Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
időpont szerint
 
Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Ajkay AdriánAndrássy Adél2011-06-16 11:00:00Az európai uniós fejlesztési támogatások szerepe a nyugat-dunántúli nonprofit szervezetek működésében2011-07-01
Ambrus Rita AnnaLett Béla2013-01-30 09:30:00A személyi jövedelemadó rendszer áttekintése, különös tekintettel az adókedvezmények hatására2013-07-05
Andreas DahmenTóth Ferenc2011-01-19 10:00:00Strategische Einflussfaktoren von M&A-Transaktionen2011-02-11
Balassa ÉvaKópházi Andrea2020-11-18 11:00:00Szervezetfejlesztési vizsgálatok a magyarországi szállodaszektorban2021-01-27
Balázsné Lendvai MariettaSzabóné Pataky Eszter2013-06-10 13:30:00A bankmarketing szerepe a pénzügyi kultúra fejlesztésében2013-07-05
Bartakovics GáborBáger Gusztáv2016-06-07 10:00:00Válságok a globalizált nemzetközi pénzügyi rendszerben2016-06-28
Bartus Sándor TamásAndrássy Adél2007-05-30 12:00:00Vám- és adószabályozás, joghézagok2007-06-29
Bátor AttilaLentner Csaba2008-05-20 14:00:00A vevőelégedettség és a lojalitás kapcsolata a kereskedelmi bankok szférájában a lakossági piacon2008-06-17
Bensch TinoHerczeg János2016-06-06 13:00:00DEr Ehrbahre Manager: Nachhaltige Managervergütung und Performance in deutschen Familienunternehmen2016-07-09
Bérczessy LajosSzabóné Pataky Eszter2008-06-05 13:00:00A marketingkommunikáció helye a társadalmi kommunikáció struktúrájában2008-06-20
Bertalan LauraJankó Ferenc2018-05-29 10:30:00Urbanizáció és fenntarthatóság: a városperem fejlődésének gazdasági, környezeti és társadalmi hatásai2018-06-22
Bode Hans OlafVértesy László2015-01-12 10:00:00Überhöhte Zinssätze bei den dispositionskrediten deutscher Genossenschaftsbanken2016-02-05
Boga-Pohl PatríciaSzékely Csaba2013-06-17 13:00:00A tudásmenedzsment szerepe a vállalatirányításban2013-07-05
Bogáth ÁgnesSzóka Károly2019-01-10 10:00:00A hazai családi kis- és középvállalkozások controlling tevékenységének fejlődési irányai, különös tekintettel az utódlás folyamatára2019-01-22
Burik MónikaBalázs Judit2011-02-16 11:30:00A magyar és külföldi büntetés-végrehajtási intézetek pénzügyi és gazdasági tevékenységének összehasonlítása2011-06-06
Christian LehmannBessenyei István2012-02-07 13:30:00Eine technologische Wissensbasis für ein prozessorientiertes Projektmanagement bei der Einführung von ERP-Projekten2012-07-06
Cseh TímeaBáger Gusztáv2016-01-22 10:00:00A tőkeszolgálat mérésének lehetőségei és a magyar állóeszköz-statisztika feladatai2016-02-05
Csépe AndreaJózsa László2007-11-20 09:30:00A DTC (Direct-to-Consumer) kommunikáció az etikus termékek piacán – A depressziós betegek közvetlen elérésének kommunikációs modellje2008-02-29
Csizmadia PéterVágyi Ferenc2014-11-12 13:00:00A globális válság hatásának vizsgálata a magyar kamattermékek piacára2015-01-08
Czeglédy TamásBalázs Judit2008-01-29 14:00:00A Global Governance esélyei és lehetőségei a XXI. században2008-02-29
Cziráki GáborPataki László2021-01-22 13:00:00A PORTFOLIÓ MENEDZSMENT „ENTRÓPIÁJA”2021-02-11
Danka LajosHerczeg János2015-05-19 10:00:00A MÁV ZRt. helyzetének stratégiai elemzése2015-06-16
Egyed KrisztiánKiss Éva2009-06-30 15:00:00Egyenlőtlenségek, pályázatok és kapcsolati hálók a Sopron-Fertődi kistérségben2009-07-03
Fahmi Jarrar Doa'a MazenTóth Balázs István2021-06-15 09:00:00WORKING REGULATIONS, CONDITIONS, AND OPPORTUNITIES OF REFUGEES (THE CASE OF JORDAN)2021-06-22
Farmasi AttilaVágyi Ferenc2011-03-09 14:30:00A nemzetközi tőkeáramlásról, különös tekintettel a magyarországi működőtőke betelepülésére2011-07-01
Fáy JózsefnéVágyi Ferenc2007-05-08 09:00:00Számviteli információk felhasználása a vállalati irányításban2007-06-29
Frang GizellaMolnár László2020-01-13 10:00:00A gazdaságszemlélet változásai a magyar gondolkodóknál a reformkortól a II. világháborúig2020-01-21
Frank BrimmenSzékely Csaba2015-06-08 13:00:00Arbeitgeberattraktivität von kleinen und mittleren Unternehmen2015-06-16
Gál-Knippel BarbaraGyöngyösy Zoltán2012-02-29 09:30:00A magyarországi gyógyszerpiac átalakulása 2007 és 2010 között a nőgyógyászati készítmények tükrében2012-07-06
Gáspárdy TiborMolnár László2014-06-03 10:00:00A kortárs művészet piaca a magyarországi magángalériákban2014-06-28
Gősi ZsuzsannaChaudhuri Sujit2009-06-24 14:00:00Mérlegen az ember - Az emberi erőforrás értéke a vállalatok képzési gyakorlatának tükrében2009-07-10
Granabetter Doris MariaMau Markus2019-05-22 10:30:00Export - What conditions are necessary for entrepreneurs to go abroad?2019-06-26
Gróf KatalinAmbrus Rita Anna2020-12-17 10:00:00Idegenforgalom helyi adóztatásának vizsgálata európai és hazai vonatkozásban2021-01-27
Haitm Abdulhameed BizanFáyné Péter Emese2009-06-11 13:00:00Tourism marketing in Lybia between reality and ambitions2009-07-10
Hajdu Emese ErzsébetVágyi Ferenc2013-01-30 13:00:00Kkv-k adózásának és versenyképességének összefüggései az Európai Unióban a társasági adó tükrében2013-02-08
Happ ÉvaGyöngyösy Zoltán2011-05-24 09:00:00Fogyasztói magatartás vizsgálata a nemzetközi konferenciák magyarországi piacán2011-07-01
Harnos LászlóKiss Éva2019-06-05 10:30:00A lakásárakat befolyásoló tényezők - különös tekintettel a településfejlesztési döntésekre - Sopron példáján2019-06-26
Hegedüs JuditJankó Ferenc2020-12-16 10:00:00A fenntartható városfejlesztés új koncepciója: rugalmas városok2021-01-27
Hegedűs MihályPataki László2015-05-27 14:00:00Az egészségügy intézményi rendszerében végbement és folyamatban lévő integrációs folyamatok gazdasági ha-tásainak értékelő elemzése2015-06-16
Herczeg LászlóSzékely Csaba2016-01-07 10:00:00Stratégiai szemléletű kockázatmenedzsment a magyarországi vállalatoknál2016-02-05
Honvári JánosArtner Annamária2018-04-06 10:30:00A NEMZETKÖZI MUNKAERŐ-ÁRAMLÁS ELMÉLETE ÉS AZ ELMÉLETEK GYAKORLATI TESZTJE NÉHÁNY EURÓPAI UNIÓS PÉLDA ALAPJÁN2018-06-22
Hornyák AndreaSzabóné Pataky Eszter2015-03-27 10:00:00Attitűdök és kompetenciák a középiskolás diákok, mint potenciális banki ügyfelek körében2015-06-16
Hornyák EdinaBodnár GabriellaKiss Éva2020-06-25 10:30:00A többnyelvűség és az interkulturális kompetencia munkaerőpiaci összefüggései - különös tekintettel a magyar nyelv szerepére az osztrák munkaerőpiacon.2020-06-30
Huff Endre BélaBáger Gusztáv2009-06-16 14:00:00Etikai kontroll és előzményei2009-07-10
Irsa WolframSzékely Csaba2021-01-28 09:00:00Analysis of Overhead Costs Management in Companies2021-02-11
Joachim SchmidSzékely Csaba2009-09-28 10:30:00Krisenmanagement mittelständischer Unternehmen im Zusammenwirken von Unternehmen und Banken2009-11-16
Józsa GáborGyöngyösy Zoltán2010-12-09 10:30:00Daganatos megbetegedések gyógyításának gazdasági elemzése2011-02-11
Juhász ZitaBáger Gusztáv2008-04-24 14:00:00Integráció és pénzügyi stabilitás2008-06-17
Kállay BalázsHerczeg János2015-06-17 13:00:00A stratégiai változtatás vizsgálata a magyar bútoriparban2015-06-26
Karda LászlóTóth Ferenc2009-12-02 14:00:00A kis- és középvállalatok stratégiai vezetése2010-02-12
Karner CecíliaGidai Erzsébet2005-03-02 10:00:00Gazdálkodás az egészségügyben, különös tekintettel a kórházak finanszírozására2005-07-01
Kaszás-Korén AndreaChaudhuri Sujit2012-03-01 10:00:00A nők munkaerő-piaci versenyképessége2012-07-06
Kelemen ZitaGyöngyösy ZoltánNémethné Tömő Zsuzsanna2010-10-14 14:00:00A kereskedelmi márkázás hazai gyakorlatának empirikus vizsgálata, különös tekintettel az utilitárius és hedonista termékek körére2011-02-11
Kenesey ZsófiaPataki László2021-05-14 12:00:00A NEMZETKÖZI BANKSZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSAI MAGYARORSZÁG, VALAMINT AZ EURÓPAI UNIÓ BANKRENDSZERÉNEK ÉS BETÉTBIZTOSÍTÁSI RENDSZERÉNEK MŰKÖDÉSÉRE2021-06-22
Keresztes GáborSzékely Csaba2016-01-29 10:30:00A KKV-k innovációs tevékenységének vizsgálata a Nyugat-dunántúli régióban és Burgenlandban2016-02-05
Kis RóbertDézsy József2013-03-12 13:00:00A magyar balesetbiztosítási gyakorlat ráfordításai és közgazdasági hatékonysága nemzetközi viszonylatban2013-07-05
Kiss ÁgnesFáyné Péter Emese2009-06-25 10:00:00Környezeti fenntarthatóság az EU regionális politikájában – a hazai gazdaságfejlesztési programok tapasztalatai2009-07-10
Kiss Danuta StanislawaKulcsár László2015-12-03 10:00:00A felsőoktatási könyvtár szolgáltatásainak vizsgálata a Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Könyvtárának példáján2015-12-16
Koloszár LászlóSzűts István2009-07-07 16:00:00Információrendszer fejlesztése, bevezetése és sajátosságai a vállalati gyakorlatban, különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra2009-09-09
Komarek LeventeFábián Attila2012-10-16 13:00:00A magyar ipar makroszintű specializációjának kérdései2013-02-08
Kőmíves CsabaHapp Éva2020-07-06 10:00:00Az emberi erőforrás menedzsment fejlesztési lehetőségei a vendéglátásban Győr-Moson-Sopron megyében2020-07-28
Kovács AndreaPataki László2014-10-15 11:00:00Az outsourcing és a privatizáció előzményei, kölcsön- és mellékhatásai, valamint következményei a teljes kórházkiszervezéses és az egyes kórházi tevékenységkiszervezések gyakorlatában2015-01-08
Kovács RóbertVágyi Ferenc2012-12-04 13:00:00Az adóssággeneráló tőkeáramlások hatása az árfolyamrendszerre2013-02-08
Kovács TamásVágyi Ferenc2014-01-14 13:00:00A kockázatitőke-befektetések hatása a gazdaságra2014-01-14
Kovács ZsuzsannaNémethné Tömő Zsuzsanna2020-09-02 10:00:00A magyar idősek médiahasználati szokásainak elemzése és a marketingkommunikációra való érzékenysége2020-09-09
Kovácsné Henye LíviaKulcsár László2019-12-19 14:00:00A pénzügyi kultúra dimenzióinak gazdaságszociológiai vizsgálata2020-01-21
Kővágó GyörgyiHerczeg János2016-01-08 10:00:00Tudásintenzív üzleti szolgáltatások marketinginnovációs eszközeinek vizsgálata a mikro- és kisvállalkozási szektorban2016-02-05
Kulbert-Tarró AdriennPogátsa Zoltán2020-07-09 10:00:00Külföldi működőtőke befektetések a fejlődő országokba2020-07-28
Kurucz AttilaTóth Ferenc2011-06-20 13:30:00A teljesítménymenedzsment alkalmazhatóságának eredményei a hazai kis- és középvállalkozásoknál2011-07-01
Laskai AndrásSándorné Kriszt Éva2020-06-15 10:30:00Az üzleti terv pénzügyi instrumentumai nemzetközi perspektívában a tudatosság tükrében2020-06-30
Lukács AmarillaKiss ÉvaSzalay László2013-09-23 10:30:00A klaszterizációs folyamatok vizsgálata a földrajzi koncentráció, a kritikus tömeg és a finanszírozás összefüggéseiben Magyarországon2013-12-18
Mádi LászlóLentner Csaba2008-02-20 11:00:00Lakáspolitika – otthonteremtés. Történések és tapasztalatok a közelmúlt magyarországi időszakából2008-02-27
Markó GabriellaBalázs Judit2017-02-23 10:30:00A tudásauditok során azonosított szellemi tőke létének és hiányának hatása a versenyképességre2017-06-14
Máté ZoltánGyöngyösy Zoltán2011-06-20 14:00:00A környezeti változások hatása a marketingszervezet kialakulására, működésére a hazai kis- és középvállalkozások esetében2011-07-01
Mattiassich NorbertKarner Cecília2020-01-13 13:00:00Kórházi controlling, mint a tudatos, jövőorientált döntések meghozatalához szükséges eszköz2020-01-21
Mentesné Tauber AnnaBodnár Gabriella2017-01-19 10:30:00Hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi és gazdasági integrációja közösségi módszerekkel2017-02-06
Mesics OlíviaSzékely Csaba2020-09-03 13:30:00A munkaerőpiaci kihívásokra válaszokat adó HR stratégiák vizsgálata a magyar járműipari cégeknél2020-09-09
Mészáros KatalinGyöngyösy Zoltán2007-12-04 15:00:00A magyarországi élelmiszer-kiskereskedelmi egységek által alkalmazott kiskereskedelmi stratégiák és a potenciális fogyasztók elvárásai2008-02-29
Mihályné Závecz SzilviaSándorné Kriszt Éva2017-05-22 11:00:00A MAGYAR „BABAKÖTVÉNY” HATÁSELEMZÉSE, AVAGY AZ ELSŐ CSALÁDTÁMOGATÁSI ELLÁTÁS A HOSSZÚ TÁVÚ LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁS ÖSZTÖNZÉSE CÉLJÁBÓL2017-06-14
Mikó EszterKiss Éva2017-11-17 10:30:00A Magyarországról külföldre irányuló migráció következményei az oktatási költségek szempontjából 1989 után2018-02-06
Molnár ImreSzékely Csaba2015-06-09 10:00:00Változtatásmenedzsment a hazai gyakorlatban2015-06-16
Moser MartinSzékely Csaba2021-05-14 09:00:00Impacts of Customer Relationship Management (CRM) on Development of Corporations2021-06-22
Müller-Dauppert Bernd StefanMau Markus2019-01-17 13:00:00Prozessuale und methodische Erfolgsfaktoren der Dienstleisterauswahl beim Logistik-Outsourcing.2019-01-22
Nagy BalázsBalázs Judit2019-04-03 13:00:00A nemzeti versenyképesség és annak szubnacionális vonatkozásai a visegrádi országokban2019-06-26
Nagy ViktorSzűts István2012-06-25 10:00:00Döntések modellezése, előkészítése és informatikai támogatása2013-02-08
Nedelka ErzsébetBlahó András2018-05-23 10:30:00Válságok és struktúraváltozások kapcsolata a fejlődő délkelet-ázsiai és dél-amerikai országokban2018-06-22
Németh Gábor TamásJuhász Lajos2008-05-14 13:00:00A hazai távhőszolgáltató szektor árképzésének fejlesztése2008-06-20
Németh NikolettaJankó Ferenc2018-11-29 10:00:00A magyar mezőgazdálkodók éghajlatváltozással szembeni alkalmazkodóképességének vizsgálata Győr-Moson-Sopron és Vas megyékben2019-02-08
Örlős LászlóBáger Gusztáv2008-06-03 14:00:00A multilaterális fejlesztési bankok és Magyarország2008-06-17
Paár DávidLigeti Zsombor2013-06-10 10:00:00A magyar háztartások sportfogyasztásának gazdasági szempontú vizsgálata2013-07-05
Palkovits-Rauter SilkeSzékely Csaba2019-09-05 10:00:00INFLUENCES ON FUTURE DEVELOPMENTS OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT2020-01-21
Pappné Nagy ValériaBalázs Judit2010-05-25 16:00:00A magyar gazdaság transznacionalizálódási folyamata 1989-20092010-06-14
Parapatits ZsoltJoób Márk2019-08-29 10:00:00Fenntarthatóság digitális gazdasági és társadalmi környezetben2020-01-21
Parragh BiankaHerczeg János2010-09-29 14:00:00A hazai kis- és középvállalatok helyzete, túlélési esélyei2011-02-11
Pétervári ZsófiaPataki László2014-10-15 09:00:00A nemzetközi gyakorlatban alkalmazott személyi jövedelemadó rendszerek összehasonlító elemzése2015-01-08
Petőné Csuka IldikóSomogyi Ferenc2011-06-20 12:30:00Emberitőke-elemzés a gazdaságtudományi alapképzést folytató intézménytípusok körében2011-07-01
Pirger TamásHerczeg János2015-01-12 10:00:00A rendvédelmi szervek szervezetikultúra-vizsgálata2015-01-26
Polgárné Hoschek MónikaZávoti József2011-06-14 10:00:00Statisztikai idősorelemzés a tőzsdén2011-06-30
Polyák ImreNyikos László2008-06-04 14:00:00A költségvetési számvitel "accruals" szemléleténekl aktuális kérdései és alkalmazhatósága Magyarországon2008-06-17
Redeker Ute ChristineSzékely Csaba2020-08-26 10:30:00Auswirkungen der Digitalisierung auf die Führungskompetenzen in IT-Unternehmen des Mittelstandes2020-09-09

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )