Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Ambrusné Somogyi KornéliaBakó András2009-11-30 11:00:00Útburkolat-gazdálkodás változó feltételek melletti optimalizációs modelljei2010-09-07
Antreter FerencVárlaki PéterPozna Claudiu Radu2015-03-02 13:00:00Termelés-logisztikai rendszerek tervezése és teljesítményének mérése2015-03-10
Bajor PéterFöldesi Péter2014-02-25 14:00:00Vezetékes ellátási hálózatok logisztikai rendszer-modellezése2014-03-10
Ballagi ÁronKóczy T. LászlóPozna Claudiu Radu2014-11-26 15:00:00Fuzzy szituációs térképek és alkalmazásuk intelligens mobil robotok kooperációjában és kommunikációjában2015-03-10
Beke PéterHorvát Ferenc2013-12-02 13:00:00Környezeti rezgések terjedésének vizygálati módszere2014-03-10
Bencze ZsoltGáspár László2018-02-13 14:30:00Fésűs felületképzésű betonburkolatok élettartam alatti viselkedése2018-03-14
Berta MiklósHorváth András2012-04-11 13:00:00Zajdiagnosztikai eljárások a nukleáris energetikában2012-09-10
Bódis TamásBotzheim János2019-03-11 14:00:00Development of order picking algorithms based on product stacking factors
Borsos AttilaKoren Csaba2010-10-14 10:00:00Közúti infrastrukturális beavatkozások biztonsági hatásának modellezése és optimálása2011-04-18
Bozsaky DávidFátrai György2012-04-11 15:00:00Természetes és mesterséges hőszigetelő anyagok összehasonlító vizsgálatai és elemzése2012-09-10
Bukovics ÁdámKoppány Attila2012-11-29 14:30:00Épületszerkezetek állapotelemzése és fuzzy szignatúra alapú beavatkozási döntéstámogató modellezése2012-12-20
Buruzs AdriennKóczy T. LászlóBulla Miklós2015-08-31 13:00:00Fenntartható regionális hulladékgazdálkodási rendszerek értékelése fuzzy kognitív térképpel2015-09-21
Csanaky Judit EmíliaKoppány Attila2012-11-29 12:30:00Épületszerkezetek energiatudatos fejlesztése az építészeti és épületfizikai tervezés határfelületén2012-12-20
Derka IstvánLencse GáborMuka László2016-06-06 15:00:00Multicast routing protokollok vizsgálatának egyes kérdései2016-09-20
Fehér AndrásNagy Szilvia2014-01-10 12:00:00Vezetett rádiófrekvenciás mérések modellezése statisztikai, entrópia-, illetve wavelet alapú módszerekkel2014-03-10
Fekete IstvánHartványi Tamás2017-09-11 11:00:00Supply Chain Management and Network Science – the Foundation of an Innovative Synthesis2017-09-19
Fischer SzabolcsHorvát Ferenc2012-08-28 10:00:00A vasúti zúzottkő ágyazat alá beépített georácsok vágánygeometriát stabilizáló hatásának vizsgálata2012-09-10
Füleki PéterAdorjányi Kálmán2013-12-13 10:00:00Aszfaltbeton keverékek fundamentális alakváltozási jellemzőinek kapcsolata a bitumenek teljesítményalapú paramétereivel2014-03-10
Fülep DávidZsoldos Ibolya2016-09-13 11:00:00Grafén nanoszerkezetek önszervező kialakulásának molekuladinamikai szimulációja2016-09-20
Gál LászlóKóczy T. László2012-11-06 13:00:00Fuzzy modellek optimalizálása bakteriális típusú algoritmusokkal2012-12-20
Hajba TamásHorváth Zoltán2017-03-10 10:00:00Ipari gyártósorok ütemezésének modelljei és alkalmazásaik ipari jellegű feladatokon2017-03-14
Halvax KatalinMajorosné Lublóy Éva Eszter2017-02-23 10:00:00Szálerősítés hatása a beton nyírási teherbírására2017-03-14
Hatwágner Ferenc MiklósHorváth András2012-12-12 10:00:00Nagy számításidejű, folytonos változójú célfüggvények optimailizációja evolúciós számítások segítségével2012-12-20
Hencz Csaba ImreHartványi Tamás2019-01-21 11:30:00Az információ értékelés hatása a logisztikai folyamatok eredményességére
Henézi Diána SaroltaHolló Péter2017-09-04 14:00:00A gépjárművezető képzés jelenlegi helyzetének elemzése, javaslatok a továbbfejlesztésre2017-09-19
Horváth AdriánFöldesi Péter2017-02-22 11:00:00Az időadatok elosztási feladatok tervezésére és végrehajtásának hatékonyságára gyakorolt hatásának vizsgálata2017-03-14
Horváth AliceBakó András2009-06-04 10:00:00Éles valószínűségi korlátok műszaki és aktuáriusi alkalmazása2009-09-09
Horváth IldikóBaranyi Péter2017-08-28 11:00:00Teaching disruptive technologies in a virtual educational environment using the edu-coaching method2017-09-19
Horváth RichárdPrileszky István2012-12-19 10:00:00Rendszerdinamika mint a közlekedési rendszerek igénymodellezésének új lehetősége2012-12-20
Horváth TamásKoppány Attila2017-09-06 14:00:001950-70 között épült oktatási épületek komplex korszerűsítési javaslatainak épületenergetikai elemzése2017-09-19
Jóna LászlóHorváth BalázsEkler Dezső2017-02-14 11:00:00Időben és rendeltetésben korlátozott városi terek problémáinak vizsgálata2017-03-14
Jósvai JánosKardos KárolyHorváth Zoltán2012-06-13 10:00:00Proaktív termelésütemezési, logisztikai módszerek és ipari alkalmazásaik2012-09-10
Juhász Mattias ZoltánKoren Csaba2018-03-06 13:00:00Városi közlekedési infrastruktúra beavatkozások hatásainak becslése és értékelő vizsgálata2018-03-14
Katona JózsefKővári AttilaBaranyi Péter2019-02-12 11:00:00Spektrumanalízisen alapuló agy-számítógép interfész a figyelem és a memorizálás elemzésére
Kegyes-Brassai OrsolyaRay Richard2014-12-16 15:00:00Earthquake Hazard Analysis and Building Vulnerability Assessment to Determine the Seismic Risk of Existing Buildings in an Urban Area2015-03-10
Koch EdinaScharle Péter2013-02-27 10:00:00Töltésalapozási eljárások modellezése2013-09-23
Koch RóbertBene KatalinHajnal Géza2016-03-01 11:00:00Karsztforrások hidrológiai vizsgálata2016-03-08
Kopják JózsefKovács János2013-08-28 11:00:00Távolságleírón alapuló szimmetrikus logikai függvényeket megvalósító szoftverkapukból létrehozott eseményvezérelt vezérlési háló szoftvermodelljének tervezése és verifikációja2013-09-23
Kormány EszterBakó András2015-02-25 14:00:00A környezeti teljesítményértékelés integrált informatikai támogatása2015-03-10
Kosztolányi-Iván GabriellaKoren CsabaBorsos Attila2015-08-27 13:00:00Útkategóriák megkülönböztetésének vizsgálata a járművezetők által látott útkialakítás alapján2015-09-21
Kovács KatalinJávor András2011-06-08 11:00:00Új módszerek jelzőlámpás csomópontok forgalmának leírására és elemzésére2011-09-09
Kvasz MihályBulla Miklós2014-01-27 13:00:00A megújuló energiák hasznosításának komplex környezeti elemzése2014-03-10
Lilik FerencKóczy T. László2017-02-20 13:00:00Intelligens informatikai modellek és eljárások alkalmazása infokommunikációs linkek előminősítésében2017-03-14
Lovassy Rita ÉvaKóczy T. László2010-09-06 15:00:00Multilayer Perceptrons Based on Fuzzy Flip-Flops2010-09-13
Macsinka KláraKoren Csaba2012-07-03 10:30:00A területhasználati funkciókhoz tartozó parkolási igények meghatározásának módszertana a fenntartható közlekedés elvei szerint2012-09-10
Major ZoltánHorvát Ferenc2016-12-15 10:00:00Kiöntött síncsatornás pályaszerkezetek elemző vizsgálata és komplex méretezési módszer kifejlesztése2017-03-14
Marcsa DánielKuczmann Miklós2018-07-13 10:00:00Párhuzamosított végeselem-módszerek a csatolt elektrodinamikai problémák megoldásában2018-09-24
Menyhártné Baracskai MelindaHarmati István Árpád2017-09-11 11:00:00Nagy teljesítményű fékezőberendezés termodinamikai, áramlástechnikai és tribotechnikai vizsgálata2017-09-19
Miletics DánielKoren CsabaMakó Emese2016-02-25 13:00:00Külterületi csomóponti többletsávok biztonsági hatásának vizsgálata2016-03-08
Mocsári TiborHolló Péter2012-12-19 14:00:00A gépjárművek sebességének hatása a közúti közlekedés biztonságára2012-12-20
Mojzes ÁkosFöldesi Péter2014-02-25 10:00:00Környezetbarát párnázóanyagokalkalmazásához szükséges tervezési és vizsgálati eljárások továbbfejlesztése logisztikai szempontok figyelembevételével2014-03-10
Molnárka GergelyKóczy T. LászlóKoppány Attila2015-08-31 11:00:00Lakóépületek állapotfelmérése és felújítás tervezése strukturált fuzzy deszkriptorok segítségével2015-09-21
Nagy Zoltán AndrásHartványi Tamás2014-02-24 13:00:00Ellátási lánc értékteremtési folyamataiban rejlő költségkonfliktusok feltárása és a döntési eljárás modellezése2014-03-10
Németh PéterFöldesi PéterEdelmayer András2009-12-09 10:00:00Ellátási láncok hatékony irányítása multikritériumos teljesítményméréssel2010-09-13
Orbán GabriellaVárlaki Péter2012-12-05 11:00:004PL (Fourth Party Logistics System Providers) szerepének vizsgálata a logisztikai folyamatok végrehajtásában2012-12-20
Orosz MátéTóth Elek2017-12-11 14:00:00Time-dependent changes in building energy performance of ultra-lightweight concrete panel constructions2018-03-14
Pánczél ZoltánFöldesi Péter2009-08-28 11:00:00A csomagolás rendszerszemléletű értelmezése a logisztikában, és – reológiai – tervezési módszer kidolgozása a viszkoelasztikus csomagolóanyagokra2009-09-09
Polák JózsefLakatos IstvánVarga Zoltán2016-01-27 14:00:00Elektromos közúti jármű hajtóművének optimalizációs célú elemzése2016-03-08
Pólik ZoltánKuczmann Miklós2015-03-05 14:00:00Intelligens induktív érzékelők2015-03-10
Répás JózsefWersényi György2016-08-29 11:00:00Vakok tájékozódását elősegítő rendszerek és alkalmazások2016-09-20
Répás Sándor RudolfLencse Gábor2018-09-10 10:00:00IPv6 bevezetését támogató technológiák vizsgálata2018-09-24
Sávoli ZsoltHorváth AndrásKránicz Balázs2018-09-04 10:00:00Digitális színes minták spektrális rekonstrukciója főkomponens-analízissel és genetikus optimalizációval2018-09-24
Solecki LeventeNagy Szilvia2018-05-31 11:00:00Gépészeti profilok és felületek geometriai érzékelési és összehasonlítási módszereinek fejlesztése2018-09-24
Szakonyi PetraMakó Emese2018-02-19 14:00:00Az Európai Unió által támogatott, a környezetbarát közlekedésfejlesztést célzó projektek hatása a városok életminőségére2018-03-14
Szármes PéterÉlő Gábor2017-05-23 10:00:00Újszerű módszertan nagy adathalmazok (Big Data) kezelésére folyamatoptimalizációt célzó deep learning módszerek kutatása alapján2017-09-19
Szauter FerencPéter TamásSzabó Zoltán2017-02-27 14:00:00Közúti járművek dinamikai modellezése, identifikációja és rezgésanalízise2017-03-14
Szénásy IstvánKeviczky LászlóEdelmayer András2013-09-27 10:00:00Kapacitív energiatárolók alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata metró jellegű járműveken2014-03-10
Szép JánosScharle Péter2014-12-16 11:00:00Hídszerkezetek modellezése a talaj és a szerkezet kölcsönhatásának figyelembevételével2015-03-10
Szilvágyi ZsoltRay Richard2018-02-12 10:00:00Dynamic Soil Properties of Danube Sands2018-03-14
Tancsics FerencHalbritter Ernő2013-09-04 11:00:00Virtuális kovácsolási technológiák alapvetően számítógéppel támogatott tervezési módszereinek továbbfejlesztése, gyakorlati implementációja2013-09-23
Tápler CsabaHartványi TamásCsík Árpád2013-09-20 13:00:00Diverzifikált nagysorozatú termelést támogató termelésszervezési és ellátási modellek továbbfejlesztése2013-09-23
Teiter ZoltánLőrincz GyörgySzabó Bertalan2017-09-08 11:00:00Az építési technológia hatása az öszvér gerendahidak viselkedésére2017-09-19
Titrik ÁdámLakatos István2016-06-15 14:00:00Szelektív hulladékgyűjtés új real-time alapú infokommunikációs támogatású rendszerének kifejlesztése és közlekedési szempontú optimalizálása2016-08-25
Tormási AlexKóczy T. László2017-02-20 15:00:00Felismerési feladatok megoldása számítási intelligencia eszközökkel2017-03-14
Vadvári TiborVárlaki Péter2017-03-08 11:00:00Identification and modelling for input/output system representation of supply chains2017-03-14
Varjasi NorbertMolnárka Győző2012-12-19 10:00:00Nagy számításigényű feladatok megoldására szolgáló párhuzamos algoritmusok vizsgálata sokprocesszoros környezetben2012-12-20
Winkler Ágoston GáborPrileszky IstvánHorváth Balázs2013-08-26 14:00:00Utazói döntések modellezése a városi közforgalmú közlekedésben2013-09-23


2019. I. 10.
ODT ülés
Az ODT következő ülésére 2019. február 22-én 10.00 órakor kerül sor a Semmelweis Egyetem Szenátusi termében (Bp. Üllői út 26. I. emelet).

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )