Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Neveléstudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Asztalos KataCsapó Benő2016-06-28 11:00:00A zenei észlelési képesség szerkezete és fejlődése 5-17 éves korban - online diagnosztikus mérések óvodai és iskolai környezetben2016-10-20
B. Németh MáriaCsapó Benő2009-05-14 10:00:00Természettudományos tudás alkalmazása: hétköznapi jelenségek értelmezésének vizsgálata 1995 és 2006 között2009-06-04
Bacsa ÉvaCsíkos Csaba2014-11-18 13:00:00Az egyéni különbségek szerepe a hallás utáni szövegértés fejlődésében a korai nyelvtanulás időszakában2014-12-11
Balogh VirágNémeth Dezső2017-03-24 11:00:00Kognitív funkciók autizmusban2017-06-08
Barkow IngoCsapó Benő2016-11-21 10:00:00The challenges of metadata management in computer-based surveys and assessments2016-12-08
Bohács KrisztinaRadványi Katalin2014-09-18 14:00:00A Feuerstein-i közvetített tanulási tapasztalat és az „Instrumental Enrichment“ klinikai alkalmazása2014-12-11
Borkovits MargitBarabás Katalin2014-05-23 13:00:00Szociálisan hátrányos helyzetű tanulók mozgásprogramja táplálkozási szokásuk és a testnevelésben mutatott teljesítményük alapján2014-06-05
Bús EnikőKorom Erzsébet2018-05-29 10:00:00Tanárjelöltek szakmai énképének fejlesztése aktív tanulásra épülő kurzuson keresztül2018-06-07
Buzás ZsuzsannaKerek Ferenc2017-03-02 10:00:00Testing the music reading skills of 10- to 14-year-old students2017-04-06
Dancs KatinkaVidákovich Tibor2018-11-28 14:00:00Általános iskolások nemzeti identitásának vizsgálata2018-12-13
Dancsó TündeMolnár Gyöngyvér2009-07-02 11:00:00A tanulók informatikai készségének fejlettsége az általános és a középiskola végén2009-12-17
Devosa IvánBarabás Katalin2018-05-17 11:00:00A kortárssegítés hatékonyságának vizsgálata a reproduktív egészségfejlesztő munkában, és az eredmények alapján kialakított Ariadné Többgenerációs Egészségfejlesztő program ismertetése2018-06-07
Dohány GabriellaCsíkos Csaba2013-11-11 12:30:00A zenei műveltség és az ének-zene tanulásával kapcsolatos háttérváltozók összefüggéseinek empirikus vizsgálata a középiskolás tanulók körében2013-12-12
Dombi EdinaOrosz Gábor2018-05-28 13:30:00Az időperspektíva hazai mérése, személyiségvonásokkal való összefüggéseinek vizsgálata és egy új jövőorientációs mérőeszköz kidolgozása2018-06-07
Dorner HelgaKárpáti Andrea2010-11-11 14:00:00Online Instructor Roles and Effects of Online Mentoring in CSCL Environments in Communities of Pre- and In-service Teach2010-12-16
Erdei IldikóVajda Zsuzsanna2011-05-18 14:00:00Többnyelvű környezetben élő gyerekek nyelvi szocializációja2011-06-09
Fehér PéterKárpáti Andrea2009-05-06 13:00:00Internet és számítógéppel segített tanulás a kistelepülések iskoláiban2009-06-04
Fejes József BalázsJózsa Krisztián2012-11-20 14:00:00A célorientációk és az osztálytermi környezet összefüggése matematika tantárgyhoz kötődően 5-8. évfolyamon2012-12-13
Fűz NóraKorom Erzsébet2018-11-23 14:00:00Az iskolán kívüli tanulás gyakorlatának, megítélésének és hatásának vizsgálata általános iskolás tanulók, pedagógusok és intézményvezetők körében2018-12-13
Gál ZitaNémeth Dezső2016-04-27 11:00:00A tudatelmélet életkori különbségei, kapcsolata a munkamemória kapacitással és a társas pozícióval2016-06-02
Gévayné Janurik MártaJózsa Krisztián2010-11-23 10:00:00A zenei hallási képességek fejlődése és összefüggése néhány alapkészséggel 4–8 éves kor között2010-12-16
Habók AnitaCsapó Benő2009-06-22 10:00:00A fogalmi térképek alkalmazása az értelemgazdag tanulás elősegítésére2009-12-17
Hamvai CsabaPikó Bettina2014-11-24 09:00:00Általános és középiskolai tanulók jóllétének pozitív pszichológiai aspektusai2014-12-11
Hercz MáriaCsapó Benő2007-11-19 09:00:00A pedagógusok gondolkodása a gyermekek kognitív fejlődéséről és fejlesztéséről2007-12-13
Herzog CsillaCsíkos Csaba2013-04-18 11:30:00A médiaműveltség és a médiahasználat vizsgálata 14–18 éves tanulók körében2013-06-13
Hídvégi PéterBarabás Katalin2015-11-23 13:00:00Munkahelyi egészségfejlesztés lehetősége a Vám- és Pénzügyőrség személyi állományának és a rendészeti szakközépiskolák oktatóinak empirikus vizsgálata alapján2015-12-10
Hódi ÁgnesNikolov Marianne2018-05-28 10:30:00Testing the model of reading literacy: Examining the cognitive and non - cognitive factors influencing students’ reading achievement in different text fo rmats in grade 22018-06-07
Hülber LászlóMolnár Gyöngyvér2016-05-13 10:00:00Áttérés a technológia alapú mérés-értékelésre: papír és számítógép alapú matematika tesztelés összehasonlító vizsgálata 1-6. évfolyamon2016-06-02
Kambeyo LinusCsapó Benő2018-11-27 14:00:00Assessing Namibian Students' Abilities in Scientific Reasoning, Scientific Inquiry and Inductive Reasoning Skills2018-12-13
Kasik LászlóRavaszné Zsolnai Anikó2010-11-16 10:00:00A szociálisérdek-érvényesítő, az érzelmi és a szociálisprobléma-megoldó képességek vizsgálata 4–18 évesek körében2010-12-16
Kékes-Szabó MariettaSzokolszky Ágnes2017-11-20 11:00:00Észlelési és tárgyhasználati sajátosságok autizmusban, a tipikus fejlődéssel összevetve2017-12-07
Kelemen RitaCsíkos Csaba2010-11-18 09:00:00A matematikai szövegesfeladat-megoldó képesség vizsgálata többségi és tanulásban akadályozott 9–13 éves tanulók körében2010-12-16
Kétyi AndrásKárpáti Andrea2016-05-25 10:30:00IKT-val támogatott módszerek hatékonysága felnőttek nyelvoktatásában2016-06-02
Kinyó LászlóCsapó Benő2012-11-22 11:00:00Az állampolgári kompetencia egyes összetevőinek és a közösségi tevékenységformák jellemzőinek vizsgálata 7. és 11. évfolyamos hallgatók körében2012-12-13
Kiss RenátaCsapó Benő2018-11-26 15:00:00A fonológiai tudatosság technológiai alapú mérése 5-8 éves gyermekek körében2018-12-13
Kong YunjunMolnár Edit Katalin2018-11-20 13:30:00TEFL Trainees' and Teachers' Knowledge of Writing: A Case of China2018-12-13
Kovács Krisztina ÁgnesPukánszky Béla2013-02-15 11:00:00Tanítókép a dualizmus kori magyar és német neveléstan könyvekben (1867-1914)2013-05-09
Lakatosné Török ErikaKárpáti Andrea2011-05-18 10:00:00Informatikai kompetencia, oktatási stratégiák és módszerek a pedagógiai innováció szolgálatában - vizsgálatok nemzetközi fejlesztő programban részt vevő pedagógusok körében2011-06-09
Magyar AndreaMolnár Gyöngyvér2015-05-19 13:00:00Számítógép alapú adaptív és lineáris tesztek összehasonlító hatékonyságvizsgálata2015-05-28
Major LenkePapp Katalin2017-11-21 11:00:00Egy környezeti nevelési program beillesztésének kísérlete a szerbiai alsó tagozatos oktatásba, tanítóképzős hallgatók bevonásával2017-12-07
Mikulán RitaPikó Bettina2015-05-20 11:00:00Serdülőkorú versenysportolók egészségének és egészségmagatartásának vizsgálata2015-05-28
Molitorisz AnikóCsíkos Csaba2013-11-22 10:00:00Az olvasási stratégiákról alkotott tanulói meggyőződések vizsgálata 12–18 éves korban2013-12-12
Molnár PálKárpáti Andrea2016-05-23 10:00:00Hálózatos technológiával segített kutatásalapú tanulásban részt vett tanulóközösségek interakciós és kapcsolathálói, valamint a közös vizsgálódás hatásai felsőoktatási kurzuskörnyezetben2016-06-02
Nóbik AttilaPukánszky Béla2010-11-03 10:00:00Klasszikusok és kánonképzés a magyar neveléstörténeti tankönyvekben (1867 – 1956)2010-12-16
Nyitrai ÁgnesNagy József2010-11-16 13:00:00Az összefüggés-kezelés fejlődésének kritériumorientált segítése mesékkel 4-8 éves gyermekek körében2010-12-16
Pap-Szigeti RóbertJózsa Krisztián2009-05-20 15:00:00Kritériumorientált képességfejlesztés tantárgyi tartalmakkal az 5. évfolyamon2009-06-04
Pásztor AttilaCsapó Benő2016-11-21 15:30:00Az induktív gondolkodás technológia alapú mérése és fejlesztése2016-12-08
Pásztor-Kovács AnitaMolnár Gyöngyvér2018-11-22 11:00:00A kollaboratív problémamegoldó képesség vizsgálata2018-12-13
Pethő VillőPukánszky Béla2011-12-08 11:00:00Kodály Zoltán és követői zenepedagógiájának életreform elemei2012-01-13
Piczil MártaPikó Bettina2009-05-15 10:00:00Az ápolói hivatás magatartástudományi vizsgálata és egészségvédelme2009-06-04
Pinczés TamásPikó Bettina2015-12-14 14:00:00Sportoló serdülők egészségmagatartás-vizsgálata pedagógiai és pszichológiai szempontok alapján2016-04-07
Pintér HenriettVidákovich Tibor2013-11-19 10:00:00A tudás szerveződésének vizsgálata fogalmazásban és grafikus ábrázolásban2013-12-12
Prievara DóraPikó Bettina2018-05-23 14:00:00A problémás internethasználat pszichoszociális háttértényezői és prevenciós lehetőségei2018-06-07
Rausch AttilaCsapó Benő2018-05-30 10:00:00Korai numerikus készségek online mérése2018-06-07
Rokszin AdriennCsifcsák Gábor2017-11-23 11:00:00A vizuális kategorizáció idegrendszeri hátterének vizsgálata 7-15 éves tipikus fejlődésű gyermekek, felnőttek, illetve fejlődési diszlexiások körében2017-12-07
Simon TündeKárpáti Andrea2018-11-27 13:30:00A vizuális kommunikáció képesség diagnosztikus mérés 4-6. évfolyamban2018-12-13
Szabadi MagdolnaRavaszné Zsolnai Anikó2018-11-26 13:00:00A szociális kompetencia érzelmi elemeinek fejlesztése zeneterápiás eszközökkel tantó és tanár szakos hallgatók körében2018-12-13
Szabó AttilaBarabás Katalin2017-03-16 10:00:00Egészségfejlesztés és versenyzők felkészítése pozitív pszichológia alkalmazásával2017-06-08
Szenczi BeátaJózsa Krisztián2012-05-24 10:00:00Az olvasási motiváció vizsgálata 8-14 éves tanulók körében2012-06-07
Szili KatalinMolnár Gyöngyvér2016-05-19 10:00:00A fonológiai tudatosság és a mentális lexikon fejlettségének mérését lehetővé tévő online tesztrendszerek kidolgozása és működésének hatákonyságvizsgálata2016-06-02
Tánczos TímeaNémeth Dezső2014-05-27 15:00:00A verbális fluencia és a munkamemória életkori változásai és szerepük az iskolai teljesítményben2014-06-05
Thékes IstvánNikolov Marianne2016-11-23 11:00:00Assessing Young Hungarian EFL Learners’ Vocabulary and Learning Strategies2016-12-08
Tongori ÁgotaMolnár Gyöngyvér2018-11-21 12:00:00Measuring ICT literacy among grade 5-11 students: Confidence in accessing information2018-12-13
Tóth EditCsapó Benő2014-11-18 10:00:00Pedagógusok véleménye a rendszerszintű mérésekről és azok tanítási folyamatra gyakorolt hatásáról2014-12-11
Tóth KrisztinaMolnár Gyöngyvér2015-11-26 11:00:00Felső tagozatos diákok papír-ceruza és számítógép alapú teszteredményeinek összehasonlító vizsgálata szövegértés, induktív gondolkodás és probléma-megoldás terén2015-12-10
Tózsa-Rigóné Nagy JuditBarabás Katalin2012-05-23 12:30:00A mindennapos testnevelés complex programja Hódmezővásárhelyen 2005-től 2009-ig: Megvalósulás, hatékonyságvizsgálat, szoftverfejlesztés2012-06-07
Vígh TiborVidákovich Tibor2011-03-22 12:00:00Az idegen nyelvi érettségi működése és hatása a tanulói teljesítmények és a tanári nézetek tükrében2011-06-09
Zentai GabriellaJózsa Krisztián2018-11-23 11:00:00A rendszerező képesség fejlődése és fejlesztése 4-10 éves korban2018-12-13

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )