Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Festetics Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Ahmad Mousapour GorjiPolgár ZsoltTaller János2011-10-24 10:00:00INCREASING THE EFFICIENCY OF POTATO RESISTANCE BREEDING WITH CONVENTIONAL AND MOLECULAR GENETIC METHODS2011-11-02
Ahmadvand RahimPolgár ZsoltTaller János2013-10-10 11:00:00Burgonya rezisztenciagének vizsgálata, különös tekintettel génexpressziós megközelítésekre2013-10-28
Angyal Dorottya FlóraKondorosy Előd2016-03-24 11:00:00Integrative taxonomic revision of Niphargus spp. and other rare and endemic troglobiont macroinvertebrates from the caves of the Western Mecsek Mts. (South Hungary)2016-04-04
Apró MelindaTakács András Péter2016-12-16 11:00:00Szőlővírusok kimutatási módszereinek fejlesztése és alkalmazása a szőlőültetvények vírusfertőzöttségének felmérésében2017-02-06
Aranyi Nikolett RékaHoffmann Borbála2015-12-04 11:00:00Búza-árpa introgressziós vonalak citológiai és agrónómiai elemzése2016-01-12
B.Tóth SzabolcsPál László2015-04-28 11:00:00Mikotoxinok kvantitatív és kvalitatív analízise élelmiszermintákban2015-05-26
Babinszky Gergely CsabaCsitári Gábor2011-10-14 11:30:00Madár-botulizmus vizsgálata a Kis-Balaton területén2011-11-02
Balikó KrisztinaSárdi Katalin2009-11-02 14:00:00A borsó és a szója tápláltsági állapotának jellemzése2010-02-22
Balogh PéterNádasy MiklósKondorosy Előd2013-02-13 11:00:00A gyapottok-bagolylepke (Helicoverpa armigera Hübner, 1808) magyarországi előfordulásának klimatikus feltételei és néhány kísérletes rovarökológiai vizsgálat eredménye2013-04-05
Bankó LászlóHoffmann Sándor2009-04-20 11:00:00A talajtermékenység egyes tényezőinek vizsgálata szerves és műtrágyázási tartamkísérletekben2009-07-02
Bartos ÁdámDublecz Károly2003-12-11 11:00:00A baromfihús minőségének javítását célzó takarmányozási vizsgálatok brojlercsirkékkel2004-02-25
Bene Szabolcs AlbinSzabó Ferenc2007-12-14 11:00:00Különböző fajtájú húshasznú tehenek néhány értékmérője azonos környezetben2008-02-26
Bin Borkhanuddin Muhammad HafizSzékely Csaba2013-12-11 11:00:00Studies on fish parasitic myxozoans in freshwater and marine biotopes in Hungary and Malaysia2014-01-08
Bódis MárkBercsényi MiklósSzékely Csaba2009-02-26 09:30:00Az intenzív süllőtermelés technológiai elemeinek vizsgálata2009-03-24
Bokán Katalin AnikóTaller János2014-09-25 11:00:00Fenoxi-alkán-karbonsav növényvédő szerek és keverékeik citotoxikus és mutagén hatásai2014-10-14
Busznyák JánosAnda Angéla2009-09-21 14:00:00Térképszerver és más vizuális technológiák alkalmazása az agrár-felsőoktatásban, kutatásban2009-10-26
Buzsáki KamillaLehoczky ÉvaBéres Imre2011-12-09 11:00:00A mandulapalka (Cyperus esculentus L.var. leptostachyus) elterjedése, kártétele, tápanyagtartalmának vizsgálata2011-12-21
Cernák IstvánTaller János2009-02-11 11:00:00A Solanum stoloniferum eredetű burgonya Y vírus (PVY) extrém rezisztencia gén (Rysto) markerezése2009-02-17
Csák MátéPolgár Zsolt2010-06-18 11:00:00Burgonyafajták minősítése és a burgonyanemesítés informatikai rendszere2010-07-05
Cseh AndrásTaller János2010-05-20 11:00:00A parlagfű gyombiológiai valamint egészségügyi szempontból leglényegesebb tulajdonságainak molekuláris genetikai vizsgálata2010-07-05
Cseh EszterGáborjányi RichardTakács András Péter2013-01-29 12:30:00Szőlővírusok előfordulása Magyarországon, valamint a hazai Grapevine leafroll- associated virus 1 és 3 izolátumok molekuláris vizsgálata2013-02-06
Cserveni-Szücs RékaBercsényi MiklósNagy Szabolcs2014-01-07 11:00:00A ponty (Cyprinus carpio L.) pikkelymintázat öröklődési modelljének revíziója2014-01-08
Csikászné Krizsics AnnaGáborjányi Richard2008-12-12 11:00:00A termés mennyisé, a termés minőség és a levelek tápelem tartalmának összefüggése különféle alanyokra oltott Cabernet sauvignon szőlőfajtán2009-01-08
Csöndes IzabellaGáborjányi Richard2009-10-16 11:00:00„A Macrophomina phaseolina károsítását befolyásoló tényezők vizsgálata eltérő gazda-parazita kapcsolatokban”2009-10-26
Dákay IldikóSzabó Ferenc2009-02-23 11:00:00Húshasznú tehenek reprodukciós tulajdonságainak vizsgálata2009-03-24
Daragó ÁgnesTakács András PéterNagy Péter István2014-12-08 11:00:00Tűfonálféreg fajok elterjedése egyes hazai borvidékeken és az ellenük való védekezés újabb lehetőségei2015-02-09
Dióssy LászlóAnda Angéla2011-04-13 13:00:00Az éghajlatváltozás hatásának szimulációja kukoricán2011-06-02
Dobozi MelindaLehoczky Éva2006-11-27 11:00:00A burgonya gyomnövényei, gyomirtása és burgonya fajták herbicidérzékenységének vizsgálata2007-03-20
Dobszai-Tóth VeronikaLehoczky Éva2010-11-12 10:30:00A fenyércirok (Sorghum halepense L. Pers) jelentősége, biológiája, kártétele és vegyszeres gyomirtásának lehetőségei2010-12-23
Dunai AttilaTóth Zoltán2017-06-06 13:00:00A szerves- és ásványi trágyázás, valamint a különböző talajművelési módok hatásainak vizsgálata egyes talajfizikai paraméterekre tartamkísérletben2017-07-10
Elek BarbaraMakó András2009-03-23 11:00:00Talajok szerves folyadékvisszatartó- és folyadékvezető-képessége2009-03-24
Elek HenriettAnda AngélaWerner Peter2013-10-07 11:00:00APHID RESISTANCE IN WHEAT VARIETIES2013-10-28
Elek PéterHusvéth Ferenc2008-10-20 10:00:00A kóros zsíranyagcseréből adódó veszteségek csökkentésének lehetősége védett kolin alkalmazásával nagy tejhozamú tehénállományokban2008-10-21
Farkas ValériaSzabó Ferenc2012-04-27 11:00:00Tejtermelést és húsminőséget befolyásoló DGAT1 K232A, leptin C528T, TG 5’ UTR polimorfizmusok vizsgálata hazai szarvasmarha populációkban2012-05-02
Fejes ÁgnesAnda AngélaFekete Gábor2015-05-04 11:00:00Perzisztens növényvédő szerek hatástartam- és lebomlásvizsgálatai2015-05-26
Fekete ZsuzsannaSzabó FerencBene Szabolcs2014-04-04 11:00:00Modellszámítások a különböző tulajdonságok ökonómiai súlyának meghatározására a tejhasznú szarvasmarhatenyésztésben2014-04-16
Fodor LászlóLehoczky Éva2002-04-29 10:00:00Nehézfémek akkumulációja a talaj-növény rendszerben2002-07-12
Fülep TeofilKondorosy Előd2016-05-05 11:30:00Az édesvízi planáriák (Platyhelminthes: Tricladida) faunisztikai kutatása Magyarországon, különös tekintettel a hegyvidékekre2016-05-30
Galamb EszterHusvéth Ferenc2014-01-09 10:00:00Védett konjugáltlinolsav-izomerek (cis-9, trans-11; trans-10, cis-12) szerepe a nagy tejtermelésű kérődzők takarmányozásában2014-02-11
Grósz GergelySárdi Katalin2011-04-27 14:30:00Digitális képfeldolgozás alkalmazása üvegházi és szabadföldi kísérletek kiértékelésénél2011-06-02
Gulyás ZsoltKocsy Gábor2017-06-20 11:00:00A stresszválasz és a fejlődés redox szabályozása búzában és lúdfűben2017-07-10
Gyenes ViktorBéres Imre2010-12-15 11:00:00A PONGYOLA PITYPANG (TARAXACUM OFFICINALE G. H. WEBER EX WIGGERS) JELENTŐSÉGE, BIOLÓGIÁJA ÉS INTEGRÁLT GYOMSZABÁLYOZÁSA2010-12-23
Hajianfar RaminTaller JánosPolgár Zsolt2014-10-09 12:00:00Analysis of the genetic background of resistance in potato with special attention to late blight (P. infestans) resistance2014-10-14
Havasi MátéBercsényi MiklósNagy Szabolcs2014-02-24 10:00:00A harcsa (Silurus glanis) növényi fehérje alapú takarmányozásának megalapozása intenzív rendszerben2014-04-16
Hermann TamásTóth Gergely2016-05-31 14:00:00Humusz- és foszfortartalom szerepe a mezőségi talajok és barna erdőtalajok termőhelyeinek minőségében2016-09-06
Hoffmann BorbálaGaliba Gábor2000-06-26 10:30:00A tápanyaghiány és a vízhiány hatásának vizsgálata rozs (Secale cereale) növényeken2000-10-30
Horváth NikolettaBiró BorbálaBudai Péter2018-01-29 11:00:00THE BASICS OF RESEARCH IN MICROBIOLOGICAL SOIL REMEDIATION PRACTICES2018-02-12
Horváth ZoltánBercsényi MiklósMolnár Tamás Gergely2016-10-07 11:00:00Tavi egynyaras süllő intenzív rendszerbe történő beszoktatásához szükséges technológiai elemek vizsgálata2016-10-19
Hüvely AttilaNádasyné Ihárosi Erzsébet2014-05-12 10:00:00Növekvő arzén adagokkal kezelt öntözővíz hatása a paradicsom és a saláta növényi részenkénti arzén tartalmára és eloszlására2014-05-26
Jandrasits LászlóFischl Géza2011-03-30 11:00:00VÉDETT NÖVÉNYFAJOK ÉS A FEHÉR FAGYÖNGY (VISCUM ALBUM L.) GOMBABETEGSÉGEI AZ ŐRSÉGI NEMZETI PARKBAN2011-04-12
Jolánkai PéterKismányoky Tamás2010-05-25 14:00:00A búza és kukorica váltás nélküli termesztésének agronómiai és agroökológiai vonatkozásai2010-07-05
Józsa CsillaHusvéth FerencFébel Hedvig2008-09-12 11:00:00DNS mikroszatellitek vizsgálata ló és szarvasmarha fajtákban2008-10-21
Juhász ÉvaVárnagy László2010-12-13 11:00:00A HERBICIDEK (STOMP 330 EC, DIKAMIN D ) ÉS NEHÉZFÉMEK (RÉZ, KADMIUM, ÓLOM) EGYEDI ÉS EGYÜTTES MÉREGHATÁSA MADÁREMBRIÓKON2010-12-23
Karcagi Roland GáborHusvéth Ferenc2009-12-04 11:00:00Zsírkiegészítések alkalmazása bőtejelő tehenek takarmányozásában az ellés körüli energiahiányos időszakban2010-02-22
Károlyiné Cséplő MónikaFischl GézaVida Gyula2013-04-25 11:00:00Búza genotípusok Pyrenophora tritici-repentisszel és Phaeosphaeria nodorummal szembeni ellenállósága és a rezisztencia genetikai hátterének vizsgálata2013-06-17
Keller KrisztiánSzabó Ferenc2012-12-05 10:30:00A húsmarhák értékmérő tulajdonságainak ökonómiai súlyozása2012-12-12
Keresztes BalázsMarkó ViktorKondorosy Előd2014-03-07 11:00:00Növényvédelmi technológiák hatása pók (Araneae) együttesekre, fás szárú kertészeti kultúrákban2014-04-16
Keserű MihályVárnagy László2008-01-25 11:00:00KÉT HERBICID (DUAL GOLD 960 EC ÉS STOMP 330 EC) ÉS EGY INSZEKTICID (BI 58 EC) EGYEDI ÉS EGYÜTTES MÉREGHATÁSÁNAK VIZSGÁLATA MADÁREMBRIÓKON2008-02-26
Kismányoky AndrásLehoczky ÉvaNémeth Tamás2010-12-06 10:00:00Agrotechnikai tényezők szerepe a kultúrnövényekre és a gyomosodásra2010-12-23
Kiss BalázsPolgár József PéterBene Szabolcs2014-06-30 11:00:00Kettős hasznosítású magyar tarka növendék bikák teljesítményvizsgálata, hústermelő képessége és húsminőségi tulajdonságai2014-07-04
Kocsis MihályMakó András2016-05-09 11:00:00A hazai talajosztályozási rendszer talajváltozatainak termékenységi vizsgálata2016-05-30
Kocsis TímeaAnda Angéla2008-04-01 11:00:00Az éghajlatváltozás detektálása és hatásainak modellezése Keszthelyen2008-04-25
Kolics BalázsKondorosy Előd2009-12-14 11:00:00A fűrészlábú szöcskék (Saga sp.) biológiája, különös tekintettel a Saga pedo (PALLAS, 1771) fajra2010-02-22
Koós SándorNémeth TamásTóth Zoltán2013-01-24 11:00:00Szenzodinamikai és összefüggés vizsgálatok egy 30 éves tartamkísérlet gyep szakaszában2013-02-06
Kormos ÉvaBudai Péter2018-02-05 11:00:00Agrokemikáliák irritatív hatásainak toxikológiai vizsgálata in vitro rendszerekben2018-02-12
Kósa Eszter ImolaSzabó István2010-06-30 11:00:00Abiotikus stresszorok és stressztoleranciát befolyásoló tényezők hatásainak vizsgálata kukoricában (Zea mays L.)2010-07-05
Kozma-Bognár VeronikaAnda Angéla2012-10-15 11:00:00Hiperspektrális felvételek feldolgozásának és mezőgazdasági alkalmazásának vizsgálata2012-12-12
Kucska BalázsBercsényi Miklós2008-02-22 11:00:00A csuka (Esox lucius L.) intenzív nevelése2008-02-26
Lipicsné Tóth Hajnalka IlonaKocsis László2006-04-12 10:30:00A Magyarországon előforduló szőlő-gyökértetű populációk vizsgálatának újabb eredményei2006-05-16
Lőkkös AndorKondorosy Előd2014-06-25 11:00:00Vízibogarak faunisztikai és ökológiai vizsgálata, különös tekintettel a tócsabogarak családjára2014-07-04
Lönhárd MiklósPályi BélaLászló Alfréd2016-02-17 14:00:00Különböző műveleti tényezők hatása a permetezés eloszlási viszonyaira2016-04-04
Maráczi KatalinHorváthné Baracsi Éva2015-01-20 11:00:00Exota örökzöld lomblevelű díszcserjék új télállósági zónákba sorolása hidegtűrési és ökofiziológiai vizsgálatok alapján2015-02-09
Márton AlizHusvéth Ferenc2018-04-16 10:00:00A takarmányozás hatása az anyajuhok szaporodásbiológiai tulajdonságaira2018-06-11
Márton LénárdLehoczky Éva2013-10-11 10:30:00Hagyományos-és hidegtűrő kukorica hibridek gyomnövényekkel való versengésének vizsgálata2013-10-28
Menyhárt LászlóAnda Angéla2016-05-17 10:30:00Piranométer hibás szintezésének hatása a globálsugárzás mért értékére és a hiba detektálásának lehetőségei2016-05-30
Molnár AndorDublecz Károly2018-09-27 11:00:00Nutritional modulation of selected intestinal physicochemical, histological and microbiological parameters in broilers
Molnár Béla PéterNádasy MiklósSzőcs Gábor2011-06-23 13:00:00A lepényfa-gubacsszúnyog (Dasineura gleditchiae Osten Sacken) csalogató viselkedésének megfigyelése, szexferomonjának kivonása és szintetikus csalogatóanyag kifejlesztése a gyakorlati előrejelzés szám2011-07-04
Nagy BarnabásSzabó Ferenc2008-03-17 10:00:00A magyar szürke szarvasmarha néhány értékmérő tulajdonsága2008-04-25
Nagy ViktorNádasyné Ihárosi Erzsébet2012-06-04 11:00:00A selyemmályva (Abutilon theophrasti Medic.) csírázásbiológiájának és kompetíciós képességének tanulmányozása2012-07-04
Nagy ZóraKocsis LászlóGyörffyné Jahnke Gizella2018-05-24 11:00:00Magyarországon előforduló Vitis sylvestris C.C. GMEL. populációk felkutatása, ex situ megőrzése és összehasonlító vizsgálata molekuláris markerek segítségével2018-06-11
Németh KornélPályi Béla2011-05-17 09:30:00Dendromassza-hasznosításon alapuló decentralizált hőenergia-termelés és felhasználás komplex elemzése2011-06-02
Németh SzabolcsBercsényi Miklós2009-11-23 11:00:00A kis sziklahal (Scorpaena porcus L., 1758) ivari jellemzői, és a faj első mesterséges szaporítása2010-02-22
Németh TamásNádasy MiklósMarczali Zsolt2012-10-26 11:00:00Az amerikai kukoricabogár (Diabrotica virgifera virgifera LeConte, 1868) ökológiájának, valamint a lárvák elleni védekezés lehetőségének vizsgálata2012-12-12
Pál LászlóDublecz Károly2003-12-18 11:00:00Az étkezési tojás zsírsavösszetételének és oxidatív stabilitásának befolyásolása takarmányozással2004-02-25
Poczai K. PéterTaller János2011-04-29 10:00:00Molecular Genetic Studies on Complex Evolutionary Processes in Archaesolanum (Solanum, Solanaceae)2011-06-02
Podmaniczky Péter JánosKocsis László2011-07-12 11:00:00Fitotechnikai műveletek összehasonlító vizsgálata a szőlő-és a borminőség vonatkozásában2011-09-20
Rádli AndrásPolgár József Péter2013-05-17 09:30:00Azonos körülmények között tartott, különböző genotípusú juhállományok néhány értékmérő tulajdonságának vizsgálata2013-06-17
Ragályi PéterKádár ImreLehoczky Éva2011-09-27 14:00:00Komposztált vágóhídi melléktermékek és húsliszt hatása talajra, szántóföldi növények terméshozamára és elemösszetételére2011-11-02
Sándor TamásPályi Béla2014-07-21 11:00:00Növényvédelmi gépek tisztítása során keletkező koncentrált terhelések és eljárástechnikai összefüggések vizsgálata2014-09-10
Sebestyén IstvánVárnagy László2008-11-21 12:00:00A Crl: CD BR patkánytörzsre jellemző spontán tumorok kifejlődésének és incidenciájának vizsgálata két hasonló körülmények között elvégzett kétéves karcinogenitási kísérlet alapján2009-01-08
Simonné Balázsy ÁgnesSárdi Katalin2011-09-27 10:00:00Az NPK-műtrágyázás hatásának tanulmányozása a tavaszi árpa különböző korú növényi részeiben2011-11-02
Somogyi Norbert GyörgyHoffmann Borbála2010-04-13 11:00:00Hibrid fűszerpaprika nemesítés és hajtatásos termesztéstechnológia2010-05-10
Szabó RitaVárnagy László2009-06-12 11:00:00Környezetszennyező nehézfémek (réz, kadmium) és herbicidek (Dual Gold 960 EC, Stomp 330 EC) egyedi és együttes toxicitása házityúk-embriókon2009-07-02
Szűcs PéterSisák István2013-05-17 13:00:00Az erózió lépték függése2013-06-17
Takács JózsefNádasy Miklós2009-09-11 11:00:00Az amerikai kukoricabogár várható kártételének előrejelzése és a rovar ellen használható alternatív védekezési módok2009-10-26
Taksonyi PéterKocsis László2012-11-26 13:30:00Az Erysiphe necator QoI-fungicidekkel szembeni rezisztenciája szőlőültetvényekben2012-12-12
Tanos PéterAnda AngélaKovács József2017-12-01 12:00:00A Tisza vízrendszerét leíró fizikai, kémiai és biológiai adatsorok vizsgálata többváltozós és idősoros adatelemző módszerekkel2018-01-08
Tavaszi JuditBudai Péter2012-09-27 14:30:00Mezőgazdasági vegyi anyagok irritatív hatásainak in vitro toxikológiai vizsgálata2012-10-01
Török MártonSzabó Ferenc2010-03-30 11:00:00IN VIVO ULTRAHANGTECHNIKAI VIZSGÁLATOK A HÚSMARHATENYÉSZTÉSBEN A TENYÉSZÉRTÉKBECSLÉSI MÓDSZEREK FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN2010-05-10
Tóth BrigittaMakó András2011-12-12 11:00:00Jellegzetes hazai talajok víztartó képességének számítása és jellemzése talajtérképi információk alapján2011-12-21

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )