Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Biológia Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Ádori CsabaLászló Lajos2007-10-24 14:00:00Ubiquitin-proteaszóma rendszer komponensek és a HSP72 lokalizációja kontroll és neurodegeneratív agyszövetben2008-02-07
Ádori MónikaLászló Glória2010-06-15 11:00:00A humorális immunválasz szabályozása: a GL7 epitóp természete és differenciált expressziója és az ösztrogén immunmoduláló hatása2010-09-30
Ágyi ÁkosHavelda Zoltán2015-06-18 14:00:00Növényvírusok fertőzésében és a termésfejlődésben szerepet játszó mikroRNS-ek működési mechanizmusának vizsgálata2015-10-01
Andorkó RitaSzentesi Árpád2014-09-03 10:00:00Studies on carabid assemblages and life-history characteristics of two Carabus (Coleoptera, Carabidae) species2014-09-18
Angyal AdriennSármay Gabriella2010-02-16 10:00:00Modulation of the humoral immune response by an FcγRII/III specific scFv in mice2010-04-28
Angyalné Pataki ÁgnesSzékely József Iván2007-12-17 11:00:00Kísérletes asztma modellekhez kapcsolt, ex vivo és in vitro módszerek alkalmazása az akut válasz és az azt kísérő szöveti átépülés mechanizmusának vizsgálatában2008-02-07
Antalffy GézaSarkadi Balázs2015-02-24 14:00:00A plazmamembrán kalcium ATPáz (PMCA) 2 és 4 izoformák lokalizációjának szabályozása2015-05-14
Apari PéterMüller Viktor2018-07-10 11:00:00Konceptuális biológiai kutatások a darwini medicina tárgyköréből2018-11-29
Ari EszterJakó Éena2012-04-26 11:00:00Molekuláris filogenetikai elemzések egy diszkrét matematikai módszer, a Boole analízis segítségével2012-07-17
Bajer KatalinTörök János2013-02-27 10:00:00UV-színezet: Szexuális szelekció és anyai befektetés a zöld gykínál (Lacerta viridis)2013-03-21
Baji Gál ÁrpádDinnyés András2008-10-21 14:00:00Emlősök korai embrionális génjei kifejeződésének vizsgálata molekuláris biológiai módszerekkel2009-01-29
Bakos FerencBarnabás Beáta2007-10-29 10:00:00In vitro embriófejlődés a gabonafélék gametofitikus sejtvonalaiból2008-02-07
Balicza-Himer LeonóraHaskó György2011-11-08 14:00:00Az adenozin hatása a perifériás CD4+ T-limfociták aktivációjára2011-12-08
Bálint AnnaPongrácz Péter2015-02-23 14:00:00The acoustic and visual communication of the domestic dog (Canis familiaris) - analyses from multiple perspectives2015-05-14
Bálint Mónika EnikőHetényi Csaba2018-12-05 09:00:00Systematic exploration of multiple drug binding sites
Balla KrisztinaVeisz OttóKarsai Ildikó2012-02-21 10:00:00Az őszi kalászosok hőstressztűrésének tanulmányozása2012-05-03
Balog ErikaFidy Judit1998-04-07 10:00:00A spektrális "hole burning" módszer alkalmazása fehérjék szerkezetvizsgálatában1998-06-22
Balog JúliaJuhász Gábor (ELTE BI-PCs)Takáts Zoltán2013-09-04 15:00:00Gyors szövetazonosítás membránalkotók tömegspektrometriás vizsgálatával - egy új technológia tumorok azonosítására műtét közben2013-12-11
Balogh Andrea TímeaLászló Glória2010-04-16 15:00:00Towards undestanding the role of membrane cholesterol and sialic acid in the function of immune cells: studies with monoclonal antibodies2010-09-30
Bánáti FerencMinárovits János2010-12-21 15:00:00Examination of in vivo protein-DNA interactions and CpG-methylation patterns in the EBER promoter region of latent Epstein-Barr virus genomes2011-03-17
Bánfiné Vas JuditTopál József2007-12-20 10:00:00A kutya (Canis familiaris) mint a humán személyiségvizsgálatok egy lehetséges modellje: genetikai, kérdőíves és közvetlen megfigyeléses módszerek együttes alkalmazása2008-04-03
Bánréti Ágnes ReginaSass Miklós2014-05-28 10:00:00Új molekuláris szabályozási útvonalak és posztranszkripcionális modifikációk az autofágiában2014-09-18
Bánszegi OxánaAltbäcker Ágnes2013-02-11 12:00:00Epigenetikus hatások a nyúlnál: A méhen belüli pozíció következményei2013-03-21
Barabás KlaudiaJuhász Gábor (ELTE BI-PCs)2008-09-29 14:00:00A gonadális szteroidok és az immunológiai kihívás hatása az ERK1/2 foszforilációra az egér központi idegrendszerében in vivo2008-11-06
Baracskay PéterJuhász Gábor (ELTE BI-PCs)2013-09-13 13:00:00A hídi formatio reticularis aktiváló hatásának szerepe a tudatos állapot fenntartásában2013-12-11
Barna JánosVellainé Takács Krisztina2013-05-13 11:00:00A sejtes stressz-választ szabályozó genetikai útvonalak integrációja Caenorhabditis elegansban2013-09-12
Bartha IstvánMüller Viktor2014-01-07 11:00:00Adatelemző módszerek alkalmazása a HIV-fertőzés kutatásában2014-03-20
Basa BrigittaSárvári ÉvaTamás László2013-02-07 14:00:00A fotoszintetikus pigment-protein komplexek szerveződésének akklimatizációs változásai Cd-stressz alatt: A transzkripciós szabályozás szerepe az antenna stresszválaszában.2013-03-21
Beinrohr LászlóLőrincz Zsolt2010-01-27 14:00:00A C1-inhibitor specificitásának és deficienciájának atomi szintű magyarázata2010-04-28
Bellovits OrsolyaBodzsár Éva2007-12-13 13:00:00A férfi nemzőképtelenség hátterében meghúzódó kromoszóma elváltozások és polimorfizmusok2008-02-07
Bencsik NorbertSchlett Katalin2017-07-11 14:00:00A protein kináz D hatása a dendrittüskék aktin vázrendszerének stabilizálására és a tanulási folyamatokra2017-11-23
Bencze SzilviaVeisz Ottó2007-01-26 10:30:00Az emelt légköri CO2-koncentráció és egyes környezeti tényezők hatása az őszi búzára (Triticum aestivum L.)2007-03-22
Benedek ZsófiaJordán Ferenc2011-04-27 14:00:00A hálózatelmélet természetvédelmi alkalmazási lehetőségei2011-06-15
Berecz BernadettLáng Ferenc2013-12-16 11:00:00Napraforgó fehérjék biofizikai tulajdonságainak jellemzése és emészthetőségének vizsgálata in vitro rendszerben2014-03-20
Biacsi Rea ErikaOrosz László2009-04-09 11:00:00Az FMR1 gén premutációs és full mutációs állapotának molekulárisgenetikai vizsgálata2009-06-11
Billes Viktor AndrásVellai Tibor2017-12-15 12:00:00Két autofágia aktiváló kismolekula, az AUTEN-67 és az AUTEN-99 hatásának vizsgálata Drosophila melanogaster Huntington-kór modellben2018-03-08
Biri-Kovács BeátaNyitray László2017-07-19 13:00:00A metasztázis-asszociált S100A4 és interakciós partnereinek vizsgálata in vitro és sejtes rendszerekben2018-03-08
Bohus VeronikaTóth Erika2012-05-30 10:00:00Ultra tiszta vízű ipari hűtővízrendszer mikrobióta-vizsgálata klasszikus és molekuláris módszerekkel2012-07-17
Borbély SándorVilági Ildikó2009-12-14 14:00:00Indukált görcstevékenység befolyásolhatóságának és szinaptikus folyamatokra gyakorolt krónikus hatásának elemzése 4-amino-piridin modellekben2010-02-18
Boros GergelyAbaffyné Dózsa-Farkas Klára2012-09-10 10:00:00Magyarországi botanikus kertek televényféreg (Oligochaeta: Enchytraeidae) faunájának vizsgálata, különös tekintettel faunaidegen, illetve inváziós fajokra2012-12-13
Bors AndrásVáradi András2007-11-21 14:00:00Monogénes recesszív betegségek molekuláris genetikai és populációs vizsgálatai2008-02-07
Borsos ÉvaVellai Tibor2011-07-08 11:00:00Az autofág gének szerepe a stressz-indukált sejtpusztulásban C. elegansban2011-09-15
Borsy Adrienn ÉvaOrosz László2009-11-12 11:00:00A gímszarvas ciklikus fiziológiás és humán patológiás csontritkulásban szerepet játszó gének azonosítása2010-02-18
Borza PéterOertel Nándor2012-12-17 15:00:00Ponto-kaszpikus magasabbrendű rákok (Crustacea: Malacostraca: Mysida, Amphipoda, Isopoda) faunisztikai és taxonómiai vizsgálata a Duna vízrendszerében2013-03-21
Boza GergelyScheuring István2013-06-24 11:00:00The role of polymorphism in the evolution and stability of cooperation2013-09-12
Bozóky ZoltánFriedrich Péter (1936-2013)2009-01-12 10:00:00Kalpainok szabályozása: az enzim aktiválása in vitro és irányítása in vivo2009-01-29
Brózik AnnaMagócsi Mária2010-02-26 13:00:00Mitogén jelpályák szerepe az eritroid érés szabályozásában2010-04-28
Budai-Sarankó HajnalkaHegedűs Tamás2017-07-14 15:00:00A Q141K aminosav csere hatása az ABCG2 transzporterben2017-11-23
Bukovinszki ÁgnesBalázs Ervin2008-12-16 10:00:00Ellenállóság kialakítása a burgonya Y vírus (PVY) különböző törzsei és mesterséges hibridjei ellen burgonyában shooter mutáns agrobaktériumon alapuló transzformációs rendszerben2009-01-29
Burgettiné Böszörményi ErzsébetFodor András2011-05-31 14:30:00Rovarpatogén baktériumok antibiotikum termelésének és szimbiotikus partner-specifitásának gnotobiológiai analízise2011-09-15
Cech GáborAbaffyné Dózsa-Farkas KláraCsuzdi Csaba2012-02-27 13:00:00Molekuláris biológiai módszerek használata a Lumbricidae és az Enchytraeidae (Annelida) családok taxonómiai problémáinak megoldásában2012-05-03
Cervenak JuditKacskovics Imre2012-01-20 11:00:00Az IgG homeosztázisban résztvevő szarvasmarha FcRn génregulációs és funkcionális elemzése transzgenikus egérmodellekben2012-02-16
Csecserits AnikóKertész Miklós2008-05-27 10:30:00Másodlagos szukcesszió vizsgálata homoki parlagokon2008-09-04
Cserkész TamásFarkas János2011-06-17 10:00:00A csíkos szöcskeegér (Sicista subtilis trizona) ökológia, taxonómiai és konzervációbiológiai vizsgálata2011-09-15
Csikós György2012-05-11 14:00:00Az autofágia folyamatának vizsgálata rovar modellszervezeteken2012-07-17
Csincsi Ádám IstvánJózsi Mihály Krisztián2018-11-29 13:00:00Az FHR-1, FHR-3 és FHR-5 H-faktorral rokon fehérjék szerepe a komplementrendszer szabályozásában
Csizmadia TamásLőw Péter2018-11-20 14:00:00A krinofágia vizsgálata Drosophila lárvális és prepupális nyálmirigyében
Csorba Tiberiu LeventeBurgyán József2009-06-23 14:00:00Crucifer-infecting Tobacco mosaic virus replicase protein p122 is an RNA silencing suppressor2009-08-27
Czech ViktóriaFodor Ferenc2015-06-05 10:30:00Az arzén-kezelés indukálta stressz-folyamatok2015-10-01
Cziboly ÁdámBárdos György2014-06-05 15:00:00A placebo alkalmazásának elmélete és gyakorlata.2014-09-18
Czöndör KatalinSchlett Katalin2009-07-02 11:00:00The role of protein kinase d in neuronal transport processes and in dendritic development2009-08-27
Czövek Pálma TündeKirály István2012-06-01 11:00:00Trehalóz anyagcsere vizsgálata gomba- és növényfajokban2012-07-17
Dalmadi ÁgnesKiss György Botond2009-12-15 10:00:00Az MsDwf1- törpe diploid Medicago sativa növények mutációt hordoznak a gibberellin 3-β-hidroxiláz génben2010-02-18
Dányi LászlóKorsós Zoltán2008-12-19 10:00:00Magyarország százlábúinak (CHILOPODA) faunisztikai és taxonómiai áttekintése2009-01-29
Deákné Lazányi-Bacsó Eszter ÁgnesKorsós Zoltán2012-07-27 11:00:00A Megaphyllum Verhoeff, 1984 ikeszelvényes-genusz európai fajainak taxonómiai áttekintése (Diplopoda: Julida:Julidae)2012-12-13
Diószeghy ZoltánZávodszky Péter2009-03-03 16:00:00A HAP2-sapka és a flagelláris filamentum közötti kölcsönhatás mechanizmusának vizsgálata2009-06-11
Dobson László ImreTusnády Gábor2018-05-22 13:00:00Bioinformatic analysis of low resolution structure of human transmembrane proteins2018-09-27
Dőry MagdalénaDóczi Róbert2018-11-15 18:00:00Mitogén-aktivált protein kináz szubsztrátok azonosítása Arabidopsis protoplaszt tranziens expressziós rendszerben
Dow Mohamed AhmedNagy BélaTóth István2007-07-12 10:00:00Comparative Analysis of Enteric Pathogenic Escherichia coli Strains from Young Children and Rabbits2007-11-15
Dubrovay ZsófiaVértessy G. Beáta2010-05-25 14:00:00Eukarióta dUTPázok szerkezet- és funkcióvizsgálata oldatfázisban2010-09-30
Egyed BalázsLontainé Santora Zsófia (1941-2013)2008-04-10 14:00:00Mitokondriális DNS és mikroszatellita polimorfizmusok igazságügyi genetikai aspektusú vizsgálata a magyar népességben2008-06-12
Endresz GáborKalapos Tibor2015-04-01 10:00:00A vezikuláris-arbuszkuláris mikorrhiza-kapcsolat ökofiziológiai jelentősége eltérő inváziós képességű évelő pázsitfűfajoknál2015-05-14
Erdei ZsuzsaSarkadi Balázs2017-05-30 11:00:00Az ABC fehérjék mintázata humán pluripotens őssejteken és leszármazottaikon: az ABCG2 multidrog transzporter szerepe az őssejtek védelmében2017-10-12
Erdélyi PéterVellainé Takács Krisztina2013-01-24 11:00:00Shared developmental roles and transcriptional control of autophagy and apoptosis in Caenorhabditis elegans2013-03-21
Erdélyi-Belle BoglárkaHomolya László2015-03-25 10:00:00Characterization of hepatocyte-like cells differentiated from human embryonic stem cell lines2015-05-14
Érdi BalázsJuhász Gábor (ELTE ASFT)Sass Miklós2013-11-22 15:00:00A Drosphila Atg7 és Rack1 fehérjék szerepe2013-12-11
Erős-Honti ZsoltJakucs Erzsébet2009-11-16 10:30:00Adatok a bükki „Őserdő” ektomikorrhiza-közösségéről2010-02-18
Erőss Zoltán PéterGere Géza (1927-2013)2008-04-22 10:30:00A Börzsöny hegység Mollusca faunájának taxonómiai és természetvédelmi vonatkozásai2008-06-12
Espárné Schneider AndreaMatkó János2015-01-12 13:00:00A limfociták effektor funkcióinak szabályozása: Szteroid membránlipidek és hormonok szerepe2015-03-19
Éva CsabaTamás László2014-11-14 10:30:00Stressz-élettani vizsgálatok aldo-keto reduktáz génekkel transzformált transzgenikus árpa vonalakon2014-12-18
Fábián Attila LászlóJäger Katalin2012-11-26 11:00:00A szárazságstressz hatása a búza gametogenezisére, fertilitására és korai szemfejlődésére2013-03-21
Fancsalszky LucaVellainé Takács Krisztina2015-02-26 14:00:00Az nm23-H1/H2 ortológ ndk-1 szerepe a C. elegans egyedfejlődésében2015-05-14
Faragó TamásPongrácz Péter2012-03-02 14:00:00Dog (Canis familiaris) growls as communicative signals - Acoustic and behavioural analyses2012-05-03
Farkas AnitaMatkó JánosKacskovics Imre2014-01-31 11:00:00Az FcRn transzgén állatok humorális immunválaszát befolyásoló T sejtek és antigén bemutató sejtek funkcionális vizsgálata2014-03-20
Fedor AnnaSzathmáry Eörs2012-06-18 10:00:00Linguistic recursion. Learnig of recursion in artificial grammars by humans and a neural network2012-07-17
Fekete AnnaBuday László2016-01-15 14:00:00A Tks5 állványfehérje szerepe az EGF jelpályában2016-03-03
Fekete Péter ZsoltNagy Béla2005-03-25 10:00:00A sertések választási hasmenéséből származó 2173-as enterotoxikus esherichia coli (ETEC) törzs virulencia plazmidjainak analízise2005-06-23
Felföldi GabriellaVenekei István2010-06-30 15:00:00The role of a serralysin PrtA system in the infection of an entomopathogen, Photorhabdus2010-10-20
Felföldi TamásMárialigeti Károly2010-11-25 14:30:00Fotoautotróf pikoplankton közösségek diverzitásának molekuláris biológiai vizsgálata és a populációk szezonális dinamikájának felmérése2011-03-17
Fenesi AnnamáriaBotta-Dukát Zoltán2013-01-18 10:00:00Egyéves növényfajok inváziós sikerességét befolyásoló jellegek2013-03-21
Földvári-Nagy László2016-01-21 14:00:00Az autofágia indukció eukarióta csoportok közötti összehasonlítása és egy autofágia szabályozási adatbázis összeállítása2016-03-03
Fugazza ClaudiaMiklósi Ádám2014-12-09 11:30:00Social learning and imitation in dogs (Canis familiaris)2015-03-19
Fülöp KrisztinaVáradi András2015-06-01 11:00:00From genetic disease to protein structure: Analysis of disease associated missense mutations of the ABCC6 transporter2015-10-01
Galántai RitaFidy Judit2000-12-18 10:00:00Porfirinek transzportja a membránok lipid fázisa és a humán szérum albumin között. Vizsgálatok modellrendszereken.2001-02-15
Gálhidy LászlóStandovár Tibor2008-10-28 16:00:00Az aljnövényzet fajösszetételének és tömegességének változásai középhegységi bükkösök mesterséges és széldöntés nyomán létrejövő lékjeiben2009-01-29
Garai Ágnes SzonjaReményi Attila2016-01-20 14:00:00MAP kinázok dokkoló interakciói: az eukarióta jelátvitelt meghatározó lineáris motívumok kölcsönhatásának és szerkezeti specifitásának feltárása2016-05-19
Gáspár LászlóSárvári Éva2008-05-23 11:00:00A Cd-stressz, a vashiány és a vízháztartási zavarok összefüggéseinek vizsgálata. Protektív mechanizmusok.2008-06-12
Gedeon CsongorAltbäcker Vilmos2012-02-06 14:00:00Environmental factors and intrinsic processes affecting habitat use of European ground squirrels (Spermophilus citellus): putting science into conservation practice2012-05-03
Gerencsér LindaMiklósi Ádám2015-12-16 14:00:00The integration of dogs into collaborative human-robot teams - An applied ethological approach2016-03-03
Gergely AnnaMiklósi ÁdámTopál József2014-12-12 12:00:00Dog (Canis familiaris) - robot interaction2015-03-19

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )