Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Roth Gyula Erdészeti és Vadgazdálkodási Tudományok Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Ballók ZsuzsannaNáhlik András2012-01-16 14:00:00A vonalas létesítmények szerepe a gímszarvas terület-használatában2012-01-18
Barabás LillaFaragó Sándor2012-12-04 10:00:00A MAGYARORSZÁGON FÉSZKELŐ RÉCEFAJOK (ANATINAE) ELTERJEDÉSE, VALAMINT ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSAI AZ AUGUSZTUSI VÍZIMADÁR-MONITORINGADATOK ALAPJÁN2013-01-15
Bárány GáborBondor Antal2011-06-08 13:00:00A nemesnyár-termesztés fejlesztésének újabb eredményei2011-06-21
Baranyai-Nagy AnikóKirály Gergely2013-03-21 11:00:00A nyugat-dunántúli patakmenti égerligetek tájtörténeti, növényföldrajzi és társulástani vizsgálata2013-05-15
Barkóczy ZsoltMarosvölgyi Béla2009-05-19 13:00:00A dendromassza alapú decentralizált energiatermelés alapanyagbázisának tervezése2009-07-03
Bazsó TamásCzimber Kornél2018-04-27 11:00:00Korszerű műszerek és mérési módszerek vizsgálata az erdőtérképezésben2018-06-25
Benke AttilaMátyás Csaba2015-03-03 13:00:00A Leuce szekcióba tartozó hazai nyárak dunántúli természetes eredetű állományainak populációgenetikai vizsgálata2015-06-16
Benkő PálLett Béla2008-01-30 13:00:00Az erdőgazdálkodás számviteli és finanszírozási sajátosságai2008-02-27
Bereczky LeonardoNáhlik András2016-06-13 14:00:00Individual distinctiveness in juvenile brown bears-have personality constructs predictive power across time and situations?2016-06-20
Bőhm AndrásFaragó Sándor2012-05-21 13:00:00Nemzetközi jelentőségű vizes élőhelyek ökológiai jellegének változása Magyarországon2012-06-13
Bolla Bence KálmánKalicz Péter2017-12-05 11:00:00Hidrológiai vizsgálatok a Kiskunsági Nemzeti Park működési területén lévő erdőállományok természetvédelmi kezeléséhez2018-01-19
Börcsök ZoltánKirály Gergely2009-06-04 10:00:00Magyarországi mezei szilek (Ulmus minor s.l.) levélmorfológiai vizsgálata, kitekintéssel az őshonos fajokra2009-07-03
Brolly Gábor BélaCzimber Kornél2013-06-11 13:00:00Faegyedek térképezése és állapotjellemzőik meghatározása földi lézeres letapogatás adataiból2013-06-27
Cépányi Péter AlbertLett Béla2018-04-03 14:00:00Örökerdő-gazdálkodás ökonómiai sajátosságai bükkösökben és cseresekben a Pilisi Parkerdő Zrt-nél2018-06-25
Csáfordi PéterGribovszki ZoltánKalicz Péter2014-05-26 13:00:00Factors influencing sediment transport on the headwater catchments of Rák Brook, Sopron2014-06-11
Cseke KláraBorovics Attila2013-11-29 10:30:00Egy elegyes tölgy állomány finomléptékű genetikai mintázatának elemzése2014-01-31
Dremmel LászlóNáhlik András2015-04-13 11:00:00A muflon és a gímszarvas táplálkozása, a muflon élőhely-preferenciája, és ezek hatása egyes erdőtársulások gyepszintjének növényzetére az északnyugati Börzsönyben2015-06-16
Facskó FerencJáger László2014-06-10 11:00:00Az erdészeti ágazat informatikai fejlesztésének mérlege2014-06-11
Folcz ÁdámFrank Norbert2017-09-07 14:00:00A gyérítések rövidtávú hatása a kalapos gombák termőtest megjelenésére2018-01-19
Gyimóthy ZsuzsannaJánoska Ferenc2013-06-03 13:00:00A vörösbegy Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) őszi vonulásának vizsgálata Magyarországon2013-06-27
Győri-Koósz BarbaraFaragó Sándor2016-02-25 10:00:00Az ürge [Spermophilus citellus (LINNAEUS, 1766)] táplálékpreferenciájának vizsgálata hazai természetes és féltermészetes élőhelyeken florisztikai kompozíció- és mikrohisztológiai hullatékelemzéssel2016-06-20
Hartl ÉvaStark Magdolna2008-08-27 11:00:00A „Környezetünk az erdő” pedagógus továbbképzés környezettudatos nevelésben betöltött helye, szerepe és hatékonysága2008-12-08
Hegedűs AttilaStark Magdolna2008-01-30 10:00:00A nem-fa erdei termékek és szolgáltatások hasznosítása és marketingje2008-02-27
Horváth Attila LászlóHorváth Béla2015-12-10 09:30:00Többműveletes fakitermelő gépek a hazai lombos állományok fahasználatában2015-12-16
Horváth Bálint GyőzőLakatos Ferenc2015-11-26 15:00:00Különböző korú gyertyános-kocsánytalan tölgyes erdők lepkeközösségének ökológiai szempontú összehasonlító vizsgálata2015-12-16
Horváth FerencVeperdi Gábor2012-06-25 11:00:00Módszertani fejlesztések az erdőrezervátum-kutatásban2012-07-05
Horváth SándorLett Béla2011-06-09 11:00:00Vállalkozások szerepe és fejlődése az erdőgazdálkodásban2011-06-21
Horváth TamásVeperdi Gábor2012-06-01 13:00:00Versengésvizsgálatok a Soproni-hegyvidék hosszúlejáratú kísérleti területein2012-06-13
Jung LászlóMarosvölgyi Béla2008-05-27 11:00:00Fabázisú centralizált áramtermelés logisztikája és annak hatása az Egererdő Erdészeti Zrt. fahasználati tevékenységére2008-05-27
Kelemen GézaVarga Szabolcs2015-01-16 10:00:00Lakott területek díszfáinak egészségi és statikai vizsgálata2015-01-26
Kerényi-Nagy ViktorBartha Dénes2016-04-11 10:00:00A kárpát-medencei Crataegus taxonok revíziója2016-06-20
Király GézaMárkus István2008-05-21 09:30:00A távérzékelés erdészeti alkalmazása2008-06-23
Kisfaludi BalázsPéterfalvi József2018-05-30 10:00:00Nagy látogatottságú erdészeti feltáróutak közjóléti forgalmának mérése és elemzése2018-06-25
Kondorné Szenkovits MariannBondor Antal2007-09-24 11:00:00Fafaj-összehasonlító kísérletek értékelése2007-12-06
Kovács GyulaFaragó Sándor2013-01-18 10:30:00A Balaton déli partjának vízimadár-monitoringja2013-01-18
Major TamásHorváth Béla2014-06-11 10:00:00Tuskós területek talaj-előkészítésének gépesítés-fejlesztése2014-06-11
Markó GergelyPéterfalvi József2007-06-13 14:00:00Informatika az erdészeti feltáróhálózatok tervezésében és nyilvántartásában2007-12-06
Markóné Nagy KrisztinaVarga Szabolcs2013-06-13 10:00:00A gyapjaslepke (Lymantria dispar L.) tömegszaporodásának elemzése, valamint táplálkozásbiológiai vizsgálatok gyapjaslepkével és apácalepkével (Lymantria monacha L.)2013-06-27
Mesterházy AttilaBartha Dénes2013-03-22 11:00:00A rába-völgyi erdők élőhelyeinek és lágyszárú fajainak vizsgálata2013-05-15
Mizseiné Nyiri JuditMárkus Béla2008-07-14 11:00:00A földegyenérték - mint birtokrendezési elem2008-12-08
Molnár DénesFrank Norbert2018-06-14 14:00:00Lokális geokörnyezet alapú faállomány-szerkezeti vizsgálatok a Roth-féle szálaló erdő-ben2018-06-25
Molnár KatalinHéjj Botond2009-06-03 10:30:00Erdővel kapcsolatos ismeretek gyermeket nevelő családok körében2009-07-03
Molnár MiklósVarga Szabolcs2015-02-24 11:00:00A siska nádtippan (Calamagrostis epigeios /L./ Roth) hazai elterjedése, biológiája és az ellene való védekezés lehetőségei2015-06-16
Nagy DánielVarga Szabolcs2008-06-02 10:00:00Erdőtüzek megelőzési és oltástechnológiai lehetőségeinek ökológiai és ökonómiai vizsgálata2008-06-23
Nagy Gabriella MáriaHéjj Botond2015-09-08 10:30:00Erdei közösségi terek fejlesztése és életminőségre gyakorolt hatása2015-12-16
Nagy LászlóMátyás Csaba2011-05-18 13:00:00Éghajlati alkalmazkodóképesség és válaszreakció előrejelzése erdeifenyő (Pinus sylvestris L.) populációkon2011-06-06
Nagy LászlóTuba KatalinMolnár Miklós2017-06-12 10:00:00„A kőrisek új betegsége, a Hymenoscyphus fraxineus által okozott hajtáspusztulás terjedésének, növekedésének, patogenitásának vizsgálata2017-06-14
Nagy Szabolcs PéterFaragó Sándor2008-02-13 11:00:00A Közös Agrárpolitika 2003. évi reformja és az EU-csatlakozás várható hatásai a mezei madárfajokra Magyarországon2008-02-27
Ónodi GáborWinkler Dániel2017-03-30 10:00:00Magyarországi harkályfajok élőhely preferenciájának összehasonlító vizsgálata invázi-ós fafajokkal fertőzött fűz-nyár ártéri erdőkben2017-06-14
Papp MónikaBartha Dénes2013-04-25 14:00:00Cseres-kocsánytalan tölgyes és tölgy-kőris-szil ligeterdők különböző égtáji kitettségű szegélyeinek vizsgálata2013-05-15
Papp ViktóriaMarosvölgyi BélaNémeth Gábor2018-06-14 10:00:00Energetikai pelletek előállításának és hasznosításának ökoenergetikai vonatkozásai2018-06-25
Patocskai ZoltánKovács Gábor2012-12-12 10:15:00Az erdészeti és mezőgazdasági földértékelési rendszer ökológiai alapjainak összehasonlítása, az egységesítés lehetséges módjai2013-01-15
Pozsgainé Harsányi MónikaAlbert LeventeNémeth Zsolt István2008-05-21 13:00:00Abiotikus hatások kémiai vizsgálata a kocsányos törgy (Quercus robur L.) makk tárolása és korai ontogenezise folyamán2008-06-17
Primusz PéterPéterfalvi József2013-01-14 14:00:00Pályaszerkezet-gazdálkodás az erdészeti feltáróhálózatokon2013-01-15
Puskás LajosHéjj Botond2008-06-06 11:00:00Az erdők rekreációs értékmeghatározásának módszertana és az erdei turizmus jellemzése2008-06-17
Riezing NorbertKirály Gergely2011-04-27 13:00:00A Vértesalja erdeinek vizsgálata, tájhasználat és vegetáció kapcsolata2011-06-06
Sárándi-Kovács JuditLakatos FerencSzabó Ilona2015-07-20 11:00:00Vízi és talajban élő Phytophthora fajok előfordulása Nyugat-Magyarországon; szerepük feketedió, mézgás éger és madárcseresznye pusztulásában2015-07-22
Schmidt DávidBartha Dénes2013-12-02 14:00:00A Pannonhalmi-dombság félszáraz gyepjeinek összehasonlító vizsgálata2014-01-31
Sós EndreFaragó Sándor2012-06-26 13:00:00A túzok (OTIS TARDA LINNAEUS, 1758) állat-egészségügyi vizsgálata Magyarországon2012-07-05
Szakálosné Mátyás KatalinRumpf János2012-06-07 11:00:00A logisztika eredményeinek alkalmazása a hazai fahasználatok hatékonyságának fokozására2012-06-13
Szekrényes TamásVeperdi Gábor2012-06-01 10:00:00Erdőszerkezet változásának vizsgálata, különös tekintettel a feketefenyő és cser fajok esetében a Balaton-felvidéken2012-06-13
Szél GyőzőFaragó Sándor2012-05-22 10:00:00Futóbogár-együttesek vizsgálata a Lajta-project (Mosonszolnok) területén2012-06-13
Szép TiborStark Magdolna2010-06-03 10:00:00A klímaváltozás erdészeti ökonómiai vonatkozásai2010-06-14
Szépligeti MátyásBartha DénesBartha Sándor2016-11-30 11:00:00Természetvédelmi kezelést támogató botanikai szempontú vizsgálatok az Őrségi Nem-zeti Park gyepterületein2017-01-06
Szűcs PéterBidló András2013-06-11 10:00:00A mohák megjelenését meghatározó egyes ökológiai tényezők vizsgálata a Soproni-hegységben2013-06-27
Takács ViktorFrank Norbert2008-06-05 13:00:00Útfásítások közlekedésbiztonsági vizsgálata a Sopron-Fertőd Kistérség területén2008-06-17
Tirják LászlóFaragó Sándor2016-04-26 13:00:00A Dévaványai túzokvédelmi mintaterületi működtetésének ökológiai alapvetése2016-06-20
Tobisch TamásKoloszár József2009-06-04 14:00:00Egyenletes bontáson és lékvágáson alapuló felújítás összehasonlítása gyertyános-kocsánytalan tölgyesben2009-07-03
Tóth TamásFaragó SándorGál János2018-10-15 12:00:00Az adriai Cres-Lošinj-szigetcsoport (Horvátország) herpetológiai viszonyainak vizsgálata
Tóth ViktóriaLakatos Ferenc2014-06-02 14:00:00A platánlevél-sátorosmoly (Phyllonorycter platani Staudinger 1870) populációgenetikai vizsgálata2014-06-11
Tuba KatalinLakatos Ferenc2012-06-04 15:00:00Különböző nyárfajok és –klónok herbivor rovarközösségei különös tekintettel a Populus nigra származásokra2012-06-13
Varga TamásStark Magdolna2010-06-08 11:00:00Az állami erdőgazdálkodás közönségkapcsolatának vizsgálata a parkerdőkön és az erdészeti erdei iskolákon keresztül2010-06-14
Velekei Balázs AttilaLakatos FerencPuky Miklós2016-12-19 13:30:00Az elevenszülő gyík (Zootoca vivipara Lichtenstein 1823) filogeográfiai vizsgálata a Kár-pát-medencében2017-01-06
Visiné Rajczi EszterAlbert Levente2008-06-08 11:00:00Bükk (Fagus sylvatica L.) extraktanyagok képződése, akkumulációja és megoszlása2008-06-17

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )