Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Fizika Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Abas Mohammed Ezzeldien MohammedLendvai János2015-04-18 15:00:00Room temperature torsional deformation of a Vitreloy bulk metallic glass2015-05-14
Ákos ZsuzsaVicsek Tamás2013-12-19 11:00:00Sebességkorrelációk kollektíven mozgó élő rendszerekben2014-03-20
Antal Péter GyulaSzipőcs Róbert2012-10-30 14:00:00Hangolható, hosszú rezonátoros, femtoszekundumos titán-zafír lézer fejlesztése; és dielektrikum tükrök csoportkésleltetés-függő vesztesége2012-12-13
Antal TbiorRácz Zoltán1998-12-22 10:00:00Transport in classical and quantum spin chains1999-04-22
Bálint ImreSzlachányi Kornél2009-01-26 13:00:00Quantum Groupoid Symmetry, with an Applicatoin to Low Dimensional Algebraic Quantum Field Theory2009-06-11
Balogh LeventeUngár Tamás2010-01-15 10:00:00Síkhibák karakterizációja röntgen vonalprofil analízis alapján köbös és hexagonális kristályokban2010-02-18
Bánréviné Finta ViktóriaKiss Ádám2013-03-28 14:00:00Személyi expozíció mérése az elektromágneses spektrumrádiófrekvenciás és mikrohullámú tartományában2013-05-15
Barankai NorbertVattay Gábor2017-06-12 10:00:00Sztochasztikus modellek komplex rendszerekben2017-10-12
Baranyai KláraTél TamásNéda Zoltán2015-12-14 13:00:00Nem-hagyományos értelemben vett modern fizika a középiskolában2016-03-03
Barcza GergelyLegeza Örs2015-01-29 11:00:00Nonlocal density matrix renormalization group applied to strongly correlated systems2015-03-19
Barnaföldi Gergely GáborLévai Péter2006-02-13 11:00:00Cronin-effektusok nagyenergiás nehézion-ütközésekben2006-06-22
Barta András PálHorváth Gábor2007-12-20 10:00:00Biooptikai és légköri optikai jelenségek vizsgálata geometriai optikai és képalkotó polarimetrikus módszerekkel2008-02-07
Beck RóbertCsabai IstvánDobos László2017-06-29 10:00:00Empirical and spectral template based approaches in the analysis of galaxy data2017-10-12
Beke TamásBene Gyula2016-07-14 09:30:00A fizika tantárgyhoz kapcsolódó természettudományos iskolai projektfeladatok kidolgozása és vizsgálata2016-10-13
Belonohy ÉvaZoletnik Sándor2012-06-25 15:00:00Impurity control by intrinsic and pellet induced instabilities in fusion devices2012-12-13
Belucz BernadettForgácsné Dajka Emese2017-02-16 13:00:00Investigating the evolution of the large-scale, cyclic solar magnetic fields by Babcock-Leighton flux-transport dynamo model2017-03-09
Beri BenjáminCserti József2008-04-03 15:30:00SPIN-ORBIT COUPLING IN CHAOTIC QUANTUM DOTS2008-06-12
Bernád József ZsoltDiósi Lajos2008-09-18 15:00:00Kvantum-irreverzibilitás és dekoherencia nanoeszközökben2008-11-06
Blahó MiklósHorváth Gábor2016-10-20 17:00:00Study of Linear and Circular Polarization Sensitivity in Different Insect Species, Especially in Horseflies and Scarab Beetles2016-12-15
Buchta Krisztián TamásSólyom Jenő2009-05-26 14:00:00Alacsony dimenziós kvantumrendszerek vizsgálata a sűrűségmátrixos renormálásicsoport-algoritmus alkalmazásával2009-06-11
Csire GáborÚjfalussy BalázsCserti József2017-02-01 15:00:00Quasiparticle spectrum of superconducting heterostructures2017-03-09
Csiszár GáborUngár Tamás2012-12-07 10:30:00Diszlokáció struktúra - és ikerhatárok karakterizációja vékony- és multirétegek esetén röntgen vonalprofil analízis alapján2013-03-21
Csizmadia PéterLévai Péter2003-02-21 13:00:00Nagy energiasűrűségű állapotok kialakulásának elméleti vizsgálata nehézion-ütközésekben2003-05-01
Czövek AndrásDerényi Imre2011-12-07 15:00:00A kinezin lépési mechanizmusának feltárása egy termodinamikailag konzisztens modell segítségével2012-02-16
Darázs ZoltánKiss Tamás2015-10-13 14:00:00Kevés szabadsági fokú kvantumrendszerek dinamikai tulajdonságai2015-12-03
Dávid Gyula2011-03-28 10:30:00A Zitterbewegung általános elmélete2011-06-15
Deák RobertGroma IstvánNéda Zoltán2014-01-10 12:00:00Stochastic simulations with applictions in material sciences2014-03-20
Debreczeni GergelyVesztergombi György2010-01-22 14:15:00Study of lepton-pair and vector meson production in two-photon collisions using the L3 detector at LEP.2010-02-18
Dékány IstvánKovács Géza2010-04-14 11:00:00Pulzáló változócsillagok fizikai paramétereinek vizsgálata félempirikus fotometriai módszerekkel2010-09-30
Dobos LászlóCsabai István2012-06-18 10:00:00Galaxispopulációk fizikai paramétereinek meghatározása és Virtuális Obszervatóriumok2012-07-17
Dobos VeraNagy ImreForgácsné Dajka Emese2017-03-31 11:30:00Habitability of exoplanetary systems2017-05-25
Dobrik GergelyBiró László Péter2015-01-15 14:00:00Szén alapú nanoarchitektúrák kialakítása és jellemzése pásztázószondás módszerekkel2015-03-19
Dolowschiák MárkKovács Zoltán2010-04-23 15:00:00Káosz és transzport nemegyensúlyi rendszerekben2010-09-30
Dombi AndrásDomokos Péter2017-04-07 13:00:00Bistability Effects in the Strong Coupling Regime of Cavity and Circuit Quantum Electrodynamics2017-05-25
Döményné Ságodi IbolyaTasnádi Péter2015-12-21 10:00:00A légkörfizika és a csillagászat elemeinek felhasználása a fizika középszintű oktatásában2016-03-03
Drótos GáborTél Tamás2016-03-04 12:00:00The application of the theory of dynamical systems in conceptual models of enrivonmental physics2016-05-19
Dunai DánielZoletnik Sándor2010-12-09 16:30:00Fúziós plazma turbulenciájának és tranziens eseményeinek vizsgálata nyalábemissziós spektroszkópiával2011-03-17
Egri ÁdámHorváth Gábor2014-06-19 14:00:00Experimental study of tabanid polarotaxis, host-tabanid interaction and polarization tabanid traps2014-09-18
Eisler ViktorRácz Zoltán2006-09-26 16:00:00Fluctuations in Strongly Correlated Equilibrium and Nonequilibrium Systems2006-11-28
Endrődi GergelyKatz Sándor2011-06-30 14:00:00QCD thermodynamics with dynamical fermions2011-09-15
Facskó GáborKecskeméty Károly2007-12-05 14:30:00A földi fejhullám előtti tartomány vizsgálata a Cluster műholdak mérései alapján2008-02-07
Farkas ÁrpádBalásházy Imre2008-01-29 10:00:00Radio-aeroszolok légúti lokális kiülepedésének vizsgálata numerikus áramlástani módszerekkel2008-04-03
Fátay DánielRévész Ádám2010-06-11 10:00:00Hydrogen storage in Mg-based alloys2010-09-30
Fathy Hasaneen Ahmed MohamedBarna B. Péter2014-02-20 12:00:00Effect of oxygen doping on titanium nitride thin films prepared by reactive unbalanced magnetron sputtering2014-03-20
Fazakas ÉvaBakonyi Imre2011-05-16 12:00:00Novel amorphous and nanostructured Al-based alloys2011-06-15
Fehér OrsolyaTóth L. Viktor2018-05-28 09:00:00Csillagközi anyag és csillagkeletkezés a naprendszer néhány kiloparszekes környezetében2018-09-27
Fejős GergelyPatkós András2011-11-17 13:00:00Resummed perturbative series of scalar quantum field theories in two-particle-irreducible formalism2011-12-08
Fekete AttilaVattay Gábor2009-03-09 16:00:00Traffic dynamics of computer networks2009-06-11
Fekete JúliaSzipőcs Róbert2009-04-27 14:00:00Investigation and Control of Ultrashort Pulse Propagation in Photonic Crystal Fibers and Fiber Lasers in the Near Infrared Wavelength Region2009-06-11
Ferdinandy BenceVicsek Tamás2018-03-23 14:00:00Realistic modelling of complex systems of biological agents: epidemiology of HIV on complex sexual networks and collective motion of hierarchical herds2018-06-01
Fogarassy ZsoltLábár János2015-12-02 15:00:00Fizikai és kémiai módszerekkel gőzfázisból leválasztott szerkezetek kialakítása és jellemzése2016-03-03
Fülöp CsillaIlly Judit2018-06-28 13:00:00Homo Metiens, or the Student who Measures in Secondary School2018-09-27
Gáspár Merse ElődRácz István2013-05-16 09:00:00Gömbhéjak és héjrendszerek dinamikája és alkalmazásuk az általános relativitáselméletben2013-09-12
Gémes György AndrásUngár Tamás2010-03-04 14:00:00A mikroszerkezet és az élettartam-kimerülés kapcsolata ötvözetlen illetve gyengén ötvözött acélokban2010-04-28
Gönci BalázsSzabó Bálint2014-10-20 15:30:002D sejtmozgás és vírusterjedés in vitro valamint 3D kollektív mozgás in silico statisztikus fizikája2014-12-18
Gróf AndreaTasnádi Péter2018-10-25 14:30:00Tantárgyak határán: fizikai magyarázatok, földrajzi és környezettudományi ismeretek a középiskolában
Győry ZsuzsannaCsabai István2010-04-26 14:00:00Exploring the early and late-type galaxy populations using the Sloan Digital Sky Survey2010-09-30
Gyüre BalázsTél Tamás2010-02-18 17:00:00Sűrűségkülönbség hatására kialakuló áramlások laboratóriumi vizsgálata2010-04-28
Hága PéterCsabai István2008-05-08 11:00:00Statisztikus fizikai módszerek az Internet forgalom aktív méréseiben2008-06-12
Hagymási ImreSólyom Jenő2014-06-10 14:00:00Nehézfermionos és vegyes valenciájú viselkedés kiterjesztett periodikus Anderson-modellekben2014-09-18
Hamar GergőLévai PéterVarga Dezső2015-05-11 12:00:00Nagy impulzusú részecskék vizsgálata nehézion-ütközésekben2015-10-01
Hanák PéterUngár Tamás2010-01-13 12:00:00Diszlokáció szerkezet és vakancia–koncentráció meghatározása in–situ szinkrotronos röntgendiffrakció alapján2010-02-18
Hantz PéterRácz Zoltán2003-11-03 15:00:00Pattern formation in inorganic reaction - diffusion systems2003-12-17
Harangozó József GáborBiczók László2018-01-23 10:00:00Szupramolekuláris rendszerek fluoreszcenciaspektroszkópiai és termodinamikai vizsgálata2018-03-08
Hegedűs ÁrpádBalog János2004-06-15 10:00:00Véges méret effektusok vizsgálata kétdimenziós integrálható kvantumtérelméletekben Termodinamikai Bethe Ansatz technikával2004-10-14
Hegedüs RamónHorváth Gábor2008-10-16 16:00:00Az égbolt polarizációja normál és szélsőséges körülmények között és annak emberi/állati tájékozódással kapcsolatos vonatkozásai2009-01-29
Hegedűs ZoltánGubicza Jenő2014-04-24 10:00:00Defect structure in ultrafine-grained silver and a copper-silver alloy processed by severe plastic deformation2014-06-12
Helesfai Gábor LászlóBene Gyula2010-07-21 13:00:00Massive vector fields in Loop Quantum Gravity2010-10-20
Henits PéterKovács ZsoltRévész Ádám2010-12-13 13:00:00Alumínium alapú fémüvegek szerkezeti változásai és kristályosodása intenzív képlékeny alakváltozás során2011-03-17
Herpay TamásSzépfalusy Péter - ELHUNYT 2014-ben2007-12-19 13:00:00Erősen kölcsönható anyag vizsgálata effektív modellekben2008-02-07
Hetesi Zsolt FerencBalázs Béla2008-05-26 14:30:00A modern kozmológia egyes ágai és az antropikus elvek2008-06-12
Hóbor SándorKovács ZsoltRévész Ádám2012-06-29 14:00:00Nagynyomású csavarással deformált réz alapú amorf ötvözetek vizsgálata2012-12-13
Holló LászlóBajnok Zoltán2016-09-16 14:00:00Integrable form factor program and its applications2016-10-13
Hömöstrei MihályRácz Zoltán2017-06-16 10:00:00Modellek a fizikaoktatásban2017-10-12
Horváth GyőzőNguyen Quang Chinh2008-12-19 11:00:00Szilárdoldatú és túltelített aluminiumötvözetek képlékeny tulajdonságai, különös tekintettel az alakítási instabilitásokra2009-01-29
Hudoba GyörgyBérczi Szaniszló2017-05-12 14:00:00A diákok fizika iránti érdeklődésének felkeltése űrszonda modell építés és egyéb motiváló módszerek és programok segítségével2017-10-12
Ispánovity Péter DusánGroma István2009-06-22 14:00:00Statisztikus módszerek a diszlokáció dinamikában2009-08-27
Izsák RudolfHorváth Ákos2014-06-24 16:00:00A 8Li ---7Li+n Coulomb-disszociációs magreakció kísérleti vizsgálata2014-09-18
Jaloveczki JózsefTél Tamás2015-03-06 13:00:00Nemlineáris jelenségek vizsgálata diákköri-szakköri munkában2015-05-14
Jenei PéterGubicza Jenő2014-05-21 10:00:00Porkohászati módszerekkel előállított ultrafinom szemcsés fémek mikroszerkezete és mechanikai tulajdonságai2014-09-18
Kalácska SzilviaGroma István2018-01-12 10:00:00Experimental investigation of plastic deformation induced dislocation systems2018-03-08
Kenesei PéterBorbély András2009-12-23 10:00:00Szemcseerősítésű fémmátrixú kompozitok szerkezeti és mechanikai tulajdonságainak vizsgálata és modellezése2010-02-18
Király AndreaJánosi Imre2006-07-03 15:00:00Hosszútávú korrelációk vizsgálata napi hőmérsékleti adatokban2006-11-28
Kis-Szabó KrisztiánSzépfalusy Péter - ELHUNYT 2014-ben2009-12-17 10:30:00A spinor Bose-gáz sztatikus és dinamikai tulajdonságainak vizsgálata mágneses térben2010-02-18
Kiss PéterJánosi Imre2010-05-14 14:00:00Analysis of the European Wind Power Climatology and the Possible Cosmic Radiation Forcing on Global Lightning Activity2010-09-30
Kiss Zoltán TamásTóth L. Viktor2008-12-15 14:00:00Spontán folyamat-e a csillagkeletkezés?2009-01-29
Klagyivik PéterSándor Zsolt Mózes2011-01-31 13:30:00A cefeida típusú változócsillagok jellemzői közötti összefüggések átfogó vizsgálata2011-03-17
Kocsis BenedekGroma István2008-04-04 16:00:00Diszlokációk kollektív viselkedése2008-06-12
Kondor DánielVattay Gábor2015-09-21 16:00:00Empirical analysis of complex social and financial networks2015-12-03
Kormos MártonTakács Gábor2007-11-20 15:00:00Boundary renormalisation group flows in supersymmetric conformal minimal models2008-02-07
Kóspál ÁgnesPetrovay Kristóf2009-01-20 10:00:00An infrared and Optical View of Young Eruptive Stars2009-01-29
Kótis LászlóMenyhárd Miklós2013-06-27 15:00:00Ionbombázás hatásainak vizsgálata Auger elektron spektroszkópiai mélységi feltérképezéssel2013-09-12
Kovács AndrásFrei Zsolt2014-09-30 15:00:00Statistical Probes of Secondary CMB Anisotropies and Non-Gaussianities2014-12-18
Kovács György JánosRadnóczi György2008-05-21 14:00:00CNx-Ni nanokompozit vékonyrétegek szerkezete és tulajdonságai2008-06-12
Kovács IstvánIglói Ferenc2012-12-10 15:00:00Infinitely disordered critical behavior in higher dimensional quantum systems2013-03-21
Kovács JuditCynolter Gábor2017-01-05 14:00:00The application of perturbative unitartity in the extensisons of the Standard Model2017-03-09
Kovács PéterCsikor Ferenc2008-06-23 11:15:00Véges sűrűségű és hőmérsékletű, erősen kölcsönható anyag vizsgálata királis kvarkmodellben2008-09-04
Kovács TamásÉrdi Bálint2009-09-22 14:00:00Kaotikus jelenségek égi mechanikai rendszerekben2009-11-19
Kozma Dániel ÁkosTusnády Gábor2016-06-16 10:00:00Alfa-helikális transzmembrán fehérjék szerkezetbecslése2016-09-15
Krajczár KrisztiánVeres Gábor2012-01-13 10:30:00Measurement of spectra of charged hadrons and weakly decaying strange particles at LHC energies with the CMS detector2012-02-16

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )