Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Szociológia Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Barna IldikóSzékelyi Mária2009-06-11 12:00:00Jogfosztottság, asszimiláció, emancipáció … s megint elölről. A magyar és orosz zsidóság társadalomtörténeti és empirikus szociológiai összehasonlító elemzése2009-08-27
Bartha Anikó EszterSomlai Péter2011-10-13 15:00:00Magányos harcosok: Munkások a rendszerváltás utáni Kelet-Németországban és Magyarországon2011-12-08
Bognár VirágSomlai Péter2012-06-27 10:00:00A szülőség értelmezése. Autizmussal élő személyek támogatása a családban2012-07-17
Bugarszki ZsoltRácz József2010-06-01 15:00:00Van-e ma intézménytelenítés Magyarországon a mentális problémák kezelése területén?2010-06-08
Cabrera AlvaroJuhász Gábor2012-05-11 10:00:00Az inkluzív e-parlament modellje2012-07-17
Csizmadia ZoltánRechnitzer János2008-01-29 12:00:00Együttműködés és újítóképesség. Az innováció regionális rendszerének kapcsolathálózati alapjai2008-04-03
Csurgó BernadettKovách Imre2011-10-14 14:00:00Vidéken lakni és vidéken élni” A városból vidékre költözők vidékreprezentációja, mindennapi élete és hatásuk a vidék átalakulására: a város környéki vidék2011-12-08
Czibere IbolyaFerge Zsuzsa2009-11-27 10:30:00A társadalmi nemek és a szegénység - elméleti és tudománytörténeti megközelítésben (Adalékok a mélyszegénységben élő nők helyzetének vizsgálatához)2009-12-17
Éber Márk ÁronWessely Anna2013-09-05 10:00:00MEGKÜLÖNBÖMegkülönböztetett különbségek. A ‚magyar társadalom’ tagolódásának és tagolásának vizsgálatához2013-09-12
Erdei PálmaS. Nagy Katalin2009-01-13 10:00:00Ész-játék vagy csodavárás? A Science Fiction jelenség szociológiája2009-01-29
Farkas ZsuzsannaFerge Zsuzsa2008-11-07 10:00:00Egy tradicionális cigányközösség integrációs törekvései2009-01-29
Fehér BorókaGyőri Péter2010-03-18 16:00:00Hajléktalan emberek traumás élményei és azok feldolgozása narratív eszközökkel2010-06-08
Fellegi BorbálaHerczog Mária2008-12-09 16:30:00Büntetés és/vagy helyreállítás? A ressztoratív igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon2009-01-29
Ferencz ZoltánTamás Pál2012-06-27 16:00:00Az árvízi kockázatok társadalmi hatásainak mérhetősége2012-07-17
Gayer ZoltánWessely Anna2007-02-19 14:30:00A befogadás útjai A nézői várakozások szerepe a filmes és médiaszövegek élvezetében2007-03-22
Gödri IrénTóth Pál Péter2009-04-03 10:00:00Migráció a kapcsolatok hálójában2009-06-11
Grajczjár IstvánTóth András2010-06-23 15:00:00Válság és változás: utak a jobboldali radikalizmushoz2010-10-20
Gregor AnikóAdamik MáriaSzékelyi Mária2015-06-19 09:30:00A nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök a 2000-es években Magyarországon2015-10-01
Hack-Handa JózsefRóbert Péter2010-06-01 14:00:00A racionális választói viselkedés Magyarországon2010-06-08
Harkai TamásnéSomlai Péter2007-10-08 10:00:00Közösség és közösségi munka2008-02-07
Huszár ÁkosNémedi Dénes2008-10-22 10:00:00Új osztály és civil társadalom. A kritikai társadalomtudomány két irányzatáról2008-11-06
Huszti ÉvaUtasi Ágnes2013-06-25 14:00:00A NEGYEDIK ÚT. Az egocentrikus kapcsolati háló vizsgálata a „network napló“ módszer alkalmazásával2013-09-12
Király GáborRopolyi László2009-02-12 11:00:00Democratisation of Science and Technology in Europe. Participation of Citizen in a Post-national Community2009-03-12
Kmetty ZoltánTardos Róbert2014-06-04 10:00:00Diskurzusok, nexusok és politikai részvétel A politikai hálózatok és a politikai diskurzus szerepe a részvételben és a tömbösödésben2014-06-12
Kocsis AttilaNyilas Mihály2010-05-28 10:00:00A koldulás kezelése Magyarországon a dualizmus korában (1867-1914)2010-06-08
Kocsis János BalázsCsanádi Gábor2008-05-13 10:00:00Városfejlesztés és városfejlődés Budapesten 1930-19852008-06-12
Koltai Júlia AnnaSzékelyi Mária2013-12-06 10:00:00Túl a regresszión. Újfajta modellek felhasználási lehetőségei a társadalomtudományokban2013-12-11
Kőszeghy LeaCsanádi Gábor2010-12-14 10:00:00A magyarországi várostervezés szociológiai elemzése2011-03-17
Kucsera CsabaSzéman Zsuzsa2012-01-27 15:00:00Egyedülálló, idős budapestiek szubjektív életminősége2012-02-16
Lakatos ZoltánTardos Róbert2015-10-14 16:15:00The Substantialist Reason in Value Research: A Critical Assessment of Two Inglehart Theses2015-12-03
Litterst-Gabela MartinaWessely Anna2013-04-10 15:00:00Normbegründungsprozesse in internationalen Organisationen. Studie zur Entstehung von Völkerrechtsnormen am Beispiel der Entstehungsgeschichte der Bioethikkonvention des Europarates2013-05-15
Máder Miklós PéterSzékelyi Mária2012-03-09 11:00:00Adathiány kezelési eljárások és imputálások összehasonlítása2012-05-03
Megyesi Gergely BoldizsárKovách Imre2014-06-23 15:00:00Fejlesztéspolitika helyben. A társadalmi tőke és a fejlesztéspolitika összefüggései a Vasvári és a Lengyeltóti kistérségben készült esettanulmányok alapján2014-09-18
Mund KatalinWessely AnnaKampis György2009-12-07 10:00:00Hogyan lehet kutya-etológiát művelni Magyarországon?2009-12-17
Nakos KonstantinosFokasz Nikosz2012-08-31 11:00:00Az újgörög nemzeti identitás és az állam létrejötte. Egy identitás útkeresése2012-09-13
Nárai MártaRechnitzer János2009-06-12 11:00:00A nonprofit szervezetek helye és szerepe a helyi társadalmak életében. A nyugat-dunántúli nonprofit szektor feltárása2009-08-27
Németh RenátaRudas Tamás2009-06-23 14:30:00Grafikus modellek társadalomtudományi alkalmazása mobilitási adatokon2009-08-27
Pilinszki AttilaSomlai Péter2014-12-11 10:00:00A párkapcsolati instabilitást meghatározó tényezők2014-12-18
Pillók PéterSzékelyi Mária2012-03-27 14:00:00Az elhanyagolt tényező, avagy nem mintavételi hibák a kérdőíves adatfelvételekben2012-05-03
Rácz AndreaDarvas Ágnes2009-12-22 10:00:00Gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedett fiatal felnőttek iskolai pályafutásának, munkaerő-piaci részvételének és jövőképének vizsgálata2010-02-18
Radeczky AndrásKovács Ákos2012-06-27 14:00:00A helyi rádió a magyarországi tömegkommunikáció lokális színterében2012-07-17
Rózsa P éterKaló Zoltán2015-11-02 14:30:00A referencia alapú gyógyszerár-támogatási rendszer kihívásai a szociálpolitika szemszögéből2015-12-03
Ságvári BenceCsepeli György2011-02-02 14:00:00Kultúra és gazdaság. Az értékek szerepe a gazdasági fejlődésben Elmélet és empíria2011-03-17
Sántha ÁgnesSomlai Péter2011-01-28 10:00:00Fiatal egyedülállók életformája Budapesten és Berlinben2011-03-17
Sik DomonkosCsákó Mihály2010-04-04 11:00:00A cselekvéskoordináció koordinációja Egy formális kritikai-fenomenológiai szocializáció- és állampolgári szocializáció-elmélet vázlata2010-06-08
Síkos-Tomay KyraCsanádi Gábor2009-03-23 10:00:00Dzsentrifikáció Budapesten az ezredfordulón – a belső-pesti területek átalakulása2009-06-11
Simonik PéterNyilas Mihály2008-11-26 10:00:00Szociális érzékenység vagy gazdasági érdek?! Munkásjóléti intézmények a magyar bányaiparban a két világháború között2009-01-29
Simonovits BorbálaSik Endre2012-11-30 11:00:00A diszkrimináció mérése, különös tekintettel a kontrollált kísérlet módszerére2012-12-13
Solt ÁgnesBíró Judit2013-03-06 17:00:00Peremen billegő fiatalok. Veszélyeztető és kriminalizáló tényezők gyermek- és ifjúkorban2013-03-21
Sólyom AndreaSzabó Ildikó2012-01-17 14:00:00Székelyudvarhelyi középiskolások és kolozsvári egyetemisták politikai kultúráj2012-02-16
Soós ZsoltTausz Katalin2008-06-24 10:00:00Helyes irányelv vagy tévút? A közszolgáltatások kistérségi koncentrációját ösztönző reform jóléti szolgáltatásokra gyakorolt hatása a téti2008-09-04
Storen-Váczy BlankaTausz Katalin2011-11-24 12:00:00Megváltozott munkaképességű emberek társadalmi integrációja a norvég foglalkozási rehabilitáció tükrében2011-12-08
Szabari VeronikaNémedi Dénes2008-10-10 10:00:00Tudomány a társadalomban - társadalom a tudományban2008-11-06
Szilvási LénaSomlai Péter2010-03-05 11:00:00Szociális munka gyermekes családoknál2010-04-28
Szoboszlai KatalinFerge Zsuzsa2011-05-16 11:00:00Nők fedél nélkül - utak a hajléktalanságba "...egyetlen egy férfi sem kell nekem lakásképpen".2011-06-15
Takács EzsébetNémedi Dénes2008-06-10 14:00:00Közös kaland? A szociológia és a történelem(tudomány) viszonya a XX. századi Franciaországban2008-11-06
Tóbiás LászlóFerge Zsuzsa2010-01-04 11:00:00Gyermekek alternatív napközbeni ellátásának gyakorlata Magyarországon2010-02-18
Török EmőkeSomlai Péter2012-01-16 14:00:00A munka. Szociológiai jelentések, társadalmi változások2012-02-16
Tóth GergelyBozsonyi Károly2015-06-09 11:00:00Tér a szociológiában. A térbeliség hatása a leggyakrabban használt statisztikai módszerekre2015-10-01
Vályi RékaVajda Júlia2010-04-29 15:00:00„Miért segítenek a segítők?” Az altruizmus jelensége a szociális munkában2010-06-08
Varga BalázsValuch Tibor2009-10-16 14:00:00Az 1945-1956 közötti győri politikai és közigazgatási vezetőréteg társadalmi összetétele és életútjai2009-12-17
Vinczéné Menyhárt MáriaSzikra Dorottya2011-09-16 15:00:00Jó tévők segedelmire magamat bíznom kelletik” Elhagyott árva, szegény gyermekek gondozása az I. világháborúig Kőszegen2011-12-08
Zombory MátéNémedi Dénes2011-01-28 12:00:00A nemzeti hovatartozás mint térbeli probléma Emlékezetpolitika Magyarországon 1989 után2011-03-17

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )