Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Hittudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Artner PéterSzuromi Szabolcs2005-06-13 14:00:00Vádalku a kánonjogban2005-06-24
Bálint RóbertSzabó Péter2014-11-10 15:00:00Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció fejlődése és hatályos szabályozása2014-12-02
Csordás EörsSzuromi Szabolcs2009-12-16 14:00:00Valláskülönbség kérdése a három monoteista világvallásban2010-06-24
Esiobu Anayo AugustusKránitz Mihály2007-06-22 14:00:00The Catholic Mission and its Challenges in Nigeria2007-06-22
Farkas LászlóPuskás Attila2005-06-02 12:00:00Egy eucharisztikus ekkleziológia kidolgozásához nyerhető szempontok a XX. századi tanítóhivatali megnyilatkozásokból és ökumenikus párbeszédből2005-06-24
Fehér TivadarFodor György2004-12-10 10:00:00A Jelenések könyvének görög nyelve2005-06-24
Fejérdy JuditPuskás Attila2017-05-16 15:30:00KRISZTUS TEST SZERINTI ISMERETÉTŐL – KRISZTUS LÉLEK SZERINTI ISMERETÉIG. Clairvaux-i Szent Bernát krisztológiai tanítása beszédei alapján2017-06-06
Frankó TamásSzabó Péter2009-11-19 14:00:00A szent tudományok oktatására és kutatására szolgáló intézmény-típusok, valamint az azokat szabályozó hatályos kánoni normák fejlődése2010-06-24
Fügedy Antal LeventeKuminetz Géza2010-05-21 14:00:00Az elidegenítés fogalma a kánonjogban2010-06-24
Gábor ElemérHársfai Katalin2011-04-01 14:00:00A házasság színlelése2011-06-09
Gájer LászlóRokay Zoltán2013-06-17 09:00:00XIII. Leó pápa megnyilatkozásainak filozófiatörténeti előzményei (Különös tekintettel a vallásszabadságra)2013-06-24
Gál PéterPuskás Attila2009-06-16 14:00:00Jézus Krisztus a szabadító. A személyes gonosz hatalmának megtörése, mint a megváltás egyik dimenziója2009-06-16
Görföl TiborPuskás Attila2013-06-17 11:00:00A felfoghatatlan titok a történelemben - Karl Rahner szentháromságtana a mai teológiai gondolkodás összefüggésében2013-06-24
Grochtmann, AnsgarSchanda Balázs2008-12-19 14:00:00Der Besserungsstrafzweck im Kanonischen Recht: Gewissenhafte Rechtsanwendung? – Zugleich ein Beitrag zum Schutz des Forum internum im Kirchen – und im Völkerrecht”2009-01-21
Gruber, GeraldKuminetz Géza2009-05-27 15:00:00ACTU FORMALI AB ECCLESIA CATHOLICA DEFICERE2009-05-27
Györök TiborPerendy László2013-11-19 11:30:00A beavató szentségek Nüsszai Szent Gergely írásaiban2013-12-03
Háda LászlóKuminetz Géza2012-06-14 14:00:00A gyóntatói diszkréció és a gyónási titoktartás fogalma, jogrendezése és jogvédelme2012-06-18
Hámori AntalSzuromi Szabolcs2005-06-09 11:00:00Életvédelem a Katolikus Egyház jogrendjében2005-06-24
Harmai GáborTarjányi Béla2005-04-08 14:00:00Krizstus követése az önkiüresítésben és a fölmagasztalásban2005-06-24
Hegyi MártonPuskás AttilaRokay Zoltán2008-06-12 10:00:00Egzisztens differencia – egzisztens kör. A khalkédóni-konstantinápolyi krisztológiai dogma korrelációs újraértelmezésének körvonalai az „első Heidegger” (1919-28) gondolkodása alapján2008-06-24
Horváth EndrePuskás Attila2012-01-18 10:00:00DIE SCHWERPUNKTE DER PNEUMATOLOGIE HANS URS VON BALTHASARS IM SPIEGEL DER KRITISCHEN NACHFRAGEN2012-03-13
Janes ZoltánSzuromi Szabolcs2013-04-11 14:00:00A kegyúri intézmény kialakulása, virágzása és megszűnése, különös tekintettel Kunszentmárton város egyházi életére 1850-től 1950-ig2013-06-24
Jeney GáborKuminetz Géza2010-06-10 14:00:00A boldoggáavatási eljárás peres jellege2010-06-24
Józsa AttilaTörök József2009-06-16 16:00:00Ordo in purificatione Sanctae Marie. Mária tisztulásának ünnepe a középkori Esztergom liturgiájában: A gyertyaszentelés és a processzió szertartása2009-06-16
Juhász Gábor TamásSzuromi Szabolcs2009-12-17 10:00:00A „krisztushívők” egyenlősége és egyenlőtlensége filozófiai és jogteológiai szempontból2010-06-24
Kajtár EdvárdKuminetz Géza2010-06-17 10:00:00"In immolationis hora per vocem sacerdotis coelos aperti sunt" A pap és az eucharisztia kapcsolata a misében a IX. század legjelentősebb misekommentárjai szerint2010-06-17
Kálmán AntalKránitz Mihály2012-06-14 11:00:00Mária-tisztelet Boldog John Henry Newman tanításában2012-06-18
Kék EmerenciaTarjányi Zoltán2010-02-19 14:00:00A Szentlélek elleni megbocsáthatatlan bűn szentírási magyarázata és a bűn értelmezése a teológiatörténet egyes korszakaiban2010-02-19
Kisházi-Kovács LászlóSzuromi Szabolcs2005-05-18 14:00:00A városi kegyuraság Szegeden (a kezdetektő 1850-ig)2005-06-24
Kovács AndrásSzabó Péter2006-11-06 11:00:00A törvénymagyarázatra vonatkozó doktrína történeti fejlődése és állása a hatályos egyházjogban (CIC 17. kánon)2007-06-22
Kovács BeatrixHársfai Katalin2013-10-10 10:00:00A kötelékvédő szerepe az egyházi házassági eljárási ügyekben2013-12-03
Kovács JózsefSzuromi Szabolcs2009-06-05 14:00:00Visitacio canonica a gyulai plébánián (1715-1993)2009-06-05
Kulcsár SándorPuskás Attila2014-06-13 15:00:00Az ember élete mint liturgikus egzisztencia Salvatore Marsili teológiájában2014-06-17
Latorcai CsabaTörök József2006-06-14 14:00:00Katolikus főpapok az országgyűlés felsőházában 1927-19442006-06-23
Legéndy KristófBolberitz Pál2012-06-07 14:00:00A modellfüggő realizmus teológiai értelmezése2012-06-12
Lengyel ZsoltSzuromi Szabolcs2016-03-18 12:00:00Egyházlátogatások a Mátraszőlősi Plébánián2016-06-14
Liszkai TamásKuminetz Géza2009-09-30 15:00:00Opus operantis. A liturgikus antropológia archetipikus modellje2010-06-10
Lovassy AttilaPerendy László2017-05-16 14:00:00A halál utáni tisztulás kérdése Szent Ágoston De civitate Dei című művének 21. könyvében2017-06-06
Maróti GáborKuminetz Géza2008-06-04 14:00:00A kánonjog rendszerében érvényesülő liturgikus jog alapkérdései a II. Vatikáni zsinat után2008-06-24
Mitták TündeSzuromi Szabolcs2011-06-22 14:00:00A világi harmadrendek története, működésük a II. Vatikáni Zsinat után, különös tekintettel Magyarországon2011-06-22
Molnár-Hídvégi NóraRózsa Huba2008-06-10 10:00:00„mert pénzért eladják az igazat, / és egy pár saruért a szegényt…” Prófétai társadalomkritika a Kr. e. VIII. században és ennek vetülete Ámosz könyvében2008-06-24
Monostori LászlóBeran Ferenc2017-03-29 13:00:00A Katolikus Egyház tanítása a lelkiismeretről különös tekintettel Johann Michael Sailer (1751-1832) teológiájára2017-06-06
Mosolygó PéterTörök József2006-06-14 14:00:00Az epiklézis és értelmezésének történeti vonatkozásai2006-06-23
Nagypál SzabolcsKránitz Mihály2009-06-09 10:00:00A vallásközi párbeszéd fundamentálteológiai megalapozása az ökumenikus mozgalomban (1979–2004)2009-06-09
Németh GáborTarjányi Zoltán2005-06-06 10:00:00A halálos bűn, mint erkölcsteológiai probléma a 20. századi morálteológiában2005-06-24
Novák IstvánKránitz Mihály2010-06-07 10:00:00Jézus és Mohamed személye a keresztény-iszlám párbeszédben2010-06-10
Nyúl ViktorKocsis Imre2015-05-19 11:00:00Péter alakja a szinoptikus evangéliumok tükrében2015-06-16
Orvos LeventeBolberitz Pál2015-06-15 11:00:00A lélek halhatatlansága valamint a test eredeti és végső épségének alapvető szempontjai Aquinói Szent Tamásnál - A tamási értelmezés aktualitása a mai teológiában2015-06-16
Perger GyulaTörök József2007-12-17 10:00:00Mindszenty (Pehm) József tevékenysége a Szombathelyi Egyházmegyében, különös tekintettel a zalai kuráciák megszervezésére2008-06-24
Puskás AttilaKránitz Mihály2005-06-03 14:00:00A szekularizáció jelenségének jogosultsága és korlátai a vallási érzés újraéledése korában2005-06-24
Regényi Enikő MáriaSzabó Péter2011-11-18 14:00:00Nikodim Milaš ortodox egyházjogi kézikönyvének elemzése, különös tekintettel a benne kirajzolódó egyházképre2012-03-13
Seszták IstvánPuskás Attila2004-06-02 10:00:00Bűn és kiengesztelődés Alszeghy Zoltán teológiájában2004-06-22
Simon-Wagner IstvánSzuromi Szabolcs2018-09-24 14:00:00A személyi elv komplementaritásáról a II. Vatikáni Zsinat utáni egyházjogban
Soós IstvánSzuromi Szabolcs2010-01-27 14:00:00A spanyol állami egyházjog és a katolikus egyház belső joga2010-06-24
Stanko AttilaTarjányi Béla2008-06-13 14:00:00A vőlegény menyegzője - a kánai menyegző elbeszélése mint Epifánia ünnepének misztériuma a II. Vatikáni zsinat által megújított liturgiában2008-06-24
Szarka GergelyPuskás Attila2013-06-17 10:00:00"Szépnek teremtette..." - Az esztétika, mint egyetemes világszemlélet lehetőségének felfedezése Szolovjov bölcseletében és Balthasar teológiájában2013-06-24
Szatmári GyörgyiTarjányi Béla2008-06-11 14:00:00Isten és ember dialógusa a jánosi jelek alapján2008-06-24
Szederkényi LászlóTörök József2008-06-13 12:00:00Katolikus hitéleti megújulás a Váci Egyházmegye területén a két világháború között2008-06-24
Szotyori-Nagy ÁgnesKuminetz Géza2009-04-23 14:00:00Házassági akadályok a bizánci katolikus egyházak jogrendjében és alkalmazásuk a katolikus gyakorlatban2009-04-23
Takács GáborPuskás Attila2015-06-15 10:00:00Johann Michael Sailer a centrum unitatis újrafelfedezője. A centrumból élő erkölcs- és lelkipásztori teológia2015-06-16
Takács GyulaTarjányi Béla2005-06-08 10:00:00A Jelenések könyve kommentár2005-06-24
Tanczik BalázsSzuromi Szabolcs2012-05-31 14:00:00Egyházjogi változások és azok civiljogi hatásai Magyarországon a XIX. század második felében2012-06-12
Tokodi BenceSzuromi Szabolcs2010-03-26 14:00:00Az állandó diakonátus önálló egyházi hivatallá válásának lehetősége a hatályos egyetemes egyházi törvényekben2010-06-24
Török CsabaKránitz Mihály2007-06-15 14:00:00A hit és a kultúrák viszonyának új paradigmája2007-06-22
Török LászlóTarjányi Béla2005-06-07 10:00:00Tökéletességre törekvő igazvolt2005-06-24
Udvardy TamásTörök József2014-05-28 15:00:00A Szociális Missziótársulat alapításának előzményeiés fejlődése eredeti forrásművek és folyóiratok tükrében2014-06-17
Zimányi ÁgnesVincze Krisztián2018-03-13 15:00:00Az abszolútum jelentősége és ismeretének eredete Pauler Ákos bölcseletében2018-03-20

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )