Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Katonai Műszaki Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Antal Örs BalázsHornyacsek Júlia2018-04-27 10:00:00Az árvizek és földrengések okozta katsztrófák káros hatásai elleni hatékony védekezés megvalósításának elméleti és műszaki kérdései a megelőzés időszakában2018-05-15
Antalicz-Gergelics NatáliaGrósz Zoltán2009-10-26 09:00:00A lakosság védelmének területi és helyi szintű vizsgálata a Paksi Atomerőmű környezetében2009-11-02
Balogh ZsuzsannaLukács László2013-06-06 09:00:00Objektumok robbantásos cselekmények elleni védelmének lehetőségei2013-06-26
Bán AttilaTurcsányi Károly2018-12-11 09:00:00A műszaki-technikai fejlődés hatása a hazai használatú tüzérségi eszközök fejlődésére2019-01-28
Bárdos ZoltánMuhoray Árpád2016-10-06 14:00:00Az ár- és belvizek elleni önkormányzati védekezés korszerűsítése2016-10-25
Bárkányi PálZsigmond Gyula2013-02-22 10:00:00Katonai elektronikai felderítő rendszerek műszaki megbízhatósága2013-03-06
Benkő AndrásHuszár András2010-02-22 10:30:00Paradigmaváltás a kábítószerek biológiai mátrixokból történő kimutathatóságában2010-03-03
Bérczi LászlóBleszity János2014-10-16 10:00:00Az extrém körülmények közötti tűzoltói beavatkozások biztonságát növelő eszközrendszer fejlesztések az integrált katasztrófavédelem rendszerében2014-10-21
Bleier AttilaRajnai Zoltán2011-03-25 09:00:00A Magyar Honvédség állandó telepítésű hálózatának modernizációja2011-04-20
Bonnyai TündeKovács Ferenc2014-12-11 09:00:00A kritikus infrastruktúra védelem elemzése a lakosságfelkészítés tükrében2015-01-20
Bugyjás JózsefSipos Jenő2011-02-24 13:30:00A kumulatív hatás modellezése és számítógépes szimulációja végeselem módszer felhasználásával2011-04-20
Cimer ZsoltKátai-Urbán Lajos2014-06-24 09:00:00A veszélyes anyagokat gyártó, felhasználó, tároló küszöbérték alatti üzemek tevékenységéből származó veszélyeztetettség meghatározásának metodikája, a kockázatcsökkentő intézkedések számszerűsítése2014-10-21
Cs. Nagy GézaTurcsányi Károly2011-09-06 11:00:00Korszerű módszerek, eljárások alkalmazási lehetőségei egy logisztikai ezred gépjármű-technikai eszközeinek üzemfenntartásában2011-09-22
Cseffó KárolyCziva Oszkár2013-07-08 10:00:00A kárhelyszíni beavatkozás során közreműködő szervezetek együttműködésének vizsgálata2013-09-03
Csuka AntalVánya László2015-02-19 09:00:00A lézerfény terjedésének vizsgálata a katonai lézertechnikai eszközök alkalmazásának tükrében2015-03-03
Daruka NorbertKovács Zoltán2014-02-19 13:00:00A bűnös célú/terror jellegű robbantások és az ellenük való védekezés lehetőségei, különös tekintettel a tűzszerész feladatok ellátására2014-03-28
Dávidovits ZsuzsannaBerek Tamás2016-03-09 14:00:00A lakossági ivóvízellátás környezetbiztonsági kockázatai csökkentésének lehetőségei és az ivóvíz-biztonsági tervezés kapcsolatrendszere2016-05-10
Dénes KálmánLukács László2011-09-28 09:00:00Ideiglenes katonai táborok közműveinek tervezése, különös tekintettel a válságreagáló műveletekre és a környezetvédelemre2011-10-21
Derzsényi AttilaHorváth Attila2018-11-22 10:00:00A katonai beszerzés a logisztikai támogatás rendszerében2018-12-04
Eigemann GáborVincze Árpád2008-10-02 09:00:00Aeroszol és gáztisztító szűrők minősítése a Paksi Atomerőmű technológiai rendszereiben2008-11-04
Elek ImreBerek Lajos2016-02-23 14:00:00A mechanikai vagyonvédelmi eszközök, mint a traszológiai nyomok hordozói2016-03-08
Érces GergőBérczi László2019-05-20 14:00:00Az építmények tűzvédelmi fejlesztésének lehetőségei a komplex tűzvédelem elemei valós egymásra hatásának mérnöki módszerekkel történő elemzésével
Fábos RóbertHorváth Attila2014-05-19 09:00:00A katonai közúti anyagszállítások tervezését, szervezését és végrehajtását támogató informatikai rendszerek jelenlegi helyzete, fejlesztésük lehetőségei2014-06-24
Faludi GáborHalász László2011-11-28 14:00:00A biológiai fegyver és az ellene való védelem – biovédelem (orvosi) kérdései2012-03-28
Farkas AttilaSipos Jenő2013-03-05 10:00:00A mesterséges intelligencia alkalmazása az ívhegesztés robotosításában és annak gyakorlati hasznosítása a katonai járműgyártásban2013-03-06
Farkas CsabaÓvári Gyula2014-03-03 14:00:00Katonai alkalmazhatóságú könnyű repülőgépek szerkezeti tömegének, gazdaságossági, repülésbiztonsági rendezőelvek alapján történő csökkentése, virtuális diagnosztikai eszközök felhasználásával2014-03-28
Fejes ZsoltKóródi Gyula2014-10-16 14:00:00A katonai, harctéri és minősített körülmények között szerzett légúti megbetegedések elemzése2014-10-21
Fekete LászlóSolymosi József2015-04-09 09:00:00Electro-gastro-intestinográfia (EGIG): egy új nem-invazív eljárás a hasi funkciók monitorizálására műveleti területeken2015-05-12
Fleiner Rita DominikaMunk SándorMuha Lajos2012-05-07 10:00:00Az adatbázis-biztonság szerepe és megvalósításának feladatai a kritikus információs infrastruktúrák védelmében2012-06-13
Fürjes János NorbertKovács László2011-04-26 09:00:00Kis és közepes sebességű digitális adatátviteli rendszerek automatikus analízisének és dekódolásának lehetőségei2011-06-21
Gácser ZoltánVass Sándor2008-10-17 09:00:00A katona harci képességét növelő korszerű, hálózatba integrált egyéni felszerelésrendszerének kialakítási lehetőségei a Magyar Honvédségben2008-11-04
Gávay György ViktorGyarmati József2019-07-02 09:00:00Kerekes harcjárművek védettségének vizsgálata és összehasonlító elemzése az elmúlt évtizedekkatonai tapasztalatainak és követelményeinek felhasználásával
Gerő PéterSeres György2012-01-11 11:00:00Az élethelyzethez igazított E-tanulás (E-learning) alkalmazása a katonai felsőoktatás példáján2012-04-04
Grafjódi IstvánNógrádi György2008-12-03 09:00:00A súlyos ipari balesetek megelőzését és következményeinek csökkentését szolgáló műszaki és gazdasági eszközök és eljárások kutatása-fejlesztése2008-12-16
Gulyás AndrásLukács László2009-10-21 09:00:00Új építési technológiák alkalmazása a Magyar Honvédség béketámogató műveletei katonai építési gyakorlatában2009-11-02
Gulyás AttilaNémeth András2016-10-13 14:00:00Különleges műveleti erők vezetésének és irányításának támoga-tási aspektusai2016-10-25
Gyányi SándorKovács László2012-04-02 10:00:00Túlterheléses informatikai támadási módszerek és a velük szemben alkalmazható védelem2012-05-02
Gyenes ZsuzsannaHalász László2009-02-05 09:00:00Az ipari biztonságot szolgáló eljárás- és eszközrendszer fejlesztése a külső hatások elleni védekezésben2009-03-03
Hajdú FerencKende György2009-06-22 10:00:00A Haditechnikai Intézet történetének és működésének vizsgálata 1920-tól 1990-ig2009-12-16
Hangya GáborKende György2008-12-10 09:00:00Szakértői rendszerek alkalmazásának lehetősége a haditechnikai kutatás-fejlesztés területén2009-03-03
Hanka LászlóVincze Árpád2011-03-17 09:00:00Szcintillációs gamma spektrumok gyors és hatékony kiértékelésére alkalmazható numerikus módszerek továbbfejlesztése2011-04-20
Hankó MártaFöldi László2013-10-11 10:00:00Az éghajlatváltozás hatásaira adott lehetséges válaszok, különös tekintettel a Magyar Honvédség speciális igényeire2013-10-17
Hegedűs ErnőTurcsányi Károly2009-09-28 14:00:00A légideszantok fejlődése a második világháborúban és hatása napjaink légi gépesítési törekvéseire2009-11-02
Hegedűs HajnalkaFöldi László2018-10-10 14:00:00Magyarország felszín alatti vizeinek fenntartható minőségvédelme a jogi szabályozás és a lehetséges javító tevékenységek tükrében2018-10-16
Hennel SándorTurcsányi KárolyHegedűs Ernő2018-11-08 10:00:00Állami és polgári felhasználású többfeladatú könnyű repülőgép koncepciója2018-12-04
Herbert StrunzMezey Gyula2010-10-11 10:00:00Management in the Armed Forces2010-10-27
Hernád MáriaKóródi Gyula2014-02-19 09:00:00A robbanás és robbanóanyagok emberi szervezetre gyakorolt hatásai és megelőzésének lehetőségei2014-03-28
Horváth GalinaBleszity JánosNagy Lajos2018-01-23 09:00:00A tűzoltóság tűzoltási, műszaki-mentési tevékenységére való felkészülés képzési, oktatási feladatai a katasztrófák elleni véde-kezés újjáalakult rendszerében2018-03-06
Horváth József SándorVánya LászlóNégyesi Imre2019-02-22 09:00:00A Magyar Honvédség elektronikai hadviselési képességének fej-lesztése szoftverrádiók alkalmazásával2019-03-11
Horváth SándorSipos Jenő2008-10-13 14:00:00A felületi hullámosság 2D-s és 3D-s jellemzése, a működési tulajdonságokra gyakorolt hatásának vizsgálata és elemzése2008-11-04
Horváth ZoltánVánya László2009-10-14 14:30:00Digitális Domborzat Modell alkalmazása a kis- és közepes méretű pilóta nélküli repülőgépek biztonságának növelése, képességeinek fejlesztése terén2009-11-02
Illési ZsoltKovács László2013-02-13 14:00:00Információtechnológiai környezetben elkövetett támadások és bűncselekmények krimináltechnikai vizsgálata2013-03-06
Janik ZoltánVincze Árpád2009-06-17 09:00:00A nukleáris balesetet követő kárelhárítás hatékonyságát, biztonságát növelő eljárások és eszközrendszerek kutatása, fejlesztése2009-06-23
Juhász ZsoltKende György2012-05-09 09:00:00A magyar katonák külföldi katonai szolgálatra történő fizikai alkalmasság-vizsgálatának tapasztalatai2012-06-13
Kanyó FerencCziva Oszkár2008-09-23 09:00:00A tűzoltók fizikai alkalmasságának felmérése az új évezredben2008-11-02
Karvaly GellértFűrész József2008-10-10 09:00:00A kénmustár bőrfelszínről történő penetrációjának vizsgálata in vivo mikrodialízis modell segítségével2008-11-04
Kasza AnettTóth RudolfKovács Tibor2016-10-11 14:00:00A fővárosi metró alkalmazási lehetőségei és korlátai a katasztró-fák elleni védekezés területén2016-10-25
Kátai-Urbán Irina SzergejevnaBleszity JánosCimer Zsolt2018-05-09 10:00:00Ipari baleseti védelmi tervezési és lakosságvédelmi intézkedések hatékonyságának növelését szolgáló eljárások módszertani kutatása-fejlesztése2018-05-15
Kavas LászlóÓvári Gyula2009-10-07 11:00:00Harcászati repülőgép kiválasztásának módszere gazdasági – hatékonysági mutatók alapján, kis létszámú haderő légierejének korszerűsítésére2009-11-02
Keszthelyi GyulaÓvári Gyula2008-09-11 10:00:00A hatásalapú műveletek logisztikával szemben támasztott újszerű kihívásai2008-09-23
Kiss DávidKirály LászlóStettner Eleonóra2019-02-26 09:00:00A védelemgazdaság struktúrájának matematikai modellezése különleges jogrend idején2019-03-11
Kissné Akli MáriaZsigmond Gyula2010-03-01 09:00:00Katonai légi rádiónavigációs rendszerek és a digitális televízió műsorszórás elektromágneses kompatibilitásának vizsgálata2010-04-29
Kohut LászlóFűrész József2008-11-26 09:00:00Extrém fizikai terhelésnek kitett katonai állomány keringési és élettani vizsgálata2008-12-16
Koleszár BélaVánya László2011-06-15 09:00:00Földi robottechnikai eszközök konstrukciós és alkalmazási kérdései, különös tekintettel a békefenntartó missziók biztonságának növelésére2011-06-21
Koncz MiklósKovács László2009-07-02 09:00:00A METEOR—3R célrepülőgép alkalmazása és elektronikai rendszerei2009-12-16
Kovács IldikóKende György2009-02-18 14:00:00Magyar részvétel tapasztalatai és perspektívái a nemzetközi biztonsági és védelmi K+F programokban, NATO és EU tagságunk tükrében2009-03-03
Kovács JuditVincze Árpád2011-05-30 09:00:00Az emberi tényező matematikai modellezésének lehetőségei a katasztrófavédelmi kockázatértékelés és kockázatkezelés területén2011-06-21
Kovács ZoltánKovács László2015-12-01 14:00:00Az infokommunikációs rendszerek nemzetbiztonsági kihívásai2015-12-08
Kovács ZoltánVincze Árpád2009-06-26 09:00:00A térinformatika lehetőségei a veszélyes anyagok okozta súlyos ipari balesetek megelőzésében2009-12-16
Kovácsházy MiklósTurcsányi Károly2017-04-18 14:00:00A páncélozott harcjárművek vizsgálata, összehasonlítása és értéke-lése a mozgékonyság tükrében2017-05-09
Kozma ZsoltHuszár András2014-11-27 10:00:00Katonai genetikai alkalmazások, különös tekintettel a személy-azonosításra2014-12-09
Krasznay CsabaKovács László2012-05-03 09:00:00A magyar elektronikus közigazgatási alkalmazások információbiztonsági megoldásai2012-06-13
Kucsera Péter LászlóKovács László2009-06-19 09:00:00Autonóm működésű szárazföldi robotok védelmi célú alkalmazása2009-06-23
Kurilla BoldizsárVánya László2018-02-20 14:00:00Robottechnikai eszközök fedett lézeres kommunikációja2018-03-06
Kuti RajmundFöldi László2009-10-12 09:00:00Vízköddel oltó berendezések speciális felhasználási lehetőségei és hatékonyságuk vizsgálata a tűzoltás és kárfelszámolás területén2009-11-02
Lamper LászlóForgon Miklós2011-09-27 09:00:00MISTRAL 2 légvédelmi rakéta stabilitásának és irányíthatóságának szabályozástechnikai kérdései2011-10-21
Lendvay MariannaTurcsányi Károly2007-05-29 09:00:00Katonai elektronikai rendszerek megbízhatóság-elemzése2007-11-07
Mátyás MihályUngvár Gyula2010-09-08 09:00:00A NATO-országok haditechnikai kutatás-fejlesztés (K+F) tevékenységének főbb jellemzői, különös tekintettel az 1980-as évtizedre2011-09-22
Mátyus MáriaHalász László2013-04-29 10:00:00A kábítószer fogyasztás vizsgálata a Magyar Honvédség állományánál, különös tekintettel az ópiátokra2013-05-15
Mesics ZoltánKátai-Urbán Lajos2019-02-05 09:00:00A biztonsági irányítási rendszerrel szemben támasztott követel-ményrendszer továbbfejlesztése a veszélyes anyagokkal kapcsola-tos súlyos balesetek megelőzésének és kezelésének hatékonyabbá tétele érde2019-03-11
Miskolczi IldikóSeres György2011-10-10 14:00:00Virtuális intranet hálózat alkalmazási lehetőségei a polgári és a katonai távoktatásban2011-10-21
Mógor JuditFöldi László2010-11-25 09:00:00A lakossági tájékoztatás és a nyilvánosság biztosításának kutatása a súlyos ipari balesetek elleni védekezésben2010-12-10
Molnár ÁrpádHalász László2010-06-02 09:00:00Automatizálható integrált radiológiai és vegyi érzékelők2010-06-29
Muha LajosKovács László2008-02-12 09:00:00A Magyar Köztársaság kritikus információs infrastruktúráinak védelme2008-03-04
Nagy GáborVincze Árpád2011-02-01 09:00:00Hordozható energiaszelektív sugárzásmérő szonda kifejlesztése pin dióda alkalmazásával2011-02-11
Nagy RudolfMuhoray Árpád2011-10-04 09:00:00A kritikus infrastruktúra védelme elméleti és gyakorlati kérdéseinek kutatása2011-10-21
Nagy ZsoltKuti Rajmund2018-01-26 09:00:00Önkéntes tűzoltók képzésének elméleti és gyakorlati fejlesztési kérdései2018-03-06
Nagyné Bereczki SzilviaFűrész József2009-02-16 14:00:00A szakmaspecifikus pszichológiai alkalmasságvizsgálat helye és szerepe a Magyar Honvédségben, a haderőreform tükrében2009-03-03
Németh AndrásSomos András2008-02-07 09:00:00A mobil szolgáltatók hálózatainak felhasználása, fejlesztési lehetőségei és alternatív megoldások a katasztrófavédelmi kommunikáció területén2008-03-04
Neszveda JózsefForgon Miklós2011-10-07 09:00:00Aperiodikus alkalmazású katonai berendezések megbízhatósága2011-10-21
Nikodém EditHornyacsek Júlia2014-02-27 14:00:00A lakosság és az anyagi javak hazai védelmének újszerű értelmezése, megvalósításának követelményei, lehetséges módszerei2014-03-28
Noskó ZsoltNagy Lajos2018-04-25 14:00:00A tűzoltók beavatkozó képességét javító komplex döntéstámogató rendszer kifejlesztésének és alkalmazhatóságának vizsgálata2018-05-15
Pándi BalázsRajnai Zoltán2009-10-16 09:00:00A tábori hírrendszer vizsgálata az alkalmazhatóság hatékonyságának növelése érdekében2009-11-02
Pántya PéterCziva Oszkár2011-10-05 09:00:00Zárt térben történő tűzoltói beavatkozások kockázatának csökkentése2011-10-21
Pápai TiborHalász László2014-01-23 09:00:00Az egészségügyi tisztek és altisztek katona-egészségügyi ismeretei, kompetenciái, azok fejlesztésének lehetőségei2014-03-28
Papp Csaba LajosHornyacsek Júlia2013-10-04 09:00:00A magyar-román államhatáron átnyúló rendészeti együttműködés korszerűsítési lehetőségeinek kutatása2013-10-17
Papp ZoltánKovács László2019-02-20 09:00:00A kiberterrorizmus módszerei, lehetséges eszközei és az ezek ellen történő védekezés alternatívái2019-03-11
Petőfi GáborSolymosi József2010-02-16 09:00:00Radioaktív anyaggal elkövetett szándékos károkozás hatásainak vizsgálata, következményeinek elhárítására való felkészülés2010-03-03
Petró TiborFöldi László2017-09-15 09:00:00A magyarországi árvízvédelmi fejlesztések, a kapcsolódó lakos-ságvédelmi feladatrendszer újszerű megközelítése2017-10-24
Pimper LászlóVass Gyula2016-06-22 14:00:00A mobil tartálytűzoltás taktikáinak és alkalmazott technikai eszközeinek fejlesztése2016-09-06

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )