Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
időpont szerint
 
Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Bartha BenceUdvary Sándor2021-10-05 14:00:00A tárgyalási szerkezet változásainak hatásai a polgári perben2021-10-25
Bergendi-Rácz DiánaFábián Ferenc2021-06-29 14:00:00SZAVATOSSÁGI IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS ÉS KÁRFELELŐSSÉG VIZSGÁLATA A PTK.-BAN ÉS A BÉCSI VÉTELI EGYEZMÉNYBEN2021-07-16
Csoknya Tünde ÉvaPókecz Kovács Attila2020-10-15 13:00:00Az ingyenes dologhasználat határai a klasszikus római jog forrásaiban, kiterkintéssel a modern német szabályozásra2020-11-30
Czibere KárolyHomicskó Árpád Olivér2021-12-17 10:00:00Az egyházak szociális munkájának jogszabályi környezete Magyarországon
Garai RenátaDomokos AndreaFiló Mihály2021-06-02 15:00:00A kapcsolati erőszak „szövődményei” - egy nóvum hatása és joggyakorlata -2021-07-16
Kantár TamásSzuchy Róbert2019-09-09 14:00:00A felelős társaságkormányzás elméleti és gyakorlati kérdései2019-09-18
Kardos DóraCzine Ágnes2021-03-23 14:00:00A BÜNTETÉSKISZABÁS ELVEI ÉS RENDSZERE, A BÜNTETÉSKISZABÁSI TÉNYEZŐK MEGJELENÉSE A JOGALKALMAZÓI GYAKORLATBAN2021-03-26
Kovács KrisztiánTóth J. Zoltán2020-06-25 13:00:00Az Alkotmánybíróság a hatalmi ágak klasszikus rendszerében2020-07-10
Kubisch KárolyDomokos Andrea2022-01-07 10:00:00Az emberkereskedelem büntetőjogi megítélésének morális és szabályozási vonatkozásai
Magyar Attila IstvánCservák Csaba2016-04-01 15:00:00A gyülekezési jog gyakorlásával összefüggésben elkövetett jogsértések Magyarországon 1990-20102016-05-25
Manzinger KrisztiánTörő Csaba2018-12-03 16:00:00A területi alapú hatalommegosztás mint a multikulturális európai államok demokratikus stabilitásának lehetséges modellje2019-01-14
Nagy PéterStipta István Mihály2020-06-25 15:00:00A házasság felbontásának dogmatikája, jogi normái és gyakorlata a 19. századi Erdélyben. Adalékok az erdélyi református Házassági Főtörvényszék történetéhez2020-07-10
Nyitrai Imre JánosHomicskó Árpád Olivér2021-11-04 10:00:00A magyarországi szociális szolgáltatások innovációi (1993-2020)2021-11-29
Pataki János IstvánBoóc Ádám2020-09-02 11:00:00A bírósági végrehajtási eljárás rendszere és a végrehajtó szervezet Magyarországon, Történeti előzmények, a szabályozás bemutatása, a főbb problémáinak bemutatása és értékelése2020-10-15
Prieger Adrienn DóraOsztovits András2018-11-06 16:00:00Az európai integráció hatása a török igazságszolgáltatásra2018-12-11
Rácz IldikóKun Attila2021-02-25 15:00:00A digitalizáció hatása a munkajog egyes alapintézményeire2021-03-26
Szabó Endre GyőzőTóth András2020-09-18 14:00:00Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletében biztosított védelem szintjének elemzése2020-10-15
Szalóki GergelyNótári Tamás2011-06-07 10:00:00A jelzálogjog magyar szabályozásának fejlődése-a jelzálogjog és a fiduciárius biztosítékok öszevetése2011-06-30
Szigeti Krisztina MónikaUdvary Sándor2021-10-20 13:30:00Alapjog vagy alapelv? - A tisztességes polgári eljárás fogalmának változásai a hazai rendesbíróságok gyakorlatában2021-11-29
Szontagh Pál IvánCsáki-Hatalovics Gyula2018-06-22 13:30:00A keresztény pedagógusokkal szemben támasztott minőségi és etikai elvárások valamint azok kodifikációs problémái2018-07-06
Szútor VivienHomicskó Árpád Olivér2021-06-30 12:00:00A géntechnológia jogi és etikai aspektusai2021-07-16
Teschmayer GáborTörő Csaba2020-03-02 11:00:00A magyar konzuli tevékenység és bíráskodás az Osztrák-Magyar Monarchia alatt: szabályozás, szervezet és gyakorlat2020-05-11