Bejelentkezés
 Fórum
 
intézményenként tudományáganként név szerint dátum szerint doktori iskolánként  
Doktori védések lekérdezése doktori iskolánként
intézmény neve
doktori iskola
keresett doktori iskola azonosítója
előadások időpontja szerint
 
Filozófiatudományi Doktori Iskola doktori védései

doktorjelölt neve

témavezető

társ témavezető

védés időpontja

értekezés címe

cím odaítélése
Aknai KatalinRadnóti Sándor2015-06-23 16:00:00"Állandóan visszajárok a múltamba" Keresü Ilona életművének vizsgálata a hatvanas évek perspektívájából2015-10-01
Andrási GáborBacsó Béla2015-11-04 10:00:00A művészetipar az ezredforduló után2015-12-03
Antos ZsoltLudassy Mária2012-05-21 16:00:00Személyes autonómia és politikai szabadság2012-07-17
Áron LászlóKelemen János2011-06-14 16:00:00A husserli fenomenológia egyes fő kategóriáinak fejlődése2011-09-15
Bács GáborFarkas Katalin2008-03-07 10:00:00Azonosságok a különböző világokban2008-04-03
Bagi ZsoltUllmann Tamás2010-04-12 16:00:00Az irodalmi nyelv fenomenológiája2010-04-28
Balikó GyörgyBodnár M. István2016-09-01 14:00:00Arisztotelész teológiája2016-10-13
Bálint AnnaDarida Veronika2015-12-16 14:00:00Edmond Jabès és a megnyíló írás2016-03-03
Balogh LídiaPap András László2016-04-01 12:00:00"Színvakság" vagy "őszinteség"? A faji és etnikai hovatartozás mint szenzitív adat a hírmédiában2016-05-19
Bárány TiborKelemen János2012-01-24 16:00:00Intenzionalitás: szavak, képek, gondolatok2012-02-16
Bartók ImreBacsó Béla2017-01-12 16:00:00Paul Celan. A sérült élet poétikája2017-03-09
Beke MártonŽilka Tibor2012-05-29 10:00:00Strukturalizmus és avantgárd Jan Mukařovský munkásságában2012-07-17
Bernáth LászlóTőzsér János2016-06-28 10:00:00Morális felelősség, érdem és kontroll - A morális felelősség metafizikája2016-07-14
Bezzeg MáriaRadnóti Sándor2007-12-19 10:00:00A muzeológia elméleti kérdéséről2008-04-03
Blandl BorbálaPapp Zoltán2017-01-19 17:00:00Transzcendentális antropológia. A reflexió fogalmainak változása Kantnál2017-03-09
Boda MihályOrthmayr Imre2011-05-17 15:00:00A természet, az értékek és a kötelességek: a metaetikai naturalizmus-vita2011-06-15
Bodó BalázsGyörgy Péter2010-12-13 14:00:00Szükség törvényt bont - a kalózok szerepe a kulturális termelés és csere folyamataiban a könyvnyomtatástól a fájlcserélő hálózatokig2011-03-17
Bogdán MáriaKovács Éva2018-06-20 15:00:00A látható idegen. A magyarországi romák médiareprezentációja (2005-2015)2018-09-27
Bokody PéterBacsó BélaGyörgy Péter2011-06-23 16:00:00Érdeknélküliség és felelősség2011-09-15
Boné FerencKovács András Bálint2016-02-26 12:00:00Egy stílus történetei. Minimalizmus a modern és posztmodern korban2016-05-19
Bordács AndreaRadnóti Sándor2008-05-21 11:00:00A távol- és a jelenlét esztétikája Tót Endre művészetében2008-06-12
Böröczki TamásBetegh Gábor2008-10-10 17:00:00Valószínűség és Platón-exegézis Plutarkhosznál2008-11-06
Brunczel BalázsKiss Endre2008-11-12 09:00:00Niklas Luhmann társadalomelméleténekfelépítése és az elmélet és az elmélet politikatudományi és politikafilozófiai vonatkozásai2009-01-29
Csáki JuditAlmási Miklós2002-04-16 15:00:00Csehov - A drámai másság2002-05-19
Csanádi-Bognár Szilvia GabriellaRadnóti Sándor2018-05-31 16:00:00A tér terhe - A műalkotás tere Johann Gottfried Herder írásaiban2018-09-27
Csatári FerencE.Szabó László2017-06-01 14:00:00Measurement, Concepts and Sociology2017-10-12
Cseri KingaFehér M. István2008-03-19 14:00:00Sören Kierkegaard hitről alkotott felfogásának hermeneutikai megközelítése2008-06-12
Csigó PéterHammer Ferenc2013-10-15 14:00:00The Fifth Estate: Media Experts and the Mediatization of Politics2013-12-11
Czakó DóraPintér Tibor2017-06-08 16:00:00A kora barokk egyházzene elvilágiasodása a Magnificat műfajának tükrében2017-10-12
Czeglédi AndrásBacsó Béla2008-12-16 11:00:00Incipit Nieczky, széljegyzetek a kései Nietzsche nihilizmus- és esztétikumképéhez2009-01-29
Czétány GyörgyOlay Csaba2015-05-29 14:00:00Az immanens elkülönböződés filozófiája2015-10-01
Demcsák KatalinSomlyó Bálint2009-03-02 11:00:00Komédia, arte, világ. Giovan Battista Andreini színházelmélete2009-03-12
Farkas AttilaLudassy Mária2011-05-26 14:00:00A politikai manipuláció. Egy elmélet kifejtése és történetének jellemzői2011-09-15
Fehér Dávid AndrásSzőke AnnamáriaRényi András2018-10-15 15:00:00Avantgarde - arrieregarde. Történetiség, képiség, referencialitás Lakner László művészetében
Fülöp EndreLudassy Mária2009-03-23 14:00:00A társalgás politikája. Michael Oakeshott politikai filozófiája2009-06-11
Fülöp JózsefBacsó Béla2011-03-22 16:00:00Egy műfaj színeváltozása - szabadban2011-06-15
Gábor András SámuelNagy Árpád2016-02-01 16:00:00Pauszaniasz hermeneutikája. Világlátás, tudományos kutatás és esztétikai gondolkodás Pauszaniasz Görögország leírása című művében2016-03-03
Galicza PéterAlmási Miklós2009-10-21 16:00:00Elbeszélés, regény, esztétika2009-12-17
Gárdonyi LászlóRadnóti Sándor2016-04-29 15:00:00
eredménytelen
A látás mint határhelyzet2016-05-12
Gömöri MártonE.Szabó László2016-06-13 15:00:00The principle of relativity - an empiricist analysis2016-07-14
Gulyás PéterBoros Gábor2011-06-30 14:00:00A szív és a vér filozófiája Descartes-nál2011-09-15
György AndreaFodor Géza2009-04-23 11:00:00Színházteremtés textualitás és teatralitás feszültségében. A színházi nyelv változása a krotárs magyar drámákból készült előadásokban2009-06-11
Györgyjakab IzabellaUllmann Tamás2010-05-20 15:00:00Nyelvfenomenológia és/vafy etikai nyelvfilozófia Emmanuel Levinasnál2010-09-30
Győri OrsolyaSomlyó Bálint2009-11-09 14:00:00Elbeszélésmód és téralakítás2009-12-17
Hankovszky TamásRadnóti Sándor2008-05-27 15:00:00Pilinszky János evangéliumi esztétikája. Teremtő képzelet és metafizika2008-06-12
Hargitai HenrikBuzinkay Géza2011-04-06 16:00:00A magyar országos hírlapok topográfiájának átalakulása (1989-2009)2011-06-15
Horányi AttilaWessely Anna2010-05-25 11:00:00Autonómia a művészetben2010-09-30
Horváth OrsolyaSchwendtner Tibor2008-06-12 16:00:00Az öneszmélés fenomenológiája - A fenomenológia redukció problémája Husserl késői filozófiájában2008-09-04
Horváth Zoltán IstvánKelemen János2012-06-22 14:00:00Etika és rendszer összefüggése Kantnál2012-07-17
Ignácz ÁdámPintér Tibor2013-06-18 16:00:00Zeneszerző a színpadon. A művész ábrázolásának problémája Szkrjabin, Schönberg és Pfitzner művészoperáiban2013-09-12
Ignácz LillaFehér M. István2008-03-18 14:00:00Hermeneutika és teológia Rudolf Bultmann gondolkodásában2008-06-12
Irmes Ferencné Hessky OrsolyaMarkója Csilla2017-06-30 10:30:00"Azzal vagy egy, kit megragadsz". Az irodalmi illusztráció XIX. századi történetének egy fejezete: Faust-illusztrációk, különös tekintettel Liezen-Mayer Sándor Faust-sorozatára2017-10-12
Isztray SimonBacsó Béla2009-12-16 15:00:00"Incipit tragoedia": a tragédia filozófiájától a tragikum filozófiájáig (társtémavezető: György Péter)2010-02-18
Iványi-Bitter BrigittaHammer Ferenc2013-03-06 16:00:00Kovásznai György életműve. Művészeti stratégiák a Kádár-korban2013-03-21
Katona Júlia MagdolnaSzőke Annamária2017-06-29 14:00:00Az ékítményes formanyelv. Ékítménytan, mintakönyvhasználat, forma- és stílusteremtési kísérletek2017-10-12
Kenéz LászlóUllmann Tamás2011-10-24 16:00:00Tapasztalat és evolúció2011-12-08
Király Julianna HajnalKovács András Bálint2007-12-19 12:00:00Könyv és film között2008-04-03
Koczka SzilárdForrai Gábor2017-09-26 15:30:00Törvények a tudományos gyakorlatban. Egy ontológiai minimalista humeiánus megközelítés2017-11-23
Köhler ÁgnesUllmann Tamás2009-06-26 11:30:00Hegel és a pszichoanalízis2009-08-27
Komlósi AndreaTőzsér János2014-12-02 16:00:00Negatív okozás és kauzális magyarázat2014-12-18
Kovács BalázsPintér Tibor2010-05-25 15:00:00Érzékszervek párbeszéde2010-09-30
Kürti Emese KatalinGyörgy Péter2015-12-18 09:00:00Experimentalizmus, avantgárd és közösségi hálózatok a hatvanas években. Dr. Végh László és köre2016-03-03
Lengyel ZsuzsannaFehér M. István2010-01-14 14:00:00A végesség hermenutikája. Az idő mint filozófiai probléma Martin Heidegger gondolkodásában2010-02-18
Lichter Péter MiklósPápai Zsolt2018-03-05 13:00:00Az amerikai avantgárd film absztrakt formái az amerikai science fiction filmekben2018-06-01
Markovich RékaZvolenszky Zsófia2018-05-28 16:00:00Deontic Logic and Formalizing Rights2018-09-27
Marosán BenceMezei Balázs2014-03-10 15:00:00Az apokdikticitás élete. Adalékok az igazság fenomenológiájához2014-06-12
Marsó PaulaBacsó Béla2011-12-13 16:00:00Jean Jacques Rousseau. Az írás problémája2012-02-18
Márton MiklósKelemen János2009-12-04 16:30:00Az észlelési tartalom konceptualista értelmezése2010-02-18
Martos GáborRadnóti Sándor2011-12-15 16:00:00Hogyan lehet csomót keresni a cápán?, vagy a műkereskedelem, mint értékképző2012-02-16
Mestyán ÁdámRadnóti Sándor2011-09-15 16:00:00Az attitűd (1734-1885)2011-12-08
Moldvay TamásBoros Gábor2008-05-09 11:30:00Ratio és ritmus: előtanulmányok Descartes Regulaejának szintaktikai vizsgálatához2008-06-12
Munk VeronikaHammer FerencÖrkény Antal2014-02-04 15:00:00Roma sztárok médiareprezentációja Magyarországon2014-03-20
Nagy Dániel GergelyMadarász Aladár2017-06-26 14:00:00Karl Marx' vision of the future: the experiences of the past and the opportunities of modernity2017-10-12
Nagy EdinaBacsó Béla2016-06-10 13:30:00A művészet vége vagy egy festészet-központú művészeti paradigma kimerülése2016-07-14
Nemes Zoltán MárióBacsó Béla2013-07-02 14:00:00Esztétika és antroplógia. Az antroploógiai színrevitel mint esztétikai dehumanizáció2013-09-12
Nyirkos TamásLudassy Mária2011-06-28 13:00:00Kereszténység és konzervativizmus: a francia ellenforradalom teológiája2011-09-15
P. Tóth TamásTakács JuditHammer Ferenc2014-03-11 10:00:00Hiv-pozitív én-elbeszélések (Metadiegetikus és extradiegetikus narratívák szerepe az identifikációban - (szub)kultúra létrejötte az elbeszélésben/elbeszélgetésben2014-06-12
Pál DánielRuzsa Ferenc2010-12-15 14:00:00A szabadság mint eszmény, gondolatok és valóság Sankara Upadésa-száhaszríjában2011-03-17
Pataky IldikóRadnóti Sándor2016-06-09 14:00:00A könyvember: Johann Georg Hamann2016-07-14
Pattantyús MangaFarbaky Péter2018-06-29 10:00:00Szobrászati alkotások szerződései az itáliai reneszánszban. Különös tekintettel a firenzei és toszkánai szerződésekre (1400-1530)2018-09-27
Perenyei MonikaRényi András2018-06-21 12:00:00A megtartó tekintet. Thomas Struth Múzeum Fotográfiái és a fotografikus táblakép2018-09-27
Pintér Judit NóraSajó Sándor2011-12-01 16:00:00A nem múló jelen: trauma és nosztalgia2012-02-16
Pócsik AndreaGelencsér Gábor2012-05-21 13:00:00A film cigány teste. A magyar filmtörténet romaképei a kortárs kultúrakutatások tükrében2012-07-17
Pogonyi SzabolcsHuoranszki Ferenc2008-04-17 12:30:00Charles Taylor - filozófia és politika2008-06-12
Pöntör JenőTőzsér János2014-11-26 13:00:00Fizikalizmus és ontológiai realizmus2014-12-18
Prahovean VasileUllmann Tamás2008-06-13 15:00:00Sematizmus és kötlői fenomenológia2008-09-04
Sitá MicheleKelemen János2010-12-10 10:00:00Tanulmány Kierkegaard németországi, magyarországi és olaszországi hatásáról2011-03-17
Somhegyi ZoltánBacsó Béla2010-06-17 15:00:00A "kifürkészhetetlen Túlnan". A tájkép a német romantikában2010-09-30
Szabó Imre LászlóKelemen János2007-11-05 15:00:00Wittgenstein filozófiai vizsgálódásai2008-02-07
Szántó VeronikaLudassy Mária2011-09-26 15:00:00Radikális politika, természetfilozófia és vallás a 17. századi Angliában2011-12-08
Szathmáry IstvánRadnóti Sándor2016-10-26 13:00:00"... ez nem Budapest, ez Chicago". Múltértelmezés és múltfeldolgozás a kortárs magyar történelmi krimikben2016-12-15
Szeiler ZsoltBorbély Gábor2017-06-07 16:00:00Az intencionális lét Aquinói Szent Tamásnál2017-10-12
Szoboszlai Kiss KatalinSteiger Kornél2008-12-17 11:00:00Poseidónios2009-01-29
Szücs László GergelyWeiss János2013-06-07 10:00:00A kommunikatív hatalom és az emberi jogok2013-09-12
Szűcs TeréziaSchein Gábor2009-06-29 10:00:00A tanúság poétikai, esztétikai, etikai és teológiai kérdései a magyar Holokauszt-irodalomban2009-08-27
Takó FerencErdélyi Ágnes2017-04-26 16:00:00"Was fehlte" - Max Weber Kína-tanulmányának helye az életműben és az európai Kína-recepcióban2017-05-25
Török PetraPassuth KrisztinaVeres András2012-12-12 15:00:00Ornamenssé váltott sors - művészeti és irodalmi otthonteremtés Lesznai Anna életművében2013-03-21
Tóth BenedekGyörgy PéterSzajbély Mihály2013-06-28 14:00:00A média valósága: A valóság médiumai (Az értelemképzés és valóságkonstrukció mediatizációja)2013-09-12
Tóth-Matolcsi LászlóDénes Iván Zoltán2010-01-21 14:00:00Műhely a lehetetlenséghez. Kapcsolódási pontoik Bibó István és Ravasz László életművében (társtémavezető: Precz Lásztló)2010-02-18
Trencsényi KatalinUpor László2014-01-23 16:00:00Contemporary Dramaturgical Processes2014-03-20

 
Minden jog fenntartva © 2007, Országos Doktori Tanács - a doktori adatbázis nyilvántartási száma az adatvédelmi biztosnál: 02003/0001. Program verzió: 2.2358 ( 2017. X. 31. )