Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Magyar Képzőművészeti Egyetem Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Albert ÁdámKőnig Frigyes2010-12-13 10:00:00A Lipcsei Iskolától az Új Lipcsei Iskoláig - Festészeti bumm Lipcsében2011-02-25
Antik SándorPeternák Miklós2008-06-24 14:00:00A memória szemantikus értelmezései és metaforikus képei a művészetben2008-06-25
Balikóné Rozmann ÁgnesLengyel András2015-11-30 13:00:00Forma és jelenség, határterületek. A repetitív struktúra szerepe Roman Opałka 1965/1-∞, On Kawara Today és Benczúr Emese Should I live to be a hundred –Day by day I think about the future című műveibe2015-12-16
Bánföldi ZoltánTölg-Molnár Zoltán2012-10-11 16:00:00EMLÉKEZÉSPRÓBA - Művészi kísérletek az emlékek felé vezető utak akadálymentesítésére2012-12-13
Barabás MártonMaurer Dóra2012-06-27 10:00:00Paizs László stíluskorszakainak elemzése2012-10-11
Barakonyi ZsomborTölg-Molnár Zoltán2007-06-07 16:00:00Az ecsettől a filmig2007-06-08
Bartha JózsefPeternák Miklós2012-10-25 10:00:00Videó és spektákulum / A videokép megjelenési formái a romániai magyar színházi terekben2012-12-13
Bartha SándorBeke László2016-04-01 11:00:00PÁRHUZAMOK. Installációművészet a kilencvenes években Magyarországon és Romániában2016-04-18
Berentz PéterLengyel András2015-06-29 13:30:00z orosz művészkönyv mint a társadalom felé nyitás utópiája a XX. század elején2015-11-26
Bóna IstvánMenráth Péter2008-03-18 09:30:00Régészeti feltárásokból származó falkép-leletek restaurálásának új módszerei2008-05-05
Boros IldikóRadák Eszter2016-07-13 10:00:00SZOBRÁSZ RESTAURÁTORI KUTATÁSOK ÉS ELVÉGZETT RESTAURÁLÁSOK EREDMÉNYEINEK HASZNOSÍTÁSA AZ OKTATÁSBAN. VERROCCHIO FÁJDALMAS KRISZTUSÁNAK ÉS MÁS ITÁLIAI RENESZÁNSZ SZOBROK RESTAURÁLÁSA KÖZBEN FELMERÜLŐ2016-10-10
Bozóki MaraCsanádi Judit2010-06-16 10:00:00Az egységes látvány. Az új képiség vizsgálata két példa alapján: Brecht: Kaukázusi krétakör és Mohácsi fivérek: Csak egy szög2010-06-17
Bujdosó ErnőSzabados Árpád2008-03-27 09:30:00High art -Low art avagy a két kulturális világ2008-05-05
Csáky MarianneKicsiny Balázs2017-01-24 12:30:00A kínai videó művészet három nemzedéke 1989–20152017-03-13
Cseh LiliKörösényi Tamás2010-05-07 11:00:00Hol a szobrászat mostanában? - Kísérlet a műfaj lehetséges határainak kijelölésére kortárs szobrászok tapasztalatai alapján2010-06-17
Czafrangó SylviaTölg-Molnár Zoltán2009-02-06 10:00:00Nemi identitás kérdése a modern magyar nőművészetben2009-02-09
É. Kiss PiroskaCsanádi Judit2007-11-04 14:00:00A színpadi tér2007-12-10
El-Hassan RózaSugár János2013-12-18 10:00:00Hagyományos roma mesterségek és kortárs formatervezés2014-04-03
Előd ÁgnesKörösényi Tamás2008-06-23 08:30:00A természettudományok és a kortárs képzőművészet2008-06-25
Eperjesi ÁgnesMaurer Dóra2010-07-07 16:00:00SZÍNÜGYEK Komplementaritás a fotóban2010-10-07
Erdődy József AttilaMaurer Dóra2014-06-24 17:00:00Fény, sötét, szín. Kísérlet a sötét megértésére, Newton és Goethe színelméleteinek témaorientált viz s- gálatán át, számos, egyéb szín -és fényelméleti támpont segítségével2014-07-07
Erhardt MiklósSugár JánosSzegedy-Maszák Zoltán2009-06-15 14:00:00ELKÖTELEZETTSÉG ÉS AUTONÓMIA Lehetőség-napló a szituácionistáktól Jacques Ranciere-ig2009-06-25
Eszik AlajosKocsis Imre2007-04-24 10:00:00Elágazó utak a manierizmusban máig ható következményekkel - szubjektív művészettörténet -2007-06-08
Fabók-Dobribán FatimeSass Valéria2014-05-08 11:00:00A kontrafaktumok. A műalkotás és műbefogadás közös területe a szubjektív időben2014-06-04
Farkas RóbertSugár János2010-04-16 14:30:00Formaképzési utópiák - objektek és narrativ körülmények a "térben"2010-04-29
Ferenczy ZsoltTölg-Molnár Zoltán2008-04-17 10:30:00TELEKHATÁR – navigációk a kertben2008-05-05
Filp CsabaKárolyi Zsigmond2011-03-18 14:00:00Ipso Facto Vanitas - Willem Claesz Heda tányérja2011-05-12
Gál LehelNagy Gábor2011-07-05 14:00:00Murális technikák, megújuló hagyomány személyes kontextusban2011-09-26
Galambos ÉvaMenráth Péter2008-06-30 09:00:00A szervetlen pigmentek polarizációs mikroszkópos vizsgálatának szerepe2008-10-13
Gallusz GyöngyiSass Valéria2016-12-08 14:00:00SZEMLÉLŐDÉS TÉRBELI NÉZŐPONT-VÁLTÁS ÉS -KIJELÖLÉS A KORTÁRS MŰVÉSZETBEN Törekvések a világ megismerhetőségének vagy meg nem ismerhetőségének ábrázolására2016-12-19
György István Csaba BorgóSzabados Árpád2008-12-02 16:00:00Kaotikus rend Vagyis ábrázolási rendszerek és ábrázolhatatlan rend és káosz2009-02-09
Halász AndrásKárolyi Zsigmond2007-02-07 10:00:00Feljegyzések a 80-as évek amerikai festészetéről2007-03-01
Harsányi EszterGalambos Éva2016-11-03 14:00:00RÓMAI KORI FALFESTMÉNYEK KÉSZÍTÉS–TECHNIKÁJA, FELTÁRÁSA, RENDSZEREZÉSE, KUTATÁSA2016-12-19
Harsányi RékaSzegedy-Maszák ZoltánVarga Tünde2016-04-22 15:00:00Biofeedback alapú interakciók2016-06-21
Heitler AndrásMenráth Péter2013-07-18 11:00:00Szavak és képek. A festés művészete Cennino Cennini Il libro dell’arte című értekezésében és az itáliai festészeti tárgyú írásművekben a 14. századtól a 16. század közepéig2013-09-19
Hübler János MihályJovánovics György2012-05-09 15:00:00Az épített képzőművészet helyzetspecifikus válaszai a korszellem meghaladására2012-05-24
Jakatics-Szabó VeronikaSass Valéria2016-03-30 11:00:00A mitológiateremtés aspektusai a kortárs művészetben és művészetpedagógiában2016-04-18
Július GyulaSzegedy-Maszák Zoltán2015-11-19 18:00:00tavizmus mint médiaművészeti alkotómódszer Ontológiai és episztemológiai elemzés a művészeti és a tudományos megismerés együttes alkalmazásának lehetőségeiről Médiaarcheológiai kísérletek a low-, és h2015-11-26
Káldi KatalinKárolyi Zsigmond2014-06-24 14:00:00A számos és a számtalan. Az ismétlés, egynemű elemek többszöri alkalmazása egy műalkotáson belül2014-07-07
Kalmár JánosFarkas Ádám2011-02-24 16:30:00Szobor a térben2011-02-25
Kapitán AndrásMaurer Dóra2012-06-18 10:00:00Kísérleti építészet. Épület mint szobor – szobor mint épület2012-10-11
Kerezsi NemereJovánovics György2010-12-13 12:00:00Jelenség mint jelenés avagy a láthatatlan ábrázolhatósága2011-02-25
Kicsiny BalázsSzabados Árpád2008-05-08 10:00:00ÓRAMOTÍVUM ÉS ESZKATOLÓGIA - A mérhető és a mérhetetlen ábrázolása2008-06-25
Kis Sándor LajosSzabados Árpád2011-05-04 10:00:00Színelképzelések2011-05-12
Kisapáti IvettMenráth PéterMárton Zsuzsanna2016-10-10 14:00:00Római kori falképtöredékek lézeres tisztítása és az eljárás mechanikai hatásainak vizsgálata holografikus interferometriával2016-10-10
KissPál SzabolcsPeternák Miklós2007-06-02 10:00:00A keret mítosza2007-09-18
Korhecz Papp ZsuzsannaGörbe KatalinGalambos Éva2014-11-24 14:00:00Stettner Sebestyén (1699-1758) művészete és festéstechnikája2014-12-08
Korodi JánosKárolyi Zsigmond2014-04-29 16:30:00GENIUS LOCI és az EGYETEMES MŰVÉSZET INTERFERENCIÁI2014-06-04
Koroknai ZsoltBeke László2014-12-12 11:00:00Performansz remix videókörnyezetben. Társművészeti áthallások.2015-03-19
Kósa JánosSzabados Árpád2008-05-08 14:30:00Budapesti szem2008-06-25
Kótun ViktorSugár János2014-03-06 17:30:00Neoavantgárd művek rekonstruálásának gyakorlata2014-04-03
Kovács-Gombos GáborTölg-Molnár Zoltán2009-05-25 15:00:00Transzcendencia a művészetben, mint az idea „felragyogása” az anyagban2009-06-25
Kürtösi BrigittaBóna István2017-03-29 13:00:00MAGYARORSZÁGI ANTIK ÉS KÖZÉPKORI MOZAIKLELETEK ARCHEOMETRIAI VIZSGÁLATA2017-05-22
Laczkó JuliSugár JánosSzegedy-Maszák Zoltán2017-10-09 14:00:00A hacktivizmus és a kortárs vizuális kultúra stratégiáinak egymásra hatása2017-12-14
Langh RóbertSzegedy-Maszák ZoltánElőd Ágnes2016-11-02 14:00:00Visszaható, szenvedő és műveltető képfajták2016-12-19
Lencz BalázsMenráth Péter2007-02-03 10:00:00Urusi és japán lakktechnikák2007-03-01
Lendvai ÁdámPeternák Miklós2010-07-05 17:00:00Hibrid médiumok2010-10-07
Lepsényi ImreSzegedy-Maszák Zoltán2015-10-14 15:00:00MODERN AJÁNLAT Nemzetiszocialista újornamentika2015-11-26
Madácsy IstvánKocsis Imre2010-03-01 09:30:00TRANSZPARENCIA A fény műve és a mű fénye2010-04-29
Mayer ÉvaBeke László2018-11-28 18:00:00Szakrális és deszakralizált terek újrafelhasználása a kortárs képzőművészet a vallás, a közép-kelet-európai identitás vonatkozásában, különös tekintettel Szlovákiára
Mészáros MártaPeternák Miklós2012-06-06 14:00:00Adalékok a tradicionális tükör-értelmezések dekonstrukciójához - Az ábrázolt tükröződés metaforája a nemzetközi kortárs képzőművészetben2012-06-15
Nagy BarbaraMaurer Dóra2015-06-22 11:00:00KONKRÉT METAFIZIKA. Különböző korok műalkotásainak metafizikai vonatkozásai, avagy mi szükséges ahhoz, hogy egy puszta tárgy művészetté váljon.2015-11-26
Nagy ImreFarkas Ádám2007-02-06 10:00:00Modell, játék, evolúció. - Játék paradigma és művészeti vonatkozások -2007-03-01
Nagy RóbertPeternák Miklós2016-07-25 13:00:00Galeta kertje. Ivan Ladislav Galeta művészi szerepváltozásának bemutatása. az 1990-es évek közepétől 2013-ig, munkásságának kronologikus elemzésével2016-10-10
Nemes Csaba2010-05-10 16:30:00A rendszerváltás utáni magyar művészet társadalmi-politikai szerepvállalása2010-06-17
Németh IlonaPeternák Miklós2005-12-19 10:00:00A public artról személyes tapasztalatok alapján -Különös tekintettel Csehországra és Szlovákiára2006-02-09
Németh RóbertSzabados Árpád2012-05-30 10:00:00A háromdimenziós tér és a kétdimenziós rajz kapcsolata a kortárs művészetben2012-06-15
Orosz CsabaSugár János2012-07-03 17:00:00Egyén és közösség az alkotói folyamatban2012-10-11
Orosz KatalinJáró Márta2009-04-16 10:00:00XVI-XVII. századi festett papír tárgyak vizsgálata és konzerválásuk lehetőségei2009-06-25
Ötvös ZoltánKárolyi Zsigmond2011-03-11 09:30:00Balaton öble az akarattyai partokkal,1885 - Mészöly Géza neohollandi löszrealizmusa2011-05-12
Pacsika RudolfSugár János2017-03-01 16:00:00LÁNCOLATOK Barkácsolt asszociációs hidak episztémék között2017-03-13
Paizs PéterBeke László2012-06-29 10:00:00A spektrum nyelve. Színtudatosság és fényérzékenység a kortárs absztrakt festészetben2012-10-11
Papp JuditMenráth Péter2015-05-07 14:00:00MÚLT ÉS JELEN. „Pillanatképek” a XX. századból. Escher Károly fotóriporter, fotóművész munkássága, az Országos Széchényi Könyvtár Fényképtárában őrzött filmnegatív-hagyatékának állományvédelmi felméré2015-06-17
Pásztor Erika KatalinaPeternák Miklós2007-06-12 10:00:00Jelen-trajektóriák - média és építészet -2007-09-18
Rácmolnár SándorFelsmann Tamás2016-06-30 15:00:00A művészi jel és az interszubjektivitás a vizuális kommunikációban2016-10-10
Révész LászlóTölg-Molnár Zoltán2011-05-16 14:00:00A képi elbeszélés a képzőművészetben2011-06-27
Roters KatharinaMaurer Dóra2011-03-11 14:30:00Die Topographie des Dazwischenseins2011-05-12
Sass ValériaKörösényi Tamás2007-06-07 10:00:00Híranyag a térben - A szobortalapzat korának hírnöke -2007-06-08
Schmál RózaBeke László2014-02-26 12:30:00Városmetaforák2014-04-03
Seres SzilviaSzegedy-Maszák Zoltán2012-10-24 16:30:00Fényképben a szó, Lucien Hervé építészeti fotói2012-12-13
Soós KatalinSzabados Árpád2011-06-29 15:00:00Párbeszéd és alkotás - A részvételi alapú művészet megközelítési módjai2011-09-26
Süli-Zakar SzabolcsPeternák Miklós2014-06-30 17:00:00A térfelfogás tudományos és kortárs művészeti aspektusai a tércentrikus emlékművekben2014-07-07
Szabó ÁdámKörösényi Tamás2007-06-07 13:00:00Szobrászati idő2007-06-08
Szabó Attila SándorSzegedy-Maszák Zoltán2010-05-12 09:00:00Bármi megteszi – tudományos kísérletek és áltudományos aspektusok a kortárs képzőművészetben2010-06-17
Szabó DorottyaSzabados Árpád2009-04-15 16:00:00A redukcióról. Változatok és aspektusok a XX. századi és a kortárs képzőművészetben, személyes nézőpontból2009-06-25
Szacsva y PálSugár JánosHantos Károly2009-06-08 13:00:00Konstitutív művészet2009-06-25
Szász GyörgyJovánovics György2008-07-07 14:00:00Kledon2008-10-13
Szelley LelléKicsiny Balázs2017-06-26 11:00:00A költészet vizualitása mint létkérdés2017-12-14
Szemző TiborPeternák Miklós2017-07-20 13:00:00IDŐBELI RÉTEGZETTSÉGEK, AUDIOVIZUÁLIS, MULTIMEDIÁLIS TEREK2017-12-14
Szepessy BélaSomorjai-Kiss Tibor2010-12-09 10:00:00Nyomódúc + számítógép. Nemes grafikai eljárások és a számítógépes grafika kölcsönhatása2010-12-10
Szigethy AnnaTölg-Molnár Zoltán2009-02-27 10:00:00Épített táj, nem-hely és köztér a kortárs fotográfiában2009-03-30
Szíj KamillaBeke László2017-03-02 14:00:00http://doktori.mke.hu/sites/default/files/doktori/sz%C3%ADj_DLApdf.pdf2017-03-13
Szilágyi KornélPeternák Miklós2017-11-21 18:30:00Kiterjesztett film – a mozi alkonya. A film átértékelődésének, a nézői szokások megváltozásának vizsgálata, az alkotói-, szerzői filmek kiállítótérbe való kerülése, és azok vetítési struktúrájának átr2017-12-14
Szira HenriettaKárolyi Zsigmond2016-06-20 13:00:00Marcel Duchamp végjátékai2016-06-21
Szolnoki JózsefPeternák Miklós2018-05-28 17:00:00METASCAN. A kapart kőpor fenomenológiája2018-06-21
Takács SzilviaElőd Ágnes2013-05-30 10:00:00Az ágy. Megjelenítések a XX. századi és kortárs művészetben.2013-06-20
Tasnádi JózsefBeke László2009-03-04 14:00:00INFORMÁCIÓ-ARCHITEKTÚRA2009-03-30
Tuzson EszterMenráth PéterFehér Sándor2015-01-29 12:00:00Műtárgyak mikroszkópos fafaj-meghatározása. restaurátori vizsgálatok és egyéb tudományterületek vizsgálata2015-03-19
Ütő GusztávBeke LászlóKeserü Katalin2013-06-19 11:00:00Adalékok az akcióművészet történetéhez Erdélyben és Székelyföldön2013-06-20
Vándor CsabaPeternák Miklós2017-11-21 17:30:00Da capo al fine – LOOP. Hurokfilmek és szellemi hurkok, visszacsatolások vizsgálata a filmtörténeti hurkokon és saját munkákon keresztül2018-04-19

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )