Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Hevesy György Kémia Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Ábrahám ÁgnesVarga ImreMészáros Róbert2014-02-17 11:00:00Polielektrolit/tenzid rendszerek stabilitása és az oldat/levegő határfelületi tulajdonság vizsgálata2014-03-20
Abrankó-Rideg NóraVarga ImreJedlovszky Pál2014-11-17 09:00:00Tenzidek folyadék/gáz határfelületen kialakult adszorpciós rétegének vizsgálata számítógépes szimulációval2014-12-18
Antony MemboeufLendvay GyörgyDrahos László2010-12-03 10:00:00Energetics of cationized PEG oligomers: a mass spectrometric and theoretical size dependence study2011-03-17
Aradi KláraNovák Zoltán2016-09-30 13:00:00Copper-catalyzed synthesis of heterocycles via oxidative ring closure reactions of aromatic nitriles with diaryliodonium salts2016-12-15
Babos FruzsinaMagyar Anna2014-04-15 10:00:00Fehérje alapú módszerek a Rheumatoid arthritis kimutatására2014-06-12
Bacsa BernadettDibó GáborMező Gábor2010-10-27 14:00:00Mikrohullámú szintézismódszerek kidolgozása peptidek előállítására2010-12-09
Bagócsi BoglárkaFerencziné Fodor Katalin2007-11-28 09:00:00Szteroid gyógyszeranyagok tisztaságvizsgálata kromatogárfiás technikákkal2008-02-07
Bai Katalin BoglárkaMező Gábor2009-06-22 15:00:00Hatóanyagok irányított célbajuttatására alkalmazott biokonjugátumok szintézise és vizsgálata2009-08-27
Bakos MáriaSoós Tibor2018-02-16 15:00:00Oxovegyületek átalakításai frusztrált Lewis-párokkal2018-03-08
Baranyai ZsuzsaBősze Szilvia2017-09-28 14:00:00Antimikobakteriális hatóanyagok és konjugátumok szintézise és biológiai aktivitásának vizsgálata2018-03-08
Bartók-Pártay LíviaJedlovszky Pál2009-06-25 14:00:00Colloid chemical applications of computer simulation methods2009-08-27
Bartos ÁdámUray Katalin2009-05-25 10:00:00Biológiailag aktív peptidek oldékonyságának növelése oligoetilénglikol származékokkal2009-06-11
Bazsó GáborTarczay György2016-06-16 15:00:00Biomolekulák szerkezetvizsgálata mátrixizolációs spektroszkópiával és lézeres technikákkal2016-09-15
Beiler BarbaraSáfrány Ágnes2010-11-29 10:00:00Pórusos polimer monolitok előállítása sugárzásos polimerizációval2011-03-17
Beke TamásPerczel András2007-06-15 10:00:00A Theoretical Study on the Stereochemical Properties of beta-Amino Acids and beta-Peptides2007-09-14
Berkes Balázs BarnabásInzelt György2013-10-03 10:30:00Investigation of adsorption, underpotential deposition and film formation processes with the electrochemical quartz crystal nanobalance technique2013-12-11
Berlinger BalázsZáray Gyula2010-05-28 11:00:00Munkahelyi levegőben megjelenő hegesztési füstök toxikus fémtartalmának meghatározására szolgáló mintavételi és analitikai eljárások továbbfejlesztése és összehasonlító vizsgálata2010-09-30
Bihari TamásStirling András2017-07-04 14:00:00Computational studies on C-C and C-N coupling reactions2017-10-12
Bíró Andrea BeatrixKotschy András2007-11-20 13:30:00Fémkatalizált reakciók heterociklusokon2008-02-07
Bóbics LillaSziráki Laura2010-02-26 14:00:00A hidrogén beépülési reakció kinetikájának vizsgálata elektrokémiailag előállított átmenetifém-oxid rétegekben2010-04-28
Bodai ZsoltEke Zsuzsanna2016-05-05 14:00:00Élelmiszerek csomagolóanyagából kioldódó anyagok vizsgálata2016-05-19
Borbás RékaKiss Éva2004-02-16 10:00:00Fehérjék viselkedése kétfolyadékos, kis határfelületi feszültségű rendszerekben2004-03-18
Borsodiné Komáromi AnnaNovák Zoltán2011-04-07 14:00:00Palládium-katalizált keresztkapcsolási reakciók fejlesztése2011-06-15
Borsos AttilaGilányi Tibor2013-01-07 11:00:00Poli(N-izopropil-akrilamid) alapú mikrogél rendszerek tulajdonságainak és kationos tenziddel való kölcsönhatásának tanulmányozása2013-03-21
Borsós TiborSalma Imre2013-11-28 14:00:00Az ultrafinom légköri aeroszol keletkezése és tulajdonságai városi környezetekben2013-12-11
Bostai BeatrixKotschy András2008-06-30 15:00:00Kinoidális tetrazinok szintézise és reaktivitásvizsgálata2008-09-04
Bozi JánosBlazsó Marianne2011-12-19 14:00:00Halogén- és nitrogéntartalmú szintetikus polimerek hőbomlástermékeinek azonosítása és kémiai átalakítása2012-02-16
Csapó ÁgnesRábai József2013-02-27 14:00:00Fluoros organoszilánok Pd-katalizált keresztkapcsolási reakciói2013-03-21
Csékei MártonKotschy András2008-10-02 15:00:00Diarilacetilének és benzofurán-származékok szintézise2008-11-06
Cserép Balázs GergelyKele Péter2015-11-24 14:00:00Bioortogonális jelzésre alkalmas kémiai hírvivők és fluoreszcens jelzővegyületek szintézise és alkalmazása2016-03-03
Csordás BarbaraPerczel AndrásFarkas Viktor2017-03-27 10:00:00Cukoraminosav foldamerek szintézise és szerkezetvizsgálata2017-05-25
Czajlik AndrásPerczel András2006-11-27 10:00:00Biológiailag aktív oligopeptidek szerkezetvizsgálata NMR spektroszkópiai módszerekkel2007-03-22
Czakó GáborCsászár Attila2007-10-15 14:15:00Toward first-principles complete spectroscopy of small molecules2007-11-15
Dalicsek ZoltánSoós Tibor2009-11-25 10:30:00Új fázisjelölt katalizátorok előállítása és alkalmazása szerves szintézisekben2010-02-18
Daru JánosStirling AndrásTóth Gergely2015-06-25 15:00:00Theoretical investigation of reaction mechanism - from methodological development to applications2015-10-01
Darvas MáriaJedlovszky Pál2012-12-05 10:30:00Computer simulations in modeling interfacial phenomena - From polymer solutions to the troposphere2013-03-21
Demeter OrsolyaKele Péter2018-03-07 16:00:00Kétpontos kötődésre képes bioortogonális jelzővegyületek előállítása és alkalmazása2018-06-01
Dénes JúliaTakáts Zoltán2011-01-04 10:00:00Közvetlen ionizációs tömegspektrometriás módszerek fejlesztése - Biomedicinális alkalmazások2011-03-17
Dénesné Rácz KrisztinaBurger Mária2009-02-25 13:30:00Porfinvázas vas(III)-komplexek bromátos oxidációjának vizsgálata2009-06-11
Dobi ZoltánSoós Tibor2017-10-10 14:00:00Feszült négytagú heterociklusok reaktivitásának vizsgálata2017-11-23
Dókus Endre LeventeBánóczi Zoltán2018-03-12 14:00:00Peptidmimetikum kalpain inhibitorok szintézise és vizsgálata2018-06-01
Dorkó ÉvaSoós Tibor2018-09-27 14:00:00Szerkezeti finomhangolás a frusztrált Lewis-párok kémiájában
Dravecz GabriellaLassányiné Polgár Katalin2009-05-25 10:00:00Study of the phase equilibria in the ternary systems X2O-Li2O-Nb2O5 (X=Na, Rb, Cs), single crystal growth and characterization of LiNbO32009-06-11
Durkó GáborJalsovszky István2014-05-08 10:30:00Kubánvázas vegyületek átrendeződési reakcióinak vizsgálata2014-06-12
Enyedi Kata NóraMező Gábor2018-06-07 14:00:00Irányított tumorterápiára alkalmas biokonjugátumok szintézise, biokémiai vizsgálatuk és kombinált alkalmazásuk hatékonyabb tumorterápia érdekében2018-09-27
Erős GáborSoós Tibor2012-02-13 15:00:00Katalitikus hidrogénezés frusztrált Lewis sav-bázis párokkal2012-05-03
Fábián BalázsSohár PálCsámpai Antal2011-05-09 11:00:00Új kéntartalmú heterociklusos ferrocénszármazékok szintézise és vizsgálata2011-06-15
Fábián MargitSváb Erzsébet2009-07-23 11:00:00Nátrium-boroszilikát alapú üvegek szerkezete: neutrondiffrakció és fordított Monte Carlo modellezés2009-11-19
Fábos ViktóriaHorváth István Tamás2009-12-21 15:00:00A gamma-valerolakton, és előállítása a levulinsav katalitikus transzfer hidrogénezésével2010-02-18
Fábri CsabaCsászár Attila2012-12-10 15:00:00Quantum chemical computation and characterization of rotational-vibrational states of semirigid and flexible polyatomic molecules2013-03-21
Faludi TamásPerl Miklósné2016-01-18 14:00:00Fenolszármazékok meghatározása különböző vízminták oldatfázisában és szuszpendált lebegőanyagában, a gázkromatográfia-tandem tömegspektrometria alkalmazásával2016-03-03
Faragó JánosKotschy András2009-01-12 15:30:00Heterociklusok szintézise és átalakítása fémorganikus reagensek alkalmazásával2009-01-29
Fegyver EditMészáros Róbert2015-07-31 10:00:00A polielektrolit/tenzid asszociáció szabályozása nemionos tenzidek és polimerek segítségével2015-10-01
Filák LászlóRiedl Zsuzsanna2009-12-17 16:00:00Kondenzált azolokat eredményező új gyűrűzárások2010-02-18
Fodor CsabaIván Béla2012-04-12 10:30:00Poli(N-vinil-imidazol)-l-politetrahidrofurán amfifil polimer kotérhálók és gélek2012-05-03
Furtenbacher TiborCsászár Attila2008-12-22 14:00:00Adatbázis alapú molekulaspektroszkópia2009-01-29
Gáspári ZoltánPerczel András2004-06-02 10:00:00Kisméretű szerinproteáz-inhibitorok vizsgálata NMR-spektroszkópiai és bioinformatikai módszerekkel2004-10-14
Gengeliczki ZsoltSztáray Bálint2008-10-17 09:00:00Electronic structure and gas phase thermochemistry of organoelement and organometallic compounds2009-01-29
Gerencsérné Berta RenátaGazdag MáriaPerl Miklósné2015-03-16 13:00:00A hőmérséklet hatásának tanulmányozása egy királis gyógyszermolekula analitikájában: HPLC és NMR technikák alkalmazása2015-05-14
Góbi SándorTarczay György2014-05-12 15:00:00Flexibilis molekulák és molekulakomplexek vizsgálata VCD spektroszkópiával2014-09-18
Gonda ZsomborNovák Zoltán2016-09-29 15:30:00Aromás és heteroaromás vegyületek funkcionalizálása rézkatalizált átalakításban és hipervalens jodóniumsók segítségével2016-12-15
Grosz Balázs PéterTorkos KornélHorváth László2010-12-17 13:30:00Üvegház hatású gázok (CO2, N2O, CH4) talajfluxusainak meghatározása magyarországi mezőgazdasági és erdősült területeknél2011-03-17
Gyömöre ÁdámCsámpai Antal2011-12-19 10:30:00Kondenzált piridazinonok szintézise, vázátrendeződése és a közepes gyűrűtagszámú termékek konformációs analízise2012-02-16
György KrisztinaBencs László2014-05-28 12:00:00Atomabszorpciós spektrometriai kutatások optikai egykristályok vizsgálatára2014-09-18
Gyulai GergőKiss Éva2014-06-17 12:30:00Polimer tartalmú felületi nanostruktúrák előállítása és jellemzése, valamint a gyógyszerhordozóként való alkalmazás lehetősége2014-09-18
Hanczkó RóbertPerl Miklósné2006-12-22 10:00:00Aminosavak és aminok származékkészítése O-ftálaldehid-reagensekkel: eltérő tioltartalmú termékek összehasonlító értékelése HPLC alkalmazásával2007-03-22
Hantal GyörgyJedlovszky Pál2010-11-26 13:30:00Modelling of adsorption on atmospheric solid particles2011-03-17
Hegedüs RózsaMező Gábor2015-03-11 12:00:00Tumorellenes hatóanyagtartalmú peptidhormon származékok szintézise és vizsgálata2015-05-14
Hegedűsné Kudar VeronikaSohár Pál2008-02-28 11:00:00Ferrocénszármazékok szerkezetvizsgálata2008-04-03
Héja LászlóKardos Julianna2008-04-30 16:00:00Glutaminsav-GABA cserefolyamat a központi idegrendszerben2008-06-12
Herner AndrásKele Péter2014-05-08 14:30:00Bioortogonális jelzésre alkalmas azid tartalmú fluorogén jelzővegyületek tervezése, előállítása, tesztelése2014-06-12
Hill KatalinKiss Éva2010-02-08 11:00:00Biológiailag aktív molekulák határfelületi viselkedése2010-04-28
Hoffmanné Szalay ZsófiaRohonczy János2010-11-30 16:30:00Dinamikus NMR spektrumok szimulációjának elmélete és gyakorlata csatolt spinrendszerekben2011-03-17
Hollóné Sitkei EszterBesenyei Gábor2010-04-30 11:00:00Sztérikus hatások palládiumkomplexek önszerveződésében2010-09-30
Horváth JuditNagy Miklós2007-11-12 14:00:00Többértékű ellenionok szerepe polielektrolit vizes oldatok termodinamikájában2008-02-07
Horváti KataBősze Szilvia2009-06-23 14:00:00Mycobacterium tuberculosis immundomináns fehérjéiből származtatható mesterséges peptidantigének, valamint antituberkulotikum konjugátumok szintézise és in vitro aktivitásuk vizsgálata2009-08-27
Hudáky Ilona ÁgnesPerczel András2009-07-15 14:00:00Fehérjeszakaszok és peptidek térszerkezeti elemzése2009-11-19
Jakab AlexandraSoós Tibor2015-05-21 13:00:00A Szuperstabil Pd(0) katalizátor vizsgálata és alkalmazása C-C kötés kialakítási reakciókban2015-10-01
Jakab AnnamáriaMező Gábor2009-09-18 14:00:00Szintetikus antigének és tumorellenes hatású biokonjugátumok szintézise és vizsgálata2009-11-19
Jákli ImrePerczel András2003-05-29 10:00:00Alkalmazott számítástechnikai eszközök a peptidek és fehérjék térszerkezet vizsgálatában2003-10-15
Jeszenszki PéterSurján Péter2015-05-14 14:00:00Studies in multireference many-electron theories2015-10-01
Kalászi AdriánFarkas Ödön2007-11-05 14:00:00Konformációs flexibilitás és 3D QSAR2008-02-07
Kaleta ZoltánSoós Tibor2007-12-20 15:00:00Fluoros fázisjelölési módszer fejlesztése; A fluoros Lawesson-reagens szintézise és alkalmazása2008-02-07
Kali Gergely ÁronIván Béla2009-07-07 10:30:00Metakrilsav alapú amfifil polimer kotérhálók és gélek előállítása, szerkezeti analízise és duzzadási tulajdonságaik2009-08-27
Kardon FerencSzalay Roland2011-05-12 11:00:00Szililkarbamidátok reakciója oxovegyületekkel, ditio származékaik előállítása és reakcióinak vizsgálata2011-06-15
Kardos GyörgySoós Tibor2014-06-24 10:00:00Bifunkcionális organokatalizátorok szintézise és immobilizálása, organokatalitikus reakciók mechanizmusának vizsgálata2014-09-18
Károlyi Benedek ImreCsámpai Antal2013-01-29 10:00:00Új kinin és ferrocénszármazékok: szintézis, szerkezet, DFT-modellezés, biológiai hatás és organokatalitikus aktivitás2013-03-21
Kasza GyörgyIván Béla2017-12-08 13:30:00Lineáris és elágazó szerkezetű funkciós polimerek előállítása élő polimerizációval és kémiai módosítással2018-03-08
Katona MáriaTakáts Zoltán2016-02-29 11:00:00Biológiai transzportfolyamatok vizsgálata korszerű tömegspektrometriás módszerekkel2016-05-19
Kazinczy BélaPálinkás Gábor2008-03-06 15:00:00Kémiai eljárások az ipari hulladék tűzihorganyiszap cinktartalmának hasznosítására2008-04-03
Keresztes SzilviaMihucz ViktorTatár Enikő2015-12-15 11:00:00PET-palackokból kioldódó antimon és ftálsavészterek mennyiségének meghatározása hazai ásványvizekben2016-03-03
Kereszturi KláraTóth András2011-02-02 10:00:00Műszaki polimerek részecskesugaras felületmódosítása és felületanalitikája2011-03-17
Keszler Anna MáriaNemes László2011-02-28 13:00:00Nd:YAG lézerrel keltett szénplazmák diagnosztikája emissziós spektroszkópiai módszerrel2011-06-15
Király PéterTárkányi Gábor2010-11-19 14:00:00Intra- és intermolekuláris cserefolyamatok vizsgálata oldat- és szilárdfázisú multinukleáris NMR spektroszkópiával2010-12-09
Kiss KolosSohár PálCsámpai Antal2013-02-22 10:00:00Hatástani szempontból ígéretes, ferrocénnel szubsztituált- és kondenzált heterociklusok, valamint királis szalén-komplexek szintézise2013-03-21
Kiss PéterBaranyai András2015-04-13 14:00:00Transzferábilis vízpotenciál szisztematikus fejlesztése molekuláris szimulációkhoz2015-05-14
Kiss RóbertPerczel András2011-06-22 11:00:00A kalpasztatin szerkezeti, dinamikai jellemzése és kötődés vizsgálata NMR spektroszkópiával2011-09-15
Knapp Krisztina NóraDeckerné Majer ZsuzsannaVass Elemér2018-01-11 11:00:00Peptidmodellek szintézise és térszerkezetének vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel2018-03-08
Kocsis LászlóMedzihradszky Kálmán2008-03-12 16:00:00Új szintézis stratégia kidolgozása a szilárdfázisú peptidszintézisben2008-04-03
Kőhalmi DóraSurján Péter2008-12-08 11:00:00Lokalizáció és partíció a kvantumkémiában2009-01-29

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )