Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
időpont szerint
 
Nyelvtudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Abdul-Fattah MunifFodor Sándor2013-05-09 14:00:00A Korán lexikográfiai elemzése Ibn Qutayaba exegézisének tükrében2013-06-20
Abonyi Andrea TímeaNyomárkay István (1937-2020)2009-06-22 11:00:00Lexikai germanizmusok vizsgálata ruszin népnyelvű kiadványokban2009-08-27
Ábrányi HenriettaKis Balázs2017-06-23 14:30:00A fordítási környezetek hatása a fordított szöveg minőségére2017-10-12
Acél ZsoltDéri Balázs2009-05-20 11:00:00Ovidius Metapoétikus Elbeszélései a Metamorphoses X. és XI. Könyvében2009-06-11
Al-Shammari Alham Fadhl MuslahVaskó IldikóAbbas Nawal Fadhil2021-04-20 13:00:00Negation in political discourse: a socio-cognitive study2021-06-10
Apatóczky Ákos BertalanKara György2006-12-15 10:00:00Yiyu. The Deciphering of a Sixteenth Century Sino-Mongol Glossary2007-02-12
Apjokné Mester AndreaNyomárkay István (1937-2020)2009-12-02 11:00:00A MAGYAR ÉS A SZERB CIVILIZÁCIÓ NYELVI KÉPE2009-12-17
Aranyosi ÉvaBirtalan Ágnes2010-11-09 10:00:00Egy burját sámánasszony és rítusai a 21. században2011-03-17
Asztalos Erika ÉvaHavas Ferenc2018-12-14 10:00:00Szórendi típusváltás az udmurt nyelvben2019-04-04
Auszmann AnitaBóna Judit2016-11-08 13:30:00Magyar gyermekek magánhangzóinak akusztikai-fonetikai jellemzői2016-12-15
Avar ÁkosBirtalan Ágnes2013-05-21 13:00:00A természet és az állatok a hagyományos mongol gondolkodásban2013-06-20
Baditzné Pálvölgyi KataVarga LászlóFont Rotchés Dolors2012-03-09 11:00:00"Spanish Intonation of Hungarian Learners of Spanish: Yes -or-No Questiions"2012-05-03
Bakhtiar MohsenKövecses Zoltán2018-04-23 16:00:00Cultural model of sexuality in Persian: a cognitive linguistic investigation of key concepts in Iranian culture2018-06-01
Bakonyi DóraHaader Lea2016-11-22 14:00:00Az Érdy-kódex 220 lapjának kritikai szövegkiadása és elemzése a kézazonosítás nyelvészeti módszerével2017-03-09
Bakti MáriaGósy Mária2011-04-28 16:00:00Diszharmoniás jelenségek a szinkrontolmácsok célnyelvi beszédprodukciójában2011-06-15
Balázs BernadetteBenczes Réka2016-12-16 12:00:00Creative prefixations and the prefix un-. A cognitive linguistic analysis2017-03-09
Balázs-Piri PéterMorvay Károly (Nyelvtudomány)2012-06-28 11:00:00A spanyol frazeológiai egységek szemantikai jellemzői2012-07-17
Baló András MártonKálmán László2017-06-28 11:00:00Analógia a lovári alaktanban2017-10-12
Balogh DánielDezső Csaba2015-06-15 10:00:00A Textual and Intertextual Study of the Mudraraksasa2015-10-01
Balogh DorkaDróth Júlia2020-06-24 10:00:00Műfajtudatosság a jogi szakfordításban és szakfordítóképzésben2020-08-06
Balogh MátyásBirtalan Ágnes2012-06-07 09:00:00Contemporary Buriad Shamanism in Mongolia2012-07-17
Baloghné Nagy GizellaNewson Mark2014-07-10 14:00:00Left Dislocation in Optimality Theory2014-09-18
Balogné Bérces KatalinTörkenczy Miklós2006-01-11 12:00:00Strict CV Phonology and the English Cross-Word Puzzle2006-03-30
Bánhegyi MátyásKároly Krisztina2009-10-20 16:00:00A politika és az ideológia hatása érvelő típusú politikai újságcikkek fordítására2009-12-17
Baran Yelyzaveta (Bárányné Komári Erzsébet)Zoltán András2010-06-23 11:00:00Magyar-ukrán nyelvi kölcsönhatás: Hungarizmusok a magyar-ukrán (ruszin) nyelvhatáron (irodalmi művek alapján)2010-09-30
Baranyiné Kóczy JuditTolcsvai Nagy Gábor2014-07-10 10:00:00A magyar népdal térszemantikai megközelítése2014-09-18
Barati AndrásSzántó Iván2021-02-18 09:00:00Royal decrees of the Nādirids, Durrānīs and Zands from the Āstān-i Quds-i Rażawī of Mashhad2021-03-19
Barra MáriaGósy Mária2015-02-23 10:00:00A beszédjellemzők és a testbeszéd-jellemzők összefüggései a közvetlen emberi kommunikációban2015-03-19
Barta ZsoltDéri BalázsLincoln Andrew T2016-06-03 10:00:00Symphony of Scriptures:An Intertextual Study of Acts 10:1–15:352016-07-14
Bárth JánosKorompay Klára2011-05-31 14:30:00Névföldrajzi vizsgálatok Szabó T. Attila Erdélyi Helynévtörténeti Adattárában2011-09-15
Bartha KrisztinaGósy Mária2015-06-18 15:00:00Kétnyelvű kisiskolás gyermekek beszédfeldolgozási folyamatai2015-10-01
Baukó JánosHajdú Mihály2008-04-08 10:30:00Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezeteben2008-06-12
Beke AndrásGósy Mária2014-05-12 11:00:00Beszélődetektálás magyar nyelvű spontán társalgásokban2014-06-26
Bélyácz KatalinNagy Árpád Miklós2008-10-10 14:30:00A salamisi csata emlékezet2008-11-06
Bereczné Szép BeátaNyomárkay István (1937-2020)2012-10-29 17:00:00A szakfordítás szerepe a magyar gazdasági, jogi szaknyelv kialakulásában2012-12-13
Biró AnnaNavracsics Judit2016-12-07 11:00:00Vajdasági magyar-szerb tizenéves fiatalok nyelvi kompetenciája. A muzslyai nyolcadik osztályos tanulók performanciája szóbeli és írásos narratívák tükrében2017-03-09
Bobay OrsolyaSimon Lajos Zoltán2018-01-05 10:00:00Antikvitáskép és enciklopédizmus Ioachimus Vadianus Pomponius Mela-kommentárjában2018-03-08
Bodó Lukács CsillaKiss Jenő2013-06-27 15:00:00Székelyföldi középiskolások anyanyelvi tudata és anyanyelvhasználata szociolingvisztikai megközelítésben2013-09-12
Bogár LászlóAdamikné Jászó Anna2017-05-22 10:00:00Üzleti retorika - a klasszikus meggyőzési technikák és az újtípusú értékesítési technikák összevetése2017-10-12
Bokor JuliannaBartha CsillaHattyár Helga2020-06-25 10:00:00A magyarországi siket gyermekek oktatásának kérdései. A nyelvi teljesítmény értékelése bimodális kétnyelvűségben2020-08-06
Boldizsár BoglárkaImre Angéla2014-11-12 11:00:00Általános iskolások anyanyelvi és angol nyelvi beszédfeldolgozási és olvasási folyamatai2014-12-18
Boronkai DóraTolcsvai Nagy Gábor2009-04-27 11:00:00A dialógus szövegtani jellemzői drámai művek és beszélt nyelvi társalgások alapján2009-06-11
Bozsik GyöngyvérKlaudy Kinga2015-12-04 10:00:00A lexikai kohézió és az énekelhetőség vizsgálata operaszövegek fordításában2016-03-03
Burukina Irinaden Dikken Marcel2019-06-20 10:00:00Raising and control in non-finite clausal complementation2019-09-26
Buslig SzonjaHamar Imre2010-12-17 14:00:00Kínai tengerhajózási útvonalak Kína keleti partjaitól a Malakkai-szorosig a Zheng He hanghaitu és a térségban talált hajóroncsok alapján2011-03-17
Chun Luo ZhiHamar Imre2018-10-03 13:00:00A study of "The Sound and Meanings of the Flower Adornment Sutra" in the Korean version2018-11-29
Claus Michael HuttererKomlósiné Knipf Erzsébet2010-12-15 15:00:00Cohesion in Subtitled Movie Trailers2011-03-17
Csaba MártaSzijj Ildikó2013-01-30 11:00:00Szóképzés a brazíliai és az európai portugál nyelvben2013-03-21
Csábi SzilviaKövecses Zoltán2005-06-28 10:00:00Alternative Conceptualization in English and Hungarian Idioms2005-10-20
Császári ÉvaZsilák Mária2012-02-03 11:00:00Bükkszentkereszt - egy magyarországi szlovák közösség - lakosainak kétnyelvűsége és a benne rögzült világ nyelvi képe2012-05-03
Csépány NikolettaAdamikné Jászó Anna2019-02-19 09:00:00Az olvasási stratégiák a szövegértő olvasás szolgálatában2019-04-04
Csernák-Szuhánszky DebóraKorompay Klára2015-11-25 14:00:00Nyelvtörténeti vizsgálatok a régi magyar zsoltárfordítások köréből (15-17. század)2016-03-03
Csikány AndreaKiss Jenő2010-12-20 14:00:00Lexikológiai vizsgálatok palóc nyelvjárásokban2011-03-17
Csiszár OrsolyaGósy Mária2011-09-09 11:00:00A nyelvi zavarok megjelenési formáinak és következményeinek vizsgálata (A diszlexia mint szindróma elemzése)2011-12-08
Csizmár EdinaSzathmári István (1925-2020)2008-06-30 11:00:00Hírek elemzése kommunikációs és nyelvészeti szempontból2008-09-04
Csókáné Prakatur MáriaNyomárkay István (1937-2020)2014-05-07 11:00:00A mohácsi sokác nyelv szótára2014-06-12
Csölle AnitaVarga László1999-11-05 12:00:00Cohesion in Spoken English Narratives1999-12-03
Csontos NóraKeszler Borbála2009-06-26 10:00:00Az írásjelek alkalmazásának alakulástörténete a 17. század közepétől a 19. század elejéig keletkezett magyar nyelvű nyomtatványokban2009-08-27
Csontos TamásNewson Mark2018-01-24 10:00:00Word order and passivization in English and German: A Syntax First Alignment Approach2018-03-08
Cúth CsabaKiss Jenő2017-09-20 14:00:00A nyelvhasználat szabályozása a csehszlovák és szlovák jogrendszerekben 1918 és 2011 között2017-11-23
Czentnár AndrásPéri Benedek2018-07-03 14:00:00'Asur-beg keleti török nyelvtana és társalgási könyve2018-09-27
Daher RachedHajnal István2013-07-02 10:00:00A Libanon-hegyvidék lakóinak politikai, társadalmi viszonyai és szociolingvisztikai sajátosságai2013-09-12
Danczi AnnamáriaAntalné Szabó ÁgnesJuhász Dezső2019-05-24 10:00:00Nyelvjárási és nyelvhasználati attitűd vizsgálata határon túli pedagógusok körében2019-06-18
Danyang KouKövecses Zoltán2019-04-03 16:00:00The concept of family in Mandarin Chinese - a cognitive linguistic approach to the comprehension of Chinese Jia2019-06-18
Darvas AnikóKorompay Klára2014-03-17 11:00:00Forráskiadás, forráselemzés a XVI. század végi szepességi írásbeliség köréből: Máriássy András levelei2014-06-26
Deák LászlóGósy Mária2016-06-15 17:00:00A kép-szöveg jelentés változásai - Képi retorika2016-07-14
Dejcsics NorbertDéri Balázs2013-02-22 10:00:00Az elbeszélők arcai. Szent Jeromos szerzeteséletrajzainak narratológiai elemzése2013-03-21
Deme AndreaMarkó Alexandra2015-06-30 11:00:00Az énekelt magánhangzók fonetikai elemzése2015-10-01
Denkovic AndreaNyomárkay István (1937-2020)2013-12-16 11:00:00Horvát-magyar kétnyelvűség a közoktatásban. A kétnyelvűség szociolingvisztikai dimenziói a horvátországi magyar tanulók nyelvhasználatában.2014-03-20
Dormán AndrásBárdosi Vilmos2018-04-26 14:30:00Nyelvi tervezés és nyelvpolitika Franciaországban2018-06-01
Drienko LászlóKálmán László2009-06-29 11:00:00A Lingvistic Agreement Mapping-System Model (Egy egyeztetésen alapuló nyelvi leképező-rendszer modell)2009-08-27
Dudás ElődLukácsné Bajzek Mária2015-05-21 11:00:00A muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar jövevényszavai2015-10-01
Dudits AndrásGósy Mária2011-03-11 15:00:00A fordítói olvasás kognitív és gyakorlati mechanizmusai2011-06-15
Duray ZsuzsaBakró-Nagy Marianne2009-06-22 11:00:00Kétnyelvűség és nyelvi attitűd finnországi északi számi beszédközösségekben2009-08-27
Dziewonska-Kiss DorotaBanczerowski JanuszRáduly Zsuzsanna2011-12-06 11:00:00Az élet és halál konceptualizációja a lengyel és a magyar nyelvekben2012-02-16
Ekler PéterMadas Edit2009-06-12 10:00:00Georgius Trapezuntius nyelvtani kivonata a priscianusi "Institutiones" alapján - Szövegközlés és - elemzés2009-08-27
Erdélyi Melina MónikaPéri Benedek2021-04-08 10:00:00A török drámairodalom és nemzeti nyelvű színjátszás kezdetei Ahmet Vefik Pasa Molière adaptációinak tükrében2021-06-10
Erdős Klaudia JuditMarkó Alexandra2017-04-12 10:00:00A szupraszegmentumok újabb funkciói. Szakmai és kommunikatív kompetencia a spontán beszédben2017-05-25
Érsok NikolettaKeszler Borbála2007-12-18 10:00:00Az internetes kommunikáció műfajai2008-04-03
Fábián KrisztinaBanczerowski Janusz2015-02-27 11:00:00Az érzelemkifejezés kulturális sajátosságai az orosz, a magyar és az angol nyelv tükrében2015-03-19
Fábics TamásGadányi Károly2010-12-16 11:00:00Az ószláv eredetű helységnévanyag tükröződése a magyar nyelvben2011-03-17
Falk Nóra ÉvaCsúcs Sándor2010-02-12 11:00:00A réntartás terminológiája a norvéglappban2010-02-12
eredménytelen
Faludi AndreaFóris Ágota2020-10-09 14:00:00A terminológiai munka helye és szerepe a dokumentációkészítés és -fordítás komplex folyamatában2020-11-23
Farkas OrsolyaKövecses Zoltán2018-04-20 10:00:00Az államfogalma a magyar politikai diskurzusban a XIX. század második felétől napjainkig2018-06-01
Farkasné Gulyás NikolettHavas Ferenc2017-05-05 15:00:00Személytelen szerkezetek a finnugor nyelvekben. Funkcionális és tipológiai megközelítés2017-05-25
Fáy TamásFöldes Csaba2010-11-29 11:30:00Sekundare Formen des Foreignes Talk im Deutschen aus übersetzungswissenschaflicher Sicht2011-03-17
Fekete ÁgnesKomlósiné Knipf Erzsébet2010-12-15 12:00:00Temporális deixis2011-03-17
Fent ZoltánGósy Mária2012-03-27 11:00:00A hanganalízis szerepe egyes fül-orr-gégészeti betegságek gyógyulási folyamatában2012-05-03
Firisz HajnalkaZoltán András2010-05-14 11:00:00Magyar eredetű családnevek a Bács-szerémi ruszinoknál2010-09-30
Fischer MártaMuráth Ferencné Péntek Judit2011-03-25 14:00:00A fordító mint terminológus, különös tekintettel az európai uniós kontextusra2011-06-15
Fodor AlexandraKniezsa Veronika2012-11-05 12:00:00The History of Abbreviated If-stuctures2012-12-13
Fodor AntóniaKiss Sándor2011-11-16 17:00:00Les phrases conditionelles francaises et portugaises construites avec si aux 14-15 siecle2011-12-08
Fodorné Bene Kata BeatrixFábián Zsuzsanna2018-12-18 15:00:00Kollokációk az olasz nyelvben2019-04-04
Földessy EdinaOrmos István2016-05-10 15:00:00Rítus és nyelv: egy dzserbai közösség házassági szokásai2016-05-19
Földváry MiklósDéri Balázs2008-07-03 14:00:00Rubrica Strigoniensis. A középkori Esztergom liturgiájának normaszövegei2008-09-04
Folmeg MártaBorbás Gabriella Dóra2017-09-22 10:00:00Politikai nyelvhasználat gendertükörben, avagy érvényesülnek-e politikai platformon is a gendernyelvészet megállapításai?2017-11-23
Gaál BalázsBolonyai Gábor2016-03-11 14:00:00A vegetrarinizmus eszményének formái és változásai a klasszikus ókorban2016-05-19
Gaál-Horváth KrisztinaKeszler Borbála2020-09-04 09:00:00Mondatátszövődés a mai magyar nyelvben2020-11-23
Gaál-Klippel RitaBorbás Gabriella Dóra2021-05-05 14:00:00Magyarok egymásról: erdélyi és magyarországi magyar fiatalok sztereotípiái és nyelvi attitűdjei2021-06-10
Gao MaomaoSalát Gergely2020-06-17 16:00:00The culturally biased discourse of Chinese residents in Hungary2020-08-06

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )