Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Bándy KatalinRechnitzer JánosRóbert Péter2015-05-19 11:00:00A magasan képzett magyar munkaerő migrációs hajlandósága és a tanulmányi mozgás, mint motivációs tényező2015-09-21
BJÖRN FREIBERGBakonyi István2009-02-27 14:30:00A Gazdasági és Monetáris Unió (GMU) hatása tagországainak gazdaságpolitikájára2009-03-25
Borbély KatalinFarkas Szilveszter2007-11-13 14:00:00Hosszúra nyúlt átmenet?2008-01-29
Böröcz Péter JánosFöldesi Péter2010-12-16 14:00:00Az egyutas és többutas csomagolás a logisztikában2011-04-18
Brányi ÁrpádJózsa László2016-05-09 13:00:00Együttműködés a dunántúli borászati ágazatban2016-09-20
Brányi TamásJózsa László2015-02-23 14:00:00A dominancia szerepe az ellátási láncban2015-03-10
Budaházy GyörgyDusek Tamás2013-05-03 10:00:00Közszolgáltatások térbeli elhelyezkedésének hatékonyságvizsgálata a földhivatalok példáján2013-06-17
CZEGLÉDI CSILLAJózsa László2009-01-22 10:00:00A NŐI VEZETŐI SZEREP SAJÁTOSSÁGAI MAGYARORSZÁGON2009-03-25
Eisingerné Balassa BoglárkaJózsa László2013-06-06 10:00:00Édesem vagy mostohák? Vásárlási döntések a mozaikcsaládokban2013-06-17
Ercsey IdaJózsa László2008-06-17 10:00:00A szolgáltatásgarancia és a fogyasztói értékelés kapcsolata a közüzemi szektorban2008-09-01
Erdős FerencRaffai Mária2009-06-15 10:00:00A kis- és közepes vállalkozások informatikai beruházásai és azok2009-09-09
Fekete DávidRechnitzer János2017-06-19 14:00:00Nagyvárosi régiók gazdasági kormányzása Új megközelítések európai járműipari központok elemzésével2017-09-19
Feketéné Czakó KatalinDőry Tibor2017-09-07 11:00:00Vállalkozásfejlesztés és a területi tőke relációja-A felsőoktatási intézmények szerepe-2017-09-19
Filep BálintRechnitzer János2009-06-16 13:00:00Magyarországi nagyvárosok versenyképessége és térségszervező funkciói2009-09-09
Gajzágó Éva JuditDőry Tibor2016-12-06 14:00:00AZ INNOVÁCIÓS KÖZVETÍTŐ – INTERMEDIER – SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGÉNEK HATÉKONYSÁGA azaz Hogyan javítható a hazai innovációs közvetítő szervezetek működése?2017-03-14
Galántainé Máté ZsuzsannaLosoncz Miklós2009-03-20 10:00:00Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásában2009-03-25
Galli RichárdÉlő Gábor2013-01-17 11:00:00Vállalatvezetést támogató üzleti intelligencia alkalmazások sikerkritériumai2013-09-23
Grotte JuditDeli-Gray Zsuzsa2011-06-14 13:30:00Internet használat a magyarországi szabadidős utazások megszervezése során2011-09-21
GULYÁSNÉ CSEKŐ KATALINKirály Júlia2009-06-30 10:00:00A standby letter of credit2009-09-09
Gyömörei TamásAndrás KrisztinaÁcs Pongrác2013-03-12 14:00:00Területi sportstruktúrák: Az önkormányzatok sportgazdálkodása Magyarországon2013-06-17
Hegyi BarbaraJózsa László2010-01-19 10:30:00Nagyvárosok által közvetített imázs vizsgálata a nemzetközi versenyben2010-09-07
HEGYI FATIME BARBARARechnitzer János2009-01-20 10:00:00Marketingorientált városfejlesztési elméleti modell2009-03-25
HOFER MÁRIA2010-03-30 10:00:00Bioélelmiszerek fogyasztásának tendenciája Magyarországon2010-09-07
Horbulák ZsoltHonvári János2017-11-28 11:00:00Reform és visszarendeződés. A CSKP a magyar gazdasági reformokról 1968-tól a rendszerváltozásig2018-03-14
Horváth AndrásPapp Ilona2016-06-17 10:00:00Mikro-, kis- és középvállalkozások kvalitatív megközelítésű életpálya ciklus modelljei2016-09-20
Horváth EszterRechnitzer János2013-11-12 11:00:00Kicsik között a legkisebbek – A törpefalvak sikerének kulcstényezői2014-03-10
ifj. Rekettye GáborJózsa László2016-06-13 13:00:00The effects of global trends on the future of marketing communications — an international perspective2016-09-20
Imre GabriellaHardi Tamás2014-06-16 15:00:00A Kárpátalján eszközölt magyar tőkebefektetések sajátosságai a magyar-ukrán határtérség társadalmi-gazdasági folyamatainak tükrében2014-09-16
Jakab PetraKonczosné Szombathelyi Márta2017-11-21 11:00:00Egy nagyvállalat és a város együttműködése hírnevük alakításában. Hírnévelemek, a hírnév alakításának folyamatvizsgálata2018-03-14
Joó IstvánSolt Katalin2014-02-10 11:00:00A diszpozíciós hatás a magyar részvénypiacon2014-03-10
Juhász TímeaBencsik Andrea2010-06-17 11:00:00Családbarát munkahelyek, családbarát szervezetek2010-09-07
Kecskés PetraAblonczyné Mihályka LíviaTompos Anikó2018-09-04 14:00:00A közelség értelmezése szervezetközi relációkban2018-09-24
Keller VeronikaJózsa László2010-06-15 10:00:00Az értékesítésösztönzés mint stratégia és taktika2010-09-07
Kóbor KrisztinaCsizmadia Zoltán2014-03-03 11:00:00Szociális és gyermekvédelmi célú civil/nonprofit szervezetek kapcsolatai a Nyugat-dunántúli és az Észak-alföldi régióban2014-03-10
Kovács AndrásNemes-Nagy József2010-04-26 14:00:00Kereskedelem határok nélkül2010-09-07
Kovács BalázsRechnitzer János2011-06-29 14:00:00Állami kockázati tőke a kkv-finanszírozásban2011-09-21
Kovács GáborLados Mihály2007-12-18 10:00:00Önkormányzati kötvények: a helyi önkormányzatok tőkepiaci finanszírozása2008-01-29
Kovács NorbertFarkas Szilveszter2012-03-07 10:00:00A piaci erő közvetett mérése a biztosítási piacon2012-09-19
Kovács ZsoltRechnitzer JánosÁrva László2012-05-07 14:00:00Munkaerőpiac és felsőoktatás az észak-dunántúli térség példáján2012-09-19
Kucséber László ZoltánKatits Etelka2018-02-27 11:00:00A cégfelvásárlások a tulajdonosi érték generálói vagy rombolói? A magyarországi ügyletek pénzügyi vizsgálata2018-03-14
Kundi ViktóriaRechnitzer JánosRátz Tamara2013-06-04 10:00:00FESZTIVÁLOK VÁROSOKRA GYAKOROLT GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI-KULTURÁLIS HATÁSAINAK ELEMZÉSE2013-06-17
Limpók ValériaSolt Katalin2010-09-06 14:00:00A működőtőke és az adópolitika kapcsolata, különös tekintettel Magyarországra és Ausztriára2010-09-07
Lőre VendelBencsik Andrea2011-06-14 10:00:00A tudástőke szrepe a vállalati stratégiában2011-09-21
LŐRINCZNÉ BENCZE EDITHardi Tamás2009-06-02 13:00:00Út az egységesülő Európába: a horvát csatlakozás2009-09-09
Magyar-Stifter ViktóriaBencsik Andrea2016-06-09 10:00:00A szervezeti kiválóság alkotóelemei: észak-dunántúli vállalatok érzelmi intelligenciájának és tudás átadásának vizsgálata2016-09-20
Miklósné Zakar AndreaGrúber Károly2011-06-10 10:00:00Interetnikus értelmiségi diskurzusok az erdélyi autonómiáról2011-09-21
Molnár CsillaMichalkó GáborDávid Lóránt2011-06-06 10:00:00Az egészségturiszikai fejleszétések hatásai, különös tekintettel Kelet-Magyarországra2011-09-21
Mosolygó ZsuzsaLosoncz Miklós2012-03-12 10:00:00A népesség-elöregedés tőkepiaci hatásainak makrogazdasági megközelítése: vagyonzsugorodás, nyugdíjrendszeri dilemmák és a kormányzati Ponzi játék2012-09-19
Nagy GyulaLosoncz Miklós2010-12-17 10:00:00A globalizáció és a pénzügyi válság összetevői és következményei2011-04-18
Nagyházi GyörgySomlyódyné Pfeil Edit2015-06-01 11:00:00A belső erőforrásokat mozgósítani képes területfejlesztési politika lehetőségei2015-09-21
Németh IldikóVeres Zoltán2011-06-16 13:30:00A fogyasztói magatartás tényezői egyes hosszú távú, befektetés típusú szolgáltatásvásárlási döntésekben2011-09-21
Németh KrisztinaFarkas SzilveszterDőry Tibor2018-03-08 10:00:00Családi vállalkozások teljesítményének endogén tényezői2018-03-14
Németh SzilárdBugovics Zoltán2017-06-19 10:00:00A fogyasztói etnocentrizmus és az országeredet-hatás valósága (hatások és lehetőségek) Magyarországon Az etnocentrikus tendenciák hatása a vállalati imázsra és marketingstratégiára2017-09-19
Némethné Gál AndreaLosoncz Miklós2010-05-11 14:00:00A kis- és középvállalatok versenyképessége2010-09-07
Peisser-Puli EditSzörényiné Kukorelli Irén2013-03-07 10:00:00Finanszírozással irányított szociális szolgáltatásszervezés a Nyugat-dunántúli régió hátrányos helyzetű kistérségeiben2013-06-17
Perger JózsefRechnitzer JánosVastag Gyula2014-12-15 14:00:00Járműipari gyártási folyamatok modellezése és optimalizálása2015-03-10
Piller ZsuzsaSolt Katalin2013-11-07 11:00:00Eljárási rendszerek különbözősége a határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárásokban2014-03-10
Pintér TiborHardi Tamás2016-11-10 09:00:00Az Európai Unió bővítése – Szerbia integrációjának kérdései2017-03-14
Platz PetraVeres Zoltan2016-04-25 10:00:00Az esszencia alkotói – A fogyasztói emlékek szerepe a vásárlási döntést megelőzően és a vásárlási döntésben2016-09-20
Polyák ZoltánnéBencsik Andrea2011-06-16 10:00:00Tudásmenedzsment és szervezeti tanulás, mint a kis- és középvállalatok sikerfaktora2011-09-21
Poreisz VeronikaDusek Tamás2018-09-05 10:00:00A területi és a vállalati versenyképesség összefüggései a magyar nagyvárosok példáján2018-09-24
Puster JánosJózsa László2009-06-25 10:00:00Az élelmiszer-kiskereskedelem mikró és kisvállalkozásainak sikertényezői2009-09-09
Rámháp SzabolcsRechnitzer JánosFilep Bálint2017-06-20 10:00:00Felsőoktatási továbbtanulási motivációk Magyarországon a változó ifjúság és a piacosodó felsőoktatás tükrében2017-09-19
REISINGER ADRIENNRechnitzer János2010-05-11 11:00:00Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában – különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére2010-09-07
Ricz AndrásNagy Imre2017-11-14 14:00:00A határon átívelő programok hatásai Vajdaság területi fejlődésére2018-03-14
Sárkány Péter TiborLosoncz Miklós2015-01-22 11:00:00A prostitúció néhány jogi és gazdasági kérdése2015-03-10
Sasné Grósz AnnamáriaJózsa László2011-06-22 10:00:00Az etnikai marketing lehetőségei a magyarországi német nemzeti kisebbség körében2011-09-21
Schuchmann JúliaHardi Tamás2014-06-16 11:00:00Lakóhelyi szuburbanizácós folyamatok a Budapesti agglomerációban2014-09-16
Simon SzabolcsRechnitzer JánosBulla Miklós2017-10-24 10:00:00Globális kihívások – makro-regionális válaszok /A Duna-térség erőforrás-hatékony fejlesztése/2018-03-14
Smahó MelindaRechnitzer János2009-03-12 11:00:00A tudás és a regionális fejlődés összefüggései2009-03-25
Sólyom AndreaBencsik Andrea2013-02-13 13:00:00Múlt, jelen, jövő avagy A tacit tudás-transzfer vállalati dimenziói2013-06-17
SPEISERNÉ BOGNÁR KRISZTINABencsik Andrea2010-06-15 14:00:00Az egyének tudásátadási sajátosságai különböző korcsoportok és csoportműködés esetén2010-09-07
Stion ZsuzsaLosoncz Miklós2013-09-05 10:00:00Kis- és középvállalkozások titkos önfinanszírozása2013-09-23
Süle EditJózsa LászlóSzegedi Zoltán2010-12-16 10:00:00Az idő szerepe és jelentősége az ellátási láncban2011-04-18
Sulyok Márta JuditMichalkó Gábor2014-06-10 15:00:00Víz, amiért érdemes útra kelni – A vízparti környezet turizmusorientált márkázása a Balaton régióban2014-09-16
Szabó Dániel RóbertJózsa László2016-09-08 10:00:00A reklámzene mint marketingkommunikációs eszköz2016-09-20
Szabó IstvánLados MihálySomlyódyné Pfeil Edit2013-03-12 10:00:00Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok szerepvállalása a költségvetési szektoron kívüli feladatellátásban a Megyei Jogú Városok Önkormányzatainál2013-06-17
Szőke JúliaAblonczyné Mihályka Lívia2014-09-08 11:00:00Kis- és középvállalatok határon átnyúló gazdasági kapcsolatai kulturális aspektusból2014-09-16
Takács DávidSolt Katalin2009-06-08 10:00:00A BOLDOGSÁG KÖZGAZDASÁGTANA2009-09-09
Takács LászlóJózsa László2007-11-13 10:00:00Komplex építési projektek folyamata és szervezése2008-01-29
Tamándl LászlóRechnitzer János2012-03-20 11:00:00A felsőoktatási intézmények versenyképességi tényezői, különös tekintettel a diplomás pályakövetésre2012-09-19
Tárkányi EszterJózsa László2008-12-09 10:00:00A referenciacsoportok szerepe a fogyasztói2009-03-25
Tilinger AttilaGrosz András2011-06-29 11:00:00A regionális innovációs rendszerek fejlesztési lehetőségei az észak-dunántúli térség példáján2011-09-21
Tóbiás Kosár SilviaBencsik Andrea2017-03-02 10:00:00Tudásmenedzsment és tudásprojektek vállalati gyakorlata a szlovák-magyar határtérségben2017-03-14
Tóth PéterSzörényiné Kukorelli Irén2012-05-22 11:00:00Magyar települések az információs társadalomban2012-09-19
Tóth TamásRechnitzer János2016-12-09 10:00:00TERÜLETI TŐKE ÉS JÁRMŰIPARI VERSENYKÉPESSÉG KELET-KÖZÉP-EURÓPÁBAN2017-03-14
Tóth-Bordásné Marosi IldikóBencsik Andrea2011-06-23 10:00:00Felsőoktatási tudásmenedzsment, külső és belső együttműködési sajátosságai2011-09-21
Tóthné Kardos KrisztinaRechnitzer János2016-06-09 14:00:00Győr turizmusának szinergiákon keresztül történő vizsgálata2016-09-20
Vápár JózsefRechnitzer János2012-11-12 11:00:00A külföldi működőtőke-befektetések regionális szerkezete és a befektetésösztönzés Magyarországon2012-12-20
Vaszari Tamás AndrásGrúber Károly2018-06-20 16:00:00Oroszország geogazdasági és geopolitikai dilemmái a XXI. század elején, valamint ezek történelmi előzményei2018-09-24
Völgyi KatalinInotai András2014-06-10 11:00:00A regionalizmus különböző korszakai Kelet-Ázsiában2014-09-16
Weiner CsabaSimai Mihály2010-12-17 14:00:00Az orosz gázipar helyzete a világgazdaságban és hatása a nemzetközi együttműködésre2011-04-18
Zsellér Orsolya VeronikaJózsa László2011-06-22 13:30:00Az életciklus költségelemzés (LCC) alkalmazása az innováció tervezésében2011-09-21

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )