Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Környezettudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Arkan TugcePerl Miklósné2018-02-08 14:00:00Advances in the determination of alkylsilyl derivatization of glyphosate and aminomethylphosphonic acid by gas chromatography - mass spectrometry2018-03-08
Baricza ÁgnesBajnóczi BernadettSzabó Csaba2017-12-06 14:30:00Épített örökségünk környezeti hatásra történő károsodása Zsolnay épületkerámiák példáján2018-03-08
Barna ZsófiaVargha Márta2016-07-12 09:00:00Legionella kolonizáció terjedése és diverzitása épített vízrendszerekben2016-10-13
Bordás ÁrpádWeidinger Tamás2016-09-30 14:00:00Egydimenziós határréteg modell fejlesztése és a turbulens kicserélődési folyamatok vizsgálata2016-12-15
Breitner DánielSzabó Csaba2011-10-07 10:00:00Geochemical and mineralogical study of overburden profiles in glaciated terrain, Finland - Implication for the assessment of radon emission -2011-12-08
Cséfán TündeMohr Emőke2019-02-25 10:00:00Kora-kréta (albai) őskörnyezeti rekonstrukció dunántúli-középhegységi rétegsorok sekélytengeri és édesvízi kagylósrák együtteseinek változásai alapján2019-04-04
Décsiné Gombos ErzsébetZáray Gyula2014-12-10 09:00:00Szerves és szervetlen szennyezők eltávolítása biológiailag tisztított szennyvizekből ferrát technológiával2015-03-19
Dobor JózsefOltiné Varga Margit2011-12-12 10:00:00Gyógyszermaradványok analitikai meghatározása szilárd mintákból (Duna üledék és szennyvíziszap) gázkromatográfiás-tömegspektrometriás csatolt technikával2012-02-16
Dobor LauraBarcza ZoltánHavasi Ágnes2016-11-25 10:00:00Az éghajlatváltozás lehetséges hatásai a mezőgazdasági szénmérlegre és produktivitásra Magyarországon2016-12-15
Dobosy PéterZáray Gyula2017-06-08 14:00:00Triklór-etilén és klórbenzol származékok eltávolítása vizekből nagyhatékonyságú oxidációs eljárásokkal2017-10-12
dr. Pándics TamásTóth Erika2019-02-18 12:00:00Ivóvíz és medencés fürdővíz komplex egészséghatása2019-04-04
Duleba MónikaÁcs Éva2018-02-05 11:00:00Kovaalga fajok filogenetikai és morfológiai diverzitása2018-03-08
Farkas AlexandraHorváth GáborKriska György2019-09-03 10:00:00A fénypolarizáció szerepe egyes rovarfajok viselkedésében és a vikingek navigációjában
Farkas MáriaTurányi TamásDóbé Sándor2014-06-27 10:00:00A gamma-valerolakton és a levulinsav-etilészter reakciókinetikai és fotokémiai kutatása2014-09-18
Fazekas PéterSzépvölgyi János2016-11-18 13:00:00Halogénezett szénhidrogének lebontása rádiófrekvenciás termikus plazmában2016-12-15
Freiler ÁgnesHorváth ÁkosTörök Kálmán2016-12-13 14:00:00A radonkibocsátás kőzettani és tektonikai hátterének vizsgálata a Soproni-hegységben és környékén2017-03-09
Haszpra TímeaTél TamásHorányi András2014-05-19 09:30:00A RePLaT modell és alkalmazása légköri szennyeződések terjedésének vizsgálatára2014-09-18
Hatvani István GáborKovács József2014-02-21 15:00:00Application of state-of-the-art geomathematical methods in water protection - On the example of the data series of the Kis-Balaton water protection system2014-03-20
Helenkár AndrásZsigrainé Vasanits Anikó2012-01-09 14:00:00Szerves mikroszennyezők gázkromatográfiás-(tandem) tömegspektrometriás meghatározása környezeti vízmintákban2012-02-16
Homonnai ViktóriaJánosi Imre2019-02-26 14:00:00Műholdas és ballonszondás mérésekkel meghatározott légköri ózon és nedvességi karakterisztikák klimatológiai vizsgálata2019-04-04
Illés ÁdámDóbé Sándor2019-06-24 11:00:00Gyűrűs éterek és észterek környezeti kémiája: reakciókinetikai és fotokémiai kutatások
Jurecska Judit LauraZáray Gyula2015-09-17 14:00:00Az "élőgépes" szennyvíztisztítás intenzifikálása2015-12-03
Kardos LeventeZáray Gyula2012-07-04 14:00:00A szennyvíztelepi biogáz termelő fermentációs folyamatok nyomon követése kémiai és biokémiai módszerekkel2012-12-13
Kéki ZsuzsaTóth Erika2014-12-15 11:00:00Egy magyarországi erőmű víztisztító üzemének mikrobiológiai feltérképezése és mikróbamentesítése2015-03-19
Kern AnitaVargha Márta2014-09-30 10:00:00Kórokozó vírusok előfordulása magyarországi felszíni- és fürdővizekben2014-12-18
Király CsillaSzabó CsabaFalus György2017-05-26 14:30:00Mihályi-Répcelak természetes CO2-előfordulás környezetgeokémiai vizsgálata2017-10-12
Kiss Áron KeveÁcs Éva2009-10-13 14:00:00A Duna planktonjában található kisméretű protozoonok alkotta közösségek mennyiségi és diverzitásviszonyai, különös tekintettel a heterotróf ostorosokra2009-11-19
Magyar NorbertKovács József2017-12-11 14:00:00Felszíni és felszín alatti vizek vizsgálata a Fertő környezetében többváltozós adatelemző módszerek bevonásával2018-03-08
Mészáros ÉvaMárialigeti Károly2015-06-30 11:00:00Tetra- és triklóretén talajvíz-szennyezők lebontásában résztvevő anaerob mikrobaközösségek vizsgálata2015-10-01
Mona TamásÁcs FerencHorváth Ákos2019-03-13 16:00:00Sekély és mély konvekciós folyamatok vizsgálata2019-06-18
Nagy Attila GáborHózer Zoltán2014-07-29 14:00:00Modellek és számítások a paksi atomerőmű környezetébe kerülő esetleges üzemzavari radionuklid kibocsátás meghatározására2014-09-18
Nagy Hedvig ÉvaSzabó CsabaHorváth Ákos2012-11-22 10:00:00Radonkoncentráció dinamikájának és forrásainak vizsgálata budai-hegységi barlangokban2013-03-21
Nagy Júlia AnnaBartholy Judit2016-04-21 10:00:00A klímaváltozás várható regionális hatása az Európában vadon élő emlősök élőhelyére RCM szimulációk felhasználásával2016-05-19
Nagymáté ZsuzsannaMárialigeti Károly2018-02-01 14:00:00A nitrifikáció folyamatát befolyásoló tényezők vizsgálata ivóvízelosztó rendszerekben2018-03-08
Oláhné Groma VeronikaTörök Szabina2017-10-10 09:00:00Légszennyező komponensek idő- és térbeli struktúrájának komplex vizsgálata repülőtéri környezetben2017-11-23
Ouanphanivanh-Kiss Noémi KensySzigeti Zoltán2016-02-02 14:30:00Hazai orchideafajok, szimbionta gombáik és az abiotikus környezet kapcsolatának vizsgálata különböző élőhelyeken2016-03-03
Petrovszki JuditTimár Gábor2014-03-11 12:00:00A Pannon-medence meanderező vízfolyásainak kanyarfejlettség elemzése - neotektonikai és folyódinamikai következtetések2014-06-12
Sági GyuriTakács ErzsébetHomonnay Zoltán2018-04-25 11:00:00Degradation of sulfonamides in aqueous solution by ionizing radiation2018-06-01
Soltész ZoltánPapp László2018-02-28 11:00:00Odúlakó madarak kétszárnyú együtteseinek vizsgálata2018-06-01
Strádi AndreaDibó GáborMika László Tamás2016-06-20 14:00:00Gamma-valerolakton-alapú ionos folyadékok és alkalmazásuk katalitikus hidrogénezési reakciókban2016-09-15
Szabó Katalin ZsuzsannaSzabó Csaba2014-04-28 12:30:00Geogén radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén2014-06-12
Szabó ZsuzsannaSzabó CsabaHorváth Ákos2014-03-17 14:00:00Terrestrial radioactivity in Hungarian adobe building material and dwellings with a focus on thoron (220RN)2014-06-12
Szalóky ZoltánErős Tibor2017-06-22 11:00:00Halfajok elterjedése és halegyüttesek térbeli szerkezete a Dunában2017-10-12
Trásy BalázsKovács József2019-02-13 14:00:00Geostatical analysis of the effects of the river-diversion induced riverbed- and general environmental changes on the behaviour of shallow groundwater in the Szigetköz inner delta of the River Danube2019-04-04
Udvardi BeatrixSzabó CsabaKovács István János2015-11-17 13:00:00Agyagásvány-tartalmú üledékek komplex környezettudományi vizsgálata Kulcs területén2015-12-03
Vad Csaba FerencÁcs Éva2014-06-23 11:00:00Kisrák együttesek napszakos és évszakos mintázatai, valamint ezek környezeti tényezőkkel való összefüggései az ócsai Turjánvidék vizes élőhelyein2014-09-18
Vági BalázsTörök János2015-09-15 11:00:00Környezeti tényezők és fiziológiai kényszerek szerepe kétéltűek szaporodásában2015-12-03
Visnovitz FerencHorváth Ferenc ✝2016-01-08 15:00:00Balatoni vízi szeizmikus szelvények környezetgeofizikai vizsgálata2016-03-03
Völgyesi PéterSzabó Csaba2015-11-30 15:00:00Environment geochemical and radiometric study of building material and attic dust samples affected by industrial activity in Hungary2016-03-03

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )