYAGOK ÚJRAHASZNOSÍTHATÓSÁGÁRA2009-12-18
Devyatkin SzergejKaptay György1997-05-20 13:00:00Átmenetifém-diboridok elektrokémiai szintézise nagyhőmérsékletű sóolvadékok elektrolízise útján1997-07-09
Diaconu Vasile LucianDúl Jenő2012-12-19 09:30:00A molibdén ötvözés hatása az öntöttvasak termomechanikus hőfárasztási tulajdonságaira2013-01-30
Dobó ZsoltPalotás Árpád Bence2016-01-21 10:00:00A változó feszültség jellemzőinek hatása az elektrolitikus hidrogén előállítás energiahatékonyságára2016-01-27
Fegyverneki GyörgyDúl Jenő2007-06-06 10:00:00Alumínium hengerfej öntvények repedés érzékenysége2007-06-21
Fiser BélaViskolcz Béla2017-04-25 15:00:00Theoretical Investigations of Glutathione – A Unique Antioxidant2017-06-21
Gábor TamásKaptay GyörgyKálmán Erika (1942-2009)2008-05-26 10:00:00Karbon nanocsövek tisztítása, minősítése, felületmódosítása2008-05-30
Gál Sémer SándorRaisz Iván1998-08-25 10:00:00Kemometria alkalmazása a hidrometallurgiában1998-10-14
Gárdus ZoltánFarkas Ottóné2004-06-23 11:00:00Hőkezelő harangkemencék falazatkorszerűsítése2004-10-04
Géber RóbertGömze A. László2012-11-30 10:00:00Mészkőliszt és dolomit töltőanyagok hatása aszfalthabarcsok reológiai tulajdonságaira2013-01-30
Gergely GrétaGácsi Zoltán2008-10-06 11:00:00A stroncium és az olvadékmozgás hatása a Si morfológiájára Al7Si0,3Mg ötvözet esetén2008-12-16
Godzsák MelindaKaptay György2017-10-11 14:00:00Acéllemezek színező tűzihorganyzása cink-mangán fémolvadékkal2017-11-23
Gyöngyösi SzilviaBarkóczy Péter2016-03-22 13:00:00Anyagtudományi sejt-automaták skálázási stratégiái2016-03-30
Harcsik BélaKároly Gyula2012-06-19 11:00:00Hidegen hengerelhető acélok folyamatos öntésénél a kagylószűkülés befolyásolása hevítést nem biztosító üstmetallurgiai műveletekkel2012-07-04
Hegedűs ÉvaTranta Ferenc1999-06-10 14:00:00Tiszta és adalékolt béta volfrám előállítása és jellemzése1999-10-14
Horváth JuditTörök Tamás2005-01-17 10:00:00Nagypontosságú vizsgálati módszer aranyalapú ékszerötvözetre2005-04-25
Jánosfy GyulaKároly Gyula1998-01-16 10:00:00Alumíniummal csillapított, szilícumszegény lágyacélok fémesalumínium tartalmának és oxigénszintjének szabályozása1998-01-22
Kardos IbolyaGácsi Zoltán2009-12-19 10:00:00Digitális képfeldolgozás és színes metallográfia alkalmazása gömbgrafitos öntöttvasak szövetszerkezetének jellemzésére2010-03-10
Károly ZoltánKovács Károly1996-06-21 13:00:00Minőségbiztosítási szempontok a Si-mentes Al-mal dezoxidált acélok üstmetallurgiai kezelése során1996-10-01
Kocserha IstvánGömze A. László2011-10-19 13:00:00Adalékanyagok hatása téglaipari termékek extrudálására2011-12-19
Kollár MariannMarossy Kálmán2010-11-30 11:00:00PVC-alapú polimer keverékek előállítása és vizsgálata (Poláris-apoláris polimer keverékek előállítása és vizsgálata)2010-12-22
Koncz-Horváth DánielGácsi Zoltán2014-11-28 15:00:00Röntgen-fluoreszcens analízis alkalmazása elektronikai alkatrészek forrasztás-technológiájában2015-01-30
Kovács SándorMertinger Valéria2013-01-14 11:00:00Kör keresztmetszetű fémhuzalok húzási technológiájának számítógéppel támogatott tervezése és komplex optimalizálása2013-01-30
Kozsely GáborTranta Ferenc2008-04-22 14:00:00Az ausztemperált gömbgrafitos öntöttvas bainites átalakulásának vizsgálata2008-05-30
Kuki Ákos2001-01-01 00:00:00Lézer fényszórás fotometria alkalmazása a blokk-kopolimerek oldalfázisú mikrofázis szeparációjának vizsgálatára2002-05-22
Kulcsár TiborKékesi Tamás2017-06-19 10:00:00A sósavas ónraffinálás elektródfolyamatainak értékelése újszerű vizsgálati rendszerek fejlesztése alapján2017-06-21
Kuti IstvánRoósz András2000-11-30 10:00:00A kétalkotós szilárdoldatok egyirányú kristályosodásnál kialakuló mikroszerkezet modellezése2001-02-13
Kuzsella LászlóBárczy Pál2011-04-08 10:00:00Rostirányú tömörítés hatása a bükk faanyag szerkezetére és mechanikai tulajdonságaira2011-06-06
Leskovics KatalinBárczy Pál2006-01-27 10:00:00A tompahegesztés hatása a polietilén csövek szerkezetére és tulajdonságaira2006-06-13
Lévai GáborTörök TamásKaptay György2013-12-17 11:00:00Acéllemezek színező tűzishorganyzása cink-titán fémolvadékkal2014-01-29
Lukács SándorTóth Levente2007-06-06 11:00:00A szerszám hőegyensúlyának vizsgálata alumínium és magnézium nyomásos öntésnél2007-07-12
Magyar AnitaGácsi Zoltán2004-07-13 10:00:00Karbon szállal erősített alumínium mátrixú kompozitok Al/C határfelületének jellemzése2004-10-04
Márkus RóbertGrega Oszkár2009-11-09 10:00:00Acélgyártási salakok környezetbarát hasznosítási lehetőségeinek elméleti alapjai, és megvalósíthatósága egyes részeinek kidolgozása2009-12-18
Mende TamásRoósz András2010-12-08 14:00:00Az ESTPHAD módszer fejlesztése és alkalmazása kettő-, három- és négyalkotós rendszerek likvidusz hőmérsékletének közelítésére2010-12-22
Mertinger ValériaBárczy Pál1998-05-07 10:00:00Gravitáció okozta olvadékmozgások hatása az Al-Ni eutektikum szerkezetére1998-06-24
Mezzölné Sinka TündeDúl Jenő2015-04-16 11:00:00Szerkezeti inhomogenitások csökkentése gömbgrafitos öntöttvasak gyártásánál2015-06-17
Mikó TamásBarkóczy Péter2016-05-17 11:00:00Alumínium-magnézium ötvözetek folyási viselkedése zömítés során2016-05-26
Móger RóbertFarkas Ottó2014-03-31 10:00:00A nagyolvasztó-falazat hűtési intenzitása, tapadvány-kialakulási folyamata és az áramló gáz metallurgiai kihasználása között fennálló összefüggés-rendszer feltárása2014-06-12
Molnár DánielDúl Jenő2010-10-14 14:00:00Visszamaradó öntési feszültség és méretváltozás mérése és szimulációja2010-12-22
Nagy CsabaRoósz András2018-09-07 09:00:00Multiphysic multiscale numerical simulation of the solidification of binary and ternary alloys under forced convection
Nagy ErzsébetMertinger Valéria2007-10-12 10:00:00Alakváltozás indukálta martenzites átalakulás ausztenites Cr-Ni acélokban2007-12-15
Németh Szabolcs2001-01-01 00:00:00NOx emisszió csökkentése osztott tüzeléssel acélipari izzitókemencéknél2002-05-22
Pálinkás SándorRoósz AndrásKrállics György2015-04-28 10:00:00Kvartó elrendezésű hengerállvány végeselemes modellezése a síkkifekvési hibák kimutatása érdekében2015-06-17
Palotás Árpád BenceVoith Márton1997-04-08 13:00:00Képelemzés alkalmazása nagyfelbontású transzmissziós elektronmikroszkóppal készített felvételeken1997-05-22
Pázmán JuditGácsi Zoltán2011-06-22 11:30:00Szilíciumkarbid szemcsék kémiai nikkelezése és fémkompozitokban történő alkalmazása2011-07-05
Pintér Richárd Zoltán2001-01-01 00:00:00A nagynyomású öntés formatöltésének modellezése különböző formák esetén2001-04-09
Póliska CsabaGácsi Zoltán2008-10-06 09:00:00A gravitáció okozta áramlás hatása a szukcinonitril-aceton oldat dermedésére2008-12-16
Rimaszéki GergőKékesi Tamás2012-09-20 13:00:00A sósavas oldatokban végzett elektrolitos ónraffinálás fejlesztése az elektrolízis részfolyamatainak vizsgálata alapján2012-09-26
Rónaföldi ArnoldRoósz András2009-04-22 10:00:00Forgó mágneses mezős magneto-hidrodinamikai keverővel ellátott kristályosító berendezés kifejlesztése és vizsgálata2009-07-08
Rontó ViktóriaRoósz András2001-10-20 10:00:00A szekunder dendritágak durvulása háromalkotós alumínium ötvözetek kristályosodásakor2001-11-29
Sebő SándorVoith Márton2004-04-26 13:00:00A melegen hengerelt acélszalagok tulajdonságainak javítása a szalaghűtő-rendszer optimalizálásával2004-06-01
Sevcsik MónikaWopera Lászlóné1998-06-18 10:00:00Az ipar energiagazdálkodásának elemzése, különös tekintettel a kohászati energiafelhaszálásra a magyarországi gazdasági átalakulás időszakában1998-06-24
Simon AndreaGácsi Zoltán2010-05-05 11:00:00Az összetétel és az előállítási technológia hatása az Al-SiCp kompozitok szövetszerkezetére, valamint mechanikai tulajdonságaira2010-06-09
Somosvári Béla MártonBárczy Pál2012-07-06 08:30:00Foam evolution and stability at various gravity conditions2012-09-26
Svéda MáriaRoósz András2007-07-19 10:00:00Monotektikus felületi rétegek létrehozása lézersugaras felületkezeléssel2007-10-17
Svidró József TamásDiószegi AttilaTóth Levente2011-12-12 11:00:00Transzport folyamatok a fém/formázóanyag határfelületen2011-12-19
Szabó AndreaKároly Gyula2009-11-03 11:30:00Szilícium-szegény, alumíniummal dezoxidált acél tisztaságának javítása argonos átöblítés finomításával2009-12-18
Szabó GáborMertinger Valéria2016-04-19 11:00:00Plattírozott alumíniumlemezek komplex gyártástechnológiai optimalizációja2016-05-26
Szabó RichárdDúl Jenő2012-12-20 09:30:00Öntéstechnikai és hőtechnikai paraméterek hatása az alumínium nyomásos öntvény szilárdsági tulajdonságaira2013-01-30
Szemmelveisz TamásnéSzűcs István2006-11-17 10:00:00Fás- és lágyszárú biomasszák tüzelhetőségi feltételeinek vizsgálata2007-03-21
Szombatfalvy Anna ÁgnesDúl Jenő2012-12-19 14:00:00Járműipari öntészeti AlSi-ötvözetek tulajdonságainak vizsgálata2013-01-30
Szűcs AndrásBelina Károly2011-11-11 10:00:00Műanyag ömledékek nagysebességű áramlásának tanulmányozása2011-12-19
Szűcs MátéKrállics GyörgyGácsi Zoltán2017-02-22 11:00:00Többszintű modellezés alkalmazása a szimmetrikus és az aszimmetrikus hengerlési folyamatok vizsgálatára2017-03-22
Thirupathi KalaivananBárczy Pál2018-05-22 11:00:00Study of Zr4/Cr3 Based Conversion Coatings on Aluminium Alloys2018-06-13
Tikász LászlóKaptay György2001-02-28 10:00:00Egy virtuális alumíniumelektrolizáló kád kidolgozása és alkalmazása2001-04-09
Tomolya KingaGácsi Zoltán2007-10-17 10:00:00Al-SiC és Al-SiC(Cu) porkohászati kompozitok előállítása és összehasonlító vizsgálata2007-12-05
Török Béla1999-02-04 13:00:00A TiO2 hatása a nagyolvasztói salakok néhány metallurgiai tuljdonságaira1999-02-23
Tóth JánosVoith Márton2008-05-27 11:00:00Saválló acélszalag meleghengerlési technológiájának optimalizálása2008-05-30
Tóth JuditDiószegi AttilaTóth Levente2016-08-29 11:00:00Formázóanyagok hőfizikai tulajdonságainak vizsgálata2016-09-14
Uramné Lantai KatalinPalotás Árpád Bence2017-01-09 10:30:00Szilárd részecske forrás-hozzárendelése és a szmoghelyzet kezelése mérési adatokra alapozott statisztikai elemezés segítségével2017-01-25
Vanyorek LászlóLakatos JánosKónya Zoltán2015-06-23 11:00:00Szén nanoszorbensek és katalizátorok előállítása és alkalmazási lehetőségei a kémiai és a környezetvédelmi technológiákban2015-09-30
Varga LászlóDúl Jenő2003-12-18 10:00:00Lemezgrafitos öntöttvas olvadék csíraállapota és a mechanikai tulajdonságok közötti összefüggések vizsgálata2004-02-17
Veres ZsoltRoósz András2009-06-23 10:00:00Orientált egykristály előállítása Heusler ötvözetből2009-07-08
Zákányiné Mészáros RenátaBárány Sándor2010-05-14 13:00:00Agyagásvány szuszpenziók flokkuláltatása hidrolizáló sókkal, tenzidekkel, polimerekkel és ezek elegyeivel, és a képződött aggregátumok stabilitása2010-06-09
Zsoldos GabriellaCzél GyörgyMarossy Kálmán2013-03-01 11:00:00UHMWPE-Biopolimer felületének módosítása polimerizációs technológiákkal2013-04-09
Zupkó IstvánGulyás József2002-04-05 11:00:00Alumíniumötvözetek kisajtolásának számítógépes szimulációja2002-05-22

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )