Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Irodalomtudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Ágoston PiroskaNuzzo Armando2014-05-13 10:00:00A végső mocsár (La palude definitiva) - Giorgio Manganelli utolsó regénye2014-06-17
Babics ZsófiaNuzzo Armando2015-04-27 10:30:00Istenek és hősök ábrázolása Giovanni Boccaccio Genealogia deorum gentilium című művében2015-09-22
Bajáki RitaHargittay Emil2009-06-02 10:30:00"Csak az tud jól élni, a ki jól tud imádkozni." Pázmány Péter Imádságos könyvének szövegkritikai vizsgálata2009-06-30
Barna JuditBognár Zsuzsa2008-11-26 17:00:00A pszichoanalitikus értelmezés lehetősége Hugo von Hofmannsthal novellisztikájában2009-01-21
Bogár JuditNagy László2009-05-18 10:00:00Egy késmárki polihisztor élete és munkái - feljegyzéseinek tükrében (ifj. Buchholtz György naplója 1709-1737)2009-10-02
Boros OszkárHorváth Kornélia2013-05-06 14:00:00Versritmus, textualitás és költészetfilozófia Weöres Sándor lírájában, valamint annak egyes pre- és poszttextusaiban2013-06-11
Bretz AnnamáriaNagy László2016-12-02 14:30:00Bod Péter historia litteraria programja2017-03-21
Csábi DomonkosSipos Lajos2014-11-21 14:15:00Babits Mihály 1925-1927. Pályarajz2015-03-17
Dabis MelindaTóta Péter Benedek2017-05-16 17:00:00In the Vortex of the Mind, Patterns of Memory in Kazuo Ishiguro's Novels2017-06-06
Érfalvy LíviaHorváth Kornélia2009-03-10 10:00:00és textualitás: az én-konstrukció útjai Kosztolányi Dezső írásművészetében2009-05-20
Fábián LászlóThimár Attila2014-10-17 10:00:00Az Édes Anna legendárium; Kosztolányi Dezső regényének elő- és utóélete2014-12-02
Gáspár SándorSzabó B. István2011-05-23 11:00:00A romániai magyar rádió és az irodalom2011-06-09
Gór SzilviaOpitz Antonia2009-05-07 13:00:00Deutschlanddiskurs in Dramen von Heiner Müller und Volker Braun. Német történelmi diszkurzus Heiner Müller és Volker Braun drámáiban.2009-05-20
Haász GabriellaSipos Lajos2014-09-12 11:00:00Babits Mihály és a San Remo-díj2014-12-02
Hajós KatalinÁdám Anikó2015-03-23 10:30:00Variations de l’interface littéraire dans les littératures maghrébines d’expression française2015-06-16
Hidas Ildikó ÁgotaOpitz Antonia2008-11-26 14:00:00Elias Canetti "Káprázat" című regénye kora diskurzusainak tükrében2009-01-21
János EszterUjvári Hedvig2018-02-19 11:00:00Kultur- und Literaturvermittlung in der Temesvarer Zeitung (1871-1882)2018-03-20
Jaskóné Gácsi MáriaSipos Lajos2013-05-14 09:00:00Komáromi János írói világa és a regényforma lehetőségei2013-06-11
Joncev ZsoltHalász Iván2018-05-11 11:00:00A csehszlovák légiók ábrázolása a szlovák irodalomban2018-06-19
Kardeván Lapis GergelyKiczenko Judit2015-05-15 12:00:00Justh Zsigmond első alkotói pályaszakasza 1885-18892015-09-22
Kármán MariannaSipos Lajos2012-06-13 14:00:00TRADÍCIÓ – RITUÁLÉ – EMLÉKEZET A joruba népi hagyományok jelentkezése Wole Ṣoyinka életművében avagy Ògún, az egúngun és a sàarà találkozása az íróasztalon2012-06-13
Kaszap-Asztalos EmeseTarjányi Eszter2018-05-18 11:00:00A művészet enthusiastája: Petrichevich Horváth Lázár. Egy pályakép kultúratudományos perspektívái.2018-06-19
Kocsisné Csízy KatalinMaróth Miklós2006-05-19 11:00:00„Proverbiumok és proverbiális kifejezések Iulianus Apostata műveiben”2006-05-24
Kolta DóraSipos Lajos2013-12-12 11:00:00Ady lírai mitologizmusának folklorisztikus motívumrétegei2014-03-18
Kónyi JuditLimpár Ildikó2014-11-28 16:00:00Emily Dickinson and the Bypasses of Publication2015-03-17
Kurcz Ádám IstvánSipos Lajos2015-02-13 14:00:00Identitás és történelem Gion Nándor prózájában2015-03-17
Maczák IbolyaNagy László2008-09-22 10:00:00„Nem lopjuk azt, amit örökségül vettünk a mi régi atyáinktól” Kompilálás és excerpálás a magyarországi 17-18. századi prédikációkban2008-10-10
Medgyes SándorHorváth Kornélia2016-11-03 10:00:00Az identitáskeresés mozzanatai Tóth Árpád műveiben2016-12-13
Mohácsi JánosSipos Lajos2013-12-12 15:00:00Határ Győző regénypoétikája2014-03-18
Molnár PéterVizkelety András2014-11-07 10:15:00Islam- und Palästinabild in sechs deutschsprachigen Pilgerberichten des Mittelalters2014-12-02
Mudriczki JuditFabiny Tibor2010-05-25 09:00:00The 1608 King Lear Quarto in Context: Dramatic Tradition, Jacobean Rhetoric and the Representation of the Early Modern Body Politic2010-06-10
Németh OrsolyaPálfalvi Lajos2018-05-11 15:00:00A posztszovjet térség népei és kultúrái a lengyel tényirodalom tükrében2018-06-19
Palatinus Levente DávidHorváth Kornélia2009-05-28 14:00:00"Framing the Body, Staging the Gaze" Representations of the Body in Forensic Crime Fiction and Film2009-10-02
Péntek VeronikaGábor Csilla2016-10-14 11:00:00Meditáció és devóció. Ecsedi Báthory István és Pécsi Lukács elmélkedő művének műfaji és lelkiségtörténeti megközelítése2016-12-13
Sata LehelJónácsik László2007-04-03 12:00:00„Mystische Sprachbetrachtung in der LIteratur des 17. Jahrhunderts am Beispiel des „Cherubinischen Wandersmann” von Johannes Scheffler”2007-06-25
Simó Lászlóné Béres BernadettHorváth Kornélia2012-03-30 10:00:00A rondó verstípus a kortárs magyar költészetben2012-06-12
Soltész MártonThimár Attila2015-04-24 10:15:00A BRG-től a regényig; Csalog Zsolt prózapoétikájának (műfaj)elméleti kérdései2015-09-22
Soproni ZsuzsaOpitz Antonia2009-05-08 10:00:00Az epikus szöveg mint előszövegek kereszteződési pontja. Intertextualitás Irmtraud Morgner Leben und Abenteuer der Trobadora Beatriz c. regényében és Günter Grass Das Treffen in Telgte c. elbeszéléséb2009-05-20
Szederkényi Éva KatalinTóta Péter Benedek2015-03-03 16:00:00Gaps and Silences in Re-interpreting the Past; The Development of Kazuo Ishiguro’s Narrative Technique in his Early Novels2015-03-17
Szentgyörgyi CsabaTarjányi Eszter2017-05-17 15:00:00Narrativitás és metalepszis Mikszáth Kálmán epikájában2017-06-06
Szentpály MiklósSzávai Dorottya2014-05-16 08:00:00Hajótörések; Francia minták Németh László regényírói életművében2014-06-17
Tompa ZsófiaSipos Lajos2016-02-12 13:00:00Tisztuló (torz)kép ; (Meg)új(uló) olvasati lehetőségek Tompa László életművében2016-03-08
Tóthné Radó CecíliaMadas Edit2014-12-12 16:00:00Robertus Caracciolus OFM prédikációs segédkönyveinek magyarországi felhasználása2015-03-17
Turai LauraSzávai Dorottya2012-12-10 15:00:00Pilinszky János lírai világlátása a Simone Weil-életmű hatástörténeti összefüggésében2013-03-12
Urbán PéterHorváth Kornélia2013-03-01 14:00:00Az önreflexió Nemes Nagy Ágnes költészetében2013-06-11
Urbán PéterHargittay Emil2018-02-22 14:00:00Fejezetek a magyar politikai publicisztika 17. századi történetéből2018-03-20
Varsányi OrsolyaMaróth Miklós2013-05-10 12:00:00Kilencedik századi arab keresztény apológia és polémia: ÝAmmÁr al-BaÒrÐ KitÁb al-MasÁ’il wa-’l-aºwiba c. művének terminológiai vizsgálata2013-06-11
Vigh Péter LeventeTarjányi Eszter2016-05-06 18:00:00Irodalom és történelem közöt; A kritikai életrajz mint interdiszciplináris műfaj: a ködlovag és gentleman Lovik Károly2016-06-14

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )