Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Marton Géza Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Andorkó Imre PéterCsécsy György2013-04-11 13:00:00A kisajátítás alkotmányjogi és polgári jogi aspektusai2013-05-08
Balogh ÉvaTóth Gábor Attila2018-10-26 11:30:00A közszereplők bírálatának szabadsága – Kölcsönhatás az Emberi Jogok Európai Bírósága és az alkotmánybíróságok között
Bányai OrsolyaFodor László2013-06-24 11:00:00Az energiafelhasználás csökkentésére és a megújuló energiaforrásokra irányuló szabályozás az ökológiai fenntarthatóság nézőpontjából2013-09-25
Barta AttilaBalázs István2013-01-24 14:00:00A területi államigazgatási szervek jogállása és azok változásai Magyarországon2013-02-14
Belényesi PálFodor László2013-11-05 10:30:00A vízszolgáltatások hatékonyságának javítása a Vízkeretirányelv egyes rendelkezései és a szennyező fizet elvének tükrében2014-02-12
Bíró GyulaKardos Sándor2012-04-20 10:00:00A közlekedési bűncselekmények szabályozása és nyomozása hazánkban, különös tekintettel a megelőzésre2012-05-04
Bordás PéterHorváth M. Tamás2017-06-16 10:00:00Forrásszabályozás és feladatfinanszírozás az önkormányzati rendszerben2017-06-28
Bujdos ÁgnesFodor László2017-11-03 11:00:00The Analysis of the Rules on Transboundary Water Pollution2017-11-08
Fazekas FlóraVárnay Ernő2009-11-30 11:00:00A magyar Alkotmánybíróság viszonya a közösségi jog elsőbbségéhez egyes tagállami alkotmánybírósági felfogások tükrében2009-12-21
Fázsi LászlóKardos Sándor2011-09-30 10:30:00A pótmagánvád a magyar büntető eljárásjogban és a gyakorlatban2011-10-28
Ficsor KrisztinaBencze MátyásSzabó Miklós2014-12-17 11:00:00A formalista bírói érvelés jogelméleti és politikai filozófiai háttere2015-02-02
Fülöp SándorFodor László2011-12-14 14:00:00Környezetvédelmi eljárásjog2012-02-10
Gyirán ZoltánHorváth M. Tamás2016-06-10 11:15:00Adósságkezelés, adósságrendezés az önkormányzati pénzügyekben2016-09-21
Gyüre Annamária CsillaFodor László2018-06-22 11:00:00Az éghajlat védelmének jogi keretei2018-09-26
Háger TamásElek Balázs2018-06-22 13:00:00A tényállás megalapozottsága a büntetőperben2018-09-26
Hajnal ZsoltFézer TamásLévayné Fazekas Judit2013-05-31 14:00:00A fogyasztói jogok egységes európai szabályozásának lehetséges irányai2013-09-25
Helmeczi AndrásSzikora Veronika2010-11-16 11:30:00A betéti részvénytársaság kialakulása és társasági jogállása Németországban a 19-20. században2011-02-04
Heriyanto Dodik Setiawan NurFézer Tamás2017-04-19 11:00:00Scope and Effect of the Immunity Principles in International Private and Business Law2017-05-03
Horgos Livia MáriaBlaskó Béla2018-09-20 11:00:00A ius puniendi jogállami tartalmának kiteljesedése
Huang GuiMadai Sándor2018-04-21 10:00:00On Life Imprisonment as the Alternative Punishment to the Death Penalty Specially Regarding to China2018-05-16
Juhász-Tóth AngélaVárnay Ernő2015-04-10 11:00:00The Europeanization of the Hungarian National Assembly2015-05-13
Kovács ÁgnesBencze Mátyás2013-09-02 11:00:00Alapjogok ütközése a bírósági gyakorlatban – az alkotmánybíróságok szerepe az alapjogi konfliktusok feloldásában2013-09-25
Kovács Zsuzsa GyöngyvérBlaskó Béla2014-03-21 10:30:00A kényszergyógykezelés büntetőjogi megítélése2014-05-14
Krizsai AnitaHorváth M. Tamás2015-04-29 10:00:00A szociális szolgáltatások szervezésének szabályozása a közszektor szereplőinek feladatai szemszögéből2015-05-13
Linder ViktóriaLőrincz LajosGajduschek György2010-10-22 13:00:00Személyzeti politika - humánstratégia a közigazgatásban2010-10-29
Lupkovics GyörgySzabó BélaStandeisky Éva2009-12-16 13:00:00Az 1956-os forradalom utáni megtorlás - a Szilágyi László és társai-per jogtörténeti elemzése2009-12-21
Mádi SaroltaPrugberger Tamás2016-04-20 11:00:00A munkaegészségügy és munkavédelem jogintézményei működésének elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel a munkáltató felelősségére2016-05-11
Megyeri-Pálffi ZoltánBalogh Judit2012-10-24 14:00:00Név és jog - a névviselés jogi szabályozásának fejlődéstörténete Magyarországon2012-10-26
Mészáros GáborTóth Gábor Attila2017-05-08 16:00:00Különleges helyzetek és beavatkozási lehetőségek az alkotmányos demokráciákban2017-06-28
Milanov ViktorSzemesi Sándor2017-04-20 13:30:00Macedónia konfliktusainak nemzetközi jogi és politikai vetületei2017-05-03
Nádas GyörgyPrugberger Tamás2007-11-14 15:30:00A felsőoktatásban dolgozó oktatók, kutatók munkajogviszonyánakalpkérdései2008-04-16
Nyilas AnnaGyekiczky Tamás2011-04-28 13:00:00A polgári per egyszerűsítésének és gyorsításának eszközei az európai jogrendszerekben, különös tekintettel a kis értékű követelésekre vonatkozó eljárásokra2011-05-06
Pallagi AnikóBlaskó Béla2014-12-05 10:30:00Büntetőpolitika az új évszázad első éveiben2015-02-02
Papp LászlóBalogh Judit2015-01-16 11:00:00A magyar szabadalmi jog fejlődése a Szabadalmi Bíróság ítélkezési gyakorlatának függvényében2015-04-13
Sipka Péter MátéNádas György2014-04-16 12:00:00A megváltozott munkáltatói felelősség kollíziója a munkavédelem és a társadalombiztosítás szabályaival Magyarországon2014-05-14
Sipos FerencMadai Sándor2017-04-07 11:00:00Munkával kapcsolatos szankciók a magyar büntetőjogban2017-05-03
Sivadó MátéBlaskó BélaFinszter Géza2015-12-04 10:00:00Jelenkori drogpolitika Magyarországon és Európában, tengerentúli kitekintéssel2016-01-27
Székely JánosPribula László2017-04-06 13:00:00Perintézmények metamorfózisa – A magyarországi és romániai polgári perjog intézményeinek fejlődési sajátosságai a XX. század negyedik évtizedétől napjainkig2017-05-03
Szilágyi BernadettHorváth M. Tamás2014-04-11 10:00:00Az egyházak finanszírozásának kérdései2014-05-14
Szmodis JenőSzabadfalvi József2009-12-16 11:00:00A jog ontológiai megközelítésének egyes kérdéseiről2009-12-21
Talabos Dávidné Lukács NikolettSzabó Béla2017-03-02 11:00:00A clausula rebus sic stantibus elvének továbbélése különös tekintettel a XX. századi magyar jogfejlődésre2017-05-03
Török ÉvaCsécsy György2013-04-08 13:00:00A szerződés létrehozásának alapkérdései2013-05-08
Tóth Andrea NoémiElek Balázs2015-12-10 11:00:00A távoltartás jogintézménye2016-01-27
Varga JuditHorváth M. Tamás2016-10-21 14:00:00A partnerség (PPP) szerepének változása a közpénzügyek jogában2016-11-09
Zaccaria Márton LeóNádas György2014-12-10 10:00:00Az egyenlő bánásmód elvének érvényesülése a munkajog területén a magyar joggyakorlatban2015-02-02
Zákány JuditCsécsy György2014-06-20 11:00:00Felelősségi viszonyok és konfliktuskezelési lehetőségek az egészségügyi szolgáltatások területén nemzetközi összehasonlítás tükrében2014-09-22
Zoványi NikolettSzikora Veronika2014-03-28 10:00:00A felelősség kérdései az utazási szerződések és az utasjogok körében2014-05-14

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )