Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Ács MariannaAmbrusné Kéri KatalinHajdu Péter2016-09-22 11:30:00Nőnevelés a Felső-Baranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájában és internátusában 1916-19482016-11-22
Andl HelgaForray R. Katalin2015-12-16 11:30:00Kisiskolák, helyi társadalmak, oktatáspolitika. Kisiskolák Baranya megyében2016-02-02
Arató FerencForray R. KatalinGyörgyi Zoltán2012-02-21 12:00:00A kooperatív tanulásszervezés egy lehetséges paradigmatikus modellje2012-05-15
Azra Kacapor NurkicForray R. Katalin2010-11-30 14:00:00School in the concept of peace and tolerance. Education in the post conflict societies2011-01-25
Császár LillaForray R. KatalinKárpáti Andrea2016-12-06 11:30:00ÉNKÉPezés, KÉPMÁSolás. Vizuális kommunikáció és énmegjelenítés a Facebook közösségi hálón és a jelenség pedagógiai vonatkozásai2017-01-24
Darvai TiborForray R. KatalinGéczi János2017-09-05 12:30:00Oktatáspolitika és a Tanító című folyóirat a hatvanas években Magyarországon2017-10-03
Deutsch KrisztinaMeleg Csilla2013-05-15 11:00:00Elvek és gyakorlat Egészségfelfogás, egészségnevelés és mentálhigiénés szemléletmód az általános iskolai egészségnevelési programok és a pedagógusokkal készült interjúk tükrében2013-06-04
Dezső Renáta AnnaOrsós Anna2011-02-08 12:00:00"Minek nektek gimnázium...?!" Középfokú cigány nemzetiségi oktatás 1989-2009: Eredmények és kihívások2011-04-05
Di Blasio BarbaraForray R. Katalin2010-12-14 12:00:00A történeteink mi magunk vagyunk. Tanárképzésben résztvevő egyetemisták élettörténeteinek adatvizualizációval támogatott adatbányászattal történő tartalomelemzése2011-01-25
Fekete SzabolcsGéczi János2009-12-01 11:30:00AZ ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZHALLGATÓINAK REKRUTÁCIÓS JELLEMZŐI 1921-19402010-02-09
Fényes CsabaCserti Csapó Tibor2017-05-03 13:00:00Pavedwithintension. Interpretation, framing and socialconstructionin roma educationpolicies. (Szándékkal kikövezve. Interpretációk, értelmezési keretek és társadalmi konstrukciók a roma oktatáspolitik2017-06-06
Gál AnikóPukánszky BélaDi Blasio Barbara2016-06-15 11:30:00EGY KÍSÉRLET MAGYARORSZÁGON AZ 1940-1950- ES ÉVEKBEN AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK PEDAGÓGIÁJÁNAK MEGÚJÍTÁSÁRA A Bárczi-Féle „egységes tanterv” kialakulása, használata, kritikája2016-10-04
Gelencsérné Bakó MártaBálint Ágnes2015-03-05 11:30:00A SZOCIÁLIS KOMPETENCIA KOMPONENSEINEK VIZSGÁLATA AZ ISKOLÁVAL VALÓ ELÉGEDETTSÉG TÜKRÉBEN KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT EGY HAZAI KISVÁROS 7. 9. 11. ÉVFOLYAMAIBAN, A SZÜLŐK ÉS A PEDAGÓGUSOK KÖRÉBEN A 2012–2013-2015-03-05
Harjánné Brantmüller ÉvaFischerné Dárdai Ágnes2011-09-06 14:00:00Down-szindrómások életminőségét befolyásoló faktorok vizsgálata2011-10-04
Híves TamásForray R. Katalin2015-12-15 11:30:00TERÜLETI OKTATÁSKUTATÁS Vizsgálatok az iskolázás területi folyamatairól2016-02-02
Jenei TerézFischerné Dárdai ÁgnesHorváth Béla2009-03-17 11:30:00Cigány mesék szerepe a szociális tanulásban2009-05-12
Kalocsainé Sánta HajnalkaForray R. Katalin2013-06-05 12:00:00Szakválasztási motivációk a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi és Természettudományi Karán (Összehasonlító elemzés)2013-10-08
Kaposi JózsefFischerné Dárdai Ágnes2009-12-15 11:00:00AZ ÚJ TÖRTÉNELEMÉRETTSÉGI HATÁSA A TÖRTÉNELEMTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁRA (AZ ÚJ TÖRTÉNELEMÉRETTSÉGI KIDOLGOZÁSA HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KONTEXTUSA, A VIZSGA MŰVELTSÉGKÉPE, TUDÁSFELFOGÁSA, KÖVETELMÉNYEI ÉS HATÁSA2010-02-09
Kátainé Lusztig IlonaVarga Aranka2017-12-20 14:00:00Gyermekvédelem és szabadidő-pedagógia Nevelőcsaládokban élő gyermekek szabadidős tevékenységei2018-03-13
Kazarján ErzsébetKocsis Mihály2014-01-14 14:00:00Felsőfokú szakképzés – Mobilitás – Önszabályozó tanulás2014-02-11
Köves GabriellaFischerné Dárdai Ágnes2012-12-17 12:00:00Alapozó szintű matematika-tankönyvek vizsgálata a kezdetektől napjainkig2013-02-05
Lakatos SzilviaForray R. Katalin2012-11-06 14:00:00A romani nyelv közösségi használatának és közoktatási helyzetének vizsgálata Magyarországon2012-12-04
Laki TamásnéMeleg Csilla2012-06-19 12:00:00A hálózatelmélet kiterjesztésének lehetőségei. Katolikus családos közösség példája2012-10-09
Lennerné Patkó IldikóForray R. KatalinHorváth H. Attila2014-11-25 14:00:00A középiskolák közötti átjárhatóság társadalmi konzekvenciái szászországi és bajorországi példák alapján2014-11-25
Maárné Molnár CsillaGéczi János2009-12-15 14:00:00A KAPOSVÁRI ÁLLAMI GIMNÁZIUM DIÁKJAI (1870–1910)2010-02-09
Magyar AdélPukánszky Béla2017-05-08 12:00:00Az értelmi fogyatékos gyermekről és felnőttről alkotott mentális kép alakulása – az elzáró, gyógyító és fejlesztő intézményrendszer tükrében – a kezdetektől a 19. század végéig2017-06-06
Molnár-Kovács ZsófiaFischerné Dárdai Ágnes2015-12-16 14:30:00A DUALIZMUS KORI MAGYAR KÖZÉPISKOLAI TÖRTÉNELEMTANKÖNYVEK EURÓPA-KÉPE KORTÖRTÉNETI, ISKOLATÖRTÉNETI, TANKÖNYVTÖRTÉNETI KONTEXTUSBAN2016-02-02
Morvay- Sey KataRétsági ErzsébetÁcs Pongrác2015-04-01 15:30:00BUDO HARCMŰVÉSZETEK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI AGRESSZIÓ KEZELÉSÉBEN2015-04-01
Mrázik JúliannaForray R. Katalin2010-02-23 11:30:00A TANÁROK HANGJA – PEDAGÓGUSTEVÉKENYSÉGEK MEGÍTÉLÉSE AZ OKTATÁS EGYES SZEREPLŐI KÖRÉBEN2010-04-20
Nagy AdriennAmbrusné Kéri Katalin2015-02-11 10:00:00A felső kereskedelmi iskolák fejlődéstörténete Magyarországon (1867-1945)2015-02-11
Nagy EnikőBárdossy IldikóAubert Antal2014-11-05 14:30:00A hazai felsőfokú turizmusképzés, és annak informatika(oktatás)i aspektusai.2014-12-02
Németh ZsoltBárdossy IldikóDudás Margit2011-12-13 12:00:00Az utánpótlásban dolgozó labdarúgó edzők konfliktuskezelő kultúrájának mintázata2012-02-07
Pálmai JuditFischerné Dárdai ÁgnesBertók Rózsa2016-04-11 11:00:0020. SZÁZAD ELEJI CSALÁDKÉP A KÖZOKTATÁS DOKUMENTUMAIBAN A család és funkciói a Horthy-kori tantervekben, tankönyvekben és szakfolyóiratokban2016-04-13
Pálmainé Orsós AnnaHuszár Ágnes2008-02-27 11:30:00NYELVI HELYZET, NYELVOKTATÁS, NYELVTANÁRKÉPZÉS – VIZSGÁLATOK ÉS GONDOLATOK A BEÁS NYELV MEGŐRZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEIRŐL2008-03-25
Pankász BalázsBálint ÁgnesNemeskéri Zsolt2016-12-08 10:30:00Online oktatási környezet és IKT tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőoktatásban2017-01-24
Petőné Csima MelindaMeleg Csilla2012-06-20 14:00:00Az egészségmagatartás és a koherencia-érzet szerepe az életminőség formálásában2012-10-09
RÉMES JENŐNÉ KÖPECZI BÓCZ EDITMeleg Csilla2008-11-25 10:30:00KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK SZOCIALIZÁCIÓS KÖRNYEZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN2009-01-27
Sári SzilviaStirling JánosAmbrusné Kéri Katalin2009-04-21 11:30:00A tanári módszertan problémái a strukturálisan változó andragógus-képző felsőoktatási intézményekben2009-05-12
Sipos JuditHéjj Andreas2017-02-07 12:00:00A kulturális sokszínűség megélésének és kezelésének körülményei a hazai és külföldi tanítóképzésben.2017-03-14
Somogyvári LajosGéczi János2014-09-24 14:00:00A tudásátadás, nevelés intézményi és intézményen kívüli terei (Képelemzések a magyar pedagógiai szaksajtóban, 1960-1970)2014-12-02
Suhajda CsillaPais Ella Regina2017-06-28 11:30:00A pályaorientációs tevékenység változása és megvalósulása a köznevelésben a rendszerváltozástól napjainkig, különös tekintettel az információs folyamatokra2017-10-03
Szabóné Kármán JuditForray R. Katalin2012-12-11 13:00:00A magyarországi roma/cigány értelmiség historiográfiája, helyzete, mentális állapota2013-02-05
Szabóné Mojzes AngelikaBarakonyi Károly2012-06-13 13:00:00Expanziós folyamatok a felsőoktatásban2012-10-09
Széll KrisztiánForray R. Katalin2017-06-29 14:00:00Alacsony társadalmi-gazdasági státuszú általános iskolák légköre és eredményessége. Fókuszban a reziliens és veszélyeztetett iskolák.2017-10-03
Szűcs NorbertCserti Csapó Tibor2012-02-28 14:00:00Többiskolás településeken zajló közoktatási deszegregációs programok sikerkritériumai2012-05-15
Takács ZsuzsannaAmbrusné Kéri KatalinHorváth Béla2015-04-27 11:00:00Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében2015-04-27
Tigyi Zoltánné Pusztafalvi HenrietteAmbrusné Kéri Katalin2011-06-21 14:00:00Az egészségnevelés intézményesülésének folyamata hazánkban a dualizmus korától a második világháború végéig2011-10-04
Tóvári FerencMeleg CsillaPrisztóka Gyöngyvér2011-10-11 12:00:00Az integrált oktatás magvalósíthatósága az iskolai testnevelésben /Esélyek, lehetőségek/2011-11-29
Váraljai MariannCserné Adermann Gizella2017-11-15 11:30:00Az információszerzési szokások vizsgálata a változó tanulási környezetben. Empirikus kutatás a Dunaújvárosi Egyetem hallgatói körében2018-01-23
Varga ArankaForray R. Katalin2008-12-16 10:30:00GYERMEKVÉDELEM ÉS ISKOLÁZOTTSÁG2009-01-27

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )