Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
időpont szerint
 
Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése /döntés dátuma
Ács MariannaAmbrusné Kéri KatalinHajdu Péter2016-09-22 11:30:00Nőnevelés a Felső-Baranyai Református Egyházmegye polgári leányiskolájában és internátusában 1916-19482016-11-22
Andl HelgaForray R. Katalin2015-12-16 11:30:00Kisiskolák, helyi társadalmak, oktatáspolitika. Kisiskolák Baranya megyében2016-02-02
Arató FerencForray R. KatalinGyörgyi Zoltán2012-02-21 12:00:00A kooperatív tanulásszervezés egy lehetséges paradigmatikus modellje2012-05-15
Azra Kacapor NurkicForray R. Katalin2010-11-30 14:00:00School in the concept of peace and tolerance. Education in the post conflict societies2011-01-25
Boros JuliannaForray R. KatalinVarga Aranka2019-09-17 11:30:00CIGÁNY, ROMA FIATALOK ÉLETÚTJA egy iskolán kívüli esélynövelő tanoda-típusú program tagjainak vizsgálata2019-10-15
Budai GáborGyörgyi ZoltánCserné Adermann Gizella2018-09-12 11:00:00Dunaújváros szakképzése és munkaerőpiaca az 1993-tól 2013-ig tartó időszakban2018-10-09
Császár LillaForray R. KatalinKárpáti Andrea2016-12-06 11:30:00ÉNKÉPezés, KÉPMÁSolás. Vizuális kommunikáció és énmegjelenítés a Facebook közösségi hálón és a jelenség pedagógiai vonatkozásai2017-01-24
Darvai TiborForray R. KatalinGéczi János2017-09-05 12:30:00Oktatáspolitika és a Tanító című folyóirat a hatvanas években Magyarországon2017-10-03
Deutsch KrisztinaMeleg Csilla2013-05-15 11:00:00Elvek és gyakorlat Egészségfelfogás, egészségnevelés és mentálhigiénés szemléletmód az általános iskolai egészségnevelési programok és a pedagógusokkal készült interjúk tükrében2013-06-04
Dezső Renáta AnnaOrsós Anna2011-02-08 12:00:00"Minek nektek gimnázium...?!" Középfokú cigány nemzetiségi oktatás 1989-2009: Eredmények és kihívások2011-04-05
Di Blasio BarbaraForray R. Katalin2010-12-14 12:00:00A történeteink mi magunk vagyunk. Tanárképzésben résztvevő egyetemisták élettörténeteinek adatvizualizációval támogatott adatbányászattal történő tartalomelemzése2011-01-25
Dobokai Róbert Lászlóné Simon DóraVarga Aranka2019-05-15 14:00:00A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSBAN ÉLŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK ISKOLAI ESÉLYEI BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2014-2018 KÖZÖTT2019-10-15
Dominek Dalma LillaHéjj Andreas2018-12-12 14:00:00Az élménycentrikus- és az információ-centrikus tárlatvezetés megítélése és lehetősége a hazai múzeumokban2019-01-22
Fekete SzabolcsGéczi János2009-12-01 11:30:00AZ ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZHALLGATÓINAK REKRUTÁCIÓS JELLEMZŐI 1921-19402010-02-09
Fekete ZsófiaBálint Ágnes2021-04-26 09:00:00ZENETERÁPIA ÚTJAI: TRAUMÁTÓL AZ ÚJRATANULÁSON KERESZTÜL AZ INKLÚZIÓIG2021-06-01
Fényes CsabaCserti Csapó Tibor2017-05-03 13:00:00Pavedwithintension. Interpretation, framing and socialconstructionin roma educationpolicies. (Szándékkal kikövezve. Interpretációk, értelmezési keretek és társadalmi konstrukciók a roma oktatáspolitik2017-06-06
Gál AnikóPukánszky BélaDi Blasio Barbara2016-06-15 11:30:00EGY KÍSÉRLET MAGYARORSZÁGON AZ 1940-1950- ES ÉVEKBEN AZ ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK PEDAGÓGIÁJÁNAK MEGÚJÍTÁSÁRA A Bárczi-Féle „egységes tanterv” kialakulása, használata, kritikája2016-10-04
Gelencsérné Bakó MártaBálint Ágnes2015-03-05 11:30:00A SZOCIÁLIS KOMPETENCIA KOMPONENSEINEK VIZSGÁLATA AZ ISKOLÁVAL VALÓ ELÉGEDETTSÉG TÜKRÉBEN KÉRDŐÍVES VIZSGÁLAT EGY HAZAI KISVÁROS 7. 9. 11. ÉVFOLYAMAIBAN, A SZÜLŐK ÉS A PEDAGÓGUSOK KÖRÉBEN A 2012–2013-2015-03-05
Gyertyánfy AndrásFischerné Dárdai ÁgnesVitári Zsolt2020-12-09 10:30:00A tartalom kiválasztásának szempontjai és szakaszai. Német és magyar történelemdidaktikai elméletek összehasonlító elemzése2021-02-09
Hajdics- Szűcs EszterForray R. Katalin2019-06-04 12:00:00Óvoda és kisebbségi gyerekek. Óvodapedagógus hallgatók és gyakorló óvodapedagógusok Magyarországon és Írországban.2019-06-25
Harjánné Brantmüller ÉvaFischerné Dárdai Ágnes2011-09-06 14:00:00Down-szindrómások életminőségét befolyásoló faktorok vizsgálata2011-10-04
Hevesi Tímea MáriaPukánszky BélaDi Blasio Barbara2019-05-20 11:30:00Társas jól-lét megteremtése gyermekközösségekben archaikus élményekkel Pedagógiai kísérlet a Kökénydombi Vénusz lelőhelyének térségében2019-06-25
Hideg GabriellaPrisztóka GyöngyvérKozma Tamás2018-09-11 11:00:00A fair play jelentéstartalmának összehasonlító vizsgálata közép-kelet-európai, kenyai és malajziai fiatalok körében2018-10-09
Híves TamásForray R. Katalin2015-12-15 11:30:00TERÜLETI OKTATÁSKUTATÁS Vizsgálatok az iskolázás területi folyamatairól2016-02-02
Jakab GyörgyFischerné Dárdai Ágnes2020-01-22 12:00:00Bevezetés az iskolai demokratikus állampolgári nevelés integrációs problémáinak diszkurzív vizsgálatába2020-02-11
Jenei TerézFischerné Dárdai ÁgnesHorváth Béla2009-03-17 11:30:00Cigány mesék szerepe a szociális tanulásban2009-05-12
Kalocsainé Sánta HajnalkaForray R. Katalin2013-06-05 12:00:00Szakválasztási motivációk a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi és Természettudományi Karán (Összehasonlító elemzés)2013-10-08
Kapás MónikaVarga Aranka2021-06-02 12:00:00CIGÁNY KÖZÖSSÉGEK A VAJDASÁGBAN, Két vajdasági településen élő roma közösség iskolázottságának, foglalkoztatottságának vizsgálata és összehasonlító elemzése
Kaposi JózsefFischerné Dárdai Ágnes2009-12-15 11:00:00AZ ÚJ TÖRTÉNELEMÉRETTSÉGI HATÁSA A TÖRTÉNELEMTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁRA (AZ ÚJ TÖRTÉNELEMÉRETTSÉGI KIDOLGOZÁSA HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KONTEXTUSA, A VIZSGA MŰVELTSÉGKÉPE, TUDÁSFELFOGÁSA, KÖVETELMÉNYEI ÉS HATÁSA2010-02-09
Karácsony IlonaBenkő Zsuzsanna2020-06-08 13:30:00Erőforrások vizsgálata a gimnáziumi tanulók egészségének fejlesztésében (középpontban az iskolavédőnői ellátásszerepének felmérése – a tanulók kvantitatív és az iskolavédőnők kvalitatív megkérdezéséve2020-07-10
Kátainé Lusztig IlonaVarga Aranka2017-12-20 14:00:00Gyermekvédelem és szabadidő-pedagógia Nevelőcsaládokban élő gyermekek szabadidős tevékenységei2018-03-13
Kazarján ErzsébetKocsis Mihály2014-01-14 14:00:00Felsőfokú szakképzés – Mobilitás – Önszabályozó tanulás2014-02-11
Kojanitz LászlóFischerné Dárdai ÁgnesKaposi József2017-12-12 11:30:00A középszintű történelem érettségi vizsgán készült esszék elemzése és értékelése a kauzális összefüggések bemutatásának minősége szempontjából.2018-10-09
Kovács ZsófiaPrisztóka Gyöngyvér2021-03-09 11:00:00ÚSZÁSOKTATÁS TÉRBEN ÉS IDŐBEN Az úszásoktatás megjelenése és kiteljesedése a magyar köznevelésben2021-04-06
Köves GabriellaFischerné Dárdai Ágnes2012-12-17 12:00:00Alapozó szintű matematika-tankönyvek vizsgálata a kezdetektől napjainkig2013-02-05
Ladnai Attiláné Szerencsés AnitaBálint Ágnes2021-04-23 10:30:00Tartalmi szabályozók vizsgálata a Positive Education modell alapján a hazai közoktatás egy szegmensében2021-06-01
Lakatos SzilviaForray R. Katalin2012-11-06 14:00:00A romani nyelv közösségi használatának és közoktatási helyzetének vizsgálata Magyarországon2012-12-04
Laki TamásnéMeleg Csilla2012-06-19 12:00:00A hálózatelmélet kiterjesztésének lehetőségei. Katolikus családos közösség példája2012-10-09
Lendvai TamásMajdán JánosKaposi József2018-12-06 11:30:00A magyarországi protestáns egyházak népiskolai ügyeinek fejlesztése (1857-1867). Az egyházkerületeken belüli oktatásszervezéssel kapcsolatos viták, koncepciók, elképzelések az országos protestáns sajt2019-01-22
Lennerné Patkó IldikóForray R. KatalinHorváth H. Attila2014-11-25 14:00:00A középiskolák közötti átjárhatóság társadalmi konzekvenciái szászországi és bajorországi példák alapján2014-11-25
Maárné Molnár CsillaGéczi János2009-12-15 14:00:00A KAPOSVÁRI ÁLLAMI GIMNÁZIUM DIÁKJAI (1870–1910)2010-02-09
Magyar AdélPukánszky Béla2017-05-08 12:00:00Az értelmi fogyatékos gyermekről és felnőttről alkotott mentális kép alakulása – az elzáró, gyógyító és fejlesztő intézményrendszer tükrében – a kezdetektől a 19. század végéig2017-06-06
Maisch PatríciaAmbrusné Kéri Katalin2021-06-24 15:00:00A nők olvasóvá nevelése a reformkori Magyarországon
Makk GáborHeidl György2020-01-21 11:00:00Egy ókori tanuláselmélet interpretációja a kommunikációs technológiákhoz történő adaptivitás tükrében2020-02-11
Meggyesné Hosszu TímeaBálint Ágnes2020-03-03 12:00:00ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK IDEGENNYELV-TANULÁSI MOTIVÁCIÓJA AZ ELTÉRŐ TANTERVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYÁBAN2020-04-21
Molnár-Kovács ZsófiaFischerné Dárdai Ágnes2015-12-16 14:30:00A DUALIZMUS KORI MAGYAR KÖZÉPISKOLAI TÖRTÉNELEMTANKÖNYVEK EURÓPA-KÉPE KORTÖRTÉNETI, ISKOLATÖRTÉNETI, TANKÖNYVTÖRTÉNETI KONTEXTUSBAN2016-02-02
Morvay- Sey KataRétsági ErzsébetÁcs Pongrác2015-04-01 15:30:00BUDO HARCMŰVÉSZETEK ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI AGRESSZIÓ KEZELÉSÉBEN2015-04-01
Mrázik JúliannaForray R. Katalin2010-02-23 11:30:00A TANÁROK HANGJA – PEDAGÓGUSTEVÉKENYSÉGEK MEGÍTÉLÉSE AZ OKTATÁS EGYES SZEREPLŐI KÖRÉBEN2010-04-20
Nagy AdriennAmbrusné Kéri Katalin2015-02-11 10:00:00A felső kereskedelmi iskolák fejlődéstörténete Magyarországon (1867-1945)2015-02-11
Nagy EnikőBárdossy IldikóAubert Antal2014-11-05 14:30:00A hazai felsőfokú turizmusképzés, és annak informatika(oktatás)i aspektusai.2014-12-02
Nagyné Árgány BrigittaBertalan PéterLakner Tamás2019-05-31 11:00:00A zenei előképzettség összetevőinek komplex vizsgálata óvodapedagógus és tanító alapszakos hallgatók körében a Kaposvári Egyetemen2019-06-25
Németh ZsoltBárdossy IldikóDudás Margit2011-12-13 12:00:00Az utánpótlásban dolgozó labdarúgó edzők konfliktuskezelő kultúrájának mintázata2012-02-07
Paic RóbertPrisztóka Gyöngyvér2019-06-04 15:30:00A sportoló-edző kapcsolat, a motiváció és az észlelt motivációs környezet összefüggéseinek vizsgálata a férfi kézilabdázásban2019-06-25
Pálmai JuditFischerné Dárdai ÁgnesBertók Rózsa2016-04-11 11:00:0020. SZÁZAD ELEJI CSALÁDKÉP A KÖZOKTATÁS DOKUMENTUMAIBAN A család és funkciói a Horthy-kori tantervekben, tankönyvekben és szakfolyóiratokban2016-04-13
Pálmainé Orsós AnnaHuszár Ágnes2008-02-27 11:30:00NYELVI HELYZET, NYELVOKTATÁS, NYELVTANÁRKÉPZÉS – VIZSGÁLATOK ÉS GONDOLATOK A BEÁS NYELV MEGŐRZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEIRŐL2008-03-25
Pankász BalázsBálint ÁgnesNemeskéri Zsolt2016-12-08 10:30:00Online oktatási környezet és IKT tényezők összehasonlító vizsgálata a felsőoktatásban2017-01-24
Petőné Csima MelindaMeleg Csilla2012-06-20 14:00:00Az egészségmagatartás és a koherencia-érzet szerepe az életminőség formálásában2012-10-09
Pukánszky JuditHéjj AndreasVajda Zsuzsanna2019-03-19 11:30:00A TESTKÉPET MEGHATÁROZÓ SZOCIOKULTURÁLIS TÉNYEZŐK ÉS KÖTŐDÉSI JELLEMZŐK VIZSGÁLATA EGYETEMISTA NŐK KÖRÉBEN A TESTTEL VALÓ ELÉGEDETLENSÉG ÉS AZ EVÉSZAVAROK PREVENCIÓJÁNAK LEHETŐSÉGEI AZ OKTATÁSI INTÉZM2019-05-14
RÉMES JENŐNÉ KÖPECZI BÓCZ EDITMeleg Csilla2008-11-25 10:30:00KÖZÉPISKOLÁS DIÁKOK SZOCIALIZÁCIÓS KÖRNYEZETE NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁSBAN2009-01-27
Sári SzilviaStirling JánosAmbrusné Kéri Katalin2009-04-21 11:30:00A tanári módszertan problémái a strukturálisan változó andragógus-képző felsőoktatási intézményekben2009-05-12
Sipos JuditHéjj Andreas2017-02-07 12:00:00A kulturális sokszínűség megélésének és kezelésének körülményei a hazai és külföldi tanítóképzésben.2017-03-14
Somogyvári LajosGéczi János2014-09-24 14:00:00A tudásátadás, nevelés intézményi és intézményen kívüli terei (Képelemzések a magyar pedagógiai szaksajtóban, 1960-1970)2014-12-02
Suhajda CsillaPais Ella Regina2017-06-28 11:30:00A pályaorientációs tevékenység változása és megvalósulása a köznevelésben a rendszerváltozástól napjainkig, különös tekintettel az információs folyamatokra2017-10-03
Suki AndrásForray R. Katalin2019-10-15 12:00:00A RAJKÓ ZENEKAR ÉS A RAJKÓ MÓDSZER2019-12-13
Szabóné Kármán JuditForray R. Katalin2012-12-11 13:00:00A magyarországi roma/cigány értelmiség historiográfiája, helyzete, mentális állapota2013-02-05
Szabóné Mojzes AngelikaBarakonyi Károly2012-06-13 13:00:00Expanziós folyamatok a felsőoktatásban2012-10-09
Széll KrisztiánForray R. Katalin2017-06-29 14:00:00Alacsony társadalmi-gazdasági státuszú általános iskolák légköre és eredményessége. Fókuszban a reziliens és veszélyeztetett iskolák.2017-10-03
Szűcs NorbertCserti Csapó Tibor2012-02-28 14:00:00Többiskolás településeken zajló közoktatási deszegregációs programok sikerkritériumai2012-05-15
Takács ZsuzsannaAmbrusné Kéri KatalinHorváth Béla2015-04-27 11:00:00Falusi néptanítók élete a 20. század első felében emlékirataik és naplóik tükrében2015-04-27
Tárnok OrsolyaVarga Aranka2018-10-17 15:00:00Az iskolázottság értékstrukturáló szerepe és mechanizmusai Magyarországon 1978-2012/13 között. Iskolai végzettségek szerinti értékstruktúrák és átalakulásuk vizsgálata 1978-2012/13 között nemzetközi k2018-12-04
Tigyi Zoltánné Pusztafalvi HenrietteAmbrusné Kéri Katalin2011-06-21 14:00:00Az egészségnevelés intézményesülésének folyamata hazánkban a dualizmus korától a második világháború végéig2011-10-04
Tóvári FerencMeleg CsillaPrisztóka Gyöngyvér2011-10-11 12:00:00Az integrált oktatás magvalósíthatósága az iskolai testnevelésben /Esélyek, lehetőségek/2011-11-29
Vadász ViolaAndl HelgaGyörgyi Zoltán2021-04-14 08:30:00HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLÁK ÉS ÓVODÁK A MAGYAR DIASZPÓRÁBAN2021-06-01
Váraljai MariannCserné Adermann Gizella2017-11-15 11:30:00Az információszerzési szokások vizsgálata a változó tanulási környezetben. Empirikus kutatás a Dunaújvárosi Egyetem hallgatói körében2018-01-23
Varga ArankaForray R. Katalin2008-12-16 10:30:00GYERMEKVÉDELEM ÉS ISKOLÁZOTTSÁG2009-01-27
Vass DorotteaBálint Ágnes2020-02-05 11:00:00A Vajdaságban alkalmazott magyar nyelvű ábécés olvasókönyv olvasástanulási szövegeinek funkcionális analízise a Vajdaságban magyar tanulmányokat folytató magyar anyanyelvű hat-nyolcéves tanulók olvasá2020-04-21
Verebélyi GabriellaOrsós Anna2019-05-22 14:30:00A nyelvi hátrány szerepe a tanulási akadályozottság kialakulásában2019-06-25
Vida GergőVarga Aranka2019-05-22 11:30:00KATEGÓRIÁK FOGSÁGÁBAN HAZAI SNI INTEGRÁCIÓ HATÁSVIZSGÁLAT A PEDAGÓGUS ATTITŰD ÉS A TANULÓI TELJESÍTMÉNY TÜKRÉBEN2019-06-25

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )