Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Nyelvtudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Abdul-Fattah MunifFodor Sándor2013-05-09 14:00:00A Korán lexikográfiai elemzése Ibn Qutayaba exegézisének tükrében2013-06-20
Abonyi Andrea TímeaNyomárkay István2009-06-22 11:00:00Lexikai germanizmusok vizsgálata ruszin népnyelvű kiadványokban2009-08-27
Ábrányi HenriettaKis Balázs2017-06-23 14:30:00A fordítási környezetek hatása a fordított szöveg minőségére2017-10-12
Acél ZsoltDéri Balázs2009-05-20 11:00:00Ovidius Metapoétikus Elbeszélései a Metamorphoses X. és XI. Könyvében2009-06-11
Apatóczky Ákos BertalanKara György2006-12-15 10:00:00Yiyu. The Deciphering of a Sixteenth Century Sino-Mongol Glossary2007-02-12
Apjokné Mester AndreaNyomárkay István2009-12-02 11:00:00A MAGYAR ÉS A SZERB CIVILIZÁCIÓ NYELVI KÉPE2009-12-17
Aranyosi ÉvaBirtalan Ágnes2010-11-09 10:00:00Egy burját sámánasszony és rítusai a 21. században2011-03-17
Auszmann AnitaBóna Judit2016-11-08 13:30:00Magyar gyermekek magánhangzóinak akusztikai-fonetikai jellemzői2016-12-15
Avar ÁkosBirtalan Ágnes2013-05-21 13:00:00A természet és az állatok a hagyományos mongol gondolkodásban2013-06-20
Baditzné Pálvölgyi KataVarga LászlóFont Rotchés Dolors2012-03-09 11:00:00"Spanish Intonation of Hungarian Learners of Spanish: Yes -or-No Questiions"2012-05-03
Bakhtiar MohsenKövecses Zoltán2018-04-23 16:00:00Cultural model of sexuality in Persian: a cognitive linguistic investigation of key concepts in Iranian culture2018-06-01
Bakonyi DóraHaader Lea2016-11-22 14:00:00Az Érdy-kódex 220 lapjának kritikai szövegkiadása és elemzése a kézazonosítás nyelvészeti módszerével2017-03-09
Bakti MáriaGósy Mária2011-04-28 16:00:00Diszharmoniás jelenségek a szinkrontolmácsok célnyelvi beszédprodukciójában2011-06-15
Balázs BernadetteBenczes Réka2016-12-16 12:00:00Creative prefixations and the prefix un-. A cognitive linguistic analysis2017-03-09
Balázs-Piri PéterMorvay Károly (Nyelvtudomány)2012-06-28 11:00:00A spanyol frazeológiai egységek szemantikai jellemzői2012-07-17
Baló András MártonKálmán László2017-06-28 11:00:00Analógia a lovári alaktanban2017-10-12
Balogh DánielDezső Csaba2015-06-15 10:00:00A Textual and Intertextual Study of the Mudraraksasa2015-10-01
Balogh MátyásBirtalan Ágnes2012-06-07 09:00:00Contemporary Buriad Shamanism in Mongolia2012-07-17
Baloghné Nagy GizellaNewson Mark2014-07-10 14:00:00Left Dislocation in Optimality Theory2014-09-18
Balogné Bérces KatalinTörkenczy Miklós2006-01-11 12:00:00Strict CV Phonology and the English Cross-Word Puzzle2006-03-30
Bánhegyi MátyásKároly Krisztina2009-10-20 16:00:00A politika és az ideológia hatása érvelő típusú politikai újságcikkek fordítására2009-12-17
Baran Yelyzaveta (Bárányné Komári Erzsébet)Zoltán András2010-06-23 11:00:00Magyar-ukrán nyelvi kölcsönhatás: Hungarizmusok a magyar-ukrán (ruszin) nyelvhatáron (irodalmi művek alapján)2010-09-30
Baranyiné Kóczy JuditTolcsvai Nagy Gábor2014-07-10 10:00:00A magyar népdal térszemantikai megközelítése2014-09-18
Barra MáriaGósy Mária2015-02-23 10:00:00A beszédjellemzők és a testbeszéd-jellemzők összefüggései a közvetlen emberi kommunikációban2015-03-19
Barta ZsoltDéri BalázsLincoln Andrew T2016-06-03 10:00:00Symphony of Scriptures:An Intertextual Study of Acts 10:1–15:352016-07-14
Bárth JánosKorompay Klára2011-05-31 14:30:00Névföldrajzi vizsgálatok Szabó T. Attila Erdélyi Helynévtörténeti Adattárában2011-09-15
Bartha KrisztinaGósy Mária2015-06-18 15:00:00Kétnyelvű kisiskolás gyermekek beszédfeldolgozási folyamatai2015-10-01
Baukó JánosHajdú Mihály2008-04-08 10:30:00Ragadványnév-vizsgálatok kétnyelvű környezeteben2008-06-12
Beke AndrásGósy Mária2014-05-12 11:00:00Beszélődetektálás magyar nyelvű spontán társalgásokban2014-06-26
Bélyácz KatalinNagy Árpád2008-10-10 14:30:00A salamisi csata emlékezet2008-11-06
Bereczné Szép BeátaNyomárkay István2012-10-29 17:00:00A szakfordítás szerepe a magyar gazdasági, jogi szaknyelv kialakulásában2012-12-13
Biró AnnaNavracsics Judit2016-12-07 11:00:00Vajdasági magyar-szerb tizenéves fiatalok nyelvi kompetenciája. A muzslyai nyolcadik osztályos tanulók performanciája szóbeli és írásos narratívák tükrében2017-03-09
Bobay OrsolyaSimon Lajos Zoltán2018-01-05 10:00:00Antikvitáskép és enciklopédizmus Ioachimus Vadianus Pomponius Mela-kommentárjában2018-03-08
Bodó Lukács CsillaKiss Jenő2013-06-27 15:00:00Székelyföldi középiskolások anyanyelvi tudata és anyanyelvhasználata szociolingvisztikai megközelítésben2013-09-12
Bogár LászlóAdamikné Jászó Anna2017-05-22 10:00:00Üzleti retorika - a klasszikus meggyőzési technikák és az újtípusú értékesítési technikák összevetése2017-10-12
Boldizsár BoglárkaImre Angéla2014-11-12 11:00:00Általános iskolások anyanyelvi és angol nyelvi beszédfeldolgozási és olvasási folyamatai2014-12-18
Boronkai DóraTolcsvai Nagy Gábor2009-04-27 11:00:00A dialógus szövegtani jellemzői drámai művek és beszélt nyelvi társalgások alapján2009-06-11
Bozsik GyöngyvérKlaudy Kinga2015-12-04 10:00:00A lexikai kohézió és az énekelhetőség vizsgálata operaszövegek fordításában2016-03-03
Buslig SzonjaHamar Imre2010-12-17 14:00:00Kínai tengerhajózási útvonalak Kína keleti partjaitól a Malakkai-szorosig a Zheng He hanghaitu és a térségban talált hajóroncsok alapján2011-03-17
Chun Luo ZhiHamar Imre2018-10-03 13:00:00A study of "The Sound and Meanings of the Flower Adornment Sutra" in the Korean version
Claus Michael HuttererKomlósiné Knipf Erzsébet2010-12-15 15:00:00Cohesion in Subtitled Movie Trailers2011-03-17
Csaba MártaSzijj Ildikó2013-01-30 11:00:00Szóképzés a brazíliai és az európai portugál nyelvben2013-03-21
Csábi SzilviaKövecses Zoltán2005-06-28 10:00:00Alternative Conceptualization in English and Hungarian Idioms2005-10-20
Császári ÉvaZsilák Mária2012-02-03 11:00:00Bükkszentkereszt - egy magyarországi szlovák közösség - lakosainak kétnyelvűsége és a benne rögzült világ nyelvi képe2012-05-03
Csernák-Szuhánszky DebóraKorompay Klára2015-11-25 14:00:00Nyelvtörténeti vizsgálatok a régi magyar zsoltárfordítások köréből (15-17. század)2016-03-03
Csikány AndreaKiss Jenő2010-12-20 14:00:00Lexikológiai vizsgálatok palóc nyelvjárásokban2011-03-17
Csiszár OrsolyaGósy Mária2011-09-09 11:00:00A nyelvi zavarok megjelenési formáinak és következményeinek vizsgálata (A diszlexia mint szindróma elemzése)2011-12-08
Csizmár EdinaSzathmári István2008-06-30 11:00:00Hírek elemzése kommunikációs és nyelvészeti szempontból2008-09-04
Csókáné Prakatur MáriaNyomárkay István2014-05-07 11:00:00A mohácsi sokác nyelv szótára2014-06-12
Csölle AnitaVarga László1999-11-05 12:00:00Cohesion in Spoken English Narratives1999-12-03
Csontos NóraKeszler Borbála2009-06-26 10:00:00Az írásjelek alkalmazásának alakulástörténete a 17. század közepétől a 19. század elejéig keletkezett magyar nyelvű nyomtatványokban2009-08-27
Csontos TamásNewson Mark2018-01-24 10:00:00Word order and passivization in English and German: A Syntax First Alignment Approach2018-03-08
Cúth CsabaKiss Jenő2017-09-20 14:00:00A nyelvhasználat szabályozása a csehszlovák és szlovák jogrendszerekben 1918 és 2011 között2017-11-23
Czentnár AndrásPéri Benedek2018-07-03 14:00:00'Asur-beg keleti török nyelvtana és társalgási könyve2018-09-27
Daher RachedHajnal István2013-07-02 10:00:00A Libanon-hegyvidék lakóinak politikai, társadalmi viszonyai és szociolingvisztikai sajátosságai2013-09-12
Darvas AnikóKorompay Klára2014-03-17 11:00:00Forráskiadás, forráselemzés a XVI. század végi szepességi írásbeliség köréből: Máriássy András levelei2014-06-26
Deák LászlóGósy Mária2016-06-15 17:00:00A kép-szöveg jelentés változásai - Képi retorika2016-07-14
Dejcsics NorbertDéri Balázs2013-02-22 10:00:00Az elbeszélők arcai. Szent Jeromos szerzeteséletrajzainak narratológiai elemzése2013-03-21
Deme AndreaMarkó Alexandra2015-06-30 11:00:00Az énekelt magánhangzók fonetikai elemzése2015-10-01
Denkovic AndreaNyomárkay István2013-12-16 11:00:00Horvát-magyar kétnyelvűség a közoktatásban. A kétnyelvűség szociolingvisztikai dimenziói a horvátországi magyar tanulók nyelvhasználatában.2014-03-20
Dormán AndrásBárdosi Vilmos2018-04-26 14:30:00Nyelvi tervezés és nyelvpolitika Franciaországban2018-06-01
Drienko LászlóKálmán László2009-06-29 11:00:00A Lingvistic Agreement Mapping-System Model (Egy egyeztetésen alapuló nyelvi leképező-rendszer modell)2009-08-27
Dudás ElődLukácsné Bajzek Mária2015-05-21 11:00:00A muravidéki szlovén irodalmi nyelv magyar jövevényszavai2015-10-01
Dudits AndrásGósy Mária2011-03-11 15:00:00A fordítói olvasás kognitív és gyakorlati mechanizmusai2011-06-15
Duray ZsuzsaBakró-Nagy Marianne2009-06-22 11:00:00Kétnyelvűség és nyelvi attitűd finnországi északi számi beszédközösségekben2009-08-27
Dziewonska-Kiss DorotaBanczerowski JanuszRáduly Zsuzsanna2011-12-06 11:00:00Az élet és halál konceptualizációja a lengyel és a magyar nyelvekben2012-02-16
Ekler PéterMadas Edit2009-06-12 10:00:00Georgius Trapezuntius nyelvtani kivonata a priscianusi "Institutiones" alapján - Szövegközlés és - elemzés2009-08-27
Erdős Klaudia JuditMarkó Alexandra2017-04-12 10:00:00A szupraszegmentumok újabb funkciói. Szakmai és kommunikatív kompetencia a spontán beszédben2017-05-25
Érsok NikolettaKeszler Borbála2007-12-18 10:00:00Az internetes kommunikáció műfajai2008-04-03
Fábián KrisztinaBanczerowski Janusz2015-02-27 11:00:00Az érzelemkifejezés kulturális sajátosságai az orosz, a magyar és az angol nyelv tükrében2015-03-19
Fábics TamásGadányi Károly2010-12-16 11:00:00Az ószláv eredetű helységnévanyag tükröződése a magyar nyelvben2011-03-17
Falk Nóra ÉvaCsúcs Sándor2010-02-12 11:00:00
eredménytelen
A réntartás terminológiája a norvéglappban2010-02-12
Farkas OrsolyaKövecses Zoltán2018-04-20 10:00:00Az államfogalma a magyar politikai diskurzusban a XIX. század második felétől napjainkig2018-06-01
Farkasné Gulyás NikolettHavas Ferenc2017-05-05 15:00:00Személytelen szerkezetek a finnugor nyelvekben. Funkcionális és tipológiai megközelítés2017-05-25
Fáy TamásFöldes Csaba2010-11-29 11:30:00Sekundare Formen des Foreignes Talk im Deutschen aus übersetzungswissenschaflicher Sicht2011-03-17
Fekete ÁgnesKomlósiné Knipf Erzsébet2010-12-15 12:00:00Temporális deixis2011-03-17
Fent ZoltánGósy Mária2012-03-27 11:00:00A hanganalízis szerepe egyes fül-orr-gégészeti betegságek gyógyulási folyamatában2012-05-03
Firisz HajnalkaZoltán András2010-05-14 11:00:00Magyar eredetű családnevek a Bács-szerémi ruszinoknál2010-09-30
Fischer MártaMuráth Ferencné Péntek Judit2011-03-25 14:00:00A fordító mint terminológus, különös tekintettel az európai uniós kontextusra2011-06-15
Fodor AlexandraKniezsa Veronika2012-11-05 12:00:00The History of Abbreviated If-stuctures2012-12-13
Fodor AntóniaKiss Sándor2011-11-16 17:00:00Les phrases conditionelles francaises et portugaises construites avec si aux 14-15 siecle2011-12-08
Földessy EdinaOrmos István2016-05-10 15:00:00Rítus és nyelv: egy dzserbai közösség házassági szokásai2016-05-19
Földváry MiklósDéri Balázs2008-07-03 14:00:00Rubrica Strigoniensis. A középkori Esztergom liturgiájának normaszövegei2008-09-04
Folmeg MártaBorbás Gabriella Dóra2017-09-22 10:00:00Politikai nyelvhasználat gendertükörben, avagy érvényesülnek-e politikai platformon is a gendernyelvészet megállapításai?2017-11-23
Gaál BalázsBolonyai Gábor2016-03-11 14:00:00A vegetrarinizmus eszményének formái és változásai a klasszikus ókorban2016-05-19
Gasparics JuditKiss Jenő2015-04-23 10:00:00A muravidéki magyarok nyelvhasználata és nyelvváltozatai2015-05-14
Gazdag VilmosZoltán AndrásBárányné Komári Erzsébet2018-05-11 11:00:00Szláv elemek a kárpátaljai Beregszászi járás magyar nyelvjárásaiban2018-09-27
Gazdik AnnaSzabó DávidAbeillé Anna2011-06-07 10:00:00Multiple Questions in French2012-05-03
Gazsi DénesJeremiás Éva2010-01-19 10:00:00Az arab nyelvi elemek osztályozása Sa'di műveiben - Szóösszetételek és igei frázisok2010-02-18
Gecse AdriennSárközi Alice2016-09-02 14:00:00A mongol szobrászat - tibeti gyökerei, jelenlegi helyzete és társadalmi jelentősége2016-10-13
Gecsey Sándorné Papp KatalinKorompay Klára2010-05-07 10:00:00"én Alsórácegresből vagyok..." Írói névadás Lázár Ervin Műveiben2010-09-30
Gerliczkiné Schéder VeronikaGósy Mária2009-03-17 10:00:00A beszédmegértési és jegyzetelési nehézségek összefüggései fiatal felnőtteknél2009-06-11
Gocsál ÁkosGósy Mária2011-06-07 14:00:00A beszédakusztikai paraméterek és a beszélő személyiségjegyei közötti összefüggések vizsgálata2011-09-15
Göde AndreaTolcsvai Nagy Gábor2007-12-05 14:00:00A dunántúli népi cserépedények feliratainak szövegtani és stilisztikai vizsgálata2008-02-07
Gráczi Tekla EtelkaGósy Mária2013-01-29 10:00:00zörejhangok akusztikai fonetikai vizsgálata a zöngésségi oppozíció függvényében2013-03-21
Gráf Zoltán BenedekTörkenczy Miklós2001-06-20 10:00:00Lenght in Metrical Phonology2001-07-05
Gróf AnnamáriaKeszler Borbála2012-06-29 11:00:00A magyar nyelv érzelemkifejező rendszere interkurtulásis aspektusból2012-07-17
Gulyás AdriennBárdosi VilmosGoudaillier Jean Pierre2007-12-17 10:00:00Continuité et cyclicité dans les changements de la structure syllabique depuis le latin a travers le moyen francais jusqu'au créole martiniquais2008-06-12
Gyarmathy DorottyaGósy Mária2011-06-29 15:00:00A megakadások javításának stratégiái a spontán beszédben2011-09-15
Gyuricza KatalinRada Roberta2018-03-01 14:00:00Die linguistische Erforschung der Textsorten-Intertextualität. Die Untersuchung der funktionalen Textsorten-Relationen am Beispiel von Werbetextsorten2018-06-01

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )